You are on page 1of 125

ENERGETIKA BiH NA RASKRŠĆU

:
ULOGA ZNANJA U ODLUČIVANJU I TRANZICIJI

DOI: 10. 5644/PI2017.170

3

Katalogizacija u publikaciji  Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. .BH-ID 23934726  . 30 cm. Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Za izdavača Akademik Miloš Trifković Urednici Kemal Hanjalić Aleksandar Knežević Izet Smajević Hilmo Šehović Lektura i korektura Irma Grebović-Muratović DTP Narcis Pozderac. Kemal. . Sarajevo. Sarajevo) Kolokvij Energetika BiH na raskršću : uloga znanja u odlučivanju i tranziciji (2016 .9(497.  ISBN 978-9926-410-21-6  1.Kolokvij Energetika BIH na raskršću: uloga znanja u odlučivanju i tranziciji Sarajevo. Sarajevo)  COBISS. TDP Sarajevo Štampa Tiraž 350 Sarajevo. Odjeljenje tehničkih nauka. 170.: Colloquium Energy sector of Bosnia and Herzegovina at a crossroads. novembra 2016. knj. . Odbor za energiju. 30. [et al.6)(063)(082)  KOLOKVIJ Energetika BiH na raskršću : uloga znanja u odlučivanju i tranziciji (2016 . urednici K.(Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine .I. energetiku i okoliš . 2017. . Colloquium Energy sector of Bosnia and Herzegovina at a crossroads (2016 . novembra 2016. CIP . 18)  Na spor.]. : ilustr.123 str. 2017. . 30. str.. Hanjalić. knj. nasl. Sarajevo  620. Sarajevo)          Energetika BiH na raskršću : uloga znanja u odlučivanju i tranziciji / Kolokvij Energetika BiH na raskršću : uloga znanja u odlučivanju i tranziciji.Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti BiH = Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina. [Kemal] Hanjalić . ..

većina te energije u rukama običnih građana. gajenju sto- ke. 2010) Ali. 10. posebno ako se za pogrešne procjene neće polagati računi (2050?). 9.Svjetska banka) “Globalni uspon uglja počinje da usporava: novi izvještaj (CarbonBrief 16.članica EU će ispuniti proklamovane ciljeve. Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Unatoč svim predviđanjima o izumiranju..Climate Found. 10.03. The Guardian. što čini ukupno 2384. Knežević.carbonbrief. U BiH se govori o gradnji šest novih termoelektrana… Koliko će ih biti izgrađeno. a planira se još 1874. Jer. ima i pozitivnih trendova. 2016. 20. itd.” (http://www. To godi javnosti. 2012) “Širom svijeta se gradi 510 termoelektrana na ugalj. (Al Jazeeira . ali opredjeljenje ka dekarbonizaciji. 11. Japan (22 GW). Nov 2016) *** U BiH se trenutno gradi ili najavljuje šest novih termoenergetskih blokova na ugalj: Stanari. zagovarati najnovije tehnologije i radikalna rješe- nja za budućnost. Tuzla 7. ima i drugačijih viđenja i prakse. povrća. godine u Hrvatskoj: Praktički sva elek- trična energija iz obnovljivih izvora… Sva vozila su električna/ hibridna/ vodik. Eur. prostor i voda se griju dizalicama topline i sunčevom toplinom. Oslobođenje) Uvijek je bilo i biće popularno biti ispred vremena. posebno iz drugog dijela svijeta: Napr.. 12. više od polovine svih privatnih investicija (oko 75 mlrd US$)”. Promjene u pogledu održive potrošnje ljudi:… sva hrana i energija proizvode se lokalno. Kompletna organizacija i oprema (rudnici i rudari) treba da budu preusmjereni ka eksploataciji drugih mineralnih sirovina. Istina... kako i kada ostvariti ove i slične vizije? I koliko zemalja . Zgrade visoke energetske učinkovitosti.. Uglje- vik. (Roadmap 2050: a practical guide to a prosperous. lowcarbon Europe. čak i u EU. Kakanj 8. Svjetski institut za resurse (World Resources Institute) identificira 1200 termoelektrana na ugalj u 59 zemalja.” (Sean Hackbarth..000 novih termoelektrana na ugalj se planira širom svijeta.: “Više od 1..org/morecoalplantsarebeingcancelledthanbuilt) “Nizozemska ‘ugljena’ greška (The Dutch coal mistake): tri potpuno nove (2015) elektrane (ukupno 3. gljiva i slično…” (A.2015) pokazuje da se više planiranih elektrana odgađa ili otkazuje nego što se gradi novih.? U narednih desetak godina gradovi treba da smanje potrebe za toplotnom energijom za 75%. Južna Koreja (20 GW) i Poljska (9 GW). Privredna komora SAD. ukupno oko 2 GW investicije preko 2 mlrd Eura! Za zadovoljenje ciljeva Pariškog sporazuma (2016) (rast globalne temperature ispod 2°C) BiH je potrebno više od 6 milijardi Eura! (Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH) 5 . od kojih tri četvr- tine u Kini i Indiji…” (Damian Carrington. nije bez političkih nesuglasica i kontroverzi: “Kina najavljuje investicije u obnovljive izvore energije od 300 mlrd US$ uz otvaranje 13 miliona radnih mjesta do 2050! Investicije u obnovljive izvore energije činile su u 2015 god.5 GW) su pod rizikom da već postanu ‘nasukani’ kapital (sudska odluka i parlamentarna inicijativa za njihovo gašenje!)” (Gerrard Wynn. on je sada jedna od ‘vrućih roba’ na svjetskom tržištu i taj trend bi se mogao nastaviti.” (Bloomberg.. 27. ovakve vizije su neosporno u skladu s međunarodnim proklamacijama i s EU opredjeljenjem. do- nosi političke poene.hr/zivot/sto-ce-2050-biti-u-hrvatskoj) “Prognozira se da će u Evropi 2050. 2015) “Trenutno i neke zemlje OECD-a planiraju ili već grade brojne termolektrane na ugalj: Turska (74 GW). Banovići. 2016) Istina.” “Ugalj opet postao ‘vruća roba’. 20.” (http://forbes... NA RASKRŠĆU: ENERGETSKE KONTROVERZE U SVIJETU I BiH “Niskougljenični razvoj: evo kako ćemo živjeti i raditi 2050. odnosno oni je sami proizvode i koriste…. biti potrebno znatno manje energije nego danas.

.

......................................................................... PRILOZI................................................................. ODBOR......................................................................... 45 ........... 9 II................................. SADRŽAJ I.............................................................. 17 III....................................................... KOLOKVIJ.........................

8 .

... ODBOR ZA ENERGIJU.................................. I................................................................................................................................... ENERGETIKU I OKOLIŠ (OEEO) PREDGOVOR............................................................................ 15 9 ............................................................................................................................. 13 SASTAV ODBORA............. 11 MISIJA I CILJEVI....................................................................................................... 14 DJELOVANJA ODBORA...

.

1. sa zadovoljstvom. ovaj Odbor nije surogat niti paralela postojećih tijela u državnim institucija- ma . Sarajevo. Ova publikacija ima za svrhu da upozna javnost. Odjeljenje tehničkih nauka (OTN) Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH). sekretar Odjeljenja tehničkih nauka.ministarstvima. infrastrukture i privrednog ambijenta kao posljedica događanja u posljednoj deceniji 20. Predsjednik Odbora za EEO Akademik Kemal Hanjalić 11 . ek- sperimentalnih metoda i kompjuterske simulacije. formiranju ekspertskih timova i obezjeđenju naučno-istraživačke infrastrukture. identificira prioritete i inicira projekte. razvoj i edukacija u oblasti EEO u BiH .Inventarizacija potreba. privrednim komorama. razmotriti sve prijedloge i sugestije. Primarni zadaci Odbora su da prati i analizira stanje i perspektive. 2017. kako za postizanje konačnih ciljeva tako i u periodu tranzicije. kojeg je 5. formiralo je 11. Cilj Odbora je okupiti naučnike i stručnjake iz BiH u oblasti EEO koji imaju znanje. 8. vijeka. U tom smislu. 12. nego tijelo koje će se foku- sirati na naučno-istraživačku djelatnost baziranu na korištenju novih teoretskih saznanja. održanom 30. prilagođenih savremenim okolnostima. 2016. početnim i planiranim aktivnostima. koji je preminuo ubrzo nakon održavanja Ko- lokvija. 2016 godine. energetiku i okoliš (EEO). te da iniciraju i koordiniraju naučno-istraživač- ke aktivnosti koje bi pomogle uspješnu realizaciju tih ciljeva. te dopu- ni nedostatke državne strategije ekonomskog i tehnološkog razvoja i odgovarajućeg zakono- davstva. privredna udruženja. trendovima i praksi u zemljama članicama EU. zaštiti okoliša i suzbijanja klimatskih promjena. PREDGOVOR Uviđajući značaj predstojećih strateških opredjeljenja BiH u razvoju energetike. stanja i potencijala. te približavanju i priključenju Evropskoj Uniji. te pomogne u organizaciji ovih djelatnosti. 10. 11. prepozna probleme koji zahtjevaju posebna znanja. naučnom i tehnološkom razvoju BiH. godine potvrdilo Predsjedništvo ANUBiH. te uviđajući potrebu za značajnije uključivanje nauke i sopstvenih istraživanja. godine Odbor za energiju. Ovom prilikom akademiku Dolečeku odajemo naše priznanje i iskrenu zahvalnost. 2016. 4. Ovakva orijentacija Odbora treba da ublaži posljedice i u dužem roku nadoknadi gubitak naučnog i stručnog potencijala. 2016. kompanije. Na taj način. želju i ambiciju da doprinesu razvoju i transformaciji energetskog sektora u skladu s po- trebom održivosti i etabliranim EU zahtjevima. koje zahtijevaju promjene i prilagođavanje norma- ma EU. javnim preduzećima. potrebama. isku- stvo. koje dostave čitaoci ove publikacije. obrazovne ustanove i dr. vještine i sopstvena istraživanja. korištenjem znanja kojeg generišu nauka i sopstvena istraživanja. te o prvom Kolokviju s temom Istraživanje. o misiji i ciljevima Odbora za EEO. Odbor za EEO će doprinositi održivom i ekološki prihvatljivom društveno-ekonomskom. godine. godine. institucije u BiH. 26. Osnivanju Odbora EEO i organizaciji Kolokvija značajno je doprinio i akademik Vlatko Doleček. Odbor će.

.

naučnih i konsalting ustanova. te primjeni znanja u djelovanju državne uprave. – identificirati prioritete u skladu s potrebama BiH. – povezati odgovarajuće organizacije u klastere prema području djelovanja. – inicirati osnivanje organizacionog okvira za djelovanje u formi oglednih/demonstracionih / edukativnih poligona. te da podstiče njihov razvoj u skladu s priorite- tima BiH u ovoj oblasti. Neposredni zadaci Odbora su: – identificirati trendove i moguće scenarije razvoja EEO u svijetu. – organizirati naučno‐stručne skupove i druge oblike okupljanja i komuniciranja. – programiranje obrazovnog procesa na univerzitetima i srednjim školama u oblasti EEO u skla- du s trendovima u svijetu i specifičnim potrebama BiH. – naglasiti ulogu i značaj nauke i sopstvenih istraživanja u razvoju BiH. te davanje podrške industriji i biznisu. pogotovo u okviru procesa približavanja Evropskoj uniji nije moguć bez znanja kojeg generišu nauka i sopstvena istraživanja. energetiku i okoliš (OEEO) pri Odjeljenju tehničkih nauka (OTN) Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. specifični uslovi i ograničenja. proizvodnih preduzeća i strukovnih organizacija.. dugoročna strategija. Fokus: – analiza stanja u BiH i regiji. – inicirati i podsticati istraživačke i razvojne projekte u odabranim oblastima. posebno u okviru saradnje s EU. obaveze i implikacije na razvoj EEO u BiH. – uključiti ANUBiH kao nezaobilazni faktor u procese donošenja strateških i razvojnih planova u području EEO. Zapadnom Balkanu i u BiH. te krovne institucije (virtualni ili realni institut/centar). međunarodne preporuke. preporuka i inicijativa za potrebe društva i države u svim oblastima nauke i umjetnosti. akreditirane laboratorije. – uspostaviti saradnju s akademijama nauka i institucijama za EEO u inostranstvu. oprema. oprema. – otvoriti područja zajedničkog djelovanja. 13 . u radu javnih preduzeća. MISIJA I CILJEVI ODBORA ZA EEO Polazeći od načela da je jedan od primarnih zadataka ANUBiH pružanje nezavisnog i objektiv- nog mišljenja. te da razvoj BiH. te uviđajući da je kao posljedica događanja u posljednjoj deceniji 20-og vijeka došlo u BiH do značajnog gubitka na- učnog potencijala (ljudi. organizacija. licence. posebno u uslovima približavanja EU.). – prognoze. – sačiniti inventuru potencijala (kadar. – iniciranje i podsticaje ciljanih prioritetnih naučnih istraživanja i stručnih aktivnosti u ovoj i s njom povezanim tehnologijama. trendovi.. prostor. – okupiti i angažirati raspoloživi naučno‐istraživački potencijal u okviru univerziteta. državne strategije i zakonodavstva). savjeta. te unapređenje nauke i umjetnosti u skladu s prioritetima BiH. aktivnosti. – podstaći državne organe da stvaraju ambijent i strukture za razvoj naučnih organizacija i dje- latnosti. Ciljevi Odbora su da preduzima mjere i aktivnosti razvoja i unapređenja naučno‐istraživačkih i istraživačko‐razvojnih djelatnosti u oblasti EEO. formiran je Odbor za energiju. znanja. te EU i međunarodnim preporukama. isku- stvo. obave- zama i ograničenjima.. a posebno u cilju povećanja efikasnosti konverzije i korište- nja/potrošnje energije te većem korištenju obnovljivih energetskih izvora.

ETF Sarajevo elektroenergetika. dr. održivi razvoj energijska efikasnost Prof. Miroslav Nikolić EP HB. Muhamed Hadžiabdić Internacionalni Univerzitet. Hazim Zečević UPKP u FBiH hidroenergetika Akad. Izet Smajević EP BiH/MF Sarajevo termoenergetika. dr. dr. Ejub Džaferović Mašinski fakultet. Bihać obnovljivi izvori Prof.  Sarajevo energetika. Tuzla elektroenergetika. Kakanj rudarstvo-ugalj Prof. CFD Prof. Mirza Kušljagić ETF. prof. Omer Jukić Rudnici mrkog uglja. prof. dr. Dušan Golubović Mašinski fakultet Istočno Sarajevo energetika. Zijo Haznadar. Sarajevo elektroenergetika. dr. Nermina Zaimović-Uzunović Mašinski fakultet Zenica mašinstvo /mjeriteljstvo Dipl. inž. dr. procesna tehnika V. Zijo Pašić ANUBiH elektroenergetika Prof. ETF Zagreb. Izudin Džafić Internacinalni univerzitet. dr. Sarajevo hidroenergetika. Kemal Hanjalić. termotehnka. dr. predsjednik ANUBiH energetika i okoliš 14 . em. dr. mreže. sc. sc. Sarajevo elektroenergetika. planiranje Dr. hidrotehnika Prof. dr. pametne mreže Prof. obnovljivi izvori Dipl. dr. Isak Karabegović Tehnički fakultet. prof. energetika Prof. dr. Hilmo Šehović Institut za hidrotehniku. inostrani član ANUBiH elektroenergetika Doc. procesna tehnika V. ing. SASTAV ODBORA ZA EEO Prof. Tarik Kupusović Institut za hidrotehniku. Mostar obnovljivi izvori Akad. Sarajevo energija vjetra. dr. Aleksandar Knežević CETEOR / Mašinski fakultet Sarajevo. dr. okoliš Mr. Rešad Malović Elektrane Neretva hidroenergetika Prof. Mustafa Musić EP BiH.

Odbor EEO će djelovati na stvaranju klime o značaju naučno-istraživačkog rada i razvo- ju naučnih metoda. Odbor može formirati sekcije za određene naučne djelatnosti koje čine njegovi članovi te predstavnici organizacija ili eksperti iz mreže organizacije i eksperata. 2. uključujući razvoj laboratorija i laboratorijskog rada. DJELOVANJE ODBORA ZA EEO 1. Odbor EEO posebno sarađuje s drugim odborima u okviru ANUBiH. Odbor EEO djeluje putem redovnih sastanaka članova. te odborima aka- demija svijeta. posebno Zapadnog Balkana i država u sastavu EU. zatim održavanjem skupova koje Odbor organizuje ili kroz skupove drugih. 7. 5. 4. 15 . 6. te primjene metoda matematskog modeliranja i kompjuterskog simuliranja. posebno naučnu arhivu koja je rezultat rada Odbora. Odbor EEO vodi arhivu svog djelovanja. Odbor ima svoju podstranicu na web stranici ANUBiH. Odbor EEO posebno komunicira s naučnim i stručnim organizacijama u području energi- je i okoliša u BiH kroz mrežu organizacija i eksperata koja će se uspostaviti. te putem objave svojih stavova putem web stranice ANUBiH. kao i proširenih sastanaka. biltena ili putem konferencija za štampu. 3. Odbor EEO posebno posvećuje pažnju da su njegovi stavovi o razvojnim pitanjima pre- poznatljivi u stručnoj i političkoj javnosti.

.

KOLOKVIJ ENERGETIKA BIH NA RASKRŠĆU: ULOGA ZNANJA U ODLUČIVANJU I TRANZICIJI (Istraživanje. edukacija – inventarizacija potreba. razvoj. stanja i potencijala) . II.

.

........................... SADRŽAJ 1....................... 29 4......................................... UVOD...............................................................................................................1 Načelne napomene. 27 SAOPŠTENJA – SAŽECI.................... TEZE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 2............. 23 3.....3 Dijagnoza stanja...................... SAOPŠTENJA UČESNIKA KOLOKVIJA................................................. 22 2... ZAKLJUČCI............... inventarizacija i identifikacija potreba za sopstvenim naučnim istraživanjima ....................2 Polazne osnove......................................... 21 2....................................................................................... 23 2............................. 39 19 ..........

.

Odbor za EEO ima za cilj da doprinose rješavanju ovih pitanja angažiranjem nauke. što rezultira enormnom zagađivanju zraka. nedostatak vlastite tehnologije i proizvodnje opreme i dr. prilozima učesnika u Kolokviju od 30. geotermalna i dr. Obez- bjeđenje energije. Postratnu BiH. predstavlja prvi korak ka ostvarenju navedenih ciljeva. generi- ranjem novih znanja. Dakle. razvojnih i edukativnih djelatnosti. korištenje energije iz obnovljivih izvora (osim iz hidroelektrana) . 1. realne prognoze u procesu tranzicije nameću potrebu za paralelnim djelovanjem u dva pravca: novi pristup ka efikasnijoj i čistoj konverziji fosilnih goriva. organizacioni) predstavljaju danas jedno od ključnih pitanja u svijetu. ekonomski. ne samo zbog ograničene i neravnomjerne raspoloživosti resursa i sigurnosti snabdjevanja. za posljedicu ima usporavanje objektivno mogućeg bržeg razvoja i korišćenja međunarodnih finansijskih izvora i projekata. koje pokazuju mnogo uspješniji napredak u reformama energetskog sektora. To nije slučaj sa susjednim država- ma. S druge strane. kotlovnicama i malim ložištima na ugalj. njena diverzifikacija i transformacija . godine. biomasa. unapređenjem naučno-istraživačkih. kao i kompletan sektor energije (tehnički. u termoelektranama. Bosna i Hercegovina se direktno suočava sa ovim izazovima zbog tradicionalog oslanjanja na fosilna goriva. Naročito su upitne tehnologije bazirane na fosilnim gorivima. koje su danas u žiži energetske politike i strategije. 11. potrebne infrastrukturu i primjenom novih naučnih metoda i pristupa. BiH je jedina zemlja u Evropi. procesa i sukoba u ekonomskoj i finansijskoj sferi. 21 . ali i njihovu sistematsku substituciju obnovljivim izvorima i održivim energetskim tehnologijama. Ovo name- će potrebu za sopstvenim razvojem i znanstvenim pristupom u osvajanju novih tehnologija i procesa.solarna i energija vjetra. posebno kotlinskih gradova u zimskim mjesecima. ali će njihovo korištenje biti uslovljeno striktnim normama za uvođenje tehnologija koje će obezbijediti veću efikasnost u svim segmentima transformacije i drastično smanjenje emisije stakleničkih i drugih gasova i čestica koje ugrožavaju životnu sredinu. Uprkos evidentnom uticaju na klimatske promjene i spo- znaji o nužnosti prelaska na energiju iz obnovljivih izvora. Uvod Energija je vjerovatno najuticajniji pojedinačni faktor svakodnevnog života i najuticajniji vektor svih političkih poremećaja. iako se u daljoj budućnosti očekuje definitivni prelaz na niskougljenični razvoj u kojem u energetici neće biti prostora za fosilna goriva. koja nema niti strategiju niti zakon o energetici i energetskoj efikasnosti. energetski bilans i energetsku statistiku na nivou BiH.). državnu regulatornu komisiju za energiju. Ova publikacija sa apo- strofiranom misijom i ciljevima Odbora za EEO. poboljšanjem postojećih postrojenja. posebno u zemljama u razvoju i tranziciji. prema projekcijama međunarodnih agencija za energiju (IEA i dr. godine i Zaključcima. je u sa- mom začetku i objektivno se ne može računati da će imati značajni udio u bliskoj budućnosti iz više razloga (cijene. i preuzetih obaveza u procesu integracija u međuna- rodne tokove s druge strane. 2016. nego i zbog značajnog uticaja na životnu sredinu i klimatske pro- mjene. kako bi se što brže i sa što manje posljedica BiH uključila u savremene procese približavanja niskougljeničnom razvoju energetike. kako za proizvodnju električne tako i toplotne energije. koje su i pored niskog nivoa efikasnosti i velikog zagađivanja okoline.) fosilna goriva će i u narednim decenijama biti dominantni energenti. u posljednjem stoljeću predstavljale stub energetike u većini zemalja u svijetu. prenos. potrošnja. Disharmonija nadležnosti i kompetencija s jedne strane. pa i BiH. karakteriše dezintegracija i disfunkcionalna podijelje- nost energetskog sektora. nakon 1995.konverzija. institut ili agenciju za energiju.

izdržati liberalizaciju tržišta umrežene energije? • Da li ugalj treba potpuno eliminisati bez obzira na značajne sopstvene resurse: kakve su šanse novih “čistih” tehnologija (Clean Coal Technologies. S obzirom na skromni ekonomski potencijal. Svojim geografskim položajem i opredjeljenjem da pri- stupi Evropskoj Uniji. nego sve opcije! “Tri A” pravilo: Accessibility. Availability! (dostupnost. sekvestracija ugljendioksi- da. dosljedno sprovođenje EU energijske i okolišne politike u planiranom periodu predstavlja oz- biljne (možda i nepremostive) izazove i pored izgleda za korištenjem fondova EU. kosago- rijevanje s otpadnom i energetskom biomasom i dr. u čitavom svijeta su još uvijek mali i subsidirani. Također treba insistirati i stimulisati zamjenjivanje fosilnih goriva energijom iz obnovljivih izvora i uvođenjem nezagađujućih energetskih i proizvodnih tehnologija u svakoj prilici i gde god je moguće. treba sprovoditi plan- ski i bez odlaganja uz punu i sistematsku potporu države i međunarodnih fondova.i dugoročnom periodu uvažavajući realne scenarije za poboljšanjem efikasnosti i smanjenje potrošnje. super-kritični i ultra-kritični ciklusi. Neke neosporne mjere kao što su smanjenje potrošnje energije povećanjem efikasnosti u svim karikama energijskog lanca (konverzija. pitanja su samo kada.. WEC) *** 22 . Međutim. a posebno u BiH. Preduslov za izradu pouzdanog scenarija i ostvarljive strategije zahtijeva prethodne analize i odluke o brojnim pitanjima: • Realna procjena potreba za energijom u razmatranom srednje. Acceptability. 2. (ekološka) prihvatljivost. potrošnja). gasifikacija uglja. Kada će cijene investicija i eksploatacije u svijetu. postati konkurentni konvencionanim tehnologijama? • Kako će obnovljivi izvori.. gorive ćelije.)? • Treba li u daljoj perspektivi (2050) računati na nove energetske tehnologije: nova gene- racija nuklearnih reaktora. fotonaponska na bazi nano- tehnologija. neizvjestan i skup. BiH će morati slijediti politiku i strategiju sektora energije u EU koja u ovom procesu prednjači u svijetu radikalnim mjerama i sve što se pod time podrazumijeva. solar-termal. resursne specifičnosti (velika zastupljenost uglja). prelaz na nisko-ugljenični razvoj izgleda neizbje- žan.? Opšti konsenzus u svijetu: ne jedan izvor/tehnologija. kogenarcija energije. raspoloživost) (World Energy Council. kako i kojom dinamikom. transport. put ka punom ostvarenje niskougljeničnog razvoja je neosporno složen. upotreba torijuma. • Koje su realne opcije u izboru trajnijih rješenja snabdijevanja energijom za procijenjeni konzum u razmatranom periodu ? • Koje od brojnih realnih opcija osiguravaju najbrže približavanje zacrtanim ciljevima? • Ukupni instalisani kapaciteti proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (izuzimajući ve- like hidroelektrane) – mada vrlo različiti u pojedinim regijama. u čemu još uvijek postoje velike razlike među zemljama i regijama u svijetu.1 Načelne napomene Iako još ne postoji globalni konsenzus. posebno mali. Teze za Kolokvij 2.

od procjena u dokumentu “Dugoročni plan razvoja EPBiH”. te pored spe- cifičnosti i nešto drugačije strukture i projekcija razvoja energetskog sektora u RS i području EP HZHB koje nisu obuhvaćene gornjim podacima. a posebno naučno-istraživac- kih aktivnosti ka poboljšanju stanja i usklađivanju sa trendovima i opredjeljenjima u širem okruženju i EU. inventarizacija i identifikacija potreba za sopstvenim naučnim istraživanjima Kao polazna osnova za definisanje naučno-istraživačkih i razvojnih aktivnosti. 2. M. bez promjena (bu- siness as ususal) i neki između. može li domaći istraživački po- tencijal dati doprinos. realistična vizija budućeg planskog razvoja energetike i žaštite okoliša. 1. Musić) 2. Iako se ovaj plan odnosi samo na segment energije kojeg pokriva JP EPBiH. komora. orijentaciono. (glavnog fokusa Odbora za EEO). procesa i opreme. Međutim. segmente tehnologija. Ovakva projekcija nameće glavne pravce djelovanja Odbora za EEO. prije svega vjetro. nedostatak strateških dokumenata ne treba da bude prepreka za djelovanje Odbora i poduzimanje inicijativa. Realno je očekivati i postepeno. Ovdje se navode neki uočeni problemi i prioriteti: 23 . nužno je za neke (vjerovatne) scenarije uočiti i prepoznati “proble- me”. Odnosno. Struktura proizvodnje električne energije u području JP EPBiH. neznačajno. mjera. koliko ima potrebe za naučnim i razvojnim istraživanjima i ako ima. npr: optimali. elektroprivredna preduzeća). mada do 2030. smanjenje potrošnje energije.i malih hridroelektrana. može se sa sigurnošću zaključiti da se do 2030. (ministarstva. prikazan grafički na Sl. ili gdje lokalne specifičnosti iziskuju posebni pristup i analize. i gdje treba razvijati znanja i graditi iskustvo na bazi sopstvenih istraživanja.2 Polazne osnove Idealno bi bilo da u BiH postoji usvojena strategija s dva ili tri scenarija. U tom cilju polazimo. uz blagi porast za- stupljenosti obnovljivih izvora energije. (Dugoročni plan razvoja JP EPBiH. koji se ne mogu lako “kupiti” ili se mogu riješiti jeftinije vlastitim snagama. osnovna struktura proizvodnje i potrošnje energije u BiH neće bitno mijenjati i da će ugalj uz hidropotencijal ostati bazni energenti. ili bar. a vjerovatno i do 2050.3 Dijagnoza stanja. ali koje neće bitno uticati na mijenjanje opšte situacije. Kao podloge mogu poslužiti neki od postojećih dokumenata na nivou entiteta.

• Blendiranje i homogenizacija uglja. ali ispravno funkci- onisanje svake (i uvozne) tehnologije zavisi od domaćih. što je posebno evidentno u termoblokovima u BiH koji nijedan ne dostiže garantirane performanse (prosječni ukupni stepen iskorištenja svih termoelektrana je manji od 30% u poređenju sa projek- tovanim 33-35%. što zahtijeva prethodne nauč- ne obrade angažovanjem domaćeg naučno-istraživačkog i stručnog (pogonskog) znanja.). • Prilagođavanje rada BiH termoelektrana uslovima definisanim direktivama EU implici- ra djelimično korištenje obnovljivog energenta / biomase. Teller. povećanje stepena iskorištenja termoelektrana za samo za 1% je ekvivalentno snazi od 18 MW. što zahtijeva angažovanje ek- spertskog znanja izvana iz institucija koje posjeduju iskustvo i oruđe .. npr. sortiranje. deBohr i druge analize) bez kojih je teško definisati uslove za optimalnu konstrukciju i funkcionisanje većih ložista. ili s trenutnim svjetskim standardima od oko ili preko 45%. zašljakivanje u ložistima speci- fično za domaće ugljeve. za dijagnostiku i otklanjanje nedosta- taka (teoretska analiza. što je skoro snaga HE Vranduk!).) zahtjevaju dogoročna i sistematska istraživanja. • Neki dugotrajni problemi specifični za naše uslove (npr. i uspješno rješavana. trenut- no aktuelna visoko-tempertaurna korozija u TE Kakanj). zavisno od karakteristike komponentalnih goriva i karakteristika ložišta su naučno-istraživački izazov. za koje se nerijetko pokaže da su nekompetentne ili nedovoljno motivirane da problem riješe kvalitetno. te uglja i biomase. smanjenje dobiti i veliko zagađivanje okoline. Iako je ranije na ovim problemima radilo nekoliko institucija i fakulteta u BiH. i dr. • Nekad vrlo zastupljena prijemna (kolaudaciona) ispitivanja postrojenja. zapaljivost (TGA .Bruna- uer. Termoelektrane: • Skoro sva oprema za veća energetska postrojenja u BiH je iz uvoza. struk- ture čestica.poroznost. Mašinski fakultet u Sarajevu) pro- vjeravale performanse i garantne parametre. pranje. ali i obnovljivi izvori) postavljaju zahtjeve koje isporučilac opreme ne može uvijek predvidjeti i ispuniti.Barrett-Joyner-Halenda. BJH . i dr. a nužda u praksi.termograviterijska analiza). • Oplemenjivanje uglja na izvoru – pri rudnicima prije transporta u termoelektrane (sepa- racija jalovine. Ugalj: • Iako je domaći ugalj bazni energent BiH. čišćenje. hemijske i mehaničke transformacije za druge svrhe. Emmett. • Sve tehnologije (posebno na fosilna goriva. specijalzirani kompjuterski software i dr. • Dugotrajni podoptimalni pogoni uzrokuju nepotrebne velike gubitke goriva. 24 .laboratorijsku opremu. izuzev tehničke i elementarne analize nedovolj- no su zastupljena sistematska laboratorijska istraživanja svojstava i posebnosti vezane za sagorijevanje. za koje se ne rijetko pokaže da su nekompetentne ili nedovoljno motivirane da problem riješe kvalitetno. tretman voda. danas se po pravilu u takvim slučajevima angažuju inostrane institucije . što je danas rijetkost. eksperimentalna provjera u laboratoriju. lokalnih faktora. kojom su domaće ve- rifikovane naučne institucije u BiH (ITEN. IPES.energija aktivacije. kakva su ranije delegirana institutima ili fakultetima u saradnji sa termoelektranama. mljevenog uglja . kompjuterska simulaci- ja). (BET . blokova i nji- hovih komponenti nakon instaliranja. odnos površine i volumena. se ne sprovode sistematski ili se za takve poslove angažuju inostrane institucije. termo-kinetičke karakteristike . rekonstrukcije ili remonta. optimizacija udjela komponen- tnih goriva. • Nerijetko se uočava pogoršanje performansi postrojenja i komponenti (na pr.

• Za male HE evidentno je da su projektni hidrološki podaci često nepouzdani.• Gasifikacija uglja (in situ. raspoloživa na inostranom tržištu). zavisi od raspoloživih resur- sa i njihove dostupnosti. za koje uprkos određenim pomacima ipak ne postoji dovoljno pouzdana inventarizacija i podaci. vibracije. • Značajna upotreba biomase. maksimalna pojedinačna instalirana snaga neće 25 . Energija vjetra: • Energija vjetra je realna opcija (zrela tehnologija. Hidropotencijal i hidroelektrane: • Postoje značajni neiskorišteni kapaciteti u BiH. • “Zrela” tehnologija za sve veličine HE postrojenja. održavanje. neka po- strojenja su prekapacitirana.. vijeka traja- nja. Ali.. • Ne postoji osmišljena integralna strategija razvoja i upravljanja hidroenergetike u sklo- pu šireg vodnog i okolišnog kompleksa.. posebno imajući u vidu da sagorijevanje bio- mase potencijalno emitira veliku količinu čestica. a vje- štački uzgoj – plantaže biomase. ekonomske i institucio- nalne aspekte. nadzemna) – tehnologije kojim se znatno smanju- je problem zagađenja zraka. optimalna oprema). uključujući sve pravne. u oba slučaja masovna eksploatacija. na većoj nadmorskoj visini (otežana izgradnja. ali i problemi političke i ekološke nara- vi. zahtijevaju veće površine obradivog zemljišta dostu- pnog za masovnu eksploataciju. dobara i priprema zahtjeva posebne tehnologije sa kojima imamo malo iskustva. smanjenje efikasnosti. te šira primjena u manjim ložištima. Biomasa: • Slična pitanja se mogu postaviti i za termo-kinetička i mehanička svojstva biomase kao energenta koja se u posljednje vrijeme ozbiljno razmatra kao djelomična zamjena uglja u TE.pri znatno manjim snagama.). je odavno prisutan u BiH kao ideja (fizibiiti studije rađen u ITEN-Energoinvestu prije rata. vodni udari. mehaničkih i termo-kinetičkih svojstava biomase. akumulacije – krš i podzemne vode. ali se nakon toga ova opcija nije ozbiljno razmatrala. raspoloživosti. • Ne postoji eksperimentalna infrastruktura za laboratorijsko ispitivanje ponašanja i perfor- mansi na modelima turbinskih postrojenja pri različitim opterećenjima i radnim uslovima. rade pod sub-optimalnim uslovima . s obzirom da je znatan dio poten- cijalnih i istraženih lokacija na terenu teže pristupačnosti. podzemna. • Procijenjeni ukupni potencijal u BiH je značajan (instalisana snaga 1000÷2000 MW i godišnjom proizvodnjom od 1950÷3900 GWh. (zahvati. posebno u termoelektranama. remont). ali je njena primjena u BiH još uvijek spora i nedovoljna. • Kosagorijevanje biomase i uglja u TE se vidi kao opcija ka djelomičnoj zamjeni uglja „obnovljivim“ energentom. što vodi ka znatno sniženom stepenu djelovanja. slivovi. • Eksploatacija prirodnih resursa (šume) podliježe posebnoj zakonskoj regulativi. zbog drugačijih hemijskih. u tom smislu gotovo uopće nije obrađen potencijal i značaj uzgoja energetskih usjeva u BiH. Optimani rezultati se mogu postići samo detaljnim istraživanjima na laboratorijskim modelima i nakom- pjuterskom simulacijom. gorionika i pomoćnih uređaja kako bi se došlo do optimalnih rješenja. ali nije poznato da li u BiH ima pro- blema u ekploataciji pri primjenjivom i pod-optimalnom opterećenju (hidrodinamička nestabilnost. a može izazvati vibracije i mehanička oštećenja. nužno je analizirati potrebe za modifikacijom i adaptacijom ložista.

• Lokacije se biraju na bazi ograničenih mjerenja na lokacijama odabranih jednokratnih nepotpunih i nepouzdanih mjerenja. 3-5%) organskih ćelija.) niti su ikad o tom vršena sistematska istraživanja . izgradnja je još uvijek na individualnoj bazi bez sistemskog pristupa i rješenja. primjena geotermalnih izvora za dobivanje toplotne energije je vrlo privlačna i zahtijeva iznalaženje i testiranju odgovarajućih tehnologija i sopstvena istraživanja.korištenje geo- termalne energije svodi se decenijama na grijanje jednog ili dva bazena – aqua parka? Solarna energija: • I pored značajnog potencijala. a temperature na većini lokacija od 54°C do 85°C. To je specifična investicija. skoro uopće nezastupljena.. su preniske za proizvodnju električne energije u konvencionalnim ciklusima. pa težište treba biti toplotna energija • Međutim. u dogledno vrijeme prevazilaziti 2 MW. čak ni za grijanje vode! • Fotonaponska tehnologija pokazuje značajan napredak i smatra se vrlo perspektivnom u daljnjoj budućnosti: raznovrsnost ponude – od vrlo efikasnih ali skupih (‘multijuncti- on’ 32%. električna energija se neće uskoro početi proizvoditi na ovim prostorima • Ipak. posebno ako se ne usvoji tipizacija te pokrene sopstveni razvoj i proizvodnja agregata. koje bi tre- balo početi istraživati. rasporeda agregata. kompletni agregati se uvoze. postoje firme koje to rade. • I pored potencijala za korištenje toplotne energije geotermalnih voda. najava masovnije primjene čak i u zemljama niske ekonomija. • Nije jasno da li treba zagovarati potrebu za naučnim istraživanjima u ovim djelatnosti- ma. S obzirom da je BiH je bogata drugim energen- tima. izbor snage. 26 . svjetski trend je u smanjenju cijene. hemijskim specifičnostima (depozicija i krustacija mineralnih primjesa. godini. u daljoj budućnosti ne treba isključiti mogućnost proizvodnje električne energije iz geotermalne energije za lokalne potrebe primjenom posebnih tehnologija. pogodnih za masovnu proizvodnju. šira primjena uslovljena osvajanjem tehnologija ‘pametnih’ mreža. ne postoje pouzda- ni podaci o raspoloživosti. ali bi bilo korisno uspostaviti demonstraciono-edukativne centre koji bi pomogli u izboru optimanih rješenja i u edukaciji.. tarifna politika. • Uključivanje malih individualnih (krovnih) sistema u mrežu još uvijek nije zakonski regulisano u BiH. regulacija i automatizacija. te je teško očekivati značajnije iskorištenje pro- cijenjenog potencija čak i u 2050. potrebne su samo sistemske mjere i ekonomski poticaji. • Prema raspoloživim informacijama. kapacitetu. ima li izgleda za sop- stvenu proizvodnju bar nekih dijelova i sklopova na bazi licence ili sopstvenog razvoja tipskih agregata? Geotermalna energija: • Geotermalni potencijali BiH za grijanje prostora su procijenjeni na oko 33 MWth. bez sistematske analize i kompjuterske simulacije za određivanje optimalne mikrolokacije. silikon (kristalizirani) i galijum arsenid 25%). Energijska efikasnost potrošnje: • Poznate su tehničke/rutinske metode za smanjenje potrošnje energije za grijanje pro- stora (utopljavanje zgrada) kao i električne energije (nova rasvjetna tijela). • Kako se opredijeliti? Potreba za praćenjem tehnologija sopstvenim ispitivanjem i moni- toringom za naše uslove (atmosferilije). do jeftinih (ali malo-efikasnih. korisno također za edukaciju.

• Međutim. ljeti grijanje (sanitarne vode) i hlađenje stambenog prostora. razviti alate za proračun i projektovanje. Neke nove/stare ideje – aktualizacija. te većih projekata koji bi objedinili postojeći poten- cijal. Poduzetništvo i sopstvena proizvodnja: • Zajednička karakteristika u skoro svim navedenim djelatnostima je velika ovisnost od uvoza i vrlo mala zastupljenost sopstvene proizvodnje. saobraćaj. • Poljoprivreda. nedostatak organizovanih formi za djelova- nje – instituta. održanog 30. karakteristična je rascjepkanost. Kadrovski potencijal i istraživačka infrastruktura. adaptibilnih po snazi i strukturi. 11. stanja i potencijala’’. poljoprivredi i prometu. • Trigeneracija i u ostalim sistemima sa distribuiranom proizvodnjom i potrošnjom ener- gije (električna. godine bio je identifikacija stanja u oblasti energije. uloga nauke i istraživanja u razvoju BiH. kao i sve značajniji broj mlađih kadrova koji su stekli obrazovanje i doktorate u inostranstvu. toplotna. 3. energetike i oko- liša. te edukacije i informisa- nja javnosti o svim aspektima poduzimanja većih energetskih projekata. • Evidentan je nedostatak objektivne komunikacije sa javnošću. novi pristupi: • Modularni (hibridni) distribuirani sistemi grijanja/hlađenja bazirani na obnovljivim izvorima energije: solarni kolektori (+PV?). • Primjetan je nedostatak praćenja i ovladavanja savremenim metodama naučnih istra- živanja – novih teoretskih saznanja. 2016. • Zapuštena je i u većini slučajeva nedostatna naučno-istraživačka infrastruktura. najmanje. Saopštenja učesnika Kolokvija Osnovni cilj Prvog proširenog sastanka – Kolokvija Odbora za EEO. zimi grijanje. u BiH postoji ka- drovski potencijal prije svega na univerzitetima/fakultetima. • Trigeneracija energije u termoelektranama na ugalj i biomasu. međunarodnim 27 . kako u stambenom sektoru. istraživačkih centara. hlađenje). • Postoje ogromni neiskorišteni resursi za smanjenje energetske intenzivnosti u industriji. eksperimentalne tehnike i metoda kompjuterskih simulacija. razvoj i edukacija u oblasti EEO u BiH – Inventarizacija potreba. istog nivoa djelatnosti i usluga • Nedostaje kultura i sistem energijskog menadžmenta. namirnica. ići s tim odmah – paralelno sa kogeneracijom. naročito prehrambenoj. s temom ‘’Istraživa- nje. dizalice toplote (toplotne pumpe) za ruralna područja i kvartove – ra- zviti nekoliko tipskih rješenja. bioplin (iz gnojiva) sa kogenera- cijom male snage. čak i kad su u pitanju jednostavni sklopovi i dijelovi. biomasa. naročito laboratorijska. • Iako je u poslijerantom periodu zanemarena istraživačka komponenta edukacije i ško- lovanje kadrova kroz aktivno uključivanje u naučno-istraživački rad. naznaka prioriteta BiH i EU. tako i u privredi. vodoprivreda (vodosnabdjevanje-pumpni sistemi) su oblasti sa značajnim potencijalom za smanjenje potrošnje energije uz obavljanje. što bi doprinijelo zaštiti okoliša i poboljšalo tržišne performanse te industrije.

prioriteti. i dr. numeričke/ kompjuterska dinamika fluida (CFD).i pi- lot postrojenje i dr. scenariji. Saopštenja i prezentacije su grupisane po određenim tematskim cjelinama kao: (i) strategije i planovi razvoja. hidroenergija. trendovi u Evropi i Svijetu.) 28 . osposobljavanje kadro- va. efikasnost u proizvodnji i korištenju energije. (iii) vizija razvoja naučno-istraživačkog rada i istraživačko-razvojnih djelatnosti. područja za istraživanja u energetici i elektroenergetici. preuzetim obavezama i ograničenjima. laboratorijski modeli. istraži- vačka infrastruktura i kadrovski potencijal u oblasti EEO (mašinski fakulteti.preporukama.). Slijede sažeci saopštenja. (Napomena: Za vjerodostojnost podataka navedenih u  saopštenjima su odgovorni autori. radi donošenja jasnih zaključaka i smjernica za budući rad Odbora za EEO. integralni simualcioni software i dr. (ii) naredne generacije termoelektrana u BiH na ugalj i biomasu.. ANUBiH i  OEEO ne garantuju njihovu tačnost.instituta za energiju i okoliš. (iv) kompjuterske simulacije. Slide prezentacije učesnika u Kolokviju su dati u Prilogu. ogledno-demonstracioni edukativni poligoni. U tom smislu su prethodno i naznačene teme izlaganja i potreba za konkretnim i konstruk- tivnim prezentiranjem. primjer MF Sarajevo). okoliš. (v) dijagnostičko ispitivanje energetskih postrojenja i komponenti. te sagledavanje aktivnosti i djelovanja Odbora u realizaciji zacrtanih ciljeva. ograničenja. potencijali i aktuelno stanje u proizvodnji i primjeni energije iz obnovljivih izvora. biomasa. potreba za formiranjem organizacionih oblika . rudarstvo-ugalj.

. . . . . . . . Ilidža . . . . maš. . . . . dr. . . . . . sc. . . . maš. . . . . . . . . . . . . . dr. . . . . ing. prof. . . . . . . . . . . . . 35 Potencijal BiH u obnovljivim izvorima energije – šanse za nova radna mjesta Prof. . . . . 37 Istraživačka infrastruktura i kadrovski potencijal u EEO BiH Doc. 37 Obnovljiva generacija električne energije – aktivne distributivne mreže V. . . . . . 34 Hidroenergija i okoliš u BiH Prof. . . . sc. . . . dr. . . . . . . . sc. . Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću . . 35 Kompjuterska simulacija procesa u energetici i okolišu: Akademik Kemal Hanjalić. . . . . . . ..primjer vjetro-energetike V. . . . . . . Izudin Džafić. . . . . . . godine s vizijom razvoja elektroenergetskog sektora BiH do 2050. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Tuzli . . . . Rudnici mrkog uglja Kakanj . Omer Jukić. . . . . . . . . . . . JP Elektroprivreda BiH/ Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu . . . . sc. ANUBiH . . . . . . . 33 Rudarstvo: skriveni potencijal privrede Bosne i Hercegovine Dr. . Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu . . Rukovoditelj za razvoj obnovljivih izvora energije i energijske učinkovitosti . ing. . el. . dr. . . . . Aleksandar Knežević. . . 34 Iskorištenje hidropotencijala u BiH Hazim Zečević. . . . . sc. 31 Aktuelna područja za istraživanja u elektroenergetici BiH Prof. . . . . 32 Tržište električne energije Miroslav Nikolić. . Sarajevo . 32 Demonstracija resursne efikasnosti kod proizvodnje i korištenja energije Prof. . . . . Institut za hidrotehniku Sarajevo . . Aleksandar Knežević. . . . . . . . . . . . . . . . . . Prof. . . Elektroprivreda HZ HB d. . . . el. . Regionalni centar za edukaciju i informacije iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu. . . . . . . 33 Opstojnost naredne generacije BiH termoelektrana na ugalj i biomasu Prof. . . . .. . Internacionalni univerzitet u Sarajevu. . . . . dipl. . .. . . . . . sc. . . . 38 29 . . . Rukovodilac Sektora za strateški razvoj JP EPBiH / Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu . dipl. Mostar. . . Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu . .energistika. . . . . . Udruženje poslodavaca komunalne privrede u FBiH . prof. sc. . . . . Muhamed Hadžiabdić. . . . 36 Numerička analiza sagorijevanja u kotlu bloka 7 TE Kakanj Mr. . . Tarik Kupusović. . ing. dipl. Mustafa Musić. . . . Izet Smajević. . dr. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . maš. . . Isak Karabegović. dipl. dr. . . . . . .ba Prof. . Internacionalni univerzitet u Sarajevu. . Sarajevo . sc. dr. . . sc. . dr. . . ing. . . . . . . . . . . . . sc. . www. . . . . Institut za hidrotehniku Sarajevo . . . . . Regionalni centar za edukaciju i informacije iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu. . . . . 36 Kompjuterska dinamika fluida (CFD) u energetici . . ing. . dr. . . . . . . . sc. . . . . . . dr. Mirza Kušljugić. dipl. Haris Lulić. . 38 Projekat osnivanja virtualnog instituta. Hilmo Šehović. SAOPŠTENJA – SAŽECI Dugoročni plan razvoja Elektroprivrede BiH do 2030. . . . . . . . . . Ilidža . . . . . sc. . . . 31 Osvrt na stanje u sektoru energetike BiH i značaj djelovanja odbora za EEO – naznake i prijedlozi za zaključke Mr. . Adnan Đugum. . . sc.d. .

.

Mirza Kušljugić. posebno za pripremu za učešće na istraživačkim EU projektima. operatori. male vjetroelek- trane. koje će biti priključene na distributivnu mrežu. konkurentnost na tržištu električne energije. Ovakav pristup će znatno smanjiti emisije stakleničkih plinova. ali i promijeniti prirodu sadašnjeg elektroenergetskog sistema. (iv) uspostavljanje mreže istraživačkih centara/laboratorija u BiH. AKTUELNA PODRUČJA ZA ISTRAŽIVANJA U ELEKTROENERGETICI BiH Prof.music@elektroprivreda. te pojačati interkonektivne veze sa drugim EES. potrošači. 31 . koja je zasnovana na kon- vencionalnim elektranama. kao i ponašanje svih subjekata. Na kraju izlaganja predložen je sistemski pristup realizaciji predloženih istraživanja i organizovanom una- pređenju istraživačke aktivnosti u BiH čiji su sastavni elementi: (i) identifikacija centara izvrsnosti (CI) obrazovanja. GODINE S VIZIJOM RAZVOJA ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA BiH DO 2050..ba Elektroenergetski sektor u BiH. korištenje lokalnih energetskih resursa. Mustafa Musić Sektor za strateški razvoj JP EPBiH / Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu m. Dalji porast potrošnje električne energije u narednom periodu bit će pokrivan uglavnom povećanjem energetske efikasnosti i intenzivnijim korištenjem obnovljivih izvora energije. koja treba da doprinesu održivom.. koji participiraju u njegovom funkcioniranju (proizvođači. implementacija novih tehnologija u cilju povećane raspoloživosti sistema. Ukazano je da trenutno prisutna paradigma razvoja elektroenergetike u BiH (i u regionu). dr. godine. krovne solarne elektrane. Procjena je da se ove rezerve kreću od 25%–30% ukupne trenutne potrošnje. U dugoročnijem periodu (do 2050. (iv) Aktuelna područja za istraživanja u elektroenergetici u BiH. zasnovanog na konceptu „pametnih mreža“.. (ii) Stanje u elektroenergetici u BiH (sa osvrtom na region). Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Tuzli. (iii) Strateški izazovi/dileme u razvoju elek- troenergetike u BiH.kusljugic@untz. ni- sko-ugljičnom razvoju energetskog sektora u BiH. snabdjevači.).). uvesti nove (smart grid) tehnologije. ali će se koristiti samo kao primarno gorivo u zamjenskim termoenergetskim objektima. Prema procjenama ugalj će i dalje ostati ključni primarni energent. dr. plan razvoja Elektro-privrede BiH do 2030. mirza. Velike rezerve u energiji su u povećanju energetske efikasnosti. (v) uspostavljanje mreže strateških partnera u regionu i EU. povećanje energetske efikasnosti.ba U izlaganju na temu „Aktuelna područja za istraživanja u elektroenergetici u Bosni i Hercegovini” obrađena su sljedeća pitanja: (i) Energetska tranzicija i energetske politike (sa fokusom na EU). kao i u većini zemalja svijeta se nalazi u korjenitoj tranziciji su- očen sa zahtjevima za smanjenje globalnog zagrijavanja. sc. Prof. DUGOROČNI PLAN RAZVOJA ELEKTROPRIVREDE BiH DO 2030. intenzivno korištenje obnovljivih izvora energije. nije usklađena s opštim trendovima razvoja energetike u EU. godine) očekivati je intenzivnije primicanje proizvodnje električne energije potrošnji kroz masovnu izgradnju proizvodnih kapaciteta malih snaga na bazi obnovljivih izvora (male hidroelektrane. Posebno je istaknuto da ovaj nesklad razvojnih paradigmi unosi značajne rizike u realizaciji planova razvoja energetike u BiH. i 2050. stručne ekspertize i istraživanja u energetici. Potrebno je povećati kapacitet distributivnih mreža. (ii) formiranje baze podataka insti- tucija i pojedinaca na osnovu identifikovanih CI.. posebno distributivnih mreža. Na osnovu definisanih izazova/dilema razvoja energetike u BiH i uvažavajući opšte razvojne trendove u EU predložena su područja za istraživanja u BiH. Ukazano je i na obaveze koje je BiH preuzela na usklađivanju energetskih politika s EU pristupanjem Energetskoj zajednici. (iii) definisanje prioritetenih oblasti za istraživanje. koji treba da ostvare zacrtane ciljeve dekarbonizacije definisane do 2030. kako na strani proizvodnje tako i na strani potrošnje. U tom cilju. godine baziran je na sljedećim postavkama: proizvodnji i pouzdanom snabdijevanju po- trošača električnom energijom na okolinski prihvatljiv način.

ljudski faktor? (vi) Je li u pitanju Energetska politika ili Politička energetika? (vii) Važnost. uz fokus na obnovljive izvore i zaštitu okoliša. Odbor EEO bi trebao poduzeti sljedeće mjere i akcije: (i) ukazati na prepreke koje stoje na putu bržeg razvoja i priključivanja BiH savremenim trendovima i praksi u zemljama EU i ukazati na načine iznalaženja racionalnih rješenja. te naučno-istraživački rad i primjena kompjuterskih simulacija. ANUBiH. (ii) participirati u izradi ekspertnih tehno-ekonomskih analiza. razvoj i primjenu novih tehnologija u oblasti energije. U cilju uređivanja razvoja Energetskog sektora i okoliša u BiH.org. Rudnici ne ostaju bez proizvodnog programa i radnici ne ostaju bez posla. sc. naznači osnov- ne probleme i predloži moguće mjere i akcije za prevazilaženje problema i prepreka. (iv) konsalting organizacija i (v) drugih. ali i moguća rješenja za poboljšanje stanja.ba U radu se zalaže za podsticanje uspostave Sistema demonstracije (1) energijske efikasnosti. koje su evidentne u BiH. energetiku i okoliš pri Odjeljenja tehničkih nauka. izgradnja energet- skih objekata.sehovic@bih. studija i realizaciji projekata iz oblasti društveno i okolinski prihvatljivog efikasnog korištenja energije i resursa i zaštite okoline. (iii) pomoći u procjenjivanju mogućnosti investiranja u istraživanje. sa kojim akterima? (iv) Šta je u pitanju: novac? Znanje? Ideje? (v) Svijest – kolektivna.net. (ii) pravni i finansijski. (ii) opitnih i obrazovnih poligona. Ostvaruje se putem: (i) univerziteta i naučnih ustanova. (2) ob- novljivih izvora energije. dr. Demonstracioni centri mogu biti pri univerzitetima (laboratorije.. posljednjih decenija.knezevic@reic. individualna. Demostriraju se apekti: (i) tehnoekonomski. kao i na mjestima gdje su određena postrojenja locirana. (3) energijskog menadžmenta i (4) uvođenje back-stop tehnologija u rudnike uglja. DEMONSTRACIJA RESURSNE EFIKASNOSTI KOD PROIZVODNJE I KORIŠTENJA ENERGIJE Prof. proizvodnja bio mase. znanja preduzeća kako bi se prešlo na nove proizvodne programe. na koji način. Aleksandar Knežević Regionalni centar za edukaciju i informacije iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu. To mogu biti poslovi u funkciji rekultivacije (poljoprivreda. Hilmo Šehović Institut za hidrotehniku Sarajevo hilmo. Prezentacija ukazuje na neka od ključnih pitanja. 32 . na naučnom i ekspertnom nivou. uloga i mogućnosti djelovanja i doprinosa Odbora za EEO. naprimer) ili drugim organizacijama. koje treba stalno imati u vidu. Zato je izuzetno važna inicijativa i realizacija formiranja Odbora za energiju. nego se koristi organizacija. (iii) inkubacionih centara. ekploa- tacija drugih mineralnih resursa i sl.). Back-stop tehno- logije su tehnologije koje koriste proizvodna preduzeća u slučaju da su resursi iscrpljeni ili je njihovo korištenje ograničeno. Apostrofirana su sljedeća pitanja: (i) Koje su potrebe BiH u energetskom sektoru? (ii) Osnovni problemi i prepreke? (iii) Kako ih rješavati. sa spremnošću da se da doprinos društveno-ekonomskom razvoju BiH. U radu se posebno zalaže za uvođenje back-stop tehnologija u rudnike uglja. (iii) okolinski i klimatski i (iv) organizacioni. OSVRT NA STANJE U SEKTORU ENERGETIKE BiH I ZNAČAJ DJELOVANJA ODBORA ZA EEO . sc.. stočarstvo. strateškom planiranju i razvoju. prostor. Sarajevo a.NAZNAKE I PRIJEDLOZI ZA ZAKLJUČKE Mr. pogotovo kada su u pitanju reforme u Sektoru energije.ba Cilj ove prezentacije je da ukaže na stanje u Sektoru energije u Bosni i Hercegovini.

TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE
Miroslav Nikolić, dipl. ing. el.
Rukovoditelj za razvoj obnovljivih izvora energije i energijske učinkovitosti
EP HZ HB d.d. Mostar
miroslav.nikolic@ephzhb.ba

Tržište električne energije je suviše kompleksno da bi se moglo detaljnije objasniti u nekih de-
set slajdova i petnaestak minuta vremena. Stoga se u prezentaciji daju samo glavne značajke tržišta
električne energije kako bi se ukazalo na ključnu ulogu tržišta u tranziciji elektroenergetskog sektora
(EES), kao i na budućnost i sudbinu svih elektroprivrednih subjekata u BiH (elektroprivreda, rudnika,
proizvodnih objekata, mreža…) i energetski sektor BiH u cjelini.
Prikazane su ključne razlike između tradicionalnog EES s monopolističkim, vertikalno integriranim
elektroprivredama i modernog decentraliziranog EES u uvjetima konkurentskog tržišta, spomenute su
vrste tržišta (veleprodajno, maloprodajno, balansno, trgovanje kapacitetima, uslugama…) i „proizvo-
di“ kojima se trguje. Naglašena je uzročno-posljedična veza između pravne stečevine EU (direktive,
tri energijska paketa) i tržišta, te se mora podvući da su oni glavni pokretači spirale tranzicije EES.
Također se ukazuje na neophodnost formiranja burzi, uključivanje u iste i neminovnost prestrukturi-
ranja EES BiH i pripremu svih subjekata za uključivanje i borbu na konkurentskom tržištu. Tranzicija
energetskog sektora je u tijeku i neizostavno zahvaća i BiH i regiju, moramo se uspješno uključiti u
taj proces, a posebno u tržište el. energije (ili propasti). Tržište (tranzicija) će u potpunosti promijeniti
EES, odrediti sudbinu postojećih elektroprivrednih subjekata, izvedivost i održivost.

OPSTOJNOST NAREDNE GENERACIJE BiH TERMOELEKTRANA
NA UGALJ I BIOMASU
Prof. dr. sc. Izet Smajević, dipl. ing. maš.
JP Elektroprivreda BiH / Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
izet.smajevic@gmail.com

Čovjeku nije dozvoljeno da utiče na globalne prirodne procese. Ipak, opće je uvjerenje da je počevši
od Industrijske revolucije na sceni globalno zatopljavanje, i da je ta pojava u značajnoj mjeri uzroko-
vana antropološkim CO2. Procjenjuje se da se danas od oko 30x109 t ukupno emitiranog CO2 u svijetu
godišnje, gotovo 1/3 emitira iz elektroenergetskih postrojenja, dominantno iz termoelektrana na fosilna
goriva. Pri tome je oštrica javne, pa i stručne, kritike naročito usmjerena prema termoelektranama na
ugalj. Zato zemlje EU nastoje kreirati obvezujući okvir za održivu tranziciju energetike ka obnovljivim
izvorima, dakle u dogledno vrijeme bez uglja, i po mogućnosti ka tehnologijama nulte emisije, što je
proces internacionalno označen njemačkim terminom: Energiewende.
Bosna i Hercegovina, kao i druge zemlje, ima pravo (i obavezu!) na održivu tranziciju energet-
skog sektora. Ta tranzicija, prema mišljenju autora, pored ostalog podrazumijeva izgradnju i eksplo-
ataciju minimalno naredne generacije zamjenskih termoelektrana na domaći ugalj. Te termoelektrane
moraju biti održive na otvorenom tržištu električne energije, što znači da moraju biti usaglašene sa
relevantnim osobinama domaćih ugljeva, i u tom smislu moraju (i mogu!) biti energetski efikasne,
fleksibilne u pogonu (u svrhu podrške elektranama na obnovljive izvore) i sa minimalnim uticajem na
okolinu. U prezentaciji se postavlja i brani teza da je, uz dostatno poznavanje osobina domaćih ugljeva,
te uz odgovarajuće projektovanje i izgradnju zamjenskih kogenerativnih termoelektrana na kosagorije-
vanje domaćih ugljeva i biomase, predstojeća tranzicija bosanskohercegovačke energetike ka pretežno
obnovljivim izvorima i tehnologijama nulte emisije moguća, prihvatljiva u EU i održiva

33

RUDARSTVO: SKRIVENI POTENCIJAL PRIVREDE BiH
Dr. sc. Omer Jukić, dipl. ing. maš.
Rudnici mrkog uglja Kakanj
omer.jukic@gmail.com

Rudarstvo je vrlo značajan segment privrede BiH, uz činjenicu da je ugalj jedan od najznačajnijih
domaćih resursa (termoelektrane na ugalj učestvuju sa 75 ÷ 80% u proizvodnji električne energije),
te ga je potrebno tretirati prioritetnim u kontekstu razvoja JP Elektroprivreda BiH i privrede BiH u
cjelini. Potpuno korištenje instaliranih kapaciteta termoelektrana omogućava rad rudnika uglja koji
su u dobroj mjeri zapušteni (nedovoljno istražena ležišta, nepripremljeni proizvodni kapaciteti, visoko
amortizirana proizvodna i prateća oprema). U rudnicima uglja je potrebno restrukturirati tehnologije
dobivanja i čišćenja uglja, proizvodnu i prateću opremu, radnu snagu. Zbog nedovoljno istraženih le-
žišta u rudnicima uglja je potrebno oformiti Sektor za istražna bušenja u JP „Elektroprivreda BiH“.
Rudarstvo može dati snažan poticaj obnovi i tehnološkom razvoju privrede, zapošljavanju.
Iz rudarstva su se, kroz historiju, razvijali razni zanati i proizvodnja opreme i alata za rad u rudar-
stvu, nakon toga njihova industrijska proizvodnja i razvoj, čime je jačala podrška sigurnom i efikasnom
radu i razvoju rudarstva/rudnika, što je, u sadašnjim okolnostima, bitno za obnovu i tehnološki razvoj
domaće mašinogradnje-elektrogradnje (BNT, Metalno, Vitezit, TTU, FAMOS, UNIS, Energoinvest,
livnice čelika, drvna industrija...) - nova radna mjesta, općedruštveni razvoj. U energetskom sektoru/
rudarstvo predvidjeti funkcionalne oblasti istraživanja - pokrenuti istraživanja u iskorištavanju nus
produkata proizvodnje uglja i električne energije čime dobijamo nove resurse, efikasno upravljanje
otpadom, pozitivan uticaj na okoliš, dobre ekonomske efekte, nova radna mjesta. Osnažiti ekološku
svijest u rudarstvu i poštivanje pozitivnih zakonskih propisa u tom kontekstu, u prvom redu prečišća-
vanje otpadnih voda i zaštitu od buke.

HIDROENERGIJA I OKOLIŠ U BiH
Prof. dr. sc. Tarik Kupusović,
Institut za hidrotehniku Sarajevo
tarik.kupusovic@heis.ba

ETH Cirih, Naučni centar za energiju, nedavno je zaključio da brza ekspanzija vjetro i solarnih
elektrana u EU pruža šansu Švicarskoj za nova investiranja u pumpno-reverzibilne hidroelektrane, čija
fleksibilnost na slobodnom tržištu energije postaje sve profitabilnija. Iskorištenost hidropotencijala u
Švicarskoj je 97%, dok se u BiH procjenjuje na svega 20 do 40%. Upravljanje okolišem, vodama u nje-
mu i energijom su višestruko povezani, pa je i pred naučnom zajednicom u BiH veliki izazov razumije-
vanja svjetskih i EU trendova, te postavljanje naučnih osnova za pozicioniranje BiH društva, institucija
i svih ostalih sektora u njima. Vlastiti prirodni i drugi resursi i razvojne šanse se moraju bolje upoznati
i vrednovati, da bi se njima moglo upravljati održivo i na potencijalnu dobrobit svih građana BiH.
Predlaže se hitno osmišljavanje i izrada strategije razvoja hidro-energetskog sektora, u sklopu šireg
vodnog, okolišnog i energetskog sektora, uključujući sve pravne, ekonomske i institucionalne aspek-
te. Proaktivno upravljanje vodnim, okolišnim i energijskim resursima sinergijski, može pokrenuti i
mnoge druge sektore i djelatnosti, te donijeti važne društvene, ekonomske i okolišne dobiti, što su sve
dostojni izazovi i stvarno obaveza intelektualne elite BiH društva. Heterogenost interakcija voda-oko-
liš-energija, uz hranu, čini neophodnim razvoj pokazatelja i indeksa, koji reduciraju kompleksnost za
javne i političke diskusije, bez reduciranja naučne kompleksnosti čitavog sistema. Važno je bazirati se
na pretežno već raspoložive podatke, koje sakupljaju ili imaju razne vladine agencije i javne institucije.
Neophodno je ove sektore povezati naučno, menadžerski i društveno.

34

ISKORIŠTENJE HIDROPOTENCIJALA U BiH
Hazim Zečević
Udruženje poslodavaca komunalne privrede u FNiH
hazimzecevic@bih.net.ba

Ukupno raspoloživi hidropotencijal u BiH procijenjen je na cca. 6126 MW instalisane snage i cca.
22000 GWh proizvodnje, dok ukupno instalisani kapaciteti izgrađenih svih HE u BiH iznose cca. 2440
MW. Dalje, iskorištenje hidropotencijala u odnosu na raspoloživi u BiH je cca. 39,8%. U proteklih 30
godina u BiH je izgrađena samo HE Mostarsko blato snage 60 MW i 54 mini-hidroelektrane (MHE)
ukupne snage 65.54 MW, što je svega 2.7% od ukupno izgrađenih HE ili 1% od raspoloživog hidropo-
tencijala. U ovom momentu teško je procijeniti koliko je realno moguće iskoristiti preostali raspoloživi
hidropotencijal, jer nema aktualiziranih studija, projekata i istraživanja, a u međuvremenu je došlo do
promjene fizičkog stanja u prostoru i na terenu.
Obnovljivi izvori energije predstavljaju budućnost elektroenergetskog sektora. BiH je, prihvatajući
direktive EU, preuzela obavezu da poveća udio proizvodnje iz obnovljivih izvora u ukupnoj proizvod-
nji električne energije i time doprinese smanjenju negativnih uticaja na okoliš. Zbog toga je zapo-
stavljanje iskorištenja hidropotencijala u BiH potpuno nerazumno i neprihvatljivo. Općenito postoji
negativan stav javnosti i društvene zajednice prema izgradnji HE i MHE iako ovi objekti izazivaju naj-
manje štete prema okolini, naravno uz potpuno definisanje i primjenu mjera za njenu zaštitu. Potrebno
je daleko više raditi na edukaciji i informisanju javnosti u cilju promoviranja gradnje HE i MHE. Zato
aktivnosti u podsticanju iskorištenja hidropotencijala u BiH treba posebno usmjeriti prema organima
vlasti svih nivoa, koji donose propise i izdaju razne dozvole i koncesije, da usaglase propise i omoguće
efikasnije i brže realiziranje investicija u ovoj oblasti.

POTENCIJAL BOSNE I HERCEGOVINE U OBNOVLJIVIM IZVORIMA
ENERGIJE – ŠANSE ZA NOVA RADNA MJESTA
Prof. dr. sc. Isak Karabegović
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću
isak1910@hotmail.com

Energetska stabilnost i sigurnost postali su jedan od najvažniji pitanja u posljednjih nekoliko godina
na planeti Zemlji. Danas u cijelom svijetu ekonomski, industrijski i društveni razvoj vezan je za ener-
giju i energetski sistem koji je društvu darovao velike prednosti, ali društvo plaća visoku cijenu zbog
proizvodnje i puštanja u atmosferu ugljen dioksida i drugih stakleničkih plinova. Dolazi do klimatskih
promjena koje prijete svim kontinentima, poremećaj u poljoprivredi, poremećaj kod proizvodnje hra-
ne, dolazi do poplava i požara, kao i promjena ekosistema. Energija je od ključne važnosti za razvoj
bilo koje zemlje, kada je u pitanju njena industrija i ekonomija. Hidro-potencijal Bosne i Hercegovine
je oko 6.000 MW, a koristi se oko 30%, a za MHE procjenjuje se na oko 1.005 MW. Procjena energije
vjetra na 18 lokacija u BiH je oko 1.030-1.180 MWh energije. Tehnički potencijal biomase u BiH je
oko 3.820 MW godišnje, a procjena solarnog potencijala PV PP je oko 4.010 MW u BiH. Od OIE u
svijetu najviše se zapošljava u sektoru solarne energije (oko 3,7 miliona), zatim bioenergija (oko 2,8
miliona) i energija vjetra (oko 1,0 miliona), dok se najmanje radnika zapošljava u MHE. Neophodno je
u BiH na nivou države, FBiH i RS formirati centre za OIE, a isto tako pri univerzitetima u BiH opremiti
laboratorije i institute koji će pratiti, razvijati i implementirati projekte iz OIE koji su opšti društveni
interes u cilju iskorištenja OIE i razvoja lokalne zajednice.

35

kompjuterska simuacija je već dugo nezamjenjivo oruđe u istraživanju. U oblasti EEO. reaktori. sc. Posebno su uspješni: (i) Kompjuterska dinamika fluida (CFD) za modeliranje turbulencije. khanjalic@gmail. od 200 do 10 mikrometara. što je dovelo do trošenja. Kao ilustracija. vodotocima. vodnim akumulacijama. USA.i višefa- znih fuida. razvoju i optimizaciji procesa. Numerička mreža za proračun kotla sastoji se od oko 2800000 kontrolnih ćelija. odn.com “SBES is a discipline indispensable to the nation’s continued leadership in science and engineering. (tokovi mono. homeland security. 21600 čestica ugljene prašine za cijeli kotao. transformacija i depozicija polutanata u atmosferi. projektovanju postrojenja. strujnih i termodinamskih procesa u hidro/termo-tehničkim i energetskim uređajima. transportni procesi. U toku je analiza procesa i traženje rješenja za eliminisanje problema korozije. a tok ugljene prašine je modeliran sa 900 čestica po gorioniku. Gorionik je modeliran nu- meričkom mrežom od 420000 heksagonalnih ćelija. There is ample evidence that developments in these new disciplines could significantly impact virtually every aspect of human experience” (Simulation-Based Engineering Science (SBES): Revolutionizing Engineering Science through Simulations. te strujanja zraka i disperzije polutanata u realnim urbanim ambijentima sa kompeksnom orografijom terena za razne meteorološke uslove. tlu). te parametara turbulencije. analizi. te se može očekivati ponovni nastanak korozije. microelectronics. Postignuto je poboljšanje unutar kritičnih zona. dijagnostici. čime se dobio znatno realniji ulaz smjese zrak-ugalj u ložiste.2006). Naime. It is central to advances in biomedicine.). u okviru ovog projekta urađena je detaljna numerička simulacija toka i miješanja u jednom gorioniku (ekstrapo-lirani za sve ostale gorionike). and product development. energy and environmental sciences. Angažovan je inostrani konsultant. advanced materials. dipl. National Science Foundation. odnosno da ga nedostaje u središnjoj zoni. NUMERIČKA ANALIZA STEPENOVANOG SAGORIJEVANJA U KOTLU BLOKA 7 TE KAKANJ Mr. turbine. te obavio rekonstrukciju dovoda sekundarnog zraka u ovo područje ugradnjom dodatnih mlaznica. U prezentaciji su dati neki od rezultata proračuna. 36 . odnosno pucanja ekranskih cijevi. Blue Ribbon Panel. gdje su na izlazu gorionika.i hidroenergetike (kotlovi.com Prije nekoliko godina u kotlu bloka 7 TE Kakanj (230 MWel) pojavio se problem visokotempe- ra-turne korozije na bočnim stranama difuzorskog dijela ložišta. ing. a tok ugljene prašine sa 9600 čestica u 5 različitih veličina. KOMPJUTERSKA SIMULACIJA PROCESA U ENERGETICI I OKOLIŠU Akademik Kemal Hanjalić ANUBiH. U okviru doktorske disertacije razmatra se navedeni problem također numeričkim modelirnajem. ali za vjerodostojnije parametre na ulazu u ložište iz 24 gorionika. te konstrukciji opreme i uređaja. ter- modinamksih ciklusa. sagorijevanje i druge hemijske reakcije). koji se razlikuju od prethodnih. te u prirodnim ambijentima (disperzija. Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu. kompresori). pretpostavljeni pojednostavljeni profili brzine i temperature zraka i čestica ugljene prašine. Zbog toga je radni režim kotla vraćen na prvobitne postavke. na osnovu sito analize. ali je ustanovljeno da se poremetio raspored kiseonika po presjeku kotla. što je dovelo do produženja plamena i intenzivnog zašljakivanja pregrijača pare u vrhu kotla. koji je zatim ekstrapoliran za realnu količinu uglja. koji je na bazi kompjuterske simulacije zaključio da je uzrok pojave nedostatak kiseonika u dimnim gasovima uz zidove pri visokim tempe- raturama. maš. i (ii) Integralna simulacija sistema i procesa (analiza i optimizacija KGH i drugih sistema. energijski management i dr. nano-manufacturing. Adnan Đugum. djugum@gmail. ulazu u ložiste. odn. daje se prikaz nekoliko primjera sopstvenih kompjuterskih istraživanja u sinergiji sa eksperimentima u oblasti termo. za razliku od prethodne ana- lize.

Međutim. dr.com Vjetar je jedan od najperspektivnijih obnovljivih izvora energije. Integracija ob- novljivih izvora je multi-dimenzioni problem koji uključuje donošenje odluka na različitim prostornim i vremenskim trenucima te zahtjeva širok stepen koordinacije na raznim nivoima. zahtjeve kupaca i zahtjeve samog prijenosnog sistema. dr. plima i oseka. Energija vode. Ilidža muhamed. geotermalna energija i snaga od obnovljive biomase. estimacije potrošnje/proizvodnje energije.CFD). upravljanja i optimizacije mreže te njene zaštite i potrebe za rekonfiguracijom u hitnim slučajevima. energije vjetra. te operatori tržišta energije. intenzivna turbulencija i jaki gradijenti pritiska u pojedinim mikrolokacijama. prof. iz prostog razloga što su oni trenutno i jedini prisutni obnovljivi izvori u distributiv- nim sistemima Bosne i Hercegovine. I dok je iznalaženje povoljnih lo- kacija i izgradnja vjetroparkova na ravnom terenu relativno jednostavna sa stanovišta odabira broja i rasporeda vjetrogeneratora. korištenje CFD-a zahtijeva znanje i iskustvo – izbor odgovarajućeg modela turbulencije. Da bi se „vjerovalo“ rezultatima proračuna potreb- no je prethodno testirati modele i numeričke metode na takozvanim benchmark primjerima za koje postoje detaljna mjerenja koja služe za provjeru tačnosti CFD rezultata. Izudin Džafić Internacionalni univerzitet u Sarajevu. (popularan banchmark slučaj). vjetra i sunca su u posebnom foku- su ovog izvještaja. U ovom izlaganju prikazani su rezultati testiranja nekoliko modela na primjeru Askervein Hill-a. razvoja i rada distributivnih generatora regenerativne energiju u operativnom i planskom modu.com Ovaj izvještaj govori o izazovima i načinu njihovog rješavanja koji se javljaju u procesu sinteze. UTICAJ PROIZVODNJE OBNOVLJIVE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA AKTIVNE DISTRIBUTIVNE MREŽE V. Rezultati također pokazuju da u Bosni i Hercegovini postoji ekseprtiza potrebna za uspješnu primjenu CFD-a u oblasti vjetro energetike. Glavni donositelji odluka su operatori obnovljivih izvora. Škotska. što pokazuje i neprestani rast njegove zastupljenosti u proizvodnji električne energije u svijetu. KOMPJUTERSKA DINAMIKA FLUIDA (CFD) U ENERGETICI - PRIMJER VJETRO-ENERGETIKE V. graničnih uslova. energije valova. Energija sunca i vjetra su među vrstama obnovljivih izvora koji podliježu velikim prirodnim varijabilnostima tokom njihove proizvodnje.hadziabdic@gmail. numeričkih metoda. uključujući postojeće generatore. 37 . Detaljno polje strujanja se može dobiti korištenjem kompjuterske dinamike fluida (Computational Fluid Dynamics . Efikasnost i ekonomska isplativost ovakvih vjetrofarmi zavisi od pra- vilnog odabira mikrolokacija vjetrogeneratra za šta je potrebno detaljno poznavanje strujanja vjetra iznad terena koji često karakteriziraju masivna separacija i recirkulacije. Glavni fokus ovog izvještaja je analiza uticaja i način rješavanja problema estimacije stanja u uslovima ne-redundantnosti real-time mjerenja. prof. operatori mreže. idzafic@gmail. Velika varijabilnost stvara najveće izazove za integraciju obnovljivih izvora u distributivni elektroenergetski sistem. na brdovitim terenima kakva dominiraju na teritoriji Bosne i Hercegovine. to predstavlja značajan izazov. od kojih zavisi uspješnost CFD proračuna. sc. Muhamed Hadžiabdić Internacionalni univerzitet u Sarajevu. te će u skoroj budućnosti imati znatan uticaj na planiranje i upravljanje ne samo električne distibutivne mreže nego i kompletne prenosne mreže. solarna energija. sc. kao i uticaj na ostatak električne mreže. Međutim. tehnologija proizvodnje električne energije iz energija vjetra i sunca su relativno zrele za korištenje u većim kapacitetima i na širim područjima. Generacija električne energije iz obnovljivih izvora uključuje proizvodne tehno- logije energije kao što su hidroenergija. Proračun polja strujanja za regiju Ivan Sedlo u BiH ilustrira uspješnu primjenu verifikova- nog CFD-a u detaljnom predviđanju strujanja iznad kompleknog terena.

38 . rasprave. Kosovo.ba) Nedostatak znanja je najveći razvojni problem Bosne i Hercegovine. (x) autorski stavovi. konsalting i edukacija). publikacije. (vi) regionalna saradnja (posebno u okviru RCC i Energijske zajednice). To je povod osnivanju virtualnog instituta za područje energije i korištenja prirodnih resursa. (iv) izvori znanja (pojmovnik. (viii) predstojeći skupovi (konfe- rencije. forumi.BA Prof. Virtuani institut pored područja tehničkih i prirodnih nauka pokriva i druga područja kao što su ekonomija i pravo. Crna Gora. (ii) uspostava mreže eksperata. Hrvatska. Sarajevo (REIC). primjene energijske efikasnosti i energijskog menadžmenta. Virtualni institut će u prvoj fazi pokrivati područje Bosne i Hercegovine.. Mnogi projekti su zbog toga neefekitvni ili – posebno će vrijeme pokazati – propadaju zbog nedovoljnog znanja u procesu njihove primjene. (xi) demonstracija korištenja obnovljivih izvora energije. a u drugoj fazi i država Albanija.knezevic@reic. (xiii) razvoj biznisa i (xiv) izdavačka djelatnost (Izdavanje naučno-stručnog časopisa FONDEKOsvijet i Energistika News letter). PROJEKAT OSNIVANJA VIRTUALNOG INSTITUTA WWW. (ix) pitanja i odgovori. linkovi). (xii) dodjela godišnjeg priznanja „Nijaz Abađić“ za primjerno vođenje okolinske i energijske politike u biznisu.ENERGISTIKA. (vii) Katalog „Ko je ko u energiji i priodnim resursima“. Slovenija i Srbija.org. Sarajevo a. zgradarstvo. (iii) uspostava mreže auditora i certifikatora za oblasti: industrija. Djelatnosti instituta: (i) uspostava mreže organizacija centara izvrsnosti za područja: nauka. dr. Makedonija. promet i poljoprivreda. Aleksandar Knežević Regionalni centar za edukaciju i informacije iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu. (v) nacionalne strategije i relevantni propisi. Nosilac projekta je ispred komorskog sistema u BiH Privredna/Gospodarska komora FBiH..). sc. a nosilac stručnog rada Regionalni centar za edukaciju i informacije iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu.

4. ZAKLJUČCI .

.

iskustvo. multi-disciplinarnost. Programiranjem i koordiniranjem djelovanja. te uspostaviti bazu podataka istraživača i institucija po izabranim tematskim oblastima u BiH. posebno za tehnologije korištenja energije obnovljivih izvora. naučnih i konsalting ustanova. te davanje podrške industriji i biznisu.kadar. U okviru saopštenja i diskusija na Kolokviju predloženi su konkretni zaključci. Ostvariti međunarodnu saradnju i otvoriti područja zajedničkog djelovanja. c. Pružati naučnu i stručnu podršku u pripremi. usmjeravanjem. te prodor novih tehnologija. nameće potrebu za sti- canjem i stvaranjem novog znanja. efikasnoj proizvodnji i korištenju energije i resursa u BiH u skladu sa etabliranim EU normama i zahtjevima. a u skladu sa ciljevima i misijom Odbora za EEO. ispunjavanje preuzetih obaveza i primjenu normi i standarda u oblasti energije. licence. Okupiti. uzajamna povezanost s ostalim pri- vredno-ekonomskim segmentima. obaveza- ma i ograničenjima. Sačiniti inventuru potencijala . d. 6. 3. Naznačiti značaj i pomoći kod izrade krovnih dokumenata u BiH.dijagnostičkom opremom i infrastrukturom. aktivnosti. energetskih subjekata i industrije. praćenjem razvoja nauke. proizvodnih preduzeća i strukovnih organizacija. 5. U tom cilju ANUBiH će se putem Odbora za EEO uključiti kao nezaobilazni faktor u procese donošenja razvojnih i strateških planova i odluka u oblasti EEO. scenarija razvoja. racionalnim organizova- njem. b. pilot postrojenja. Složenost kompleksa EEO. Naučno-istraživačke djelatnosti. f. Podsticati državne organe da stvaraju ambijent i strukture za razvoj naučnih orga- nizacija i djelatnosti. akreditirane laboratorije. te odgovarajućom materijalnom podrškom. institucije i infrastruktura: 4. istraživati i ra- zvijati procese i opremu. u radu javnih preduzeća. te EU i međunarodnim preporukama. te primjeni znanja u djelovanju državne uprave. znanja. Participirati u izradi ekspertnih tehno-ekonomskih analiza. 41 . Odbor za EEO će se posebno angažovati na slijedećim zadacima: a. prilagođenju i primjeni EU legislative i regulative u navedenim oblastima u cilju ispunjavanja uslova za pridruživanje EU. te na naučnom i ekspertnom nivou davati doprinos okolinski održivom razvoju. te pratiti. oprema. sa akade- mijama nauka i institucijama za EEO. studija i realizaciji proje- kata iz oblasti okolinski prihvatljivog efikasnog korištenja energije i resursa i zaštite okoline za potrebe državnih institucija BiH. a u skorijoj budućnosti preuzeti odgovornu funkciju u strateškom koncipiranju i planiranju daljeg razvoja i realizacije programa na bazi sopstvenih tehnoloških rješenja i uz šire uključivanje proizvodnih kapaciteta. temeljeni na potrebama BiH za ubrzani razvoj i pripremu za integraciju u EU. analize i proračunu energetskih i okolišnih pokazatelja. Formirati institut(e). prepoznati prioritete u skladu sa potrebama BiH. energetike i okoliša. zavode i fakultetske laboratorije. 2. te intenziviranjem sop- stvenog naučno-israživačkog i razvojnog rada kao neodvojive i temeljne komponente sektora energije. naučno-istraživački potencijal BiH mogao bi već sada dati značajni doprinos. sa modernom eksperimentalno. posebno u regionu i u EU. Identificirati trendove i moguće scenarije razvoja EEO u svijetu i u BiH. Afirmacija uloge znanja i istraživanja: 1. e. povezati i angažirati raspoloživi naučno‐istraživački potencijal u okviru univer- ziteta.

Kompjutersko modeliranje (Computational Fluid Dynamics. sa fokusom na ener- gijsku efikasnost. istraživanja Oxy-fuel sagorijevanja uglja i biomase kao pretprocesa CCS tehnologije: kogeneracija na bazi komunalnog otpad kao primarnog energenta u većim gradovima (Sarajevo. inicirati i podsticati realizaciju nekoliko kapitalnih prioritetnih istraživač- kih projekata. b. Tuzla. vodotocima. god. indirektno kosago- rijevanje uglja i biomase.) 10. izgradnja i upravljanje potrebnim infrastrukturnim sistemima (uz podjelu rizika i dobiti): upravljanje potrošnjom (Demand Side Management). po mogućnosti u međunarodnoj saradnji u okviru EU programa. kon- trolnom i monitoring opremom (demonstracija performansi pri različitim meteorološ- kim uslovima. pamet- ne mreže i multi-energetske sisteme. Uspostaviti ogledno-demonstraciono-edukativne poligone sa modelima obnovljivih energetskih tehnologija i sistema (solarni toplinski i fotonaponski. koji će biti potrošači el. sagorijvanja). Afirmisati i podsticati integralni analitički pristup upravljanju vodama i energijom: pla- niranje. Prioritetne aktivnosti i projekti: 9. 8. sortiranje. energetska efikasnost i upravljanje potrošnjom (Demand Response) u domaćinstvima. vodnim akumulacija. . Razmatranje novih tehnologija za gasifikaciju ugljeva (in situ. te projektovanju postrojenja i konstrukciji opreme u oblasti EEO (vidi: „Simulation-Based Engineering Science: Revolutionizing Engineering Science through Simulations“. infra-red kamere za snimanje i registriranje gubitaka (postojalo do 1992. KGH sistemi. pumpe. te procesu tranzicije.). turbine.). podzemna i nadzem­ na) koje bi omogućile. dijagnostici. Reaktivirati i osposobiti se za dijagnostičko in-situ ispitivanje performanci svih tipova energetskih postrojenja i komponenti (kotlovi. 11. analitička obrada poda- taka o potrošnji.: a. obnovljive izvore. industrija). National Science Foundation. toplovodi i drugi objekti na pr. USA. i dr. čišćenje. energije.) opremljene mjernom. Definirati oblasti u kojima je.g. Spoznati potencijal i podsticati usvajanje. Podsticati uvođenje elektromobila. c. kao i u prirodnim ambijentima (disperzija i transforma- cija polutanata u atmosferi. gorive ćelije...). d. itd. tretman voda. b. energije i spremnici uskladištene el. na pr. Kompjuterske simulacije integralnih sistema i procesa (energy management.. 2006)... komercijalnom i industrijskom sektoru i infrastrukturnim preduzećima. nužno i/ili opravdano uspostaviti vlastita istraživanja u BiH. 42 . Zenica. ogledna mala HE. razvoju i optimizaciji procesa. 7. tlu. Podsticati primjenjena istraživanja prema potrebama razvoja EEO privrede u BiH. analizi. kanalizacioni mulj. sa indikacijom i registracijom smanjenja emisije CO2.). u svrhu implementacije tehnologija predviđenih u budu- ćim energijskim tokovima i energetici EU. uz uključivanje i sufinansiranje zainteresiranih privrednih subjekata. (strujanje. postrojenja. Istraživanje blendiranja i kosagorijevanja ugljeva u BiH sa drugim obnovljivim ili raspoloživim energentima: energetski usjevi. mikro vjetro-turbine. Specifično: a. Identificirati.). analiza i optimizacija termičkih ciklusa. 12.. elektrifikaciju transporta i sistema grijanja. pranje. eventualnu izgradnju termoenergetskih postrojenja i nakon 2050. Istraživanje metoda oplemenjivanja uglja na izvoru – pri rudnicima prije transporta u termoelektrane (separacija jalovine. razvoj i primjenu kompjuterskih simulacija u istraživanjima. CFD) termodinamskih i strujnih procesa u termo/hidrotehničkim i energetskim uređajima. optimi- zacija KGH sistema. generatori. geotermalna instalacija. tran- sportni procesi. 13. te potrošnje (zgrade.

izdavati povremene pu- blikacije/biltete o radu i aktivnostima Odbora. 43 . 15. centar). jav- na i privatna preduzeća. komore. Djelovanje i komuniciranje: 14. mediji). poslovna udruženja. Promovirati i obavještavati javnost o aktivnostima Odbora za EEO (državni organi. 16. Pripremiti Plan aktivnosti Odbora EEO za periode jedne. tri i šest godina. inicirati osnivanje organizacionog okvira za djelovanje Odbora (virtualni ili realni institut. Organizirati naučno‐stručne skupove i druge oblike okupljanja i komuniciranja.

.

PRILOZI .III.

.

103 Kompjuterska dinamika fluida (CFD) u energetici . . . Omer Jukić. . . Aleksandar Knežević. . . . . . . . . . . dr. . . . . . . maš. . . . sc. Mirza Kušljugić. dr. 77 Rudarstvo: skriveni potencijal privrede Bosne i Hercegovine Dr. . Muhamed Hadžiabdić. . . .primjer vjetro-energetike V. .d. . . . . . . . . Regionalni centar za edukaciju i informacije iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu. . Internacionalni univerzitet u Sarajevu. . . . . SAOPŠTENJA – SLIDE PREZENTACIJE Energetika BiH na raskršću: uloga znanja u odlučivanju i tranziciji (Uvodne napomene) Akademik Kemal Hanjalić . . . . . dr. 97 Numerička analiza sagorijevanja u kotlu bloka 7 TE Kakanj Mr. . . . sc. . 81 Hidroenergija i okoliš u BiH Prof. . . . . . . . . . Internacionalni univerzitet u Sarajevu. . . Rukovodilac Sektora za strateški razvoj JP EPBiH / Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu . . dipl. . . . . . . . . . . . . . ing. . . . . . prof. Aleksandar Knežević. . . . . . . . . . . . . . . . . . . JP Elektroprivreda BiH/ Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu . . . prof. Izudin Džafić. . . . sc. . Rukovoditelj za razvoj obnovljivih izvora energije i energijske učinkovitosti . . Isak Karabegović. . ing. . . sc. . . . . 69 Tržište električne energije Miroslav Nikolić. . . . . . . . dr. . . . . . . . Hilmo Šehović. . . .ba Prof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Obnovljiva generacija električne energije – aktivne distributivne mreže V. . Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu . godine s vizijom razvoja elektroenergetskog sektora BiH do 2050. .. . . sc. . . dipl. . . . . 59 Osvrt na stanje u sektoru energetike BiH i značaj djelovanja odbora za EEO – naznake i prijedlozi za zaključke Mr. . maš. . dipl. . . . . . Tarik Kupusović. . . . 49 Dugoročni plan razvoja Elektroprivrede BiH do 2030. . dr. . . . . . . Adnan Đugum. . . 89 Potencijal BiH u obnovljivim izvorima energije – šanse za nova radna mjesta Prof. . . . . . sc. dr. . . . . . . . dipl. . . . . . . sc. . . 53 Aktuelna područja za istraživanja u elektroenergetici BiH Prof. dr. . Institut za hidrotehniku Sarajevo . 73 Opstojnost naredne generacije BiH termoelektrana na ugalj i biomasu Prof. . ing. . . . . . . . . . Izet Smajević. . . . . . Elektroprivreda HZ HB d. . . . . ing. . .. . . . Prof. sc. . . . . . . . dipl. . . . 115 Projekat osnivanja virtualnog instituta. . Mostar. . Haris Lulić. . . sc. . . . . . . . . . 85 Iskorištenje hidropotencijala u BiH Hazim Zečević. sc. . . . . Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu .. . . . maš. . . . . Institut za hidrotehniku Sarajevo . . 121 47 . . el. . . . . . . . dr. dr. . . . Sarajevo . . . .. . . . . . . . el. . . . . . . sc. . . . . . . . . . . . . . 93 Kompjuterska simulacija procesa u energetici i okolišu: Akademik Kemal Hanjalić. . . .energistika. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Tuzli . . . . . Ilidža . Ilidža . . . Regionalni centar za edukaciju i informacije iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu. . . . . . Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću . . sc. . . www. 107 Istraživačka infrastruktura i kadrovski potencijal u EEO BiH Doc. . 63 Demonstracija resursne efikasnosti kod proizvodnje i korištenja energije Prof. . . . . . . . . Rudnici mrkog uglja Kakanj . Sarajevo . . . . ANUBiH . . sc. . . . . . . . . . . dr. . . Udruženje poslodavaca komunalne privrede u FBiH . . . . . ing. . . . Mustafa Musić. . . .

.

van der Kroll.” • How about the revival of nuclear energy? (Gerrard Wynn. koliko su ove prongoze izgledne. Rep.9%. ugalj: Turska (74GW). Tuzla 7. Zgrade visoke energetske učinkovitosti. “Trenutno i neke zemlje OECD-a planiraju ili grade brojne termolektrane na • R&D of novel technologies should be stimulated at much larger scale..org/ 16. hidropower. i 80-100 tisuća radnih mjesta (“zelenih poslova”) K OLOKVIJ “.10.. Sarajevo 30. nije bez političkih nesuglasica i kontroverzi • Which of the numerous options provides the fastest route? • The total installed capacity of renewables is still small and subsidised. Availability! investicije preko 2 mlrd Eura! Sustainable Energy Technologies: Options and Prospects (Eds.2016 Do 2050 je 33 godine. R.03. solar. but in pursuing all options! na ugalj: Stanari. A. ENERGETIKA BIH NA RASKRŠĆU: prostor i voda se griju dizalicama topline i sunčevom toplinom..” • How will renewables sustain the increased liberalization of the energy (http://www..5 GW) su pod rizikom da već postanu “nasukani” kapital .carbonbrief. odnosno oni ju sami proizvode i koriste….: K. ali opredjeljenje ka dekarbonizaciji. The three “A” criteria (WEC): Accessibility.Praktički sva električna energija … iz obnovljivih izvora. “Zero carbon energy system of South East Europe” . što While čini ukupno 2384.. ima i pozitivnih trendova. Nov 2016) • Or..11. conc. Hanjalic.2015) market? (which renewable could replace 1000 fossil-fuel plants?) “Nizozemska “ugljena”greška (The Dutch coal mistake): tri nove (2015) (TE block of 500MWe equivalent to 200-500 giant windmills) TE (3. Photovoltaic: 22.hr/zivot/sto-ce-2050-biti-u-hrvatskoj/ Wind turbines: 28. Inst Energy Economics).” Kemal Hanjalić http://forbes. ULOGA ZNANJA U ODLUČIVANJU I TRANZICIJI … promjene u pogledu održive potrošnje ljudi. Acceptability. Lekic..5%. (Sean Hackbarth. Japan (22GW). većina te energije u rukama običnih građana.2015) • every tonne of fossil flue replaced by a renewable source is welcome. envir.. 20. ENERGETIKU I OKOLIŠ NISKOUGLJIČNI RAZVOJ u susjedsvu ‘’Evo kako ćemo živjeti i raditi 2050. . “Globalni uspon uglja počinje da usporava: novi izvještaj pokazije da se više Will it remain so for long time to come? planiranih elektrana odgadja ili otkazuije nego što se gradi novih. posebno u BiH? U svijetu ima i drugačijih trendova: Sustainable and renewable energy technologies Key Questions “Širom svijeta se gradi 510 termoelektrana na ugalj. Primjerice. (Uvodne napomene) …sva hrana i energija proizvode se lokalno . Koreja (20 GW) i Poljska (9GW) But: • What are the feasible near-future options for a country and a region? Istina. . is the solution for many countries in Clean Coal Technologies? U BiH se trenutno grade ili najavljuje šest novih termoenergetkih blokova Broad consensus: not a single source/technology.. a planira se još 1874. Dominkovic et al Kolokvij “Energetika BiH na raskršću…”. Kakanj 8. Banovići. AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE Odjeljenje tehničkih nauka ODBOR ZA ENERGIJU..ukupno oko 2 GW. Sva vozila su električna/hibridna/ vodik. biomass (mainly in cogeneration) geothermal. manje konzumiranje mesa (s naglaskom na ribu) te više vegetarijanaca. godine u Hrvatskoj: 80 % smanjenje emisija stakleničkih plinova . Ugljevik. Springer 2008 49 . Privredna komora SAD. čak i u EU.

THMT-8. M. which looms worryingly. Coal is the backbone of power production • Offers the best chance for poor countries. power generation. • The Irresistible force: fossil fuels. Pourkashanian. 2015. • Coal demand knows only one direction: up October 2014 • The permanent object: climate change. Why we need Coal: Bridge to a sustainable energy future Can “Ultrasupercritical” Technology Save Coal Power? • It is abundant (IEA): proven reserves for over 100 years of current consumption (BP). metallurgy) are firmly in charge. but in this industry consumers (heating. • There is a wide choice of dependable sellers. Begell House Inc.50 Why we need Coal: Bridge to a sustainable energy future EIA projection of world energy growth in consumption by fuel type (real data up to 2013). Reducing CO2 emissions from pulverised coal fired power generation (IEA. as vital as ever. • They are mostly in politically stable places. Pourkashanian. 2015 . • No state interference and cartels. 2012) M.

(vidi: Durst F. optimizacija: • Procesi u kotlovima.: Low-polluting and efficient combustion of low-grade coal. 2005 • Karakterizacija ugljeva (optimalno miješanje i uslovi sagorijevanja) • Skidanje naslaga sa ogrijevnih površina kotlova u pogonu: • Detonacionim talasima (detnatioion-wave soot blowers.. K and Oka. S. može li domaći istraživački potencijal dati doprinos? (neki obnovljeni i rekonstruirani poslije 1996) • Šta se ne smije zaboraviti: • Sve glavne komponente iz uvoza  Ispravno funkcionisanje svake (i uvozne) tehnologije zavisi (kotlovi. veliko zagadjivanje okoline. Publ. Hanjalic. turbine. prognoza. smanjenje dobiti. izmjenjivačima.. turbinama..) od ‘domaćih faktora’ • Glavni problemi termoelektrana:  fosilna goriva (i obnovljivi izvori) postavljaju zahtjeve koje isporučilac opreme ne može uvijek predvidjeti i ispuniti!  stare instalacije. 1987) Neki raniji i sadašnji istraživačko-razvojni projekti u BiH: Déjà vu! . DSB). kompresorima • Disperzija zagadjujućih materija u zgradama i u okolini • ITEN-Energoinvest: MHD generator.  …. generatori.ANUBiH 1984. značajno (nepotrebno) zagadjivanje okoline  niska efikasnost.  neodgovarajuća konstrukcija/tipovi • Posljedice: kotlova za domaće ugljeve  ni jedan blok u TE ne dostiže garantirane performanse  neadekvatan tretman uglja  dugotrajni podoptimalni pogoni  veliki gubici goriva. kombinovani ciklusi. ANUBiH tome LXXXI/15. Spec... Termoelektrane u BiH: Može li (domaća) nauka pomoći? • 46% el. energetskih kapaciteta je u termoelektranama • Najveći dio opreme za sva energetska postrojenja se uvozi (na bazi mrkog uglja i lignita)  Koliko ima potrebe za naučnim i razvojnim istraživanjima? • Svi blokovi gradjeni prije 20 do 40 godina  Ako ima. • Pulzirajući gorionici (Pulse Combustors) • Gazifikacija uglja (protočni reaktori) • Geotermalna energija (specijalni ciklusi) • Kompjutersko simuliranje. 51 ...

.

distribuciju Konkurentnost na tržištu korištenja energije i energetskim voda. Rukovodilac Sektora za strateški razvoj . sc. Mustafa Musić.Zajednička pravila unutrašnjeg tržišta Direktiva 2010/75 o Sigurna i pouzdana proizvodnja i Povećanje energetske efikasnosti u svim utvrđuje zahtjeve za uspostavu industrijskim emisijama (IED) snabdijevanje električnom energijom segmentima sistema: konkurentnog tržišta Direktiva 85/337/EEC .Kogeneracija . Novembar 2016.Kosagorijevanje biomase sa ugljem u TE razvoja do 2050.en. Sadržaj • Motiv i ciljevi • Dugoročni plan – Direktive EU • Proizvodnja • Distribucija Dugoročni plan razvoja • Energetska efikasnost Elektroprivrede BiH do • Termoelektrane 2030.Hidroelektrane JP EPBiH / Elektrotehnički fakultet . EN 50160 izvora Energetski menadžment na okolinski Primjena savremenih tehnologija u Ugovor o uspostavi Energetske zajednice prihvatljiv način razvoju mreža-Smart grids Direktiva 2006/32/EC o Direktiva 2005/89 koja se Direktiva 2009/72 utvrđuje odnosi na mjere za sigurnost zаjedničkа prаvilа zа Intenzivnije korištenje obnovljivih izvora: energetskoj efikasnosti krajnjeg snabdijevanja električnom proizvodnju. prenos. vjetar biomasa. Motiv i ciljevi Dugoročni plan – Direktive EU Direktiva 2003/54 .Energija vjetra Univerziteta u Sarajevu .Reduciranje emisija • Proizvodnja iz OIE Prof. godine sa vizijom .ocjeni Direktiva 2009/28/EC o Direktiva 2009/72/EC o promociji električne energije uticaja javnih i privatnih Kvalitet isporuke električne energije u zajedničkim proizvedene korištenjem Optimalno korištenje lokalnih izvora projekata na okoliš skladu sa standardima kvaliteta pravilima unutrašnjeg obnovljivih energije tržišta el. sunce energijom i i snаbdijevаnje električnom uslugama ulaganje u infrastrukturu energijom 53 . . dr.Solarna energija • 2050 low-carbon economy – EC • Vizija razvoja JP EP BiH do 2050.

Proizvodnja Termoelektrane u JP EP BiH.0 230 2035 Djelatnost snabdijevanja Blok 8* 2024 43 do 410 TE KAKANJ •dizajniranje tarifa koje će podsticati efikasno korištenje električne energije 29.Živinice) ciljem produženja životnog vijeka i poboljšanja pouzdanosti i energetske efikasnosti.54 Proizvodnja Distribucija Opći cilj EP BiH u djelatnosti proizvodnje se može formulisati na sljedeći način: Pored formalnog prilagođavanja zahtjevima regulative i izvršavanja .biti konkurentan i zadovoljiti okolinske standarde osnovnih nadležnosti (korištenje mreže i priključci). HPP HPP sHPP sHPP VPP PVPP Ciljevi: 19% 60% Gubici: 9. Proizvodna djelatnost • Od sedam blokova u obje termoelektrane samo je jedan blok mlađi od 30 godina.5 100 2021 •uvođenje sistema upravljanja energetskom efikasnošću .6 110 2024 •Prelazak na 20kV radi povećanja kapaciteta mreža Blok 6 1977 2011/2012 29.2 200 2023 potrošnje (mjere štednje) Blok 5 1974 2006 29.smanjenje vlastite Blok 4 1971 2002 28. TE • Na svim blokovima izvršene su određene rekonstrukcije i revitalizacije sa osnovnim Tuzla .9 200 2030 Blok 6 1978 2012/2013 33.8 2 80% SAIFI: 713 90 7300 GWh 9378 GWh Izvršni pregled .9 215 2035 TE TUZLA Distributivna djelatnost Blok 7* 2020 42 410 •Stvaranje tehničkih pretpostavki za primjenu mjera za upravljanje potrošnjom.Sarajevo.5% CoFB SAIDI: 8. budući ODS će morati posvetiti posebnu pažnju na: 2014 1% 2030 12% •pouzdanost rada distributivnog sistema i kvalitet električne energije 19% •pružanje informacija korisnicima koje su potrebne radi pristupa i 1% 5% korištenja mreže 3% •pripremu kratkoročnih i dugoročnih planova razvoja i izgradnje mreže TPP TPP •priključenje distribuiranih generatora na mrežu.9 110 2027 Blok 7 1988 2005 29. •Poboljšanje kvaliteta uglja Koeficijent Instalisana snaga Planirana godina Termoelektrane Puštena u pogon Rekonstrukcija •parcijalno podizanje energetske efikasnosti pojedinih postrojenja i procesa u korisnosti [%] generatora [MW] izlaska iz pogona elektranama (frekventno upravljanje motorima) Blok 3 1966 1997 26.5% 6. •uvođenje biomase kao sekundarnog goriva u kosagorijevanje sa ugljevima u TE te ublažavanje uticaja na okoliš. što 29. •proširenje kogeneracije iz TE Kakanj i TE Tuzla (grijanje: TE Kakanj .postojeće stanje i planovi Energetska efikasnost • Proizvodnja iz postojećih proizvodnih termoenergetskih objekata u EP BiH ostvaruje Potrebne aktivnosti radi poboljšanja energetske efikasnosti: se u dvije termoelektrane: TE Tuzla i TE Kakanj.9 ** 715 ** podrazumjeva primjenu naprednih mjerenja i razvoj pametnih mreža Blok 5 1969 2004 29.4 ** 450 ** •pružanje energetskih usluga * Planirana izgradnja blokova ** Trenutno stanje .

•Tuzla (100 MWt) Bloka 7 u Tuzli i Bloka 8 u Kaknju. čime je omogućeno daljinsko grijanje gradova: Izgradnja i ulazak u pogon novih zamjenskih termoblokova. visokoefikasnih tehnologija.energije i ostvarenja druge gradove smještene u blizini postojećih termoelektrana. a ostalih pet doprinos energetskoj efikasnosti na regionalnoj i nacionalnoj razini je u 100% vlasništvu (Una Kostela. daljinskog grijanja odnose se na: •obezbjeđenja kontinuiteta u razvoju rudarskog sektora •Živinice TE Tuzla (+ 70 MWt) •Primjena kogeneracije (grijanje okolnih gradova) •Zenicu •Realizovanje projekta kosagorijevanja biomase u TE •Visoko •Breza •povećanja energetske efikasnosti i TE Kakanj (450 MWt) •Ilijaš •smanjenja emisija CO2. Termoelektrane u JP EP BiH. godišnje proizvode oko 65 GWh. uz • EP BiH je suvlasnik dvije elektrane (Modrac 49% i Bogatići 28%). jer •Kakanj (20 MWt) TE Kakanj će ti kapaciteti omogućiti: S obzirom da postoje mogućnosti šire upotrebe toplotne energije iz postojećih kapaciteta. Bihać. ukupne •Poboljšanje imidža gradova kroz uvođenje grijanja na bazi raspložive snage od 13 MW. u EP BiH je niz godina prisutna ideja o proširenju toplinske mreže i na •osiguranja kontinuiteta proizvodnje el. •Vogošća •Sarajevo Benefiti kogeneracije Obnovljivi izvori energije Okolinski Socio-ekonomski benefiti Hidroelektrane • Proizvodnja u postojećim proizvodnim hidroenergetskim objektima EP BiH Poboljšanje okolinskog aspekta na • Niža cijena toplinske energije ostvaruje se u tri velike HE na rijeci Neretvi i sedam malih hidroelektrana. kogeneracijska proizvodnja električne i toplinske energije.postojeće stanje i planovi Kogeneracija u TE EP BiH U TE Tuzla i u TE Kakanj vrši se. Energetski lokalnoj i široj razini: • Mogućnost optimizacije • smanjenje emisija čvrstih troškovne efikasnosti za grijanje •Ostvarenje visokoefikasne • Sredstva ostaju u platnom Ulazak u Srednji Prosječna Instalisana čestica Hidroelektrane Rekonstrukcija kogeneracije prometu BiH pogon protok proizvodnja snaga • smanjenje emisija NOX i SO2 •Povećanje sigurnosti snabdijevanja • Doprinos razvoju rudnika/ • smanjenje emisija CO2 Jablanica 1955 1997-2007 112 m3/s 747 GWh 6x30 MW toplinskom energijom (značajni efekti zamjenom alternativnog uzgoja brzorastuće •Obezbjeđenje diverzifiakcije izvora Salakovac 1982 1997 183m3/s 440GWh 3x70MW individualnih ložišta i postojećih biomase topline kotlovnica) • Doprinos razvoju tržišta biomase Grabovica 1982 1996-2011 136 m3/s 289GWh 2x57MW •Oslobađanje ovisnosti od samo (planirani projekti jednog energenta (uvoznog gasa) 1. Snježnica). Osanica. 55 . u određenoj mjeri. (u skladu sa BAT TE Tuzla •Lukavac (30 MWt) tehnologijama i IED) je od strateškog značaja za EP BiH. Mogući projekti dugoročnog EE Bilansa. Krušnica.412 GWh 504 MW •U potpunosti bi bili korišteni domaći kosagorijevanja biomase i prirodni resursi ugljeva) •Ušteda primarne energije u • Otvaranje novih radnih mjesta i Male hidroelektrane gradovima razvoj kvalifikacija radnika u fazi izgradnje vrelovoda • Male hidroelektrane koje su povezane na distributivnu mrežu.

l.općina Konjic Tip objekta: 15 malih hidroelektrana.48 MW Godišnja proizvodnja: 236.0 GWh MHE NERETVICA Investicija: 97 miliona KM Energija vjetra Pojedinačni projekti – po fazi • Mjerna kampanja se provodi od Mjerne lokacije .8 m/s -30 100 • Procijenjeno smanjenje emisija CO2 je 570 180 t/y. 663 GWh/y). 2012 .3 6. protočne derivaciono-tlačne elektrane Instalirana snaga: 26.1 5. područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Tip objekta: protočna pribranska elektrana Pregled planiranih Instalirana snaga: 60.0 m/s -99 760 lokacija koje se mogu iskoristiti 8 9 Bitovnja do 57 177 2022 35. područje općine Zenica Tip objekta: protočna pribranska elektrana Instalirana snaga: 13.Vjetropotencijal 2010.2016 .3 MW EP BiH Godišnja proizvodnja: 68 GWh HE VRANDUK HE USTIKOLINA HE JANJIĆI Investicija: 68.5 miliona KM Lokacija objekta: sliv rijeke Nertvice . ovisno o lokaciji i visini mjernog Mapa: Konsultant .80 GWh hidroelektrana za izgradnju u Investicija: 270 miliona KM Lokacija objekta: rijeka Bosna. Naziv (MW) a pogon (%) resursa* (tCO2/y) 1 2 (GWh) • Mjerenja i analize se rade prema IEC 61400-12-1 Faza . područje općine Zenica Tip objekta: protočna derivaciona elektrana Instalirana snaga: 19.63 MW Godišnja proizvodnja: 96.0 MW Godišnja proizvodnja: 103.38 GWh Investicija: 127 miliona KM Lokacija objekta: rijeka Drina.3 5.g.8 7. Austrija stuba).5 m/s -87 720 MW.Implementacija 3-4 standardu i MEASNET Podveležje do 48 121 2017/ 2018 28.4 7.Energiewerkstatt.Razvoj 6 • Izražen vjetropotencijal je na 6 7 Vlašić do 50 116 2019/2020 29. Faza . Studije vjetropotencijala .56 Lokacija objekta: rijeka Bosna. 2014.4 m/s -152 220 za proizvodnju el.EPBiH. Dugoročni plan razvoja EP BiH.0 m/s -96 320 * Prosječna brzina vjetra na 80m a. (mjerena/ ekstrapolirana. Rostovo do 16 35 2026 29. do danas na 10 lokacija Faza/ Kapacitet Proizvodnj Ulazak u CF Potencijal Emisije od kojih su 7 aktivne.4 7.0 m/s -104 060 5 preporukama. Borisavac do 60 112 2028 21.energije (264 10 Medveđak do 36 102 2023 32.

1700 kWh/m2 godišnje u zavisnosti 7 Vizija razvoja do 2050. .. godine EU treba da smanji emisije ugljen dioksida za 80% u odnosu na • Decentralizacija elektroprivrednih kompanija 1990. godinu. • Potpuno otvaranje i integracija tržišta • Zaključak je da je Low-carbon ekonomija izvodiva! • Tržišna orijentacija proizvodne i djelatnosti snabdijevanja • Razvoj novih djelatnosti u elektroprivrednim kompanijama npr. 1200 do cca. Plan „EU Energy roadmap 2050“ sugerira da: • Do 2050..koji će koristiti komunalni otpad kao primarni energent) u većim centrima: Sarajevo. Izvor: European Commission Izvor: European Commission 57 . • Razvoj novih tehnologija za gasifikaciju ugljeva u ležištima i odlaganje CO2 bi omogućio daljnje korištenje uglja u elektroenergetici i nakon 2050. 8 9 • Izražena insolacija je na 5 lokacija (veća od 1350 kWh/m2 godišnje). Toplinarstvo.Insolacija 2010.. • Razvoj novih interkonektivnih veza • Sve privredne grane trebaju da daju doprinos tome. prvenstveno s ciljem zbrinjavanja otpadnih materija. 6 MW i proizvesti 8 GWh el. 10 • Na ove lokacije je moguće intalirati cca. • Procijenjeno smanjenje emisija: Mapa: Konsultant . • To bi se postiglo kada bi se emisije smanjile za 40% do 2030. i 60% do 2040. godinu.energije. Zenica. do danas na 10 lokacija od kojih je 7 aktivnih.. s ciljem smanjenja emisija CO2 • Razvoj proizvodnih kapaciteta (kogeneracijski . 12 4 3 • Mjerenja ukazuju na insolaciju 5 od od cca. Tuzla. Austrija CO2 6 734 t/godini EU Energy roadmap 2050 Vizija razvoja elektroenergetskog sektora BiH do 2050. Solarna energija • Mjerna kampanja se provodi od Mjerne lokacije .Energiewerkstatt. • Intenzivnije korištenje biomase u procesu kosagorijevanja sa ugljevima na budućim blokovima – Blok 7 u TE Tuzla i Blok 8 u TE Kakanj. 6 od lokacije..

Spremnici uskladištene el.energije HVALA VAM NA PAŽNJI .godine treba očekivati da će gro proizvodnje • Omogućavanje skladištenja energije el.4 kV transformaciju) 2. Potrošači el. Višenamjensko korištenje riječnih slivova sa manjim • U tom smislu je potrebno povećati kapacitet hidroenergetskim kapacitetima distributivnih mreža (preći na 20/0.energije održavanje stabilnosti i pouzdan rad sistema. 2. Lokalno korištenje energije vjetra sa manjim pojedinačnim • U cilju potpunog upravljanja distributivnim mrežama instalisanim kapacitetima implementirat će se Smart tehnologije – razvijati Smart 3.energije biti primaknut potrošnji • Intenzivno uvođenje elektromobila. Lokalno korištenje solarne energije sa manjim pojedinačnim mreže instalisanim kapacitetima (krovne solarne elektrane) • Iza 2050.58 • Ovi proizvodni kapaciteti će biti priključeni na • Fokus će biti na korištenju obnovljivih izvora i to: distributivnu mrežu (SN i NN) 1. koji će biti kao: • Centralna proizvodnja će dominantno služiti za 1.

near-zero carbon) 2016. STRUČNI SKUP U AKADEMIJI NAUKA I UMJETNOSTI BIH „Aktuelna područja za istraživanja u elektroenergetici u BiH” prof. sa mapom puta za 2050. Mirza Kušljugić. „elektrifikacija” svega EU (UK i Francuska). (Cilj ograničavanje globalnog porasta temperature na elektroenergetskog sektora znatno ispod 2°C). 2016 5. Kanada i Kine) za odlučnu transporta i sistema grijanja. strateška • Energetska tranzicija = radikalan zaokret u paradigmi opredjeljenja za 2030. Stanje u elektroenergetici u BiH (sa osvrtom na HERCEGOVINI” region) 3. Univerzitet u Tuzli prof. Energetska tranzicija i energetske politike (EU) • Pariški klimatski sporazum stupio na snagu u novembru • Izgradnja „nisko-ugljičkog” (eng.) „AKTUELNA PODRUČJA ZA ISTRAŽIVANJA U 1. Aktuelna područja za istraživanja u elektroenergetici Fakultet elektrotehnike Univerzitet u Tuzli u BiH Novembar 30. sc. Mirza Kušljugić. za 80-95% u odnosu na 1990. dozvoljene državne intervencije 3 4 59 . Univerzitet u Tuzli 1. Klimatske promjene su političko pitanje. • Osnove tranzicije: obnovljivi izvori energije (OIE). Energetska tranzicija i energetske politike (sa fokusom na EU) ELEKTROENERGETICI U BOSNI I 2. dr. dr. dr. Univerzitet u Tuzli STRUČNI SKUP U AKADEMIJI NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE Tema: „Aktuelna područja za istraživanja u elektroenergetici u Bosni i Hercegovini” (20 min. pametne mreže i pametni aktivnost na ublažavanju klimatskih primjena (multi)energetski sistemi ali i „demokratizacija sektora” • Energetske politike EU: Strategija 20+20+20. Energetska tranzicija i energetske politike 1. sc. sc. dr. Strateški izazovi/dileme u razvoju elektroenergetike u BiH prof. Mirza Kušljugić. energetska • Na COP22 potvrđena opredjeljenja ključnih zemalja (prije efikasnost i visoko-efikasna kogeneracija. Mirza Kušljugić 4. Cilj: elektroenergetike ) („Energiewende”) dekarbonizacija energetike smanjenjem emisija CO2 do • Tranziciju realizovati u tržišnim uslovima poslovanja uz 2050. Kako dalje? 2 STRUČNI SKUP U AKADEMIJI NAUKA I UMJETNOSTI BIH STRUČNI SKUP U AKADEMIJI NAUKA I UMJETNOSTI BIH „Aktuelna područja za istraživanja u elektroenergetici u BiH” „Aktuelna područja za istraživanja u elektroenergetici u BiH” prof. sc.

-2040. sc. • Nametnuta tranzicija energijskih sistema bez organizovane • Kako riješiti probleme ekološkog zagađenja gradova uslijed transformacije energetskog sektora dejstva energetike (proizvodnja električne energije iz uglja. grijanje (posebno individualno). Stanje u elektroenergetici u BiH (zaključci) 3. Mirza Kušljugić. Univerzitet u Tuzli prof. • Stanje uglavnom karakteristično za region (Zapadnog Studije slučaja: Tuzla. dr. Mirza Kušljugić. Stanje u elektroenergetici u BiH • Business as Usual (BAU) . Sarajevo. Pitanje: Do kada se • Koliki su tehnički ostvarivi i ekonomski isplativi potencijali ekonomski ovaj koncept može održati? (2025. Zenica.60 STRUČNI SKUP U AKADEMIJI NAUKA I UMJETNOSTI BIH STRUČNI SKUP U AKADEMIJI NAUKA I UMJETNOSTI BIH „Aktuelna područja za istraživanja u elektroenergetici u BiH” „Aktuelna područja za istraživanja u elektroenergetici u BiH” prof. vjetropotencijala i solarne • Uobičajena paradigma (siromašnih) zemalja u razvoju koje energije). sc. Stanje u (elektro)energetici u BiH 2. ambasade evropskih zemalja) za pridruživanje EU • Značajan upliv međunarodnih korporacija 5 6 STRUČNI SKUP U AKADEMIJI NAUKA I UMJETNOSTI BIH STRUČNI SKUP U AKADEMIJI NAUKA I UMJETNOSTI BIH „Aktuelna područja za istraživanja u elektroenergetici u BiH” „Aktuelna područja za istraživanja u elektroenergetici u BiH” prof. nizak nivo efikasnosti • Nepostojanje organizovanog naučnog i stručnog strateškog energetskih procesa. Strateški izazovi/dileme u razvoju elektroenergetike u BiH • Kuda idemo? Nametnuta tranzicija zbog nespremnosti i • Da li ugalj može da bude dugoročni (iza 2030. sc. transport) u scenariju BAU. ne-efikasan i štetan sagledavanja razvojnih procesa (multidisciplinarni pristup) po okolinu energetski sektor (BH gradovi kritično zagađeni!!) • Općenito neorganizovanost naučne i stručne zajednice • Deklerativna podrška razvoju OIE i EnEf (NREAP. Balkana i Jugoistočne Evrope).) obnovljivih izvora energije u BiH (posebno biomase za proizvodnju električne energije. dr. dr. Univerzitet u Tuzli prof. godine) strateški oslonac razvoja elektroenergetike (energetike)? Koliki su rizici nesposobnosti da se planira i realizuje proces radikalne ovakvog važećeg opredjeljenje u BiH u oba entiteta (posebno promjene paradigme energetike uvažavajući priključenje BiH EU ETS). USAID. GIZ. Mirza Kušljugić.? (prema LCOE) nemaju resurse OIE (i koje nemaju cilj da se integrišu u EU) 7 8 . uglavnom zbog obaveza • Visok intenzitet aktivnosti međunarodnih organizacija (EU. dr. drumski transport. Univerzitet u Tuzli 2. koje proizilaze iz članstva u Energetskoj zajednici i nastojanja UNDP. i 2025. NEEAP) kao • Nekoordinirane aktivnosti akademske zajednice i ublažavanju uticaja energetike na okolinu (NERP i Strategija nisko-ugljičkog) i uvođenju tržišta.konvencionalna paradigma EES • Pri donošenju strateških odluka absolutna dominacija • U proizvodnji električne energije oslonac na konvencionalne politike (zasnovana na kratkoročnim interesima) izvore (uglavnom na lokalni ugalj). Mirza Kušljugić. Sida. Univerzitet u Tuzli 2. za period do 2025. sc.

socijalni. energetska efikasnost i upravljanje tematskim oblastima (npr. • Kako ublažiti negativne socio-ekonomske posljedice energetske finansijski aspekti. Aktuelna područja za istraživanja u elektroenergetici u BiH 4. sc. dr. • Energetska tranzicija: ekonomski. Horizon 2020) u BiH potrošnjom (Demand Response) u domaćinstvima. a posebno optimizacija rada i integracija sistema (daljinskog) grijanja sa • Kako koordinirati transformaciju unutar regiona (npr. STRUČNI SKUP U AKADEMIJI NAUKA I UMJETNOSTI BIH STRUČNI SKUP U AKADEMIJI NAUKA I UMJETNOSTI BIH „Aktuelna područja za istraživanja u elektroenergetici u BiH” „Aktuelna područja za istraživanja u elektroenergetici u BiH” prof. sc. Multudisciplinarni pristup!! tranzicije. timovi. iskorištavanja hidropotencijala i balansiranja varijabilnih OIE)? Da li je vizija WB6 kao evropski prepoznatljivog regiona obnovljive • Potencijal i organizacija eksploatacije energetske biomase energije ostvariva na stepenu ekonomskog razvoja zemalja (posebno za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne regiona. kantona i lokalnih zajednica (pogotovo gradova sa daljinskim • Identifikcija (tehničkih. • Baza podataka i mreža istraživača po izabranim Demand Response): analitička obrada podataka o potrošnji energije (data mining). tehnike upravljanja VA i metode integracije vjetroelektrana u EES BiH. Mirza Kušljugić. energije). • Tehnologije PV elektrana: upravljanje i integracija u distributivne primjena tehnologija (pojedinci. ekonomskih. (bazu podataka održava ANUBiH) komercijalnom i industrijskom sektoru i infrastrukturnim preduzećima • Identifikacija prioritetnih oblasti za istraživanja (kao • Pametne mreže i pametni (multi)energetski sistemi: implementacija u BiH kod planiranja DC istraživanja) 11 12 61 . dr. Univerzitet u Tuzli 3. Aktuelna područja za istraživanja u elektroenergetici u BiH • Kako organizovati tako složen transformacioni proces u državi sa • Istraživanje potencijala OIE i EnEf (tehno-ekonomski aspekt) slabom i fragmentiranom javnom upravom? Uloga entiteta. Strateški izazovi/dileme u razvoju elektroenergetike u BiH 4.potrošnjom (Demand Side Management. socijalnih i političkih) grijanjem)? Uloga snabdjevača energijom. Univerzitet u Tuzli prof. Mirza Kušljugić. sc. dr. Univerzitet u Tuzli 4. • Audit . • Upravljanje energijom . ekološki. Univerzitet u Tuzli prof. sc. institucije) mreže. vođenjem i upravljanjem EES sa velikim učešćem OIE. posebno na mono-industrijske regione/lokalne zajednice? • Multi-energetski (kogenerativni) sistemi. Kako dalje? • Tehnologije vjetroagregata: izbor tehnologija VT koje odgovaraju karakteristikama vjetrova u BiH (srednje jaki i slabi vjetrovi na Sistemski pristup: ideje (brainstorming): velikim visinama). istraživanja.identifikacija CoE: edukacija. Uloga privatnog izazova transformacije energetike u BiH sektora. dr. Mirza Kušljugić. 9 10 STRUČNI SKUP U AKADEMIJI NAUKA I UMJETNOSTI BIH STRUČNI SKUP U AKADEMIJI NAUKA I UMJETNOSTI BIH „Aktuelna područja za istraživanja u elektroenergetici u BiH” „Aktuelna područja za istraživanja u elektroenergetici u BiH” prof. Mirza Kušljugić.

sc. sc. Češka i Slovačka).62 STRUČNI SKUP U AKADEMIJI NAUKA I UMJETNOSTI BIH STRUČNI SKUP U AKADEMIJI NAUKA I UMJETNOSTI BIH „Aktuelna područja za istraživanja u elektroenergetici u BiH” „Aktuelna područja za istraživanja u elektroenergetici u BiH” prof. Sida kao i ambasadama: UK. UNDP. dr. Kako dalje? • Tematski skupovi (preama planu realizacije). RCC • Monitoring i evaluacija međunarodnih projekata u BiH u mreža istraživača. univerziteti. strukovna udruženja). BiH dijaspore). Inovacioni centar FER Univerziteta Zagreb). GIZ. Prijedlog neposrednih aktivnosti ANUBiH: • Kontinuirana edukacija (kako organizovati: • Organizacija tematskih skupova (npr. iskustva projekte (strateški pristup). Univerzitet u Tuzli prof. Mirza Kušljugić. USAID. Univerzitet u Tuzli 4. 13 14 NADAM SE DA OVAJ SKUP PREDSTAVLJA POČETAK SISTEMATIČNOG PRISTUPA PROMIŠLJANJU RAZVOJA ENERGETIKE 15 . NVO. Njemačka. Norveška. oblasti energetike: aspekt održivosti putem edukacije i • Identifikacija strateških partnera u regionu (FER istraživanja (saradnja sa odgovarajućim ministarstvima i Zagreb. prezentacija rezultata audit-a). Mirza Kušljugić. Kako dalje? 4. • Podrška prilikom uključivanja u međunarodne istraživačke • Regionalna saradnja CoE (PSERC mreža. FE Ljubljana) i u EU (eventualno uz podršku međunarodnim organizacijama: Njemačke fondacije. dr.

uloga i mogućnosti Odbora za EEO Energetski sektor BiH Sadržaj Nastavak 1. Zaključci . PRAVA 3.NAZNAKE I PRIJEDLOZI ZA ZAKLJUČKE -  Svijest – kolektivna. b) Strategija razvoja ES BiH i Zakon o energiji? (Studija ES BiH) 5.Značaj i uloga Odbora za EEO u definisanju c) Implementacija Ugovora o EZ JI Evrope! Sankcije . individualna? Ljudski f. OBJEKTI. Energetika u BiH. preuzete i nove BiH (SSP-SAA) REFORME. Balkanu. ~1200 akata Ko? Kada? Kako? Organizacija? Kadrovi? Znanja! 4. Akademija nauka i umjetnosti BiH Neka od pitanja Odjeljenje tehničkih nauka Odbor za energiju. Evropi.? Hilmo ŠEHOVIĆ  Energetska politika ili Politička energetika? email: hilmo.  Osnovni problemi i prepreke? ''OSVRT NA STANJE U SEKTORU ENERGETIKE BiH  Kako ih rješavati.2016.11. koji akteri? I ZNAČAJ DJELOVANJA ODBORA ZA EEO'‘  Je li u pitanju: Novac? Znanje? Ideje? .sehovic@bih. Svijetu a) Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju EU-BiH. Uloga Države i Entiteta u razvoju ES BiH i provođenju reformi. energetiku i okoliš  Koje su potrebe BiH u energeskom sektoru? Sarajevo. OECD. Uvodne napomene i informacije o stanju u ES BiH 2. mob: +387 61 154-864  Važnost .Energy Charter Treaty (1995. na koji način. 30. 2000) 63 . d) Energetska povelja . 1. tel: +387 33 518-112. Međunarodne obaveze BiH. god.net. Uvodne napomene i informacije o stanju u ES BiH.ba.Gas politike razvoja Energetskog sektora BiH.

) 69. bez reakcije! i) Novi EE objekti i RU. Operator (tržište ee) BiH rješenje 275 km. Eurostat. za 2003.5 mlrd EUR?) . Agencije. b) Ugovor o regionalnom tržištu energije (REM)  Potrošnja i potrebe za energijom rastu (oko 3. projektni zadatak urađen– zaustavljeno iz nepoznatih razloga!) Odluke usvojene. CHP. troše zemlje OECD sa populacijom od oko 19% svjetske.5 mlrd . oko 50% primarne energije. Regulator. Analiza dostavljena donosiocima odluka u BiH. 1. d) Direktive EC(unutrašnje tržište el. Međunarodne obaveze – Osnovni akti Energija u vrhu svjetskih prioriteta? a) Ugovor o formiranju Energetske zajednice JI Evrope. rasta. EEf i dr. prirodnog gasa. 2008.Srbija.5% godišnje) – c) Ugovor o energetskoj povelji (ECT). OIE. 2005  Više od dvije milijarde ljudi nema pristupa komercijalnim oblicima energije (isto toliko oskudijeva sa vodom). prenos. Ostalo: (HE+TE+VE) ~ 2600 MW (4. energije. IAEA i dr.64 Energetski sektor BiH Energetski sektor BiH Nastavak Nastavak e) Energetski bilans i energetska statistika BiH. Trigeneracija . Centri za ~ bruto 5.. u FBiH (4TE + 4 HE)~ 2000 MW (3. zgrade. sa XII 2016. ratif. manji troškovi)? h) EES – rekonstrukcije i modernizacija (TE. IEA(OECD). proces zaustavljen!? m) OIE (RES). 70%-2030. g: EU-15  52% odnosno EU-28  50%).)  Ovisnost razvijenih zemalja (OECD) o uvozu energije raste (npr.g kantona? Organiziranje (En.000 GWh –Hrvatska. distr. institut. 100 mil. .Italija. neto ~ 1. g) EES BiH.000 MW. 375 km. entiteta. 1995. Protokol  Cijene energije (nestabilne i nesigurne) pokazuju trend f) Dokumenti UN ECE – Komitet za održivu energiju.15 mlrd €) energiju i sl. e) Okvirna Konvencija o klimatskim promjenama i Kyoto  Globalno otopljavanje zbog efekata GHG gasova. nafte i naftnih dervata. € f) Strateški plan i program razvoja ES FBiH (usvojen na Analiza dostavljena državnim organima BiH. od Srbije i Hrvatske.CHCP Energetski sektor BiH 3.5 mlrd l) Integralno upravljanje vodnim resursima-IWRM (rijeka Bosna EUR?). ENERGIJA i SVIJET Nastavak Nastavak 2. 2000.g.samo: Prenos. Kogeneracije – CHP. 17. neto 650 mil.000 GWh. HE).37 mlrd € (neto 2. bez reakcije! oba doma PFBiH.) – domaći kadrovi! Naredne akcije!?! k) Podmorski kabl Crna Gora. j) Prisvajanje ee BiH.

ENERGIJA i SVIJET ENERGIJA i SVIJET
Nastavak Nastavak

 Zastupljenost fosilnih goriva u potrošnji primarne energije bila
EU ciljevi:
je 86% u 1973. g. i oko 80% u 2003. g. (procjena: 82% u 2030. g.-
ugalj- 22%, nafta-35%, gas-25%)
 do 2020.: 3x20% (smanjenje CO2, udio OIE, povećanje EE),
 Proizvodnja električne energije:
(referentna godina, 1990.g.)
Svijet: ugalj-40%, hidro-16%, gas-19%, NE-16%, nafta-7%; +2%
EU-25: ugalj-31%, NE-32%, gas-19%, obnovljivi-13% (hidro-10%)
 do 2030.; 40%-CO2, 27% +OIE, EE + 27%) - Odluka iz 2014.g.
nafta-5%
(ref. 1990.g.)
(sa manjim promjenama učešća će se zadržati do 2030.)

 Porast potreba za energijom u Svijetu u periodu 1997-2020.:  do 2050.g.: 80÷95% smanjenje CO2 (ref. 1990.g.)
57% ili oko 2% godišnje (IEA-DG En&Tr)

Indikativni pokazatelji u BiH Sektor Energetike BiH
Nastavak

2014. Osnovni domaći resursi u BiH:

Populacija (mil.) (2013) 3,83 (3,53) ➢ Ugalj-rezerve:bilansne~ 2,5; geološke~ 5,5; ekspl.~1,65 mld.t.
BDP-GDP (mld. KM) ~ 27,26 ➢ Hidro energija:
GDP/stan. (KM) 7.123
• Tehnički potencijal ( mHE i vHE)- oko 6.800 MW i oko
Vrijednost tržišta en. (mld. KM) ~ 5,9 24.000 GWh/g (od čega oko 700 MW i 2.600 GWh/g u mHE);

Odnos troškova za energ. /GDP ~22% • Ekonomski - oko 90% tehničkog • Iskoristivi oko 80% ek.
(Razvijene zemlje, procj.) (~ 6÷7%)
_________________________________________________________________________________ • Iskorišteni potencijal (1991.): oko 9.000 GWh (38%) i oko
Izvor: Energetski bilansi BiH (FBiH, RS), Agencija za statistiku BiH, IEA-OECD 2006,
2.400 MW (35%) – najniži u Evropi
(mHE – iskorištenost 4,4% raspoložive snage i 5,7% r.en.

65

66
Sektor energetike BiH Sektor energije BiH
➢ Obnovljivi izvori u BiH (uključivo hidro energija):
➢ Energija vjetra – početne analize (procjena do 1.000 MW) primarna energija, procjena - oko 15%

➢ Biomasa – ukupni potencijal 33 PJ (0,79 Mtoe) – 9.200 GWh/g Iskorištenost hidro potencijala u Evropi:
➢ EU-28: 85 ÷ 100 %
➢Solarna energija –Teoretski potenc. 67 PWh (3,6 kWh/m2/dan)
koristi se oko 3,3 GWh/g (12 TJ)
Studija EIHP, Zagreb za BiH ~ OIE 30%; drvo ~20%?! –upitno:
➢ Nafta i naftni derivati, uvoz – procjena nalazišta oko 50 miliona
tona ( Sj.istočna Bosna), TPES (mtoe): Studija 9,38 - nerealno (realno 7,74) -1990.;

➢ Prirodni gas - uvoz iz Rusije, jedini pravac, TFC/TPES: Studija 68%- nerealno (realno oko 59%)

Ovisnost BiH o uvozu energije i energenata oko 33% Napomena: tabela EIHP u nastavku, dijagram H.Šehović
_________________________________________________________________________________________
Izvor: Publikacije IEA-Pariz, EC-Eurostat; Studije BiH-Energetski potencijali

ES Study of BiH – The Consortium EI H. Pozar et al. TFC/TPES - EU and selected countries
Source: DG TREN-Eurostat, 2007/2008 (prepared by H. Sehovic)
Scenario S 2 – Reference scenario
Year 1990 2000 2005 2010 2015 2020 Primary and Final energy used – 2003. (2005.)
TPES (Mtoe) 9,38 4,864 5,5 6,54 8,3 9,44 Country Coal (%) TFC/TPES TFC/TPES RES and
TFC (Mtoe) 5,5 3,213 3,73 4,43 5,27 6,17 (Mtoe) (%) Hydro (%)
TFC/TPES (%) 59 66 68 68 63 65 EU - 15 14,7 1002/1513 66 6
EU – 25 (’05) 18 1129/1726 65 (65) 6
70
EU - 27(’05.) (18) 1170/1816 (64) (6,6)
68 Czech R. 48 26/43,7 59 2,7
68 68
Poland 61 56,6/94,11 60 5,4
66 66 65
Slovak R. 24 10,78/18,9 57 3,2
64 64
63 Germany 25 230,4/344,5 67 3,4
62
60 62 France 5 158,3/271 58 6,4
60 59
59 58 Estonia 62 2,66/5,5 48 9

TFC / TPES (%)
58
BiH 45 3,73/5,5 68 30
56 (acc. to EI HP) (acc. to EI HP)
54 Bulgaria 38 9,4/19,3 49 4,8
52 Romania 23,5 24,5/40,5 60 10
1990 2000 2005 2010 2015 2020
Norway 3,5 18,12/22,41 81 50
Year
Sweden 5,3 33,84/51 66 26

PRIJEDLOZI ZAKLJUČAKA PRIJEDLOZI ZAKLJUČAKA
Nastavak Nastavak

U cilju uređivanja pitanja razvoja Energetskog sektora i okoliša 4. ukazati na potrebu i pomoći u izradi relevantnih smjernica za
u BiH, Odbor EEO treba poduzeti slijedeće MJERE i AKCIJE: upravljanje, efikasno korištenje, štednju i konzervaciju
energije,
1.identificirati i ukazati na prepreke koje stoje na putu bržeg
razvoja i priključivanja BiH savremenim trendovima i praksi 5. istaći značaj optimizacije proizvodnje/nabavke i potrošnje
u zemljama članicama EU, energije i uticaj regulacije i deregulacije cijena energije i
energenata na razvoj BiH,
2. participirati u izradi ekspertnih tehno-ekonomskih analiza,
studija i realizaciji projekata iz oblasti društveno i okolinski 6. uspostavljanje adekvatne i racionalne institucionalne
prihvatljivog efikasnog korištenja energije i resursa i zaštite energetske strukture i stručnog energetskog subjekta,
okoline, Institut - Centar za energiju (krovni),
3. pomoći u procjenjivanju mogućnosti investiranja u
istraživanje, razvoj i primjenu novih tehnologija u oblasti 7. pomoći kod izrade Strategije i Zakona o energetici BiH,
energetike, uz fokus na obnovljive izvore i zaštitu okoliša, Bilansa energetskih potreba i Energetske statistike BiH,

PRIJEDLOZI ZAKLJUČAKA
Nastavak

8. osposobljavanje kadrova za pripreme tehničkih procjena i
prijedloga projekata iz oblasti energije i energetske
efikasnosti (postojeća i nova iskustva),

9. pripremiti Plan aktivnosti Odbora EEO za periode od jedne,
tri i šest godina,

10. promovirati i obavještavati javnost o aktivnostima Odbora
za EEO (državni organi, javna i privatna preduzeća, komore,
udruženja, mediji, .....).

HVALA NA PAŽNJI

67

.

Sarajevo.. ekonomske. domaćinstvima . proširena sjednica Njena količina se samo može izračunati iz odgovarajućih disciplina fizike.. a Dr. goriva) stepen korisnosti energijska efikasnost Energijska efektivnost / svrsishodnost (engl. mart 1967 Termini Energetika (engl. novembar 2016 Potrebno je promijeniti način razmišljanja i saglasno tome izvršiti reorganzaciju energijskog sektora. A. energetiku i okoliš Energija je fizička veličina koja se ne može direktno ni osjetiti ni izmjeriti. 1. 4. Srbija 2010 Energijski menadžment / menadžment energije (engl.. Energy industry) – privredna grana. poljoprivredi. Energy) – roba na tržištu ili direktno preuzeta iz prirode Potrebno je potpuno ekonomisanje s ciljem obavljanja društvene (tehničke. Energy management) – podsistem sistema menadžmenta organizacije – povezivanje radnih mjesta od značaja za korištenje energije (energijski aspekt). Nikada niko ni jednim čulom nije osjetio energiju. Aleksandar Knežević. Potrebni su učinci energije – energijske usluge. Zlatibor. goriva) – Izvor: Knežević. Energija nije nikome ni potrebna. 69 . Energy efficiency) – tehno-ekonomski pokazatelj uspješnosti korištenja energije u industriji. pređen put sa 1 lit. ISO Bulletin. davanje zadataka i praćenje realizacije.(na pr. August 1996 KOD PROIZVODNJE I KORIŠTENJA ENERGIJE (tačka 5 Teza) Problem energijskog sektora svijeta je taj što: • proizvođači prodaju nosioce energije. Energija nije nikome potrebna ODJELJENJE TEHNIČKIH NAUKA Odbor za energiju. a oni najčešće nisu sposobni CETEOR. 30. prometu. DEMONSTRACIJA RESURSNE EFIKASNOSTI Izvor: Comparing the comparable.) funkcije i u proizvodnji i u potrošnji energetskih sirovima i energije Energijska efikasnost / učinkovitost (engl. i Martinović. Oslobođenje. Društvo energetičara Srbije. Energy effectivenes) – društveno- (uvijek manji od 1) (bez ograničenja) organizaciona uspješnost korištenja energije (na pr.. izuzimanje energijskih sirovina iz prirode i prerada u standardizirane oblike energije i njeno plasiranje na tržište Energetika (engl. Energetics) – nauka ili struka o konverziji (pretvorbi) energije iz jednog oblik u drugi i o akumukaciji (pohranji) energije (pet energijskih procesa) Energija (engl. • potrošačima su potrebni učinci energije. S.: Taksonomska i terminološka inovacija pojmova vezanih za energijsku efikasnost. Sarajevo da efikasno transformišu energiju u energijsku uslugu. broj odlazaka na posao sa 100 lit. Drugo regionalno savjetovanje industrijska energetika i zaštita životne sredine.

energijska korisnost pojedinih uređaja za transformaciju i konverziju energije).). infrastrukture (baždarenje mjernih blendi.potreban angažman stručnjaka – uključiti i Predmet demonstracije: Istraživanje (mjerenje) karakteristika vjetra. Primjer demonstracionog centra . Učestvovati u radu odgovarajućeg komiteta BAS-a ! iz Zakona slijedi potreba za demonstracionim centrom (Modul 3) Od interesa su i standardi grupe ISO 13600. Demonstracija Energijskog audita u zgradarstvu Naći preduzeće sa uvedenim sistemom energijskog menadžmenta Naći nekoliko zgrada u nekoliko gradova (energy management). Primjeri demonstracije energijskih procesa podsticanje uspostave 1.postoji prostor za seminare za korištenje vjetra. Primjer na Mašinskom fakultetu u Sarajevu Sistema demonstracije EOM Upravljanje složenim energetskim Energijske efikasnosti.potrebno postaviti mjerne instrumente . Mostar . Demonstracija Energijskog menadžmenta C. u BiH u kojima bi se demonstriralo izvođenje i primjena energijskog audita gdje su uključena i mjerenja pojedinih parametara (protok. u oblasti zgradarstva. http://www.. sunčevog dozračenja. male hidroelektrane • organizacioni. energetske pravnike ? B. • konsalting organizacija. U BiH postoji skoro 500 energetskih certifikatora i auditora gdje će se demonstrirati ovaj podsistem menadžmenta. Fojnica • tehnoekonomski. • inkubacionih centara.ba/bs/posljednje-novosti/337-obuka-certificiranje-modul-1-t17-sarajevo . Primjer demonstracionog centra: Hotel “Aqua reumal”. Predmet demonstracije: Dizalica toplote i .potreban vlasnik projekta. za komunikacije u energijskog Menadžmenta • sistema uređaja za korištenje energije električnim mrežama. Ujedno korištenje laboratorijske • opitnih i obrazovnih poligona. • okolinski i klimatski. Primjer demonstracionog centra: 2. gdje se može organizirati škola energijskog menadžmenta. Obnovljivih izvora energije i Demonstracija: procesima. u zgradarstvu.ceteor.. Tuzla • dvostepenog sagorijevanja apekti: putem • pulsirajućeg sagorijevanja 4.. 3.70 Zadatak Odbora EEZS / povezanih organizacija A. volontera ili neke organizacije (fakulteta) energetske ekonomiste i . temperatura. • univerziteta i naučnih ustanova. Elektrotehnički fakultet. ili priključke da li u rad Odbora . te lab. • pravni i finansijski.

D.). proizvodnja bio mase . Več postoje neke inicijative u BiH. prostor. projekat u BiH nego se koristi organizacija.ba/ansa-za-lokalni-razvoj-zelene-energetske-zadruge/ 71 . U slučaju smanjenja potražnje uglja.” rudnici ne ostaju bez proizvodnog programa i izvod iz radnici ne ostaju bez posla.. zgrade. a odlikuju se time što se ne udružuju samo novčana sredstva.org.ba/2013-05-23-13-12-44/2013-05-23-13-13-39/enza-bih http://novovrijeme. Demonstracija Energetskih zadruga E. To mogu biti poslovi u funkciji rekultivacije (poljoprivreda..U oblasti zelene energije u Evropi sve značajnije mjesto zauzimaju zelene energetske zadruge. oprema... Back-stop tehnologije su tehnologije koje koriste proizvodna preduzeća U Evropskoj uniji pojam zadruge označava autonomnu dobrovoljnu organizaciju u okviru koje se u slučaju da su resursi iscrpljeni ili je njihovo korištenje ograničeno. Zadruge su činilac privrede i u kapitalističkim sistemima. stočarstvo. ekploatacija drugih mineralnih resursa i sl.ba/aleksandar-knezevic- back-stop-tehnologije-za-rudnike-uglja-u-bih/ http://reic.. http://novovrijeme. Demonstracioni projekat back-stop tehnologija rudnika uglja “. Ovakve zajednice često bivaju podržane od nekih banaka koje žele da pokažu svoju etičnost.. zemljište. znanje preduzeća kako bi se prešlo na nove proizvodne programe.. društvene i kulturološke ciljeve putem demokratski vođene organizacije. okupljaju članovi kako bi ostvarili zajedničke ekonomske. nego i rad.

.

sc. HUPX > EEX (8-10 €/MWh) • Maloprodajno tržište odnosi se na opskrbu (sljedeći slajd) krajnjih kupaca od strane licenciranih • Cijene po kojima se trguje u BiH odražavaju regionalni nivo (HUPX) kompanija za snabdijevanje ee. dipl. • Cijene u regiji su veće od cijena na EEX. izgradnja mreže Struktura elektroenergetskog sektora i tržište ee u BiH • Tržište električne energije u BiH se sastoji se Osnovne karakteristike veleprodajnog tržišta u BiH od veleprodajnog i maloprodajnog tržišta. godine. .EL .III energijski paket EU EP HZ HB D. energijska učinkovitost.2016. SAR A JEVO.stagnacija potrošnje u BiH. godine . I NG.II energijski paket EU M I RO S L AV N I KO L I Ć. • Veleprodajne cijene su imale maksimum 2008. EI HP Zagreb – REF 2016 TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE U BiH • 1996. od tada su cijene značajno opale (paradoks: veleprodajne cijene opadaju – maloprodajne rastu) • Balansno tržište je dio veleprodajnog tržišta i • Pad cijena ima negativan učinak na izvoznike (EP BiH. Nijaz Dizdarević. D. • 2009 . Jedna od pad potrošnje u regiji i u cijeloj EU strana u transakciji na balansnom tržištu • Ekspanzija izgradnje obnovljivih izvora u regiji ali u BiH još uvijek ne značajno uvijek je NOSBiH. Akademija nauka i umjetnosti BiH Stari i novi model EES Odjeljenje tehničkih nauka • Monopol. povoljan financijski utjecaj predstavlja centralno tržište za nabavku i na uvoznike (EP HZHB) prodaju ee kojim rukovodi NOSBiH u svrhu održavanja kontinuiranog balansa opskrbe i • Ekonomska recesija traje od globalne krize 2008. potražnje u realnom vremenu. 1 1.I energijski paket EU • 2003 . smanjenje emisije (OIE). ERS). regulacija • Sistemske/pomoćne usluge • Tokovi snage Izvor: Dr. Izvor: DERK • Povećanje ponude na tržištu za 2 TWh ulaskom u pogon TE Stanari 73 . energetiku i okoliš (EEO) elektroprivrede • Funkcioniranje i vođenje EES • Balansiranje. M O STA R • Ciljevi: integrirano tržište ee. . vertikalno integrirane Odbor za energiju. opskrbu i trgovinu ee. • Neinstitucionalno tržište • Veleprodajno tržište se odnosi na trgovinu ee • Bilateralne transakcije između licenciranih opskrbljivača/trgovaca između licenciranih kompanija za • Trgovanje na burzi zanemarivo (dan-unaprijed. ing. D I P L . unutar-dana) proizvodnju. 3 0 .

2015. • Standardizirani ugovori o kupoprodaji električne energije • Rješavanje financijskih obveza unutar 2 dana od dana trgovanja • Sudionicima na burzi garantirana anonimnost • Rizik trgovanja između prodavatelja i kupca ee preuzima burza Izvor: Simon Uzunov. godine • Postepeno otvaranje u razdoblju 2007-2015. Energy Community Secretariat – REF 2016 Izvor: Simon Uzunov. kapacitet u tercijarnoj regulaciji.1.74 Prednosti trgovanja na burzi Regionala dodjela prekograničnih kapaciteta JIE • Brzo i transparentno trgovanje dan-unaprijed i • Uspostava tržišnih mehanizama za raspodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta. • Ove godine registrirane prve promjene Izvor: DERK • Pomoćne usluge . te kontinuirane i kvalitetne opskrbe potrošača • Generalno nizak nivo cijena za krajnje kupce. mjesečne i dnevne aukcije na granicama provodi Aukcijska kuća za jugoistočnu Europu (SEE CAO) locirana u Podgorici (Crna Gora). potrebna deregulacija cijena kategorijama potrošnje (f/kWh) dnevno balansno tržište • Cijene električne energije za kućanstva niže od • Kapacitet u sekundarnoj regulaciji. energija za troškova isporuke.središnje tržište električne energije kojim rukovodi NOSBiH u svrhu • Od 1. • Transparentne cijena ee za sve sudionike Izvor: DERK • Godišnje.2016. odnosno u svrhu očuvanja sigurnog i pouzdanog rada distribucijski sustav elektroenergetskog sustava BiH.sve usluge koje NOSBiH nabavlja od pružatelja pomoćnih usluga u opskrbljivača kod kupaca priključenih na svrhu pružanja sustavnih usluga. energija regulacije (balansna energija) imaju pravo na univerzalnu uslugu – kućanstva i • Tarifu za sistemsku uslugu plaćaju svi opskrbljivači koji preuzimaju energiju iz mali kupci (ostala potrošnja) prijenosnog sustava • Jaka dominacija tradicionalnih opskrbljivača (EP) • Riješavanje statusa ODS. trgovanje unutar-dana NOSBiH i susjedni operatori sustava dodjelu prava na korištenje prekograničnih • Mala mogućnost bilateralnog dogovora i korupcije prijenosnih kapaciteta vrše zajedničkim aukcijama.1. Energy Community Secretariat – REF 2016 Balansno tržište BiH Maloprodajno tržište BiH • Početak primjene od 1. svi kupci imaju pravo opskrbe na tržištu održavanja kontinuiranog balansa potražnje i opskrbe električnom energijom u električne energije realnom vremenu. izdvajanje • Potpuno nova uloga krajnjeg kupca/potrošača Prosječne cijene električne energije za domaćinstva i industriju u EU i BiH (€/kWh) .godišnje. mjesečno. posljedica unakrsne subvencije pokrivanje gubitaka u prijenosnom sustavu i kompenzacija neželjenih odstupanja • Regulacija cijena se primjenjuje za one kupce koji regulacijskog područja BiH. Prosječne cijene električne energije po • Sve balansne usluge se nabavljaju na tržištu putem tendera . godina • Balansno tržište .

Razdvajanje poslovnog upravljanja za sve djelatnosti (proizvodnja. planovi ENTSOe • proizvodnja – deregulacija. malo toga učinjeno • Pravno razdvajanje distribucija/opskrba Završna razmatranja • Tranzicija energetskog sektora je u tijeku i neizostavno će zahvatiti (je zahvatila) i BiH i regiju. fleksibilnost. trgovina i ostale djelatnosti). • Provođenje Uredbe o trans-europskoj mreži • Pravno razdvajanje i neovisnost za djelatnost distribucije (pravni oblik. mrežna pravila na EU razini. te ponuditi odgovore i rješenja koji će tranziciju i tržište pretvoriti u nove razvojne šanse • Elektroenergetski sustav će se u potpunosti promijeniti: • prijenosni sustav – transeuropska energetska mreža. smart grid • trgovina – energija. nova uloga kupca. sudbinu postojećih ( D OB RODOŠLI U elektroprivrednih subjekata. distribucija. Zapadni Balkan 6 (WB6) inicijativa – preuzete obveze PRESTRUKTURIRANJU EES BiH • Uspostava regionalnog tržišta energije.Računovodstveno i upravljačko • Certificiranje operatora sustava razdvajanje djelatnosti i i formiranje poduzeća za Distribuciju . burza ili pridruživanje PROGRAM O PRESTRUKTURIRANJU ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA U FBiH (day-ahead market integration) Ključne obveze su: • Osnivanje SEE regionalne burze ekonomski opravdano rješenje • Funkcionalno razdvajanje svih djelatnosti (posebice za mala tržišta električne energije) . je iznad domaćih zakona). kapaciteti. usluge. • Regionalna dodjelu kapaciteta • Računovodstveno razdvajanje djelatnosti opskrbe na reguliranu i tržišnu opskrbu. u ovom slučaju Ugovor o energijskoj zajednici JIE. day-ahead) Program • Deregulacija proizvodnje električne energije • Svi rokovi predviđeni programom istekli. organizacije i donošenja odluka). DSR. • Osiguranje neovisnosti NRA i podnošenja zahtjeva za status promatrača u ACER opskrba. izvedivi samo novi projekti koji mogu opstati na tržištu Izvor: IEA • distribucija – potpuna promjena filozofije funkcioniranja i upravljanja. zajedničke odnosno regijske burze • opskrba – slobodan izbor i promjena. paketa • Uspostava balansnog tržišta (prekogranična koordinacija) • Faza 1 . ali i (još važnije) !!! priprema za sudjelovanje u tržištu ee • Tržište će u najvećoj mjeri odrediti budućnost elektroenergetskog sektora. • Razdvajanje ODS (OPS) i opskrbe u okviru 3. Računovodstveno razdvajanje svih djelatnosti i • Ukidanje regulacije proizvodnih cijena .Komercijalizacija i dodatne analize • Transpozicija i primjena Trećeg paketa • Faza 3 .Korporatizacija • Organizacija veleprodajnog tržišta • Organizacija balansnog tržišta energije • Dom naroda PFBiH još uvijek nije odobrio • Uspostavljanje burze električne energije za trgovinu dan unaprijed (eng. primjenjivost novih tehnologija i E LE KTROENERGETSKI slično S U STAV B U D U ĆN OSTI!) • Stručna i znanstvena javnost se mora uključiti u proces tranzicije i zaživljavanje tržišta. moramo uspješno uskočiti u taj vlak HVALA NA • Konkurencijsko tržište ee je jedan od glavnih ciljeva/posljedica tranzicije u okviru kojega će postojati mnoštvo „proizvoda” kojima se trguje (tržište je i kreator budućeg EES) POZORNOSTI • Primjena EU pravne stečevine iz ove oblasti je obveza (po Ustavu BiH međunarodni sporazumi. izvedivost i održivost projekata. agregatori • Novi EU paket za čistu energiju postavlja nove ciljeve i pravila 75 .ODS Energetska Zajednica JIE: Prioriteti za BiH • Faza 2 . distribuirana proizvodnja.

.

Sarajevo ..značaj 30.d. 71000 Sarajevo ▪ TE na ugalj? TE na ugalj u BiH? . 2002.od 8 scenarija 2050. energetiku i okoliš (EEO) Sadržaj ISTRAŽIVANJE. u petom scenariju 60% CCS! (carbon capture and sequestr. mješavina! TE na ugalj? Struktura primarnih izvora za elektrane Energiewende: zaokret ka obnovljivim izvorima! u Njemačkoj 2050. Akademija nauka i umjetnosti BiH/ Odjeljenje tehničkih nauka Odbor za energiju. MF. STANJA I POTENCIJALA. godine . god. OPSTOJNOST NAREDNE GENERACIJE . biomasa.istraživanje u BiH ponašanja goriva u ložištu: ugalj.radikalno poboljšanje performansi TE u BiH BiH TERMOELEKTRANA NA UGALJ I BIOMASU  iskorištenje energije iz goriva  uticaj na okolinu/ obnovljiva energija u TE: biomasa!  pogonska fleksibilnost/ brži start! Izet Smajević ▪ Nužno 2. u četiri gotovo nema uglja.. RAZVOJ I EDUKACIJA U OBLASTI EEO U BiH: INVENTARIZACIJA POTREBA..) 77 . Kolokvij ▪ Energiewende: zaokret ka obnovljivim izvorima! ANUBiH Bistrik 7. . Univerzitet Sarajevo/ JP EP BiH d.perfektna međusobna usaglašenost postrojenja i goriva ./ Parlamentarna komisija. g.(uslovna) perspektiva ▪ Nužno 1.2016. proističe iz 1.11.

/1000$ BDP!! .ca. kondenzacione TE u BiH  en. 3 t dom.najviše u Evropi .ca.ca.lign. 4x više od prosjeka u EU . 6x više od prosjeka u DK . 2x više od prosjeka u HR .veća od prosjeka u Africi  stare.78 TE na ugalj: karakteristike danas i plan razvoja u EU TE na ugalj: uloga biomase Tehnički potencijal biomase u BiH: 33.5 PJ/a Energetska intenzivnost u svijetu i BiH u BiH: ca. rastrošno grijanje/hlađenje  Biomasa + tri/kogenerativne TE .

rezultati značajni Sb 0.5 1.80 Ko/sagorijevanje uglja i otpadne 0.36 1.40 L za praksu! MFSa. MJ/kg 5 0 0 10 20 30 40 50 Ash content.4 (Ca/S)mol 79 .6 0. ložište 0. oC 0.20 Linear (L) Linear (L80S20) Linear (L93S7) Stepen vezivanja sumpora 0.28 1.34 1.38 1.65 0. 2004-20016.32 1. TE na ugalj u BiH? TE na ugalj u BiH? Niskorangirani ugljevi – NUŽNA ISTRAŽIVANJA! Nužna istraživanja: Laboratorija/MF Sarajevo 35 Greek lignite Australia lignite 30 Neurath Germany Dakota Texax USA Indonesian Low Rank 25 British Spain Bosnian lignite 20 Bosnian brow n 15 10 Net calorific value.00 20-kW PF lab.75 1140 C 1250 C 0.3 1.00 800 900 1000 1100 1200 1300 t.60 drvne biomase.7 1400 Linear (1140 C) Sb 0.g L93S7 L80S20 0.55 0. % Šema laboratorijske linije TE na ugalj u BiH? Nužno radikalno poboljšanje performansi TE u BiH Pogled na laboratorijsku liniju/MF Sarajevo Laboratorija/MF Sarajevo-rezultati/ilustracija! 1.8 960 C 0.

linije) 4.bez istraživanja ove vrste: zatvaranje TE.akumulirano određeno istraživačko iskustvo i rezultati .-2011. g 1. pad prihoda.savremena laboratorija za istraživanje (ko)sagorijevanja . porast nezaposlenosti.naučnim doprinosom nove TE u BiH učiniti izvedivim i održivim prijetnje . MFSa Pilot projekat: Kosagorijevanje uglja i biomase. Istraživanja indirektnog kosagorijevanja uglja i biomase 4000 m3 biomase! (nužna dopuna lab. 2. Istraživanja Oxy-fuel sagorijevanja uglja i biomase kao predprocesa CCS tehnologije (nužna dopuna lab. HVALA ZA PAŽNJU! . Istraživanje kosagorijevanja sprašenih bh ugljeva i kanaliozacionih muljeva 3.koja se može proširiti na istraživanje dodatnih aspekata .dobra osnova za modeliranje/ numeričko istraživanje procesa slabosti .80 Nužno radikalno poboljšanje performansi TE u BiH Nužno radikalno poboljšanje performansi TE u BiH Planirana istraživanja i istraživanja u toku. zatvaranje rudnika.nedostatak proaktivne podrške za ovako zahtjevna istraživanja .poteškoće u izgradnji istraživačkog tima/ kontinuiteta prilike . EPBiH/TEK+MFSa 2009. energetska ovisnost. Istraživanje kosagorijevanja bh ugljeva i energetskih usjeva. linije) U95-B5 U93-B7 Ohrabrujući rezultati! UMJESTO ZAKLJUČKA: SWOT analiza snaga . ..

. Potrebne su državne subvencije za proizvodnju uglja (kao što je to i u ostalim evropskim zemljama). c) Potpuno korištenje instaliranih kapaciteta termoelektrana omogućava rad rudnika uglja koji su u dobroj mjeri zapušteni (nedovoljno istražena ležišta.2 čišćenje uglja – priprema za sagorijevanje u kotlovima Iz rudarstva su se razvijali razni zanati i proizvodnja opreme i alata za rad u termoelektrana / ekološki i ekonomski faktor rudarstvu. posebno u oblasti proizvodnje elektroenergije. Danas se termoelektrana. u sadašnjim okolnostima. moguće od svega termoelektrana je višestruka. Energoinvest. razvojnih i socijalnih politika.izgorjela ili oksidirana jalovina iz uglja na odlagalištima . Dr sc. Vitezit. dobre ekonomske efekte. livnice čelika. odnosno otkopavanju uglja slabije toplotne vrijednosti.nova radna mjesta. zbog niza razloga. b) Dugogodišnja eksploatacija uglja u rudnicima za potrebe termoelektrana neminovno 3. uz činjenicu da je ugalj jedan od najznačajnijih domaćih resursa (termoelektrane na ugalj učestvuju sa 75÷80% u proizvodnji električne energije b) Ugalj ima značajnu ulogu za sigurnost i ekonomsku efikasnost mnogih geoprostora. pa je poboljšanje U ovom kontekstu je potrebno predvidjeti istraživanja u iskorištavanju nus produkata kvaliteta uglja koji se trenutno otkopava. ali i tehnologiju dobivanja „čistog“ uglja kako bi se dobio ugalj optimalnog kvaliteta i zaštitio okoliš. radnu snagu. ovdje je riječ o naučnim i razvojnim istraživanjima u sferi ekonomskih..maš. što je. pozitivan uticaj na okoliš. 2.. b) Zbog nedovoljno istraženih ležišta u rudnicima uglja je potrebno oformiti Sektor za istražna bušenja u JP „Elektroprivreda BiH“ (postiglo bi se znatno pojeftinjenje ovih vrlo 3. Omer Jukić. u termoelektranama šljaka i elektrofilterski lancu otkopavanja.2 Funkcionalne oblasti istraživanja u energetskom sektoru vodi ka postepenom i stalnom padu kvaliteta uglja. TTU. Rezerve kvalitetnog uglja su. FAMOS. pripreme. ZAPOŠLJAVANJA jedna oprema za sve rudnike). pogotovo u zemljama s velikim rezervama uglja. 3. Neophodno je kontinuirano unapređivati tehnologiju proizvodnje uglja.. RUDARSTVO U FUNKCIJI OBNOVE I TEHNOLOŠKOG značajnih istražnih radova u rudnicima.1 Osnovni zadaci a) U rudnicima uglja je potrebno restrukturirati tehnologiju dobivanja uglja. nepripremljeni proizvodni kapaciteti.1 Uvod 2. RESTRUKTURIRANJE RUDNIKA UGLJA 2. UNIS.. ekranske cijevi)..). . proizvodnu i prateću opremu. transporta i konverzije njegove toplotne energije u električnu. Ovako dobijamo nove resurse. sitne jalovine). drvna industrija . naravno zapuštenu u svakom pogledu (svaka sa sigurnom i efikasnom radu i razvoju rudarstva/rudnika. dipl. bez investiranja. bez izdvajanja jalovine. nakon toga njihova industrijska proizvodnja i razvoj čime je jačala podrška a) Svaki rudnik ima separaciju uglja. Separacije uglja najčešće služe samo kao drobilane. nova radna mjesta.ing. . a ni elektrofilterski pepeo koristi u proizvodnji cementa. . 81 .. ekološki faktor ne treba zanemariti (čistiji ugalj . tehnologija). Procjenjuje se da će u narednih 30-tak godina termoelektrane na ugalj biti ekonomski atraktivnije.produkt sagorijevanja uglja u kotlovima kojeg zadržavaju elektrofilteri. tehnologijom iz vremena u kojem je izgrađena.. visoko amortizirana proizvodna i prateća oprema . 1. ZNAčAJ RUDARSTVA a) Rudarstvo je značajan segment privrede BiH. RAZVOJA PRIVREDE. Izbjegavaju se troškovi nepotrebnog transporta jalovine do navedenog dobiti građevinske materijale i iz njih gotove proizvode).. Dakle. u rudnicima uglja tzv „halda“ . uglavnom. pa tako i našeg. bez uvođenja novih bitno za obnovu i tehnološki razvoj domaće mašinogradnje-elektrogradnje (BNT. neminovnost za sve učesnike u proizvodnje uglja i električne energije (npr.bolje sagorijevanje u kotlovima .. Metalno.produkti efikasno upravljanje otpadom.) bez oplemenjivanja uglja (izdvajanje uglja niske DTV. općedruštveni razvoj.. pepeo .. c) Korist takvog pristupa rješavanju problema poboljšanja kvaliteta rovnog uglja za potrebe prije rata su vršena istraživanja i dobijeni pozitivni rezultati . nego da ih svaki rudnik pojedinačno finansira . sagorijevanja manje zagađuju okoliš). otkopane. oštećenja kotlova u termoelektranama (ložišta.

Od njih ovisi 4. zapošljavanje i životni standard stanovništva.1 Zaštita od buke komunalna djelatnost. 4. pa tako i kod nas. I.ROMJIG-taložnik za podzemnu eksploataciju uglja . trgovina. Rudnici su sponzori sportskih klubova.. Rudarstvo i ekologija 5. Ovom Rudnici uglja su. Smanjenje nivoa buke ekonomski položaj Rudnika uglja ima stanovite implikacije na sve društvene djelatnosti u urbanim sredinama je bitan ekološki zahtjev prema kojemu se provode mjere zaštite u u njihovim općinama. ugostiteljstvo.2 Prečišćavanje otpadnih voda iz separacija uglja i sa površinskih kopova Otpadne vode iz sistêmâ (postrojênj â) za preradu uglja se gravitacionim tokom. nameće se potreba da se iz ekoloških (sprječavanje zagađenja otvorenih vodotokova) i komercijalnih razloga (sitni ugalj iz otpadne vode se nakon prirodnog sušenja i eliminiranja grube vlage može prodati) vrši prečišćavanje otpadnih voda nekim od poznatih načina za prečišćavanje. egzistiraju i kao takva imaju presudan utjecaj na razvoj lokalne privrede. institucija kulture . Stanje u Rudnicima uglja se u znatnoj mjeri odražava na kvalitet Visok nivo buke je glavni uzrok smanjenja kvaliteta života u urbanim sredinama i na života stanovništva općina u kojim egzistiraju. usmjeravaju direktno u otvorene vodotokove. dominantna privredna društva u općinama u kojim problematikom se bave samo pojedinci – entuzijasti. u većini slučajeva. podzemnim ili otvorenim odvodnim kanalima. Kako se u otpadnoj vodi nalaze značajne količine sitnog uglja i zanemarljive količine čestica magnetita. ČIŠĆENJE UGLJA 2. socijalnu sliku lokalne zajednice općenito. saobraćaj i sl..ROMJIG taložnik s pokretnim sitom 1.82 4. svim evropskim zemljama. Društveni značaj rudnika Napomena: Odnos prema ekologiji u rudarstvu je potpuno nezadovaljavajući i van svih normi previđenim zakonima i podzakonskim aktima – propisima u ovoj oblasti.). Navedene konstatacije ukazuju na to da područjima uz izvore buke (industrijska postrojenja.

ROMJIG taložnik sa pokretnim sitom 2. VODOSNABDIJEVANJE II. – 1. Sito za klasiranje 23.VENTILI RF .9 kg/m3] 4.Shema separacije primarne jalovine u ROMJIG postrojenju za površinsku eksploataciju LEGENDA: PROIZVODI TEŽINA [% po težini] PEPEO [%] Rovni ugalj Ugalj i međuproizvod Laka frakcija [400-30 mm.0 [400-30 mm. ZAŠTITA OD BUKE 1.00 m P . 3. Prema bunkeru za rovni ugalj Rovni ugalj [400-0 mm] 100. Prema odlagalištu jalovine 7.USISNA KORPA K + 381. + 1.0 34.0 81.9 6. što omogućava optimalan rad termoelektrana.0 Svježa voda Očišćeni ugalj [400-0 mm] 77.9 kg/m3] 53.RASTERETNI VENTIL Izgled pretovarnog bunkera Izgled pretovarnog bunkera Utovar uglja u željeznički Pumpna / Filterska prije izgradnje barijere poslije izgradnje barijere vagon stanica 83 . Prema ispiraču Rezultat ROMJIG procesa je ugalj sa konstantnom ukupnom koncentracijom pepela.Industrijski vodovod KOMPENZACIONI REZERVOAR 1.jalovina 3.RUČNI FILTER IN LINE 3’’ OTVORENI VODOTOK AF AUTOMATSKI FILTER ACE 3’’ (RIJEKA) RV . III.69 m barijerom (aluminijskim panelima) PREMA POTROŠAČIMA RV V CJEVOVOD PEHD DN 80/PN 10 V V PUMPNA/FILTERSKA STANICA Izvor buke: pretovar uglja sa transportne trake u željeznički RF PREMA REZERVOARIMA V V PRAONICE VOZILA Hg P V vagon V V V AF UK UK . Sito za cijeđenje Teška frakcija .CENTRIFUGALNA PUMPA V .0 31. Rezervoar za recikliranu vodu 8.0 44. Drobilica s valjcima 5.0 41.Naseljeno mjesto zaštićeno od buke aluminijskom K + 436.1 Jalovina Reciklirana voda Rovni ugalj [30-0 mm] 24.1 1.

52 m 25 cm 2. tip KS 2620. Siemens) Pumpna stanica P .5 kW .5 l/s .20 m V . PN 16.60 m M P V Z IZ REZERVOARA 1. PN 16) L = 9.1 Pranje vozila Z ML P V M Z EMV EMV Z Z Z ML 3.Rezervoar vode za Praonicu teretnih vozila 12 4 .Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda 9 . FLYGT) u zemlju (paralelnim spajanjem više separatora je 13 .Silos za mulj Izgled separatora ulja i naftnih derivata ugrađenog 11 .Pumpni agregat (Q = 105 m3/h.09 m Z h 55 TALOŽNIK 11 BAZEN K +381. PN 16) EMV .Rezervoar ulja 10 .84 2.5 m V V P 25 cm PEHD DN QP 80/P N 10 V V 4 H PEHD DN 150/PN 10 K + 417.2 Shema optimalnog korištenja vode iz otvorenog vodotoka IV. Q = 6 l/s) OTVORE NI VODOTOK (RIJEKA BOSNA) moguće dobiti željeni kapacitet) .Praonica teretnih vozila 13 BETONSKA CIJEV  6 .Automatizirana praonica teretnih vozila 2.Pumpna stanica Praonice teretnih vozila 5 .Mlaznica (p = 5 bar.Manometar (mjerni opseg do 50 bara) Shema praonice Z .Izdvajanje ulja i naftnih derivata iz otpadnih voda V K +431.Taložnik otpadne vode T-2 8 .0 m SIROVE OTPADNE VODE (ISTALOŽENE) OTPADNE VODE ONEČIŠĆENE MOTORNIM ULJIMA Uzdužni presjek taložnika i preljevnog FEKALNE OTPADNE VODE K +376. PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA K +436.Zaporni zasun (DN 100. N = 1. p = 3 bar.50 m .Separator ulja 12 .Taložnik otpadne vode T-1 7 .171 .00 m PREMA QP CIJEV  SEPARATORIMA BETONSKA CIJEV  BETONSKA ULJA K +398.max.50 m ML .Ventili bazena otpadnih voda 9 11 1 . tip: WILO MVI) teretnih vozila V .15 m LEGENDA: 2.Drenažna pumpa s plovkom za regulaciju rada prema nivou vode (Q = 6.Separator ulja (ISEA TIP OTTO-PE 060. Q < 25 l/min) Ulazak vozila u praonicu Izlazak vozila iz praonice M .Elektromagnetni ventil (DN 100. dužina teretnog vozila Izgled praonice Pranje vozila danju Pranje vozila noću 2.Kompenzacioni rezervoar industrijske vode 10 3 .70 m 6 Z . H = 11 m .Pumpna/Filter stanica 8 2 .Ručni regulacioni ventil (DN 100.Zasun DN150/PN15 77 15 cm OTVORE NI VODOTOK (RIJEKA BOSNA) 25 cm BETONSKA CIJEV  LEGENDA: 7.69 m V 2 2 3 3 1.

85 .

86 .

87 .

88 .

7 240 41.8 Jadranskog mora sa oko 24% teletransmisije podataka površine.2016. 30.8 400 58.Intenzivna gradnja hidroelektrana u BiH odvijala se poslije drugog svjetskog rata do pred kraj devedesetih godina odnosno do 1987.6 124 24. 1125 m3/s ili u prosjeku 57% od god.3 koja otječe sa teritorije BiH. postojalo je cca 400 Međutim. bilansi oticanja vode i procjena hidropotencijala u BiH Sarajevo. -Prve hidrološke stanice u BiH su postavljene još 1880.11.2 ravnomjerno.Proizvodnja električne energije u hidroelektanama počela je za vrijeme Austrougarske uprave u BiH još devedesetih godina 19 stoljeća i početkom dvadesetog stoljeća KORIŠTENJE HIDROPOTENCIJALA U BIH .5 1125 176.9 međurepubličkih proticaja.3 132 26. 722 m3/s ili 62. Sa teritorije BiH. Akademija nauka i umjetnosti BiH KORIŠĆENJE HIDROPOTENCIJALA BIH Odjeljenje tehničkih nauka -BiH raspolaže sa velikim hidropotencijalom i vodnim resursima koji su pogodni za iskorišćenje prvenstveno u proizvodnji električne energije.8 369 56. bez tranzitnih Una u BiH 9130 1480.1 • Trenutno je u funkciji 98 SLIV CRNOG MORA 38719 7947. na području BiH Vrbas 6386 1096. Odbor za energiju.3 m3/s ili 37. ni hidroloških stanica vremenski raspoređene. Od ukupne količine vode u realnom vremenu SLIV JADRANSKOG MORA 12478 1063. godina Na teritoriju BiH godišnje padne Dužina Površina Prosječni Biološki oko 1160 l/m2 kiše što.g. i do danas se u Hidrometeorološkom zavodu BiH vode i obrađuju ovi podaci neophodni u planiranju iskorišćenja hidropotencijala. god.2 63 1. od Otjecanje voda u BiH vrši se u tog broja 74 su pravcu crnomorskog sliva sa oko Neretva i Trebišnjica 10110 886. SLIVNA PODRUČJA BOSNE I HERCEGOVINE MREŽA HIDROLOŠKIH STANICA 2007.0 31 1. a 400 BiH 51197 9011. energetiku i okoliš KOLOKVIJ .7 722 118.0 hidroloških stanica. HAZIM ZEČEVIĆ količine padavina u pojedinim područjima. te količine vode nisu Bosna 10457 2321.5 vode.5% otječe Savom. godine kada su puštene u rad HE Višegrad i HE Mostar -Za uspješno projektovanje i gradnju HE prvi preduslov je mjerenje hidrologije.3 ukupne pale kaličine vode.5% prema Jadranskom moru. daje ukupnu zapreminu (km2) (m3/s) (m3/s) 10 km oborinskih voda od 64 x 109 m3 Neposredni sliv Save u BiH 5506 1693. otječe • U razdoblju 1883 – 2007. obzirom vodotoka Sliv sliva proticaj minimum na površinu BiH koja iznosi 51197 dužih od km2.5 automatske sa 76% površine BiH i u pravcu mogućnošću Cetina u BiH 2300 177. ni prostorno. odnosno 2030 m3/s. Drina u BiH 7240 1355. KARAKTERISTIČNI POKAZATELJI ZA OSNOVNA SLIVNA PODRUČJA BIH 89 .9 163 24.

719 1003 Jadransko 12.90 PROSJEČNE PADAVINE 1500 PROSJEČNE POVRŠINA PADAVINE SLIV (km2) (mm) Rijeka Sava 38.478 1680 more UKUPNO 51.197 1160 BILANS OTICANJA KOEFICIJENTI ISKORIŠTENJA UNA CETINA DRINA BOSNA TREBIŠNJICA VRBAS NERETVA BIH .

Francuska). Švedske.. * U okolnostima evropske energetske krize naša inertnost i sporost u stavljanju ovog bogatstva u funkciju je izvan razumnih i opravdanih razloga. Švicarska 91%.05 TWh.. * Po stepenu iskorištenosti našeg hidropotencijala od 39% naša zemlja je ubjedljivo na posljednjem mjestu u Evropi (Francuska 96%. * Opravdanja tipa „zaštita životne sredine“ i „turistička perspektiva“ su stručno. Francuske.). ekonomski i sociološki neodržive (Švicarska. FBIH RS 91 . ANALIZA ISKORIŠTENOSTI RASPOLOŽIVOG PADA ANALIZA ISKORIŠTENOSTI PO SLIVOVIMA BIH BIH SLIV JADRANSKOG MORA SLIV JADRANSKOG MORA SLIV RIJEKE SAVE SLIV RIJEKE SAVE NEISKORIŠTENO NEISKORIŠTENO ISKORIŠTENO ISKORIŠTENO * Na osnovu analize po slivovima procijenjeno je da ukupni ANALIZA RASPOREDA INSTALISANIH KAPACITETA hidroenergetski potencijal BiH iznosi 6126 MW i 22. Njemačka 85% . Italije. Švicarske i Austrije). Ovaj potencijal svrstava našu državu na osmo mjesto u Evropi (iza Norveške.

Dokaz je da je u BiH do 2011. * Izrazite prednosti hidroelektrana u pogonskom aspektu daju Jedan od najvećih razvojnih potencijala BiH – Izgradnja hidroelektrana je potpuno nezamjenljiv stepen pogonske sigurnosti energetskih sistema. još uvijek su samo najave ali voda (akumulacije).godine * Obezbjeđenje redistribucije voda u vremenu. FBiH i RS. U BiH postoji izuzetno mnogo. Bosni.. a za dobijanje svih saglasnosti i dozvola oko 4 godine. Kantona i Općine. U RS-u je izdato 7 dozvola za rad. između Posebna priča su male HE. da se posvete Preklapanje nadležnosti između FBiH. pridržavati. godine izgrađena samo HE Mostarsko Blato kapaciteta 125 MW i puštena u probni rad 2010. predstavlja posebnu energetsku pogodnost. usaglašavanju zakonskih rješenja procedura kao i u boljoj raspodjeli prihoda sa lokalnom zajednicom. Investitoru treba za izgradnju MHE godina dana. Moguća su čak i IZGRADNJA HE U PERIODU NAKON 1995. Na kraju treba uputiti zahtjev Vladi BiH. odnosno stimulacija lokalne zajednice Neusaglašena razna Zakonske rješenja kojih se investitori moraju radi pospješenja izgradnje HE. odnosno izravnavanje Najava izgradnje HE na Neretvi. zapostavljena. * Izgradnja malih hidroelektrana nameće se kao imperativ. Volio bih da mi kažu kakva je zaštita okoline kod drugih načina Kantoni (i ubiru prihod) a dozvole za gradnju izdaje općina na čijoj proizvodnje električne energije koju oni sada koriste. odobreno 121 koncesija na izgrađeno 1 MHE Na cca 1500 vodotokova moguće je izgraditi 1500-2000 MHE u Bosni i * Mogućnost izgradnje pumpnih hidroelektrana. pogodnih lokacija. imajući u vidu da iste proizvode vršnu (skupu) energiju. teritoriji se gradi MHE (i ne vide svoj interes u tome). Bolja prezentacija i pravilno informisanje građana i dobrobit iskorištenja hidropotencijala u BiH. bez bitnih štetnih uticaja na kvalitet iste. Mnogi strani investitori su odustali od najave gradnje HE i otišli u druge HVALA NA PAŽNJI! države. spregnutih sa Hercegovini termoelektranama ili vjetroenergetskim postrojenjima. GODINE rješenja koja podižu kvalitet životnog prostora. Vrbasu itd. Komplikovani propisi i procedure izdavanje koncesije i u sklopu toga pribavljanje raznih dokumenata i odluka te dozvola za građenje Razna udruženja koja sebe nazivaju “ekološka” kao i pojedinci bez validne argumentacije napadaju izgradnju HE pod plaštom zaštite Sukob interesa između raznih nivoa vlasti.92 * Hidroenergetske objekte je apsolutno moguće uklopiti u životnu sredinu. . još nema izgradnje. Koncesije za MHE izdaju okoline. RAZLOZI SPORE GRADNJE HE I MHE RAZLOZI SPORE GRADNJE HE I MHE Ne postojanje validnih studija i projekata u ovoj oblasti. ali ostalog i iz pogonskih potreba vezanih za korištenje energije vjetra i do sada je FERK u FBiH izdao 22 dozvole za rad i 7 predhodnih dozvola sunca (dokazani potencijali BiH).

2016. mjestu u Europi. energetiku i okoliš 30.  Mogućnosti za eksploataciju geo-termalne i solarne energije su dostupne u velikoj mjeri. itd). 0 Male HE Velike HE Ukupni  Korisna energetski potencijal MHE u BiH je 1. ali još uvijek nisu istražene i iskorištene  Preliminarna istraživanja nafte i plina ukazuju na postojanje perspektivnih „ naslaga na velikom broju mjesta u BiH (rezerve se procjenjuju na oko 50 miliona Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine tona nafte) Odjeljenje tehničkih nauka ANU BiH Odbor za energiju. 2016. 1500  S godišnjim hidro energetskog potencijala 99. SARAJEVO 30. piljevina.Novembar.128  Hidro potencijal u BiH je najveći potencijal obnovljivih izvora energije u 2000 BiH (oko 6.048 2. energetiku i okoliš 30. srednjih i velikih rijeka.Novembar. a koristi se samo oko 30%. Isak Karabegović uključujući oko 1.520 GWh godišnje proizvodnje električne energije. Bosna i Hercegovina se nalazi na 8. kapacitet hidroelektrana BiH u 2013 godini Proizvodnja energije hidroelektranama u Bosni i Hercegovini za 2013. SARAJEVO 93 . 2016.000 MWh). gdinu ANU BiH ANU BiH Odbor za energiju. što predstavlja 12. postoji značajan potencijal energije vjetra.Novembar. energetiku i okoliš Odbor za energiju. 1000 500 80  Razne studije su identificirali blizu 300 MWh planiranih malih hidroelektrana (MHE). SARAJEVO 30.5 miliona m³ šumskih ostataka i ostataka drvne industrije (drvni otpad. iver i otpad od tehničkog drveta. energetiku i okoliš Odbor za energiju. s oko hiljadu malih.64% od ukupnog hidroenergetskog potencijala BiH. SARAJEVO MWh ❖ HIDRO potencijal Bosne i Hercegovine 2500 2. UVOD Prema istraživanjima FIPA (Foreign Investment Promotion Agency of Bosnia and Herzegovina) Bosna i Hercegovina posjeduje različite autohtone izvore energije: „POTENCIJALI BOSNE I HERCEGOVINE U OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE – šanse Hidro potancijal koji iznosi 6 000 MWh.Novembar. za nova radna mjesta”  Prema urađenim opsežnim analizama. 2016.  Izvori sirovina za proizvodnju energije iz bio-mase su veoma povoljni.256 GWh.005 MW instalirane snage kapacitet i 3.

2. SARAJEVO . Planirane VE u BiH:  Najvažniji izvor biomase u Bosni i Hercegovini je šumsko drvo (drva i 1. SARAJEVO 30.Travnik 3.Nevesinje 12.Tomislavgrad 7. Gradina.Tomislavgrad 9. Ivovik.Tomislavgrad 53% teritorija zemlje ili 2. Debelo Brdo.Livno 4.  Procijenjena potencijalu energije vjetra na 18 odabranih lokacija je oko 1030-1180 MWh proizvodnje električne energije  Prosječni faktor iskorištenja 30% predstavlja gornju razinu produktivnosti. energetiku i okoliš 30.Novembar.Novembar. 2016. 2016.7 milijuna ha) 8. Orlovača.100 GWh električne energije. (Šuma pokriva 6.Livno s opsegom i šuma različitosti u odnosu na ukupnu površinu. Mučevača. godine.Berkovići ANU BiH ANU BiH Odbor za energiju.7 milijuna metara kubnih 11. ANU BiH ANU BiH Odbor za energiju. energetiku i okoliš 30. Mjerenje brzine vjetra u regiji Bosne i Hercegovine  Kapacitet priključenje vjetroelektrana na prijenosnu mrežu.94 ❖ Potencijal vjetroelektrana u BiH  Rezultati posljednjih 15 godina za mjerenje brzine vjetra u regiji Hercegovine pokazali su da je južni dio BiH je najviše perspektive za razvoj vjetroelektrana. SARAJEVO  LOKACIJE postrojenja vjetroelektrana ❖ Potencijal BiH biomase  BiH ima veliki tehnički potencijal biomase iz drva.Hrgud. Vlašić. čak i u europskim razmjerima. SARAJEVO 30. procjenjuje se na 3. 2016. poljoprivrednih i stočarskih ostataka. od 350 MW raspoređena između dva entiteta u omjeru iznosu od 230 MW za Federaciju i 120 MW za Republiku Srpsku.Posušje 10.820 GWh godišnje. Derale. Mesihovina.  S prosječnom godišnjom stopom od pretvorbe primarne energije u električnu energiju od 30%. 2016. Relaks .Mostar  Godišnji : otpadno drvo procjenjuje se na 1. Podveležje. energetiku i okoliš Odbor za energiju.Livno  Bosna i Hercegovina je jedna od najbogatijih zemalja u Europi. energetiku i okoliš Odbor za energiju. to je moguće proizvesti 1.Novembar.  Trenutno samo 350 MW može biti odobren za priključenje na prijenosnu mrežu BiH do 2019. u skladu 5.Bosansko Grahovo šumarstvo ostataka) i drvni otpad iz drvne industrije. Trusina.Novembar.

SARAJEVO 95 . ❖ Potencijal solarni PV elektranama u BiH  Resursi BiH sunčevog zračenja energije iznad europskog prosjeka s vrlo povoljne sezonske raspored i mogućnost za njegovo učinkovito i dugoročno korištenje. Karta Zračenje u Bosni i Hercegovini (PVGIS . energetiku i okoliš Odbor za energiju.010 MW 50 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Investiranje u obnovljive izvore enrgije u svijetu u periodu 2005-2015. energetiku i okoliš 30.Novembar. 2016. energetiku i okoliš 30. 500 hektara raspoloživih površina.600 kWh / m2 200 179 na jugu sa ukupno 270 sunčanih dana u godini.Novembar.Novembar. SARAJEVO Investiranje u obnovljive izvore energije u svijetu Biliona dolara 279 286 300 273 257 239 234 250  Solarna radijacija varirati od 1240 kWh / m2 na sjeveru do 1.Novembar.Fotonaponski geografski informacijski sistem) je glavni pokazatelj za odabir lokacije za solarne elektrane Potencijal Bosne i Hercegovine sa šumama ANU BiH ANU BiH Odbor za energiju. 2016. 2016. s oko 10. (?) 150  Potencijalne lokacije su identificiranie u regiji Hercegovine i zapadne Bosne. godine (u bilionima dolara) ANU BiH ANU BiH Odbor za energiju. 100  Potencijal solarni u BiH kapaciteta PV PP je oko 4. 2016. SARAJEVO 30. SARAJEVO 30. energetiku i okoliš Odbor za energiju.

010 MW. Energija sunca Energija biomase Energija vjetra Hidro(MHE) Geotermalna ener.081.Laboratorije) koji će pratiti. 2016.725 ZAKLJUČAK 3500 3.000 zaposlenih.5202.609 ▪ Hidro potencijal 6.820MWh godišnje.7 miliona metara kubnih godišnje otpadaka dvne mase.030-1.882 ❖Hidro potencijal 3000 2. SARAJEVO .800 2. ▪ Za svaki vid obnovljivivog izvora energije pri Univerzitetima-fakultetima formirati Zavode (Institute. 2000 ▪ Razne studije u BiH su identifikovale blizu 300 MW za MHE. SARAJEVO ❖ Redoslijed zapošljavanja (npr. energetiku i okoliš 30. Energija vjetra 1.96 x1000 4000 3. Solarna energija 3. ❖ PRIJEDLOG ▪ Formirati na nivou države BiH „CENTAR” za obnovljive izvore energije. 2500 srednjih i velikih rijeka.005MWh. 2016. ANU BiH ANU BiH Odbor za energiju.000 zaposlenih. 1000 ❖ Biomasa 500 160 209 201 120 154 160 ▪ Tehnički potencijal biomase u BiH je 3. 1500 ❖ Energija vjetra 1.000 zaposlenih.249 Bosna i Hrcegovina ima velike potencijale u obnovljivim izvorima energije: 2.2015) u Svijetu u OIE je: I.000 malih. SARAJEVO 30.Novembar. Hidro (MHE) 204. BiH ima oko 1. II. 2016.Novembar. energetiku i okoliš Odbor za energiju. 0 ▪ BiH u Evropi je jedna od najbogatiji po osegu šume. ▪ Formirati Institut (ili Institute) za razvoj i primjenu novih tehnologija u obnovljivim izvorima energija na nivou države ( FBiH i RS) HVALA NA PAŽNJI ! ANU BiH Odbor za energiju. ▪ Potencijal za MHE u BiH procjenjuje se na oko 1.081 840 ▪ Procjena energije vjetra na 18 lokacija u BiH je 1.000 zaposlenih i IV.000 MWh koristi se oko 30%. ❖ Energija sunca 2013 2014 2015 ▪ U BiH solarni potencijal PV PP oko 4.180MWh el.725. III.Novembar. energetiku i okoliš 30. ▪Procjenjuje se 1.0271.razvijati i implementirati projekte od državnog interesa za iskorištenje tog izvora energije .882.energije. Bioenergija 2.

97 .

98 .

99 .

100 .

101 .

Crtež i model kotla bloka 7 –
zona visokotemp. korozije
Numerička analiza stepenovanog
sagorijevanja u kotlu bloka 7
TE Kakanj
u okviru doktorske teze pod nazivom

Numeričko istraživanje procesa stepenovanog sagorijevanja u
energetskim kotlovima na sprašeni ugalj

Adnan Đugum
Mentori:
Akademik Prof. dr. Kemal Hanjalić
Prof. dr. Izet Smajević

1 2

Rezultati proračuna na osnovu kojih je urađena rekonstrukcija dovoda sekundarnog zraka

Predloženo rješenje – ugradnja dodatnih mlaznica sekundardnog zraka –
dizne zidnog zraka koje su usmjerene na zonu visokotemp. korozije
3
4

103

Crtež gorionika kotla bloka 7

104
Model gorionika kotla bloka 7 i presjek numeričke mreže (420.000 ćelija)

Primarni zrak Jezgreni zrak

5 Sekundarni 6
zrak

Rezultati proračuna gorionika Rezultati proračuna gorionika –trajektorije čestica uglja
brzina temperatura cijeli domen čestice iz jednog ishodišta

turb, kin. energija konc. čestica uglja

8,0E-01
7,0E-01
Modelirane čestice ugljene prašine
6,0E-01
Prečnik D[m] 2,000E-04 1,525E-04 1,050E-04 5,750E-05 1,000E-05 5,0E-01
Maseni protok [kg/s] 1,002E-01 1,721E-01 3,014E-01 5,472E-01 7,115E-01 4,0E-01 Raspored čestica uglja na referentnom profilu i vektori brzina
3,0E-01
2,0E-01 – 9600 čestica na izlazu iz gorinika (lijevo) Vektori brzina zraka na referentnom profilu
Ukupan protok po gorioniku – 2,083 kg/s ugljene prašine 1,0E-01
– 1,833 kg/s osušene ugljene prašine 0,0E+00
– 900 interpoliranih čestica na ulazu u kotao (desno) gorionika/ulaza u kotao 8
0,0E+00 1,0E-04 2,0E-04 7

000 ćelija Rezultati proračuna kotla – konture intenziteta brzine i kinetičke energije turbulencije na razičitim presjecima 10 9 Rezultati proračuna kotla – maseni udio isparljivih sagorivih Rezultati proračuna kotla – trajektorije čestica uglja obojene materija (volatila) i temperature u ložištu dužinom zadržavanja odnosno brzinama čestice 11 12 105 .800. Numerička mreža za proračun kotla – 2.

.

te efektima i interakcijama vrložnih tragova iza turbina i sl. novembar. 2016 1 Kolokvij. Computational Science Center at the National Renewable Energy Laboratory (NREL). RAZVOJ I EDUKACIJA U OBLASTI EEO U BiH: ➢ U vjetroenergetici CFD je neizbježno orudje. kako u projektovanju INVENTARIZACIJA POTREBA. EEO. te rezultati proračuna strujanja vjetra u oblasti Ivan sedla. 30 novembar. CD-adapco. 30 novembar. slično. Vrtložni utiče na tok vjetra i generiše fenomene poput separacija i tragovi iza turbina mogu negativno uticati na stepen recirkulacija toka. velikih fluktuacija brzine vjetra (turbulencija) i iskorištenja turbina kao i na njihov vijek trajanja. Kolokvij. Siemens 3 4 107 . vjetroagregata i dizajna mehaničkih dijelova . Komjuterska dinamika fluida (CFD) u energetici . Primjer CFD proračuna lokacije vjetrogeneratora. je uslovljena mogućnošću da se ovi fenomeni predvide. CFD je u tom pogledu nezaobilazna inžinjerska i naučna metoda. KOLOKVIJ: ISTRAŽIVANJE. Muhamed Hadžiabdić ➢ U prezentaciji su pokazani primjeri korištenja CFD-a u oblasti Internacionalni univerzitet u Sarajevu energije vjetra: verifikacija za popularni test slučaj Askevein Hill. Simulacija vrtložnih tragova iza vjetrogeneratora u vjetroparku. primjer vjetro-energetike recirkulacije i blokiranja strujanja. ➢ Korištenjem CFD-a dobija se detaljno trodimenzionalno polje strujanja zraka sa efektima orografije terena poput separacije.lopatica turbina. EEO. BiH. 2016 2 Primjene CFD-a u vjetro-energetici (1) Primjene CFD-a u vjetro-energetici (2) Razmještaj vjetro-turbina u vjetroparku Određivanje mikrolokacije vjetro-turbina na kompleksnim terenima Optimalan raspored vjetrogeneratora u vjetroparku je moguće Iskorištavanje energije vjetra na terenima čija orografija značajno napraviti samo poznavanjem detaljnog polja strujanja. ANUBiH. Sarajevo tako i za određivanja mikrolokacije vjetrogeneratora. 30 ➢ Na kraju su ponuđeni zaključci i preporuke. STANJA I POTENCIJALA. SAD. UVOD ➢ Komjuterska dinamika fluida (Computational Fluid Dynamics – CFD) je metoda koja kompjuterski simulira strujanje fluida. ANUBiH. ANUBiH.

Jedan od recirkulacije zraka kao i u regionu gdje su fluktuacije brzine napopularnijih testnih slučajeva za strujanje vjetra preko značajne (turbulencija). EEO.5 miliona kontrolnih volumena.5 km dugačak sa 1. 5 6 Numerička simulacija vjetra u kompleksnim CFD validacija i verifikacija – “benchmarking” konfiguracijama: Primjer Askervein Hill Primjer: strujanje oko Askervein Hill (Skotska) Detaljno poznavanje polja brzine je bitno za određivanje lokacija CFD modeli i numeričke metode se uvijek moraju testirati na tkz. EEO. 2006. 2016 8 . American brzine fluida.. 2016 7 Kolokvij.. 2014. 30 novembar. Škotska. 30 novembar. 2006 iznad tla. visini 2 metra iznad tla. Vjetroturbine ne smiju biti locirane u regionu testnim slučajevima za koje postoje pouzdana mjerenja. Hagenzieker. 3D model Askervein hill-a je 4. 3D model Askervein hill-a Konture brzine na visini 2 metra Konture turbulentne kinetičke energije na Askervein hill. kompleksnog terena je Askervein hill. Vizuelizacija trenutne vrtložnosti na lopatici tipa Tri turbine sa promjerom od 29 metara CFD simulacija vjetra za Bahrain World Trade CART-2 . vjetrogeneratora. Chaudhry et al. vjetra kao što je energija vjetra u urbanim sredinama. R. Wasala et al. ANUBiH. 2015 Journal of Engineering and Applied Sciences. Kolokvij.108 Primjene CFD-a u vjetro-energetici (2) Primjene CFD-a u vjetro-energetici (3) Istraživanja novih načina korištenja vjetro-turbina CFD se intenzivno koristi u konstrukciji i projektovanju vjetroturbina. Iso-površine su obojene vrijednostima montirane između dva tornja.5 km širok i 4. Hagenzieker. ANUBiH. (urbane sredine) posebno optimizaciji profila lopatica za najbolju efikasnost pri CFD se koristi u istraživanjima novih načina iskorištavanja energije promjenjivim intenzitetima i pravcima vjetra. R. Dolje je prikazan Bahrain World Trade Center kao primjer vjetroenergetike u urbanim sredinama. Center.

Uporedba rezultata CFD mreža korištena za simulaciju pokazuje značajne razlike u polju brzine što potvrđuje nepouzdanost WASP-a i sličnih programa za predviđanja strujanja preko kompleksnih terena. WASP je vrlo popularan kompjuterski program koji se koristi u Mreža prikazana dolje se sastoji od 3. ANUBiH. EEO. Delft University of Technology. 2012. 2016 12 109 . Torlak. 30 novembar. 2006. R. 30 novembar. 30 novembar. vjetroenergetici između ostalog i za proračune strujanja vjetra. ANUBiH. Region Ivan sedla Model terena Hagenzieker. EEO. Hadžiabdić. 7ICCSM Turan. 2012. Thesis. EEO. EEO. ANUBiH. Hadžiabdić.Sc. 30 novembar. 7 km dugačak i 5 km visok. Kolokvij. The Netherlands.. M. 7ICCSM2012 Kolokvij. Mjerenja pravca i intenziteta vjetra su vršena na jednoj mjernoj stanici (Begić et al. Torlak. 2016 11 Kolokvij. Područje je identifikovano kao pogodno za iskorištavanje energije vjetra od strane nekoliko kompanija. 2016 9 Kolokvij.5 miliona kontrolnih volumena. Numerička simulacija vjetra u kompleksnim Numerička simulacija vjetra u kompleksnim konfiguracijama: Primjer Askervein Hill terenima: Primjer Ivan sedlo Distribucija brzine duž Vertikalni profil brzine Područje koje je simulirano karakteriše vrlo neravan teren sa najnižom i linija A i AA u tačkama CP i HT najvišom tačkom na 600 i 1700 metara nadmorske visine. Polje brzine na 80 m Ekvivalentni WASP rezultati na 80 m Turan. 2011) na visinama 10 i 30 metara. Wind resource assessment in complex terrain with limited data. WASP programom. ANUBiH. 2016 10 Numerička simulacija vjetra u kompleksnim Numerička simulacija vjetra u kompleksnim terenima: Primjer Ivan sedlo terenima: Primjer Ivan sedlo Rezultati CFD simulacija područja Ivan sedla su uspoređeni sa rezultatima dobivenim 3D model simuliranog terena je 5 km širok.

Preporuke • Komjuterska dinamika fluida je nezaobilazan alat u dizajnu i projektovanju vjetroparkova na kompleksnim terenima kakvi dominiraju u Bosni i Hercegovini. EEO. 2016 14 Zaključci . EEO. • Oslanjanje na vlastitu “pamet” je svrsishodnije. 30 novembar. 30 novembar.110 Numerička simulacija vjetra u kompleksnim Numerička simulacija vjetra u kompleksnim terenima: Primjer Ivan sedlo terenima: Primjer Ivan sedlo Izloženost vjetroturbina jakoj turbulenciji vodi do značajnog smanjena vijeka Strujne linije pokazuju kompleknost trajanja turbina i rasta troškova održavanja. ANUBiH. Zbog toga je važno znati strujanja vjetra u središnjem dijelu intenzitet oscilacija brzine vjetra usljed turbulencije (polje turbulentne Vektorsko polje strujanja u vertikalnoj toka. Kolokvij. ravni otkriva masivnu separacionu zonu. 2016 15 . Polje turbulentne kinetičke energije na 80 metra visine Turan. jeftinije i garant napretka u budućnosti. ANUBiH. 30 novembar. • U Bosni u Hercegovini postoji ekspertiza potrebna za korištenje CFD-a u u vjetroenergetici. Hadžiabdić. EEO. Torlak. 2012. 2016 13 Kolokvij. ANUBiH. • Privreda i akademija trebaju kroz zajedničke projekte unaprjeđivati znanja iz oblasti CFD kako bi postojeće znanje bilo očuvano i unaprjeđeno. kinetičke energije). 7ICCSM Kolokvij.

.2016 Naučni i istraživački rad nastavnika i saradnika Mašinskog fakulteta odvijao se na sljedeći način:  Nekad KADROVSKI POTENCIJAL I  kroz organizovanu djelatnost Mašinskog fakulteta (gdje se Fakultet javlja kao nosilac naučnoistraživačkog ISTRAŽIVAČKA INFRASTRUKTURA rada).  Laboratorija za sagorijevanje uglja i biomase  Hemijska laboratorija  Laboratorija za prenos mase i toplote i dvofazne tokove  Laboratorija za okolinsko inženjerstvo 111 . energetiku i tehniku sredine (IPES) Mašinski fakultet u Sarajevu Osnovan 25.11.  kroz dopunski rad u institutima i razvojnim centrima udruženog rada. Institut za procesnu tehniku.  Laboratorija za hidraulički transport  Laboratorija za termotehnička  Laboratorija za KGH tehniku i OE mjerenja. 1965 – Prestao sa radom 31.  Laboratorija pulzirajućeg sagorijevanja  Laboratorija za mjerenje emisije.  Laboratorija za toplotne turbomašine  Laboratorija za mjerenje imisije. 30. dr.  Laboratorija za mehaniku fluida  Laboratorija za strujne mašine. energetiku i okoliš (EEO) Naučni i istraživački rad .  Laboratorija za hidrotehniku i hidrauliku  Laboratorija za tehniku disperznih  Laboratorija za numeričku simulaciju sistema. na Mašinskom fakultetu u Sarajevu  kroz zavode (gdje je zavod nosilac rada). Doc. AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BIH Odjeljenje tehničkih nauka Mašinski fakultet u Sarajevu Odbor za energiju.sci. Haris Lulić  Sad  kroz organizovanu djelatnost Mašinskog fakulteta (gdje se Fakultet javlja kao nosilac naučnoistraživačkog rada).1996. Katedra za energetiku Katedra za procesnu tehniku  Laboratorija za analizu zrna.“Nekad” i “Sad” Kolokvij ENERGETIKA BiH NA RASKRŠĆU: Sarajevo. 11. 03.

70 akademika. izmjenjivači.lbnl. protoka: 400-4000 l/min ➢ Optimizacija rada toplotnih podstanica (4G) u sistemima daljinskog grijanja (7 magi-  Krovni rezervoar: V=5 m3.  Radni fluid: voda ➢ Modeliranje i simulacije zgrada sa ili bez PCM.  Maksimalni kapacitet dio je nastavnog procesa – analiza rada svih komponenti sistema na bazi mjerenja. itd. ….gov)‚ Berkeley.112 Laboratorija za hidrotehniku i hidrauliku Laboratorija za numeričku simulaciju Napredne simulacije KGH sistema! Karakteristike laboratorije ➢ Korištenje najnaprednijeg software-skog alata Modelica Buildings Library za KGH razvijenog na Lawrence Berkeley National Laboratory (www. pumpne stanice: 4000-6000 l/min  Maksimalni radni Traz – mjerenje i proračun za 6 dana (MEF) 1 dan – modulacija (MEF)! Regulacija dif. svjetski lideri u oblasti EE). pritiska pritisak: 8 bar Laboratorija za KGH tehniku i obnovljive energije Ispitna linija za određivanje efikasnosti ravnih vodom hlađenih sunčevih kolektora Laboratorija za numeričku simulaciju Ispitna linija za određivanje karakteristika hibridnih sistema za pripremu sanitarne vode Izmjenjivač toplote ispunjen materijalom s faznom promjenom Qout ▪ skladištenje “relativno velike energije” u uskim temperaturnim intervalima Qgub ▪ izravnanje temperaturnih fluktuacija ▪ balansiranje ponude i potražnje termalne energije eksperiment kompjuterska simulacija Ispitivanje sunčevih kolektora Qin raspodjele temperature Hibridni sistem pripreme tople sanitarne vode © Sva prava pridržana. h=15 m starskih i jedan doktorat!)  Sabirni rezervoar: V=100 m3 ➢ Uspostavljen je sistem monitoringa energetske potrošnje na Mašinskom fakultetu. motorni ventili.). komponenti sistema i automatske  Turbinski mjerač regulacije (kotlovi. Osnovne karakteristike laboratorije ➢ Član katedre za energetiku jedan je od razvojnih inžinjera na LBNL (jedini iz JIE). 2016. . USA (13 Nobelovaca. chiller-i. rashladni tornjevi.

.. Moguće ▪ fleksibilnost kotla: je mjerenje statičkog i dinamičkog kontaktnog 10÷100%. ▪ performanse postrojenja. ispitivanje različitih režima BUDUĆI PRAVCI: toka. ▪ ponašanje pepela u procesu. ZA PRIVREDU: ▪ Waste Wood and Agricultural Biomass Firing... Laboratorija za pulzirajuće sagorijevanje Laboratorija za toplotne turbomašine ISTRAŽIVANO: ▪ sagorijevanje LPG... ▪ Test sagorijevanja uglja dodavanjem aditiva.. što uključuje mjerenje debljine tečnog filma na različitim presjecima. BUDUĆI PRAVCI: ▪ sagorijevanje zemnog plina. ▪ pomoćni gorionici u ložištu. • U laboratoriji se mjere kontaktni uglovi između ▪ indirektno kosagorijevanje.. ▪ performanse sagorijevanja.. hidrodinamike toka i mjerenje kontaktnog ugla ISTRAŽIVANO: ▪ sagorijevanje u letu. ▪ laboratorijske vježbe za studente. ▪ hlađenje zrakom i vodom. ugla uz mjerenje brzine kretanja kapljice. 113 ..ISTRAŽIVANO: ▪ geometrija gorionika.. Laboratorija za prenos mase i toplote i dvofazne tokove Laboratorija za sagorijevanje uglja i biomase Eksperimentalna linija za ispitivanje dvofaznog toka. ▪ pogonska istraživanja: ▪ primjena alternativnih goriva. 2016.. je snimanje toka na vertikalnoj ili nagetoj ploči. ▪ efikasnost sagorijevanja. ▪ pogon i karakteristike rada postrojenja sa poroznim medijem u ▪ primjena na model kotla.. ▪ Na liniji za ispitivanje hidrodinamike toka moguće ▪ primjena primarnih mjera. ▪ uređaj za čišćenje ogrijevnih površina.. ▪ oxy fuel i predgrijani zrak. GT Gilkes . ▪ numerička istraživanja.. ▪ Na liniji za ispitivanje dvofaznog toka je moguće ispitivati simultani prenos toplote i mase uz ▪ emisija dimnih plinova.. 2015. različitih materijala ploče i radnog fluida.. ▪ prenos toplote u pulz.. toku dp. mjerenje svih potrebnih parametara.. ▪ konstruisanje komore za sagorijevanje sa poroznim medijem. KS. BUDUĆI PRAVCI: ▪ prenos toplote pri unakrsnom ▪ okolinske karakteristike rada toku radnih fluida. kao i brzine talasa na površini tečnog filma. GT..

▪prenosa toplote sa dimnog gasa na zid cijevi ▪vrlo stabilno sagorijevanje u dijapazonu snaga 1:20.114 Laboratorija za prenos mase i toplote i dvofazne tokove Laboratorija za prenos mase i toplote i dvofazne tokove Simultana analiza strujanja. vrlo niska emisija CO.  Industrijska mjerenja  utroška toplotne energije  perfomansi termoenergetskih. Kompleksno strujanje u dimnjaku sa CH4 supply Open water ▪veliko specifično opterećenje sistema porozni gorionik- kondenzacijom vodene pare iz dimnih gasova Air cooling system Controller of izmjenjivač (7MW/m3). Šema eksperimentalne linije ▪niža emisija CO2. kao i emisije čvrstih čestica  Kalibracija  manometara i opreme za mjerenje i detekciju pritiska  termometara. KGH sistema i sistema obnovljive energije.  Energetski pregledi zgrada i izrada energetskih certifikata. (“near-zero ▪deformacije u dimnjačnoj cijevi kao posljedica Šema eksperimentalne linije emission”). ▪difuziju vodene pare kroz dimni gas ▪visok stepen iskoristenja energije goriva ( 105% od Hg). Kratak pregled aktivnosti i usluga MEF  Garantna i normativna ispitivanja termoenergetskih sistema. termalnih naprezanja. gas flow rate compressor ogleda se kroz simultano djelovanje (Brooks 5859E) ▪zuzetno dobra toplinska vodljivost porozne mase i veliki ▪Polja brzina. NOx.  Inženjering. prenosa mase i toplote i naprezanja u dimnjacima sa Gorionik sa poroznim medijem i integrisanim izmjenjivačem toplote kondenzacijom vodene pare iz dimnih gasova Gas pressure senzor PC Spark-plug PM combustor & heat exchanger Water pressure & temperature senzor exhaust gases Data acquisition water system condensate Controller of air flow rate Water (Brooks 5853E) flowmeter Gas Air Karakteristike gorionika sa poroznim medijem: pressure pressure GAS regulator regulator ANALYSE ▪veliko specifično toplinsko opterećenje porozne mase u zoni reakcije (4MW/m2). urbanih sredina i proizvodnih procesa HVALA NA PAŽNJI . termostata  mjerača koncentracije čvrstih čestica  brzinskih sondi  Modeliranje u energetici  modeliranje procesa prenosa mase i topline  modeliranje snabdijevanja energijom industrijskih postrojenja  modeliranje snabdijevanja energijom urbanih cijelina i regija  Projekcije potreba za energijom  regija. hidroenergetskih i solarnih sistema  termalnih karakteristika i ventilacionih gubitaka objekata  emisije i imisije gasova. toplinski kapacitet. konsalting i projektovanje sistema daljinskog grijanja.

Energy Automation Page 2 Energy Automation Smart Grid Smart Grid ▪ The "smart grid" has come to describe a next-generation electrical power ▪ With more intelligent grid it is possible to: system that is typified by the increased use of communications and information ▪ provide consumers near real-time information on their energy technology in the generation. dipl. All rights reserved. Izudin Dzafic. el. Page 3 Energy Automation Page 4 Energy Automation 115 . use ▪ support pricing that reflects changes in supply and demand ▪ enable smart appliances and devices to help consumers avoid higher energy bills ▪ reduce the duration and frequency of power outages ▪ lower generation requirements by reducing inefficiencies in energy delivery ▪ facilitate efficient charging of electric vehicles ▪ better integrate wind and solar resources ▪ provide more effective management of distributed generation and storage. Agenda ▪ Distribution management system ▪ Smart Grid – Active Distribution Networks ▪ Distribution network Analysis (DNA) ▪ DNA applications ▪ Distribution system state estimator (DSSE) ▪ Fault Location (FLOC) ▪ Conclusion Renewable Generation – Active Distribution Networks Novembar 2014 © Siemens AG 2011. Dr. © Siemens AG 2011. © Siemens AG 2011. © Siemens AG 2011. delivery and consumption of electrical energy. All rights reserved. ing. All rights reserved. All rights reserved.

All rights reserved. DIS8NO DIS4NO DIS5NO DIS4NO DIS5NO A2 A3 A B a) before b) after self-healing execution © Siemens AG 2011. All rights reserved. improved emergency restoration. worker and public safety CB1NC CB2NC CB1NC CB2NC DIS1NO DIS2NC DIS1NO DIS2NC and effective management of construction and maintenance efforts.and multi-directional power flows in Future Grid distribution network The Grid The Grid The Grid Substation S1 Substation S1 Substation S1 Unidirectional Bidirectional flow in Reverse energy energy flow one feeder flow – energy is pushed into The Grid DG2 DG1 DG1 © Siemens AG 2011. distributed energy resources and controllable demand while effectively balancing DIS6NC DIS6NC CB4NC CB4NC DIS3NO DIS3NO SS1reserves > SA3 optimal network operations with environmental and open-market objectives.116 Bi. © Siemens AG 2011. consumer SS4reserves > SA2 enablement. All rights reserved. © Siemens AG 2011. Page 7 Energy Automation Page 8 Energy Automation . Substation S1 Substation S4 Substation S1 Substation S4 DIS7NC LCC 1 DIS7NC LCC 4 LCC 1 LCC 4 Advanced Distribution Management System (ADMS): DMS integrating emerging and A1 mature Smart Grid technologies and applications focused on automation. increased network reliability. All rights reserved. The primary objectives of a DMS SS2reserves < SA1 are. Page 5 Energy Automation Page 6 Energy Automation Self-Healing in Smart Distribution Networks Distribution Management System Distribution Power Network – Self-Healing Execution Example: Definitions: Substation S2 Substation S3 Substation S2 Substation S3 LCC 2 LCC 3 LCC 2 COMM LCC 3 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 Distribution Management System (DMS): An integrated operations solution supporting the COMM COMM day-to-day management of the electric distribution network.

DMS will enable a ▪ Distribution System State Estimator (DSSE) smart. © Siemens AG 2011. Page 11 Energy Automation Page 12 Energy Automation 117 . ▪ Distribution Security Analysis (DSA) ▪ The smart management of electric distribution grids. Page 9 Energy Automation Page 10 Energy Automation Distribution System State Estimator (DSSE) Distribution System State Estimator with DG (DSSE) ➢ Dominantly current measurements Parallel injection: Inj0 Inj1 ➢ Load information normally not consistent to measurements I2 and I3 cannot be used P0 Q0 P1 Q1 ➢ Load flow calculation to modify loads to hit actual measurements C ➢ Load scaling/adapting necessary (Example for radial feeder): I0 I1 I2 I3 I4 Looped injection: Pm=100 kW I0 and I1 cannot I5 be used G Load Group PLd1=20 kW PLd2=15 kW PLd3=10 kW PLd4=5 kW SPLd=50 kW Real measurement point G Generator PLd1=40 kW PLd2=30 kW PLd3=20 kW PLd4=10 kW SPLd=100 kW C Capacitor © Siemens AG 2011. © Siemens AG 2011. self-healing grid by providing the following improvements: ▪ Voltage-Var Control (VVC) ▪ Reduction of outage occurrences and durations by ▪ Fault Location (FLOC) applying advanced fault location and network reconfiguration algorithms ▪ Fault Isolation and Service Restoration (FISR) ▪ Minimization of losses through improved monitoring ▪ Short Circuit Calculation (SCC) ▪ Optimization of utilizing assets by management of demand and distributed generation ▪ Optimal Feeder Reconfiguration (OFR) ▪ Reduction of maintenance costs by online condition ▪ Optimal Capacitor Placement (OCP) monitoring. All rights reserved. All rights reserved. is one of the key success factors to reach ambitious Smart ▪ Short Term Load Scheduler (STLS) Grid goals. © Siemens AG 2011. Using the Spectrum Power. All rights reserved. Distribution Management System (DMS) Distribution network applications (DNA) Today's distribution grid operation is mainly characterized by ▪ Distribution System Power Flow (DSPF) manual procedures relying on the experience of an aging work force. All rights reserved.

LVRs and shunt capacitor criterion).LG  wi  QiLG  QiE . not only the limits for LTC transformers. Q Lossesand sum of power inform ation at boundary to the m easurem ent area © Siemens AG 2011. but also violation.LG PiLG  PiE.LG   i  ➢ Unsymmetrical network ➢ No redundancy in distribution systems ➢ Constraints for 2 2 ➢ power mismatch  NLG E . LG   NLG  ➢ Calculation mostly based on very inaccurate load information   Pi   P     QiE . ▪ Maximal revenue. ▪ Minimal reactive power (or demand) consumption. losses. All rights reserved. All rights reserved. dynamic programming approach has the best ▪ Minimal power losses. © Siemens AG 2011. LG  Q   V 2 ( I M ) 2 ➢ current measurements  i 1   i 1  P. LG 2 min   wiP. © Siemens AG 2011. following: ▪ Due to these facts. Page 13 Energy Automation Page 14 Energy Automation Voltage-Var Control Optimization objective function calculation ▪ From the mathematical point of view.118 Distribution System State Estimator (DSSE) Distribution System State Estimator (DSSE) Q Idea of weighting according to accuracy Initial estimation of current magnitude measurements ➢ Known from transmission system state estimator I ➢ Use large weighting factors for accurate information Adaptation of loads based on P. Page 15 Energy Automation Page 16 Energy Automation .and Q. LVRs and shunt capacitor banks dispatch schedule in the distribution network. the VVC optimization is a discrete Optimization of the objective function can be: minimization (maximization) problem with inequality constraints. ▪ Minimal active power (or demand) consumption. © Siemens AG 2011. active and • Combination of the two sub-criterions – minimal limit violation and one of the reactive power. All rights reserved. and revenue should be taken in consideration as well. • Only for one sub-criteria – minimal limit violation (the mandatory basic sub- ▪ In addition. banks operations should be considered. All rights reserved. predisposition to find the optimal LTC transformers.information P Currents to be changed to complex power according to No direct use of TNA-estimation algorithm ➢ Objective for converted power NLG 2 ➢ Unbalanced loading  Q.

All rights reserved. © Siemens AG 2011. © Siemens AG 2011. Page 17 Energy Automation Page 18 Energy Automation Minimal Transformer overload Minimal Power Factor Deviation © Siemens AG 2011. ▪ Minimal transformers overload. Page 19 Energy Automation Page 20 Energy Automation 119 . All rights reserved. All rights reserved. ▪ Minimal power factor violation © Siemens AG 2011. ▪ Minimal section overload. Minimal limit violation sub-criterion Minimal Voltage Deviation Minimal limit violation presents the basic sub-criterion and consists of the following parts: ▪ Minimal voltage deviation. All rights reserved.

120 Minimize reactive power (or demand) consumption (Maximal power factor sub-criterion) This sub-criterion quantifies reactive power that is taken from the sub- transmission © Siemens AG 2011. All rights reserved. Page 21 Energy Automation .

iz održvog razvoja za Jugoistočnu Evropu (REIC) Zavisnost od stranog znanja >> Domaće zanje Sarajevo. 2005). poljorivrede. . vlast građani Korištenje obnovljivih izvora energije Proizvodnja bienergenata mora biti u funkciji Širenje znanja nije moguće bez domaćeg naučno-istraživačko rada. Autor: dr. Aleksandar Knežević. Djelovanje vlasti >> Inicijative poduzetnika i građana nije moguć razvoj bez domaćeg Snabdjevanje energijom >> Kupoprodaja energije znanja – teorijskog istraživanja.MK – MNE – SLO . emisija stakleničkih gasova). 1.. a u bioloških resursa na kompatibilnosti građana. kao i privrednih grana na nazi Osnov je model održivog razvoja po kome se održivost zasniva izgrađenih.ima najveći uticaj na okolinu (remodeliranje zemljišta.. struka prostora i svih drugih resursa (prirodnih. zaštita okoline i suzbijanje klimatskih promjena. energiewende) . . pravnici. sigurnost u snabdjevanju.. vjetra i sunca). februar 2017 www. Približavanje Evropskoj uniji nije moguće bez domaćeg znanja. Današnja politika prema proizvodnji energije za potrebe tržišta traži Akademija će posebno djelavati na širenju i zaokret (njem. Energija (roba na tržištu) veći od korupcije. uslove u BiH i iznaći optimalna rješenje. Rast proizvodnje energije >> Povećanje energijske biolozi. inžinjeri. 4. Posebna je oblast korištenja biomase za na zahtjevnom području kao što je to energija – sektori: potrebe proizvodnje toplotne i električne energije.. A. koje će uvažiti toplotno zagađivanje voda. Razlozi osnivanja (2) 1.reic. vlastiti proizvodi. standardizirane oblike energije . šumarstva. traži multifunkcionalno korištenje zaštite prirode. Nacionalno (regulirano) tržište >> Regionalno (otvoreno) laboratorijskog rada i Academy tržište matematskih simulacija. emitovanje zagađujućih materija u zrak i vode.konverzija fosilnih goriva u Otvaranje novih radnih mjesta nije moguć bez znanja. Uspostava projekta Pred ovim područjem je izazov promjena težišta: Nedostatak znanja je Energy & environment Energetika (proizvodnja i prodaja energije) >>> najveći razvojni problem u BiH. između ostalog i na poručju Zapadnog Balkana. ekonomičnost korištenja.org. Razlozi osnivanja (3) Od svih vidova uticaja na okolinu oblast energetike . nalazi se danas u svijetu na prekretnici.prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije primjeni znanja u procesu približavanja EU – (energija voda. vlasti i struke (znanja) (Knežević. organizovanih).SRB Cijena energije >> Trošak korištenja energije Cilj je povezivanje struka Karbonska energija >> Nekarbonska energija (ekonomisti. Centralizirani sistemi >> Distrubuirani sistemi AL – BIH – CRO – KOS* . u osnovi vrlo inertan. prostorni planeri. (drvna industrija.) 121 . odlaganje otpada. uz brze promjene koje se teško slijede. funkciji održivog razvoja područja.ba 1. Razlozi osnivanja (1) Energijski sektor..) Regionalni centar za obrazovanje i informisanje efikasnosti na području energije. prehrambena industrija.

) 2. Energy & Promocija proizvoda djeluje u realnom vremenu. te Broj učesnika – strukovnih VANJE dvije države regije koje su članice EU. izvrsnosti PROMOVI. posebno. organizacija nije ograničen! Uključiti cjelokupni privredni sistem u Bosni i Hercegovini. Energijskom zajednicom i preko građana i privrede za privredne organizacije. Znanja za donosioce Pritisak intelektualaca katalizator saradnje sa VANJE odluka. koje čine infrastrukturu Zapadnog balkana. Ciljevi (3) 2.122 2. ZNANJA organizacija i eksperata. pravo. na bazi kvaliteta i vođeni od strane javnih organizacija.. . istraživačke i konsalting organizacije djelujući prema (i) organima vlasti i (ii) drugim donosiocima odluka Uključuje različite struke (inžinjerstvo. Hrvatske i Slovenije (B-CG-H-S jezici. environment podsticanje razvoja Izbor akademijaa Academy energijskog biznisa Ne mogu se realizirati veliki projekti. druge organizacije Djelovati na teritoriji DJELO. Ciljevi (4) Most između znanja i biznisa Zatvaranje lanca proizvodnja znanja – promocija znanja – korištenje znanja ENERGY&ENVIRONMENT RAZVOJ ACADEMY univerziteti ZNANJA Kroz sinergično djelovanje tri neprofitne oranizacije akademija privreda PROMOVI. povećati ukupnu vrijednost SANJE i vrijednost svake karike. te Al) U svom radu oslanja se na nastavno-naučne. biiologija . Ciljevi (1) 2.. na javnu upravu akademija je infrastruktura regionalnim organizacijama za realizaciju bilo kakvog tipa projekta Perspektivno: bez fiksnih troškova. SANJE morala bez učešća javnosti i struke! Regionalna saradnja Razvoj znanja Regionalno povezivanje. ekonomija.. djeluje na području Zapadnog Balkana.. Javna uprava DJELO. Ciljevi (2) Djelovanje interaktivno u realnom vremenu Energy & environment Academy stručno i moralano i tijelo od autoriteta Nosioci znanja Nosioci biznisa Povezivanje naučnih. RAZVOJ stručnih i konsalting i usluga.

Struktura i organizacija (1) 3. naučne saradnje inkubacionog istraživanja od Mašinski fakultet. stručni saradnici) Nosilac projekta: Cilj je djelovanje na području država: Mašinski fakultet. Crna Gora. Sjedište: Sjedište: Sjedište: Mašinski fakultet Sarajevo REIC. 2016) Obnovljivi izvori energije 3.. energetiku i okoliš i za prirodne resurse ANU BiH. utemeljivačku ciglicu utemeljivačku ciglicu 123 . na području Regije centra za privredu ineteresa za privredu i matematsko 8 država: Bosne i Hercegovine Regije. Savjetovalište za djeluju na području regije zapadnog Balkana (Komisija EU u BiH. Berlin tehnička znanja i saradnik za menadžment (dio radnog vremena. Struktura i organizacija (2) Energy & environment Academy OSNIVAČI Akademija će ponuditi svoju infrastrukturu odborima ANU BiH za energiju. 1. Sarajevo Privredna komora FBiH * Pojam Energistika obuhvata integralno praćenje prirodnih ** Energijska efikasnost – i društvenih tokova energije Energijski menadžment – (Knežević. Predkompetitivna centara izvrsnosti centar drugi osnivači Akademije. posebno regiji. Inkubacioni Projekte iz pojedinih oblasti organizuju. organizacije imaju direktan odnos sa Finansira se iz prodaje Finansira se iz prodaje Za svaku tačku programa potreba je minimalno jedan saradnik (dio radnog vremena. Energijska zajednica). i Čatić I. Ogledna 3. eksperti su utemeljivačku ciglicu (crowdfonding) dužni otkupiti dužni otkupiti honorarni status). troškovi se kompenziraju iz određenog procenta prihoda. simuliranje. Mentor: Wuppertal Za vođenje cijelog sistema potrebni su stručni rukovodilac. honorarni status). UPRAVA I ADMINISTRACIJA (menadžer. A. te mreža volontera. klijentima. Mreža organizacija – 3. Djelatnost i finansiranje (1) DJELATNOST I IZVORI PRIHODA – (1) INVENTARIZACIJA I Pravni status UMREŽAVANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA Domaćin podprojekta: Akademija je projekat vođen u okviru Mašinskog fakulteta u Sarajevu. računovodstvo. eksperti su usluge. dužne su otkupiti usluge. Srbija Akademija treba da dâ podršku međunarodnim organizacijama koje 2. u okviru Projekta. modeliranje i iz oblasti Pravne i finansijske dokumente potpisuju ovlaštena lica kompjutersko saradnja na djelovanja. Naučna saradnja 4. projektima. Mašinskog fakulteta. Kosovo*. Hrvatska. Sarajevo Albanija. Akademija će se povezati sa relevantnim organizacijama u svijetu. razvoj prototipa organizovanje proizvoda zajedničkih skupova Saradnja sa svjetskim Angažovani kadar naučnim institucijama. 1. Makedonija. Slovenija. istraživanja Djelatnost (1): Uspostava Uspostava funkcije Prekompettivna Administrativno-finansijske poslove obavlja Naučno-istraživački rad. laboratorijska mjerenja. saradnik za Institut. Bosna i Hercegovina. 3. 2. Virtualni institut postrojenja biznis iz EE – EM – OIE** Organizacija Akademije omogućava svakom naučniku ili ekspertu da ENERG!STIKA* DemoEE&O!E RAZVOJ B!ZNISA otvori svoje područje rada: od izražavanja svojih moralnih i stručnih stavova do iznalaženja i realizacije projekata. Struktura i organizacija (3) 4.

osnivačkih ciglica – osnivačkih ciglica – programi. Benchmarking razvojnim info i propaganda. posebne fondacije kotizacija.energistika. strategije. Mreža auditora 18. međusobno. OIE i EM) i saradnja organizacija Ocjena razvojnih Regionalni časopis Javno Pojmovnik. energijskog i opreme i menadžmenta • okolinski i klimatski • zgradarstvo inkubatora i drugih Sastavljanje tendera okolinskog pružaoca u industriji . Sistemi i programi • okolinski i klimatski pružanje ekspertske te reakcije iz sredstava regiji. aspekti: organa vlasti na zajednice i drugih međunarodnih utemeljeviča prirodne resurse – mišljenja Linkovi Statistički podaci • tehnoekonomski svim nivoima. i vlasti po infrastruktura.124 4. Katalog 21. implementaciji Newsletters Lista akademijaa. pristupni svima. Podrška razvoju informacija. Nacionalne korištenja EOM 13. okrugli stolovi. Mreža organizacija – 20. Pružanje referalnih Priznanje za opštinu Katalog Komorski sistem Dodjela plakete aspekti: energija. Djelatnost i finansiranje (2) 4. Izvori znanja 10. linkovi Recenzije. stručnjaka posebno zelena projekata. Propisi. . voda. sistemima proizvođača komora Regije. Djelatnost i finansiranje (4) DJELATNOST I IZVORI PRIHODA – (3) INFORMISANJE I DJELATNOST I IZVORI PRIHODA – (4) SAVJETOVALIŠTE ŠIRENJE ZNANJA ZA BIZNIS “ENERGIJA I PRIRODNI RESURSI” Domaćin podprojekta: Domaćin podprojekta: 14. Demonstracija 5. Dodjela i certifikatora biznisa privrednih održivi razvoj “Nijaz Abadžić” i forumi plakete za EM u regiji komora Mreža menadžera i Djelatnost (2): Demonstracija . energijskog • pravni i finansijski • industrija. Izdavanje časopisa 7. energijskog biznisa: Tumačenje propisa. Pitanje i strategije međunarodnih odgovori stavovi Strategije (EE. Djelatnost i finansiranje (2) DJELATNOST I IZVORI PRIHODA – (1) INVENTARIZACIJA I DJELATNOST I IZVORI PRIHODA – (2) IZMEĐU NAUKE I BIZNISA UMREŽAVANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA Domaćin podprojekta: Domaćin podprojekta: 9. sredstava ciglica. pristup sa šifrom pristup sa šifrom sredstva proizvođača Finansira se iz prodaje Međunarodni usluge. Razvoj 19. Uspostava Značajni formiranje Vlastiti standardi. i stranih projekata. Demonstracija - programa Iz rada Energijske Vizibiliti aktivnosti Pitanja za energiju i iznošenje Publikacije. sa primjerenim organizacija – Bih i privrednih za sisteme • tehnoekonomski otpad: seminari. reklame naknada za isticanje dobijenih otkupom e-maila osnivačkih ciglica. (samo) podstranica finansira se iz osnivačkih sredstva proizvođača sponzorstvo isticanje linka sponzorirana. organizacija.ba sredstava kvaliteta. eksperti su programi. međunarodnih organizacija u i drugih korisnika naučnika i • pravni i finansijski organizacija u regiji. pitanjima Saradnja sa mentor- Međunarodni sa svijetom. saopštavanja dobijenih naučno istraživačkog Reakcije na rezultate • organizacioni Pitanje i podrške kod naučnih rada izvođenja domaćih otkupom Regionalne rada međunarodnih odgovori dostignuća regije podstranica osnivačkih ciglica. certifikatora: Konferencije. Djelatnost i finansiranje (3) 4. dobijenih otkupomFinansira se iz otkupa Finansira se iz otkupa Međunarodni osnivačkih ciglica. Razvojni dokumenti. sistema osiguranja www. dužni otkupiti sponzorstvo utemeljivačku ciglicu 4. • organizacioni • promet Sučeljavanje organizacija za Učešće u 22. skim institutima iz EU Naplaćuje se Osnivanje reklame Iz otkupa programi. newsletter – fondacije primjera iz prakse. Mreža eksperata 6. (opšte. Regionalne 11 Aktivnost 12. Sporazumi privrede sponzorirana sponzorstvo Djelovanje preko (samo za Isticanje dobrih i loših Djelatnost u okviru portala finansira se iz utemeljivače) primjera iz prakse. Izdavanje menadžmenta. usluga • poljoprivreda mišljena podsticanje biznisa). Intelektualna 16. Skupovi akademijaa izvrsnosti Ko je ko u energiji 23. Drugi oblici stručnjaka. Dodjela priznanja 17. radionice. usluga Centra. sistema osiguranja linkovi Izdavanje Isticanje dobrih i loših konkretnim kvaliteta i drugo. Lista akademijaa. Mreža mreža za 15. Autorski 8.

13. PITANJA I SUGESTIJE: a. Postignut je dogovor o saradnji i unutar odjelenja Prirodnih nauka ANU BiH. članovi 100 ili 200 KM odgovarajućom komunikacijskom agencijom. mjerenje i izvještavanje (jedna vladina i dvije nevladine) 25 hiljada KM. 5. februara 2016.ba 3. sponzorstvo Potrebno je razviti i postaviti standarde za brand i vizuelni identitet Virtuelnog instituta. Vizualni identitet projekta 8. agencija će raditi na njenoj organizacija promociji implementacijom PR i medijske strategije. print. U zaključku sastanka stoji da je djelovanje Odbora kroz virtualni institut (akademija) u organizaciji Fondacije Konrad Adenauer moguć jedan od vidova rada rada Odbora. media planiranje i zakup media. 2.ba 5.reic. Dizjan i razvoj (web dizjan i programiranje) web platforme www. isticanje e-mail adrese U toku osnivanja i funkcionisanja Virtualnog instituta potrebno je ostvariti partnerstvo sa (crowdfunding) (20 KM godišnje) individ. digital) 6. godišnje 4. Nakon što se platforma finalizira i postavi online. Praćenje. Otkup osnivačkih ciglica 3. 7. isticanje linka Finansiranje (Katalog – 200 KM godišnje) Saradnja sa komunikacijskom agencijom 1. audio. Dizjan i produkcija komunikacijskih materijala (video. izvor: “Oslobođenje”.org. sredstva fondacija. reklame Agencija će biti zadužena da implementira strategiju na način da su svi komunikacijski kanali usko povezani. Projekat je prezentiran na dva stručna skupa u BiH.org. Realizacija medijske kampanje (PR. organizacija događaja.). www. Izrada kreativne strategije za predstvaljanje web portala o projekata. febr. Web dizajn i development će se pripremiti u skladu sa 6. jednostavan za korištenje. podrška međunarodnih svim standardima (prilagođen svim uređajima. Saradnja i podrška (1) 2. Ona treba usko surađivati sa upravom Virtuelnog instituta pravna lica. pri čemu su se organizacije koje imaju predstanike u Udruženju obavezali da kupe osnivačke ciglice.knezevic@reic. PR i social media strategija. razvoj koncepta 100 hiljada KM 5. optimizacija za pretraživače poput Google-a itd. te na proširenom sastanku Odbora za energiju. Na posebnom sastanku u Odjelenju tehničkih nauka o ovome je sačinjena posebna bilješka. 16 125 .000 do 10. kao i nekih agencija sa područja energije. Djelatnost i finansiranje (5) 5. partenrstva) Godišnji prihod: 4.000 KM u razvoju komunikacijske strategije kako bismo osigurali da platforma zaživi i ostvari svoj potencijal. kotizacije Ključne aktivnosti komunikacijske agencije: 1. Saradnja i podrška (3) 5. analiza. Izrada komunikacijske strategije (medijska. Sredstva potrebna za start realizacija kampanje na društvenim mrežama) Neprofitni projekat vođen od tri neprofitne organizacije 7. te da ja sva komunikacija konzistentna.ba 8 – 12.energ!stika. energetiku i okoliš ANU BiH. 1. Obećana je podrška Vlade FBiH. 4. Saradnja i podrška (2) projekat osnivanja podržava Odluku o uspostavi Akademije donijelo je Udruženje za obnovljive izvore energije projekat osnivanja podržava Provredne / Gospodarske komore FBiH.