You are on page 1of 1

ESKĐŞEHĐR OSMANGAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Öğrencinin:

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Adı ve Soyadı:


Đnşaat Mühendisliği Bölümü Numarası:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1514x6339 Betonarme I, Yaz okulu, 2.Ara sınav, 01 Ağustos 2007, Saat 09:00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Đyi denetimli şantiyede üretilmiş bir basit kiriş
ve kesiti sağda verilmiştir. Çekme tarafında
4φ24 çubuk vardır. g sabit ve P hareketli
karakteristik yüklerinden oluşan momentin

50 cm
güvenle taşınabilmesi için P en fazla ne olabilir.

Malzeme: C35/40 ve S420a

30
30
Pas payı: 5 cm

2. Đyi denetimli şantiyede üretilecek bir basit kiriş


ve kesiti sağda verilmiştir. g ve G karakteristik
sabit yüklerini güvenle taşıyabilmesi için gerekli
boyuna ve enine donatıyı hesaplayınız. Kiriş
açılımını çiziniz.

Malzeme: C35/40 ve S420a


Pas payı: 5 cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Süre 90 dakika, notlar ve kitaplar açık. Başarılar, Prof. Dr. Ahmet TOPÇU
Gözcülere soru sormayınız, ilk 30 dakika içinde sınavdan çıkmayınız.
Adınızı, numaranızı kısaltmadan yazınız. Çizimleri özenli yapınız, renkli kalem kullanmayınız.
Soru kâğıdı cevaplar için kullanılacak, başka cevap kâğıdı verilmeyecektir. Telefonlarınızı kapatarak, kaldırınız.