You are on page 1of 2

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT

FIŞA PSIHOLOGICĂ (FIŞĂ PSIHODINAMICĂ DE CUNOAŞTERE ŞI 6. Imaginaţia:
EVALUARE)  conţinutul reprezentărilor de tip imaginativ: □ sărac; □ bogat;
 formele imaginaţiei: □ reproductivă; □ creatoare; □
combinatorică;
 calităţi speciale: □ pentru activităţi tehnice; □ pentru activităţi
Iniţiale, cod unic de înregistrare: ................................. literar-artistice;
7. Limbajul:
 Vocabular: □ foarte sărac; □ redus; □ bogat;
1. Percepţia:  Exprimare: □ incorectă; □ greoaie; □ uşoară şi corectă; □
□ identifică obiecte cunoscute; frumoasă şi corectă;
□ recunoaşte obiecte inedite; 8. Afectivitatea:
 percepe relaţiile inter-obiectuale: □ spaţiale; □ temporale; □ □ foarte emotiv, emoţiile îi perturbă activitatea;
cantitative; □ emotiv, dar fără reacţii dezadaptative;
 spirit de observaţie: □ insuficient dezvoltat ; □ mediu dezvoltat □ neemotiv, îndrăzneţ;
; □ foarte dezvoltat ; 9. Motivaţia:
2. Reprezentările (forme specifice): □ Intrinsecă;
□ matematice; □ Extrinsecă;
□ cu privire la fenomene naturale; 10. Temperamentul:
□ cu privire la fenomene sociale; □ Coleric (impulsiv, puternic exteriorizat, nestăpânit, inegal,
□ cu privire la acţiuni, activitate; uneori agresiv, cu tendinţa de dominare a altora)
□ jocuri de tip simbolic (imitative pe bază de reprezentări); □ Sangvinic (energic, exteriorizat, vioi, mobil, echilibrat, uşor
3. Tipul de gândire specific elevului: adaptabil, guraliv, nestatornic)
□ gândire concretă; □ Flegmatic (calm, controlat, reţinut, lent, mai greu adaptabil,
□ gândire abstractă; rezistent la solicitări repetitive)
□ gândire convergentă; □ Melancolic (hipersensibil, interiorizat, retras, nesigur, anxios)
□ gândire divergentă; □ Tip combinat :
4. Memoria: ..................................................................................................................
 Viteza de memorare a cunoştinţelor: □ lentă; □ medie; □ rapidă; ............
 Durata păstrării cunoştinţelor: □ scurtă; □ medie; □ lungă; 11. Voinţa (manifestată în procesul de integrare, în colectivitate şi
 Reproducerea cunoştinţelor: □ cu dificultăţi; □ creatoare; □ faţă de activităţi):
fidelă; □ manifestă capacitatea de a acţiona în conformitate cu scopul –
5. Atenţia: dirijat – spontan;
 Stabilitatea atenţiei în activităţi: □ în tot timpul activităţii; □ în □ manifestă capacitatea de a formula independent scopuri – în
anumite momente ale activităţii; activităţile obligatorii şi în joc;
□ capacitatea de a lua oportun decizii;
 Capacitatea de concentrare: □ deficitară; □ medie; □ bună;
□ capacitatea de a aprecia corect dificultatea obstacolelor;

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, et. 3 Slatina, jud. Olt Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015, jud. Olt
E-mail: cjraeolt@yahoo.com E/mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro
Tel: +40 (0)349805855 Tel: +40 (0)249 410927
Fax: +40 (0)349805856 Fax: +40 (0)249 412801
http://cjraeolt.ro http://isjolt.ro

. izolat. ale oamenilor. cu …………………………………………………………………… uşurinţă. 3 Slatina.. modelaj. puţin comunicativ.... Ecaterina Teodoroiu nr.ro http://isjolt. Trăsăturile de caracter (formate sau în devenire): …………………………………………………………………………  Atitudini faţă de muncă şi învăţare: □ pozitive. redarea □ Cu abateri comportamentale relativ frecvente. construcţii. bună.ro Tel: +40 (0)349805855 Tel: +40 (0)249 410927 Fax: +40 (0)349805856 Fax: +40 (0)249 412801 http://cjraeolt.. Conduita elevului la lecţii: redată cu uşurinţă în desen.....) □ Atenţia şi interesul sunt inegale şi fluctuante... Olt E-mail: cjraeolt@yahoo. □ negative. redarea □ Prezent numai fizic. cu uşurinţă..ot. pictură. ………………………………………………………………………… 13.com E/mail ISJ: secretariat@isjolt........ jud.. ………………………………………… ........ consilier:……………………………………………... Profesor □ Lucrează greoi..... crearea unor poveşti şi poezii. trăite.) (teste/chestionare/probe psihologice): □ De tip tehnic-constructiv (receptivitatea şi înţelegerea.. într-o formă inedită a unor povestiri cunoscute şi întâmplări □ Devianţă.. originală. ………………………………………………………………………… 14.. □ De tip actoricesc (receptivitate crescută şi sensibilitate faţă de □ De regulă este pasiv. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Str.... …………………………………………………………………………  Atitudini faţă de sine: □ pozitive.. …………………………………………………………………………  Atitudini faţă de alţii: □ pozitive.. □De tip literar (receptivitate şi sensibilitate faţă de poezii.. stabileşte uşor relaţii. propuneri. nu se încadrează în timp. a culorilor... uşurinţa şi bogăţia expresivităţii 18. □ Este în contact cu grupul. 12.. Instrumentele utilizate pentru a cunoaşte şi evalua elevul verbale.. comunicativ.... dar consumă mai mult timp şi investeşte mai multă energie. et. abateri comportamentale grave.. a raporturilor spaţiale. mimică.. etc...ro ...…………… 15. redarea cu uşurinţă a unor povestiri şi întâmplări trăite.. Purtarea în general: transpunerea într-un personaj... Slatina. □ negative... Ecaterina Teodoroiu.. aşteaptă să fie solicitat.. trăirile sufleteşti ale personajelor din poveşti...... dar nu grave..... 230015. □ De tip artistic (armonia formelor. rezervat.... sociabil.) □ Exemplară. 8B.. □ Corectă....... etc.. bun organizator al grupului...edu.... vine cu idei şi □ capacitatea de a îndeplini. INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT □ capacitate de efort voluntar.) ………………………………………………………………………… □ De tip mixt: ………………………………………………………………………… .... se integrează dar preferă sarcinile executive... Însuşirile aptitudinale: ………………………… □ Lucrează repede.. □ negative...... 16.. cu frecvente distrageri fidelă a unor stări sufleteşti prin gestică. jud. ………………………………………………………………………… etc. a proporţiilor... a elementelor construcţiei. 17.. cuviincioasă.. □ Participă la activitatea de grup numai dacă este solicitat. □ Atent. □ Sociabil. nr.. etc..... Olt Str. conduită verbală. cu interes. ……………………………………………………… receptivitatea şi înţelegerea. Conduita elevului în grup(integrarea socială a elevului): □ Mai mult retras... a proporţiilor. rezolvă uşor şi corect sarcinile de învăţare. ireproşabilă..... Aptitudini creative: □ Activ.. a dispoziţiei spaţiale. □ Lucrează corect.. traduce în viaţă decizia (sarcina).. participă activ. cu erori.. poveşti.... caligrafie. 8B.. cu iniţiativă.