You are on page 1of 31

RAPORT DE SUSTENABILITATE 2016

CUPRINS

Mesajul Directorului General ________________________________________________________________ 2

1 Profilul nostru _______________________________ 4
1 CU TRADIȚIE ÎN ROMÂNIA
ELECTRICA - UN PARTENER
2 Performanța noastră în cifre - 2016 ______________ 10
3 Puncte de reper pentru 2016 ___________________ 11

ANGAJAMENTUL NOSTRU – 1 Structura de Guvernanță Corporativă ____________ 14

2 TRANSPARENȚĂ ȘI IMPLICAREA
PĂRȚILOR INTERESATE
2 Implicarea părților interesate în activitățile noastre __ 17
3 Identificarea temelor materiale ale Raportului de
Sustenabilitate ______________________________ 18
4 Etică și Integritate în modelul nostru de afaceri ____ 22
5 Politici Anti-corupție _________________________ 24

AMBIȚIA NOASTRĂ – 1 Îmbunătățirea serviciilor de distribuție ___________ 29

3 ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR ȘI 2
3
Îmbunătățirea serviciilor de furnizare ____________
Noi tehnologii ______________________________
34
36
DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ
4 Siguranța utilizatorilor rețelei __________________ 38

1 Securitate și sănătate în muncă ________________ 40
4 PRIORITATEA NOASTRĂ -
PREOCUPAREA PENTRU ANGAJAȚI 2 Egalitate de șanse și diversitate ________________ 42
3 Relația cu sindicatele ________________________ 43
4 Pregătirea și dezvoltarea profesională a angajaților _ 43

CONTRIBUȚIA NOASTRĂ - VALOARE 1 Evoluția indicatorilor financiari _________________ 44

5 ADĂUGATĂ PENTRU ECONOMIA ȘI
SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ
2 Performanța acțiunilor Electrica în comparație cu
performanța indicelui BET-TR __________________ 47

3 Impactul Grupului Electrica în România __________ 48
4 Responsabilitate socială ______________________ 50

PREOCUPAREA NOASTRĂ - 1 Abordarea Grupului privind eficiența energetică ____ 52

6 RESPONSABILITATE PENTRU
UN MEDIU SUSTENABIL
2 Reducerea consumului de energie ______________ 53

Acest document conține link-uri și elemente interactive.

7 DESPRE RAPORT
Software-ul recomandat pentru vizionare: Adobe Acrobat 1 Index de conținut GRI _______________________ 55
Reader DC, core version 18.2304. 2 Glosar ___________________________________ 57

1

Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră - Valoare Preocuparea noastră -
Mesajul Electrica - un partener Prioritatea noastră -
Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport
Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați
părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil

MESAJUL DIRECTORULUI GENERAL
102-14

Dragi cititori,

Electrica publică primul său raport de sustenabilitate Ambiția noastră este de a oferi servicii de calitate, de a energie și promovarea unor măsuri concrete de eficiență

- elaborat în conformitate cu Ghidurile Inițiativei ne diversifica portofoliul de activități, de a explora noi energetică. În ceea ce privește contribuția noastră la

Globale de Raportare / Global Reporting Initiative oportunități și de a fi o companie dinamică și performantă, dezvoltarea comunității, în 2016 ne-am implicat activ

(GRI) - și, cu această ocazie, vă invităm pe la nivelul așteptărilor clienților noștri. Astfel, în vederea în sprijinirea unor proiecte menite să aducă valoare

dumneavoastră, angajați, acționari, clienți sau consolidării poziției de lider de piață, de organizație solidă, beneficiarilor și societății.

parteneri, să descoperiți abordarea companiei față unită și eficientă, în 2016, la nivelul Grupului au fost inițiate

de aspectele economice, sociale și de mediu pe ample procese de transformare, care vor acoperi întregul În contextul unor provocări ce țin atât de mediul economic,

care le implică activitățile noastre de distribuție și model de afaceri. Grupul își propune să integreze elemente cât și de specificul sectorului în care operăm, suntem în

furnizare a energiei electrice și de servicii energetice. de sustenabilitate în toate activitățile sale, astfel încât mod constant preocupați de dezvoltarea sustenabilă a
succesul comercial să se bazeze pe eficiență operațională, companiei, iar prin obiectivele și acțiunile noastre, sprijiniți

Cu acest prim exercițiu de raportare, Electrica pe adaptabilitate și responsabilitate față de clienți și de angajați și parteneri, am încredere că vom continua să

reiterează angajamentul față de părțile interesate societate în general. aducem schimbări benefice atât pentru sectorul în care

de a construi o relație bazată pe transparență și operăm, cât și pentru comunitățile în care activăm.

încredere. În același timp, ne bucurăm să beneficiem Preocuparea noastră pentru responsabilitate are în

de implicarea activă a părților interesate, ca centru angajații, comunitățile în care activăm și mediul

element esențial pentru un parteneriat solid. Acest înconjurător. Ne dorim și depunem toate eforturile pentru

angajament este susținut și de strategia noastră de ca activitățile și operațiunile noastre să se desfășoare în

guvernanță corporativă, menită să asigure un climat condiții de siguranță pentru toți angajații, contractorii și

de etică și responsabilitate în cadrul companiilor utilizatorii rețelelor. De asemenea, prin investițiile pe care

Grupului. le realizăm, urmărim cu consecvență reducerea impactului
Dan Cătălin Stancu
asupra mediului înconjurător, reducerea consumului de Director General, Electrica

2 3

A.477 4.090 8.A. NEW YORK USA 17. LONDRA GBR 29.A EF 22% electrice Muntenia Nord (SDEE MN). la nivelul întregii țări 4 * Depozitarul central. CT 22% ELE Distribuție a Electrica Filiala de portofoliul organizației.A Electrica prezintă activitățile societăților care definesc Societatea de ELECTRICA electrice . ELECTRICA . 5 . Muntenia Nord . Poziția de top este susținută Nord S. este o companie cu capital majoritar privat.A.A ICAS. CT ELE (Electrica Serv.0421 120 De aproape 120 ani ne dedicăm sectorului energiei în România Pers. ES).A.A.A. Transilvania EF și activitatea de întreținere şi servicii Fondul Sud (SDEE TS) și Transilvania Nord (SDEE TN). cât și de o experiență activitatea operațională fiind TRI TR ELEC 22% ELEC în domeniu ce se întinde pe aproape 120 ani. energetice.A. jud. acționariat și activități Muntenia 100% serviciilor energetice.A SDEE MN CT Servicii SDEE Proprietatea Electrica S. o arie de cuprindere națională. Electrica are Filiale Electrica.939.185 48. La sfârșitul anului 2016. este organizată pe trei zone pentru SDEE În cadrul primului raport non-financiar. precum și unul Distribuție a Energetice dintre cei mai importanți jucători din sectorul Energiei Electrice Muntenia S.A. listată pe bursele de valori din București și Londra. Servicii Energetice Oltenia S.685 de TRI Electrica C ELE Furnizare.8539 ANI Pers.6677 Total 345. Filiala de Furnizare S. Societatea Energetică SDEE TS Serv/ ES Întreținere și Transilvania Sud. are rolul de a coordona operaţiunile şi activităţile strategice ale Grupului.A. Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră . SEO 100% RICAS. (Electrica Societatea Grupul avea angajate 9. Grupul GRUPUL activitatea de distribuție a energiei TRANSILVANIA NORD 78% RICAS. Transilvania SDEE TN SEO și servicii energetice.UN PARTENER CU TRADIȚIE ÎN ROMÂNIA Din iulie 2014. 100% SEM (SEO) și Servicii Energetice Muntenia S.A. la 27 septembrie 2016. (SEM).Transilvania Nord. dintre care 2.A. Fondul Energiei RICAS. împărțită în trei domenii ale Fondul ES Societatea de SDEE MN SEM SDEE TN Electrica este singura companie românească din CAS. Electrica S. Electrica S. 78% CA S./ELSA S. La nivelul grupului. Sector 6 168.654.751. Distribuție Furnizare Servicii Energetice de a defini politicile de guvernanță corporativă. etică în afaceri și anticorupție.un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil ELECTRICA – UN PARTENER CU TRADIȚIE ÎN ROMÂNIA ELECTRICA – UN PARTENER CU TRADIȚIE ÎN ROMÂNIA 1.A MUNTENIA NORD al societății Electrica Furnizare S. Peste 9.944.512 5.442. Acționariatul Grupului Electrica* PROFILUL NOSTRU Denumire deținător Număr dețineri Procent (%) 102-1 102-2 102-3 102-4 102-5 102-6 102-7 102-8 102-9 STATUL ROMAN prin MINISTERUL ENERGIEI loc. Energetică persoane.A. ELSA) este acționarul Electrice Energetice şi integrat pe cuprinsul întregii țări TRANSILVANIA SUD ELE Transilvania 78% majoritar al societăților de distribuție a energiei Sud S.000 de Fiind o companie de tip holding. BUCURESTI. Electrica Electrica Electrica Serv pentru furnizarea energiei electrice Furnizare/ S.A Întreținere și Servicii Energetice Electrica Serv S.A. şi familii susținute direct. Electrica S.665 32.7805 BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE loc. Sediul central este situat în București. EF) și al societăților de servicii.282 femei.147.A. Proprietatea SDEE CAS.. (Electrica S.6559 BNY MELLON DRS loc.A.Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica .929 100 Electrica este lider pe piața de distribuție și furnizare Societatea de Servicii a energiei electrice din România.A 78% Distribuție a sectorului energetic: distribuție și Proprietatea TRI Energiei domeniul distribuției și furnizării energiei electrice din ELEC Electrice furnizare a energiei electrice precum 22% SDEE TS Fondul România. Juridice 113. Fizice 16.A atât de rezultatele economice. Electrica Proprietatea Nord S.

aceste societăți acoperă energia electrică distribuită la nivel național.Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica .5 97.5 Producători numărul de angajați pentru cele trei societăți de distribuție TWh în anul 2016.221 km² 18 județe 195. 17. La sfârșitul anului 2016. respectiv 37. Electrica a distribuit 40% din energia electrică la nivel național energiei electrice din România Lantul energetic de la producător la client final: DISTRIBUȚIE Operatorii de rețele de distribuție asigură alimentarea reprezentând aproximativ 40% din teritoriul României. Piețe de energie Transportator 17. La nivel de țară.un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil ELECTRICA – UN PARTENER CU TRADIȚIE ÎN ROMÂNIA ELECTRICA – UN PARTENER CU TRADIȚIE ÎN ROMÂNIA Electrica este singura companie românească din domeniul distribuției și furnizării 40% În 2016. astfel înconjurând Europa.a fost de cca.000 km electrică TWh peste energie distribuită suprafață deservită acoperind 40% din rețele de distribuție de Electrica de Electrica suprafața României Furnizor Operator de distribuție Client final 6 7 . consumatorilor cu energie electrică. de utlizatori racordați la rețelele sale . figurativ.060 km rețele aeriene. Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră .7 milioane surselor de generare distribuită.825 km rețele subterane. reprezentând aproximativ 40% din a fost de 5. Rețelele de distribuție a energiei electrice Electrica se desfășoară pe o lungime impresionantă. de două ori si jumătate.000 km² în 18 județe.409. o suprafață totală de peste 97. de 158. dar și integrarea Energia electrică distribuită de Electrica celor 3.

Electrica Serv avea un număr de Energetice Muntenia (SEM) cu un număr de 309 de 2. respectiv Societatea de Servicii La finalul anului 2016. consumatorul final. În portofoliul Grupului Electrica este inclus angajați. Transilvania Sud și Muntenia Nord. părților interesate. oferind valoare pe termen lung asigură parcursul energiei electrice de la producător la necesităților acestora.89% VALORILE NOASTRE Societatea funcționează în forma actuală de organizare din în 2016. Această viziune se clădește pe performanțe solide. . din dorința de a oferi RESPONSABILITATE Cote de piață SOCIALĂ OBIECTIVITATE 38. este lider atât pe piața reglementată cu o cotă de piață de casnici din România.6 TWh de energie electrică din România. alte activități de prestări servicii. cu o cotă de 15. deservind Grupul Electrica are o viziune clară pentru activitățile sale operaționale: consolidarea poziției TWh energie electrică peste 3. 9 ** Reţea electrică de distribuţie și transport de 110 kV. precum Societatea de Servicii Energetice Oltenia (SEO) cu un şi executarea lucrărilor de investiții în sectorul energetic.6 o cantitate de 10.041 angajați. cât și pe cea concurențială.6 TWh în luna iulie a anului 2011 și după fuzionarea celor trei filiale 2016. de energie electrică și a deservit un număr de 3.4% față de Transilvania Nord. 38. Compania a furnizat un volum de 10.77%.6 milioane În cadrul Grupului Electrica. Piața de furnizare este formată atât din Electrica Furnizare este cel mai important furnizor național segmentul concurențial cât și din segmentul reglementat. înregistrând o creștere de aproximativ 5. prestând servicii de înaltă calitate și Furnizorii de energie electrică fac parte din lanțul care clienților o abordare unitară a relațiilor comerciale. număr de 215 de angajați.6 milioane de clienți în 2016 de lider pe segmentele de distribuție și furnizare a energiei electrice atât la nivel național cât și FURNIZARE regional. sustenabilă si la prețuri accesibile.Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica . Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră . Electrica Furnizare este de clienți casnici și non-casnici în 2016. conform misiunii asumate.6% la nivel consolidat*. INOVAŢIE LOIALITATE Acest pas strategic a venit firesc. reparații şi alte servicii auxiliare) realizate TRANSPARENȚĂ INTEGRITATE NEDISCRIMINARE reparații pentru instalațiile de distribuție şi transport** a în zonele celorlalți operatori de distribuție de către energiei electrice. adaptată într-o manieră sigură.569 angajați. şi segmentul de servicii energetice externe (mentenanța 8 * Conform raportării ANRE: Raport privind rezultatele monitorizării pieţei reglementate de energie electrică în anul 2016. deținând o cotă licențiată pentru a desfășura activitatea de furnizare a de piață de 22. cât și non. având un număr de 1. Electrica a furnizat Electrica Furnizare este cel mai important furnizor VIZIUNEA NOASTRĂ 10. Electrica Furnizare energiei electrice atât consumatorilor casnici.77% 15.89% 22.un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil ELECTRICA – UN PARTENER CU TRADIȚIE ÎN ROMÂNIA ELECTRICA – UN PARTENER CU TRADIȚIE ÎN ROMÂNIA În 2016.6% pe piața pe piața la nivel RESPONSABILITATE reglementată concurențială consolidat CONCURENȚĂ RESPECT LOIALĂ SERVICII ENERGETICE Electrica Serv desfășoară activități de întreținere şi echipamentelor. 2015.

oferite influențăm viața de zi cu zi a peste 3. Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră .Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica .6 TWh 3. cu în condiții de continuitate și eficiență.6 milioane de consumatori Influențăm viața de zi cu zi a consumatorilor în 18 județe ale țării investiții totale investiții în domeniul eficienței energetice Activitatea de distribuție a energiei electrice ne aduce se înregistrează progrese treptate în sensul reducerii în contact direct cu clienții. generând o venituri practici de guvernanță corporativă și pentru a răspunde reducere a costurilor. În societatea actuală. în 18 județe ale țării.6 milioane RON. cât și îmbunătățirea experienței clienților și 960 milioane RON 469 milioane RON un potențial de îmbunătățire în zona eficienței proceselor.518 milioane RON Grupul Electrica au implementat o serie de măsuri cu scopul de a-și moderniza activitatea. sustenabilitatea se reflectă în toate domeniile noastre de activitate 17. cât și 5.6 milioane 9. a evidențiat companiilor.6 milioane tot în contextul îmbunătățirii interacțiunii cu consumatorii. orientată către transparență și modernizare a infrastructurii și de reducere a pierderilor. * SAIFI: System Average Interruption Frequency Index / Numărul de întreruperi per client la nivelul unui an. o utilizare mai eficientă a resurselor. de consumatori. concretizată în efortul valori îmbunătățite față de anii anteriori. EBITDA profitul net 569 milioane RON* 145 milioane RON Energie pentru 3. ce a avut loc pe parcursul anului 2016. a diversificarea ofertei de servicii și produse. ** SAIDI: System Average Interruption Duration Index / Durata medie de întrerupere per client în minute pe an. de a se alinia bunelor în zona monitorizării performanței. iar prin calitatea serviciilor frecvenței întreruperilor și a duratei acestora. provocărilor din piața de energie.5 TWh 10. 11 .un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil ELECTRICA – UN PARTENER CU TRADIȚIE ÎN ROMÂNIA ELECTRICA – UN PARTENER CU TRADIȚIE ÎN ROMÂNIA PERFORMANȚA NOASTRĂ ÎN CIFRE ÎN 2016 Ca principiu integrat al modelului de afaceri. implicare în relația cu clienții. susținut de creștere a gradului de automatizare a rețelelor. anul listării la bursă. infrastructura de distribuție atât tehnice cât și comerciale.685 PUNCTE DE REPER PENTRU 2016 energie distribuită energie furnizată consumatori angajați 102-11 102-12 102-13 102-15 103-1 103-2 103-3 Începând cu 2014. Noi modele funcționale vor fi implementate pe termen scurt și mediu. are potențialul de a fi suport pentru servicii noi și de a Pentru indicatorii de continuitate – SAIFI* /SAIDI** susține dezvoltarea comunităților și a orașelor inteligente. Este o preocupare durata procesului de racordare pentru operatorii noștri de permanentă a companiilor noastre să asigure electricitate distribuție se situează considerabil sub media pe țară. companiile din alinierii funcționale între diferitele entități ale Grupului. 10 * Grupul Electrica a avut cel mai ambițios plan de investiții (CAPEX plan) de o valoare de peste 844. Evaluarea operațiunilor asigurând menținerea unui nivel ridicat al investițiilor Grupului. De asemenea.

După listarea duală a Atât Sistemul de Management Integrat (SMI) Calitate – companiei s-a demarat procesul de tranziţie către un Mediu . Afilieri Global Compact CIRED – EURELECTRIC CIGRE – METERS and CRE – Centrul tradițională de activitate și a continuat demersurile de a internaționale Network Congrès – Uniunea Consiliul MORE Român al deschide noi puncte de vânzare în afara ariei de furnizare International Industriei de Internaţional Energiei implicită. și Național Român Comitetul Asociatia Asociaţia de Societatea – Asociaţia Patronală a Asociaţiei prin lansarea Oficiului virtual MyElectrica. o platformă OMV Petrom. însă necesită revizuiri în vederea eficientizării şi integrării într-un sistem unic. aplicabilă performanța noastră operațională. Conştientizând Grupului sunt în conformitate cu cerințele următoarelor importanţa managementului riscului pentru companie şi standarde internaționale de referință: ISO 9001 “Sisteme necesitatea implicării directe a tuturor factorilor decizionali de management al calității. montată într-o stație de distribuție menite să susțină dezvoltarea sectorului energetic. Electrica prima stație de încărcare rapidă (fastcharger) mult. În a vehiculelor electrice. la nivelul companiilor Grupului permit ca principalele riscuri ale companiilor să fie evaluate. Electrica S. Totodată. și securității ocupaționale.A. urmând a demara un proiect în acest sens până la finalul anului 2017. Distribution respectiv acreditarea activității de audit energetic. Cerințe”. La nivelul menținerii Proiectului “Infrastructură de alimentare verde” ce de Energie Electrica din Mondial al din Romania din România relațiilor cu clienții. domeniul electro-mobilității inițiat de Electrica S. compania a continuat să depună eforturi pentru a a carburanților din România. 12 13 .A. Mai cont de dinamica mediului concurențial. cât și sistemele de management integrat standardului SR ISO 31000:2010 „Managementul implementate la nivelul celorlalte companii din cadrul Riscului. 2016. Electriques de Rețele Electrice vizând obținerea licenței de furnizare a gazelor naturale. organizații și inițiative acordă o importanță semnificativă nevoilor clienților săi. procedurile interne. gestionarea informațiilor la Administrația Fondului pentru Mediu privind derularea naționale Amenajării și de Energie Român al din România Energeticieni sub Tensiune din Energie Folosirii Surselor Consiliul clienților și vizualizarea consumului. Cerințe”. societăţilor cu capital de stat. după cel din București. s-au început des Rèseaux Electriciate al Marilor demersurile pentru diversificarea ofertei de produse.A.. Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră . ținând În luna octombrie 2016 s-a pus în funcțiune număr semnificativ de proiecte de responsabilitate socială care se adresează în mod special grupurilor vulnerabile. pentru a crește valoarea adăugată pe care o avem în societate.un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil ELECTRICA – UN PARTENER CU TRADIȚIE ÎN ROMÂNIA ELECTRICA – UN PARTENER CU TRADIȚIE ÎN ROMÂNIA Orientare către client E-Mobility În demersul de responsabilitate și respect față de societate și mediul în care ne desfășurăm activitatea.Sănătate si Securitate Ocupațională al companiei sistem de management al riscului bazat pe prevederile Electrica S. derulăm un În ceea ce privește activitatea de furnizare. Principii şi linii directoare”. Cerințe cu ghid de utilizare” implementarea sistemului de management al riscului ca și OHSAS 18001 “Sisteme de management al sănătății prioritate strategică. conducerea companiei a definit de management de mediu. aspect certificat de precum şi politicile privind managementul riscului existente furnizori de top pentru servicii de auditare și certificare. gestionate şi monitorizate. Sisteme de management Managementul riscului Sistemele de management pe care le-am În cadrul societăţilor din Grupul Electrica a implementat ne ajută să monitorizăm mai fost implementat un sistem de management al eficient segmentele noastre de afaceri și să îmbunătățim riscului în conformitate cu legislația în vigoare. în special în mediul online. ISO 14001 “Sisteme în derularea procesului. Setul de reguli. ne implicăm activ în asociații. SIER – A-LST-RO ACUE -Federaţia îmbunătăți experiența acestora.Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica . Electrica deține în continuare un presupune instalarea a încă 6 stații de încărcare rapidă pe Romania Energiei număr semnificativ de centre de relații cu clienții în zona teritoriul României. parte a unui proiect pilot în IRE – Institutul AFEER – CNR CME – ASRO . În noiembrie 2016 s-a solicitat finanțare de pentru Studiul Naţional Aflieri Furnizorilor Standardizare Inginerilor pentru Lucrul Companiilor de Utilităţi ce permite achitarea facturilor.

încredere în spațiul public. este format din de 3 candidați pentru funcția de administrator neexecutiv. Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră . atribuțiile și viziunea. pentru o perioadă de un an. independent economic. energiei electrice din România. organismul de administrare al societății. Corina Popescu administrator neexecutiv tehnic strategiile și responsabilitățile acestuia sunt stabilite prin Actul politicile Grupului constitutiv și prin Regulamentul Consiliului de Administrație. Bogdan Iliescu administrator neexecutiv. mandatul membrilor Consiliului de Administrație conform celor mai bune practici internaționale în materie. al Consiliului de Administrație. tehnic comitete consultative: Comitetul de Nominalizare și membri membri ai CA sunt ADMINISTRAȚIE CA sunt Remunerare. misiunea. O condiție esențială pentru construirea încrederii din partea stakeholderilor (părți interesate) este de 4 ani. 14 15 . Președinții și membrii ȘI GUVERNANȚĂ comitetelor consultative sunt aleși dintre membrii Consiliului REMUNERARE de Administrație. Statul Român. Componența. responsabil pentru Arielle Malard de Rothschild administrator neexecutiv. Consiliul de Administrație (CA) fiind supravegherea activității acesteia. Organizarea. STRUCTURA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 102-18 102-19 102-22 102-23 102-24 Membrii Consiliului de Administrație la sfârșitul anului 2016 102-26 102-31 102-32 102-35 Nume Statut Competențe în domeniu Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) este organul de îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile în vederea administrator neexecutiv. independent economic La nivelul Consiliului de Administrație funcționează 3 4 din 7 CONSILIUL DE 3 din 7 Pedro Mielgo Alvarez administrator neexecutiv. Willem Jan Antoon Henri Schoeber administrator neexecutiv. ANGAJAMENTUL NOSTRU – TRANSPARENȚĂ ȘI Consiliul de Administrație al Electrica S. membrii Consiliului de Administrație nu guvernanță corporativă al societății.Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica .A. tehnic. în Aceste criterii de eligibilitate și independență sunt incluse externi o reprezintă demonstrarea unui grad ridicat de transparență a structurii de guvernanță și a activităților noastre calitate de acționar semnificativ nu poate propune mai mult în Actul Constitutiv al Societății. conducere al Electrica S. operaționale. organizarea. social Ioana Drăgan administrator neexecutiv economic CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE definește valorile. avem convingerea că ne putem îndeplini rolul în economia națională doar beneficiind de Constitutiv. independent economic. și prin regulamentele Potrivit informațiilor deținute nu există niciun acord.A. în ultimii cinci ani și consultativ. șapte membrii neexecutivi. Ceilalți 4 candidați IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERSATE Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) Societății.. procesul decizional rămânând atributul exclusiv NOMINALIZARE AUDIT ȘI RISC STRATEGIE ȘI nici referitor la capacitatea lor de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul companiei. Toți dintre membri Consiliului de Administrație trebuie să fie candidații independenți trebuie să respecte criterii de Având o tradiție îndelungată în România și fiind cea mai importantă companie autohtonă în domeniul furnizării și distribuției administratori independenți. prin Ministerul Energiei. Societatea este organizată realizării obiectului de activitate al societății și pentru Cristian Bușu economic presedinte al Consiliului de Administrație în sistem unitar. mediu atribuțiile si responsabilitățile fiecărui comitet sunt stabilite prin Actul constitutiv al Electrica S. Conform prevederilor Actului eligibilitate și independență acceptabile pentru acționari.A. Acestea au un rol COMITETUL DE COMITETUL DE COMITETUL DE au fost implicați în litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea lor în cadrul Electrica S. pentru funcția de administrator vor fi în mod obligatoriu putându-se utiliza metoda votului cumulativ. și acestor comitete – parte componentă a Codului de altă persoană care să fi contribuit la numirea acestora ca administrator. Patru independenți și vor fi propuși de ceilalți acționari. Comitetul de Audit și Risc și Comitetul independenți femei de Strategie și Guvernanță Corporativă. independent economic. înțelegere sau legătură de familie între administratorii Electrica S. desemnați de către Adunarea membru în Consiliul de Administrație.A.A.un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil ANGAJAMENTUL NOSTRU – TRANSPARENȚĂ ȘI IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE ANGAJAMENTUL NOSTRU – TRANSPARENȚĂ ȘI IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE 2. Mai mult.

ședințelor consiliului și a comitetelor sale și reprezintă o schimbări societății. precum și valori de referință utilizate la nivel național și abordare echilibrată între remunerația fixă și cea variabilă. riscurile asociate și oportunitățile lor. Electrica se angajează să-și deruleze Mai mult. dezvoltarea Societății. colectarea datelor și structurarea raportului. În Mai mult. responsabilă pentru consultarea impactul. Propunerea referitoare la remunerarea membrilor Consiliului cât și al guvernanței corporative. inclusiv cele perioada derulării sale. atât din punct de vedere al afacerii. procesul dezvoltării acestui raport dovedește angajamentul sens. La baza elaborării propunerilor prezentate spre aprobare lunară fixă și o indemnizație pentru participarea în cadrul Electrica a înțeles că deciziile și activitățile Grupului aduc s-a concretizat la nivelul Grupului Electrica prin dezvoltarea structurilor de guvernanță au stat cele mai bune practici. Consiliului de Administrație. prin care ACTIVITĂȚILE NOASTRE 102-40 102-42 102-43 mecanismele de aprobare sunt delegate și puse în aplicare au fost stabilite competențele și atribuțiile în ce privește în cadrul companiei. Aceasta vine în completarea Regulamentului autorității care definește modul în care autoritățile și de Organizare și Funcționare al Electrica S. Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră . Consiliul de Administrație este organismul care final. ca parte părților interesate (stakeholderilor). dar și situația Societății și proiectele importante ce de Administrație în procesul decizional. are în vigoare o Politică de delegare a și sociale. cât și pentru subiecte de mediu raportează Directorului General. fundamentale. conținutul acestuia este supus validării conducerii demarează procesul de raportare non-financiară prin executive.. fiind aprobat la nivel de Director General. existând o comisie de specialitate economice. economiei și mediului. companiilor Electrica întărim ROLUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN PRIVINȚA RAPORTĂRII recunoașterea și încrederea NON-FINANCIARE ȘI ÎN ACTIVITĂȚILE ECONOMICE. sistem unitar.A. disponibil tuturor părților interesate.un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil ANGAJAMENTUL NOSTRU – TRANSPARENȚĂ ȘI IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE ANGAJAMENTUL NOSTRU – TRANSPARENȚĂ ȘI IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE DELEGAREA AUTORITĂȚII IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE ÎN Electrica S.A. modalitatea de implicare a părților interesate în internațional la momentul adoptării hotărârilor în acest în funcție de implicarea și participarea membrilor Consiliului operațiunile în mod responsabil și în condiții de integritate. SOCIALE ȘI DE MEDIU părților interesate și a Consiliul de Administrație revizuiește toate aspectele implicarea Directorului de Strategie al companiei pe toată investitorilor activității companiei și filialelor sale. sociale și de mediu și analizează semestrial la nivelul organizației. Având în și adoptarea Politicii privind implicarea părților interesate. sociale și economice ale activității eficientiza procesele de aprobare și de a crea mai multe entităților organizatorice. sociale și economice Prin creșterea transparenței pentru subiecte economice. vedere acest impact.Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica . având ca o iar pentru susținerea acestui angajament. contribuția eficientă și competentă în deschiderea față de părțile interesate reprezintă principii permanent şi consolidarea încrederii acestora. Compania fiind organizată în niveluri de responsabilitate. Acest pas 16 17 . Scopul acestei politici este de a aspecte de mediu. Conștientizarea importanței implicării părților interesate de Administrație a avut ca piloni principali o remunerație este un pas semnificativ pentru o organizație care dorește să își desfășoare activitățile în mod sustenabil. aprobarea derulării acestuia. Procesul beneficiază de REMUNERAȚIA LA NIVELUL CONDUCERII ELECTRICA Politica de remunerare pentru Administratori și Directori Executivi este un document public. persoanele cu atribuții și competențe în Politica prezintă procesul de delegare a autorității atât ce privește aspectele de mediu. identificarea temelor a procesului de elaborare a Raportului Administratorilor. materiale. transparența și pentru atingerea unui obiectiv prioritar al Grupului: dialogul urmau a fi dezvoltate și implementate sub îndrumarea consecință directă.

abordării generale relevante de interes de către obținute din materialitate raportare non-financiară. grupuri de stakeholderi. cu privire la lista subiectelor de interes și importanța de a selecta și pondera subiecte din domeniile economic/ Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 acordată fiecăruia. piață/servicii. pentru 12 1 conținutul Clienți Reprezentant Contextul sustenabilității și exhaustivitate raportului al angajaților Materialitate 5 1 Luând în considerare prioritățile stabilite. Mai mult. consultarea părților interesate constituie un element esențial în definirea Implicarea stakeholderilor conținutului raportului. 19 . a liste cu subiecte subiectelor de temelor relevante Matricei de semnificativ într-un stadiu incipient al procesului de importanță). pe bază de chestionar Sondajul a oferit respondenților participanți posibilitatea on-line. În cadrul consultărilor au fost stabilite obiectivele și sustenabilității raportare* 3 2 mesajele cheie pe care organizația dorește să le transmită cititorilor raportului. demersul a Instituție de învățământ Instituții financiare debutat cu definirea priorităților Grupului Electrica în urma unor consultări cu Contextul Principii de reprezentanții conducerii. Această consultare a presupus strategic.Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica . stakeholderilor dezvoltare financiară. a fost dezvoltată o listă cu 25 de 8 3 subiecte relevante pornind de la o analiză de tip benchmark la nivelul sectorului Furnizori Autorități locale energetic european. lista rezultată incluzând 64 de și a structurii către Comisia părțile interesate consultarea incluzând de Raportare (stakeholderi stakeholderilor temele materiale Stakeholderii și rata răspunsurilor obținute în cadrul sondajului (stakeholderi externi) externi și interni identificate interni) 6 Acționari Media IDENTIFICAREA TEMELOR MATERIALE ALE RAPORTULUI DE 1 9 8 SUSTENABILITATE Autorități de reglementare Asociații profesionale/ 102-40 102-44 102-46 102-47 ONG-uri 4 3 3 Identificarea subiectelor de interes (teme materiale) tratate în Raportul de Implicarea Analiști financiari Cercetare și Sustenabilitate reprezintă un pas foarte important în procesul de raportare non. 50% din informațiilor comunicate în Raportul de Sustenabilitate pentru actorii externi și interni stakeholderii identificați au contribuit la identificarea temelor materiale pentru Raportul de Sustenabilitate 18 *Principii de raportare non-financiară ale organizației Global Reporting Initiative (GRI). Participând la sondaj. angajați/societate și mediu utilizând Definirea Identificarea unei Ponderarea Prioritizarea Elaborarea identificarea părților interesate și stabilirea eșantionului o scală cu valori între 4 (foarte important) și 1 (lipsit de obiectivelor. Așadar. s-a efectuat o consultare a acestora. Prin implicarea părților interesate în selectarea subiectelor semnificative asigurăm relevanța Am identificat 64 stakeholderi ca eşantion reprezentativ. prin evaluarea aparițiilor în mass-media au fost adăugate subiecte specifice de interes public în contextul activităților Exhaustivitate 2 1 Rata de răspuns Număr respondenți Număr consultați organizației. Pentru a ne asigura că raportul de sustenabilitate al părți interesate (stakeholderi) ce aparțin unui număr de 12 companiei corespunde cu asteptările parților interesante. Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră . O abordare adecvată a procesului prevede integrarea intereselor 3 2 3 4 externe și interne în privința activităților Grupului Electrica.un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil ANGAJAMENTUL NOSTRU – TRANSPARENȚĂ ȘI IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE ANGAJAMENTUL NOSTRU – TRANSPARENȚĂ ȘI IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE În ceea ce privește raportarea non-financiară.

Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica . voi citi informațiile 11 23 Gestionarea emisiilor/ deșeurilor 305-5 .2 Piața/ materialitate.4. 205-1. Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră . - Matricea de materialitate 11 Satisfacția clienților/ consumatorilor (furnizare) Indicator individual . - dacă vor fi disponibile in raport 2. Mai mult. siguranța utilizatorilor Lista temelor materiale stakeholderii participanți au considerat subiectele care rețelei.3 21 8 16 22 18 Egalitate de șanse și diversitate 405-1 da 4. Grupul Electrica a inclus. dimensiunii angajați/societate. COMPANIE 2 2 2. suplimentar.5 din 4. de cuprindere a raportării tratate în raport a fost realizată în cadrul unei matrici de non-financiare. mi se pare 20 19 o informație adițională 25 Evaluarea furnizorilor . - ANGAJAȚI/ SOCIETATE 7 1 15 Dezvoltare profesională și pregătirea angajaților 404-1 da 4. având 7 Îmbunătățirea serviciilor de distribuție G4-EU28. Subiecte ca noi tehnologii.2 24 3 12 19 Implicare în proiecte de responsabilitate socială Indicator individual da 5.un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil ANGAJAMENTUL NOSTRU – TRANSPARENȚĂ ȘI IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE ANGAJAMENTUL NOSTRU – TRANSPARENȚĂ ȘI IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE În urma evaluării chestionarului a rezultat faptul că mari. - 1 – Lipsit de importanță. 8 Îmbunătățirea serviciilor de furnizare Indicator individual da 3.4 MEDIU 2 3. printre care etica și 1 Evoluția indicatorilor financiari 201-1 da 5.3 După efectuarea unei evaluări a subiectelor relevante de stakeholderilor și a comisiei de raportare. - 12 Siguranța utilizatorilor rețelei Indicator individual da 3. reducerea aparțin domeniilor economic/strategic și piața/servicii ca consumului de energie. îmbunătățirea serviciilor de distribuție. aștept să aflu mai multe informații 25 18 22 Abordarea Grupului privind eficiența energetică 302-4 da 6.4 4 ECONOMIC/ STRATEGIC 13 Securitate și sănătatea în muncă 403-2 da 4.1 către Comisia de Raportare.2 eficienței operaționale au primit punctajele cele mai angajaților care au primit punctaje între 3 și 3.5 4 20 21 .3 Strategic Materialitate 4 Îmbunătățirea eficienței operaționale Indicator individual da 3 Rezultatul sondajului a fost integrat în procesul de selecție În urma testului de materialitate am identificat 13 subiecte 5 Procesul de management al riscului și oportunităților Indicator individual . - a subiectelor abordate în cadrul raportării non-financiare. care au fost evaluate cu o pondere între 3 și 4 din partea 6 Noi tehnologii G4-EU Cercetare și Dezvoltare da 3.5 Societate 17 Relația cu sindicatele 402-1 da 4. centralizând evaluările externe precum și subiecte relevante din acest domeniu.5 9 6 Angajați/ 16 Etica și anticorupție 102-16. - 10 23 5 13 21 Reducerea consumului de energie G4-EU12 da 6.2 4 . G4-EU29 da 3. neinteresant.5 14 17 Mediu 306-2 24 Impactul produselor/ serviciilor asupra mediului Indicator individual / G4-EN27 . Economic/ 3 Impactul Electrica în economie 203-1 da 5.4 3 15 20 Parteneriate cu instituții de învățământ/ asociații Indicator individual .Foarte important.siguranță în muncă 414-1 . transpunerea finală a temelor în vedere componenta socială. 205-2. Servicii 10 Satisfacția clienților/ consumatorilor (distribuție) Indicator individual .mediu 308-1 .5 3 3. precum și îmbunătățirea anticorupție și dezvoltarea profesională și pregătirea 2 Evoluția indicatorilor în raport cu alte companii Indicator individual da 5. dar și unele aspecte aparținând Domeniu Subiect de relevanță GRI / Indicator individual Materialitate Temă materială fiind cele mai importante pentru Raportul de Sustenabilitate. 205-3 da 2.1 PIAȚĂ / SERVICII 4 14 Evaluarea furnizorilor . 9 Îmbunătățirea serviciilor energetice Indicator individual da 3 interne.1 3 – Important. - 2 – Mai puțin important.1 Evoluția indicatorilor financiari. 2.

conformitate transparența și implicarea părților interesate. în colaborare cu întregului Grup la sfârșitul trimestrului II al anului 2015. culturii organizaționale a Grupului Electrica. care implică întreaga organizație. a legislației. La sfârșitul anului 2014. asumate și Elaborarea respectate. structurarea partenerilor de afaceri prin clauze con- Analiza proceselor organizației. nivelul Grupului Electrica. Planificarea demersurilor de diseminare a Strategia de stakeholderilor. 2 Analiza tractuale dedicate. diseminării și implementării unui nou conduită profesională a fost adoptat și diseminat la nivelul cod de etică și conduită profesională. a fost informat cu privire la principiile și prevederile Codului și politicilor subsecvente şi procedurilor specifice. într-un format integrat. Noul Cod de etică și vederea elaborării. stabilirea canalelor conștientizare mediu şi nivelului operațional. principiilor si prevederilor Codului de etică și conduită profesională și ale informare şi mentului strategic prin workshop-uri ded- icate.eveniment dedicat Analiza contextului socio – economic în care organizația funcționează.un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil ANGAJAMENTUL NOSTRU – TRANSPARENȚĂ ȘI IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE ANGAJAMENTUL NOSTRU – TRANSPARENȚĂ ȘI IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE Cu sprijinul partenerului nostru Transparency International Romania am dezvoltat o abordare CUM AM DEFINIT PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE A CODULUI DE transparentă și sustenabilă concretizată prin noul Codul de etică și conduită profesională ETICĂ ȘI CONDUITĂ PROFESIONALĂ Electrica Analiza cadrului instituţional în vederea ETICĂ ȘI INTEGRITATE ÎN MODELUL identificării şi operaţionalizării structurilor Adaptarea La nivelul tuturor societăților Grupului au fost constituite structuri organizatorice organizaţionale necesare managementului NOSTRU DE AFACERI eticii. standardelor bani. informarea şi instrumentelor utilizate. atât în limba și a documentelor aferente este un demers coordonat de corporativă și informarea întregului personal cu privire la 4 română. 22 23 .02. fraudă și spălare de telor necesare managementului eticii. Analiza externă valorilor. cât şi în limba engleză. precum și a materialelor suport. sus. cu publicare ulterioară pe website. cadourile. Setul de politici vizând toleranță zero Identificarea mecanismelor și instrumen.2015. cu identificarea valorilor necesar a fi menținute internă sau adoptate.Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica . CUM AM ELABORAT CODUL DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ PROFESIONALĂ Lansarea Codului . Definirea față de corupție. conștientizarea manage- 1 reglementărilor și principiilor de guvernanță aplicabile Electrica. sustenabilității şi conformităţii la instituțională dedicate sau delegate atribuțiile specifice 102-16 unui consilier de etică si conformitate. elaborarea şi adoptarea politicilor de etică şi protocol și interzicerea plăților de facilitare. de către Consiliul de Administrație în data de 02. Adoptarea Codului către departamentul dedicat din cadrul Electrica S. care definesc cadrul de conformitate și standardele de integritate și etică în afaceri necesar a fi asumate. cheltuielile de Până la sfârșitul anului 2016. aplicabil unitar la nivelul întregului Grup Electrica. întregul personal al societăților solvabile ale Grupului Electrica nizaţiei. de interese. am inițiat Proiectul Socrate în Transparency International Romania. conștientizarea managementului politicilor subsecvente. evitarea și combaterea conflictelor tenabilității și conformității la nivelul orga. finalizându-se cu aprobarea actualizări. Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră . a interacțiunilor intra-grup și cu mediul extern.A. ÎN RELAȚIILE NOASTRE DE AFACERI Codului Definirea și revizuirea standardelor de etică și conformitate managementului executiv/ organismelor de guvernanță Aprobarea formei finale a Codului de etică şi conduită profesională. IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ PROFESIONALĂ 3 Stabilirea setului de valori și definirea principiilor necesar a fi implementate.

Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră . -aprobare informare prezentare ELSA SDEE SDEE a managementului în acest sens şi prin elaborarea şi cerințele și bunele practici în domeniul eticii în afaceri și MN TS 100% 100% 35% 100% 25% 100% implementarea standardelor în domeniul integrității şi anti. programate pentru anul 2017.un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil ANGAJAMENTUL NOSTRU – TRANSPARENȚĂ ȘI IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE ANGAJAMENTUL NOSTRU – TRANSPARENȚĂ ȘI IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE POLITICI ANTI-CORUPȚIE Tot din 2016 și partenerii de afaceri sunt informați. fie prin sesiuni de prezentare. la și prevederi. dezvoltarea setului de politici la sfârșitul trimestrului I 2016. informare workshop workshop e-mail workshop corupției au vizat în primă fază organismele de guvernanță Programul de informare și conștientizare a personalului cu 100% 65% 75% e-mail informare/ 75% e-mail 65% și conducerea executivă prin consultare și implicare în privire la aspectele de integritate are o frecvență anuală. fie apărută. cu consultarea societăților din cadrul Grupului. apoi managementul de nivel mediu. Pentru societățile din cadrul grupului Electrica aflate în în termen de maximum 30 de zile de la data angajării. dar și familiarizarea consultare e-mail intranet. aprobare proces internalizarea acestor valori la nivelul Grupului se poate concrete și specificul activității filialelor. părțile contractante asumându-și acest lucru inițierea relațiilor comerciale. acțiunile de informare și conștientizare fiind TN 35% 25% 100% 25% 35% e-mail politicile Grupului Electrica în domeniul eticii și anti. 103-1 103-2 103-3 205-2 205-3 Credem că adoptarea valorilor și principiilor necesare de bani. evitarea și combaterea conflictelor de interese. Începând din anul 2016. indiferent de frecvența acestora. CUM COMUNICĂM PRINCIPIILE ȘI PREVEDERILE POLITICILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI ÎN INTERIORUL ORGANIZAȚIEI 10% proces 100% 100% 100% 30% proces 100% Am integrat clauze dedicate codului de etică și politicilor de anti-corupție în 93% din consultare proces proces proces consultare proces aprobare consultare aprobare aprobare contractele cu partenerii de afaceri 90% 70% prezentare e-mail informare SDEE EF ES Acțiunile de informare şi conștientizare cu privire la 2016. iar ulterior fiecare revizuire a Codului sau politicilor subsecvente personalul de execuție. 24 25 . ansamblu și brandul Electrica beneficiază din partea tuturor Implicarea managementului executiv şi organelor de 10% proces 25% e-mail 100% 30% proces 100% consultare 100% părților interesate.Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica . cu privire la aceste principii printr-o clauză contractuală dedicată. membrii CA top management middle management personal de execuție insolvență (SEM și SEO) s-a reușit numai adoptarea cu privire la principiile și prevederile Codului și politicilor Codului și politicilor subsecvente până la sfârșitul anului vizând etica profesională și anti-corupția. toți noii angajați sunt informați. cât și conștientizarea informare superior superior e-mail 75% subsecvente Codului de etică și conduită profesională reprezentanților managementului strategic cu privire la direct informare direct workshop vizând toleranță zero față de corupție. Rezultatele demersului au fost atât adoptarea workshop/ e-mail workshop e-mail e-mail superior corupției cu implicarea şi conștientizarea stakeholderilor politicilor anti-corupție la nivelul Grupului Electrica e-mail informare/ informare/ informare direct 65% interni. realiza doar prin dezvoltarea unei abordări integrate factorilor decizionali de la nivelul filialelor cu abordarea. guvernanță ale companiilor Electrica în elaborarea şi informare informare consultare proces 75% 90% proces Procesul de schimbare a culturii organizaționale şi aprobarea politicilor a permis adecvarea la aspectele 70% aprobare e-mail informare. prin e-mailuri de informare şi afișaj. De aceea. fraudă şi spălare standardele de integritate adoptate. prezentare prezentare informare/ superior informare superior direct/ procesul de adoptare. fiind însă avute în vedere activități de informare pentru prezentare direct afisaj avizier concretizându-se în workshop-uri dedicate. Informarea şi conștientizarea angajaților cu privire la politicile Grupului Electrica în domeniul eticii și anti-corupției conturării unei culturi a eticii şi integrității la nivelul tuturor cadourile. anti-corupției. cheltuielile de protocol și interzicerea plăților de companiilor Grupului Electrica reprezintă o condiție facilitare și transparența s-a realizat în cadrul proiectului esențială pentru creșterea încrederii de care organizația în Socrate.

fraudă şi spălare de bani adoptată conduită profesională și ale politicilor dedicate . prevenindu-se astfel utilizarea Identificarea și gestionarea conflictelor de interese la fondurilor alocate ca mită mascată. analiză şi estimare a riscurilor Acordarea donațiilor.A.Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica . 26 27 . Nu au avut loc incidente de integritate în relațiile cu parteneri de afaceri şi nu au fost înregistrate incidente care să facă necesare acțiuni în instanță ale organizației. Politicile definesc nivelul Grupului Electrica se realizează conform Politicii criterii clare de eligibilitate pentru beneficiarii donațiilor. Politica privind acordarea de granturi-Electrica pune proiect de management al riscului (EMR). urmând a fi implementată la nivelul Grupului privind sponsorizările şi donațiile companiei Electrica Electrica pe parcursul anului 2017. în cadrul unui amplu S. România într-o altă lumină. stakeholderilor și a investitorilor reprezintă unul dintre vigoare.Politica în anul 2016. Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră . Întărirea recunoașterii și încrederii din partea privind evitarea și combaterea conflictelor de interese în sponsorizărilor și granturilor acordate de Electrica. sponsorizărilor și granturilor se face de integritate este definită prin Politica privind toleranța în acord cu principiile şi prevederile Codului de etică si zero faţă de corupție. dispunându-se sancțiuni disciplinare la finalul acestora. dispunându-se sancțiuni disciplinare la finalul acestora. obiectivele prioritare ale Grupului Pentru celelalte trei incidente s-au organizat cercetări disciplinare prealabile în conformitate cu legislația muncii.un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil ANGAJAMENTUL NOSTRU – TRANSPARENȚĂ ȘI IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE ANGAJAMENTUL NOSTRU – TRANSPARENȚĂ ȘI IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE CUM EVALUĂM RISCURILE DE CORUPȚIE Metodologia de identificare. Nu au avut loc incidente de integritate în relațiile cu parteneri de afaceri şi nu au fost înregistrate incidente care să facă necesare acțiuni în instanță ale organizației. INCIDENTE DE INTEGRITATE CONFIRMATE 1 conflict de încetare contract de 17 avertizări 4 incidente interese la nivel de mandat executiv de integritate confirmate top-management implicat Pentru celelalte trei incidente s-au organizat cercetări disciplinare prealabile în conformitate cu legislația muncii.

** SAIFI se calculează împărțind numărul total de utilizatori întrerupți care au suferit o întrerupere cu o durată mai mare de 3 minute la numărul total de utilizatori deserviți. Grupul Electrica și furnizare a energiei electrice. am încheiat partenerul nostru. în industria energetică din România. Electrica din perspectiva clienților noștri. performantă. dezvoltare și inovare. intenționăm să intrăm pe piața îmbunătăţirea serviciilor energetice. În plus. organizaţională iniţiat. dar și pe poziția cheie deținută indicatori specifici privind serviciile energetice. cât și pe plan regional. investițiile în cercetare. reducerea numărului de întreruperi și durata acestora. precum și Înțelegem importanța nivelului de calitate a serviciilor de distribuție prestate clienților noștri și am vizat în mod constant. Astfel. în contextul liberalizării complete a pieței de furnizare.ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR ȘI Studiu de caz – Promovarea serviciilor tip specializată în proiecte de acest tip a Grupului EDF. se are în vedere un amplu program de segmente în regiune. Electrica urmărește o orientare perseverentă către modificării cadrului de reglementare şi definirii unor menținerea și îmbunătățirea calității serviciilor de distribuție noi standarde de calitate a serviciilor.6 milioane de clienți asigurându-i o bază sănătoasă de * Companii care oferă servicii energetice / Energy Services Company creștere. 28 29 . Grupul vizează parcurge un proces de adaptare necesar pentru a putea extinderea activităților de distribuție și furnizare în România. G4-EU29 Întărirea recunoașterii și încrederii din partea stakeholderilor Înțelegerea și satisfacerea nevoilor și așteptărilor unor și a investitorilor reprezintă unul dintre obiectivele prioritare clienți din ce în ce mai informați și exigenți. SAIFI** / SAIDI*** Ambiția noastră este să demonstrăm tuturor părților Totodată. Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră . Servicii fiabile – baza încrederii clienților și a altor părți interesate ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR DE DISTRIBUȚIE G4-EU28. generând rezultate concrete în 2018. *** SAIDI este calculat ca o medie ponderată. Indicatorii SAIFI și SAIDI permit analizarea și compararea performanței serviciilor operatorilor de distribuție. bazându-se pe capitalul obținut în urma executivă se angajează ca urmatorul raport să includă privatizării prin listare duală. În ce priveşte fi oferite clienților. ale Grupului. tehnologiilor noi constituie unul din obiectivele Grupului din În vederea adaptării la schimbările fundamentale din Planul Strategic 2015 – 2018. răspunde mai bine așteptărilor clienților şi pentru a fi mai explorarea oportunităților de extindere a celor două eficient. cât și din viitorul În contextul evoluţiilor sectorului energetic românesc. cât si pe cel industrial. AMBIȚIA NOASTRĂ . Conducerea în regiune. împărțind durata cumulată a întreruperilor la numărul total de utilizatori deserviți de către operatorul de distribuție. organizat de România. acesta este unul dintre serviciilor energetice ca furnizor de soluții integrate atât pe principalele obiective ale programului de transformare segmentul rezidențial.un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil AMBIȚIA NOASTRĂ – ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AMBIȚIA NOASTRĂ – ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ 3. un ESCO* jucător important pe piața energiei electrice din Europa. DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ Colaborarea s-a concretizat în 2016 printr-un program de Grupul Electrica dorește să contribuie la dezvoltarea și formare profesională dedicat domeniului proiectelor de promovarea serviciilor energetice de tip ESCO atât în eficiență energetică și serviciilor de mediu. Valorile interesate capacitatea noastră de a fi o companie precum și poziționarea ca jucător important pe piața inregistrate pentru întreruperille neplanificate monitorizează performanța acestora în cazul situațiilor neprevăzute. Mai mult.Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica . vizând totodată îmbunătățirea imaginii adaptarea la noile condiții din industrie devin esențiale prin investițiile efectuate. la care au participat 6 ingineri din cadrul un memorandum de colaborare cu EDF Fenice. Așadar. precum și extinderea portofoliului de transformare şi optimizare a activităților de distribuție şi afaceri prin dezvoltarea “serviciilor cu valoare adăugată” servicii care urmează a fi implementat pe parcursul anului aferente activităților de distribuție și furnizare. filiala Electrica. pentru care compania va putea Electrica are șanse reale de a deveni un jucător important raporta după finalizarea implementării. domeniul energetic atât din ultimul deceniu. apropiat. portofoliul de peste 3. eficientă și transparentă. care pot 2017.

RON Pentru îmbunătățirea serviciilor de Până în 2018. am investit 47 milioane RON creștere cu peste 20% a gradului de în instalarea sistemelor SCADA pe integrare a stațiilor de transformare parcursul anului 2016 ale Electrica în platforma SCADA În privința întreruperilor neplanificate. cât și în 2016.69 întreruperi 2.91 4.92 151 2 [min/an] 308 neplanificate 0.5 ori mai puține 2015 2016 SAIDISDEE neplanificate. iar la durata medie a întreruperilor neplanificate se află în topul operatorilor atât îndeplinirea indicatorilor de performanță de către operatorii planificate. Ca urmare. ne propunem o distribuție.78 2. societățile de distribuție Electrica au cele mai bune rezultate la nivelul operatorilor concesionari din România Reducerea duratelor de întrerupere și a numărului de Gradul de integrare a staților de transformare în întreruperi reprezintă o preocupare importantă a Grupului platforma SCADA Electrica pentru îmbunătățirea eficienței operaționale a rețelelor electrice de distribuție din gestiune. Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră . proiectelor de creștere a gradului de monitorizare și aflându-se astfel în topul operatorilor în 2016 automatizare a comenzilor echipamentelor electrice prin instalarea sistemelor SCADA în stații și posturi de transformare și prin montare de reclosere și separatoare 48% 80% 30% 72% 32% 35% 37% 58% telecomandate în linii electrice aeriene de medie tensiune ca și componente de bază ale unei rețele electrice inteligente.83 întreruperi 519 întreruperi 0. poziționându-se din această perspectivă în în 2015. Pentru realizarea acestor îmbunătățiri. operatorii de distribuție 2015/2016 TN. SDEE MN a realizat o reducere a duratei medie a întreruperilor prima poziție în analizele autorității de reglementare privind considerabilă și în ceea ce privește evoluția întreruperilor planificate cu aproape 50% față de 2015. de distribuție concesionari încă din 2015.76 planificate întreruperi 3.98 326 întreruperi 3 201 210 întreruperi 400 planificate 260 0. ocupând în 2016.96 Evoluția indicatorului Evoluția indicatorului 5 SAIFI 4. SDEE MN a realizat o îmbunătățire În ceea ce privește indicatorul SAIDI la nivelul 2016. topul operatorilor atât în anul 2015. cât și în 2016.4 3.Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica .91 [min/an] 298 0.48 SAIDI 600 0. SDEE TN SDEE TS SDEE MN TOTAL stații integrate 2016 stații integrate 2018 30 31 .19 4 3. am demarat promovarea SDEE MN și-a redus considerabil durata medie de întreruperi planificate în rețea. SDEE TS întreruperi neplanificate față de consumatorii altor operatori și SDEE MN au înregistrat performanțe notabile.11 neplanificate total întreruperi 1 200 1. Mai mult.29 300 290 medie / țară 2.74 neplanificate 500 neplanificate 473.5 0.66 medie / țară 318 298 298 medie / țară 235 290 [min/an] 240 0 100 SDEE MN SDEE TN SDEE TS SDEE MN SDEE TN SDEE TS durata totală întreruperi 2015 2016 medie / țară 0 [min/an] SDEE MN SDEE TN SDEE TS SDEE MN SDEE TN SDEE TS Din perspectiva indicatorului SAIFI pentru întreruperi consumatorii Electrica au suferit de 2-3.un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil SAIFI 2015/2016 SAIDI 2015/2016 AMBIȚIA NOASTRĂ – ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AMBIȚIA NOASTRĂ – ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ 4.

pierderile de energie electrică în promovarea proiectelor de creșterea gradului de reprezintă o reducere cu 42. control sistem de integrarea contoarelor transformatoare Stația a fost integrată în sistemul de monitorizare SCADA. județul Sibiu să realizeze pe toate nivelele de tensiune țintele stabilite bază ale unei rețele electrice inteligente.31% a instalațiilor. atingând cote de peste automatizare în monitorizarea și citirea de la distanță a 20% în mod frecvent. Electrica derulează un proiect strategic urmărind Odată cu revitalizarea zonei turistice Bâlea și a apariției microhidrocentralelor de pe râurile Bâlea și Porumbacu s-a impus creșterea gradului de siguranță în funcționare a stației prin înlocuirea DEZVOLTAREA Energiei (ANRE). o pondere de 47 a CPT-ului. transformatoarelor de putere de IT /MT și de MT/JT* cu 0 Preocuparea Grupului pentru îmbunătățirea eficienței transformatoare cu pierderi reduse. și achiziții de date / Supervisory automatizare a inteligente / smart ceea ce va contribui la reducerea timpilor de identificare a Control And Data Acquisition distribuției metering integration defecțiunilor și restabilire a alimentării cu energie electrică.4 kV Alungeni. lucrările s-au realizat fără Total mil lei 47 26 29 9 întreruperea totală a alimentării. iar celulele de 20kV au fost retehnologizate.un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil AMBIȚIA NOASTRĂ – ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AMBIȚIA NOASTRĂ – ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ + Prin reducerea consumului propriu tehnologic ne angajăm la creșterea eficienței Modernizare LEA 0. în ciuda progreselor datelor de consum/producție prin instalarea sistemelor 20 obținute. asigurarea gradului de siguranță în REDUCEREA funcționare și îmbunătățirea nivelului de tensiune în localitate. de la un procent de 7. îl constituie diminuarea cu 7. medie tensiune.55% a căderilor de tensiune. Sucursala Covasna a avut în vedere aducerea liniei electrice 50 aeriene la parametrii tehnici normali de funcționare. SPRIJIN PENTRU de Autoritatea Naţională de Reglementare10 în domeniul În plus.Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica . joasă tensiune 33 .70% 5. operatorii de distribuție Electrica nu au reușit smart metering (măsurare inteligentă) ca și componente de Modernizare stația 110/20 kV Cârțișoara. 32 * înaltă tensiune. investiția realizate în anul 2016 26 29 a inclus lucrări complexe de modernizare și automatizare 8. În rețelele electrice de propriu tehnologic/CPT) a constituit subiectul deciziilor (înainte de modernizare) se estimează atingerea unei valori totale a CPT-ului de 4.15% 9 de monitorizare și control. TURISMULUI obiectiv prioritar pentru noi.5%. inclusiv integrarea stației în sistemul SCADA 4. În Negrești au fost modernizate 1. sunt semnificative la nivel național.68% celulele de 110kV existente. diminuarea acestor pierderi reprezintă un îmbunătățirea eficientei energetice prin înlocuirea întreruptoarelor IUP 110 kV pentru a asigura continuitatea în alimentare a utilizatorilor din zonă.22% de pierderi de energie electrică.15% 1. aproape 20% din totalul investițiilor În cazul stației de transformare 110/20/6 kV Carei 1. PROPRIU Transportul și distribuția de energie electrică sunt însoțite prin reducerea pierderilor de energie electrică (consumul TEHNOLOGIC În ceea ce privește valoarea consumului propriu tehnologic (CPT). Investiția a inclus înlocuirea întreruptoarelor IUP 110 kV care prezentau un grad avansat de uzură ÎN ZONA energetice a rețelelor electrice de distribuție din gestiune fizică. Total din investiții % 8. judetul Satu Mare 110 milioane RON în modernizarea rețelelor Lucrările de modernizare a celor două stații de transformare electrice în concept au sporit siguranța în funcționare a sistemului de alimentare cu energie electrică și au contribuit la reducerea semnificativă smart grid. Punerea în funcțiune a necesitat 60 de zile de lucru pentru înlocuirea a trei întreruptoare TRANSFĂGĂRĂȘAN IUP 110 kV (două la celulele de linie și unul la celula trafo). Suma investițiile totale Un beneficiu major obținut în urma executării lucrării (înlocuirea stâlpilor și conductoarelor. comuna Turia.70% 5. RON Am investit peste Modernizarea instalațiilor a două stații de transformare din Carei 1 și Negrești. Deși în 2016.31% 4. județul Covasna energetice a rețelelor electrice de distribuție Prin realizarea acestei lucrări. Suma investițiile Smart grid vs. etc. prin înlocuirea întreruptoarelor și separatoarelor. ceea ce 30înregistrate joasă tensiune. Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră .). În ambele cazuri.15%.68% INVESTIȚII PENTRU AUTOMATIZAREA DISTRIBUȚIEI în cazul avariilor. SCADA SAD SMI TRANSF sistem de monitorizare. CONSUMULUI REDUCEREA CONSUMULUI40PROPRIU TEHNOLOGIC modernizarea branșamentelor.

aproximativ 2 au transmis 2016 9. alin. din care deconectate pentru neplată Pentru a răspunde cerințelor 2015 2. din 1000 de eficientizare a sistemelor și proceselor interne având ca online. gazelor din Romania.6 21% în 2016 clienți clienți Clienți casnici non-casnici casnici 43% milioane de clienți Oficiul Virtual și plata online a facturilor la Electrica Furnizare Începând din luna februarie 2016.electricafurnizare. de pe site-ul www.213 Volumul energiei de locuri de consum furnizate. 35 .110 petiții scop final creșterea gradului de competitivitate al societății.474 petiții și în parte a finalizat o gamă largă de proiecte de online. plată. prin accesarea contului personal din Oficiul Virtual. 10. am realizat o 2015 5 contestații/ 1.Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica .ro. în scopul creşterii Transmiterea de petiții online continue a calităţii serviciilor oferite de furnizorii de energie electrică pe piaţa de energie electrică din România. De asemenea. bănci. 2016 reflectă eforturile organizației de îmbunătățire a de la 3. indicatorii de performanță* aferenți anului 2015 3. Electrica Furnizare a început Pentru a răspunde prezenței tot mai consistente în mediul îmbunătățirii serviciilor oferite 2015 9. oferim clienților noștri posibilitatea de a plăti facturile consumatorilor.un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil AMBIȚIA NOASTRĂ – ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AMBIȚIA NOASTRĂ – ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR DE FURNIZARE Suntem angajați pe drumul Pe parcursul anului 2016. începând cu anul 2016. precum şi pentru facilitarea conştientizării de către 34 clienţi a drepturilor acestora de a primi servicii de calitate. un demers orientat contribuit la rafinarea obiectivelor noastre și la poziționarea către sustenabilitate și protecția mediului. Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră . În 2016.89 zile în 2015 la 2. 11. plata online.92 zile în 2016 2016 2. Am redus durata medie de companiei pe piața de furnizare a energiei electrice și De asemenea.89 zile rezolvare a contestațiilor cu 25%.6 TWh 51.000 de consumatori Principalele funcții ale Oficiului Virtual: reducere a contestațiilor justificate privind facturarea cu 24% în 2016 2016 4 contestații/ 1.000 de consumatori Istoricul facturilor emise în ultimele 12 luni Evidența plăților efectuate Plata online Datele contractului de furnizare a energiei * Indicatorii de performanță sunt definiți de către ANRE și facilitează analiza comparativă a calităţii activităţii de furnizare a energiei electrice. ** Petiții de tipul celor prevăzute la art. un serviciu care se adaugă celorlalte modalități de consumatori.58 zile 3. 118/2015. Față de 2015. clienţii Electrica Furnizare au la dispoziţie încă o modalitate de achitare a facturilor de energie electrică. reprezentând o contestație justificată. pe lângă o petiție** către Electrica Furnizare pregătindu-se astfel pentru piața de energie electrică care canalele de plată existente (casierii proprii. și automate de plată operate de terți) clienții pot opta să Studiile și analizele de piață efectuate în anul 2016 au primească factura în format electronic. 1 Ordinul nr.00 zile viitorilor clienți. am reușit să 6% 94% reducem timpul de emitere a ofertelor cu 2016 1.92 zile serviciilor și orientarea către nevoile clientului. terminale va deveni complet concurențială la începutul anului 2018.

Utilization & Storage Technologies”.Securing Critical Energy Infrastructures În cadrul programului european H2020-DRS-2015 “Critical Infrastructure Protection topic 1: Critical Infrastructure smart Luarea unor decizii în domeniul grid protection and resilience under smart meters threats”. Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră . la piață (furnizori de energie electrică sau servicii asociate domeniului IT&C) vor beneficia de o abordare globală pentru asupra aspectelor privind monitorizarea integrării surselor de energie regenerabilă și a analiza amenințărilor și a măsurilor de contra-acțiune cu un accent special pe vulnerabilitățile introduse de contoarele managementului consumului în rețelele de distribuție ale Grupului. etc. Proiectul este cofinanțat din fonduri europene prin programul Horizon 2020 și constă în realizarea și integrarea de vest. Strategia prevede un culoar rutier spre granița system”. inteligente. (DR). astfel încât să facă legătura între unei platforme modulare multifuncționale scalabilă.A. Electrica participă la proiectul inteGRIDy – ”integrated Smart GRID de către Electrica în timp real (prin platforma de monitorizare a încărcării VE și prin platforma Converge). Rezultatele proiectului nivel național. dezvoltării și al inovării.un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil AMBIȚIA NOASTRĂ – ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AMBIȚIA NOASTRĂ – ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ NOI TEHNOLOGII În România. . Având în vedere creșterea numărului de vehicule electrice (VE) înmatriculate în România și în special în zona Capitalei. pentru instalarea a incă 6 stații de încărcare rapidă in locații publice ale OMV Petrom. precum și pentru realizarea unei platforme de comandă și control ECCDIS (integrabilă în componentele smart grid existente). o stație de încărcare rapidă a vehiculelor electrice. serviciile de încărcare fiind monitorizate Împreună cu alte 29 de companii din 8 țări europene. pe baza unor cerințe și caracteristici speciale. Electrica a fost responsabilă pentru punerea la dispoziție a infrastructurii de distribuție în care sunt racordate G4-EU Research and Development surse de generare distribuită (eolian. La finalizarea proiectului. denumit „autostrada verde” care să fie dotat cu fast chargere până în anul 2020. storage & system integration technologies with increasing share of renewables : distribution infrastructurii stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice pentru Electrica. Electrica a fost responsabilă de realizarea și funcționarea în Pe măsura răspândirii acestui tip de stație. Grupul va continua să identifice și să acceseze fondurile de dezvoltare europene nerambursabile vor fi utilizate pentru analiza unor aspecte privind managementul cererii de energie (DSM) și al răspunsului la cerere sau cele puse la dispoziție de Administrația Fondului de Mediu pentru cofinanțarea proiectelor de infrastructură a încărcării vehiculelor electrice*. fotovoltaic hidroelectric.) unde vor fi montate 7 sisteme inteligente de monitorizare (“contoare” NORM . pe realizarea și integrarea într-o rețea a amenințărilor și riscurilor privind securitatea cibernetică.Integrated Smart GRID Cross-Functional Solutions for Optimized Synergetic OMV Petrom. în cadrul a 3 companii de distribuție a energiei electrice din Irlanda. alimentare in curent alternativ Accesul la tehnologii de vârf în domeniul Identificarea unor criterii în acțiunea de optimizării regimurilor de funcționare a promovare a rețelelor inteligente .New-generation Open Real time smart Meter). Energy Distribution. Cross-Functional Solutions for Optimized Synergetic Energy Distribution. a depus un Dosar de accesare fonduri nerambursabile la Administrația Fondului de Mediu în call-ul lansat sub denumirea “Infrastructura de încărcare 37 verde” încheiat la 15 noiembrie 2016. interesate. atât Electrica. Italia și România. respectiv Nădlac și Borș. Utilization & Storage Technologies Soluția realizată a constat în montarea unui fastcharger de 50 kW tip tri-standard. inclusiv în europene un proiect având ca obiectiv principal securizarea și monitorizarea infrastructurilor critice ale rețelelor inteligente. Electrica derulează împreună cu alte 15 companii din 9 țări integrării surselor de generare Dezvoltarea de competențe noi prin distribuită și a promovării eficienței transferul de know-how. acest prim proiect este însă doar deschizătorul de drum pentru realizarea strategiei Grupului în domeniul ”Demonstration of smart grid. pentru conectarea rețelelor energetice existente cu diverse părți București și ieșirile dinspre Arad și Oradea. Electrica a dezvoltat în București. CHAdeMO curent continuu 50kW. SUCCESS presupune realizarea a 3 Demand Response și Virtual Power proiecte pilot. serviciile de încărcare rapidă vor oferi un impuls major electro-mobilității la România a unui proiect pilot de Demand Response într-o locație cu blocuri de locuințe din Ploiești. pe de altă parte. Grupul Electrica derulează o serie de proiecte în domeniul cercetării. într-o locație aparținând Proiectul inteGRIDy . cu tematica Pentru Electrica. cât și alți participanți electrică a unei infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice și. Stațiile de încărcare utilizate sunt de tip fastcharger tristandard: COMBO curent continuu 50kW. energetice prin utilizarea soluțiilor domeniul cybersecurity Început în anul 2016 și având ca termen de finalizare luna octombrie a anului 2018. teste și demonstrații privind aspecte de securitate și protecție a datelor de măsurare a energiei electrice și de gestionare Aceste proiecte s-au concentrat.smart rețelelor electrice de distribuție (RED) – grids și a soluțiilor de smart metering Preluarea bunelor practici INTEGRAREA ÎN REȚEA A SURSELOR DE ENERGIE REGENERABILĂ ȘI Beneficiile în urma participării MANAGEMENT AL CONSUMULUI Grupului la aceste proiecte Proiectul SUCCESS . Plant 36 * Electrica S. pe de o parte.Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica . De aceea. cu impact semnificativ pentru apariția unor noi tehnologii în sectorul energetic. Aceste sisteme vor fi utilizate pentru monitorizare.

prin sisteme de măsurare cei doi participanți la piața de energie electrică.023 310 1. În activitatea de ANRE prin definirea unor cerințe tehnice specifice și de distribuție a energiei electrice. în baza cerințelor impuse de asigurarea anumitor determinată 54 16 9 9 5 2 13 .515 1.025 311 1.963 305 1. cu fracțiune de 9 1 2 .PREOCUPAREA PENTRU ANGAJAȚI SIGURANȚA UTILIZATORILOR REȚELEI 4.543 1.12. salariații săi desfășurându-și activitatea în 28 de moderne de realizare a lucrărilor de racordare a tuturor de rețea electrică. n/a către toți participanții la piață.491 n/a 245 automată de la distanță a contoarelor electronice. respectiv a cu privire la evenimentele apărute interes în punctul de măsurare tentativei de fraudă prin deschiderea în funcționarea sistemului sau referitoare la funcționarea rețelei neautorizată a acesteia referitoare la parametrii de calitate ai electrice sau accesul neautorizat în energiei electrice punctul de măsurare al utilizatorului Semnalizarea limitelor de avarie Rezolvarea rapidă a incidentelor Creșterea gradului de protecție a pentru tensiune prin setarea pragului apărute la utilizatori instalației consumatorului de tensiune minimă și maximă de către utilizator 38 39 . urmate în final de electrice a fost rezolvat prin introducerea soluției de citire sistemele de măsurare inteligente. tip Advanced Metering 7. în toate nodurile rețelei de funcționalități.509 1. pe perioadă 2. și riscurile în funcționarea rețelei electrice.282 84 544 730 205 272 381 27 39 proprii EVOLUȚIA MONITORIZĂRII ENERGIEI ELECTRICE 7.228 68 535 721 200 270 368 27 n/a nedeterminată unor platforme de tranzacționare cu decontare Sistemele de citire automată de la distanță a contoarelor 7. iar între operator și un grup preocupate în mod constant de siguranța utilizatorilor de consumatori dintr-un bloc de locuințe este firida de PREOCUPAREA PENTRU ANGAJAȚI rețelelor de distribuție. . În acest nod Grupul Electrica este unul dintre cei mai mari angajatori din România. Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră . Suntem un angajator responsabil și respectăm diversitatea și egalitatea de și protecție ce pot monitoriza în timp real energia electrică operatorului în raport cu consumatorul sunt reglementate șanse. n/a distribuție.2016 Total Grup ELSA SE EF SDEE TS SDEE TN SDEE MN SEO SEM nr.289 53 1. sistemelor avansate de management al măsurării.Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica .545 1. Femei Bărbați importante în relația dintre operator și consumator este 31.545 1.685 de angajați ai Grupului și de aceea dialogăm constant cu aceștia și categoriilor de utilizatori la rețea. n/a 6 Automated Meter Reading (AMR). Ne preocupă siguranța celor 9. de tip cu normă întreagă 2. . PRIORITATEA NOASTRĂ - Societățile de distribuție din cadrul Grupului Electrica sunt firida de branșament (FB).514 1.371 55 2.491 188 270 Liberalizarea pieței de energie electrică și apariția automatizării distribuției de energie electrică. total angajati 2. beneficiile implementării sistemelor AMR/AMM/AMI sunt: Sesizarea în orice moment a stării Generarea de mesaje către utilizator Informații privind evenimente de de siguranță a firidei. . obligațiile îmbunătățim permanent condițiile de lucru. .273 83 542 730 205 272 381 n/a 33 Un prim pas în abordarea problemei monitorizării energiei Advanced Metering Management (AMM).un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil AMBIȚIA NOASTRĂ – ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ PRIORITATEA NOASTRĂ .458 188 n/a orară au adus în centrul atenției necesitatea electronice au evoluat în contextul dezvoltării pieței energiei pe perioadă monitorizării în timp real a “mișcării” energiei electrice. ca și componentă a normă 32 3 2 1 1 . considerat punct de delimitare între județe ale țării.403 58 2. unul din nodurile prin indicatori de performanță ce sunt monitorizați. numită Infrastructure (AMI). În acest sens investesc în soluții distribuție și contorizare de palier (FDCP). n/a 25 Din perspectiva siguranței utilizatorilor. ceea ce a dus la introducerea etapizată a 114 5 62 6 6 2 33 . de electrice.

. .65 40 * Numărul de zile calendaristice de absenteism prin concedii medicale raportat per angajat. . de absenteism 2016 6. 445 .182 care a fost auditat extern în anul 2016 fără a se înregistra domeniu au fost organizate demonstrații şi prezentări de în cazul societăților de distribuție.02‰ În anul 2016 s-a desfășurat un studiu cu privire la la societățile de distribuție. 58 28  18 -  207 Angajații Grupului au participat la peste 400. . . am înregistrat o scădere de aproape 70% a numărului total de zile de concediu informându-i asupra riscurilor de accidente. informarea accidentelor de muncă. în principal în domeniul a fost verificată conformitatea cu legislația şi documentația Numărul total al accidentelor . conștientizare a angajaților. 10 (3) securității și sănătății în muncă. precum absenteism*. cu participarea angajaților din soldat cu decesul unui angajat al Electrica Serv. În 2016. . ore la nivelul întregului grup Electrica.58 muncă (raportat la 1 mil. consultant independent. convenții de sănătate și securitate în muncă (SSM) cu toți contractorii de lucrări în rețelele de distribuție. . 639 calendaristice reprezentând ITM 2016 . au decedat în 103-1 103-2 103-3 403-2 urma unor accidente de muncă petrecute în instalațiile electrice aparținând celor două societăți de distribuție. Electrica Furnizare. am înregistrat valori de 6 zile în medie. acordarea primului Măsurile rezultate se vor concretiza printr-un program de 2015 . sănătate și securitate ocupațională.un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil PRIORITATEA NOASTRĂ . Scopul principal a fost definirea Măsurile de îmbunătățire în domeniul SSM au inclus și Comparativ cu anul 2015. 0 ajutor sau perfecționare. implementat în mai multe etape începând de 18001/2007 în cadrul sistemului de management integrat anul viitor. au fost analizate cauzele şi factorii îmbolnăvirilor profesionale ale angajaților. privind securitatea şi sănătatea Numărul total al accidentelor - contractori (din care cu deces) Activitatea de securitate şi sănătate în muncă în în muncă şi prevenirea accidentărilor şi îmbolnăvirilor 2016 1(1) 1(1) .44 multe locuri de muncă. iar în ceea ce privește rata de Rata frecvenței accidentelor de 2015 0.PREOCUPAREA PENTRU ANGAJAȚI SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ Totodată. . .000 de ore 10 ani. Electrica (din care cu deces) 2016 . în 2016 în cadrul Grupului s-a înregistrat un accident de muncă Frecvenţa accidentelor de 2015 1. echipamente şi dispozitive specifice de lucru la înălțime Totuși.227 neconformități.PREOCUPAREA PENTRU ANGAJAȚI PRIORITATEA NOASTRĂ . doi angajați ai unor contractori externi . 170 . . 2 (2) cadrul Grupului Electrica respectă standardul OHSAS profesionale. .39 A fost efectuată o analiză a riscurilor prin sondaj pentru mai şi aplicarea măsurilor de prevenire a accidentelor sau cât și în 2015. pentru incapacitate temporară de muncă (ITM) Total zile incapacitate temporară de 639 MĂSURI IMPORTANTE PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR 1 2 3 munca (≥ 3 zile) la nivel de Grup 2015 207 Un angajat a participat în medie la Am integrat Standardul OHSAS Îmbunătățirea SSM a făcut obiectul unui 2016 42 de ore de instruire în domeniul 18001/2007 în toate activitățile studiu dedicat în cazul societăților sănătății și securității în muncă companiei de distribuție și Electrica Serv  An SDEE MN SDEE TN SDEE TS EF ES ELSA SEO SEM Total Numărul total al zilelor 2015 .  An Total de calitate. atât în anul 2016. 4 (1) 2  1 -  7 (1) prevenirea şi stingerea incendiilor. . după caz. .prestatori de lucrări pentru SDEE TN și SDEE MN. dintre locul de muncă și domiciliu. Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră . Rata de severitate a 2015 33. lucrate) 2016 0. Pentru informare şi familiarizarea cu ultimele tehnologii în Am înregistrat zero accidente de muncă soldate cu decese în 2016 Numărul de zile calendaristice 2015 6. în afara zonelor delimitate pentru lucrări. la nivelul Grupului a scăzut numărul 2015 n/a Rata bolilor profesionale acțiunilor necesare în vederea îmbunătățirii sistemului de activități de instruire a personalului angajat. SEO şi SEM. favorizanți în producerea accidentelor înregistrate în ultimii ore lucrate) 2016 11. dar și în ceea ce privește specifică elaborată de societățile Grupului Electrica. 41 . iar prin auditul de securitate și sănătate în muncă de instruire în cursul anului 2016. . 103 .Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica .  24 . Societățile Grupului încheie. accidentelor (raportat la 1 mil. cauza fiind pătrunderea în zona de amorsare a arcului electric. soldate cu decese sau zile de incapacitate 2016 n/a management SSM pe termen scurt şi mediu cu aplicabilitate managementului de vârf asupra deficiențelor constatate temporară de muncă (≥ 3 zile). . 2015 1(1) 1 1(1) . 6 (1) .  1 . în urma controalelor şi analizelor efectuate. . survenit pe traseul muncă (raportat la 1000 de angajaţi) 2016 0. mediu.71 ‰ securitatea și sănătatea muncii (SSM) de către un cadrul acestora şi a Electrica Serv. .

mediul de lucru și cu munca în echipă. 2017. hotărâri sau Electrica nu s-a confruntat cu greve sau alte forme de 21% 79% 13% 87% 28% 72% 14% 86% discriminării. etnie. Totodată. Dialogul purtat cu salariații Grupului sunt membri de sindicat. stakeholderi că respectăm diver- 36% 31% 36% 32% sitatea și egalitatea de șanse Spre exemplu. apartenență sau alte aspecte ale relației administrație – sindicat au fost prelungire pentru cel mult un an. conflict de muncă. Elevii au avut posibilitatea de a se Electrica Furnizare sunt femei familiariza cu tehnologiile folosite. precum La nivelul Grupului Electrica se are în vedere un amplu dezvoltare profesională și pregătire a angajaților vizează furnizarea energiei electrice și gestionarea relațiilor cu program de transformare organizațională pentru optimizarea în cadrul programului de transformare organizațională. cu posibilitatea de vârstă. În PREGĂTIREA ȘI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A ANGAJAȚILOR 103-1 103-2 45% 38% 33% schimb. Acestea au avut o durată de 4-5 săptămâni și au prevăzut dobândirea unor competențe profesionale prin învățare efectivă la locul de 18% 82% 12% 88% 14% 86% 12% 88% Aproape 60% din angajații muncă. sub 30 ani 30-50 ani Peste 50 ani 42 43 . În decursul anului 2016 au avut loc 51 de Electrica în conformitate cu legislația în vigoare. în cadrul SDEE Muntenia Nord am organizat stagii de practică la care au participat 328 de elevi din 64% 63% 64% 66% învățământul profesional și tehnic la trei licee și colegii din Ploiești și Brăila în anul școlar 2016/2017. pentru care compania va putea raporta la pregătirea profesională a elevilor și la îmbunătățirea conducere salariați conducere salariați 6% 2% Garantăm tuturor grupurilor de după implementarea integrală a programului.Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica . generând rezultate concrete în 2018. sex. procese-verbale. asigurându-ne astfel de satisfacția angajaților la locul de muncă Prin Codul de etică și conduită profesională. religie. contribuind activ SEM SEO a angajaților.PREOCUPAREA PENTRU ANGAJAȚI PRIORITATEA NOASTRĂ . clienții finali. Acest SDEEMN Electrica Serv conducere salariați conducere salariați procent este specific industriei în care ne desfășurăm 4% 1% 4% activitățile și corespunde cu media numărului de femei care lucrează la nivel național în sectorul energetic. în timp ce încheiat pentru o perioadă de doi ani. ce urmează a fi implementat pe parcursul anului adaptarea resursei umane redistribuite la cerințele noilor 42% 58% 21% 79% 19% 81% 21% 79% 60%. Sub îndrumarea cadrului didactic și al tutorelui desemnat de SDEE MN. origine. 1% 5% 1% 8% Conform Codului de etică și conduită profesională. De asemenea. naționalitate. colaboratorii şi clienții dialog și colaborare între reprezentanții angajaților și cei contractului de muncă sunt stabilite la nivelul Grupului SDEE TS SDEE TN conducere salariați conducere salariați săi. aproximativ 98% dintre Grupul Electrica se obligă să asigure șanse egale şi administrației și cei ai salariaților. în principal. iar condițiile de 40% 61% 45% 28% tratament similar tuturor şi interzice discriminare pe salariații s-a concretizat. orientare sexuală.un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil PRIORITATEA NOASTRĂ . Grupul 49% 51% 59% 41% 55% 45% 39% 61% Electrica își asumă ca valoare nediscriminarea şi garantează tratamentul egal şi respectarea diversității O relație bună între angajator și personal se clădește pe Perioadele de preaviz pentru toate formele de încetare a în relația cu personalul. partenerii. practicanții au desfășurat activități specifice domeniului de pregătire profesională. derulăm în mod constant stagii include şi procesul de dezvoltare profesională și pregătire de practică în cadrul societăților Electrica. Procesul de calității învățământului profesional si tehnic. întâlniri la nivelul Grupului Electrica între reprezentanții La data de 31 decembrie 2016. ponderea femeilor angajate atinge aproape activităților. Aproximativ 22% din angajații Grupului sunt femei. handicap. nivelului de calificare și anului de studiu. Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră . ai companiei. în cadrul societății Electrica Furnizare.PREOCUPAREA PENTRU ANGAJAȚI conducere 3% ELSA salariați 6% conducere EF salariați EGALITATE DE ȘANSE ȘI RELAȚIA CU SINDICATELE 1% 6% 102-41 103-1 103-2 103-3 402-1 DIVERSITATE 33% 26% 103-1 103-2 103-3 405-1 45% 30% 52% 64% 66% 68% Comunicăm de la egal la egal cu partenerul social. Grupul convingeri politice sau orice alte criterii ce pot sta la baza agreate prin intermediul unor protocoale. care 33% 61% 63% 55% 63% își desfășoară activitățile în zona serviciilor. prin încheierea a 4 muncă sunt reglementate în Contractul Colectiv de Muncă 59% 34% 54% 64% criterii de rasă. Acest program poziții ocupate. acte adiționale la contractul colectiv de muncă.

Electrica (mil. 44 * SDEE MN. CONTRIBUȚIA NOASTRĂ .3%. Costul cu achiziția de energie electrică a reprezentat principalul cost la nivel de Grup. reprezentând 49.9% din Pe segmen.VALOARE ADĂUGATĂ mil. locurile de muncă generate direct. întreținere.4%.070) electrică produsă din surse regenerabile.3%. Principalul cost tul de dis. RON. întreținere si materiale au Venituri (excluzând venituri Pe segmentul de furnizare.VALOARE ADĂUGATĂ PENTRU ECONOMIA ȘI SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ROMÂNEASCĂ COSTURI DE OPERARE 5. trica. Aceasta scădere este generată de reducerea cu 2.8%. Cheltuielile cu reparații.3% din veniturile necesare pentru acoperi. mentenanță și Alte cheltuieli de exploatare au scăzut cu 13 milioane achiziționată pentru aco. respectiv 1.117 întreținere. SDEE TS. Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră .VALOARE ADĂUGATĂ PENTRU ECONOMIA ȘI SOCIETATEA CONTRIBUȚIA NOASTRĂ . 45 . Această categorie a reprezentat 8% din veniturile În urma efortu- nivelul societăților de distribuție.156 5.8% înregistrate în anul 2015. prin achiziție de certificate verzi. rilor investițio. este rezultată în principal din creșterea cantităților furnizate. rea pierderilor de rețea și nale efectuate de din veniturile înregistrate în anul 2016. noastre ne atribuie un rol important în economia României. Electrica Furnizare. cheltuiala cu energia electrică achiziționată a scăzut cu 149 milioane RON sau 3. pe baza țintelor sau Energie electrică achiziționată cotelor anuale stabilite de lege privind ponderea VENITURI Cheltuiala cu achiziția de energie electrică la nivel de Grup producției brute din surse regenerabile. cheltuielile cu repa- Venituri din certificate verzi rații.518 401 cu energia de energie elec. sau cu 2. electrice în legatură cu acordurile de (528) (490) concesiune Reparații.Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica . Această scădere a fost influențată în principal de a excluderii impactului cheltuielilor Servicii Energetice urmare a măririi cantității scăderea cheltuielilor cu reparațiile și mentenanță la Moldova.3% în 2015. de la 3.719 milioane RON în 2015. indirect prin contractanți și investițiile Cheltuieli cu construcția retelelor de 6. 2015 2016 energiei tribuție. Grupul Electrica produce valoare adăugată pentru comunitate și pentru economia României.503 milioane RON la nivel în urma deconsolidării Servicii Energetice Moldova.un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil CONTRIBUȚIA NOASTRĂ . întreținere și materiale Alte cheltuieli de exploatare tribuție. 347 Cheltuielile cu reparații.171) (4. 5. Creșterea veniturilor cu 15 milioane RON. înregistrate în anul 2016. SDEE TN.742 scăzut cu 16% din CV) milioane RON în 2016. Certificate verzi (401) (347) verzi a reprezentat. costul reprezintă achiziția 5.756) (2.719) Ca procent din venituri.9%. de la 455 milioane RON în 2015 perirea pierderilor de 49. reprezentând o cotă de materiale au scăzut cu 15 milioane RON sau 25.1% din a prețurilor de achiziție a filialele de dis. veniturile înregistrate în anul 2015. întreținere și materiale (44) (59) Furnizorii de energie electrică au obligația legală EVOLUȚIA INDICATORILOR FINANCIARI Alte cheltuieli de exploatare (442) (455) de a achiziționa/furniza o anumită cotă de energie 102-45 103-2 201-1 Total (4. RON) la nivel de Grup Reparații. 7.3% în 2016 față Contribuțiile la bugetul de stat. 5. a crescut cu 37 milioane RON sau 1. respectiv 8. veniturile în 2016 și 2015 au reprezentat reprezentând 0.503 5.891 milioane RON în 2015. Electrica Serv. bugetele locale. în 2016 comparativ cu 2015 a rezultat RON în 2016 de la 2. la 3. la 2. Majorarea refacturat.518 milioane RON respectiv 5. costul cu achiziția de certificate Prin activitățile sale.4% în 2015.756 milioane cu achiziționarea de certificate verzi este un cost Grupului Electrica* . Venitul consolidat al Grupului venituri în 2016 și 49. Cheltuiala Conform situațiilor financiare ale entităților care aparțin consolidat. RON 2016 2015 Certificate verzi PENTRU ECONOMIA ȘI SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ Energie electrică achiziționată (2. SEO.7% a prețului mediu de achiziție a energiei electrice care a compensat creșterea cu 5% a cantității achiziționate. SEM.9% din venituri la 44 milioane RON în 2016 de la 59 milioane RON în la 442 milioane RON în 2016. mentenanță și materiale au reprezentat 0. în principal ca urmare rețea a crescut cu 2% ca 2015. la nivelul Grupului.

în componența căruia intră și alte companii de distribuție. Comparativ cu anul 2015.segment de Electrica Fur- furnizare (mil.1% 10 13.1% la nivel de EBITDA. Electrica BET-TR 46 47 . având o marjă 20 2016 2016 2016 998 469 139 a profitului net de 3. rezultată în principal din achiziția energiei electrice la un preț redus pe parcursul anului (scădere de 3% în prețul mediu de achiziție din 2016 față de 2015).2 puncte exploatare. RON) Profit net (mil. RON) nizare a obținut 14. RON. procentuale de bază) în anul 2016 comparativ cu 2015.6 milioane procentuale mai mică față de evoluția acțiunilor Electrica.VALOARE ADĂUGATĂ PENTRU ECONOMIA ȘI SOCIETATEA CONTRIBUȚIA NOASTRĂ . ca efect al optimizării activităților SDEE MN și SEM. cu 5.7% în 2016. imbunătățirea calității serviciului de distribuție și a siguranței în din sectorul energetic. planul fiind realizat în procent de 67. Performanța comparativă Electrica vs BET-TR (04 iulie 2014 . iar Evoluție în anul 2016 fiind influențat în special de scăderea rentabilității marja profitului net a scăzut cu 3 %. iar acțiunile Electrica au urmat același trend de creștere Dividende și dobânzi financiare plătite: 769 milioane RON semnificativă.02% în anul 2016. comparând performanța Electrica cu evoluția indicelui BET-TR. din care aproximativ 15% reprezintă creșterea INVESTIȚII înregistrată exclusiv în cursul anului 2016.Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica . Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră .un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil CONTRIBUȚIA NOASTRĂ .8%. segmentului de distribuție care a fost parțial compensată de Profitul net înregistrat în 2016 a scăzut cu 13 milioane RON -10 un rezultat pozitiv al segmentului de furnizare și al celui de sau 2. la 469 milioane RON. cheltuiala cu salariile și beneficiile angajaților reprezintă 11.50% În anul 2016. Planul de investiții consolidat la nivel de Grup pentru anul 2016 a fost unul ambițios în valoare de 844.VALOARE ADĂUGATĂ PENTRU ECONOMIA ȘI SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ROMÂNEASCĂ SALARIILE ȘI BENEFICIILE ANGAJAȚILOR PERFORMANȚA ACȚIUNILOR ELECTRICA ÎN COMPARAȚIE CU Ca procent din venituri. rezultatul financiar al Grupului Electrica a Marja EBITDA ajustată a crescut cu 128 ppb (puncte 0 9.237 milioane RON Analizând performanța acțiunilor Electrica (ajustate cu dividende) din momentul listării companiei (4 iulie 2014) și până la sfârșitul anului 2016 se constată o creștere a acestora de peste 34%. se înregistrează o variație de 1. PERFORMANȚA INDICELUI BET-TR Piața de capital a avut în general o evoluție bună în anul 2016.3%. Taxe și impozite plătite: 1. de la 482 milioane RON servicii aferente rețelelor de distribuție externe.70% înregistrat o ușoară scădere comparativ cu anul precedent. se observă faptul că indicele respectiv a avut o creștere de doar 9.92% 30 rezultate financ- 2015 2015 2015 925 482 136 iare foarte bune 34.9% în 2016.4 milioane RON.30 decembrie 2016) În 2016. în 2015. Această evoluție este explicată de înregistrarea unei profitabilități crescute. -20 Electrica Furnizare a înregistrat o creștere de 12. La nivelul Grupului Electrica au fost promovate investițiile ținând cont în special de gradul de uzură al activelor companiilor Mai mult. urmărind cu predilecție creșterea eficienței. RON) Profit net . Electrica deține cel mai ambițios plan de investiții în sectorul energetic 50 PROFIT 40 EBITDA ajustată (mil.4 %. investițiile realizate în anul 2016 ajungând la 569.

un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil CONTRIBUȚIA NOASTRĂ .VALOARE ADĂUGATĂ PENTRU ECONOMIA ȘI SOCIETATEA CONTRIBUȚIA NOASTRĂ .Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica .000 de familii în România ȘCOALA Contribuțiile Grupului Electrica la bugetul statului si la bugetele locale în anul 2016 reprezintă echivalentul: 48 49 . Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră .VALOARE ADĂUGATĂ PENTRU ECONOMIA ȘI SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ROMÂNEASCĂ IMPACTUL GRUPULUI ELECTRICA ÎN ROMÂNIA 203-2 Susținem peste 21.

vizând aprofundarea cunoștințelor și perfecționarea abilităților participanților în ceea ce privește O altă inițiativă care a beneficiat de suportul Electrica a fost susținerea unei echipe mobile. 51 . iar o parte din angajaţii săi au și participat la acesta în ROBOTEC – PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL DE GRANTURI cadrul echipei “Team Hospice”. ne asumăm responsabilitatea faţă de comunitățile în care ne desfășurăm activitatea În cadrul Electrica. derulat de Asociația Salvați Copiii România. cât și dezvoltarea spiritului civic al românilor. cultură şi educaţie și urmărim eficiența energetică de granturi să susținem inițiative care ajută la dezvoltarea ASOCIAȚIA SALVAȚI COPIII ROMÂNIA a operațiunilor companiei în spiritul respectului față de comunităților și să oferim sprijinul nostru organizațiilor care mediu. artificială. în special al categoriilor sociale vulnerabile. în mod responsabil și în conformitate oamenilor. Grupul Electrica a devenit partener al „Fundația Sera”. Programul IMPLICAREA ELECTRICA ÎN SOCIETATE* are în vedere asigurarea de servicii complementare. un eveniment să vină în întâmpinarea nevoilor societății românești şi. ori de prestigiu pe plan international care aduce România pe de câte ori a fost posibil. „Help Autism”. „Let’s do it Romania!”. HOSPICE În 2016. prin intermediul unui concurs organizat la nivel de cei în suferinţă la domiciliu. Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră . Electrica a lansat prima ediție al programului de familii care provin din medii dezavantajate compania contribuind astfel la prevenirea abandonului școlar.VALOARE ADĂUGATĂ PENTRU ECONOMIA ȘI SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ROMÂNEASCĂ RESPONSABILITATE SOCIALĂ În calitate de lider. RoboTEC este adresat studenților pasionați de robotică și inteligență a unităţii dedicate pacienţilor staţionari îngrijiţi la centrul din Bucureşti al organizației. internațional.800 de copii și Implicarea noastră în activităţi de responsabilitate socială Tot în 2016. Electrica a susținut Maratonul Bucureşti.un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil CONTRIBUȚIA NOASTRĂ . 50 *Selecția unor activități de CSR ale Grupului din domeniile sănătății și educației.VALOARE ADĂUGATĂ PENTRU ECONOMIA ȘI SOCIETATEA CONTRIBUȚIA NOASTRĂ . angajații companiei s-au implicat harta culturală a lumii. Începând din 2015. implementează proiecte cu impact în societate. programarea și testarea unui robot autonom. care este alături crearea. prin preocupare pentru alinierea României la tendițele globale. vom continua. „Hospice Casa Speranţei”. angajamentul nostru în domeniu îmbunătățim accesul Astfel. Suma strânsă în urma evenimentului a acoperit parțial costul de funcţionare Unul dintre proiectele căștigătoare. Electrica a ales să redirecționeze în 2016 bugetul alocat cadourilor corporate de Paște pentru stakeholderi şi să îl doneze către “Programul Şcoală după Şcoală”. este una constantă. “Salvaţi Copiii”. în activităţi de voluntariat.Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica . iar în 2016. De aceea. credem că responsabilitatea socială Electrica îşi doreşte să contribuie la evoluţia societății și la corporativă (CSR) aduce beneficii atât societății. educaționale şi sociale pentru peste 1. alături de organizaţii precum granturi “Electrica pune România într-o altă lumină”. într-o permanentă modului în care ne desfășurăm activitatea. Electrica a încercat Festivalului Internaţional “George Enescu”. la cu politicile asumate privind sponsorizările și acordarea sănătate.

în 2016. pentru medie și înaltă tensiune.57% Grup au realizat un program de măsuri pentru îmbunătățirea o economie de energie de 563 tep. în energia electrică livrată de Electrica Furnizare clienților de aplicând concepte specifice rețelelor electrice inteligente. biomasă și altele).03% 1.62% 16. Energie din surse regenerabile Energie din surse convenționale produsă.82% 1. (hidroelectric.37% 5. pe o perioadă de 5 ani. ai Grupului Electrica au realizat în 2016 o reducere a CPT ABORDAREA GRUPULUI PRIVIND EFICIENȚA ENERGETICĂ Monitorizarea consumului propriu tehnologic 103-1 103-2 103-3 302-4 CPT (%) Societate distribuție Grupul Electrica evaluează în mod constant și raportează corelat cu programele de investiții anuale.RESPONSABILITATE MĂSURI CONCRETE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ PENTRU UN MEDIU SUSTENABIL Dintre măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice implementate de către operatorii de distribuție amintim: modernizarea branșamentelor şi posturilor de transformare. totalul investițiilor realizate de către operatorii de distribuție SDEE TS 1. respectându-se cerințele reglementatorului.un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil PREOCUPAREA NOASTRĂ . Astfel. semnificative clienților finali. performanțe în ce privește reducerea pierderilor la nivel de În segmentul de furnizare.RESPONSABILITATE PENTRU UN MEDIU SUSTENABIL 6. ci și dezvoltarea G4-EU12 infrastructurii de alimentare a vehiculelor electrice sau integrarea unei cote din ce în ce mai mari de energie La nivel național pierderile de energie aferente rețelelor în rețelele electrice.73% privește distribuția.67% 4. solar. prin implementarea unor măsuri specifice microgeneratoarelor). precum și lucrări de retehnologizare provine din surse regenerabile și modernizare în vederea reducerii CPT. Grupul IT MT JT energie electrică către autoritățile relevante potențialul de creștere a Electrica a investit peste 145 milioane RON în domeniul realizat țintă realizat țintă realizat țintă eficienței energetice din rețelele electrice. operatorii de distribuție tensiune. echilibrarea încărcării Peste 55% din energia electrică furnizată de Electrica clienților de pe piața concurențială fazelor rețelei. înlocuirea transformatoarelor existente MT/JT cu transformatoare cu pierderi reduse. eolian.Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica . în ceea ce privește eficiența energetică și utilizarea inteligentă a Rețelele noastre de distribuție au potențial să contribuie energiei electrice. În 2016. iar reducerea acestuia ar aduce o contribuție Similar. reprezentând o cotă de 26% din SDEE TN 1. iar SDEE TS de 116 Sursa: ANRE Raport de monitorizare a implementării PNAEE 2016 eficienței energetice a rețelelor. 52 53 . securizarea grupurilor de măsură.12% 16. la un viitor verde pentru România. Prin politicile și măsurile asumate.53% 10. electrice de distribuție . în ceea ce eficienței energetice. la reducerea impactului negativ asupra mediului pe piața concurențială a provenit din surse regenerabile și SAD). Mai mult.65% 4.51% 14. precum și promovarea planului de implementare a sistemelor de contorizare inteligentă vor aduce beneficii înconjurător.07% 3. SDEE TS s-a încadrat în limitele stabilite de ANRE portofoliul nostru de achiziții dedicat clienților de pe piața importantă la micșorarea impactului asupra mediului. Astfel. contribuind în același timp. Extinderea sistemelor de automatizare a distribuției (SCADA mod activ. rocada transformatoarelor de putere/reglajul de tensiune. SDEE TN a realizat SDEE MN 0. precum și instalarea grupurilor de măsură inteligentă.consumul propriu tehnologic (CPT).20% precum și racordarea capacităților de producere (inclusiv a din Grup.98% 11. distribuitorilor și furnizorilor. PREOCUPAREA NOASTRĂ .90% 15. iar SDEE MN pentru înaltă Ca urmare a investițiilor efectuate. societățile de distribuție din și printr-un efort investițional susținut. pentru SDEE TN s-au înregistrat electrică din surse regenerabile în consumul zilnic.RESPONSABILITATE PENTRU UN MEDIU SUSTENABIL PREOCUPAREA NOASTRĂ . am reușit deja să integrăm în reprezintă un procent destul de important din energia total joasă tensiune. Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră .11% 4. reconfigurarea/ optimizarea rețelei JT. tep. grupul Electrica concurențială o cantitate semnificativă de energie electrică gestionează eficient aspectele de mediu aferente din surse regenerabile. peste 55% din În seria măsurilor cu impact asupra creșterii eficienței energetice se înscrie și modernizarea rețelelor electrice din gestiune activităților desfășurate. gestiunea sarcinii și interoperabilitatea. înlocuirea echipamentelor.01% 6. Astfel.20% 1. Tranziția acestora către administrarea inteligentă urmează să susțină nu REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE numai eforturile de eficiență energetică.

Partenerul în dezvoltarea raportului este Deloitte Consultanță guvernare și a comitetelor sale Tabel GRI – teme materiale . Indicatorii GRI nu au fost verificați de un auditor extern independent. branduri. însă informațiile financiare au fost preluate din situațiile financiare ale companiei. Începând cu acest raport. nu se aplică 102-16 9. Informații despre angajați și alți lucrători 102-8 Identificarea și selectarea stakeholderilor 102-42 17. prin urmare au primit o asigurare externă.A. nu se aplică Mesajul Directorului General 102-14 2-3 Modificări în procesul de raportare 102-49 . Fiind primul raport non-financiar al Grupului.22-23 organizației Ciclul raportării 102-52 54 Structura guvernanței corporative 102-18 14-15 Punctul de contact pentru întrebări 102-53 54 Delegarea autorității 102-19 16 Conformitate cu standarde GRI . riscuri. DESPRE RAPORT 102-48 102-49 102-50 102-51 102-52 102-53 102-54 102-55 102-56 INDEX DE CONȚINUT GRI Indicator Pagină/ Comentarii/ Indicator Pagină/ Comentarii/ Dezvăluire Dezvăluire GRI pagini omitere GRI pagini omitere Informații generale Rolul celui mai înalt organism de guvernare Numele organizației 102-1 4 și a executivilor de conducere în definirea și 102-26 16 realizarea strategiei. provocări și oportunități cheie 102-15 11-12 Perioada raportării 102-50 54 Valori. PR & CSR al Societății Energetice Electrica S. produse.Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica .19 42 Abordarea privind implicarea stakeholderilor 102-43 17. valorilor.19 Lanțul de aprovizionare 102-9 6 Subiecte cheie și preocupări 102-44 18. nu se aplică Entități incluse în situațiile financiare de aprovizionare 102-45 44 consolidate Principiul precauției 102-11 12 Definirea conținutului raportului și a limitelor 102-46 18. Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră . țintelor Activități. respectând principiile de Președinte al celui mai înalt organism de 102-23 14-15 Asigurarea externă a raportului 102-56 54 guvernare definire a conținutului și a calității. întrebări și sugestii legate de Raportul de Sustenabilitate este departamentul Comunicare.31 decembrie 2016. Punctul de contact pentru informații.Core sau Raportul de Sustenabilitate 2016 este primul raport al Grupului Electrica cu referire la informații non-financiare și cuprinde 102-54 55-56 Componența celui mai înalt organism de Comprehensive 102-22 16 perioada de raportare 1 ianuarie 2016 .20 Initiative externe 102-12 13 temelor Lista temelor semnificative (materiale) 102-47 21 Afilieri 102-13 13 Informații actualizate 102-48 . Pentru pregătirea raportului s-au aplicat indicatorii definiți de Global Reporting Initiative (GRI). 102-55 . principii. - SRL. aplicând opțiunea Core organism de guvernare 102-24 14-15 al Standardului. servicii 102-2 4-9 Revizuirea temelor economice. 39. Temele materiale abordate în acest raport au fost analizate cu ajutorul indicatorilor generali Nominalizarea și selectarea celui mai înalt și specifici al Standardului GRI precum și ai Standardului Specific GRI G4 pentru sectorul energetic.un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil DESPRE RAPORT DESPRE RAPORT 7. 54 55 . standarde și norme ale Ultimul raport întocmit 102-51 . nu se aplică Impact. Grupul Electrica intenționează să raporteze anual informațiile non-financiare.20 Schimbări semnificative în organizație sau lanțul 102-10 . de mediu și 102-31 16 Localizarea sediului central 102-3 4 sociale Rolul celui mai inalt organizm de guvernanța în Localizarea operațiunilor 102-4 5 102-32 16 raportarea nefinanciara Acționariat și formă juridică 102-5 5 Politica de remunerare 102-35 16 Piețe de desfășurare 102-6 4-9 Lista părților interesate 102-40 19 Angajați acoperiți în contractul colectiv de Scara organizației 102-7 4-9 102-41 43 muncă 7-9. nu au avut loc schimbări în privința temelor materiale și nu au existat retratări ale unor informații.

18. Evaluarea abordării de management 103-3 41 DR Răspuns prompt la cerere 11-12.52- sale 103-2 sale 53 Evaluarea abordării de management 103-3 43 Evaluarea abordării de management 103-3 32. rata accidentelor. Tipurile de accidente.44-46 MWh Megawatt oră Durata întreruperilor în rețele de distribuție G4-EU29 29-31 sale Bucharest Exchange Trading Total Return Index .18-21 CNR CME Comitetul Naţional Român al Consiliul Mondial al Energiei SCADA Sistem de automatizare a distribuției energiei electrice Explicarea temei materiale și Abordarea de management și componentele CPT Consum Propriu Tehnologic 103-1 18-21.43 Advanced Metering Infrastructure – Infrastructură avansată al Comunicare și instruire privind politici și AMI ITM Incapacitate temporară de muncă 205-2 24-25 contorizării proceduri anticorupție Abordarea de management și componentele sale 103-2 43 Advanced Metering Management – Gestionare avansată al AMM JT Joasă Tensiune Incidente de corupție confirmate și acțiuni luate 205-3 26 contorizării Performanță economică 10.durata medie de 47 CHAdeMO Charge de Move .43 11.A. 403-2 40-41 Implicare în proiecte de responsabilitate EBITDA SMI Sistemul de Management Integrat rata absenței și decese legate de locul de 50-51 impozitul pe profit si amortizarea socială SSM Securitate și sănătate în muncă muncă ECCDIS Platformă de comandă și control Abordarea Grupului privind eficiența 32-33.A. rata de Îmbunătățirea eficienței operaționale DSM Demand-side Management .Indice care reflectă BET-TR New-generation Open Real time smart Meter .42 56 57 . Angajamentul nostru – Ambiția noastră – Contribuția noastră .41 103-2 50 SDEE MN Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord a limitelor sale sale CRE Centrul Român al Energiei SDEE TN Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord Abordarea de management și componentele Evaluarea abordării de management 103-3 11 CSR Responsabilitate socială corporativă 103-2 41 SDEE TS Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud sale CV Certificate Verzi Impact economic indirect semnificativ 203-2 48-49 SEM Servicii Energetice Muntenia S.36-37 companii întrerupere per client în minute pe an CIGRE Asociația Comitetul National Roman Siguranța utilizatorilor rețelei 38 Impactul indirect în economie 48-49 System Average Interruption Frequency Index . rata zilelor pierdute.A. VE Vehicul electric Explicarea temei materiale și a limitelor sale 103-1 ELSA / 21. sale Domeniul Energiei Serv Politici Anti-corupție 24-27 Evaluarea abordării de management 103-3 42 ACUE Federaţia Patronală a Asociaţiei Companiilor de Utilităţi din Energie ESCO Electricity System Commercial Operator Explicarea temei materiale și 103-1 18-21.44-46 kV Kilo-volt AMR Automated Meter Reading – Citire automată de la distanță Îmbunătățirea serviciilor de distribuție 29-33 LEA Linii electrice aeriene Explicarea temei materiale și a limitelor sale 103-1 11. WEC World Energy Council – Consiliul Mondial al Energiei Abordarea de management și componentele Electrica S.24 Diversitatea salariaților și a conducerii (gen și AFEER Asociatia Furnizorilor de Energie Electrica din Romania FDCP Firida de distribuție şi contorizare de palier a limitelor sale 405-1 42 Abordarea de management și componentele categorii de vârstă) AGA Adunarea Generala a Acționarilor GRI Global Reporting Initiative 103-2 24.un partener Prioritatea noastră - Transparență și implicarea Îmbunătățirea serviciilor și adăugată pentru economia și Responsabilitate pentru Despre raport Directorului General cu tradiție în România preocuparea pentru angajați părților interesate dezvoltarea tehnologică societatea românească un mediu sustenabil DESPRE RAPORT DESPRE RAPORT Dezvăluire Indicator Pagină/ Comentarii/ Dezvăluire Indicator Pagină/ Comentarii/ GLOSAR GRI pagini omitere GRI pagini omitere Teme materiale Abordarea de management și componentele Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din ES / Electrica 103-2 42 ACER Servicii Energetice Electrica S.18-21 ANRE Autoritatea Națională de Reglementare in domeniul Energiei Frecvența întreruperilor în rețele de distribuție G4-EU28 29-30 MT Medie Tensiune Abordarea de management și componentele ASRO Asociația de Standardizare din România 103-2 11.Valoare Preocuparea noastră - Mesajul Electrica . Rezultatul înainte de deducerea cheltuielilor privind dobânzile.26 Pregătirea și dezvoltarea profesională a A-LST-RO Asociaţia pentru Lucrul sub Tensiune din România Institutul Național Român pentru Studiul Amenajării și Folosirii sale 43 IRE angajaților Surselor de Energie Evaluarea abordării de management 103-3 24 AGOA Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor IT Înaltă Tensiune Explicarea temei materiale și a limitelor sale 103-1 18-21. SEO Servicii Energetice Oltenia S. EF / Electrica Tep Tone echivalent petrol Relația cu sindicatele 43 energetică 52-53 Electrica Furnizare S.gestionarea consumului 28-35 SIER Societatea Inginerilor Energeticieni din Romania îmbolnăvire profesională.A. 103-2 43 Abordarea de management și componentele 32-33.52-53 Perioade minime de preaviz privind 402-1 43 Reducerea consumului de energie 302-4 52-53 modificările operaționale Egalitate de șanse și diversitate 42 Pierderi de energie distribuită G4-EU12 53 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 103-1 18-21. Furnizare TWh Terrawatt oră Explicarea temei materiale și a limitelor sale 103-1 18-21.numărul de CIRED Congrès International des Rèseaux Electriques de Distribution SAIFI întreruperi per client la nivelul unui an Securitate și sănătatatea în muncă 39-41 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 103-1 11.Încărcare pentru mișcare / Încărcare rapidă SAIDI Cercetare și Dezvoltare G4-EU 12.A.52 Societatea Energetică Electrica S.sisteme inteligente evoluția celor mai lichide 12 companii lisate la BVB NORM Îmbunătățirea serviciilor de furnizare 34-35 Evaluarea abordării de management 103-3 11 de monitorizare BVB Bursa de Valori București Valoare economică direct generată și valoare RED Rețele electrice de distribuție Îmbunătățirea serviciilor energetice 28-29 201-1 44-46 CA Consiliul de Administrație economică distribuită SAD Sistem de automatizare a distribuției energiei electrice Noi tehnologii 36-37 CAPEX Investiții Performanță economică în raport cu alte System Average Interruption Duration Index .A.

Sector 1.electrica. Bucureşti @ csr@electrica. PR & CSR Electrica Str. Contact Departamentul Comunicare. Grigore Alexandrescu nr.ro +4021 208 59 99 www www. 9.ro .