You are on page 1of 2

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ OLT

Fişă de consiliere si orientare individuală

INIȚIALE – COD UNIC DE ÎNREGISTRARE :
ȘCOALA:
CLASA:
DATA :
DATE RELEVANTE DESPRE SITUAȚIA FAMILIALĂ (părinți căsătoriți, divorțați, concubinaj, deces, părinți plecați în
străinătate, frați/surori, alte rude cu care locuiește) :

MOTIVUL SOLICITĂRII: ’ dezvoltare personală, ’ stimă de sine scăzută, ’ informare, ’ educație pentru sănătate, ’
educație pentru carieră, ’ consiliere vocațională, ’ eșec școlar, ’ performanțe școlare scăzute, ’ abandon școlar, ’
evaluare psihopedagogică, ’ dificultăți de învățare, ’ dificultăți de relaționare, ’ probleme de comunicare, ’
probleme comportamentale: agresivitate, hiperactivitate, ’ tulburări emoționale (anxietate, depresie), ’
comportamente și atitudini deviante, ’ dileme morale, ’ dificultăți în luarea deciziei și asumarea responsabilității,
’ scăderea capacității de adaptare la realitate, dezvoltarea abilităților sociale-asertivitate, ’ controlul stresului, ’
managementul timpului, ’ abuz emoțional, abuz fizic, ’ intervenții în situații de criză: divorț, boală, decesul
părintelui, ’ absenteism, ’ prevenirea suicidului, ’ alte
cazuri ...........................................................................................................................

ANALIZA SITUAȚIEI PREZENTE: (scurta descriere, definirea problemei

DATE DESPRE SITUAŢIA ŞCOLARĂ :

Discipline şcolare preferate :

Discipline şcolare mai puţin preferate:

Activităţi extraşcolare relevante:

SOLICITAREA CONSILIERII DIN PROPRIE INIȚIATIVĂ:

’ DA

’ NU (la iniţiativa/recomandarea):

___________________________________________________________________________________________________________
Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, et. 3 Slatina, jud. Olt Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015, jud. Olt
E-mail: cjraeolt@yahoo.com E/mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro
Tel: +40 (0)349805855 Tel: +40 (0)249 410927
Fax: +40 (0)349805856 Fax: +40 (0)249 412801
http://cjraeolt.ro http://isjolt.ro

..ro Tel: +40 (0)349805855 Tel: +40 (0)249 410927 Fax: +40 (0)349805856 Fax: +40 (0)249 412801 http://cjraeolt............ Ecaterina Teodoroiu......……..….... 8B............. Olt Str....... Dificultăţi întâmpinate:……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Recomandare: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ___________________________________________________________________________________________________________ Str..................................... ……………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………..........ot.edu.... Conţinutul şedinţei: (ceea ce se realizează în şedinţa respectivă)………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………......... ...... Conţinutul şedinţei: (ceea ce se realizează în şedinţa respectivă)………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………........ …………………………………………………………………………………………………………………………............................... …………………………………………………………………………………………………………………………..... 8B.........: 1 Data:………………………………................ et....…...com E/mail ISJ: secretariat@isjolt...…….....................................ro .............. Olt E-mail: cjraeolt@yahoo. Slatina........ .............................................................ro http://isjolt........................ 230015...............: 2 Data:……………………………….................. INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ OLT SEDINTE DE CONSILIERE (acolo nude e cazul) Şedinţa nr............. jud...... 3 Slatina........ Dificultăţi întâmpinate:……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Recomandare: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Şedinţa nr.... Ecaterina Teodoroiu nr.. Obiectiv (se stabileşte împreună cu cel consiliat)……………………………………………......................... jud... nr............ Obiectiv (se stabileşte împreună cu cel consiliat)……………………………………………..........