You are on page 1of 1

NOTA INFORMATIVA

DATAS PREVISTAS EXAMES OPE

En relación cos procesos selectivos convocados mediante a Resolución do 1 de marzo de


2018 da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, informamos
das datas previstas para a realización dos exercicios da fase de oposición:

Categoría Data prevista

Médico/a de familia 25 de novembro de 2018

Enxeñeiro/a técnico/a

Grupo de xestión da función administrativa


Último trimestre de 2018
Grupo técnico da función administrativa

Técnico/a superior en documentación sanitaria

Celador/a 10 de marzo de 2019

Grupo auxiliar da función administrativa 7 de abril de 2019

Enfermeiro/a 12 de maio de 2019

DIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS HUMANOS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE