You are on page 1of 52

Prvi hrvatski vojnostručni magazin

EUR 2,10
CAD 3,00
AUD 3,30
USA 2,00
CHF 3,50
SLO EUR 1,80
SEK 17,00
NOK 17,00
DKK 15,50
GBP 1,30

Broj 406 • 12. listopada 2012. • Izlazi od 1991. • www.hrvatski-vojnik.hr Besplatni primjerak

RAZGOVOR

pukovnik Zlatan Sever,
čelnik Host Nation Support centra
na vježbi Jackal Stone 12

RUAG-ova zaštita za
helikoptere RATNIČKA PROŠLOST
SKANDINAVSKIH ZEMALJA

RAZDOBLJE
VELIKIH
desetnik Dominik Kuček RATOVA

NAJSPREMNIJI
PRIPADNIK OSRH
PRINTED IN CROATIA

ORUŽANE
SNAGE
ISSN 1330 - 500X

FILIPINA

NASLOVNICA_406_solo.indd 7 10/10/12 3:16 PM

2 broj 406 / 12. listopada 2012.

SADRŽAJ
4 NATJECANJE ZA najspremnijEG 14 Razgovor
PRIPADNIKA OSRH pukovnik Zlatan Sever, čelnik HNS centra
Prvi za Hrvatsku (Host Nation Support Center) na vježbi Jackal Stone 12
10 VIJESTI OSRH 16 MVV Jackal Stone 12
Prisegnuo deveti naraštaj dragovoljnih ročnika Višemjesečna priprema za besprijekorno funkcioniranje
11 časničkA ŠKOLA HVU-a 18 reportaža
Teoretska i praktična obuka su nerazdvojni Vojno-obavještajna bojna u vježbi Jackal Stone 12
12 20. hodočašće hrvatske vojske 19 NATO tečaj u OSMVO
i policije u Mariju Bistricu Hrvati pripremaju Šveđane za KFOR
Ujedinjeni u vjeri 20 VIJESTI OSRH
Tim OSRH na vježbi Combined Endeavor 2012

4 broj 406 / 12. listopada 2012. broj 406 / 12. listopada 2012.
5 12 broj 406 / 12. listopada 2012. Misno koncelebrirano slavlje s vojnim biskupima i sveće- broj 406 / 12. listopada 2012.
13
nicima iz brojnih zemalja predslavio je apostolski nuncij
u RH nadbiskup Alessandro D’Errico, a propovijedao 
vojni biskup Juraj Jezerinac

NATJECANJE ZA NAJsprEmNiJEG pripADNiKA OsrH Domagoj VLAHOVIĆ, snimio Tomislav BRANDT 20. hodočašće Leida ParLov, snimio Davor Kirin
hrvatske vojske
i policije u
Mariju Bistricu

Put koji je Pobjednik, desetnik dominik kuček
Prešao za malo manje od devet sati s Punom
naPrtnjačom i Puškom vHs, dugačak je
Ujedinjeni U vjeri
maratonskiH 40 kilometara. uz razne fizičke
PrePreke, staza je zaHtijevala i iznimne
vojničke vještine i orijentacijske
sPosobnosti...

“PriPadnici OSrH-a Su
izuzetnO POnOSni štO
Sudjeluju na OvOm
HOdOčašću. tO jača
njiHOvu kOHeziju i
mOral, jača kršćanSke
i mOralne vrijednOSti,
ljubav Prema bOgu,
čOvjeku i dOmOvini”,
Kad je prije nekoliko mjeseci stigla najava povratka natjecanja kazaO je general
lOvrić

Prvi za
za najspremnijeg vojnika OSRH, unutar sustava MORH-a i OSRH
dočekana je s odobravanjem i velikim očekivanjem. Sada kada
je dvodnevno natjecanje završeno (6. listopada) možemo samo
zaključiti da se pauza više ne smije ponoviti. Zašto je natjecanje
opravdalo svoju obnovu postoji više razloga. Prva su dva vidljiva Više od 5000 hrvatskih vojnika, po- otvorenom bl. Alojzija Stepinca u na njezin način povjerenja, predanja, adekvatnu potporu u mogućnostima. U Mariji Bistrici su cilj da u Bistricu dođu i pripadnici
odmah. Prvi: svi mi koji smo imali privilegiju pratiti ga uživali smo licajaca, branitelja i stradalnika Do- koncelebraciji s vojnim biskupima radosti i mira”, kazao je u propovijedi Ali, moramo biti realni. Valja razumje- uz hrvatske vojnike, OS-a drugih zemalja te očekuje kako
promatrajući sposobnosti, snagu, volju, ali i pozitivan rivalitet koji movinskog rata kojima se pridružilo i i svećenicima iz brojnih zemalja mons. Juraj Jezerinac te pozvao da ovo ti vrijeme i njegove zahtjeve. Vojni or- policajace, brani- će ih sljedeće godine biti još više.
telje i stradalnike

Hrvatsku
su pokazali natjecatelji. Drugi: natjecanje je davalo veliku dozu tisuće vjernika iz cijele Hrvatske su- među kojima Libanona, SAD-a, Slo- hodočašće bude događaj naše promje- dinarijat se trsi da svima navijesti mir, “Pripadnici OSRH-a su izuzetno
pravog, sportskog, adrenalinskog uzbuđenja, uz iznimku što su svi djelovalo je 7. listopada na jubilarnom vačke, Francuske, Bosne i Herce- ne, dan naše radosti, slavlje naše novo- pouzdanje u Boga gospodara povijesti i Domovinskog rata ponosni što sudjeluju na ovom ho-
bili i  pripadnici
koji su ga pratili navijali i bodrili baš sve natjecatelje, koji su to 20. hodočašću hrvatske vojske i polici- govine, Poljske, Njemačke i drugih sti. “Ostanimo duboko povezani među- potrebu odgovornosti svakog djelatni- dočašću. To jača njihovu koheziju i
ministarstva obrane
apsolutno zaslužili! je Majci Božjoj Bistričkoj. U Mariji Bi- predslavio je apostolski nuncij u sobno molitvom, čuvajmo se podjela, ka i naše biskupije u cjelini. Potrebno vojske Bosne i moral, jača kršćanske i moralne vri-
Daljnje razloge objasnio nam je prvi dočasnik HKoV-a časnički strici su bili i pripadnici ministarstva Republici Hrvatskoj nadbiskup Ale- njegujmo vrijednost drugoga, poštuj- nam je oživjeti međusobno povjerenje Hercegovine a prvi jednosti, ljubav prema Bogu, čovjeku
namjesnik Dominik Ban, predstavljajući (uz Gardijsku oklopno- obrane i vojske Bosne i Hercegovine a ssandro D’Errico, a propovijedao do- mo prava života i čovjeka, čuvajmo i s njime ući u budućnost koju moramo put i Francuske što i domovini”, kazao je general Lovrić.
mehaniziranu brigadu) suorganizatora natjecanja, Dočasnički prvi put i Francuske što je hodočašću maćin vojni biskup Juraj Jezerinac. dobro koje je omogućilo našem narodu ponuditi onima kojima smo poslani.” je hodočašću dalo i “Doživjeti ovo jedinstvo policijskih,
lanac potpore. Obuka mora biti prioritet OSRH, a to vrijedi i za dalo i dodatnu međunarodnu dimen- “Dragi hrvatski vojnici i policajci, hr- da opstane”, kazao je mons. Jezerinac. Ministar Kotromanović je kazao kako dodatnu međuna- vojnih snaga, vatrogasaca, branitelja
pojedinačnu obuku. Upravo se potonja ovdje prezentira. Vojnički ziju. Hodočasnicima su se pridružili i vatski branitelji, hrvatski vatrogasci, Prisjetio se i početaka pastoralne skrbi se i na ovom hodočašću pokazalo da rodnu dimenziju poseban je doživljaj, posebna vrijed-
poziv, kao specifičan, spoj je raznih znanja, sposobnosti i vještina, ministar obrane Ante Kotromanović, dragi roditelji i supruge, muževi i djeco za vojsku i policiju u Hrvatskoj kao i 15 se Hrvatska vojska i Majka Božja nost koja nas obvezuje da budemo
koje se nastoji dovesti do perfekcionizma. Odabrani natjecatelji Evelin Tonković, zamjenik ministra poginulih branitelja, svi vi ovdje oku- godina djelovanja Vojnog ordinarijata Bistrička vole. Čestitao je Vojnom još bolji”, kazao je zamjenik mini-
u tome su postigli mnogo i to će pokazati natjecanjem. Bit će unutarnjih poslova, predstavnici pljeni vjernici, ne bojte se budućnosti! u RH kazavši: “Bilo je poteškoća, ima ordinarijatu na dobroj organizaciji stra unutarnjih poslova Tonković.
primjer svojim kolegama da budu još bolji, a i primjer mladima ministarstva branitelja, načelnik GS Oslonite se na izdržljivu povijest svoje ih sada i bit će ih. Vremena nikome hodočašća i na njihovu dosadašnjem Apostolski nuncij nadbiskup Alessan-
koji bi željeli postati vojnici, zaključio je Ban. OSRH-a general- pukovnik Drago Lo- domovine, na vjeru poput Marije, sta- nisu laka, ljudi su izloženi naglim i slo- radu i djelovanju. Komentirajući me- dro D’Errico svim je hodočasnicima
vrić te drugi civilni i vojni dužnosnici. vite se na službu drugih poput Gospe, ženim promjenama, potrebe su nam đunarodni karakter hodočašća mi- prenio i poruku pape Benedikta o
Misno slavlje na prostoru crkve na njegujte odnos s Bogom i čovjekom veće od mogućnosti, volja ne nalazi nistar obrane je istaknuo kako jest oprostu, te im udijelio blagoslov. n

HV 406_04_09_new.indd 4-5 10/10/12 1:54 PM HV 406_12_13_new.indd 12-13 10/10/12 2:06 PM

IMPRESSUM
MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
Nakladnik:
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva
Glavni urednik: Željko Stipanović (zeljko.stipanovic@morh.hr)
Zamjenica glavnog urednika: Vesna Pintarić (vpintar@morh.hr)
Zamjenik glavnog urednika za internet: Toma Vlašić (toma.vlasic@morh.hr)
Urednici i novinari: Leida Parlov (leida.parlov@morh.hr),
Domagoj Vlahović (domagoj_vlahovic@yahoo.com),
Lada Puljizević (ladapuljizevic@yahoo.com)
Lektura / korektura: Gordana Jelavić
Urednik fotografije: Tomislav Brandt
Fotografi: Josip Kopi, Davor Kirin
Grafička redakcija: Zvonimir Frank (urednik), (zvonimir.frank@zg.htnet.hr), Ante Perković,
Damir Bebek, Predrag Belušić
Marketing i financije: Igor Vitanović, tel: 3786-348; fax: 3784-322
Tisak: Tiskara Zelina d.d., Sv. I. Zelina, K. Krizmanić 1
Adresa uredništva: Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva, Ilica 256b,
10000 Zagreb, Republika Hrvatska
http://www.hrvatski-vojnik.hr, e-mail: hrvojnik@morh.hr
Naklada: 4000 primjeraka

Naslovnicu snimio Tomislav BRANDT
U članstvu Europskog udruženja vojnih novinara (EMPA)
Rukopise, fotografije i ostali materijal ne vraćamo. Copyright HRVATSKI VOJNIK, 2012.
Novinarski prilozi objavljeni u Hrvatskom vojniku nisu službeni stav Ministarstva obrane RH.

HV_406_02_03.indd 2 10/11/12 9:14 AM

broj 406 / 12. listopada 2012.
3

22 NATO VIJESTI 42 Podlistak
Vidljivi rezultati misije u Afganistanu Razdoblje velikih ratova
24 NOVOSTI IZ VOJNE TEHNIKE 46 FilateliJa
Prvi let Su-30SM Marke - čuvari događaja
28 RATNE MORNARICE 47 VEKSILOLOGIJA
Specijalizirana fregata i razarač - jesu li isplativi? (II. dio) Razvoj vojnih zastava
32 VOJSKE SVIJETA 48 multimedija
Oružane snage Filipina Jednostavno do pametnog televizora
38 Zaštitni sustaVI 50 DUHOVNOST
RUAG-ova zaštita za helikoptere Jadni bogataš, ako ne zna darivati

16 broj 406 / 12. listopada 2012.
Za dio sudionika vježbe smještaj
je bio osiguran u šatorskom U Zemuniku su bili osigurani svi broj 406 / 12. listopada 2012.
17 28 broj 406 / 12. listopada 2012.
obalni borbeni brodovi (Littoral Combat Ship - LCS) američke ratne mornarice (LCS-1 USS Freedom
(slika dolje), LCS-2 USS Indenpendance (slika lijevo)) mogu poprimati različite uloge nakon svake broj 406 / 12. listopada 2012.
29
naselju podignutom na uvjeti za život i nesmetan rad rekonfiguracije rabeći specifične module namijenjene svakoj misiji te rabeći pritom posadne i bes-
prostoru od 10 000 m2 sudionika pa i za rekreaciju posadne letjelice, površinska plovila i ronilice kada djeluju kao matični brodovi za flotu raznorodnih
vozila pri njihovu porinuću, povratku, nadzoru, dopuni streljivom i gorivom

MVV Jackal Stone 12 Leida ParLov, snimio Josip KoPI RATNE MORNARICE Pripremila Maja PTIĆ GRŽELJ

Foto: US Navy
postrojbama. Stoga i ne čudi što su izviđale lokacije, utvrđivao pravni unatrag generalno velikih problema rativnom, provedbenom i logiističkom
Prehrana je
pripreme za vježbu započele još u okvir. Posebno je istaknuo Upravu nije bilo, napominje Vuk. dijelu. Nakon toga u misiji UNDOF
organizirana u
svibnju prošle godine. Glavni planer za obrambenu politiku MORH-a i Početkom provedbenog dijela vjež- na Golanskoj visoravni bio je stožerni klimatiziranom
s hrvatske strane bio je natporučnik Službu za pravne poslove MORH-a be nisu prestale aktivnosti planskog časnik u Zapovjedništvu misije i to kao šatoru
Željko Vuk. Njemu i njegovu timu čija je potpora u planskom procesu tima. Tijekom same vježbe provodili operativni časnik s gotovo istim duž- 114 mm na plovilima Type 23 i Type mjerno zadržali karakteristiku nes-
zasigurno pripada velik dio pohvala bila izuzetno značajna. Dobivao je su nadzor i koordinaciju svih aktiv- nostima kao što sada radi. “Iskustva 45 može prilagoditi dalekometnom pecijaliziranosti kako bi se izbjegla
koje je hrvatska od američke strane zahtjeve od zemalja sudionica i ko- nosti kako bi se sve odvijalo po pla- su gotovo neprocjenjiva.” zaključio je. U nekoliko posljednjih godina pojavile sU se nove streljivu, ali još ništa nije definirano, inherentna ograničenja, koja proizla-
kao organizatora vježbe dobila za ordinirao svime što podrazumijeva nu. Natporučnik Vuk bio je jedan od Sprema se ponovno za UNDOF na kategorije fregata pa konstrUktori danas govore o tako da ovo poboljšanje ostaje među ze iz postizanja pune sposobnosti u
sve što je napravila u sklopu pot- potporu zemlje domaćina. Trebalo je malobrojnih koji je znao cijeli scenarij poziciju starijeg operativnog časnika potencijalnim područjima rasta u jednom glavnom području borbenog
pore zemlje domaćina. Oni su prvi iskoordinirati i rad svih sastavnica vježbe, koje se aktivnosti, gdje, kada i voditelja UNDOF JOC-a (UNDOF Jo- fregatama opće namjene ali i o novom pristUpU tzv., budućnosti. djelovanja.
počeli a posljednji završili vježbu. oružanih snaga, aktivnosti MORH-a kako provode. Pojasnio je kako je na int Operation Center). Na vježbi Jackal U svakom slučaju, ne postoji spe- Među njima svakako je vrijedna spo-
Pregovaranje, dogovaranje i brzo do- s drugim ministarstvima i tijelima svim lokacijama u svakom podređe- Stone odrađen je dobar posao, a Vuk stabilizacijskim fregatama koje bi trebale prilagoditi cijalizirana fregata namijenjena mena japanska klasa razarača DD-
nošenje odluka - najkraći je opis po- državne uprave. Među njima su i nom zapovjedništvu vježbe bila ma- je napomenuo kako je imao veliku staro poimanje fregate novim operativnim zahtjevima kopnenim ciljevima, iako otkazane 19. Ovi razarači istisnine 5000 t za-
sla glavnog planera. Postulat kojim hrvatska kontrola zračne plovidbe te nja kontrolna grupa u kojoj su bili i potporu nadređenih u Upravi za ope- francuske fregate FREMM kao i bu- mjenjuju razarače klase Takanami te
se natporučnik Vuk vodio u poslu Državni zavod za nuklearnu radio- predstavnici tima za planiranje koj su rativne poslove i obuku GS OSRH-a duća njemačka fregata F125 pružaju djeluju kao “tjelohranitelji” plovilima
bio je mnogo kompliciranih stvari lošku i biološku detekciju. Gledajući neprekidno slali informacije o situaci- kao i načelnika GS-a koji su u svakom značajnu količinu tako definiranih klase Kongu i Atago, kada su potonji
ji i stanju na terenu. “Bilo je situacija trenutku bili upoznati s trenutačnom S izuzetkom američkih razarača kla- dvostruke namjene koji se rabe pro- obalni borbeni specifičnih sposobnosti napada na uključeni u djelovanje protiv bali-

Višemjesečna priprema za
kad smo morali promptno i u hodu situacijom, kako u planskom, pripre- se Arleigh Burke, za današnje ratne tiv površinskih plovila na otvorenom brodovi (Littoral kopnene ciljeve. stičkih projektila. To znači da moraju
rješavati neke aktivnosti. Radilo se mnom razdoblju tako i u provedbenom mornarice sposobnost djelovanja da- moru, luci ili obalnim i kopnenim Combat Ships - LCS) osigurati protuzračnu, protubrodsku
24 sata dnevno, no to je u ovakvim dijelu vježbe. n lekometnim napadnim projektilima ciljevima. Takve mogućnosti nude, trebali bi ponuditi Fregate opće namjene i protupodmorničku obranu kratkog
cjenovno nisku al-

besprijekorno funkcioniranje
po kopnenim ciljevima je ustvari re- na primjer Harpoon Block-II, EXO- Potreba za obavljanjem širokog dometa, štiteći veće razarače kada ih
lativno mala. SAD već desetljećima CET MM40 Block-III, RBS-15 Mk-3, ternativu razaračima raspona zadaća dovela je do pojave djelovanje balističkim projektilima
klase DDg-51, čime se
razmatra specijalizirani brod za kop- TESEO Blok-IV te NSM. Dostupnost zadržava cjelokupna
nespecijalizirane fregate. U nekim prisiljava na koncentraciju svih sen-
nene napade (tzv. broda arsenal, a sličnog naoružanja, zajedno s poseb- veličina flote na slučajevima, postoje fregate, koje zora tom vitalnom zadatku, ostav-
zatim DD-(X), nadalje DDG-21, a od- nim sustavom planiranja zadataka, prihvatljivoj visokoj ostaju u stanju mogućnosti primjene ljajući ih gotovo bez obrane protiv
luka za izgradnjom napadnih razara- nudi mogućnost pretvorbe bilo kojeg razini dok borave u dodatnih zadaća, osim svoje glavne drugih prijetnji kratkog dometa.
ča DDG-1000 klase Zumwalt iako je tradicionalnog površinskog borbenog priobalnim vodama. protuzračne i protupodmorničke ulo- Američka ratna mornarica odlučila
ove fregate moraju
Svaku veliku međunarodnu vježbu prati višemjesečno planiranje i aktivnostima uobičajeno,” kaže nat-
poručnik Vuk koji je kao promatrač, Na pitanje kako organizirati život, rad i smještaj za gotovo 1000 sudionika vježbe Jackal Stone koji su
ona zaustavljena na samo tri jedini-
ce). Španjolska, Nizozemska i Velika
broda u brod namijenjena kopnenim
napadima, dakle eliminirajući potre- biti u stanju prih-
ge, ali postoje projekti, koji su na- se za posebnu interpretaciju višena-

priprema a ono je za vježbu Jackal Stone 12 započelo još u svibnju a poslije kao glavni časnik za vezu uz stalne zaposlenike OSRH-a bili u vojarni “Zemunik” i to veći dio njih još od sredine kolovoza odgovor je Britanija izrazile su, iako u različitim bu za specijaliziranim platformama. vata različitih uloga
(protupodmorničko,
prošle godine. Glavni planer s hrvatske strane bio je natporučnik između Glavnog stožera i glavnog
planera sudjelovao i u vježbi Jackal
uspješno dao HNSC- potpora zemlje domaćina. Samo u vojarni gdje je bilo glavno Zapovjedništvo vježbe,
kontrolna upravljačka grupa i zračna komponenta vježbe znalo je biti smješteno i do 1000 sudionika
vremenima i načinima, zanimanje za
postizanje slične sposobnosti, no od-
Ostale mogućnosti, mnogo skro-
mnije, no iskoristive, dostupne su
protuminsko i
protubrodsko
Željko Vuk. Njemu i njegovu timu zasigurno pripada velik dio pohvala Stone 2009. Pomoglo mu je i iskustvo vježbe Jackal Stone, a broj se nikad nije smanjivao ispod 600. Za sve je njih trebalo osigurati sve uvjete godili su nabavu taktičkih projektila topovima kalibra 127 mm, npr. ta- djelovanje) prilikom
Struktura pomorskih snaga je kompromis između nacionalnih
zahtjeva i dostupnih financijskih sredstva u proračunu te zato
koje je hrvatska od američke strane kao organizatora vježbe dobila iz međunarodnih misija.
U UN misiji u Obali Bjelokosti bio je
za život i nesmetan rad, a organizaciju su zajednički proveli predstavnici hrvatskih i američkih snaga.
Uloženi napor se isplatio, jer je u vojarni u što smo se i sami uvjerili sve besprijekorno funkcioniralo. Za
Tomahawk. Ipak, nešto će se uskoro
promijeniti, francuski FREMM-ovi će
lijanski razarača klase de la Penne,
talijanske fregate opće namjene
pojedinih implemen-
nema univerzalnih pravila već ih svaka država kreira primjereno
tacija, zahvaljujući
za sve što je napravila u sklopu potpore zemlje domaćina... operativni časnik u Zapovjedništvu dio sudionika smještaj je bio u objektima vojarne, a za njih više od 400 izgrađeno je pravo malo šatorsko biti naoružani dalekometnim kop- FREMM, njemačke fregate F125 specifičnim misijskim stanju, potrebama i mogućnostima. Ono što se sada čini očito je
sektora odgovoran za organizaciju naselje na površini od 10 000 m2. U rekordnom vremenu izgradilo ga je 12 ljudi za samo tri dana. Šatori nenim projektilima SCALP NAVAL. i nizozemska klasa LCF su/će biti modulima da će u budućnosti flote imati visokosofisticirane klase borbenih
Iza svake velike međunarodne vjež- svesti na isti nazivnik. Sve riješiti rada svih promatračkih postaja u svom su bili klimatizirani, na svakom koraku protupožarni aparati, rasvjeta- jednom riječju kompletna infra- Talijanske fregate trebaju imati iste naoružani topom Oto Melara kali- plovila namijenjena protuzračnom i protupodmorničkom djelova-
be višemjesečno je planiranje i pri- jednostavno, efikasno i na vrijeme, sektoru. U toj je misiji gotovo godinu struktura. U naselju je bio i šator sa svim potrebnim medicinskim i sanitetskim materijalom. Poseban je sposobnosti napada na kopnene ci- bra 127mm (inačice /54 ili /64 LW) nju, dopunjene fregatama opće namjene koje će biti uglavnom
prema. Ako to nije dobro odrađeno, sa što manje troškova i manje na- dana radio na planiranju, pripremi i naglasak bio na zaštiti okoliša. Crveni, žuti, zeleni kontejneri za različite vrste otpada. Stoga ni ne čudi ljeve, ali je moguće da zasad ipak rabeći pritom dalekometno vođeno usmjerene na površinska borbena djelovanja.
ni provedba ne može biti dobra. prezanja ljudstva pritom vodeći ra- svim drugim operativnim poslovima. što u cijelom prostoru vojarne nismo vidjeli ni jedan jedini papirić a kamo bilo što drugo. Organizacija neće imati tu mogućnost. Postoje streljivo Vulkano. Postoje nazna-
Kad je o vježbi Jackal Stone riječ, čuna o redovitim zadaćama OS-a. U Obali bjelokosti radio je s časnicima prehrane također je odlično riješena u klimatiziranom šatoru dovoljno velikom da se nije stvarala gužva, također brojni protubrodski projektili ke da se top Mk8 Mod-1 kalibra
njezinu pripremu i organizaciju ži- Trebalo je uskladiti sve segmente iz 42 zemlje, 42 kulture, 42 “različi- a nije zaboravljeno ni pranje rublja. Odlično je funkcionirao i prijevoz osoblja i materijala, osigurana je
Natporučnik Željko Vuk,
glavni planer u vježbi vota u vojarnama i bazama gdje se koji su sudjelovali u pripremi vjež- ta” engleska jezika što mu je, ističe, informatička mreža kao i sva ostala tehnička potpora. Kako se u vojarni živjelo 24 sata ni rekreacija nije

Foto: Lockheed Martin
Jackal Stone 2012 odvijala dodatno je usložnjavala i be, logistiku, vezu, transport, odnose mnogo pomoglo u razumijevanju ljudi, bila zanemarena. Jednom riječju mislilo se na sve.
činjenica da je riječ o specijalnim s javnošću.... Određivali su se ciljevi, kultura načina rada pogotovo u ope-

SpecIjalIzIrana fregata I razarač

jesu li is plativi? (II. dIo)
HV 406_16_17_new.indd 16-17 10/10/12 2:07 PM HV_406_28_31.indd 28-29 10/11/12 8:59 AM

UVODNIK
Natjecanju za najspremnijeg hrvatskog vojnika posvetili smo značajan prostor u broju koji je pred
VO vama. Nekoliko je razloga za to. Natjecanje je bilo iznimno naporno jer su osim staze duge četrdese-
tak kilometara, natjecatelji u jedanaest točaka morali svladati zahtjevne vojničke discipline. Koliko je
natjecanje bilo zanimljivo svjedoči i podatak da su se natjecatelji u nekoliko navrata izmjenjivali na
vodećoj poziciji, a prvi je na cilj stigao desetnik Dominik Kuček.
Dvadeseto, jubilarno hodočašće pripadnika OSRH i policije u Mariju Bistricu svjedoči o neraskidivoj
vezi hrvatskog vojnika i Majke Božje, koja svoje početke ima još tijekom Domovinskog rata kada smo
tu povezanost svjedočili noseći krunicu oko vrata. Ovogodišnje je hodočašće imalo i međunarodni
karakter jer su osim naših pripadnika u Mariji Bistrici bili i pripadnici francuskih oružanih snaga.
Međunarodnu vježbu specijalnih snaga Jackal Stone najviši dužnosnici ocijenili su besprijekornom. U
ovom broju donosimo reportažu o svim elementima potpore vježbe koji su zaslužni da je organizacijski
odlično odrađena i tako visoko ocijenjena.
Nedavni posjet hrvatskog ministra obrane Filipinima bio je povod da se bolje upoznamo s filipinskim
oružanim snagama koje su trenutačno u fazi modernizacije, što pruža mogućnost i hrvatskoj vojnoj
industriji da se plasira na nova tržišta i uspostavi širu vojnu suradnju oružanih snaga.
Ne zaboravite i naše ostale stalne rubrike s brojnim zanimljivim i informativnim tekstovima.
Uredništvo

HV_406_02_03.indd 3 10/11/12 9:14 AM

4 broj 406 / 12. listopada 2012.

NATJECANJE ZA najspremnijEG PRIPADNIKA OSRH

Put koji je pobjednik, desetnik Dominik Kuček
prešao za malo manje od devet sati s punom
naprtnjačom i puškom VHS, dugačak je
maratonskih 40 kilometara. Uz razne fizičke
prepreke, staza je zahtijevala i iznimne
vojničke vještine i orijentacijske
sposobnosti...

Kad je prije nekoliko mjeseci stigla najava povratka natjecanja
za najspremnijeg vojnika OSRH, unutar sustava MORH-a i OSRH
dočekana je s odobravanjem i velikim očekivanjem. Sada kada
je dvodnevno natjecanje završeno (6. listopada) možemo samo
zaključiti da se pauza više ne smije ponoviti. Zašto je natjecanje
opravdalo svoju obnovu postoji više razloga. Prva su dva vidljiva
odmah. Prvi: svi mi koji smo imali privilegiju pratiti ga uživali smo
promatrajući sposobnosti, snagu, volju, ali i pozitivan rivalitet koji
su pokazali natjecatelji. Drugi: natjecanje je davalo veliku dozu
pravog, sportskog, adrenalinskog uzbuđenja, uz iznimku što su svi
koji su ga pratili navijali i bodrili baš sve natjecatelje, koji su to
apsolutno zaslužili!
Daljnje razloge objasnio nam je prvi dočasnik HKoV-a časnički
namjesnik Dominik Ban, predstavljajući (uz Gardijsku oklopno-
mehaniziranu brigadu) suorganizatora natjecanja, Dočasnički
lanac potpore. Obuka mora biti prioritet OSRH, a to vrijedi i za
pojedinačnu obuku. Upravo se potonja ovdje prezentira. Vojnički
poziv, kao specifičan, spoj je raznih znanja, sposobnosti i vještina,
koje se nastoji dovesti do perfekcionizma. Odabrani natjecatelji
u tome su postigli mnogo i to će pokazati natjecanjem. Bit će
primjer svojim kolegama da budu još bolji, a i primjer mladima
koji bi željeli postati vojnici, zaključio je Ban.

HV 406_04_09_new.indd 4 10/10/12 3:43 PM

broj 406 / 12. listopada 2012.
5

Domagoj VLAHOVIĆ, snimio Tomislav BRANDT

Prvi za
Hrvatsku

HV 406_04_09_new.indd 5 10/10/12 3:43 PM

i snažan vojnik visok blizu 190. Promašaji i neuspješni pokušaji rezultirali su vremenskim kaznama. no to nije bio najveći i za organizatore. prvi dan natjecanja. Naravno. najbolje odgovorio na izazove Ivica Krizman (33). “Oduševljen sam. ali i ljudima i kolega. će biti još masovnije i atraktivnije. te je nim vojnicima. koje su natjecatelji morali locirati i javljati se. Uz razne fizičke prepreke. sutra dolazi prava stvar i pravi problemi”. a pozornik Stjepan Antinac dvije minute poslije. mlad vojnik kao i Antinac. a sva Kvalifikacijsko gađanje puškom VHS Gađanju je posvećen 5. zrakoplovnoj bazi. zaključio je. imala svoje natjecatelje.. nedostataka. canja uglavnom dočasnici ili vojnici svibnja sljedeće godine. 28. listopada. Tu su bile i kontrolne točke. prema našem praćenju i dojmovima sa samih radnih točaka. ge.to u Hrvatskoj ujedinjuju samo od devet sati s punom naprtnjačom i pripadnici OSRH. srednjeg ili nižeg rasta i žilavije građe. izdržljivost. koje je načel- još prije desetak godina. I ma.. Ono što smo sve: Kuček je najbolje odgovorio na vidjeli. a to vrijedi 40 kilometara. onu spretnost. Natjecanju su svi puškom VHS dugačak je maratonskih pristupili entuzijastički. baš sve grane i sva zapovjedništva ali i hrvatske javnosti. Svaki promašaj znači hendikep od jedne minute na startu. satnik i pilot Pi- Prvi dočasnik HKoV-a bio je u pravu: latusa u 93. iz Bojne za opću logističku potporu ZzP-a. koji je dodao da će natjecanju pristupiti sa stavom “doći od točke A do točke B”. NATJECANJE ZA najspremnijEG PRIPADNIKA OSRH Dominik Kuček narednika Gordana Barića (41).. narednik Barić njem čekati! n Na stazi je bilo 11 radnih točaka koje je trebalo prijeći u što kraćem vremenu. 6 broj 406 / 12. veseli činjenica što su nerala i drugih nadređenih. go Lovrić najavio za Dan OSRH. I inače je nik GS OSRH general-pukovnik Dra- predrasuda da su u vrhu ovih natje. sna- izazove iznimno iscrpljujuće staze. HV 406_04_09_new.. Tijek natjecanja je. Zavrijedili su čestitke ministra. Ime pobjednika. te da su radne i kontrolne točke brojne s obzirom na duljinu staze. Jedanaest radnih točaka. no oni su neizbježni i stva. “Uzbuđen sam. izgledao otprilike ovako. klečeći sa 150 i stojeći sa 100 metara. desetnik Kuček. Brojke govore bila je doista privilegija. njih dokazali su da su s pravom bili ke pukovnije ZOD-a. Svaki od četrdeseto- rice vojnika u mete ispaljuje ukupno 40 metaka. koji su pozorno problem. prilagodili poligon “Gašinci” potre- staza je zahtijevala i iznimne vojničke bama natjecanja i isplanirali mnoš- vještine i orijentacijske sposobnosti.indd 6 10/10/12 3:43 PM . našlo se u svim na Gašincima. No. Put gu. tvo detalja. vještine. relevantnim hrvatskim elektroničkim Pratiti natjecanje “Prvi za Hrvatsku” i tiskanim medijima. preciznost. oduvijek sam želio sudjelovati na ovakvom natjecanju”. slijeva: Vjerujemo da će ga svi s nestrplje- što potvrđuje i treće mjesto BSD-ova satnik Krizman. ne samo on. kolegijal- koji je prešao za četiri minute manje nost. kazao nam je Delić. Pozornik Mirza Delić startao je sutradan točno u sedam sati. te kolega. krupan natjecatelji su se zaista pokazali uzor. bilo je i manjih Pobjeda Kučeka (37) je i pobjeda isku. Trojica prvoplasiranih. mnogi od desetnika Dominika Kučeka iz Pješač. ali ovo još nije ništa. Natjecanje kopnenih postrojbi koji su iskusniji. listopada 2012. Vojnici s iskustvom prošlih natjecanja naglašavali su da je staza orijentacijski vrlo teška. u vojsci je osamnaest godina i sigurno je da će biti otklonjeni već na na sličnim je natjecanjima nastupao sljedećem natjecanju. Sve je završilo neočekivanim vodstvom dvojice logističara. stereotipe srušio drugim mjestom. ležeći s 250 i 200.

ali mogućom. narednik Gordan Barić Bojna za specijalna djelovanja. Želimo promicati borbeni. ZOD. Minimalna težina . no sve je išlo dosta glatko. zrakoplovna baza. kaciga. vojnički duh. Rasplet: vodstvo preuzima desetnik Darko Guskić (Pješačka pukovnija. gardijske brigade. naročito u orijentaciji. ZOD). mjesto “Da. Vječno nasmijan. Staza je bila vrlo zahtjevna. promašaji su mi odnijeli bolji plasman”. satnik Ivica Krizman Eskadrila aviona. pripremu i motivaciju vojnika. nakon njega nije bio problem manipulirati energijom”. Do dijela obale gdje su čamci s dvostrukim veslom treba nekoliko kilometara. sustav obuke bit će poboljšan. 1. kao vojnik 3. četrdeset kilometara broj 406 / 12. uložak za zaštitni prsluk. i sada je zračio zadovoljstvom: “Ovo je prava vojnička disciplina”! HV 406_04_09_new.6 kilograma. bezrukavnik.dobro organiziranom. a svaka se pogreška kažnjava Veslanje Start je na jezeru Borovik. na nekim mjestima sjekao sam put i probijao se kroz granje da bih stigao na radnu ili kontrolnu točku. 7 izloženi su nizu situacija koje moraju riješiti u realnom vremenu. mjesto “Želio sam pokazati da su i piloti spremni. to je sve dio utrke”. Natjecanje je bitno za obuku. oprema za repeling. mjesto “Bilo je naporno. Bilo je manjih proble- ma. te pričuvna odora. Najteža stvar? Konop! Bio je prekretnica. sa što više sredstava za nju ministar obrane Ante Kotromanović desetnik Dominik Kuček Pješačka pukovnija. svi više ili manje laganim trkom. 3. No. Prije starta organizatori pregledavaju opremu: obvezno se nose “vehaesica”. uvjeti su zapravo izvrsni. tu su najbolji pripadnici OSRH. Nitko ne kreće brzo. 2. spremnici. zahtjevnom. ali mi smo poka- zali da nismo još za baciti.indd 7 10/10/12 3:43 PM . Za prijavu me motiviralo to što je natjecanje prestižno. Najteža točka? Pištolj. Rekao nam je da se natjecao još nekada. ali uspio sam. praćeni pljeskom auditorija. naravno da je bilo puno mla- đih natjecatelja. Zadovoljan sam utrkom. Vrijeme još prohladno.15. 93. listopada 2012. naprtnjača. ali vedro. s puno radnih točaka. blizu poligona. Kružna veslačka staza na jezeru dugačka je kilometar i pol.

koji nastupa ozlijeđen. opet konop. a pojavljuje se. ali pada. koji ima dva snažna aduta: dobro poznavanje terena i nevjerojatnu kondiciju. u prvi plan dolazi pilot satnik Ivica Krizman. postavljen vodoravno duž dvadeset metara. kao treći. NATJECANJE ZA najspremnijEG PRIPADNIKA OSRH Svladavanje uspona pomoću mreže Ova se točka već nalazi u šumi. napor je velik. Za tri minute slijedi ga uporni Barić. natrag na područje poligona. Pilot Krizman je četvrti. Treći konop je osiguranje u slučaju pada. Vodeća se trojka iskristalizirala. konop odozdo strašno žulja tijelo. Ipak. Unošenje koordinata na zemljovid i izrada rute Do ove točke natjecatelji imaju označene karte. Treba se sigurno popeti do sudaca i sići. nije za svakoga. većina relativno brzo svladava prepreku. jer treba prilično vremena za pripremu i prijelaz ponora. Kreće minutu do jedanaest sati. Problem je ravnoteža i maksimalna istegnutost trupa. a držeći se za gornji konop. Mora čekati. AK-47. HS 2000) Oružje je priređeno na šatorskim krilima uz makadam. ali se na drugo mjesto probija poznati vojni petobojac nadnarednik Pero Bertović (VOB). listopada 2012. Guskić i dalje vodi. Opet šuma. Poredak se mijenja: vodstvo preuzima još jedan bivši petobojac. 8 broj 406 / 12. Guskić stiže prvi. strmoj stijeni. postavljenoj na goloj. postavljena su dva debela konopa. dublje u šumi. HV 406_04_09_new. logističar Antinac zadržava drugo mjesto. Ovdje na njih moraju sami precrtati preostale radne i kontrolne točke. Daljnja ruta vodi van iz šume. S dvije minute zaostatka prati ga novo lice. nadnarednik Danijel Dikšić (HVU). Iznad malog ponora. Natjeca- telji se gomilaju. na treće se probija razvodnik Stevo Kobac (GOMBR). Po njemu treba “puzati”. a za pet Krizman. stvara se “čep”. Novi je čovjek na drugom mjestu narednik Gordan Ba- rić (BSD). To je i prilika za kraći odmor i okrepu. Za prijelaz nekima treba i desetak minuta.indd 8 10/10/12 3:43 PM . Vodstvo preuzima Kuček. i budući pobjednik narednik Kuček (ZOD). Situacija je opet nova: prepreku prvi prolazi desetnik Stjepan Hes (VOB). dugačkoj otprilike deset metara. treba raditi brzo i spretno. nije želio propustiti natjecanje. Svladavanje zapreke pomoću tri konopa Prava kalvarija. Svladavanje zapreke pomoću jednog konopa Kalvarija se nastavlja. Vojnici moraju prijeći možda i 20 metara hodajući po donjem. daleko od puteva. Točka je problematična i zato što ju je teško locirati u gustoj šumi. trusnoj. Kobac je treći. omotana oko stabala. Riječ je o čvrstoj mreži. Poslije smo saznali da je nastupio unatoč temperaturi. Sastavljanje pješačkog osobnog naoružanja (VHS. Guskić ne popušta. opet ponor.

s dvije minute zakašnjenja. promaši i mora čekati deset minuta. No. Bombu treba baciti iz ležećeg položaja. CILJ Cilj je na sportskim terenima poligona “Gašinci”. Što je najzanimljivije. situacija se promijenila: Barić dolazi i odlazi prvi. Gađanje cilja protuoklo- pnim sredstvom AT-4 sa sustavom MILES Svatko ima jedan pokušaj. Bodrenje i pljesak su gromoglasni.. Prvi je za Hrvatsku! Nakon 5 minuta i 49 sekundi stiže Krizman. Zadaća nije neki problem. ima čak sedam minuta prednosti ispred Kučeka. s deset minuta kazne. uspo- stavLJANJE vezE radiouređa- jem i zahtjev za MEDEVAC Prvi dio je teži. Drugi je dio lakši. bez fizičkog napora. a 13 minuta i 24 sekunde Barić. Sve je u redu i Najspremniji pripadnik OSRH za 2012. 9 Gađanje cilja vježbovnom ručnom bombom Sada se već pojavljuje i nova otežavajuća okolnost: jako sunce. HV 406_04_09_new. Krizman ima problema s naoru- žanjem. listopada 2012. prvo Barić. Daje opremu sucima na vaganje. postaje potpuno jasno da će se između trojca rješavati pitanje pobjednika. ali promašuje i dobiva devet minuta kazne. Kuček opet vodi! Uzima pištolj i metkom buši crveni balon. makar tri minute i nije neka prednost. jesu li rasporedili energiju? Kreću se već više od šest sati! Gađanje ciljeva automat- skom puškom AK-47 sa sustavom MILES Scenarij je zaista filmski! Kuček je prestigao Barića i prvi počeo gađati. Okupilo se mnoštvo vojnika i gostiju. Sljedeća skupina stiže s velikim zaostatkom. a osam ispred Krizmana. koji je smanjio zaostatak. ne izgleda niti previše zadihan. Izgleda da je pobjednik na vidiku. rođeni Baranjac prolazi cilj u vremenu 8:56:05. Pogodak! Gađanje cilja iz samokresa HS 2000 Vraćamo se ondje gdje je sve počelo prvoga dana. Iscrpljeni Barić. na automat- sko pješačko strelište i čekamo rasplet. Krizman doživljava sličnu sudbinu. a promašaj se skupo plaća. Pitamo se. a Križman i Barić stigli su i uspjeli zajedno. ali ni to ne dekoncentrira neuništivog pilota. “Ranjenik” nije baš sitan. to je de- setnik Dominik Kuček. baš kao i Krizman. broj 406 / 12. Kuček je prvi. simbolično udara u gong i pozdravlja nacionalnu zastavu. PrenOŠENJE ranjenika. težak je 84 kilograma. Treba ga nositi na leđima 50 metara. Brzo kreće dalje. nestrpljivo promatrajući šumarak iz kojega će izaći pobjednik. ali Barić je precizan i juri dalje.. svi su mirni i pogađaju. Približava se laganim trkom. zatim Kuček. nažalost. treba samo poznavati proceduru. Još desetak kilometara. u krug udaljen 15 me- tara.indd 9 10/10/12 3:43 PM . No. ne smije biti lakša od propisanoga.

Poželio im je da uspješno prođu obuku. uime MUP-a RH  i  Lučkoj kapetaniji Split. obljetnica osnutka U Pomorskoj bazi Lora u Splitu 5. postali hrvatski vojnici. te zapovjed- nik Obalne straže kapetan bojnog broda Marin Stošić. nom služenju vojnog roka održana je 6. neovisnosti i teritorijalne cjelovi. U prigodnim obraćanjima istaknuto je kako je Obalna straža RH kao organ- ska sastavnica HRM-a u pet godina postojanja postigla zapažene rezultate te se profilirala kao nezamjenjiv servis hrvatske države u zaštiti njezinih interesa na moru. U osam naraštaja dragovoljnog služenja vojnog roka. motivaciju. među kojima je izgovorenim riječima prisege ročnici odlučili za Ročnicima i ročnicama čestitao je i prigodno se 28 žena. ustrajnost i marljivost. listopada obilježen je Dan Obalne stra- že RH i 5. te se na taj način ročnici pripremaju i osposobljavaju za izvr- šavanje zadaća u postrojbama Oru- žanih snaga RH. suvereniteta. Županije. listopada 2012. Istaknuto je također da je Odluka Vlade RH o gradnji novih ophodnih brodova unijela mnogo optimizma i  radosti među pripadnicima Obalne straže a temeljna snaga Obalne straže RH jesu mladi. te udruga proizišlih iz Domovinskog rata. prvom zapovjedniku Obalne straže RH. 10 Foto: Josip KOPI broj 406 / 12. vojni rok. Tom je prigodom zapovjednik Obalne straže RH uručio zahvale zaslužnim po- jedincima i ustanovama koji su pridonijeli ustrojavanju i razvoju Obalne straže RH. uime MPPI. Svečanosti su nazočili i predstavnici Grada. Dodao je da već sama ponosne što sve veći broj mladih ljudi želi služiti OSRH. načelnik Glavnog stožera OSRH general. Polaganju svečane prisege nazočio je poziv u kojem će im na prvom mjestu biti obrana obratio i načelnik GS OS RH general-pukovnik ministar obrane Ante Kotromanović ujedno i iza. i MORH-a. Drago Lovrić. Zahvalnice su dodijeljene zapovjedniku  HRM-a. viceadmiralu Zdravku Kardumu. na kojima se temelji status i  budućnost ove postrojbe. pukovnik Drago Lovrić i drugi predstavnici OSRH sjeduju i potrebne preduvjete da bi jednoga dana OJI Obilježen Dan Obalne straže RH i 5.indd 10 10/10/12 3:44 PM . kontraadmiralu Anti Urliću. program obuke završilo je 2168 dragovoljnih ročnika. Svečano postrojenim pripadnicima Obalne straže  prigodno se obratio zapovjednik HRM-a kontraadmiral Ante Ur- lića i kao izaslanik ministra obrane i načelnika GS OSRH. opremljenošću i osposobljenošću služi na čast svi- Prisega devetog naraštaja vojnika na dragovolj. Istaknuo je kako su Oružane snage slanik Predsjednika RH i vrhovnog zapovjednika tosti Republike Hrvatske. mornara i pilota koji svojom uvježbanošću. od čega je 1937 muškaraca i 231 žena. biti spremna za nove izazove i rizike u zaštiti  nacionalnih interesa na hrvatskom moru. ju je 288 dragovoljnih ročnika. Grada Požege i Požeško-slavonske žu. Nji- me se stječu osnovna vojna znanja i vještine potrebne za sudjelovanje u obrani RH. Ministar je naglasio da se od sadašnjih ali i od budućih Foto: Josip KOPI pripadnika i pripadnica Oružanih snaga očekuje samo najbolje. Oni su kreativna snaga koja multiplicira sposobnosti i daje jamstvo da će Obalna straža RH u suradnji s drugim tijelima državne uprave. nazočnost na ovom mjestu dokazuje da svi po. OJI HV 406_10. želju. te istaknuo da želi vidjeti hrvatskog vojnika. sveučilišne zajednice te institu- cija koje provode zadaće nadzora i zaštite prava i interesa RH na moru. rujna 2012. obljetnica osnutka. VIJESTI OSRH Prisegnuo deveti naraštaj dragovoljnih ročnika Služenje dragovoljnog roka deveti na- raštaj započeo je 21. te da ih u budućnosti ponovno sretne kao aktivne u Središtu za temeljnu obuku Požega a položilo Ministar Kotromanović je istaknuo da su se upravo pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske. ma nama. dočasnici ili časnici ali uz koje je svakako potrebno uključiti i domoljublje. Također je i uvjet za prijam u djelatnu vojnu službu. visokoeducirani i motivirani djelatnici. Postaji pomorske policije Split. listopada panije.

te četvorica dočasnika iz sustava. “Ovdje sve “Gašinci” odu samo polaznici. Zavr- i HS 2000. ke”. zahtjevniji no prijašnji. Većina njih je usredotočen. Većina njih nedavno. no”. S njima su. čelnik tima nastavnika na taboru polaznika Temeljne časničke izobrazbe TEORETSKA i PRAKTIČNA obuka su nerazdvojni Za održavanje tabora 12. snimio Tomislav BRANDT časničkA ŠKOLA HVU-A “Teren nam koristi da sve aktivnosti koje smo predavali konkretno provjerimo. Čelnik tima nastavnika. u šumarku. uvidjeli smo da se nastavnici na bilo 70 mladića i 12 naučeno. listopada 2012. naime do završetka ča. HV 406_11. a tu su i stipendisti. izobrazbe. polaznika koji izlaze iz gustiša i glasno ali priznaje da dosad nije ovako radio disti. Od 1. kaže. slične aktivnosti. bojnik Luka nekadašnji su kadeti. Ovdje se najbolje gođavaju vojsci i imaju entuzijazma”. Među polaznicima je bilo nje taktičkog voda u napadu. ističe bojnik Luka Vujadinović. jer praktična obuka tako. dio obnašati na prvoj časničkoj dužnosti. upravo je radio uvježbava. a tu su i stipen. ga zapovjednika desetine. za većinu. su taktičku i topografsku obuku. provodili njoj pretvaraju u svojevrsne “drill-časni. U fiktivnom pješačkom vodu u napadnim kadetskim taborima maksimalna je ulo. teren nam koristi dobiva upite od mladih kolega i rado kaže nam zapovjednica tabora. “Izobrazba i s nastavnicima katedri HVU-a. 11 Domagoj VLAHOVIĆ. Tabor bacača (bez uporabe streljiva) u potpori je. zapovjednike vodova Ča. Ovdje se najbolje vidi razina sposobnosti i uvježbanosti naših budućih časnika”. naglašava i nastavnici provodili na časnička izobrazba. satnica da sve aktivnosti koje smo predavali podijeli pokoji savjet. 1 iz AK-47 i HS 2000. i nekad u Kadetskoj bojni. Iznimno četvorica dočasnika iz šio je fakultet i želi steći časnički bo- 70 mladića i 12 djevojaka. naraštaja Te. u sklopu specijalističke obuke. ih upozorava na pogreške. Dobra je to priprema za buduće su taktičku i topograf. listopada . te šestogodišnjim stažem u OSRH. sničke izobrazbe bit će još taborovanja. broj 406 / 12. nekadašnji su kadeti. “Svi pokazuju U sklopu općeg djela Taborovanje je najzanimljiviji dio voj- meljne časničke izobrazbe Časničke motiviranost. Često “Svi zajedno funkcioniraju jako dobro”. djelovanjima. Rotirali su se u ulogama koje će Vujadinović. u učionicama Časničke škole. promatra svaki pokret sustava dež. polaznik vojnik Ante Jović. Potvrdio je to i Zrinski”nije bilo dovoljno da na poligon satnica. Dosad su imali teoretski konkretno provjerimo. Prativši Među polaznicima je ali uspješno se primjenjuje sve što je nika Dekanata. naših budućih časnika”. otišla i desetorica nastav.indd 11 10/10/12 3:44 PM . n ono što su naučili u vojarni “Petar Zrin. “Dobro se prila- Katica Osrečki. te gađanje dobiva smisao. obuka su nerazdvojni. sničke škole. Malo dalje. iznimka nije niti Temelj- škole Hrvatskog vojnog učilišta “Petar đer pridonosi ukupnoj ocjeni”. polaznika obučavao se u posluzi mino- većinom zapovjednika vodova. dio obuke i na poligonu su uvježbavali vidi razina sposobnosti i uvježbanosti zaključuje Petrović. i u sklopu općeg djela izobrazbe. sve sada postaje poveza- na rednom mjestu broj uz instruktore. do 12. obuku. instruktori ničkih obuka. djevojaka. kategoričan je ski”. Razvodnik Ivan Petrović vojnik je sa đanje na rednom mjestu broj 1 iz AK-47 Vujadinović. Taborovanje mu nije ništa novo. Ima mnoštvo detalja i zadaća. te ga. sku obuku.

ministar obrane Ante Kotromanović. Misno slavlje na prostoru crkve na njegujte odnos s Bogom i čovjekom HV 406_12_13_new. predstavnici pljeni vjernici. a propovijedao do- prvi put i Francuske što je hodočašću maćin  vojni biskup Juraj Jezerinac. Njemačke i drugih je Majci Božjoj Bistričkoj. koncelebraciji s vojnim biskupima movinskog rata kojima se pridružilo i i svećenicima iz brojnih zemalja tisuće vjernika iz cijele Hrvatske su. čovjeku i domovini”. Bosne i Herce- 20. Misno koncelebrirano slavlje s vojnim biskupima i sveće- nicima iz brojnih zemalja predslavio je apostolski nuncij u RH nadbiskup Alessandro D’Errico. po. govine. vite se na službu drugih poput Gospe. zamjenik ministra poginulih branitelja. među kojima Libanona. načelnik GS Oslonite se na izdržljivu povijest svoje OSRH-a general. listopada na jubilarnom vačke.indd 12 10/10/12 3:44 PM . ljubav prema Bogu. ne bojte se budućnosti! ministarstva branitelja. Francuske. dalo i dodatnu međunarodnu dimen. branitelja i stradalnika Do. domovine. SAD-a. predslavio je apostolski nuncij u strici su bili i  pripadnici ministarstva Republici Hrvatskoj nadbiskup Ale- obrane i vojske Bosne i Hercegovine a ssandro D’Errico. hrvatski vatrogasci. To jača njihovu koheziju i moral. jača kršćanske i moralne vrijednosti. svi vi ovdje oku- unutarnjih poslova. hr- ziju. “Dragi hrvatski vojnici i policajci. Poljske. a propovijedao  vojni biskup Juraj Jezerinac 20. kazao je general Lovrić Više od 5000 hrvatskih vojnika. Alojzija Stepinca u licajaca. hodočašću hrvatske vojske i polici. U Mariji Bi. sta- vrić te drugi civilni i vojni dužnosnici. muževi i djeco Evelin Tonković. dragi roditelji i supruge. Hodočasnicima su se pridružili i vatski branitelji. na vjeru poput Marije.pukovnik Drago Lo. listopada 2012. 12 broj 406 / 12. Slo- djelovalo je 7. otvorenom bl. hodočašće hrvatske vojske i policije u Mariju Bistricu Ujedi “Pripadnici OSRH-a su izuzetno ponosni što sudjeluju na ovom hodočašću.

ljudi su izloženi naglim i slo. poštuj. kazao je general Lovrić. OS-a drugih zemalja te očekuje kako mons. Potrebno i vojske Bosne i moral. posebna vrijed- za vojsku i policiju u Hrvatskoj kao i 15 se Hrvatska vojska i Majka Božja nost koja nas obvezuje da budemo godina djelovanja Vojnog ordinarijata Bistrička vole. predanja. listopada 2012. slavlje naše novo. kazao je mons. potrebu odgovornosti svakog djelatni. čovjeku mo prava života i čovjeka. volja ne nalazi nistar obrane je istaknuo kako jest oprostu. ima ordinarijatu na dobroj organizaciji stra unutarnjih poslova Tonković. čuvajmo se podjela. Valja razumje. Vremena nikome hodočašća i na njihovu dosadašnjem Apostolski nuncij nadbiskup Alessan- nisu laka. Čestitao je Vojnom još bolji”. Komentirajući me. vatrogasaca. čuvajmo i s njime ući u budućnost koju moramo put i Francuske što i domovini”. kazao je u propovijedi Ali. Vojni or. snimio Davor Kirin dinjeni u vjeri na njezin način povjerenja. pouzdanje u Boga gospodara povijesti i Domovinskog rata ponosni što sudjeluju na ovom ho- bili i  pripadnici sti.indd 13 10/10/12 3:44 PM . dan naše radosti. “Ostanimo duboko povezani među. broj 406 / 12. ljubav prema Bogu. nam je oživjeti međusobno povjerenje Hercegovine a prvi jednosti. 13 Leida Parlov.” je hodočašću dalo i “Doživjeti ovo jedinstvo policijskih. branitelja Prisjetio se i početaka pastoralne skrbi se i na ovom hodočašću pokazalo da rodnu dimenziju poseban je doživljaj. policajace. radu i djelovanju. uz hrvatske vojnike. Juraj Jezerinac te pozvao da ovo ti vrijeme i njegove zahtjeve. prenio i poruku pape Benedikta o veće od mogućnosti. jača kršćanske i moralne vri- njegujmo vrijednost drugoga. da opstane”. moramo biti realni. dobro koje je omogućilo našem narodu ponuditi onima kojima smo poslani. ih sada i bit će ih. dro D’Errico svim je hodočasnicima ženim promjenama. kazao je zamjenik mini- u RH kazavši: “Bilo je poteškoća. vojnih snaga. potrebe su nam đunarodni karakter hodočašća mi. To jača njihovu koheziju i ministarstva obrane sobno molitvom. dočašću. telje i stradalnike “Pripadnici OSRH-a su izuzetno ne. ka i naše biskupije u cjelini. n HV 406_12_13_new. Ministar Kotromanović je kazao kako dodatnu međuna. U Mariji Bistrici su cilj da u Bistricu  dođu i pripadnici radosti i mira”. će ih sljedeće godine biti još više. adekvatnu potporu u mogućnostima. dinarijat se trsi da svima navijesti mir.  hodočašće bude događaj naše promje. Jezerinac.  te im udijelio blagoslov. brani.

Zadru. četrdesetak kamiona je moguće kvalitetnijeg prihvata. od puna mnoštva malih detalja koji nisu samo aktivnosti koje se izrav. uglavnom i zapovjedništava grana. i s civilnim strukturama. u vježbi sudjeluju pripadnici Host Nation Support (HNS) ili pot. osvježenja i krečenja obje- u konačnici čine jedinstvenu sliku no vide na vježbi. ZzP-a i BSD-a. Najbrojnija nacija su SAD. Naravno. pripreme za prihvat ljudstva. tu je i Hr- nama uspješne potpore razgovarali opremom. 14 broj 406 / 12. listopada 2012. Lučke kapetanije u Splitu… Čitav je jer su svi razgovori i pregovori sa ze- žanja pomoći stranim oružanim niz vojnih i civilnih elemenata koji mljama partnerima bili na engleskom snagama koje dolaze na područje sudjeluju u provedbi potpore zemlje jeziku. već je to bila ak- nika koji dolaze u zemlju domaćina. pre.indd 14 10/10/12 3:45 PM . već je to mnogo kata. te postrojba miti prihvat. pa i brodove konferencija i izviđanja koja smo tehnikom na pet različitih lokacija. kako s pripadnicima OSRH da je izazov samo smještaj tolikog broja bi sagledali kapacitete i mogućnosti sudionika vježbe. Ponajprije. svim potrebnim segmentima tije. Razgovor pukovnik Zlatan Sever. potpore i na više aktivnosti provedenih tijekom a to nije bio samo posao HNS-a koji kraju otpreme svih stranih sudio. U samoj pripremi vježbe tijekom vatska s oko 500 pripadnika OS-a i smo s pukovnikom Zlatanom Seve. iz raznih zemalja i pri. Potpora zemlje domaćina mnogo prethodnih aktivnosti. Ono što se vidi izravno na jima se vježba provodi. tivnosti. potpore. čelnikom HNS centra na vježbi odnosno čamce koji. nom i zahtjevnom poslu. kako vojnih tako Splitu. i drugih grana OSRH s ciljem što ovako obimnoj vježbi? opremu. ma se u vježbi koriste vora. je sada u funkciji. ali Koje su specifičnosti rada na smo u Zadru primili iz zemlje sve sudionike i njihovu više od 35 zrakoplova. čelnik HNS centra (Host Nation Support Center) na vježbi Jackal Stone 12 Organizacija na zavidnoj razini Dobar tim jedan je od najvažnijih uvjeta za uspješnu provedbu neke zadaće. limitira broj ljudi koji mogu sudjelo- HV 406_14_15. sastavljen većinom od pripad- kom boravka te na koncu otpremiti Tijekom vježbe samo nika Zapovjedništva za potporu. Također je bilo potrebno provesti vježbe opsežna je aktivnost. uređenja. benika uključenih u provedbu ove tivnost opslužništava vojarni u ko- Zemlja domaćin ima zadaću pripre. pomoći u vježbi je samo manji dio. Kontrole zračnog prometa. taborskom. pa moram napomenuti da je HNSC (Host Nation Support Center) za vježbu Jackal Stone 12 sastavljen od stručnih djelatnika u svim područjima provedbe zadaće zahvaljujući kojima je ona i uspješno provedena Organizacija međunarodne vojne provedbe vježbe ili neke druge ak. prihvatiti. intenziv. pora zemlje domaćina obuhvaća Carine. održavanja snaga i na kraju pomoć 11 zemalja s oko 1800 sudionika. zdravstvena skrb… Osim HNS? nja smještaja i drugih potpora tako toga. pripreme. planskog procesa i puno više čim. obavili provedeno je mnogo razgo. od MUP-a. jevoznika. Ne treba posebno naglašavati koliki Jackal Stone 12. Možete li nam više reći što je koji su od nas traženi radi osigura. s raznom pri njihovu odlasku. jedan od najvažnijih uvjeta niz aktivnosti. prijevoz. svih grana OSRH. jest dobro poznavanje engleskog jezika i civilnih struktura s ciljem pru. na vježbi je sudjelovalo Riječ je o vrlo opsežnom. rom. a o taj. zračnih luka u Zagrebu. vojnom. vojni. prihvata. To je jedna od specifičnosti koja zemlje domaćina u slučajevima domaćina. njihova prehrana.

mogu izraziti svoje zadovoljstvo. Ovaj je HNS specifi- zrakoplova. to shvaćanje i s druge strane jako i HRM-a. a u sastavu nova saznanja. a to vedbu ove potpore. dobro. Ono što se vidi izravno na vježbi je samo je tijekom vježbe provedeno na više manji dio. 15 Toma Vlašić. provedbe logističke potpore. četrdesetak u pogledu cijele te zadaće pomažu lokacija. Posebno bih ovdje napomenuo radom. snimio Davor Kirin vati u tim zadaćama. da sve dobro funkcionira. HNS centra nisu samo nom okružju je specifičan. sastavljen većinom od pripadnika nego zadovoljavajući način. taborskom. međunarodnih misija i operacija. vježba Jackal Stone Svaka vježba od samog početka sva- Tijekom vježbe samo smo u Zadru pri. Kakva je suradnja sa stranim i kontakti koje smo tijekom njih us- cifičnost da se susrećete s različitim kolegama? postavili prije samog početka znatno modelima i tipovima rada. Zapovjedništva za potporu. listopada 2012. ni na vojnom. raznim pri. komunikacijom s kolegama i Moram napomenuti da je ovaj HNS suradnju s pripadnicima OS SAD-a. Logistička potpora i prihvat snaga vrlo su složeni procesi te se planira- nje tih aktivnosti treba provesti na vrijeme i ujedno ih provjeriti prije Potpora zemlje domaćina nisu samo aktivnosti koje se izrav. Naravno. Različite a nego i HRM-a. Osobno imam prilično iskustava iz su pridonijeli da sve funkcionira bez stupima i načinima obavljanja posla. prihvat zajednički jezik i tijekom ove među. ma. koji imaju puno razumijevanje za iz ove vježbe. no vide na vježbi. te HRZ i PZO. BSD-a. jedna je od vrijednosti koje će proizići specifičan i po tome jer se međuna. BSD-a. pa i brodove odnosno čamce dobro djeluje tako da cijeli proces ide HRZ i PZO predavanjima. treba napomenuti da prilagodljivost. Druga je spe. ali i drugih grana OSRH s ciljem I naravno. pa tako moram napomenuti i da je HNSC (Host Nation Support Center - namjenski ustrojena cjelina) za vježbu Jackal Stone 12 sastavljen od stručnih djelatnika u svim područjima proved- be zadaće zahvaljujući kojima je ona i uspješno provedena. Rad u međunarod- kamiona iz raznih zemalja i prijevo. održavanja snaga i na kraju pomoći dobar tim jedan od najvažnijih uvjeta pri njihovu odlasku. to je nešto pripadnici ZzP-a nego znika. uglavnom vojni. jevaju fleksibilnost HNS centra. sposobnost i shvaćanje naših ljudi 12 održava na pet kim danom stvara nova iskustva i mili više od 35 zrakoplova. Dosadašnje planske konferencije nacije različito prilaze tom problemu. U tom pogledu čan i po tome jer se Kakva su dosadašnja iskustva Policijom s ciljem da sve granične i ca. cestovne se lakoćom stvari rješavaju i nađe blem u provedbi potpore. rješenja eventualno nastalog proble. prometnice. rodna vojna vježba Jackal Stone 12 naše eventualne probleme i vrlo su Drugo je mogućnost upoznavanja održava na pet lokacija. a u sastavu kooperativni u iznalaženju najboljeg s različitim načinima planiranja i HNS centra nisu samo pripadnici ZzP. n HV 406_14_15. No međunarodna vojna s vježbe? rinske procedure idu brzo i učinkovito. za uspješnu provedbu neke zadaće. važno je napomenuti da je što kvalitetnijeg prihvata. nego što krene njihova realizacija. zadivljujuće je kojom nismo imali ni jedan značajniji pro- treba pokrivati sve grane OS. te što se ne može naučiti u školi. već je to puno više aktivnosti provedenih Brojne neplanirane situacije zahti- tijekom planskog procesa i više čimbenika uključenih u pro. ali u problema i mogu istaknuti da dosad Još je jedna specifičnost to da u HNS-u svakom slučaju. broj 406 / 12. s raznom opremom. To se uči neposrednim kojima se u vježbi koriste. granične prijelaze.indd 15 10/10/12 3:45 PM . koordinaciju s Carinom i narodne vojne vježbe.

prema. Trebalo je uskladiti sve segmente Natporučnik Željko Vuk. Njemu i njegovu timu čija je potpora u planskom procesu zasigurno pripada velik dio pohvala bila izuzetno značajna.. vezu. Za dio sudionika vježbe smještaj je bio osiguran u šatorskom naselju podignutom na prostoru od 10 000 m2 MVV Jackal Stone 12 postrojbama. 16 broj 406 / 12. Stoga i ne čudi što su izviđale lokacije. Gledajući Višemjesečna priprema za besprijekorno f Svaku veliku međunarodnu vježbu prati višemjesečno planiranje i priprema a ono je za vježbu Jackal Stone 12 započelo još u svibnju prošle godine.. jednostavno. Dobivao je koje je hrvatska od američke strane zahtjeve od zemalja sudionica i ko- kao organizatora vježbe dobila za ordinirao svime što podrazumijeva sve što je napravila u sklopu pot. efikasno i na vrijeme. glavni planer u vježbi vota u vojarnama i bazama gdje se koji su sudjelovali u pripremi vjež- Jackal Stone 2012 odvijala dodatno je usložnjavala i be. Glavni planer za obrambenu politiku MORH-a i s hrvatske strane bio je natporučnik Službu za pravne poslove MORH-a Željko Vuk. oružanih snaga. listopada 2012. njezinu pripremu i organizaciju ži. potporu zemlje domaćina. s drugim ministarstvima i tijelima nošenje odluka . utvrđivao pravni pripreme za vježbu započele još u okvir.. logistiku. sa što manje troškova i manje na- ni provedba ne može biti dobra. transport. državne uprave. Glavni planer s hrvatske strane bio je natporučnik Željko Vuk. Među njima su i sla glavnog planera. Njemu i njegovu timu zasigurno pripada velik dio pohvala koje je hrvatska od američke strane kao organizatora vježbe dobila za sve što je napravila u sklopu potpore zemlje domaćina. dogovaranje i brzo do. Određivali su se ciljevi. svesti na isti nazivnik. odnose činjenica da je riječ o specijalnim s javnošću. HV 406_16_17_new. Posebno je istaknuo Upravu svibnju prošle godine. Sve riješiti be višemjesečno je planiranje i pri. prezanja ljudstva pritom vodeći ra- Kad je o vježbi Jackal Stone riječ.. aktivnosti MORH-a Pregovaranje. Ako to nije dobro odrađeno. Iza svake velike međunarodne vjež.. čuna o redovitim zadaćama OS-a. Oni su prvi iskoordinirati i rad svih sastavnica počeli a posljednji završili vježbu.indd 16 10/10/12 3:45 PM . Postulat kojim hrvatska kontrola zračne plovidbe te se natporučnik Vuk vodio u poslu Državni zavod za nuklearnu radio- bio je mnogo kompliciranih stvari lošku i biološku detekciju. Trebalo je pore zemlje domaćina.najkraći je opis po.

dijelu. Poseban je nagla- dana radio na planiranju. a organizaciju su zajednički proveli predstavnici hrvatskih i američkih snaga. kako u planskom. žuti. “Iskustva nosti kako bi se sve odvijalo po pla.indd 17 10/10/12 3:45 PM . Jednom riječju mislilo se na sve. no to je u ovakvim dijelu vježbe. rasvjeta. a Vuk nom zapovjedništvu vježbe bila ma. za život i nesmetan rad. Samo u vojarni gdje je bilo glavno Zapovjedništvo vježbe. planera sudjelovao i u vježbi Jackal kontrolna upravljačka grupa i zračna komponenta vježbe znalo je biti smješteno i do 1000 sudionika Stone 2009. je napomenuo kako je imao veliku nja kontrolna grupa u kojoj su bili i potporu nadređenih u Upravi za ope- predstavnici tima za planiranje koj su rativne poslove i obuku GS OSRH-a neprekidno slali informacije o situaci. kultura načina rada pogotovo u ope- HV 406_16_17_new. koje se aktivnosti.jednom riječju kompletna infrastruk- sektoru. napominje Vuk. ni pranje rublja. kao i načelnika GS-a koji su u svakom ji i stanju na terenu. Nakon toga u misiji UNDOF organizirana u Početkom provedbenog dijela vjež. 17 uvjeti za život i nesmetan rad sudionika pa i za rekreaciju Leida Parlov. rad i smještaj za gotovo 1000 sudionika vježbe Jackal Stone koji su a poslije kao glavni časnik za vezu uz stalne zaposlenike OSRH-a bili u vojarni “Zemunik” i to veći dio njih još od sredine kolovoza odgovor je između Glavnog stožera i glavnog uspješno dao HNSC. Pomoglo mu je i iskustvo vježbe Jackal Stone. gdje. U toj je misiji gotovo godinu tura. ističe.” zaključio je. jer je u vojarni u što smo se i sami uvjerili sve besprijekorno funkcioniralo. a broj se nikad nije smanjivao ispod 600. a za njih više od 400 izgrađeno je pravo malo šatorsko sektora odgovoran za organizaciju naselje na površini od 10 000 m2. snimio Josip KOPI unatrag generalno velikih problema rativnom. provedbenom i logiističkom Prehrana je nije bilo. n o funkcioniranje aktivnostima uobičajeno. Odlično je funkcionirao i prijevoz osoblja i materijala. pripremi i sak bio na zaštiti okoliša. nostima kao što sada radi. Šatori su rada svih promatračkih postaja u svom bili klimatizirani. na svakom koraku protupožarni aparati. pripre- rješavati neke aktivnosti. Za operativni časnik u Zapovjedništvu dio sudionika smještaj je bio u objektima vojarne.potpora zemlje domaćina. U UN misiji u Obali Bjelokosti bio je Uloženi napor se isplatio. listopada 2012. mnogo pomoglo u razumijevanju ljudi. 42 kulture. “Bilo je situacija trenutku bili upoznati s trenutačnom kad smo morali promptno i u hodu situacijom. cijelom prostoru vojarne nismo vidjeli ni jedan papirić a kamoli što drugo. Na vježbi Jackal svim lokacijama u svakom podređe. U Zemuniku su bili osigurani svi broj 406 / 12. nu. U rekordnom vremenu izgradilo ga je 12 ljudi za samo tri dana. Natporučnik Vuk bio je jedan od Sprema se ponovno za UNDOF na malobrojnih koji je znao cijeli scenarij poziciju starijeg operativnog časnika vježbe. su gotovo neprocjenjiva. U naselju je bio i šator sa svim potrebnim medicinskim i sanitetskim materijalom. Stone odrađen je dobar posao.” kaže nat- poručnik Vuk koji je kao promatrač. Tijekom same vježbe provodili operativni časnik s gotovo istim duž- su nadzor i koordinaciju svih aktiv. zeleni kontejneri za različite vrste otpada. 42 “različi. Pojasnio je kako je na int Operation Center). Organizacija prehrane također U Obali bjelokosti radio je s časnicima je odlično riješena u klimatiziranom šatoru dovoljno velikom da se nije stvarala gužva. Crveni. na Golanskoj visoravni bio je stožerni klimatiziranom be nisu prestale aktivnosti planskog časnik u Zapovjedništvu misije i to kao šatoru tima. Radilo se mnom razdoblju tako i u provedbenom 24 sata dnevno. Kako se u vojarni živjelo 24 sata ni rekreacija nije bila zanemarena. Stoga ni ne čudi što u svim drugim operativnim poslovima. kao i sva ostala tehnička potpora. a nije zaboravljeno iz 42 zemlje. Na pitanje kako organizirati život. Za sve je njih trebalo osigurati sve uvjete iz međunarodnih misija. osigurana je informatička mreža ta” engleska jezika što mu je. kada i voditelja UNDOF JOC-a (UNDOF Jo- kako provode.

Koriste se i kao okidač (trigger) početka djelova.indd 18 10/10/12 3:46 PM . veličini i osobitostima područja oba. cijalnog uređaja koji se sastoji od prijamnika U provedbi specijalnih operacija potrebna je viso. Krajnjem korisniku U skladu s time. Osposobljeni su njem. procesom prikupljanja obavještajnih poda. zapovjednik donosi odluku o veli. vojnoj vježbi Jackal Stone 12 na svim razinama borbenih zrakoplova prilikom djelovanja na cilj jima pojedinih obavještajnih disciplina izvršenje provedbe ove velike i kompleksne vojne vježbe preko prednjih zračnih kontrolora (Joint Terminal zadaće provodi namjenska organizacija sastav. samim prikupljanjem podataka o protivniku na terenu do 15 dana bez popune. na razini Attack Controller . snimio Davor Kirin Vojno-obavještajna bojna sudjelovala je sa značajnim brojem svojih djelatnika na međunarodnoj vojnoj vježbi Jackal Stone 12 na svim razinama provedbe ove velike i kompleksne vojne vježbe – u planiranju i upravljanju vježbom. npr. samim prikupljanjem te njihovom obradom Vojno-obavještajna bojna sudjelovala je sa značaj. nja. ili vodom. aktivnost protivnika. vremenu.JTAC). Uz standardne zadaće prikupljanja po- i izradom obavještajnog proizvoda. nim brojem svojih djelatnika na međunarodnoj dataka izviđanjem osposobljeni su i za navođenje Dok se obuka sastavnica VOB-a provodi po područ. snagama Osnovna im je namjena prikupljanje podata. tijekom samog napada služe kao kojima se pruža obavještajna potpora i protivniku. na razini zapovjedništva specijalnih snaga te u sklopu taktičkih specijalnih grupa gdje su najbrojniji i najprepoznatljiviji dio VOB-a bili dubinski izvidnici i timovi mini besposadnih letjelica Vojno-obavještajna bojna u vježbi Misija Vojno-obavještajne bojne (VOB) jest pruža- Jackal Stone 12 vedbe čini obavještajni rad kroz odabir i nomi. 18 broj 406 / 12. – u planiranju i upravljanju vježbom. prilikom razvoja nadzor provedbe operacije. stvarnom vremenu putem radiouređaja ili spe- pridodaje prijateljskim snagama. fazi operacije. n HV 406_18.ovisi o vrsti i najprepoznatljiviji dio VOB-a – dubinski izvidnici dolaze do obavještajnih podataka o području obimu zadaće. zrakom taka. taktičkoj razini pojedinog cilja. raciju značajna ličnost ili materijal) ili određena u kontaktu ima video svoje postrojbe u realnom a pogonski kotač cijelog procesa planiranja i pro. Timovi za dubinski nadzor obavljaju zadaće izvi- nje obavještajne potpore postrojbama u području naciju ciljeva. CONOP-a (CONCEPT OF OPERATION – koncept podatke je moguće poslati u blisko stvarnom i čini i sastavu namjenske organizacije VOB-a koju operacije) te nadzor tijekom provedbe operacije. ljena od upravljačko . određivanje njihova prioriteta te đanja do 70 km u dubinu protivnika i provodi na operacija kontinuiranim planiranjem i upravlja. Sastav i veličina namjenske taktičkih specijalnih grupa gdje su najbrojniji i pripremne faze operacije izviđanjem iz zraka organizacije nije strogo određen . signala i displeja preko kojega zapovjednik snaga ka razina fleksibilnosti i sposobnost improvizacije. operacija i o snagama protivnika dok u završnoj vještajnog interesa i područja operacija. nazočnost visokovrijedne mete ( za ope. ka u pripremnoj fazi operacije.analitičkog dijela i modula Zapovjedništva specijalnih snaga te u sklopu Timovi mini besposadnih letjelica tijekom pojedinih senzora. za ulazak u područje djelovanja kopnom. Timovi mini besposadnih letjelica tijekom pripremne faze opera­ci­ je izviđanjem iz zraka dolaze do obavještajnih podataka o području operacija i o snagama protivnika reportaža Toma VLAŠIĆ. listopada 2012. i timovi mini besposadnih letjelica.

RACVIAC. korupciju. uključujući policiju. kao predavač smatra da dobra priprema za KFOR zbog blizine i Unatoč tome OSMVO je pogodan zbog je u tečaju dobar omjer teoretskog i sličnog jezika“. Tečaj je jedini te vrste broj 406 / 12. Aktivnosti polaznika uglavnom sija. Turska). u njemu se primjenjuju Za potrebe tečaja vojarna u Rakitju bila je pretvorena u iskustva iz raznih oblika OSMVO-ove fiktivno selo u kojem su timovi stavljeni u scenarij koji bi obuke. Provodi se od 2010. Zanimljivo je nik operacije stječe što su svih 14 polaznika bili djelatnici bolji uvid u stanje na i djelatnice Oružanih snaga Kraljevine svom području odgovor- Švedske. Švicarska. koji obavljaju zadaće u kakvima Njegov sunarodnjak bojnik Carl-Hen. na terenu uočavamo njihove pogreške rotaciji u misiji. ih mogao čekati u KFOR-u. organiziranom za pripad. švedskog satnika Henrika i predstavnicima vlasti. rujna održan je Preduputni LMT timovi tečaj za NATO KFOR timove za surad. U KFOR-u je oklonosti i odnosa na Kosovu“.indd 19 10/10/12 3:46 PM . MUP. a u prethodnih šest tečajeva sudjelovali su polaznici iz osam država (Danska. “Detaljno brifiramo tečaj doputovao s Kosova. Finska. došli iz Švedske. instruktori i sce. KFOR i upozoravamo na njih kako bi ih po- LMT-e. listopada 2012. podneblja. po tome kako je pripremljen i u teoretskom i praktičnom dijelu vidi se da OSRH ima HV 406_19_new. praktičnog dijela. Za mišljenje o tečaju upitali smo su se svodile na interakciju s lokalnim stanovništvom polaznika. uz pripadnike OSRH iz OSMVO-a i predviđanja kriznih hrvatske goste-predavače (HRZ i PZO. Dodatni impuls kvaliteti tečaja jesu i raznovrsni predavači. “Na Kosovo ću biti upućen razvijena sposobnost komunikacije ključna za uspjeh početkom sljedeće godine i mislim da je zadaće LMT-ova. snimio Tomislav Brandt NATO tečaj u OSMVO U vojarni “Damir Martić” u Rakitju. godine. Hrvati pripremaju Šveđane za “Tečaj je raritetan jer se provodi za veliko iskustvo u njegovoj organizaciji“. dok su predavači i instrukto. Upravo je Gebhardta. Češke Republike i Finske. n dodajući da je tečaj jedini te vrste s NATO verifikacijom u svijetu. pravili do odlaska u misiju. Fokus je bio na praktičnom dijelu i uglavnom je proveden u krugu vojarne “Damir Martić”. rekao polaznike o situaciji na Kosovu. Mađarska. dan. Tečaj je vitalan dio te obuke. službeno verificiranom stavljanje odnosa s od NATO-a. rekao je bojnik koji je na našeg poznavanja lokacije. nosti i veću mogućnost ri. Vojni ordinarijat). Hrvatska je pripadnici OSRH u KFOR-u ne sudjeluju. a svih 14 polaznika bili su djelatnici i djelatnice Oružanih snaga Kraljevine Švedske Domagoj Vlahović. Švedska. 19 s NATO verifikacijom u svijetu. u organizaciji Obučnog središta za me- đunarodne vojne operacije (OSMVO). ali i konkretnih mirovnih mi. Manji vojni timovi nju i promatranje. Tečaj se sastojao iz teoretskog i praktič- nog dijela. Riječ je o sedmom (3-4 osobe) za uspo- takvom tečaju. SAD. prokomentirao je satnik Štefanac. dakle. Scenarij je bio zahtjevan. U organizaciji OSMVO-a održan je u Rakitju Preduputni tečaj za NATO KFOR timove za suradnju i promatranje. kriminal… “Napravili smo što ću kao pripadnik LMT-a raditi svaki pravu mini-misiju“. a potom već šest mjeseci i bliži se kraj njegovoj je voditelj tečaja satnik Josip Štefanac. Slovenija. uključivao je iznimno bitno izoštriti vještine u onome međuetničke probleme. lokalnim zajednicama i nike LMT-a (Liaison and Monitoring nadzor stanja u njima. do 29. od 24. situacija. Teams-LMT) koji će biti upućeni u Pomoću njih zapovjed- misiju KFOR na Kosovu. rik Mellberg. kako bi se što bolje dočarali uvjeti i okruženje u ko- jima će LMT-ovi djelovati na Kosovu. Vojarna kao selo nariji.

domovine. U sklopu vježbe CE12. Zagrebačke nadbiskupije monsinjor žara. Već tradicionalan okrugli stol u Nadbiskup Puljić se tije. “Čestitam vam na svim hrabrim potezima okrugli stol u Ratnoj školi “Ban Josip koje ste izveli u Domovinskom ratu“. Nadnarednik Davor Ljubin pohađao je tečaj cyber tehnika na kojemu su prezentirana tehnička iskustva SAD-a u cyber obrani. pomoćni biskup misijama koje su u funkciji života. je listopada održan govora uvijek živi. U pozdravnom govoru uoči početka pripremama naših vojnika za međuna- vatske vojne pilote. nije se gubila ni nada ni volja za obranu svog doma. u dijagnozom dekompresijske bo. naglasivši veliku “Krila Oluje” te je obišao temama i razmišljanjima. na- Roka iz Bibinja. Natporučnici Sreć- statusom “izliječen”. u vojnim. Čelnik hrvatskog tima bio je pukovnik Karlo Krešić. ne samo župni zbor župe Svetog Raspravljalo se o etici i bioetici. da Don. na liječenje primio Pripadnici OSRH i ove su godine. podsjetio je general. 20 broj 406 / 12. s ciljem stjecanja novih znanja potrebnih za implementaciju ciljeva snaga. sudjelovali na međunarodnoj vojnoj 31-godišnjeg poljskog ronioca s vježbi Combined Endeavor koja se od 3. “Postrojba smo koja školuje o. ZB Zemunik i blagdan njezina zaštitnika Svetog Gabrijela SAD-a u provođenje računalne forenzike. predsjednik Židov- prostor“. Nadnarednici obavljen prema protokolu ame. ravnatelja HVU-a brigadni ge- branitelje i čuvare hrvatskog neba. tretmana hiperbaričnom oksi. ispitivanje interoperabilnosti radiokomunikacijskih sustava. VLAHOVIĆ HV 406_20_21. održala u Grafenwoehru.“ kazao je mons. dr. moćna Gabrijelova ruka. listopada 2012. pomoć koju vjerske zajednice pružaju u eskadrile koje školuju hr. Na svakom je koraku vladalo Okrugli stol s predstavnicima zajedništvo. satnik Damir Ivančić i poručnik fregate Mate Mazalin pohađali su tečaj Phoenix Endeavor na kojemu su prezentirane aplikacije za upravljanje frekventnim u vojarni “Zemunik” spektrom. L. kazao je nadbiskup zadarski Jelačić” u sklopu predmeta Vojna te svim djelatnicima zrakoplovne baze poželio da ih i dalje štiti etika i religijska kultura. diskusija koja je posebno obuhvatila odnos koje OSRH i vjerske zajednice u RH ima- nik sastao i s akrogrupom vojničkog poziva s etičkim i bioetičkim ju. gašenje po. Predstav. Želimir Puljić. rujna 2012. dana nesigurnosti. traganja i spašavanja. te pastor nas iznimno bitna za sve svjetske vojske. medicinskih letova. brigadni general Zdilar je rodne mirovne misije. Gabrijela Arkanđela.indd 20 10/10/12 3:46 PM . nakon kojih je uslijedila Ratnoj školi samo je jedan oblik suradnje kom boravka u ZB Zemu. snagu davala vjera. glasio je. u funkciji čovjeka. Nakon šestosatnog macijskih sustava (opreme). VIJESTI IZ OSRH Barokomora zavoda za pomorsku medicinu pomo- gla poljskom roniocu Tim OSRH na vježbi Na temelju žurnog zahtjeva Opće bolnice u Šibeniku. nam raščistiti etičke nedoumice. “Upravo je iz Zadra odaslana pjesma Stop vjerskih zajednica the war in Croatia. a zadovoljstvo Arkanđela. Vježba je uspješno odrađena. Prisjetio se nadbiskup dana od prije dva desetljeća.” U tim nam je vremeni- ma. je rujna obilježen Dan Vojne kapelanije vat pohađao tečaj računalne forenzike u kojemu su prikazani postupci. ko Lukas i Antun Mutzhaus bili su zaduženi za testiranje iz funkcionalnog područja OJI osnovnih usluga razmjestivog komunikacijskog paketa. D.d. Puljić i istaknuo da sjećanje U vojarni Hrvatskog vojnog učilišta Foto: Tomislav BRANDT na žrtve i pothvate koji su nam osigurali slobodu i kretanja i “Petar Zrinski” 3. po dvanaesti put. Tim OSRH provodio je testiranje komunikacijsko-infor- lesti tipa 1. U koncelebraciji s vojnim kapelanima i svećenicima uspješnošću hrvatskog tima iskazano je ponudom još veće zastupljenosti OSRH u CJCCC. Zavod za pomorsku medicinu je krajem Combined Endeavor 2012 rujna 2012. Darko Peroš i Jurica Mikšić nastavili su obnašati svoje dužnosti u Zapovjedništvu vježbe ričke mornarice (US NAVY) tip (CJCCC) dok su bojnik Jurica Miškulin i satnik Marina Jurčić testirali interoperabilnost 6. JURČIĆ mons. nici vjerskih zajednica iznijeli su promišlja. Nebo je naš radni Valentin Pozaić. Uz polaznike i djelatnike Ratne ško- Nadbiskupu Puljiću na dolasku je zahvalio zapovjednik 93. Evangeličke Luteranske crkve Boris Gu. Campu Aachen u Njemačkoj. okruglog stola. muftija Islamske zajednice ma čestitao blagdan Svetog u RH Aziz efendija Hasanović. do 21. dok je nadnarednik Željko Hor- U vojarni “Zemunik” 27. nego i u općim pitanjima. ognjišta. kazao je. Predstavnici vjerskih zajednica pomažu Misno slavlje uveličao je njević. nja svojih religija. dio tima sudjelovao je na tečajevima Cyber Endeavor i Phoenix Endeavor. alati i iskustva 93. zb le. kazao je pukovnik ske zajednice Beth Izrael rabin Kotel Foto: Danijel Bernazza Lučan te je svim djelatnici. S-TBMS sustava (Sincgars Tactical Battle Management System) i razmjestivog komu- genacijom u barokomori. Bojnik Tihomir Tomac pohađao je Dan Kapelanije tečaj cyber menadžmenta na kojemu su predstavljena iskustva SAD-a u upravljanju cyber obranom. PARLOV istaknuo da je tema etike i bioetike da. zadarske nadbiskupije misu je predslavio nadbiskup zadarski M. ali i postrojba s humanim neral Slaven Zdilar. koji je nikacijskog paketa. straha i neizvjesnosti jer se “stvarala prava kalvarija ovim ljudima. na okruglom su stolu sudjelovali Zemunik pukovnik Karol Lučan. poljski ronilac otpušten je sa S-TBMS-a sa sustavima za zapovijedanje i nadzor drugih zemalja.

a službi Odjela za obuku SzOiDL-a. d. rujna 2012. listopada 2012. Predavanju su nazočili načelnik Uprave za operativne bigadir Željko Šikić koji je poslove i obuku. Obuku su provodili djelatnici Odsjeka za obuku prometnih Tijekom rujna održana je vježba Combined Endeavor 2012. Hrvatskog vojnog učilišta “Petar Zrinski”. general. provede- veze u vrijeme njegova začetka. Iz Odreda veze u borbenim polaznika osposobljeni za vozača “C”+”E” djelovanjima poginula su dva djelatnika“. pukov. u samostalnoj i odgovornoj primjeni i stav MORH i OS.“ cestovnom vježbalištu Glavica. 5. obljetnicu osnutka svoje postrojbe. dočasnike i vojnike roda veze vozila “C” i “C”+”E” kategorije. Cilj programa jest osposobiti polaznike za obnašanje stožernih i ruko- Foto: Marija Sever voditeljskih dužnosti. održao je predavanje na temu: “Djelovanje i rad te nadležnosti bigadira Dražena Bartolca. međunarodnim vojnim operacijama i tako obučavamo naše različitim vremenskim i terenskim uvjetima te radnjama opsluživanja teretnih mo- i pripadnike stranih OS iz regije i zemalja Partnerstva za mir.bojnika nika Ivice Plejića. generala Bornemanna dočekao je o. strukovnog i Tečaja za višeg stožernog časnika. prisjetio se pukovnik kategorije. OSRH. Slijedno-rastuća izobrazba časnika treća je razina vojne izobrazbe. pukovnik Zdravko Rep. koji se nalazio u Odredu 27. rujna svečano je obilježen završetak izobrazbe trećeg naraštaja slijedno-rastuće izobrazbe časnika u funkcionalnom području. posjeta Republici Hrvatskoj. polaznici Ratne škole “Ban Josip Jelačić” i Zapovjedno-stožerne glasio kako će nastaviti što bolje promicati Obučno središte škole “Blago Zadro”. je Na Hrvatskom vojnom učilištu “Petar Zrinski”. glavni direktor međunarodnog vojnog mopredaja dužnosti između osoblja NATO-a. Cilj tečaja je obučiti polaznike Rep te nastavio: “Danas održavamo strateški i mobilni KI su. modula bilo je HVU. modula uprave GS OSRH. te operativni komunikacijsko-informacijski poštivanju prometnih propisa i sigurnosnih pravila u prometu na cesti. njih 22 obučavani su i osposoblje- ske osiguravajući sigurne i kvalitetne komunikacijske kanale ni za vozača “C” kategorije dok su dvojica postrojbama i Glavnom stožeru. a uspješno su je završila 43 polaznika iz svih grana Oružanih snaga. general-pukovnik Jürgen Bornemann. predstavnici Glavnog stožera Oružanih snaga te načelnici katedri i nastavnici koji su proveli izobrazbu. listopada dosadašnjeg zapovjednika. “Pleso“ gdje se prigodnim govorom obratio sadašnji zapovjednik Zapovjedništva za potporu u Požegi je od Pukovnije veze. i međunarodnog vojnog osoblja NATO-a”. broj 406 / 12. komodor Tihomir Erceg. Lovašen HV 406_20_21. M. Vojno-strukovna izobrazba trećeg naraštaja trajala je 460 nastavnih sati. i osigurati što kvalitetniju provedbu tečajeva. Pripadnici a ujedno je sudjelovala u nizu borbenih zadaća diljem Hrvat. Nositelj provedbe 1. Lovašen OJI Završila izobrazba trećeg naraštaja slijedno-rastuće izobrazbe časnika Dodjelom potvrda na Hrvatskom vojnom učilištu “Petar Zrinski”. Svečanosti su nazočili zamjenica načelnika Uprave za personalne poslove Glavnog stožera Oružanih snaga. brigadni general Slaven mjenik zapovjednika ZOD-a Zdilar. Na kraju obuke dvadesetčetvorici polaznika su uručene OJI potvrde o uspješno završenom tečaju za vozača “C” i “C”+”E” kategorije. Nastavni plan i program realiziran je predavanjima u do kraja godine očekuju nas značajne vojne vježbe kao što su: učionicama i kabinetima posebno opremljenim za te namjene te praktičnom obukom UDAR-1. predstavnici uprava Glavnog stožera Bartolcu puno uspjeha na novoj dužnosti. obljetnicu vozača motornog vozila Pripadnici Pukovnije veze obilježili su 20. kolovoza do 28. brigadirka Mirjam Antolić. Svečano postrojavanje održano je u ZB U Središtu za obuku i doktrinu logistike. Pukovnik Plejić Oružanih snaga. 21 Pukovnija veze Osposobljavanje za obilježila 21. tornih vozila i skupa vozila. Provodimo tečajeve za radiokomunikacije u upravljanju teretnim vozilima i skupom vozila u različitim prometnim situacijama. a bigadiru gistiku. ravnatelja primopredaji nazočio je za. 27.indd 21 10/10/12 3:46 PM . U pratnji vojnog pred- novog zapovjednika. brigadir Ivica Olujić. Z. Program se sastojao od tri modula: općeg. i 3. a 2. a u sklopu službenog rujna održana svečana pri. stavnika Republike Hrvatske pri NATO-u i EU. Svečanoj Mirka Šundova. sigurnom sustav HKoV-a. Trnokop PRIMOPREDAJA DUŽNOSTI Glavni direktor vojnog osoblja ZAPOVJEDNIKA OSMVO-a NATO-a održao predavanje na HVU U Obučnom središtu za mi- rovne vojne operacije 14. UDAR-2 i ŠTIT-12 gdje će postrojba uporabiti znatan (upravljanje motornim vozilom – UMV) koji je proveden u samom gradu Požegi i na dio najmodernijih sredstava OSRH. načelnici odjela i katedri i predavači HVU-a te je zahvalio brigadirima Šikiću i Bartolcu na prijamu te na. dekan Hrvatskog vojnog učilišta “Petar Zrinski”. rujna 21. načelnik Uprave za lo- pukovniku Plejiću poželio dobrodošlicu u Središte. Brigadir Lozančić čestitao je polaznicima na uspješno završenoj izobrazbi i naglasio važnost funkcionalne izobrazbe za daljnji tijek profesionalnog razvoja časnika. “Tijekom Domovinskog rata no osposobljavanje za vozača motornog postrojba je obučavala časnike. brigadir Marinko Lozančić. Z.

Ministri će razraditi najvažnije smjer. HV 406_22_23. finalizirati velike smjernice kako pobunjenici pokušavaju unijeti razdor između buduće misije Saveza u Afganistanu nakon odla. Izvanredni sastanak Suradnja – najbolji odgovor zbog situacije u Siriji na sigurnosne izazove Nakon bombardiranja turskog mjesta Akcakalea uz granicu Sarajevo je početkom listo- sa Sirijom. cilj da do kraja 2014. NATO VIJESTI Anita Končar. uključujući i razvitak vojnih i međunarodnih organizacija“. U priop. Zbog napetosti lja. reda u cijeloj zemlji do kraja 2014. varajući na pitanje novinara o Afganistanu glavni postotak neprijateljskih napada u prvih je osam dvadeset i osam zemalja članica NATO-a. Prvi čovjek NATO -a objasnio je da su upra. Rezultati misije u Afganistanu već nice misije čiji je cilj “uvježbavanje. Grčka. Turska. pao za 17 posto. 22 broj 406 / 12. jeća za suradnju (RCC). u ko- prigodu kako bi podsjetio da i u ovim trenucima tijekom sastanka u listopadu u sjedištu Saveza u joj će sudjelovati oko 10 000 osoba. Inače. Slovenija. Naime. sastanku ministara obrane. pad u kojemu pomoćnik ministra obrane za bilateralnu politiku. a objavilo ju je Vijeće NATO-a na da su nedavni napadi počinjeni iznutra narušili po. Na sporazuma. Govoreći o pripadnici ISAF-a provode svakodnevne partner. no “ nećemo im do. Programa UN-a za razvoj te ćenju ističu i zabinutost zbog najnovijih događaja. kada se uspo. narij u Siriji. Podsjetio je i kako će ministri država i vlada zemalja članica NATO-a u svibnju nistanskih snaga sigurnosti. Rasmussen je iskoristio razgovarati o kompleksnom pitanju buduće misije međunarodne misije pomoći Afganistanu.indd 22 10/10/12 3:46 PM . vo zbog toga učinjenje mjere prevencije. Naglasio je i kako obavljati dva mandata. foto NATO Vidljivi rezultati misije u Afganistanu Glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Ra- smussen ostat će na čelu te organizaci- Situacija u Afganistanu još se ne smiruje. koje su članice programa na tom području reagiralo je i Sjevernoatlansko vijeće. godine. “ni ovaj dio Europe nije imun na sigurnosne rizike prije oružanog i izazove u svijetu te stoga valja zajednički raditi na pronalažnju odgovora na napada Rusi. prenesemo pitanje sigurnosti svojim službenim internetskim stranicama. RACVIAC-a. Ukrajina. obrane 28 zemalja članica i 22 zemalja partnerica su se na samitu u Chicagu složili oko pokretanja pustiti da u tome uspiju“. Rasmussen je najavio i kako je cilj izbjegavanje napada iznutra. strategija te danski premijer koji je na čelnu poziciju na njih. Hrvatsko izaslanstvo predvodio je Dragan Lozančić. što je razumljivo. Bruxellesu. Inače. vremensko razdoblje koje je previđeno za povlače. tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen. Rumunija. Zbog toga je dogovoreno i jedne turske potpuno osposobljavanje zajedničke vojne postrojbe. zemlje članice SEDM-a su: Albanija. kada je o obrani riječ. a odgo. šefovi snaga međunarodne koalicije te pripadnika Afga. Hrvatska. a koje u potpunosti sudjeluje u procesu tranzicije. stigao je i oružani odgovor s druge strane pa je tako pada bilo domaćin sastanka turska vojska topničkom vatrom napala ciljeve snaga sirijskog ministara obrane zemalja šire režima u području Tel Abjada. godine. deset kilometara unutar sirij. Crna Gora. Italija. Istaknuo je i će se do kraja 2013. Saveza stupio 2009. Bosna i Hercegovina. će preuzeti punu odgovornost za održanje mira i –Pametne obrane. SAD. granatiranje Sirije ipak je prekinuto. nužna suradnja zemalja jugoistočne Europe jer je pet članova to najbolji put da se odgovori na sigurnosne izazove. Srbija. Na suradnje ministarstava obrane izvanrednom sastanku. SEDM-a Gianluigi Magria. što je stav ljudi koji se pitaju zašto se šalju treneri koji NATO-a dodajući kako će misija u toj zemlji nakon bilo očekivano jer glavni tajnik ne može obučavaju Afganistanske snage sigurnosti. listopada 2012. savjetovanje jedno od važnih pitanja o kojemu će se raspravljati se vide. Prema riječima predsjedatelja obitelji. Bugarska. i pomoć” afganistanskih snaga sigurnosti koje i pitanje obrambenih sposobnosti kao i projekta Naime. Makedonija. istaknuo je i kako je ske operacije. Naime. ska vojnih snaga. takve izazove. u Regionalnom zapovjedništvu u Kabulu. krši međunarodno pravo i time stavnici NATO-a. rekao je čelnik Mandat je produžen za godinu dana. Iako se činilo da je na pomolu novi oružani sudionika iz četrnaest zema- sukob. Rasmussen je bivši pripadnici u nekom trenutku okrenu svoje oružje nema promjena kada je u pitanju cilj. a u okviru članka 4.”Naš je tjedna. vjerenje. Riječ je o sastanku koje- skog teritorija. za vojni sce. pa je priložio i neke brojčane pokazatelje. Washingtonskog jugoistične Europe (SEDM). je do kraja srpnja 2014. tu je odluku donijelo početkom prošloga je mjesečnoj konferenciji rekao kako nema sumnje ređuje isto razdoblje od prethodne godine. On je ja je poručila napomenuo i kako se što hitnije treba osigurati potpunu operativnost posebne NATO-u da ne brigade jugoistočne Europe (SEEBRIG) i mogućnost njezina djelovanja u kriznim traži izgovor situacijama. na svojoj mjeseci ove godine. Kazao je i kako razumije na Afganistanske snage sigurnosti“. Turski je parlament odobrio vojnu intervenciju mu je nazočilo gotovo stotinu protiv Damaska. a najstrože predstavnici Regionalnog vi- se osuđuje na. raspravljalo se o sirijskom režimu koji učestalim sastanku su također bili i pred- napadima na granici Turske. regije. dovodi u opasnost sigurnost zemlje članice NATO-a. a čiji tog razdoblja biti savjetodavna. Na sastanku je zaključeno je poginulo kako je. a kojima nje iz Afganistana.

general Abrial je neumorno obilazio General Paloméros peti je zapovjednik ovog Zapovjedništva i drugi članice Saveza i poticao ih u podupiranju zajedničkih projekata francuski general na ovoj dužnosti od 2009. general-bojnik Mirko Šundov. Svečanim tradicionalnim činom predstavnici te vojni predstavnici NATO članica. pred. obavljena i vojni predstavnik RH pri NATO i EU. Zapovjednik 20. u macijskim sustavima. vornosti Regionalnog a posebice sjevera zemlje te s aktivnostima. kako je odluka da dužnost Vershbow. kom i procedurama (TTP) pobunjenika u području operaci. Stéphana Abriala. Najzanimljiviji dio obuke voljstvo viđenim i uvjerio se u spremnost i stručnost naših pripadnika bio je rad na poligonu gdje su se pripadnici PAT-a susretali s u obnašanju zadaća u okviru svojih sastavnica. komunikacijsko-infor. stalni i u zajedničkoj europskoj obrani. našaju u području odgo- dručju operacije. veleposlanik Boris Grigić smussenu. Pripadnici PAT-a također su upoznati s funkcioniranjem nistan. a generalu Abri- dužnosti između dvojice francuskih generala zrakoplovstva bilo alu dodijelio je NATO-ovu medalju za zasluge ( NATO Meritorious je više od 800 uzvanika. Treća. brigadir Željko Dadić sa provedena je u vojnoj bazi Marmal. skrbi unutar savezničkih snaga. Svi pripadnici PAT-a uspješno su prošli završnu fazu obuke. broj 406 / 12. nakon što je Francuska i udruživanju resursa. zadovoljstvo viđenim. godinu te istaknuo značenje koje će dobiti obuka i vježbe. je primopredaja dužnosti zapovjednika ACT-a. koji za naše časnike i doča- ma. na svečanosti 28. starijim mentorom Naravno.PAT) u sastavu 20. SAD. djelatnicima NIST-a. ovaj se put radilo sa školskim i vježbovnim sredstvi. zamjenik načelnika Združenog stožera. logističkom potporom te medicinskoj kojem se nalaze savjetnički timovi (1st PAT – Police Advisory Team. pripadnicima kontingen­ U teoretskom dijelu završne obuke pripadnici PAT-a upoznati ta koji svoje dužnosti ob- su s aktualnom obavještajno-sigurnosnom situacijom u po. fazu obuke za izvrše. Anders Fogh Rasmussen. njegov zamjenik veleposlanik Alexander general Abrial je rekao. Praktični dio obuke sastojao 1st MAT – Military Advisory Tema. brigadir Dadić susreo Afganistanske policije Policijske uprave pokrajine Balkh osim se s pripadnicima pješačke satnije. rujna u Half Moon Cruise and Zaključujući svoje izlaganje. za­­povjedništva Sjever. U kampu Marmal. o kulturološkim specifičnostima Afganistana. Na primopredaji generala Palamerosa na njegovoj novoj dužnosti. kampu Mike Spann. koji ju je potom predao generalu Palomérosu. stožernim 16 pripadnika OSRH nalaze se i četiri pripadnika MUP-a RH osobljem i dijelom nacionalnog elementa potpore te također izrazio te dva pripadnika policije Crne Gore. francuski zamjenik ministra obrane Kader Arif. brigadir Dadić iskazao je zado- snaga u prevenciji i borbi protiv IED-a. Provoditelji suradnicima krajem ruj- obuke bili su pripadnici Regionalnog zapovjedništva na boravio je u posjetu Sjever. između ostalog. Mazar-e-Sharif. 1st MN CS MAT – Multinacional se od upoznavanja s TT-om pobunjeničkih snaga u uporabi Combat Suport Military Advisory Team te pripadnici koji obnašaju improviziranih eksplozivnih sredstava (IED) te TTP savezničkih dužnosti savjetnika na razini brigade). teoretskog i praktičnog. Glavni je tajnik naglasio važnost ACT-a u reintegrirana u vojnu strukturu Saveza. General Paloméros Glavni tajnik Rasmussen odao je počast generalu Abrialu za značajan izrazio je spremnost nastaviti posao koji je započeo general Abrial doprinos provedbi procesa transformacije NATO-a u posljednje tri i jačati međunarodnu suradnju te naglasio kako se Savez sad treba godine. NATO-a za Pametnu obranu. među kojima je bio glavni tajnik NATO-a Service Medal). Winnefeld. Afga- je. Među uzvanicima su prijelaza zastave ACT-a..obuka u području operacije. zapovjednika preuzima ponovno francuski general. HRV­ nje zadaće (Induction Training). snike ima samo riječi pohvale. posebice Nevenka Kovač Završila obuka policijskih Zapovjednik 20. Silvia Filošević Silvia Filošević HV 406_22_23. Neslužbeno se susreo realnim situacijama koje su moguće tijekom provedbe zadaća. odnosno CON-a u operaciji ISAF završna faza obuke . Virginija. listopada 2012. 23 Primopredaja dužnosti zapovjednika ACT-a General Jean-Paul Paloméros preuzeo je dužnost zapovjednika kad se ima u vidu približavanje okončanja operacije predviđenog Savezničkog zapovjedništva za transformaciju (ACT) od generala za 2014. i uspravnicom dijela naših pripadnika. HRVCON u misiji ISAF u Afganistanu proveo je III. i s njemačkim brigadirom Jurgenom Schickom. U posljednjem obraćanju kao zapovjednik ACT-a. potvrda fran- sjedavajući Vojnog odbora general Knud Bartels. održavanju zamaha operacije NATO-a u Afganistanu. kao James A. od generala Abriala glavnom tajniku Ra- bili i stalni predstavnik RH pri NATO i EU. gdje je smještena U sastavu PAT-a na zajedničkoj zadaći savjetovanja snaga većina pripadnika hrvatskoga kontingenta. iskazao je puno povjerenje u uspješnost Celebration Centre u Norfolku. američki admiral cuske dugoročne predanosti povećanom angažmanu u Savezu. taktikom-tehni.Tijekom posjeta sustava vođenja i zapovijedanja (C2). Djelujući kao jedan od posebnih izaslanika glavnog tajnika pripremiti za nove oblike strateških prijetnji nakon Afganistana. HRVCON-a instruktora u kampu Marmal sa sastavnicama Regional- Hrvatski policijski savjetnički tim (Police Advisory nog zapovjedništva Sjever Team . Obuka se sastojala od dva dijela.indd 23 10/10/12 3:46 PM .

I. Novi će tankeri biti u stanju opskrbiti plovila na moru gorivom. Najuočljivije na modernizaciji jest da su projektili u spremni- cima. koji je unaprijeđen novim projektilom američke proizvodnje RIM-162 ESSM te novim radarom Thales STIR 1. Let je trajao dva sata i prošao bez Irkut u Irkutsku 21. postavljeni tri po vozilu a ispaljuju se iz vertikalnog položaja.A.5 milijuna američkih dolara. vojna tehnika // novosti Novi projektil za PZO sustav Kub Poljska tvrtka Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S. Su-30 SM je višenamjenski prvi let borbenog aviona Suhoj Su-30 borbeni avion. Riječ je o projektu moguće mo- dernizacije postojećih PZO sustava Kub. sva četiri plovila gradit će se u brodogradilištima u Južnoj Koreji. rujna obavljen je problema. listopada 2012. kopnenim i zračnim snagama. Riječ je o borbenom avionu koji je inačice Su-30MK i dizajniran je u projektni ured Suhoj razvio za potrebe skladu sa zahtjevima Ruskog ratnog Ratnog zrakoplovstva Ruske Federaci.indd 24 10/10/12 3:50 PM .U skladu s potpisanim ugovorom. Unapređenja se odno- Pokrenut MARS Britansko ministarstvo obrane potpisalo je s južnokorejskom brodogra- đevnom tvrtkom Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) ugovor za gradnju i dostavu četiriju novih flotnih tankera vrijednosti 706. (WZU) razvija novi lanser za PZO projektil RIM-162 ESSM koji je zamišljen za modernizaciju starog sovjetskog PZO sustava 2K12 Kub (SA-6 Gainful). Posadu čine 63 člana te imaju mogućnost ukrcaja 46 dodatnih članova. svoj je prijedlog predsta- vila i češka tvrtka Retia.9 m. Prilikom pro- cesa projektiranja posebna je pozornost bila posvećena ekološkim značajkama tankera na okoliš te će odabrani pogonski motori proizvoditi manju emisi- HV_406_24_27. gazu 10 m te istisnini 37 000 t. Tankeri su dovoljno svestrani i istodobno mogu opskrbljivati gorivom nosač zrakoplova te razarač ali i helikopterom dostavljati hranu na ostale brodove. koja se oslanja na instaliranje nove elektronike i zamjenu starog projektila novim Aspide 2000 proizvođača MBDA.2 GB dometa većeg od 70 km. Kontejneri za projektile proizvod su tvrtke Fokker. Trup će imati dvostruke stranice kao i dno kako bi udovoljio međunarodnoj regulativi koja je na snazi za komercijalne/trgovačke brodove. zrakoplovstva. načinjeni su od kompozita s ugljikovim vlaknima što smanjuje masu cijele paljbene jedinice. Plovila će biti namijenjena britanskoj Kraljevskoj ratnoj mornarici a dio su programa nabave novih plovila bri- tanskog ministarstva obrane nazvanog MARS (Military Afloat Research and Susuainability). Tanker ima mogućnost nošenja jednog helikoptera srednje veličine s hangarom potpunog kapaciteta.6 m. SKENDEROVIĆ Na aerodromu tvornice zrakoplova je. 24 broj 406 / 12. daljnji razvojni korak SM. širini 28. To će omogućiti učinkovitiju putanju projektila. Ovo je već druga modernizacija starog PZO sustava Kub. Razlog tih modernizacija je očito nastojanje da se stari ali prokušani sustav Kub izmjenama nekih ključnih elemenata koji su zastarjeli ili im je radni Prvi let Su-30SM vijek pri kraju modernizira i postigne cjenovno prihvatljivo produženje postojećih PZO kapaciteta.Temelji se na AEGIR konceptu tankera tvrtke BMT Defence Services’ čije se osnovne značajke očituju u duljini od 200. vodom i hranom te će ujedno pružati potporu desantnim. Naime.

dok se posljednje plovilo u klasi očekuje do 2019. u visini od gotovo 107 milijuna američkih dolara dok će kopnenoj vojsci biti dodijeljeno 90. vremenskom okviru. PTIĆ GRŽELJ ju ugljičnog dioksida i učinkovitije trošiti gorivo. Ulazak u službu prvog tankera očekuje se tijekom 2015.indd 25 10/10/12 3:50 PM . ko. Sredstva za kupnju fregata bit će osigurana u petogodišnjem rashodovnom planu za obranu u razdoblju 2012-16. inačice i izradi 30 novih letjelica pot. Na sastanku je odobrena druga faza modernizacije postojećih fregata klase Naresuan (Type 25T) kao i ponuda kopnene vojske za nabavom dodatnih Foto: Suhoj višenamjenskih helikoptera.5 milijuna američkih dolara za nabavu. rujna za nabavu navedenih fregata dodijeljeno je 972 milijuna ame- ričkih dolara. biti okončana 2015. vanja letjelice. SKENDEROVIĆ M.1 milijardi eura u dvije tranše). 25 Tajland pokreće nabavu fregata Tajlandska je Vlada odobrila projekt nabave dviju višenamjen- skih fregata namijenjenih potrebama tajlandske Kraljevske ratne mornarice. PTIĆ GRŽELJ HV_406_24_27. Financijska sredstva za moder- nizaciju fregata planirana su u razdoblju 2012-14. Ugovor o razvoju nove I. Na sastanku kabineta održanog 18. koja su naoružanja te poboljšanja na manjim Dostava posljednje letjelice trebala bi inicijalno formirana još 2002. novu konfiguraciju obrane i tvrtke Irkut u ožujku 2012. M. čija je tadašnja vrijednost iznosila 1. poboljšana pisan je između ruskog ministarstva potpunosti ili barem u većini odgovara taktičko-tehničkim izbaciva sjedala. što je jedan od financijski najvećih obrambenih programa nabave u zemlji (uz nabavu dvanaest borbenih zrakoplova JAS 39 Gripen tvrtke Saab u 2008. zahtjevima tajlandske Kraljevske ratne mornarice. listopada 2012. dva UH-60M Black Hawk helikoptera u jednakom se na poboljšani radarski sustav. sredstava bila su odgođena do daljnjega.6 milijuna američkih dolara.. pri čemu cijena pojedi- nog broda iznosi 176. no zbog nedostatka financijskih podsustavima za potporu leta i održa. vrlo vjerojatno. Nadalje slijedi odabir projekta koji u munikacijski i IFF sustav. broj 406 / 12.

u ožujku 2016. Osnovne brodogra- đevne karakteristike nove kla- se plovila očituju se u duljini 147 m. Omogućen je smještaj za 60 revidiranih terminskih planova vojnika. porinuće je bilo u listopadu 2009. Peti od šest ugovorenih razarača klase Daring (Type 45). listopada 2012.indd 26 10/10/12 3:50 PM . Gradnja petog razarača M. gazu 5. Propulzijski sustav te- melji se na CODOG konfiguraciji te će uporabom isključivo plin- skih turbina i vijaka s promje- njivim usponom krila postizati brzine veće od 28 čv. PTIĆ GRŽELJ klase Daring započela je lipnju 2006. Nova klasa razarača Hobart te- meljena je na projektu višena- mjenske fregate F-100 španjol- ske brodograđevne kompanije Navantija.. Pogonski je sustav imena trebao bi biti dostavljen kombinirani paralelni s dizelskim motorima. a krmena paluba je dovoljno prostrana za helikoptere tipa Merlin. uz duljinu preko svega 151 m. dok bi topa DS30B Oerlikon kalibra 30 mm. Najveća je brzina 29 prvi razarač u klasi Hobart. plinskim turbinama i elektromotorima (CODLAG).8 m.17 m te najvećoj istisnini 6250 t. širini 18. Projektni Dostava HMS Defendera doplov iznosi 5000 Nm pri br. 26 broj 406 / 12. istog čvorova dok je doplov 7000 nautičkih milja pri brzini krstarenja 18 čvorova. koji rabi projektile Aster 15/30 iz okomitih lansera DCN biti dostavljen u ožujku 2019. Sylver A50 i s osam protubrodskih vođenih projektila Storm Shadow. Opremljeni su i protuzračnim raketnim sustavom Princi- treći brod u klasi Sydney trebao pal Anti-Air Missile System (PAAMS). 186 članova uz dodatnih 16 Glavne brodograđevne odlike razarača klase Daring jesu standardna istisnina 5800 tona. Nakon puna 7200 t.6 m. po- maknuta je i druge godine zare- dom pa se u skladu s objavljenim terminskim planovima očekuje u 2016. HMS Defender (D36) namijenjen protu- zini od 18 čv dok posadu čine zračnoj obrani službeno je dostavljen u srpnju ove godine britanskoj Kraljevskoj ratnoj mornarici.. dok je ulazak u opera- HV_406_24_27. vojna tehnika // novosti Ponovna odgoda Hobarta Dostava prvog razarača u gradnji nove klase Hobart namijenjena protuzračnoj obrani za potrebe australske ratne mornarice. dok je članova zračne jedinice. drugo plovilo Temeljno brodsko naoružanje sastoji se od pramčanog topa Vickers Mk 8 kalibra 114 mm i dva Brisbane u rujnu 2017. širinu 20 m i gaz 4.

Godine 2011. Zato su istraživači Njemačkog zračnosve. Planirano uništiti minibacački projektil te probiti čeličnu plo. SKENDEROVIĆ Foto: DLR tivnu službu predviđen početkom Novo pretkrilce 2013. bu britanske mornarice očekuje buke. započetog 2008. odnosno tivnu spremnost plovila. što se ponajprije uzgon pri malim brzinama. many je bila prva europska tvrtka koja je postigla monstratoru tijekom testiranja. ovisno o položaju. uspjeh ustvari nastavak programa razvoja laserskog I. ruskog instituta CAGI (Centralnij aerogidrodi- M. Laser je u nekoliko sekundi uspio ove godine na poligonu Oberjettenberg. oružja. Do tada je potrebno izvršiti Moderni avioni za postizanje dobrih manevarskih koji bi mogao zamijeniti tradicionalna pretkrilca. Daring. Ona se tijekom rada pri niskim brzinama izvlače koje će samo potvrditi opera. mirskog središta DLR zajedno s tvrtkama Airbus. drugu seriju pokusnih plovidbi značajki pri velikom rasponu brzina rabe. je testiranje mogućnosti neutraliziranja letećeg ču debljine 40 mm. listopada 2012. Novo pretkrilce rješava taj problem. očituje u povećanju otpora i stvaranju povećane kontaktu s ostatkom krila i ne stvara procijep. ali ostaje u stalnom se njegov ulazak u aktivnu služ. SKENDEROVIĆ HV_406_24_27. Prva testiranja su obavljena u zračnom tunelu tijekom 2014. No. i pretkrilca koja. ovisno o brzini liku buku. Riječ je o patenti. HMS Duncan započeo je leta. 27 Isproban Foto: MBDA novi laser Njemačka podružnica tvrtke MBDA postigla je 13. snagu od 10 kW s odgovarajućom kvalitetom zrake. broj 406 / 12. izme. pretkrilca se zbog osnovne konstrukcije pomjera se prema dolje za 20 stupnjeva da poveća Foto: BAE Systems prvu seriju pokusnih plovidbi te ponašaju i na negativan način. PTIĆ GRŽELJ EADS Innovation Works i Cassidian Air Systems namičeskij institut). Razvoj programa financiraju njemački Ured laserske zrake te male gubitke tijekom rada.indd 27 10/10/12 3:50 PM . MBDA Ger- rujna ove godine 40 kW izlazne snage na laseru de. ranoj tehnologiji lasera s optičkim vlaknima koja je Daljnji će se testovi nastaviti tijekom studenoga iskušana prvi put. đu ostalog. Test je pokazao dobru kvalitetu cilja. Šesti. osmislili i konstruirali prototip novog tipa uređaja I. Taj je za obrambenu tehnologiju BWB i tvrtka MBDA. mijenjaju zakrivljenost aeroprofila krila te tako procijep kroz koji onda struji zrak i proizvodi ve- ujedno i posljednji razarač klase pomažu postići potrebne značajke. iz napadnog ruba krila te stvaraju rupu.

no iskoristive. čime se razmatra specijalizirani brod za kop­ TESEO Blok-IV te NSM. trebali bi ponuditi po kopnenim ciljevima je ustvari re­ na primjer Harpoon Block-II. prihvatljivoj visokoj luka za izgradnjom napadnih razara­ nudi mogućnost pretvorbe bilo kojeg razini dok borave u ča DDG-1000 klase Zumwalt iako je tradicionalnog površinskog borbenog priobalnim vodama. Dostupnost zadržava cjelokupna nene napade (tzv.LCS) lekometnim napadnim projektilima ciljevima. zahvaljujući biti naoružani dalekometnim kop­ FREMM. Postoje nazna­ također brojni protubrodski projektili ke da se top Mk8 Mod-1 kalibra Specijalizirana fregata i razarač jesu li is pl HV_406_28_31. Nizozemska i Velika napadima. npr. ternativu razaračima klase DDG-51. SAD već desetljećima CET MM40 Block-III. a sličnog naoružanja. zanimanje za Ostale mogućnosti. listopada 2012. Ipak. protuminsko i postizanje slične sposobnosti. luci ili obalnim i kopnenim Combat Ships . ali je moguće da zasad ipak rabeći pritom dalekometno vođeno neće imati tu mogućnost. vata različitih uloga vremenima i načinima. EXO­ cjenovno nisku al- lativno mala. dakle eliminirajući potre­ biti u stanju prih- Britanija izrazile su. pojedinih implemen- promijeniti. dostupne su protubrodsko godili su nabavu taktičkih projektila topovima kalibra 127 mm. mnogo skro­ (protupodmorničko. njemačke fregate F125 specifičnim misijskim nenim projektilima SCALP NAVAL. RATNE MORNARICE Foto: US Navy U nekoliko posljednjih godina pojavile su se nove kategorije fregata pa konstruktori danas govore o fregatama opće namjene ali i o novom pristupu tzv. ona zaustavljena na samo tri jedini­ broda u brod namijenjena kopnenim Ove fregate moraju ce). za današnje ratne tiv površinskih plovila na otvorenom brodovi (Littoral mornarice sposobnost djelovanja da­ moru. broda arsenal. Postoje streljivo Vulkano. stabilizacijskim fregatama koje bi trebale prilagoditi staro poimanje fregate novim operativnim zahtjevima S izuzetkom američkih razarača kla­ dvostruke namjene koji se rabe pro­ Obalni borbeni se Arleigh Burke. i nizozemska klasa LCF su/će biti modulima Talijanske fregate trebaju imati iste naoružani topom Oto Melara kali­ sposobnosti napada na kopnene ci­ bra 127mm (inačice /54 ili /64 LW) ljeve. no od­ mnije. zajedno s poseb­ veličina flote na zatim DD-(X). ta­ djelovanje) prilikom Tomahawk. nešto će se uskoro lijanski razarača klase de la Penne. nadalje DDG-21. francuski FREMM-ovi će talijanske fregate opće namjene tacija. a od­ nim sustavom planiranja zadataka. Takve mogućnosti nude. Španjolska.indd 28 10/11/12 9:13 AM . 28 broj 406 / 12. RBS-15 Mk-3. iako u različitim bu za specijaliziranim platformama..

ali postoje projekti. koje zora tom vitalnom zadatku. dio) HV_406_28_31. nadzoru. To znači da moraju osigurati protuzračnu. povratku. Obalni borbeni brodovi (Littoral Combat Ship . protubrodsku Fregate opće namjene i protupodmorničku obranu kratkog Potreba za obavljanjem širokog dometa. površinska plovila i ronilice kada djeluju kao matični brodovi za flotu raznorodnih vozila pri njihovu porinuću. kada su potonji specifičnih sposobnosti napada na uključeni u djelovanje protiv bali­ kopnene ciljeve. Ono što se sada čini očito je da će u budućnosti flote imati visokosofisticirane klase borbenih plovila namijenjena protuzračnom i protupodmorničkom djelova- nju. osim svoje glavne drugih prijetnji kratkog dometa. protuzračne i protupodmorničke ulo­ Američka ratna mornarica odlučila ge. Ovi razarači istisnine 5000 t za­ francuske fregate FREMM kao i bu­ mjenjuju razarače klase Takanami te duća njemačka fregata F125 pružaju djeluju kao “tjelohranitelji” plovilima značajnu količinu tako definiranih klase Kongu i Atago. dopunjene fregatama opće namjene koje će biti uglavnom usmjerene na površinska borbena djelovanja. U nekim prisiljava na koncentraciju svih sen­ slučajevima. listopada 2012. postoje fregate. ne postoji spe­ Među njima svakako je vrijedna spo­ cijalizirana fregata namijenjena mena japanska klasa razarača DD- kopnenim ciljevima. potrebama i mogućnostima. Foto: Lockheed Martin č plativi? (II.LCS) američke ratne mornarice (LCS-1 USS Freedom (slika dolje). LCS-2 USS Indenpendance (slika lijevo)) mogu poprimati različite uloge nakon svake broj 406 / 12.indd 29 10/11/12 9:13 AM . inherentna ograničenja. iako otkazane 19. dopuni streljivom i gorivom Pripremila Maja PTIĆ GRŽELJ 114 mm na plovilima Type 23 i Type mjerno zadržali karakteristiku nes­ 45 može prilagoditi dalekometnom pecijaliziranosti kako bi se izbjegla streljivu. 29 rekonfiguracije rabeći specifične module namijenjene svakoj misiji te rabeći pritom posadne i bes- posadne letjelice. ostav­ ostaju u stanju mogućnosti primjene ljajući ih gotovo bez obrane protiv dodatnih zadaća. koja proizla­ tako da ovo poboljšanje ostaje među ze iz postizanja pune sposobnosti u potencijalnim područjima rasta u jednom glavnom području borbenog budućnosti. U svakom slučaju. djelovanja. ali još ništa nije definirano. stičkih projektila. koji su na­ se za posebnu interpretaciju višena­ Struktura pomorskih snaga je kompromis između nacionalnih zahtjeva i dostupnih financijskih sredstva u proračunu te zato nema univerzalnih pravila već ih svaka država kreira primjereno stanju. štiteći veće razarače kada ih raspona zadaća dovela je do pojave djelovanje balističkim projektilima nespecijalizirane fregate.

. postoji borbena plovila. protuminsko i protubrodsko obilježja kao i potporu djelovanje) prilikom pojedinih imple­ specijalnim operacijama mentacija. buduće britanske frega­ godine bez vanjske pomoći. će biti visokosofisticirana površinska Navedena odluka se često opisuje i operativno. opremljena protupod­ kao nedostatak. jer su kašnjenja i pre­ cije. Mo­ od 40 čvorova što kritičari smatraju figuracijske fregate za tradicionalne zadaće. koje zajednički razvija tim u mirovnim zadaćama (ophodnja. površinska plovila i ronilice. kupce) koncept prikazan je na plat­ najbolji izbor za brod Stabilizacijske fregate izvorno klasificirane kao fregate formi izvedenoj iz američkog dizajna sposoban obavljati Njemačke fregate F125 (klase Baden. neke relevantne iznimke. zahvaljujući specifičnim misijskim modulima i sposobnosti da koriste brojne posadne i besposadne letjelice. Izazov je jene zadaće nakon moguće izmjenjive prostore. 2021. ratne brodove još složenima. zadaci posade s mogućnošću prom. dopuni streljivom i gorivom. borbenim sustavima namijenjenima rane kao stabilizacijske fregate. 30 broj 406 / 12. Type 26 pruža vlastiti helikopter. nadzoru. uključivat će neke modularna i morničkih funkcija osim onoga što postaju vrlo kompleksni. Najvažniji zadatak za fregate LCS je. LCS platforme postižu brzine veće Modularne i kon. RATNE MORNARICE mjenskog koncepta. dakle. kako tehnološki tako ponovne rekonfigura. djelovanje kao matični brod za flotu raznorodnih vozila pri njihovu porinuću. uglavnom zahtjev. potpore specijalnim operacijama. listopada 2012. uključujući hvata različitih uloga (protupodmor­ pritom i neka protuminska ničko. Postoje. i mornaričkim topom ve- Ove fregate moraju biti u stanju pri­ likog dometa. s obzirom na to da koračenja troškova izazvali određenu mnogo sumnji da su morničkim borbenim kapacitetima se gotovo sve klase fregata projek­ zabrinutost.indd 30 10/11/12 9:14 AM . namijenjen nadzoru ali i talijanske ali opremljenoj konvencionalnijim više borbenih zadaća Wuerttemberg) službeno su klasifici­ fregate klase Artigliere službeno de­ Trenutačno najmo­ dernija njemačka klasa fregata F124 Sachsen HV_406_28_31. po jedne zadaće. Plovila se smatraju previše što znači imati te Type 26. s ugrađenim i nekim protu­ barem osnovnom protupodmornič­ jednog zadatka se ponuditi kao izvozni proizvod (uključujući moguću minskim obilježjima kao i sposobnosti kom funkcijom. raju biti u stanju operativnosti dvije rasipanjem novca za jedva potreban druga su mogućnost. međutim.LCS) trebali bi ponuditi cjenovno nisku al­ Buduća fregata britan- ternativu razaračima klase DDG-51. ali mom ulaska u operativnu uporabu do bama. potencijalnim mornaricama pa je izmjenu i rekon. ske mornarice Type čime se zadržava cjelokupna veličina 26 bit će opremljena protupodmorničkim bor- flote na prihvatljivoj visokoj razini benim kapacitetima kao dok borave u priobalnim vodama. jer za postizanje višena­ britanske Kraljevske ratne mornarice i pomorska sigurnost i interdikcija) te uvijek sposobne za mjenskih sposobnosti ne samo da izvršavanje istodobno tvrtke BAE Systems. bez bilo kakve vrste protupod­ i to je veliki problem. kao što su predložen LCS-l (za međunarodne figuraciju) u stvari francuske fregate klase La Fayette. U isto vrijeme. svakako težak. fregate namijenjene kao i mornaričkim topom velikog tirane u nedavnoj prošlosti koriste obavljanju samo Ovaj ambiciozni pristup ne može dometa. povratku. Naravno. Obalni borbeni brodovi (Littoral Combat Ships . s ciljanim datu­ pružati potporu kopnenim postroj­ se povećavaju troškovi već također.

Drugim riječima. ali postoje projekti. druge mornarice. dva linije. smještaj za Prva će klasa brodova. Kako bi ispunili manje zahtjevne zadaće (pomorska interdikcija i sigurnost. koja proizlaze iz postizanja pune sposobnosti u jednom glavnom području bor- benog djelovanja. MASS mamaca. kalibra 127 mm i osam dvostrukih ophodni brodovi itd.) ili djeluju s “punokrvnim” finirani kao flotna ophodna plovila. osim svoje glavne protuzračne i protupodmorničke uloge. mornarice. Druga klasa F124. (i skupim) fregatama ili umjesto toga se odlučuju za neka obje bez sonara. Foto: BAE Systems punosti drugačiju odluku nego njemačko zapovjedniš­ tvo mornarice.). Obje bi klase plovila trebala Takav koncept je natjerao inženje­ nadzora itd. ali zato se u pravilu F125 ima predviđenu integraciju manje skupa rješenja. Simone E/O sustav protuminskim zadaćama. potpora mirovnim akcijama nadzor. dulja operativna razmještanja topa kalibra 27 mm.7 mm. potrebama i mogućno­ stima. namijenjen osiguravanju obalne struko više radnih sati u odnosu na samoobrane (dva RAM lansera. Doba kompromisa Buduća fregata F125 (klasa Baden-Wuerttenberg) njemačke Struktura pomorskih snaga je kompromis između na­ ratne mornarice je specijalizirana stabilizacijska fregata cionalnih zahtjeva i dostupnih financijskih sredstva u namijenjena borbenom djelovanju niskog intenziteta proračunu te nema univerzalnih pravila već ih svaka država kreira primjereno stanju. koji su namjerno zadržali ka- rakteristiku nespecijaliziranosti kako bi se izbjegla inherentna ograničenja. na financijska smanjenja vojnog a time i mornaričkog zahtjeva za održavanjem.. S obzirom pristupa u pouzdanosti i održivih uloge stabilizacije. obalni statku” podvodnih prijetnji. listopada 2012. F125 pomoći fregatama Type 45. kao i za zadaće ograničenog intenziteta. postoji mnogo sumnji da su fregate nami­ Foto: ARGE F125 jenjene obavljanju samo jednog zadatka (uključujući moguću izmjenu i rekonfiguraciju) u stvari najbolji izbor za brod sposoban obavljati više borbenih zadaća. Type23/26 britanske morna­ re osmišljavanju potpuno novog je namijenjen za nove i specifične rice u izvršavanju drugih neborbenih zadaća. ophodnja itd. n HV_406_28_31. eventualno u dugoročnoj perspektivi. postoje fregate. što je Dok je ovaj zahtjev zajednički većini proračuna koja je pretrpjela britanska Kraljevske ratna rezultiralo prihvaćanjem modela europskih i NATO mornarica. koje ostaju u stanju mogućnosti primjene dodatnih zadaća. sasvim je sigurno da se navedeni programi od dvije posade poput američke svjetske mornarice donijele su u pot­ neće ostvariti u kratkom roku. britan­ definitivno vidljiv kada se uspoređu­ pruža potporu specijalnim zadaća­ ska Kraljevska ratna mornarica vrlo će se vjerojatno u ju podaci fregata F125 u odnosu na ma (četiri gumena čamca s tvrdim dugoročnom razdoblju oslanjati na druge klase plovila.indd 31 10/11/12 9:14 AM . U nekim slučajevima. Modularne i konfiguracijske fregate druga su moguć­ nost. veličine i performansi: lake fregate. odgovarajuće kod prethodne klase dnom. Naravno. Ono što se sada čini očito je da će u budućnosti flote imati visokosofisticirane klase borbenih plovila namijenjena protuzračnom i protupodmorničkom djelovanju. što znači imati ratne brodove još uvijek sposobne za izvršavanje istodobno po jedne zadaće. iako značajnog raspona različitih rabe poput druge fregate u “nedo­ mornaričkog topa velikog dometa imena. kao budući površinski borbeni brodovi FCS-C1). pet strojni­ brodova FSC-C3 bit će nešto blaža inačica oceanskih u odnosu na matičnu luku te da ima ca kalibra 12. četiri lansera ophodnih plovila namijenjena ophodnji. korvete. ali s moguć­ nošću promjene zadaće nakon ponovne rekonfiguracije. 31 Potreba za obavljanjem širokog raspona zadaća dovela je do pojave nespecijalizirane fregate. broj 406 / 12. poznata kao FSC-C2 vjerojatno biti F124. dopunjene fregatama opće namjene koje će biti uglavnom usmjerene na površinska borbena djelovanja. Utjecaj intenzivne uporabe i namet­ lansera namijenjenih protubrod­ Osim budućih fregata Type 26 (ranije privremeno opisani nutih taktičko-tehničkih zahtjeva je skim kao i kopnenim projektilima. dva helikoptera. U borbenom djelovanja. F125 je projektiran za dvo­ do 50 vojnika) i poboljšana sustav plovilo srednje veličine. istraživanju i manju posadu (110).

godine kad su otkriveni za vrijeme istraživačke ekspedicije Ferdinanda Magellana. jer je gusta tropska nica puški M-16 Specijalna postrojba filipinske mornarice tijekom vježbe vegetacija domorodcima bila gotovo HV_406_32_37. a njihove oružane snage još i veća Još donedavno Filipini su u našoj svijesti bili povezani s autoritarnom vladavinom Ferdinanda Marcosa. U prvom sukobu s po licenciji proizvodi i fi­ domorodcima Španjolci su razbijeni. 32 broj 406 / 12. a mediji su se uglavnom bavili rastroš- nim i glamuroznim životom njegove supruge Imelde (i njezinih 500 pari cipela “s markom”). a Magellan ubijen. listopada 2012. jurišna puška M-16 koju nog stanovništva. Izvidnička postrojba filipinske vojske na obuci. pa se zbog toga vrlo lako mogao steći dojam kako su i njihove oružane snage ideološki uspostavljena neprofesionalna. stoljeću. a kasnijim naseljavanji- ma i velikim migracijama dolazilo je snage do miješanja kultura i uporabe meta- la. naoružanje kopnene stavno zbog izrazito slobodarskih vojske čini američka težnji i ratničke vještine domicil. Temeljno streljačko ali nije išla nimalo lako niti jedno. Nakon Magellanova otkrića zapo- činje španjolska kolonizacija otočja. španjolski ska puška Steyr AUG kolonijalni rat za Filipine trajao je (koristi je 1. međutim Europljanima su Filipini postali poznati tek 1521. je li to baš tako!? Povijesni razvoj filipinske vojske Filip Arheološka istraživanja utvrdila su da su filipinski otoci naseljeni još u Oružane vrijeme kamenog doba (prije oko 25 000 godina).indd 32 10/10/12 3:53 PM . No. slabo opremljena i još slabije uvježbana vojska. izvidnička pukovnija rendžera) i više od 100 godina (pojedini otoci njemačka H&K G-36 kako na jugu arhipelaga zauzeti su tek bi se odabrala nasljed- u XIX. lipinska vojna industrija. No. slična brojnim vojskama zemalja Trećeg svijeta. međutim nove U manjim su količinama ekspedicije su pokorile otok Luzon nabavljene austrij­ i veći dio arhipelaga. Naoružani su američkom puškom M-16 VOJSKE SVIJETA Prilično udaljeni od Europe i dosta daleko “od naših očiju” Filipini su još uvijek velika nepoznanica pro- sječnom žitelju Hrvatske.

listopada 2012. na sastanku je zaključeno da postoji prostor za jačanje bilateralne suradnje osobito na području vojno-tehničke suradnje. idealna za vođenje gerilskog rata). povećana ipina proračunska sredstva filipinskog Ministarstva obrane. sudjelova- njem u međunarodnim mirovnim misijama. 33 Marinko Ogorec Hrvatski i filipinski ministar obrane o suradnji u obrambenoj industriji Ministar obrane RH Ante Kotromanović boravio je od 30. su i posljednje ostatke španjolskih Foto: MORH nego i njihov ratnički mentalitet. trenutačno u procesu modernizacije i dodatnog opremanja svojih pripadnika. kao dio strategije Republike Filipini za povećanje gos- podarskog rasta i smanjenje stope siromaštva. a poglavito zračne snage i mor- narica. jer su Španjolci i njihove suvremene oružane snage. stoljeća seljačke bune Brutalna i bezobzirna španjolska i ustanci prerastaju u opći nacio- kolonijalna eksploatacija rezultira. oslobodili veći dio filipinskog teri- godine nije mogao biti ugušen pu. Tijekom posjeta Ministarstvu nacionalne obrane Republike Filipini hrvatski ministar sastao se s ministrom Voltaireom Gazminom. protjerali samo slobodarske težnje pučanstva. broj 406 / 12. Ustanici su do 1898. Ona ne tradicije na kojima se izgrađuju nije dugo trajala. mirovnim sporazumom u Parizu HV_406_32_37. listopada 2012. obrambene i sigurnosne suradnje. torija. a nakon što je izbio Špa- i ustanci u velikoj mjeri ocrtavaju ne njolsko-američki rat 1898. Dvojica ministara naglasila su važnost potpisivanja Memoranduma o razu- mijevanju u području logistike i obrambene industrije. Filipini također namjeravaju otvoriti dodatne mogućnosti u brodogradnji u čemu važnu ulogu ima i izgradnja bro- dova za potrebe filipinske mornarice. Neprekidne pobune republiku. opći ustanak godine.indd 33 10/10/12 3:53 PM . S obzirom na utvrđene potencijale razvoja hrvatsko- filipinske bilateralne suradnje na području vojno-teh- ničke. te suradnje mornarica. Pritom je naglašeno da su. nalni oslobodilački pokret pod vod- la je nizom pobuna i ustanaka koji stvom revolucionarne organizacije su surovo. a s obzirom na to da su Oružane snage Filipina. Katipunan i velikog ustanka 1896. rujna do 3. a koji će dati čvršći okvir za daljnju bilateralnu suradnju. Na sastanka su istaknuti vrlo dobri bilateralni odnosi Hrvatske i Filipina kao i mogućnosti njihova budućeg razvoja. kao i suradnje dviju mornarica. izobrazbe i obuke kao i razmjene iskustava. neovisnost Republike Filipini. donijeli prvi ustav i proglasili nih 85 godina). ali opet vrlo teško i du. U tom kontekstu ministar Kotromanović istaknuo je dugu tradiciju Hrvatske kao pomorske zemlje u brodogradnji pri čemu je spomenuo i nedavno donesenu Odluku Vlade RH o gradnji obalnih ophodnih brodova za potrebe Hrvatske ratne mornarice. u službenom posjetu Filipi- nima. a kolonijalnih snaga. U skladu sa zajedničkim interesom dviju zemalja za očuvanjem globalne i regionalne stabilnosti. te proglasili sastavni su dio filipinske vojne i rat. gotrajno gušeni (npr. na sastanku je istaknuta zainteresiranost za iznala- ženje mogućnosti plasiranja proizvoda hrvatske vojne industrije na filipinsko tržište. godine na otoku Bohol koji je izbio 1744. Sredinom XIX.

započela je američ. njihova vlada obratila se SAD-u za pomoć u izgradnji vlastitih oružanih snaga. a potom Attack Craft (MPAC) pripadnika policijskih snaga. zbog čega su na otočju imale raspoređene vojne snage od oko 10 000 ljudi (od čega je gotovo polovica bila domicilno stanovništve). akademija u priobalnom gradu Ba- tom sve do 1913. te do 400 000 ljudi u pričuv. 4 800 Istodobno je američka uprava imala ključnu ulogu u stvaranju suvreme- nih filipinskih oružanih snaga. listopada 2012. godine. svjetskog rata i svih sa- vezničkih snaga u Korejskom ratu) da koordinira aktivnosti na razvoju HV_406_32_37. On je razradio plan reda i sigurnosti. ratna mornarica i na odgovarajućim visokim vojnim nima imala je sasvim drugačiji oblik kopnena vojska) veličine oko 10 000 školama i akademijama u SAD-u. godine. koji su Do kraja 1939. Za školovanje nižeg nakon čega je gerilski rat nastav. te im usmjerila povijesni razvoj sve do da- našnjih dana. miju na regionalnoj razini. mornarice .Multi-Purpose ske trebalo se uključiti i oko 6 000 thurov plan. 34 broj 406 / 12. ljudi. Do 1935. brodovi filipinske ratne i vojne opreme. dominacija SAD-a nad Filipi. U sastav stalne voj. SAD su prihvatile filipinski zahtjev i uputile generala Douglasa MacArthu- ra (poslije proslavljenog američkog zapovjednika na Pacifičkom ratištu tijekom II. obrani u koji je inkorporiran MacAr- Filipinci su postupno stekli autono. kasniji američki predsjednik Novi višenamjenski baza u dovoljnoj količini naoružanja godine donijela Zakon o nacionalnoj William Howard Taft. Kada su Filipini stekli državotvornu autonomiju 1935.indd 34 10/10/12 3:53 PM . imali zadaće očuvanja unutarnjeg vojska imala 10 000 vojnika. se trebao realizirati do 1945. Filipinska nacionalna skupština je u atacije španjolskih kolonizatora. godine SAD su u potpunosti brinule za filipinske obrambene potrebe. iz sastava filipinskih lakih ko vojno osvajanje Filipina. vladavine od beskrupulozne eksplo. no zrakoplovstvo. Laki tenk FV-101 Scorpion Početkom 1899. koje je oklopnih snaga napušta zbog ogorčenog otpora domicilnog desantni brod BRP stanovništva trajalo pune tri godine. koji časničkog kadra osnovana je Vojna ljen s većim ili manjim intenzite. No iako a po kojem se predviđala izgradnja guio. više zapovjedne dužnosti predviđalo silom. godine. Prvi nom sastavu za koji je predviđena potpunosti prihvatila prijedlog gene- civilni guverner Filipina postao je odgovarajuća materijalna i logistička rala MacArthura i u prosincu 1935. dok se školovanje časnika za su Filipine morali osvojiti vojnom stajaće vojske sa sve tri grane (rat. VOJSKE SVIJETA 1899. nacionalne sigurnosti Filipina. 1901. godine filipinska je i djelomičnu državnu autonomiju. godine kolonijalno pravo na Filipine prodali SAD-u. Benguet filipinske vojske.

od već samo općeniti Protokol u slučaju kolovoza 1951. Filipini su ustupili svoj prostor vom kolektivne obrane SEATO je bio za američke vojne baze i ubrzo postali osuđen na propast. što se i dogodilo glavni logistički oslonac američkoj 1977. i opremljene naoružanjem i vojnom kao i nejasno razrađenim. gramom. om. HV_406_32_37. Čak štoviše. svjetskog rata filipinske oru. je). je trebao na tom prostoru osigurati počinje dugo razdoblje njegove diktature. toga za taj vojno-politički savez uvri. geostrateška važnost Filipina za SAD osobito je došla do izražaja tijekom Vijetnamskog rata. Osim što su poslužili kao velika logistička baza i strateški oslonac američkim snagama tijekom Vijetnamskog rata. vojnoj moći na Pacifiku. militarizacija društva. kada je i formalno ras. pa do kraja bio predviđen MacArthurovim pro. Organization). Počasni odred filipinske garde na dočeku predsjednika Benigna Aquina III. Kako bi dodatno ojačali svoje obram. ćih oružanih snaga zemalja članica. rano (u rujnu 1954. čiji produkt je pacijom otočja. nisu se saveza. pa oružane snage dobivaju povlašteni nijim i bolje opremljenim japanskim (u političkoj se literaturi upravo zbog status. a započinje i njihova modernizacija opremanjem no- invazijskim snagama. Filipini imaju ugovor pojave komunističke prijetnje kao o međusobnoj vojnoj pomoći sa SAD. te u skladu tehnikom iz američkih izvora. su ratu bile angažirane i filipinske oružane snage (na đutim njezin daljnji razvoj kakav je bene sposobnosti. na. a u velikoj mjeri i višim američkim časnicima. formiran 30. Filipini su svim razinama vlasti. svjetskog rata. 7. naoružan standardno sa strateškim transportnim zrakoplovima). Dvosjedni američka 13. usmjeren protiv moguće eskalacije komunističke Kine (pa i SSSR-a) Ustrojavanje suvremenih na azijski prostor. 1954. Slabo opremljene i SEATO-pakt (South East Asia Treaty bio krajnje nedemokratski. godine.indd 35 10/10/12 3:53 PM . zrakoplovna armija (uglavnom opremljena zrakoplov maksimalne brzine 452 km/h. stalne opasnosti za zemlje članice. rujna. U tom kontekstu. SEATO je trebao oružanih snaga postati južnoazijski NATO. me. Te postrojbe su uglavnom opre- mljene brzim izvidničkim vozilima V-150 Commando i britanskim lakim tenkovima FV-101 Scorpion. na temelju kojeg su u potpunosti Ustrojen na nedovoljno definiranim reorganizirane njihove oružane snage obvezama i pravima zemalja članica. flote američke ratne mornarice. 35 Za povećanje pokretljivosti i moguće brze promjene težišta borbenih operacija ustrojena je laka oklopna divizija sastavljena od tri lake i četiri mehanizira- ne bojne. lipnja. te veliki opera- 4 strojnice kal. svjetskog rata i japanskom oku. vim oružanim sustavima (isključivo američkog podrijetla). glavnom gradu Manili 8. U tom razdoblju intenzivna je i mogle suprotstaviti daleko nadmoć. godine. cizno definirani angažman postoje- liku materijalnu. zatiranje ljudskih prava i strahovlada strojbe filipinske vojske. a u svom sastavu imaju i oko 20 portugalskih oklopnjaka Bravia Chaimite. u tom časnika i 104 000 pričuvnika. zacijsku pomoć. koji je i potpisan u njihovu gospodarski život zemlje. izrazito korumpirani režim na još uvijek nedovoljno uvježbane po. kon osvajanja otočja na Filipinima ježio neformalni naziv Manila pakt Flotni sastav čini više od 80 ratnih brodova čija udarna se razvio snažni pokret otpora koji koji se dosta često koristio i u drugim snaga je sedam razarača i sedam velikih ophodnih bro- je ostao aktivan do posljednjih dana oblicima kolokvijalne komunikaci. tim za razliku od NATO-a nije imao žane snage u potpunosti se izgrađuju zajedničko zapovjedništvo niti pre- pod utjecajem SAD-a i uz njihovu ve. među- Nakon II. financijsku i organi. rata sudjelovalo je i oko 2000 filipinskih vojnika). gotovo potpuno samostalne u izvođenju borbenih aktivnosti. Za uz. Stvoren kao produkt Trumano- vratka američke vojske u završnim ve protukomunističke doktrine i operacijama II. godine II. Filipini relativno prostoru Južnog Vijetnama od 1966. predvođene bili jedan od suosnivača tog vojnog koja je gotovo paralizirala sav politički. godine) pristu. na kojima je (između ostalog) stalno bazirala Filipinski protugerilski borbeni zrakoplov OV-10 Bronco. s tim potpuno neučinkovitim susta- vrat. listopada 2012. zaustavljen je izbijanjem paju sustavu kolektivne obrane koju Nakon dolaska na vlast Ferdinanda Marcosa 1965. broj 406 / 12. Međutim. Po- četkom 70-ih godina prošlog stoljeća na teritoriju Filipina bilo je razmješteno 20 vojno-pomorskih i zrakoplovnih baza SAD-a. te bojna mornaričko-desantnih japanske okupacije i ponovnog po.62 mm i nosivosti različitog ubojnog tereta do 2086 kg tivni sastavi 7. dova (u klasi korveta). S druge strane.

S vremenom je vojna policija postala glavni oslonac Marcosova režima. re- zultirali su svojevrsnim ustankom 1986. Zapadno zapovjedništvo (WESCOM). a isto tako i potpora Marcosovu režimu. nog sastava i oko 130 000 pričuv. ge respektabilna vojna sila (oko Glavnog stožera filipinskih zet po američkom modelu. arhipelagu Sulu i susjed- njegovu čelu general Jessie Dellosa). novno u procesima reorganizacije nu obranu (trenutačno tu dužnost i reformi koje su nastupile nakon obnaša Voltaire Tuvera Gazmin). tal Regional Command – NCRCOM). prošlog stoljeća na južnim otocima sto vojne hijerarhije je Glavni stožer Filipina (konkretnije na Mindanau. Posebni dio oružanih snaga činile su postrojbe vojne policije (oko 17 000 ljudi) koje su ponajprije bile namijenjene za održavanje unutar- njeg reda i protugerilsku borbu. Tije- kom diktature izvršena je i selekcija časničkog kadra (osobito višeg). Filipini. godine i prevratom u zemlji koji je završio Marcosovim bijegom i izborom demokratske predsjedni- ce Corazon Aquino. Sustav zapovi. U tom razdoblju došlo je i do nove re- organizacije oružanih snaga. Nakon Vijetnamskog rata. u prvom dodatni korektiv i kontrolni meha. uz sve slabiju američku potporu. a na koje nisu imuni niti snagama. jer se sve više pokazuje je gotovo u potpunosti popunjeno ci. Daljnji razvoj Filipina ostvario je vrlo sposobni predsjednik Fidel Ra- mos (izabran 1992. Jessie Dellosa ga obnaša predsjednik države koji se Zapovjedništvo istočnog Mindanaa nika). Izvršno tijelo (Eastern Mindanao Command – EAS- vlade za poslove obrane i nacionalne TMINCOM) i Zapovjedništvo zapad- sigurnosti je Departman nacionalne nog Mindanaa (Western Mindanao obrane (u potpunosti kompatibilan Command – WESTMINCOM). našem Ministarstvu obrane) na čijem Filipinske oružane snage su po- čelu je državni sekretar za nacional. oružanih snaga. oblasti glavnog grada (National Capi- Danas su filipinske oružane sna. oružanih snaga (trenutačno je na Palawanu. Zapovjedništvo južnog Lu- Filipinske oružane koja su im na raspolaganju (oko 6. dobro osposobljena i uvježbana. Smotra svečanog postroja mornaričke postrojbe za specijalne operacije VOJSKE SVIJETA snaga. Aktualni načelnik jedanja je gotovo u potpunosti preu. koja je novim ustavom spriječila moguće nove zloporabe predsjedničkog položaja. još od 60-ih godina Najviše izvršno tijelo u strukturi či. potreba stvaranja vojske koja mora vilnom administracijom i predstavlja odgovoriti novim izazovima. general vrhovnog zapovjednika oružanih sna. suvremeno opremljena i vrlo bira svakih šest godina. listopada 2012. 150 000 časnika i vojnika djelat. 36 broj 406 / 12. oštrim mjerama štednje i suzbijanjem nepotizma. što Luzona (Northern Luzon Command – u velikoj mjeri omogućuju sredstva NOLCOM).indd 36 10/10/12 3:53 PM . američki interes na tom prostoru postupno slabi. front Moro (Moro Islamic Liberation ništava – Zapovjedništvo sjevernog Front – MILF) koji se gerilskim ak- HV_406_32_37. koje hladnog rata. Naime. pri čemu je najvažnija bila neupitna lo- jalnost predsjedniku Marcosu. obzirnom ekonomskom politikom.3% zona (SOLCOM). pa dužnost Središnje zapovjedništvo (CENTCOM). redu asimetričnim prijetnjama no- nizam civilne vlasti nad oružanim vog doba. Zapovjedništvo uže snage danas ukupnog BDP zemlje). nim otocima) djeluje islamistička a cijeli teritorij Filipina podijeljen je organizacija Islamski oslobodilački na 7 vojno-teritorijalnih zapovjed. borbom Helikopter UH-1 filipinskog ratnog zrakoplovstva protiv siromaštva. te vrlo ozloglašena u pučanstvu. Sve veći revolt stanovništva. godine) koji je projektom Philippines 2000 osjetno poboljšao prilike u zemlji.

gerilskim skupinama MILF-a. ali konačna odlu- NATO standarde. i F-5 Tiger) i oko 200 Na kraju. tu pušku državno i vojno vodstvo tropskom podneblju. oko 200 tenkova snagama pružaju specijalizirani pro- tehničku suradnju ima uspostavljenu (uglavnom M-4 Sher. mačka H&K G-36 kako bi se odabrala nositelj udarne moći borbena vozila pješaštva. go- dine potpuno povuklo iz operativne NABAVA opreme Početkom 70-ih uporabe zrakoplove F-5 Tiger i sada U nabavi vojne opreme i naoružanja. listopada 2012. Osim reorgani. pri čemu CF-18s. bi obnovila park borbenih vozila pješaštva. ispitivanja korejska Daewoo K-3 be – Vojnu akademiju za temeljnu (kupljeno je više od 5800 primjera- HV_406_32_37. po svemu sudeći. Italijom. nih zrakoplova oružanih snaga izazivaju pozornost tovo 84% stanovnika Filipina izjaš. godine). Zbog karakteristika zemljišta na kojem bi izvodila terorističkih snaga. broj 406 / 12. 37 Laki borbeni avion S-211 Sjedište Glavnog stožera filipinskih oružanih snaga u Manili izobrazbu časnika do razine bojne. kanadski časnika ima ustrojene u vrijeme Hladnog rata. prioritet filipin. zbog čega su mogućnosti prikrivanja gerilskih i u manjim količinama nabavljene au. strijska puška Steyr AUG (koristi je 1. vojske čine snažne ka još nije donesena). Ne postoji konkretan nije poražen. one paljbene potpore i zamijeniti ame. rata odrekla srednjih tenkova (MBT). Mađarskom i Turskom. Njemačkom. koja vozila GKN Simba iz Velike Britanije. singapurska Ultimax Zapovjedno-stožerne škole) i Koledž 100 i belgijska FN Minimi. iako njava se rimokatolicima). borbena djelovanja. nom zrakoplovstvu koje je 2005. zrakoplovstvo broji kovitijim u aktualnim sukobima s tivnostima i terorizmom pokušava dine filipinsko ratno zrakoplovstvo 78 borbenih zrakop. razlog zbog čega npr. prilagođenih novim se u izboru nove puškostrojnice. mann). Oružanim i Južnom Korejom koje doduše nisu malena. partnere ponajpri. Za sada su u procesu uporabi oko 120 tih vozila). godina filipinska razmatra nabavu modernijih zrako- današnja filipinska vojska više nije vojska jačine oko plova u toj klasi (u užoj konkurenciji čvrsto vezana uz američke izvore kao 45 000 vojnika i su američki F-16 i F-18. 113A1 američkog podrijetla (još uvijek je u operativnoj danas imaju ustrojene vojne škole ričku M-60. francuski Mirage 2000-5 i na to da je u potpunosti prihvatila osnovicu kopnene talijanski AMX. Još veća kon. Trenutačno je traži među zemljama NATO-a. koji se pokazuju i najučin- Češkom.indd 37 10/10/12 3:53 PM . koji bi postupno zahtjevima koji se postavljaju pred bi trebala postati standardno oružje trebali zamijeniti dosadašnje oklopne transportere M- filipinske oružane snage. nova očekuje se u filipinskom rat- zina naše Ratne škole). obrambena industrija bila u konku- gerilska aktivnost je intenzivirana. ovako opsežne reforme filipinskih na pretežno katoličkom prostoru (go. ne bi i hrvatska s Al-Qaidom. zbog iznimnih smatra već zastarjelom. renciji za opremanje filipinske vojske U tom kontekstu. za sve tri razine časničke izobraz. te Izraelom i naše vojne industrije koja. njegova teroristička i Temeljno streljačko naoružanje ko. Inače. Poljskom (tijekom ove go. te. pnene vojske (oko 80 000 pripadni. koji je vojna industrija. Kako meljna sredstva usmjeravaju se na nasljednica puški M-16. pa su danas glavni na filipinskim vojnim školama. do 1997. lova (lovci F-86 Sabre izboriti za odvajanje južnog dijela počelo je preuzimati poljske helikop. ugovorom iz 2009. kopnena vojska se nakon Hladnog zacije izobrazbe časničkog sastava izvidnička pukovnija rendžera) i nje. nabavila oko 150 vojne opreme. ali po svemu sude- posebno problematičan u njihovu ći. potrebno je naglasiti kako Filipina i stvaranja islamske države tere PZL W-3 Sokol koji su kupljeni trenažnih i transport. ali s obzirom sve tri grane. dok ratno Bronco. filipinska nabavu novih sustava naoružanja i kurencija. očekuje kopnena vojska je od 1993. pa oklopne snage s zračnu potporu filipinskim oružanim danas osim sa SAD-om vojnu i vojno. n skih oružanih snaga sve više postaju koju po licenciji proizvodi i filipinska izazovi asimetričnog sukoba. ali su usvojile njihove standarde naoru. ima što za ponuditi na me- akcijama filipinske vojske i policije članice NATO saveza. ali u potpunosti đunarodnom tržištu naoružanja i MILF je pretrpio velike gubitke. nacionalne obrane Filipina koji čini Najveća ulaganja i najopsežnija ob- najvišu razinu vojne izobrazbe (ra. ka) čini američka jurišna puška M-16 oružjem i opremom. vojne opreme. a nakon što se povezao žanja i vojne opreme. ka te strojnice koji su na operativnoj Koledž glavnog stožera za izobrazbu uporabi u specijalnim i izvidničkim viših časnika (odgovara razini naše postrojbama). tugerilski borbeni zrakoplovi OV-10 i s Velikom Britanijom.

No. s druge strane. je u stvari dobar pristup. Osnovni je način djelovanja likopteru kojem je ona potrebna.indd 38 10/10/12 3:55 PM . gdje mu taj sustav treba. na druge helikoptere. ni na neki dio helikoptera. tjelicama putem standardiziranih Zato je švicarska tvrtka RUAG razvila podvjesnika. Tako se umjesto nabave integriranog sustava za sve helikoptere ili za dio Jednostavna ugradnja helikoptera. osobito raketnog. naglo raste. trebati. sustav se jed. Sustav je i skinuti s helikoptera. sustave samozaštite za sve he- nostavno može instalirati na neki likoptere već procijeni koliko će mu drugi helikopter. Zaštitni sustaVI Uređaj za testiranje i programiranje sustava ISSYS Helikopter je zbog svojih temeljnih alnim uvjetima treba biti postavljen Osnovna inačica konstrukcijskih značajki idealan za na svaki pojedini helikopter u floti podvjesnika ISSYS potporu na modernom bojištu. No. koji su fiksno postavlje. On se može slijetanja konstrukcijski helikopter rabu. tu nastupaju problemi dolazi s četiri ili pet sibilnost i mogućnost okomitog slije. prvi zaštitni sustav koji sti. manje od 30 minuta. a podaci namjenskog sustava koji se jednom provede samo osnovna preinaka koja i prilagodba sekvence nekoj specifičnoj prijetnji instalira i ostaje na helikopteru. Odlučili su razviti na- učinkovit i financijski isplativiji na. Nakon što obave zadaću su. Poluautomatsko i ručno ispaljivanje mamaca i operativne uporabe na što nižoj ra. te tako pla- nazvan Integrated Self-protection nirati uporaba i osigurati zaštita System (ISSYS) i u svojim ga pro. a još je skuplje kad se dolazećeg projektila te tla čine ga idealnim za prijevoz ljudi zna da ne trebaju svi helikopteri u za normalno djelovanje i opreme. listopada 2012. A to je izbacivanje mamaca pot- puno je automatizirano govor konstruktora bio je opremanje onda najskuplja situacija u kojoj helikoptera integriranim sustavima opasnost gubitka letjelice i posade samozaštite. helikopteri opremaju samo omogućava fleksibilno opremanje stalnim sučeljem koje omogu- helikoptera. To omogućava brzi prihvat i skidanje moguća je u terenskim uvjetima. što se poslije nadomje- ISSYS je. šta pomnim planiranjem aktivno- zvođača. helikoptera. Naime. instalirati kao stalni dio sprečavaju u postizanju velike ho. a broj helikoptera instaliraju sustavi automatsko izbacivanje mamaca nakon otkrivene pri- da istodobno održi troškove nabave ISSYS. Korisnici mogu početi kalkulirati i opreme helikoptera ili rizontalne brzine leta. jetnje. sustav nosi ćava prihvat sustava ISSYS. korisnika. jer je instaliranje na sve helikoptere senzora za otkrivanje tanja na mali komad donekle ravnog u floti skupo. Sekvenca ispaljivanja se šenja podrazumijevala instaliranje omogućava da se na helikopteru određuje u skladu s otkrivenom prijetnjom. predan samozaštitni sustav koji čin zaštite helikoptera od djelovanja će se moći jednostavno postaviti PZO-a. odnosno. Mogla bi se dogoditi situacija da postavlja zajedno s pod- Zato je na današnjem modernom helikopter bez instaliranog samo. prema tvrdnjama proi. Aktiviranje bojištu učinkovit sustav samozaštite zaštitnog sustava završi u području protumjera. Ali. onaj helikopter koji to taj trenutak Korisnik tako ne mora kupiti treba. takvi RUAG-ov je pristup temeljen na su sustavi skupi jer se postavljaju na iskustvima uporabe oružja i ra- sve helikoptere te tako dodatno crpe znih elektroničkih sustava na le- limitirana novčana sredstva. nim sustavima. A to ga čini opremati samo dio flote samozaštit. Tijekom operativne uporabe Nakon otkrivanja opasnosti sustav automatski Taj pristup zamišljen je tako da planira se djelovanje letjelica te se pokreće protumjere. skidivi. odnosno zaštitu helikoptera. Kad je potrebno. uređaja ali se uređaj postavlja prema HV_406_38_41_new. dio opreme koji se tuzrakoplovnu obranu. upravo svakom trenutku imati samozaštitni traži još samo instaliran nadzorni uređaj u kabini mogućnost vertikalnog polijetanja i sustav instaliran i spreman za upo. primjereno potrebama na predviđen dispenzer BOP-L39. Od. helikopterima kojima je u danom motivnim materijalima opisuje kao trenutku potrebna i istodobno fleksibilan. dosad su integrirana rje. koji u ide. vjesnikom. Flek. Taj pristup opcije koje ISSYS dopušta. 38 broj 406 / 12. svestran zaštitni sustav omogućiti da helikopteri koji lete koji se jednostavno može rabiti na u neopasnim područjima lete bez raznim helikopterima i instalirati za samozaštitnog sustava. odnosno postao nužnost za helikoptere. kao privremeni. laganim ciljem za protivničku pro. stavi se mogu skinuti i premjestiti te plotunsko ispaljivanje svih mamaca također su zini. a “srce” tog elementa jest osigura najveću razinu zaštite he.

može se prema potrebi ukloniti s helikoptera Toma VLAŠIĆ. Foto: RUAG Samozaštitni sustav ISSYS Švicarska tvrtka RUAG razvila je ekonomičan i učinkovit sustav zaštite helikoptera od djelovanja protuzračnih sustava. listopada 2012. 39 zračenja.indd 39 10/10/12 3:55 PM . a jedina je razlika što ISSYS zahtijeva samo djelomičnu integraciju. Inovativni pristup osigurava korisniku zaštitu cijele flote helikoptera uz nabavu manjeg broja sustava RUAG-ova zaštita za helikoptere HV_406_38_41_new. odnosno. Unaprijeđena inačica ISSYS-a nudi funkcionalnost i sposobnost kao i kod klasičnih fiksno instaliranih sustava za otkrivanje laserskog i radarskog broj 406 / 12.

otkrivanja radarskog zahtijeva samo djelomičnu integra.indd 40 10/10/12 3:55 PM . skidivi. i zrakom. Uz osnovnu. Samozaštitni krivanje dolazećeg projektila pa za sustav RUAG ISSYS u normalno djelovanje traži još samo unaprijeđenoj inačici instaliran nadzorni uređaj u kabini osigurava i detek- helikoptera. na bočni dio letjelice. 380 mm širi- ne i 490 mm visine.7 puno je automatizirano. kupci mogu izabrati i unaprijeđenu inačicu ISSYS-a koja uz postojeći set senzora ima i senzore koji upozora- vaju na radarsko i lasersko zračenje. postaviti poseban zaštitni pokrov. Sustav ili kao privremeni. dio opre. od 0. Pilota putem zaslona upozorava i na te prijetnje i daje mu puni nadzor i dubinske informacije o otkrivenim Završna prijetnjama. Aktiviranje protumjera. u dva transportna kontejnera koji risnike primjenjiv i za helikoptere zračenja obavlja ciju. ga koji lete iznad opasnih područja. a jedina je razlika što ISSYS Komplet se dok nije u uporabi drži je ISSYS osim za klasične vojne ko. Sustav osim zračenja. ukloniti s helikoptera. listopada 2012. U konačni- ci. helikoptere humanitarnih udru. Ugradnja osnovnih elemenata i potrebnih sučelja za ISSYS povećava masu helikoptera za oko 11 kg. samozaštitni sustav pogodan i za opremu i oružje ili se može izraditi Instalacija se na helikopter obavlja npr. ciju je dovoljan standardni komplet da se štiti bilo koji helikopter jer ci. poseban spojnik za instalaciju ako u bazi gdje je helikopter smješten. Zaštitni sustaVI trenutačnim potrebama. održavanje. će podvjesnike za druge namjene. Tijekom rada sustav troši od 350 W (osnovna inačica) pa do 500 W (za sva tri tipa senzora) te još dodatnih 380 W tijekom is- paljivanja mamaca na obje strane helikoptera. nim uvjetima. 40 broj 406 / 12. odnosno. Podvjesnik ISSYS Osnovna inačica podvjesnika ISSYS dolazi s četiri ili pet senzora za ot. On se može instalirati tiranje ozračenosti kao stalni dio opreme helikoptera radarom. Da bi se zaštitio vilni pilot ne mora imati nikakva Zamišljen je tako da se postavlja u podvjesnik tijekom skladištenja i po- dodatna specijalistička vojna znanja paru. ju zadaću. montaža Unaprijeđena inačica nudi funk. a mogu se prevoziti giziranje prijetnje nih. frekvencije vjesnikom. može se prema potrebi su predviđeni za smještaj i u oteža- drugih korisnika. ko prijenosno računalo za vođenje na minimum pa je “punokrvni” vojni rati na postojeće podvjesne točke za evidencije i upravljanje kompletom. odnosno štitio helikopter od projektila. civilnih ili paravoj. Uvođenje sustava. omogućava otkrivanje raznih vrsta radarskih me koji se postavlja zajedno s pod. ISSYS je fizički izveden kao autono.7 do 40 GHz kod ISSYS postavljen na bočni dio helikoptera odnosno izbacivanje mamaca pot. alata i materijala. tako da zračenja. s lijeve i stavljanja na senzorski se dio može da bi sustav učinkovito obavljao svo. ne mora se nabaviti broj kompleta samozaštitnog sustava ISSYS koji je jednak broju helikoptera u floti korisnika. Upravo je do 18 GHz kod kon- jednostavnost uporabe bila jedna tinuiranog radarskog od vodilja konstruktorima. desne strane. Dimenzije podvjesnika su 1280 mm dužine. već se može naručiti manji broj sustava te dobrim planiranjem postići potrebna razina zaštite. impulsnog te od 0. a za integra- Jednostavnost uporabe omogućava ili korisnik želi sačuvati postoje. definiranje i katalo. ne postoje standardni podvjesnici Zahtijeva dvije osobe. zračenja. Komplet sadrži i teren- obuka posade za uporabu svedeni su mni podvjesnik koji se može integri. podvjesnika cionalnost i sposobnost kao i kod ISSYS u pogonu klasičnih fiksno instaliranih sustava RUAG-a za otkrivanje laserskog i radarskog HV_406_38_41_new.

Prije polije. a da isto- dobno održi troškove nabave i operativne uporabe na što nižoj razini.7 do 18 Shema sustava ISSYS GHz kod kontinuiranog radarskog zračenja. Sustav omogućava otkrivanje raznih vrsta radarskih zračenja. senzor LWS-310 koji ima visoku osjetljivost. fre- kvencije od 0. prvi zaštitni sustav koji omogućava fleksibilno opremanje heli- koptera. Boeing Ch-47. zadaća ne vidi nikakvu bitnu razliku letjelice. NH90. Prikaz ISSYS je dosad integriran na helikoptere Puma/Super Puma/ opasnosti (opcija) Cougar. ako se doda peti onda pokriva i donju polusferu. Agusta A109.indd 41 10/10/12 3:55 PM . kreće se od lažnih uzbuna. 41 ISSYS je. a domet detekcije je pet kilometara. Masa sustava. Mje. Protumjere Nakon otkrivanja opasnosti sustav automatski pokreće protumjere. Posada helikoptera tijekom inercijskog navigacijskog senzora da se kompenzira kretanje manipulacije u skladištu i postav. koji nudi poseban optički dizajn s raznih vrsta. Westland Lynx. pokrenuti samotestiranje uređaja. pokriva 360 stupnjeva po smje- ru s četiri senzora.7 μm te lasere napuniti spremnike mamcima. broj 406 / 12. namjenske cijevi za po. Samozaštitni sustav RUAG ISSYS u unaprijeđenoj inačici osigurava i detektiranje ozračenosti radarom. u djelovanju u odnosu na postojeće pomoću posebno razvijenog algoritma za prepoznavanje ra. prijetnji. Nakon postavljanja na helikopter fiksne sustave. jedinice za otkrivanje dolazećeg zračenja već i identifikaciju uspoređivanjem otkrivenog tanja potrebno je uključiti sustav te projektila kao temeljnog dijela. jačavanje slike.7 do 40 GHz kod impulsnog te od 0. Dva senzorska elementa Hindustan Aeronautic ALH. tu se zadaću rabi senzor MAW-300 Pokriva frekvencijski raspon od 0. dobro praćenje kao i kod fiksno integriranih samo. sustav nosi onaj helikopter koji to taj trenutak treba. Taj je pristup zamišljen tako da osigura najveću razinu zaštite helikopteru kojem je ona potrebna. bez mamaca. Procesor može otkriti. Kad je potrebno. a podaci i prilagodba sekvence nekoj specifičnoj prijetnji moguća je u terenskim uvjetima. sustav se jedno- stavno može instalirati na neki drugi helikopter. Sučelje sustava Vrijeme & datum ISSYS dolazi sa sustavom za testiranje koji omogućava pro- Fizički spojnik vjeru sustava prije polijetanja te posebnim ručnim testnim uređajem koji omogućava programiranje baze podataka no- Dodatne opcije vim generičkim ili posebno prilagođenim podacima. procesor za obradu podataka te osigurava visoku osjetljivost i dugi domet detekcije. odnosno. odnosno skidanja s helikopte. Tako dobiveni podaci se obrađuju ljanja. Svaki senzor ima vidno polje od 110 stupnjeva konično. Sekvenca ispaljivanja se određuje u skladu s otkrivenom prijetnjom. ISSYS može pratiti i prikazati najmanje osam re sigurnosti ekvivalentne su onima filtarima. prijetnji te visoki postotak vjerojatnosti otkrivanja jedno zaštitnih sustava. a “srce” tog elementa jest dispenzer BOP-L39. ovisno uzoraka da se osigura točan rad s vrlo niskim udjelom pokrov se skida bez alata. Poluautomatsko i ručno ispaljivanje mamaca te plotunsko ispaljivanje svih mamaca također su opcije koje ISSYS dopušta. tako da je potreba Senzori i više impulsnih laserskih emisija. o odabranoj konfiguraciji. Osnovni je način djelovanja automatsko izbacivanje ma- maca nakon otkrivene prijetnje. pravac i visina. Za otkrivanje laserskog zračenja rabi se Način djelovanja ISSYS-a sličan je 96 do 130 kg. prema tvrdnjama proizvođača. obraditi i katalogizirati višestruke Tako se omogućava jednostavnije kod fiksno instaliranih samozaštitnih potencijalne prijetnje.85 do 1. listopada 2012. n HV_406_38_41_new. Senzor radi u ultraljubičastom spektru. Sustav obrade signala za posebnom obukom pilota i posade Senzorski dio ISSYS-a sastoji se od je napredan i omogućava ne samo klasificiranje laserskog svedena na minimum. Za zračenja s bazom podataka prijetnji. a podaci se združuju s podacima rukovanje podvjesnikom tijekom sustava. Sustav osim Nadzorni uređaj Napajanje otkrivanja radarskog zračenja obavlja definiranje i katalo- giziranje prijetnje.

danski zapovjednik nanio je velike gubitke švedskom konjaništvu i omogućio taktičku prevlast vlastitog konjaništva. Njime je Danska povratila Go- Bitka kod Axtorna smatra se najvećom bitkom Sjevernog sed- mogodišnjeg rata (ukupni gubici na obje strane su više od 4000 mrtvih) u kojoj su znatno slabije danske snage (1600 konjanika i 6000 pješaka s paljbenom potporom 21 topa) porazile respektabilnu švedsku vojsku (3000 konjanika. listopada 1565. Naravno. osvojili su dansko područje ni sporazum u Szczecinu 13. sedmogodišnji rat (1563. predvođeni pobjednikom kod Axtorna švedska vojska 1561. primirje. poznat Poslije Axtorna nastupilo je zatišje u a iduće godine tvrđave Marienburg i komunikacije i kao “rat tri krune”. između Danske planove. iako su pretrpjele na početku zauzele su livonske gradove tiku i osigurala svoje đu Danske u savezništvu sa slobodnim mnogo više gubitaka od Šveđana. Tada je švedski kralj Erik XIV.indd 42 10/10/12 3:47 PM . bijedili Šveđane u bitki kod Holavedena Tallinn singborg i Dithmarschen. danski su konjanici razbili švedsko topništvo. uočio priliku ekspanziju na Baltiku i osigurala svoje započeli su Danci u jesen 1567. vođene su more. te je sljedeće godine zauzela nje skandinavske kraljevine nisu se mi. Nakon toga dolazi do nekoliko ratne operacije s promjenjivom srećom pomorskih bitaka u kojima su redom i uspjesima obiju sukobljenih strana. u lipnju 1564. U prvo vrijeme bitka se odvojeno vodila sudarom pješaštva s pješaštvom.. 42 broj 406 / 12. te ponovno po- zauzima zauzeli švedske pomorske utvrde Höl. proglašava ga livonskim kraljem. Pokrenula ješale u sukob. Ivan Grozni sklapa sporazum kod Alt Bukowa i u kolovozu između Groznog protiv Livonskog viteškog reda. pomorske trgovačke gradom Lübeckom i Švedske. pa do početka XVII. U prvo vrijeme tadaš. i rala neprijepornu prevlast na prilazima na Baltičko more. Härje- verne Europe započelo je Livonskim sedmogodišnji rata Rusiji se suprotstavljaju Švedska. – 1570. U nastavku pogranična područja Jämtland. Rigena i Bornholma. rat (1563. U dvjema novim ratom (1558. jer su obje strane Fellin. Baltiku. Njega je pokre. Pokrenula ga je ratnim operacijama. – 1569.) Poljska i Litva.. te zatim napali na švedsko pješaštvo s boka. međutim pravodobnim i dobro procijenjenim angaži- ranjem topništva. Kako bi osujetio švedske pomorskim bitkama. – 1583). želio je obnoviti bivšu Kalmarsku uniju. HV_406_42_43. Danska kako bi zaustavila švedsku bile potpuno iscrpljene. do eksploatacije uspjeh nije iskorišten zbog velikih gubitaka i potpune iscrpljenosti danske strane. imao je namjeru da u njoj Danska ima vodeću ulogu Podlistak R AT N I Č K A P R O Š L O S T SKANDINAVSKIH ZEMALJA Razdoblje velikih ratova Od polovice XVI. čime je bitka bila riješena. te zatvorili i zatim duboko prodrli na švedski pro- i Švedskoj izlaz iz Baltika u Sjeverno stor. – 1570. Sjeverni cijelu sjevernu Estoniju. stoljeća skandinavski se prostor nalazio u perma- nentnom ratnom stanju. nula Rusija pod vladavinom Ivana IV. kojemu su pridonijele gotovo sve skandinavske i susjedne države Dugo razdoblje ratova na prostoru sje. Ipak. Švedska je osigu- ogranka Teutonskih vitezova. zaustavila švedsku U međuvremenu izbija tzv. Švedska je zatražila duboko prema sjeverozapadu. Po.) izme. poznat i kao “rat tri grad Varberg na obali tjesnaca Katte- krune”. 20. pa pomorske trgovačke komunikacije. čiju krunu vidimo na fotografiji. listopada 2012. Tijekom 1567. za proširenjem vlastitog teritorija. Do kra. 8000 pješaka i 42 topa) ponajprije zahvaljujući boljem zapovijedanju i vojničkom umijeću danskog zapovjednika Daniela Rantzaua (na slici lijevo). Nakon povlačenja ostataka švedskog konjaništva u neredu. četnim udarom Danci su 1563. pa je konačno potpisan mirov- ja 1563. radi izlaza slobodnim gradom bratom danskog kralja Frederica II. dalen i Trondheim. ali poraženi Danci.. Kako je po- stratešku inicijativu i prenose kopnene stajalo sve očiglednije da će sudjelovati operacije na norveški prostor. Švedsko napredovanje zaustavile stavio pod protektorat Poljske i Litve. Novu ofenzivu nasljednik Gustava Vase. te konjaništva s konjaništvom. pa se Livonski viteški red ga je Danska kako bi Danska pokreće rat gat. godine Danielom Rantzauom. pa Šveđani preuzimaju bez značajnijih promjena. prodirući i u Livonskom ratu. Danski kralj Kristian IV. u današnjoj Estoniji Narvu i Dorpat. u savezništvu sa s danskim kraljevićem Magnusom. Lübeckom i Švedske. Sjeverni su danske snage u bitki kod Axtorna Ruske su snage napredovale: odmah ekspanziju na Bal. prosinca Älvsborg. godine. a iduće godine norveška 1570.

40 000 Šveđana u dobi između 18 i 30 godina. koji je potkraj tog šaštva još uvijek je naglašena tijesna suradnja povećao. Već iduće godine poljski rat. međutim nije jasno definirana Tallinnom i Narvom. uvodi se i vojna protivnika. ruske snage renja na istočne obale Baltika dolazi Sve veće nezadovoljstvo i dezerterstvo zauzele su gotovo cijelu Estoniju i južnu do naglog zahlađenja švedsko-poljskih danskih snaga (koje su uglavnom činili Livoniju. kako bi temeljito reorganizirao postroju. žito katolička zemlja. rat završio je nakon neuspješne. prema U međuvremenu. kojim su se obje strane rusko napredovanje. prihvaća mirovni sporazum sa a iduće godine Rusija je zaključila mir razliku od Švedske. Na taj način Gustav je uspio unovačiti sketa. Dolaskom u neposrednu blizinu Švedske koji je u povijesti poznat kao meljni oblik vojne organizacije.. čelne su vrste otvarale paljbu iz mu. borbena postrojba postala brigada. pod neosvojenim Pskovom. kako pomorske tako i kopnene.5 metra 1611. Međutim. a topništvo ispred pred. ulaze u poljsko-švedsku uniju. a Švedska je otkupila Älvsborg. međutim učinkovitost u vojsci. U listopadu iste godine umire švedski kralj Karlo IX. uz male pomake na bojištu. pokrenuo je novi rat protiv Uz najamničku vojsku koja i dalje ostaje te. Uvedene su jedinstvene vojne odore danske su snage produžile nadiranje vatrenog naoružanja učinila je kompaktne po. hodom prema Pskovu. Zigmund III. a način punjenja je pojednostavljen. osvojile. transilvanijski pri­jetnje od Rusije. došlo je i do povećanja broja časnika mjeseca i osvojen. Kalmarski je rat započeo u svibnju međusobno mogle pomagati. odnosa. trkom udaljavale i odlazile međutim poljski kralj to odbija. Kako Danska prema Norveškoj – počinje je Švedski kralj Erik XIV. osvojivši Narvu. Više brigada Muskete su postale kraće. nastojeći iskoristiti lošu Razdoblje mira nakon 1613. a Švedskoj stila Švedska. Livonski Waza postaje poljski kralj. te stav Adolf II. obje zemlje 1587. Ratne operacije. U takvim okolnostima. po. Kako bi onemogućio Rusiji iz. povukle na početne pozicije. međutim odustali su od opsade Nakon završetka rata s Danskom. Älvsborgom i produžili prema Jönkö- Napad iz Transilvanije pingu. rovnog sporazuma Švedskoj je defini. 1561. naslijediti i švedsku krunu. godine poduzeo tom (1606. a nasljeđuje ga Gustav Adolf II. koja se po. U borbenom postroju švedskog pje. međutim do 1577. konjaništvo je Koplja pikenira skraćena su s 5 na 3. niti jedna od sukobljenih strana nije postigla izraziti- je prednosti. veljače 1612. koristeći se teškim unutarnjim sta- opsade snažno utvrđenog Pskova. bijanje na obale Baltika. bilo čija dominacija nad Baltikom. n HV_406_42_43. svećenstva. s obzirom na to da je za strane.indd 43 10/10/12 3:47 PM . dovoljno vremena za punjenje svog oružja. pridonijelo je završetku ratnih opera- knez Batori uključio se u rat 1579. dugo. Iznimno sposoban voj- skovođa. Švedski obveza. kako bi se lakše. tako da je u švedskoj vojsci osnovna vrstama gađanje iz musketa. a nije došlo niti do velikih. Nova cija i potpisivanju mira u Knäredu 20. Poljska bila prete. danski kralj Christian IV. vođene su uglavnom na prilično ograničenom prostoru istoč- nog Baltika. ga i mogući poraz u odlučujućoj bitki Takav pristup izazvao je snažan otpor je uspješno osvajanje pohod na Rusiju i 1610. Pošto se broj postrojbi nog grada Kalmara. zbog zajedničke plaćenici). smanjivanjem oklopa. što je zaustavilo unija donijela je i nove probleme-sin siječnja 1613. Batori je poljskog plemstva. Ipak. Rusije. čime su bili samo unatoč njihovoj brojčanoj nadmoći. zaključio mir u Jam-Zapoljskom. 43 Marinko OGOREC Unija se raspala u dugotrajnom Prvom švedsko-poljskom ratu (1598. strojavala u dva reda pred borbu. iskoristio je Gu. i ulijevo od centra. velikih gubitaka koje bi pretrpjeli u gustom situaciju u kojoj se Švedska našla. što je znatno pridonijelo unifikaciji u područje Älvsborg. sma- On je izvršio i potpunu reorganizaciju borbenih na začelje postroja. Glavnu ulogu preuzeli su musketiri nošen idejom o restauraciji Kalmar- švedsku vojsku na potpuno novim načelima. Kalmarski rat (1611. i oprema vojnika je u cijelosti postala lakša i opsadom jako utvrđenog pogranič- njeg kraja. – 1609. čime je završio Prvi švedsko- i sa Švedskom. ušao u Moskvu.).. Švedskom. smatrati pripojenim dijelom Švedske. poljski kralj Zigmund trajne (više od godine dana) Batorijeve Poljskoj odnosi se gotovo jednako kao III. a trebao je su vraćene njezine teritorije. Nakon zauzimanja pikenira i musketira. rat. Šved. ali i katoličkog Tallina Kako bi izbjegao ratovanje na dvije 1582. broj 406 / 12. No. švedskog kralja Karla IX. – 1613). porazivši je u bitki kod poluotoka Hella 1606. a nakon ispaljenja okretale su se udesno kralj zatražio je primirje s Poljskom. primjenjujući osobiti taktički postupak nazvan ske unije. njem u Rusiji stvorenim Seljačkim ra- bi spriječio pregrupiranje ruskih sna. i u Riškom zaljevu 1609. iznenadnim napadom Danaca postavljano na krila. zbog njegovih snažnih fortifikacija. i znakovlje. potaknuti njezini apetiti za daljnjom Danci su do kraja svibnja ipak ovladali ekspanzijom na europskom sjeveru. Po odredbama tog mi. reorganizaciju vojske i pobjeđuje Dance Lübeck je osigurao slobodnu trgovinu s tivno pripala cijela sjeverna Estonija s u bitki kod Skällinge 21. – 1613. te samim time i Šveđani na dva fronta postrojavane su po liniji i po dubini. listopada 2012. te ga uskoro i retke “švicarskog ježa” neuporabljivim zbog vojske te podizanju borbenog morala. omogućavajući slijedećim trajući kako će lakše ostvariti vojnu postrojbi. odlučujućih bitaka koje bi mogle riješiti Reorganizacija Gustava II. Gustav Adolf odmah započinje tland. te stvarajući sebi pobjedu. Poljsko-Švedska Unija procijenivši da ga neće moći osvojiti ska se uključuje u Livonski rat protiv Nakon Livonskog rata i švedskog ši. Pri tome se poljska ratna mornarica uspješno suprotstavljala da- leko nadmoćnijoj švedskoj. karakoliranje. Narvom.) započeo je 1609. Situaciju je iskori.

Milicioneri do podataka za vlasnika navedenog vozila ali su dobro rešiti i doneti. 44 broj 406 / 12. Srba. je stanje veoma ozbiljno i naša je ocena da će se a. o zaro./02. Tudjman je govorio i bljavanju šestorice redarstvenika i trojice i raspoloženju stanovništva na tom terenu (to o teškoj ali nasledjenoj gospodarskoj krizi. 04. Svi javni objekti majku. i radi se o B. se slažu u tome da trenutna politika HDZ. a interveni- rade po aktuelnim zadacima. Degoricija (Slavko op.). kao i podatak da je dana Naglasio je da se Armija nije opredelila onako tako i zbog načina razmišljanja njihovih autora. jedino škola ne radi. boravili su na terenu Vrginmosta i Pokupskog okupacijskom agresijom i pružili bi i njoj otpor“ / vokacijama prema JNA u Zadru. medjutim. studio Zagreb. ali su Hrvatski Memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata u suradnji s Hrvatskim vojnikom objavljuje autentične dokumente i memoarsko gradivo vezano uz Domovinski rat Pokušaj UVOĐENJA IZV STANJA U HRVATSKU Izvješća “organa bezbednosti“ JNA od 2.) i neto je naredjenje načelnika OB KRV i PVO puk. koje je potpisao . SDS tić. u zgradi Poslovodnog odbora nacionalnog parka pored ulazne kapije A br. Vikendica se nalazi u naselju Rožane su to da Armija udje u Plitvice. op. pVOJIN u toku noći 01. Kad su ugledali vojnika sa oružjem pobegli rešina se za sada ne izjašnjava. a. stanje na tom terenu je mirno. a da su predsednici opština Bihaća drugim sredstvima. a. u Kninu. odnosno ishodom. kod Zadra. na šta ih je primorao strane jer trenutno ne vide drugačije rešenje na objekta. koji ne bi mogao pretiti i ugrožavati suverenitet. Puc- HV 406_44_45. se ne radi o ratnom stanju. 1991. a kada su su sa naredbom Predsedništva SFRJ. godine. Tudjman je naglasio da Hrvatska pljali su podatke na terenu i slali “Obavještajna u kontakt sa OB KoV u Kninu od kojih su dobili želi Savez ili Zajednicu jugoslovenskih republika.00 časova podmetnut kako su neki očekivali jer su to i htjeli „da uperi Dakako. proveren podatak da su odnosi meštana selo KI. ali nisu postigli to će se dva izvješća od 2. o sukobu na Plitvicama. op.OB aerodroma Bihać izvestili su da je komandu mirno. te da nije u mogućnosti pružiti uslugu. Ostalih podataka Tudjmana na Svjetskom zboru Hrvatske mla. 04. Na cesti Vrlika-Knin protekle noći kod Civljana bilo u vezi ovog slučaja nemamo.00 časova naglasak je dat na govoru F. deži koji je danas do podne održan u dvorani je pucnjave ali na sreću niko nije ozlijedjen. da razoružaju sukobljene . Petković.) ostaju u jedinicama do 20. Upozoreni od vojnika Svi pripadnici jedinica aerodroma Bihać upoznati Plitvice. 01. JEVO i CIVLJANE pred oružanim sukobom. travnja 1991.) za brzo gospodarsko ozdravljenje. U toku dana OB 84. da želi svoje oružane snage kako Hrvatskoj niko formacije” za “vojnike i starešine”.Sa novinarima su se sastali Boljkovac (Josip. U toku 02. nad jedinicama JNA preuzeo general RAŠETA sali su tek onda kada se to stanje nije moglo rešiti Do sada smo primili sledeće izveštaje od strane (Andrija. ne preduzimaju hoteli zatvoreni. I.00 časova i intenzivno .).Protekle noći u Kninu su minirana dva poslov- igrali fudbal ležali na zemlji. op. 1991. Očekivali su predstavnicima Armije i drugim stranama na tom i tamo upozoreni vozač je rekao da će se onda realizaciju i poštovanje iste. u kvaru. na naše policijske snage mi bi onda to smatrali potpukovnik T. Intervenisalo je 300 policajaca. godine oko 04. nakon čega su dostavili detaljan izveštaj o stanju uz buran aplauz prisutnih/. i OB aerodroma Bihać. nimljive. Krajine uhitili su 6-oricu redarstvenika. VB i 5. rista i da je stanje sada tamo (na Plitvicama.indd 44 10/10/12 3:47 PM . policijske stanice u Splitu i Šibeniku sl. na suvozač preteći im pištoljem i psujući im srpsku za prevazilaženje nastalog sukoba. jedan kafić i jedna pekara. a tragično je to što su Kada je vojnik krenuo prema stražari da uzme kada su već izašle na teren. takve izvore treba uzeti s rezervom i požar u vikendici potpukovnika M.a) i Brezak (Milan. 1991. kako zbog podataka koji su navedeni može izbiti svakog časa. a. ravnatelj Centra Pripadnici raznih “službi” i “organa” JNA priku. Inače. . a u Plitvice je stiglo oko 90 polica- OB 84. opšte stanje i dalje pogoršavati sa neizvesnim upoznali ih da su snage MUP-a skršile otpor tero- Rakočevića da svi organi bezbednosti jedinica konačnim rešenjem.00 časova svim organima bezbednosti pre. op. te o sukobu u Borovu Selu: Prema iznetim podacima može se zaključiti da . Oni su vozilom stali 04. VB izvestio je da su stupili „V. U 14.. godine izvršena je identifi. Inače.. Obzirom da nije do terenu. prolaska oklopnih jedinica kroz Bihać u toku 01.. govori se o pro. DOMOVINSKI RAT dr. iz CVVŠ u svoje oružje i topove na hrvatske ljude“. miniranju je izvješće prikazano u prošlom broju Hrvatskoj sadašnjim promenama u Hrvatskoj stvoreni uvjeti kuća i provociranju hrvatskog pučanstva vojnika. Većina sta. odgovorile su da nema razloga za razmenu jer kacija vlasnika vozila gore navedene registracije u 15. U ovom broju navest Beogradu. One su za. a radnici bez posla. prvi pogled život teče normalno. stanuje u Zadru. Požar su ugasili vatrogasci. listopada 2012. kao predstavnik SUP Krajine predložio je PU U više navrata preko SUP Zadar pokušalo se doći i rukovodstva Republike Srbije ne može ništa Split i Šibenik da razmene uhićenike. 04. M. izvješća” na temelju kojih su sastavljane “In. svi i trgovine rade. sc. jedinice drže svoje položaje. VB izvestio je o provokaciji i nasrtaju gru. Komandir stanice još nije imao susrete sa oni su prešli na drugu stranu puta. Lisinski“. mi kazali našoj (!?) Armiji ako bi pokušali napad nosti Komande RV i PVO”. jaca iz Gospića koji će formirati policijsku stanicu pe od trojice civila iz Zadra. Medjutim. oružje u povratku je video da su svi vojnici koji su radikalnije mere. „postigli provjeriti njihovu točnost. travnja 1991. a. U donjim prostorijama vikendice sve da Armija razoruža naše policijske snage. op. 2. vojne parkirati na sred ceste „jer to nije vojni objekat“. jer smo 1) U “Dnevnom izvješću Odelenju bezbed.Na vestima Hrvatskog radija. kraja ispoštovana ogorčeni su što jedinice JNA. Mile Mar- su u pravcu Zadra. dok su to odbili učiniti pod raznim izgovorima. te termin Širi izvještaj u vezi ovoga vam je dostavljen od u selu Kijevu kod Knina uhvaćena trojica Srba. je izgorelo. Snage koje su intervenisale organa bezbednosti iz jedinica: i Cazina danas dogovarali da ulože protest zbog povukle su se.OB 151. Ante NAZOR.

a narod ugrađen je Bosne i Hercegovine. 04. priključenje RATNA MASKIRNA strpljivi i da ne nasjedaju provokacijama. Jutros rano. I. zatvarač odcjepljenja od BiH. i donjem dije- vještajno izvješće suradnika Ode.5 cm. U ovrat- odustaje od priključenja SR Srbiji. Ovakve maskirne odore. 04.g. Božanićem. Na se hrvatski grb. su tuneli s timu Organa bezbednosti RV i rukovodilac SDS-a u Sisku i još jedan vrp­cama za PVO u Bihaću”. Inače. načelnika SUP tzv. Na istom mjestu je oko dini znaka nalazi se glava sokola. a u Srbiji i poštivanje jedino Ustava Srbije. Rukovodstvo i namijenjen je suvremenom načinu ratovanja. stanja. tim OB i neprekidno zadejstvovan. 10. U sre- su pod stražom mještana u podrumima u pravcu Petrinje. Dok razgovori traju veći broj redarstve. U gornjem dijelu znaka. pomoćnik Ministra RH za šire vas je informisao naš OB ppuk S. neprovjerenog brojnog šiven je znak 5. kapuljača. sastava snaga SAO Krajine koja emituje Na lijevom ramenu jakne našiven je znak Hrvatske voj- jevo u cilju oslobađanja talaca. SDS-a cele Bosanske Krajine. vodi razgovore sa Milanom Babićem aerodromu Bihać je formiran operativni donjem dijelu znaka natpis je 5. Na prednjem dijelu jakne četiri su džepa s poklop- cima koji se kopčaju pomoću stiskača. a hrvatsko se nika se nalazi u reonu Vrlike. Krajini. U gornjim vanjskim kutovima barikadama pokidani su putevi i spremaju Prema potvrđenim saznanjima radi se o znaka nalaze se slova RH. kolona specijala. Danas su iz zatvora širine jakne.  Ivan ŠARIĆ HV 406_44_45. je na vlagu. u donjim kutovima se za odbranu. 02. ća.) pri povratku lu izrađeni lenja bezbednosti Operativnom iz T. o. nalazi Jerko Vukas. Zarobljen je rativni rad i mere u toku. Na terenu Vojnića vrše se organizacione nik jakne da im potporu daje vodstvo SDS-a pripreme za dizanje ustanka. o. da vodstvo pobunjenih Srba ne pušteni Bosnić i Lazić. 04. g. njemačke i domaće proizvodnje. ispod kojeg se i mogućnost “organiziranja” niramo susret sa B. Na U Kninu je napeta situacija. SUP Krajine iz Knina izvrši napad na Ki. je ogorčen ponašanjem MUP-a i tvrdim plastični đer spremno na radikalne mjere stavovima rukovodstva RH. Znak je u obliku Foto: Davor KIRIN znat broj civila srpske nacionalnosti. GARDIJSKA BRIGADA. u SUP-u Knin u prisustvu Milana Marti. godine 5 lica lakše i jedno lice teže povredje. a spominje U toku sutrašnjeg dana. broj 406 / 12. menu jakne na- ne mještana Kijeva kod Knina (hrvatske ca jačeg sastava. sa tog područija. kne nalaze se dva Drugih podataka. Ne treba operativno pokrivamo teritoriju Like.. u pozadini kuća i traži se razmjena njih za milicio. viti u ovom momentu samu. nemamo. đaja ići će se na organizovano dizanje nabora. o. listopada 2012. U slučaju Odbornici SO Vrginmost na sinoćnoj da Skupština Srbije ne prihvati odluku vanrednoj sednici odlučili su se izdvojiti Krajine u RH o pripajanju Krajine Srbiji iz Hrvatske i pripojiti se tzv. GARDIJSKE okolici jedna vikendica. JAKNA PRIPADNIKA 5. ustanka. tu se brigade. Krajine. okružen tropletom. a ukoliko se nalazi srpskog ustanka u Dvoru na Uni. a kevlar struktura osigurava balističku iz automatskog oružja. gardijske nacionalnosti) zarobljen je za sada nepo. glave je stilizirani hrvatski grb. Namera je da ih razmjenjuju za NP ‘’Plitvice’’. a Izvršno vijeće općine Knin pozvalo je gradjane da budu Babića kada su u pitanju politički zahtje- vi koje SDS Krajine postavio. Ovaj tip ratne odore uveden je 1979. u kojem se govori sa njim. Dalji ope. Kijevo je zaprećeno en’’ MUP-a RH sa policajcima i psima. Na okružene su dve policijske patrole gdje Napravljene su organizacione pripreme leđnom dijelu ja- je 5 policajaca lakše a 1 teže povredjen. ići će se na cijepanje Bosne i Hercegovine i Kako javlja HINA svi prilazi Vukovaru spajanje dela Krajine RH sa Krajinom BiH su blokirani. pla.00 časova došao kombi marke ‘’Citro. U selu Borovo U Dvoru na Uni stanje je dosta konfuzno. Otporan no. koje je tako. U pojasu 2) Istoga dana poslano je i “Oba. lazi se broj pet.. Korenice uhapšeni Lazo Dobričević.g. te Momir Lazić i Bosnić Mile. se ukaže prilika i sa Babićem. Realno je u toku noći da otkrivanju mikro-lokacije radio stanice iz natpis je GARDIJSKA BRIGADA. zaštitu. a načelnik Policijske Uprave u jedinstvenu cjelinu kao državu. Ispod grba su dvije prekrižene puške. očekivati nikava popuštanja od strane B. Od stra. 03.indd 45 10/10/12 3:47 PM . strukturom. Odavde Iznad desnog džepa našivena je trakica s natpisom 5. Drnišu. U Kninu je zapaljena jedna kuća. i u slučaju nepovoljnog razvoja doga. 45 Iz zbirki vojnog muzeja njave je bilo i kod Kijeva. često su nosili hrvatski IZVANREDNOG vojnici u Domovinskom ratu. naše izvore na prikupljanje podataka o jelu ugrađene licionera) sa graničnog područija prema snagama MUP-a u bližem i širem reonu su naramenice. Knezovljana. regulaciju o pregovorima u Kninu i navodi rukovodioci u SDS. a pravac prema Kninu je zatvoren. a putni pučanstvo provocira i maltretira. U SDB. 8. ispod glave na- nere iz Drniša. SDS BiH u Vinkovcima izjavio je da su se u okolicu ceni da je ovo iznuđen potez i smatra da Jakna je u četverobojnom maskirnom tisku s kevlar ubacili četnici Vojislava Šešelja i da ima nema moralno pravo Krajinu u RH osta. O ovim radio sredstvima ske. dela GARDIJSKA BRIGADA. Usmjerićemo ramenom di- deo milicionera MUP RH (patrola od 3 mi. Krajine i težišno aerodrom Bihać. Na desnom ra- uhapšene u akciji na Plitvicama. za sada. Juče su u Slunju (01. Večeras u Drvaru se održava sastanak BRIGADE splozivnih naprava u kuće. uglavnom američke. se probila do s.5x8. ljudi žive u strahu od ubacivanja ek. Isti zadržala izvjesno vrijeme a zatim vratila kvadrata. U nekim selima čula se je pucnjava SDS-a BiH će ovu odluku ozvaničiti.

nisu primali izdao dvije prigodne poštanske marke država diljem svijeta čiji motivi imaju globalno značenje. Najbolji primjer jest bilo da je riječ o velikim bitkama. nakon Na području Vojne granice odnosno izvan zemlje. i “50 godina od bleiburške tragedije cija. gdje se markama ili markama s pretiskom najvećih tragedija u hrvatskoj povije- nalazila Kapetanija na čelu sa zapo. poštanska uprava Ujedinjenih naroda civilnih osoba službu obavljale vojne zemalja Britanskog Kraljevstva. “Odore 99. Osim za plaću. za razliku Sredinom svibnja 1995. svjetski rat. U njima su umjesto a 1918. marke čiji je prihod namijenjen za fi. ve u povijesti čovječ anskim markama. Neke od američka Vojna cima. Foto: B FilateliJa Britanska poštan- ska marka s preti- skom “Middle East Forces” iz 1942. pješačke pu. Graz . Postaje za otpremu i dopremu pošilja. ali su bili oslobođeni različita vremena i prostora stradanja aktivne vojne službe. koji su katkad imali i sudbonosni hoda bila je da su imali određeni smjer hrvatskoga naroda”. su također upotrebljavane i taksene ne poštanske službe. svjetski rat.Jastrebarsko a nakon dvije go. veliki broj izdavača poštanskih maraka povjednim mjestima u Beču i Grazu. popuštanje Beča prema Zagrebu. kao države. stoljeća dolazi do civilnog stanovništva. nike na Markovu trgu u Zagrebu 15. organizirana poštanska služba sa za. m a r k e čuvari d o ga đaja - an st va ka o št o su I. sti. pa je stvaranja vojnokurirskih službi. bilo da Najveće vojne sukobe il je ži o je na po št štanskih maraka ob žrtve rata liki broj izdavača po tn ic im a. ka.. je i na ekonomske i kulturne potrebe cije nakon čega je uslijedilo stanovito cima. prerasta uske upravne i vojne potrebe toga tragičnog događaja pretvorila se Na području današnje Hrvatske. karakter. n HV 406_46_47. godine HPT je vojnih pošta u čak 85 svijet pošiljke s poštanskim markama od civilnih postmajstora. listopada 2012.indd 46 10/10/12 4:15 PM . Ako su se vojne postrojbe nalazile vojnika sredinom svibnja 1945. na or už anju ili spomenu na Ivo Aščić ki m bi tk am a. početkom XVI. koristio svojim vlastitim poštanskim Druga marka podsjeća na jednu od dine produžuju ga i do Bihaća. roda: “150 godina srpanjskih žrtava” slanja obavijesti unutar vojnih forma. 46 8. a njihova se djelatnost proširu. Agency) koja obavlja u različitim valutama u New Yorku poštanske usluge za Nosili su vojne odore i nisu se smjeli američku vojsku i to (američki dolar). znatan broj oružanih snaga Akademiji. O dobro organiziranim vojnim služba. a dalje je Najveće vojne sukobe u povijesti čo- obrambeni pojas protiv Turaka) bila je distribucija povjeravana nacionalnim Velike oružane snage vječanstva kao što su I. takve marke izdalo je čak 27 usluge (eng. kovnije” na marki Bahama između ostalog. 200 “50 godina od Međunarodni dan sjećanja bleiburške trage- o Šen broj 406 / 12. ratni- ka. što je bila velika Hrvata. tako da njihova funkcija srpnja 1845. šte vežu se za egipatsku vojsku i to još nih pošiljaka. litary Postal Service koja putem svoja tri poštanska ureda osobe koje su se zvale kambijaturisti. u velike protuaustrijske demonstra- posljedica stalnih ratnih sukoba s Tur. i vrijeme kretanja. naziva svoje vojske u otpremi pošilja. kada je tisuće civila i razoružanih vjednikom Nikolom Jurišićem. naroda” na marki RH iz 1995. ra je riječ o veli s motivima križa koji simboliziraju dva druge naknade. godine ma govori i podatak da se tijekom rat. Razlog izdavanja maraka jest Vojnoglasnički poštohodi privilegija u odnosu na ostalo vojno spomen na tragedije hrvatskoga na- Radi brzog i sigurnog prijenosa vijesti i sposobno muško stanovništvo. na žrtve holokausta na dije hrvatskoga rank UN-ovoj marki iz 2008. agencija za poštanske rata. Ženevi (švicarski fra- nazivati poštarima niti su smjeli nositi U spomen na žrtve za više od dvije tisuće nak) i Beču (euro) redovito otprema u poštanski rog. kao obvezatni predmet na zagrebačkoj vojnoglasnički poštohod na relaciji nih sukoba. Osnovna karakteristika vojnih pošto. Neposredna posljedica dva milenija prije Krista. preuzimanje putujućih službenih nanciranje oružanih snaga. svjetskog rata ubijeno na Vojne krajine (pogranično područje transportirale vlastitim prijevoznim Bleiburškom polju. The Mi. Au. Prve zabilježene ustrojio i plaćao. pošiljke su se uglavnom završetka II. obilježio je na poštanskim markama. znalo se tko ih je Povod izdavanja prve marke je pod- glasničkih poštohoda. naoružanju ili spomenu na žrtve osoba i za izmjenu konja nazivale su takvih maraka izdala je Kanada 1915. došlo je do stvaranja vojno. Habsburške Monarhije stvoreno kao sredstvima do svoje zemlje. hrvatski jezik uveden strijanci uspostavljaju 1525. i II. iz 2008. Nekoliko takvih maraka izdala je i se kambijaturama. i II. plaćanje poštarine za prijenos privat. k. te se postupno uvodilo sjetnik na poginule i ranjene prosvjed- takve organizacije za prijenos vojne po.Tijekom rata i danas imaju ustroje. poštanskim službama.

klana ili plemena počinje poštovati. Europe vrlo često se zastave ovješene na prečku tva Zagrebačkog korpusa. koji pred- stavljaju određenu postrojbu ili vojnih zastava društvenu grupu. To su simbolični predmeti postavljeni na vrh motke. Zapovjedništvo OZ zima. kao Nakon uspješne obrane zemlje 1996. Zastava ZP Zagreb izrađena je između oko 1994. koji se danas čuva u gradskom preko Kupe prema Zagrebu i Sisku. pred kojim je štitu: u crvenom tri žute kule okružene zidinama heraldičke štitove. ali u vrlo stiliziranoj formi. veljače 1993. po. pojavljuju na prikazima iz tog vremena. kao slijednik Zapovjed- odavno razvijeni i široko prihvaćeni i razumljivi. Karakterističan ska iz Egipta stupali prema svojoj plemenskoj stilizirani grb Grada Zagreba u nepravilnom peterokutni oblik koji podsjeća na tradicionalne pripadnosti u dvanaest plemena. Marka koje gleda prema Banskim dvo. isticanje s prečke i danas su česte za zastave koje ništva operativne zone Zagreb ustrojenog u Britanski vojni povjesničar Thomas J. JNA na svojem području odgovornosti. Slavonije do juga Hrvatske u obrambenim ak- javljuju zastave u današnjem smislu . rank Foto: B VEKSILOLOGIJA Već se u najstarijim civilizacijama pojavljuju zastavama slični predme- Razvoj ti – tzv. čime se potiče uvjerenje da ima određene sposob- nosti pomoći u postizanju pobjede Željko Heimer Veksiloidi kao simboli pojedinih egipatskih po. molimo javite na zastavehv@ demobilizaciju i smanjivanje broja postrojbi ZZP vaju svoje tradicionalne veksiloide – standarde gmail. praćene mlađakom i šesterokrakom zvijezdom. Kra- vizualno osigura točka okupljanja na bojištu.. Po- simbolizira ili sebi pripiše one kvalitete – snagu. bio je jedan od nositelja oslobodilačkih vojno- nim svojim rubom na motku. Okomito isticanje pinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije. n HV 406_46_47. umijeće – koje je opažao kod zvijeri s plava je zastava sa znakom postavljenim za oko- kojima se borio za opstanak. crvene boje blokade i preuzimanje vojnih objekata bivše kao svojevrsna slikovnica razvoja vojnih zastava podloge. se i danas nisu sasvim izgubile iz uporabe. godine. Eve govori o heraldici su se zastavama koje su upravo tako izrađene zadaćom suradnje i koordinacije cjelokupnog u širem smislu da “se u biti razvija već kad je da odgovaraju ponajprije takvom okomitom borbenog djelovanja sa snagama MUP-a. listopada 2012. u crvenom Uz gradske simbole Zagreba i troplet kao nacionalni Zastave se često spominju i u Bibliji. na zastavi ZZP Zagreb su prikazani mač i maslinova grančica kao simboli rata i mira. saznanja o nastanku i uporabi zastave. u Kini se već 1000 g. Nažalost. stoga vrlo prepoznatljiv da se prikazi izlaska u židovskoj i kasnije kršćan. e. potrebom da se na neki način označi ističu i sa zastavnih jarbola na kopnu. štit je okrunjen žutom gradskom krunom i iznad skoj umjetnosti često izrađuju i da umjetnik koji žuti natpis ZAGREB. mito isticanje.platnenih cijama tijekom Domovinskog rata. n. no Rimljani zadrža. a zatim u judeokršćanskom svijetu. Edwards se nose u procesijama. Za. veksiloidi. a na području srednje listopadu 1991. godine uz i ispravke te ostalo što bi moglo pomoći u izradi cjelokupne kultura – Feničana i Grka. ih radi prikazuje zastave u skladu s običajima Središnji dio znaka varijacija je povijesnog grba četkom Domovinskog rata ZP Zagreb provodi njegova vremena – takvi prikazi mogu poslužiti grada Zagreba (odnosno Gradeca). Zagreb odnosno ZP Zagreb obuhvaćalo je šire razlika između obitelji. kazima oko 3000 g. svakim nošena odgovarajuća zastava. prije naše ere. a danas se čuva u GS OSRH. k. I neke postrojbe u Domovinskom ratu koristile sa svim postrojbama u zoni odgovornosti i sa janskog doba George W. iz kratkotrajnog Zapovjedniš- tumači nastanak veksiloida praktičnim razlo. No.indd 47 10/10/12 4:16 PM . Znak je peterokutan. često u obliku životinja. u sljedećih 500 godina proširile do sredozemnih zastava u uporabi. plemena i rasa i tako područje Zagreba i dijelova Zagrebačke. ZP Zagreb predmeta koji se slobodno viju pričvršćeni jed.com. Zapovjedništvo zbornog područja Zagreb ustro- lolozi zaključuju da su već u to doba morali biti stave na kojima su likovi postavljeni okomito za jeno je 2. korišteni brojeva opisano je kako su Židovi prilikom izla. – koji prikazuju razne predmete na vrhu koplja. veksi. Unaprijed zahvaljujemo. tj. to da se ti uzorci. Zastava Zapovjedništva zbornog područja Zagreb hrabrost. s obzirom na to iza štita ukršteni žuti mač i maslinova grančica. u sredini u svijetloplavom polju kao oznake Ministarstva obrane. starijeg sačuvanog kamenog gradskog grba iz sudjeluje u obrani na Banovini i obrani smjerova I dok su se u Europi još do razvijenog srednjeg 1499. 200 o Šen broj 406 / 12. 47 8. fotografije redarstvenih akcija Bljesak i Oluja 1995. Već u Knjizi obrubu ima žuti troplet prekinut u zaglavlju gdje simbol. godine. S obzirom na kojem je na prečki ovješena platnena zastavica. Zagreb je ukinut. Među njima se pojavljuje i vexillum – standard srušenoj kapelici. pr. rodne i Civilne zaštite te kriznih štabova. odnosno simboli konzistentno Takve zastave preuzima i rano kršćanstvo i one godine. gdje se nalazio i original. na sada odavno krajina (noma) pojavljuju se na egipatskim pri. Takav se simbol uspješne obitelji. rima. oblika štita koji podsjeća na štit naj. Smatra se da su se Dodatne informacije o zastavama postrojbi OSRH. crkve sv. jedinstven je među oznakama hrvatskih postrojbi i biblijski ih tekst ne opisuje.. Britanski vodeći heraldički stručnjak viktori. a njegov replika uzidana je na pročelju Zagreb sudjeluju na svim bojištima od istočne u rimsko doba. povijesti zastava naših postrojbi. Postrojbe ZP vijeka koristili veksiloidi slični onima korištenim muzeju. je ispisano ZZP. Na- prvi čovjek počeo koristiti prirodne oblike da isticanju.

Hulu. Moguće je dodati i sadržaj s kodnevno prati razne novosti putem omiljenih blogova i tako stvoriti aktu- smartphone uređaja koji je stalno s alni i posve besplatni časopis skrojen njima. Dizajn Flipboard apli. to je program koji će za dova te YouTube novosti. Google na hrvatskim ulicama se možda nikad nećete odlučiti posjetiti ih. kao i svugdje u Od sada je Googleov Street View aktivan i za gdje je Street View dostupan.indd 48 10/10/12 3:26 PM . Velik broj ljudi sva. FAVI Streaming Stick omogućuje streaming filmova. Flipboard nudi upravo tu mo. HV_406_48_49. vrlo jednostavan gućnost – praćenje željenih RSS fee. prvi put predstavljena u svibnju ga omogućuje korisniku pogledati restoran 2007. Ukratko. ne “Pegman” koja se nalazi na lijevoj strani Street View je iznimno popularna usluga na karte na ulicu označenu plavom bojom. godine i dostupna u više od 40 zemalja prije same rezervacije. Naravno. sve što bi moglo kompromitirati pri- područje Hrvatske. dugo je bila dostupna velika pozadinska fotografija koja je isključivo iOS korisnicima. Tako dova stvara odličan digitalni persona. možete novi Smart televizori a ne žele preuzeti aplikacije iz tr- mijenjati svoj postojeći TV samo govine Google Play i tako zbog te opcije Favi je ponudio rješenje sa svojim SmartStick uređajem. YouTube i Pandora. Od sada je vezana uz određenu novost. brojne nagrade. Također. Uslu- Google Maps. se prilikom listanja novosti prikazuje lizirani magazin. Ono što Flipboard pirnate novine. usluga se može svijetu. Na lokacijama u Hrvatskoj te još mnogo toga. a naslov i službeno na Google Play trgovini za novosti je prikazan baš kao u časo- Android uređaje.novine uz šalicu kave Flipboard. MOBILNE APLIKACIJE Flipboard. većinom gradova i razgledati mjesta za koja Google Maps ili povlačenjem narančaste iko. multimedija Jednostavno do pametnog televizora Za sve one kojima su zanimljivi pokreće Android. po mjeri. napraviti plan puto- svijeta. aplikacija koja od RSS fee. Napaja se preko mini USB utič. ključiti memory stick ili bežični HARE aplikacije. kacije je zamišljen kao časopis. poput registracija automobila ili lica ljudi. Epix. organizirati mjesto sastanka. Omogućuje da dodate izdvaja od sličnih aplikacija jest način do 12 društvenih mreža te je dobio prikaza sadržaja. Ostale značajke uklju- čuju 4GB memorije i sposobnost za bežični streaming medija iz dodatno proširiti mogućnosti. 48 broj 406 / 12. pa tako možete “prošetati” pokrenuti zumiranjem na najnižu razinu na vatnost građana na snimkama je zamućeno. a podržava usluge kao što su Netflix. za uporabu. listopada 2012. a ujedno tupna na Google Earth i na Google Maps za i pomaže oko domaće zadaće iz zemljopisa mobilne uređaje. Pokre- tan je Jelly Beanom. ali i postova čitanje uz šalicu kave zamijeniti pa- s društvenih mreža. glazbe. pokretanje aplikacija i igara. Budući da ga nice a posjeduje još jedan USB miš i tipkovnicu. priključak na koji je moguće pri- računala putem svoje MediaS. Samo ga priključite u televizijski HDMI priključak i spreman je za uporabu. vanja. najnovijim Android operativnim sustavom. usluga Street View je dos. pisima.

5 milimetarska dva metra koji daje dodat- ulaza. vojne škole.com Prsteni pečatnjaci s vojničkim ili domoljubnim motivima nisu rijetkost niti u OSRH. Ima upravljanje jačinom zvu- snagu (RMS) od 40 vata čime ka i razinom basova. sastoji se od dva sateli. razina izobrazbe… Navedena stranica nije ni jedina. lakšu uporabu u mraku. Harmoničan daljinski upravljač Logitech je predstavio novi univerzalni daljinski a prebacivanje se vrši jednostavnim odabirom s upravljač Harmony Touch. Vlahović HV_406_48_49. tipove uređaja uz pomoć RCA Uz to. Moguće je programirati Sam dizajn je ergonomski prilagođen korisniku. a u američkim Oružanim snagama vrlo su česta pojava. operacije. Zvučnici imaju i prikladnu Z553. iz svoje linije namijenjene PC smartphone uređaj ili drugo. igraću konzolu. postrojbe.usmilitaryring. TV.com koja vam omogućuje da sami dizajnirate svoj prsten u tri koraka. postavite baš na mjesto na Mac računalo. broj 406 / 12. Na stranici piše da se prstenjem “može ispri- čati ponosna priča o vlastitoj vojničkoj karijeri”. Ljudi koji sami dizajniraju prstenje. web-info www. obavlja preko računala. glazbeni ili DVD koje biste htjeli. za punjenje koja će osigurati da je daljinski uvijek no je dodavanje ikona do 50 TV kanala. Podrža.indd 49 10/10/12 3:26 PM .com zabaviti i ako ne namjeravate nositi prsten: šarena je i maštovita. opremljen 2.military-rings- specialists. stitim potrebama. kompaktna i promjenjiva stika i snažan bas za uživanje u dizajna poziciju zvučnika omiljenoj zabavi. vrlo su maštoviti. Namijenjen možete prilagođavati vla- je korisnicima koji žele kva. a zanimljivom se čini i www. kontrolnu bazu za lakše ta i niskotonske jedinice. grane.usmili- taryring. računalima. Može povezati do tri ure. imaju kabel dugačak kabla i dva 3. pa i onih dragocjenih. D. Podržava konfiguraciju za istodob- ekranom osjetljivim na dodir. tipke poput promjene Cam HD koji ima integriran Skype a preko da- programa. Osim ekrana koji Harmony Touch je kompatibilan i s Logitech TV je u prvom planu. Dostavlja se sa stanicom tijela Logitech Harmony Toucha.  Sateliti litetan zvuk iz kompleta koji zvučnika sjede na metal- neće zauzeti previše mjesta u nom postolju koje se može prostoriji. te kompatibilan no upravljanje s čak 15 uređaja. Prstenje se izrađuje od najrazličitijih materijala. Motivi su različiti: imena. nu mogućnost da zvučnike đaja istodobno – PC računalo. 49 Pripremio Mladen PALIĆ “Z” kao zvučnik Logitech ima nove zvučnike player. Model iz “Z” serije. makrofunkcije tako da se odabirom jedne tipke a pozadinsko svjetlo na tipkama omogućava pokrene više uređaja i postavi u određeni mod. programiranje se s više od 225 000 uređaja i 5000 proizvođača. baš kao i proizvodi koje izrađuje izvjesna tvrtka iz El Pasa. kao i oni koji ga izrađuju. jačine zvuka i druge kojima se ljinskog je moguće upravljati svim funkcijama za inače najviše koristimo također su dio vrijeme videorazgovora. a da se ujedno može micati prema gore ili dolje ili povezivati na sve popularne postaviti na zid ako to želite.4-inčnim popisa ekrana. spreman za upotrebu. Texas. Zbog se postiže kristalno čista aku. Stoga će vas stranica www. uz još mnoštvo obrazloženja zašto je dobro nositi vojničke pečatnjake. činovi. listopada 2012.

Bog tvoj. Wilhelm Voigt izazvao pravu lud. kako hoću. BAZILIJE i siromašne.Staljin pruskog satnika i na ulici odrješito iz Köpenicka”. listopada 1940. i odgovorio: Koliko psalam 49 kaže: “Čovjek koji nerazumno živi sličan radosti. “Ta Gospodin. još više duhu pokornosti koji izazi- sve strukture društva. posagradiš lijepe kuće i milosrđe.pogi. sebičnog. već u darivanju. njemač. nemam pravo živjeti zna. Boga svoga…(Pnz 8. listopada 1991.22). i Bog to onda dođi i idi za mnom”. 16. siromaštvo kao blaženstvo. smijao i sam car Wilhelm. 18. a djeca rasla u propadne tvoja suočavaju i dramatično sudaraju. U vijećnici je teške robije. . HV 406_50_51. A smo da bismo dijelili s drugima: u ovome je tajna pogledao s čuđenjem i bijesom. listopada 2012.indd 50 10/10/12 3:48 PM . listopada 1579. A onda se 24. bogatstvo i siromaštvo Ti koji puštaš da Kako mi možemo živjeti ove Isusove kako bi naše obitelji bile čovječnije. životu. i njegov kancelar staretinarnici kupio rabljenu odoru dana. a ne svraćaš svoj izrečenima Bogu pa. . je u temelju našeg društva. oslobodi se! Nadvladaj utjecaj kako mi se prohtije”. ako ima siromaha. mu nisu izdale putovnicu. n DUHOVNOST fra Marko Medo Mk 10. ti boji se nazvati “ludim” čovjeka koji koji zaodijevaš Gorko zaključuje Evanđelje: “On se Dakle. Stvoreni “Koliko obroka na dan jedete u Brazilu? Čovjek ga je i da zaboraviš Gospodina. koji bogatstvo naziva “nepravednim” i ne Što ćeš odgo. voriti Bogu. je i bilo tako jer je svemoćni kajzer zbio događaj koji je nasmijao cijeli osnovan prvi nogometni klub mogli lažnom satniku u ostvarenju pomilovao ratobornog postolara od svijet: 17. Istodobno je i sovjetska vlada izbjegli iz zaustavio vojnu ophodnju koja se smijala njegovoj nepodopštini. osobe koja je današnjih obitelji. pregledavao financijske knjige i mačka izrasla je u svjetsku industrij. Cijela se Njemačka lukama Reichstaga. naprotiv. i radosti. To proročka gesta odricanja i napuštanja bogatstva: “mudrim” onoga koji skuplja blago na bližnjeg? Ti koji je priča jednoga “ne”. “Kepenikijada” je i da- 24. Upitao je nekog čovjeka: u njima se nastaniš. Proroci su zatim napisali gorljive “A onda dođi i idi za mnom”: motiv siromaštva mora Ovo je tragična stvarnost tolikih ljudi. tj. Ljut na gradske vlasti jer iz gradske blagajne. – slušno lupili petama i oružjem po. nemam pravo živjeti bogatstvu: čovjek vrlo lako stvara idole. Zatim joj je zapo. posjetivši sjeveroistok Brazila. Iako ga je polici- zvijenim parlamentarnim sustavom. nuli vukovarski junaci Blago nicu u gradiću Köpenicku pokraj usput prisvojio dvije tisuće maraka sku i vojnu silu s višestranačjem i ra. Vjerojatno i bila iznimno cijenjena. učini od svog života trajno susreo siromaštvo i od toga dana više nije mogao pošto se najedeš do sitosti. nemoj da se uznese srce tvoje nikada proživio istinski trenutak radosti. listopada 1977. Kažu da se posvuda izazivala strahopoštovanje Ante Ciliga i uhiti gradonačelnika. Vojna je odora 22. No. Isus. Mladić shvaća život kao ozbiljan dostojanstveno. 20. I od jednog modela u kojoj se mudrost svoga u nevolji? Cilj života je u darivanju nas se traži duh siromaštva i življenje siromaštva: i ludost. Vojnici su po. Isus problem i osjeća da je u hodu prema vječnosti: ta bratstva? Jedino zato jer nismo shvatili da cilj života je došao da nas oslobodi od ove žalosti predlažući činjenica ga zabrinjava. A napisao: “Ako Bog postoji. listopada 1906. – ke su novine objavile vijest da je ljuti postolar autoritativno odglumio nas pojam za nedopuštenu uporabu razbijena talijanska vojska na neki nezaposleni postolar imenom sočanskoj bojišnici časnika koji radi “prema višem nalo.7ss). Traži rasvjetljenje od Isusa i nije u posjedovanju. obroka? Ali ja ne jedem svaki dan!” je stoci koja ugiba”. a pruski militaristički duh prožimao Moskve vraćala sa straže. jer te neće nikada usrećiti. Padre Pio Gheddo je. listopada 1917. Zašto se onda ne događa čudo izgradila svoj život na pogrešnim “sigurnostima”. listopada 1906. Zadro i Alfred Hill Berlina. danas. dakle. poput mnogih današnjih SV. uvjerenje da je Bog istinsko bogatstvo kršćani se moramo obratiti na novost Evanđelja i skupljanjem bogatstva. sličnog tolikim Bog poziva poneke i mi im se divimo jer su oni nebu i preobražava sva svoja dobra u voliš svoga konja drugim pričama i tolikim drugim “ne” znak i pouka i nama. Puč kapetana iz Köpenicka U početku XX.17-30 Jadni bogataš. Čuvaj se da ne zaboraviš Gospodina Boga svoga…I “Podaj siromasima”: tj. . vojne odore. Mi riječi protiv bogatstva i potvrdili ljudsku težnju za biti Bog. da budemo zaokupljeniji Evanđelje nam nudi ovu pouku preko pogled na brata činjenjem dobra negoli posjedovanjem dobara. Vremeplov Leon Rizmaul 17. . pšenica a ne riječi? Kako možemo živjeti prijedlog vedroj požrtvovnosti te naučila odmah gledati s onu Isus susreće nekog “bogatog“ hraniš one koji su siromaštva? Moramo priznati da je stranu propadljivih stvari svijeta i tražiti pravo blago mladića: poput mnogih današnjih gladni? svijet još uvijek podijeljen na bogate života: ono koje uistinu oslobađa od siromaštva i mladića. koje ispunja svako srce i daje mir postati prigovor sebičnog i lakoumnog odabira.Umro vjedio da zauzme gradsku vijećnicu va autoritet vojne odore. Već je knjiga Ponovljenog zakona upozoravala: „Prodaj sve“: tj. umjereniji način života. dobivši nadimak “kapetan Baader Mainhoff imali su stvarnu vlast unatoč od. gu”. stoljeća carska Nje. tako moramo priznati da čini sretnima i bogate i siromašne. moramo li i mi sve ostaviti? Moramo li i mi živi da bi skupljao stvari koje će zidine. nije živjeti kako je živio prije. Krist naziva zaodijevaš svojeg imaše veliki imetak” (Mk 10. poput tolikih odraslih i tolikih postoje dostatna sredstva kako bi svi mogli živjeti je žalost sitog. prodaj Prije nekoliko godina don Primo Mazzolari je kako Biblija bilježi otvoreno nepovjerenje prema i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. listopada 1992. Tko nije iskusio istinsko milosrđe. a ne na tu riječ smrkne i ode žalostan jer sve rasprodati? Svakako da se od svih ne traži ova ubrzo morati napustiti. 50 broj 406 / 12. Voigt je u ja brzo uhitila Voigt je postao junak tivno samoubojstvo skupine No car Wilhelm II. punog sebe. ako ne zna darivati Žalost bogatog mladića upoznali smo svi pomalo: to mladih kršćana. Moramo iskreno priznati ubrzo dobiva njegov odgovor: “Idi i što imaš.kolek. – engleski FC Sheffield osvetničkog nauma. i od nas se traži jedan tolike darove ljubavi. vodi te u dobru zemlju… ovozemaljskih stvari.

Tiskana i audio-videoizdanja MORH-a odsad možete kupiti po pristupačnim cijenama u trgovini vojnom opremom “Hrvatski vojnik“ u Zvonimirovoj ulici 5 u Zagrebu Knjige DVD Pozdrav iz Chagcharana Hrvatska kopnena vojska 10 godina sudjelovanja RH u međunarodnim 20 godina Tigrova mirovnim misijama Bljesak . Juraj” .hr HV 406_50_51.Najbolje od klape Hrvatske koračnice Domovini s ljubavlju www. Juraj” .hrvatski-vojnik.Najbolje od klape CD Klapa HRM “Sv.5 minuta za sjećanje Mirovna misija Chad 15 godina operacije Maslenica Od branitelja domovine do čuvara svjetskog mira Kadetski bal Vojska pobjednika – s ponosom u budućnost Klapa HRM “Sv.5 minuta za sjećanje Suvremeno oklopništvo Krila oluje Hrvatski vojnik u službi zajednice Zanimanje vojni pas Mirovna misija Chad Čuvari svjetskog mira Fotomonografije Oluja .indd 51 10/10/12 3:48 PM .

indd 52 10/10/12 2:28 PM . veću fleksibil. KAKVA GOD BILA VAŠA PROŠLOST. Gripen ostaje ispred konkurencije postoji samo jedno rješenje – Gripen. Kako biste saznali više posjetite PODRUČJE DJELOVANJA ZRAČNE OPERACIJE loživost za borbene misije. BUDUĆNOST JE GRIPEN AKO JE BORBENI avion nove genera. onda zaista aviona.com nost baziranja i osjetno manje opera- tivne troškove u usporedbi s bilo kojim suvremenim borbenim avionom njegove kategorije. Definirajući buduće mogućnosti borbenih cije tehnologija koju tražite.saabgroup.com HV_406_52. www. – danas i iza 2040. www. U operativnoj uporabi širom svijeta IME GRIPEN DUŽNOST VIŠENAMJENSKI BORBENI AVION Gripen donosi veću operativnu raspo.gripen.