You are on page 1of 1

PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA

Makmal Geomatik SHEET NO.
UKUR ARA S
Pencerap : …………………………………… Tarikh : ……………………………………
Pencatit : …………………………………… Lokasi :……………………………………

Alat: ………………………………….. Kumpulan : …………………………………….

Pandangan Pandangan Pandangan Naik Turun TGK Aras Pembetulan Aras Laras Jarak Catatan
Belakang Antara Hadapan Laras Sebenar (m)