You are on page 1of 52

Prvi hrvatski vojnostručni magazin

EUR 2,10
CAD 3,00
AUD 3,30
USA 2,00
CHF 3,50
SLO EUR 1,80
SEK 17,00
NOK 17,00
DKK 15,50
GBP 1,30

Broj 407 • 26. listopada 2012. • Izlazi od 1991. • www.hrvatski-vojnik.hr Besplatni primjerak

NAPREDNE TEHNOLOGIJE RAZGOVOR
Propulzija pukovnik
za budućnost Grzegorz Pardo,
zapovjednik NATO-ove
multinacionalne bojne vojne
policije (MNMPBAT)

UDAR
Vojna vježba HKoV-a
2012/1

PRINTED IN CROATIA

Međunarodna simulacijska vježba
ISSN 1330 - 500X

SEESIM 12
NASLOVNICA_407.indd 7 10/24/12 5:10 PM

2 broj 407 / 26. listopada 2012.

SADRŽAJ
4 Razgovor 12 Kongres EMPA-e
desetnik Dominik Kuček, prvi na natjecanju za Profesionalno prema budućim izazovima
Naj­spremnijeg pripadnika OSRH 14 Vojni poligon “Gašinci“
Obuka za urbane operacije
7 AKTUALNO
Završena integracija OSRH u NATO 16 Drugi stupanj održavanja zrakoplova i helikoptera
Zrakoplovno-tehnička bojna - nezamjenjiva sastavnica 93. zb
8 Vojna vježba HKoV-a
UDAR 2012/1 18 Misija ISAF
ANA Škola logistike
10 Razgovor
Pukovnik Grzegorz Pardo, zapovjednik NATO-ove 22 PRIZNANJE
multinacionalne bojne vojne policije (MNMPBAT) Protupožarna eskadrila dobitnik priznanja “Turistički cvijet”

4 broj 407 / 26. listopada 2012.
Zahvalio bih postrojbi, dali su nam maksimalnu broj 407 / 26. listopada 2012.
5 8 broj 407 / 26. listopada 2012.
NATO Ciljevi snaga i vježba Udar 2012/1
L-0035 Doprinos ukupnim borbenim snagama NATO-a broj 407 / 26. listopada 2012.
9
potporu u pripremama za natjecanje. Sve što smo L-0047 Doprinos snagama borbene potpore i
tražili bilo nam je omogućeno borbeno-servisne potpore
L-4212 Doprinos snagama logistike

RazgovoR Domagoj VLAHOVIĆ, snimio Davor KIrIn , Tomislav BrAnDT Vojna Vježba HKoV-a Domagoj VLAHOVIĆ, snimio Tomislav BRANDT

Kako ste reagirali na vijest o ju, bilo je problema s kartama, ali svi četiri su postrojbe čekali na cesti između Krnjića glave stroj da obavi svoj posao. Većinu mina
povratku Natjecanja za najspre- smo imali iste uvjete. Hrvatske kopnene voj- i Koturova, gdje je scenarij predvidio aktivira stroj, a potom su na redu
desetnik Dominik Kuček,

UDAR 2012/1
mnijeg pripadnika OSRH? ske tijekom dva dana njihovu akciju. Ugledavši naše vozilo pirotehničari s metal-detektorima.
prvi na natjecanju za najspremnijeg pripadnika OSrH Bilo mi je jako žao kad je natjecanje Nakon izlaska iz šume izdvo- na poligonu “Eugen iz daljine, njihova se kolona odmah Cijelo vrijeme u blizini su vojnici koji
bilo ukinuto. Sjećam se, 2000. godine jila se vodeća trojka: Kuček, Kvaternik“, prema zaustavila, a naoružani su vojnici uz neizbježni AK-47 pomno nadziru
zadanom scenariju,
sam bio na natjecanju na kojemu je Barić i Krizman…Promašili ste počeli zauzimati položaje. Nakon situaciju.
pokazale što mogu i
pobijedio Šimun Mudnić-Pulje, no iz AK-47 na radnoj točki 9 i znaju u protupobunje- što smo identificirani, u razgovoru Na Slunju je 17. listopada bilo uzbud-
Ubrzo nakon zasluženog naslova Najspremnijeg pripadni- samo kao rezerva. Bilo mi je straš- specijalac Barić vam je po- ničkim i operacijama su nam objasnili da moraju reagirati ljivo za sve, a naročito za postrojbe
ka OSRH, desetnik Dominik Kuček u vojsci je zaokružio 18 no krivo što nisam mogao nastupiti. bjegao za devet minuta. Kako potpore miru, te u čim ugledaju nešto sumnjivo, pa bio koje su toga dana ocjenjivane. Svi su
godina aktivne službe. Nakon ročništva, brzo je, 7. listo- Sada, kad nam je zapovjednik najavio ste smanjili zaostatak do 10. klasičnim vojnim to i nepoznati kombi. Njihov je slučaj svjesni da se pred vojsku koja će biti
pada 1994., stupio u vojsku s velikim motivom: njegova natjecanje, odmah sam se prijavio. točke? masivnom siluetom i brzim kretanjem djelovanjima sličan kao i kod kolega iz horizontal- integrirana u NATO stavljaju visoki,
je obitelj prognana iz Petlovca u Baranji, kamo je davno Zahvalio bih postrojbi, dali su nam Prije 10. točke, gađanja iz protuo- ostavljaju upečatljiv dojam. Vidjeli smo nih konstrukcija, u tijeku je afirmaci- visoki zahtjevi. Stoga je i motivacija
doselila iz Međimurja. Postavši pripadnik 3. gardijske maksimalnu potporu u pripremama klopa, “opalio” sam azimut i krenuo dio kad je jedna satnija stigla na faznu ja dva voda i bilo je vidljivo da rade bila primjetna u svakom segmentu: ne
brigade Kune, sudjelovao je u oslobodilačkim akcijama za natjecanje. Sve što smo tražili bilo prečicom kroz šumu, skrativši put crtu rasporeda i otprilike locirala pro- iznimno uvježbano i brzo, ali oprezno. samo u primjeni operativnih i ostalih
poput Bljeska i sada opet živi u svojem mjestu. Po vojnoj nam je omogućeno. sigurno za kilometar, te izbjegavši tivnika. Pozvali su fiktivnu topničku Imali su zadaću razminiranja jednog postupaka, nego i u profesionalnom
struci je izvidnik. Iz Izvidničke satnije 3. gbr je 2003. uspon. Ušavši u šumu, koristio sam i blisku zračnu potporu Pilatusa, koji komada zemlje uz makadam: prvo su ponašanju i ophođenju. n
došao u 353. vojnoobavještajnu satniju 3. korpusa HKoV- No, i inače održavate formu? put koji je iskrčila divljač. Sav sam se nam je neprestano brujao iznad glava,
a, kako kaže “najbolju postrojbu ikad”. Nakon povratka Vježbam i trčim kad god imam vre- izgrebao u gloginju. Do protuoklopa i pripremili se za dodir s neprijateljem.
iz Afganistana, 2007. došao je u ZOD: prvo u Izvidničku mena, to mi je navika. Sreća je što sam došao dvije minute iza Barića Nije trebalo čekati dugo, Tigrovi su
desetinu Riječne bojne, a zatim u Obučnu bojnu Pješačke sam u postrojbi gdje mnogi dijele tu i pogodio. krenuli niz makadam i kroz gustiš…
pukovnije, gdje je danas instruktor. Nakon pobjede, postao naviku, ima nas više kolega bivših Uskoro ih više nismo mogli pratiti i čuli
je pravo medijsko ime, ponos svoje postrojbe, a i svoje izvidnika. Kao instruktori, ne smi- Odluka je pala kad je Barić smo samo pucnjavu i uzvike. Akciju
rodne Baranje. Čestitku i nagradu za pobjedu dobio je i jemo dopustiti da budemo manje promašio iz samokresa? nismo vidjeli do kraja, ali Tigrovima
od svoje općine, koja je za najspremnijeg vojnika priredila spremni od onih koje obučavamo, Da, ja sam pogodio i tada sam znao sigurno nije bilo lako. Načuli smo da
i svečani doček! to bi bilo sramotno. Nadalje, još se da sam pobijedio. su na suprotnoj, “crvenoj” strani bili
i danas aktivno bavim nogometom. protivnici koji se trebaju respektirati:
Godinama sam bio u NK Petlovac, a Na cilj ste stigli prilično svježi? pripadnici Vojnoobavještajne bojne,
sada sam dao priliku mlađima: igram Mogao sam otrčati zadnji dio staze, brojnošću jačine voda. Na dvije crte
u susjednom selu, u NK Luč. ali nije bilo potrebno, znao sam da branili su svoje zapovjedno mjesto.
Dojmovi iz ISAF-a su konkurenti određeno vrijeme iza Govorili smo mu da ne ide, no…Spe- U svakom slučaju, sigurni smo da je
Bio sam u MLOT-u, s kolegama iz 350. VOB. Jeste li se prijavili samo da mene. Da sam ih vidio kako trče, i ja cijalac, narednik Gordan Barić, koji je napad završio uspješno, ali s barem
Krećete se cijelo vrijeme, rijetko ste u bazi, nastupite, ili s namjerom i da bih. Put se više nije mogao skraćivati, također bio moj kolega, pravi je feno- jednim “ranjenim“ vojnikom, koji je po
kontaktirate s domaćim stanovništvom… pobijedite? jer su između posljednje radne točke men orijentacije, tu je daleko najjači. svim procedurama odvezen na sigurno
Rekao bih: izazov i zanimljivost za vojnika! Želim biti prvi u čemu god se natje- i cilja bile i još dvije kontrolne točke, Pilota, satnika Ivicu Krizmana, koji je medicinskom evakuacijom.
cao, takav sam po prirodi. Naravno, tako postavljene da strogo usmjera- završio drugi, nisam poznavao i izne- Pošto smo se “izvukli“ iz bučnog tak-
nisam razmišljao u stilu “ja sam naj- vaju pravac. nadio me. Jedan dio staze prošli smo tičkog polja, otišli smo u poznati Ša-
zajedno i vidio sam što može. Čim Vježba je bila kompleksna, uz sudjelovanje nekoliko postrojbi. Prva motorizirana bojna torgrad, bazu gdje su bili smješteni

ISKUSTVO je bilo PRESUDNO
čovjek primi kartu, vidim koliko zna Tigrovi s postrojbama koje im daju
o orijentaciji. Svi smo bodrili jedan Tigrovi (Gmtbr) i dva Taktička tima za psihološke operacije (PSYOPS) prolazili su proces potporu. Jedna od njih jest i Satnija za
drugoga, mnogi od nas su prijatelji,
znaju se iz postrojbi, obuka, natjeca-
certifikacije, a Satnija za razminiravanje i Satnija za horizontalne konstrukcije Inženje- horizontalne konstrukcije Inženjerijske
pukovnije. Opet nas dočekuje buka, ali
nja i misija. rijske pukovnije ZOD-a proces afirmacije po sustavu CREVAL za NATO operacije drukčije vrste: pripadnici satnije su uz
pomoć bagera, kamiona motornih pila i osigurali područje, a onda “poslali“
Što će naslov značiti za vas i drugih vozila te naprava marljivo utvr- PSYOPS timOvi
Kažete da je 353. VOs, tj. njezin Na natjecanje sam išao s namjerom dati sve od sebe. Na kraju sam bolji”. U OSRH ima mnoštvo mladih i O čemu ste razmišljali prolazeći Instruktor u vašu karijeru? Cilj vježbe Udar 12/1 bio je ocjenji- “Ocjenjivanje na u protupobunjeničkim i operacijama konstrukcije Inženjerijske pukovnije đivali područje oko baze. Iznimno su
Pukovnica Svjetlana Doričić je na vježbi sudjelovala kao nadzor ocjenjivača timova za psi-
Vod za dubinsko izviđanje, “naj- sposobnih ljudi, no nemaju iskustva s kroz cilj kao Najbolji pripadnik ZOD-u Ja sam se prijavio i natjecao za svoju vanje spremnosti ustrojbenih cjelina Udaru 12/1 bio je potpore miru, te u klasičnim vojnim ZOD-a proces afirmacije za NATO ope- ozbiljni, čak i malo nepovjerljivi. Naime,
bolja postrojba ikad”. Sigurno je bio sretan jer se nisam uzalud spremao. Dokazao sam da vojnik s 37 takvih natjecanja. No, na popisu sam OSRH? To mi je čast! Radim dušu. Svoj posao radit ću kao i dosad: deklariranih za operacije NATO-a, a kompleksan posao, ne djelovanjima. racije. Da bi svaki vojnički korak bio jedan njihov vod već je prošle godine hološke operacije (PSYOPS). Kao ekspert za to područje, u nekoliko nam je rečenica objasnila
ulogu timova u vježbi, koja je za njih bila i prvo ocjenjivanje po CREVAL-u.
tadašnja izvidnička obuka u ko- godina nije prestar. Kao instruktori, ne smijemo dopustiti da budemo vidio i iskusne, poput Pere Bertovi- Naravno, bio sam sretan i mislio sa svima, od dra- svjesno i savjesno. provodila se u organizaciji Zapovjed- samo zbog različitih
postrojbi, nego i
Značenje vježbe je veliko, ona je među promotren i ocijenjen, bila je potrebna afirmiran za NATO, a uspješni Udar
“U OSRH PSYOPS nastavljaju proces razvoja. Dočasnici i časnici prolaze posebnu obuku i
rijenima vaše nedavne pobjede? ća, Gordana Barića, Darka Guskića… kako se nisam uzalud spremao za ništva HKoV-a i Gardijske motorizirane posljednjim većim koracima prema za- mala “satnija” s više od 70 ocjenjivača, 12/1 značio bi afirmaciju i dva preo-
Naravno! Mi smo tada, svojom voljom manje spremni od onih koje obučavamo. Mnogi su vjerovali u mene... Ukratko, išao sam s namjerom dati natjecanje. Dokazao sam da vojnik
govoljnih ročnika,
Sljedeće godine branit ćete brigade HKoV-a. Postrojbe su ocjenjiva- velikog broja područja vršetku integracijskog procesa OSRH u uključujući ocjenjivače HKoV-a, te nad- stala voda. Poručnik Milan Miščević uvježbavanja za izvršenje PSYOPS zadaća. Osposobljeni časnici i dočasnici na razini oružanih
i željom, radili pet puta više no što sve od sebe. s 37 godina nije prestar. No, mnogi do ljudi koji odlaze naslov na Dan OSRH? ne u skladu s obvezama koje za OSRH koje obuhvaća sustav
sustav NATO-a. Ubuduće će i ocjenji- zornog ocjenjivačkog tima GS OSRH, objašnjava nam da inženjerci iz jednog snaga u cjelini stvaraju Element potpore psiholoških operacija. Dijelove tog elementa pot-
u Afganistan. No, CREVAL. Potrebno pore, što su i taktički timovi koji su u vježbi Udar ocjenjivani, pridodajemo kao potporu svim
je bilo potrebno. To smo pokazali na su vjerovali u mene. Znali su da mi Već sad se veselim natjecanju i još proizlaze iz preuzetih Ciljeva snaga i je dosta napora i vanje naših postrojbi biti provođeno kao i tima NATO-ova Zapovjedništva voda upravo pojačavaju i utvrđuju bazu
Gašincima 2004., kad smo, kao tim, Kako uspoređujete timska i O čemu ste razmišljali na treba manje vremena da dosegnem i sam dandanas jačoj konkurenciji! U OSRH ima još NATO-ova integracijskog radnog pro- kroz višu razinu sustava ocjenjivanja snaga iz Madrida. Za obilazak vježbe te kontrolne točke, kao i točke za us- postrojbama OSRH, u veličini i obliku ovisno o planiranim operacijama. Osim potpore vojnim
koordinacije da se postrojbama i zapovjedništvima, kao informacijska platforma i struktura širokog raspona
pobijedili na natjecanju izvidničkih pojedinačna natjecanja? početku utrke? određenu psihofizičku razinu potreb- prolazim obuke. mnoštvo ljudi koji su i dovoljno spre- grama za 2012. godinu. Prvi dio vježbe, ocjenjivački timovi CREVAL, objasnio nam je direktor vjež- i nekih postrojbi-sudionika, bilo je po- poravanje vozila. Drugi vod nalazi se
postrojbi OSRH, te to ponovili i na Kad ste tim, jaki ste kao i najslabija Nakon gađanja prvoga dana, startao nu za natjecanje. Sve mi je to zani- mni i spretni da bi mogli nastupiti. a time i ocjenjivanja bio je bazni (In be, zapovjednik Gardijske motorizirane trebno prijeći velik dio najvećeg hrvat- izvan baze, jučer je imao izviđanje, a primjene, mogu biti i učinkovita potpora civilnim institucijama u slučaju kriznih situacija. Na
slože, pripreme i da se
međunarodnoj sceni u Mađarskoj, karika. Nedavno bih natjecanje us- sam sa zaostatkom, no znao sam koji Samo iz moje satnije znam ih pe- Barracks), koji je započeo i završio isti ocjenjivanje provede brigade brigadir Boris Šerić. Vježba je skog vojnog poligona. Najuzbudljiviji danas popravlja dionicu puta. Vojnici ovoj vježbi su bili potpora zapovjedništvu bojne Tigrovi, a glavna im je zadaća bila potpora
mljivo, volim svoj
među 17-18 država. Sjećam se, tada poredio s onim koje se održalo 2001. su ljudi ispred mene. Znao sam da Osim vas, utrka je dala i toricu. No, imat ću i više vremena dan, 16. listopada. Naravno, nas je za- objektivno i u skladu s kompleksna, u njoj sudjeluju različite dio čekao nas je već na početku, na su pod punom borbenom opremom i u napadnim borbenim djelovanjima te potom u uspostavljanju kontakta s ciljanim skupinama
posao i vojnički na interesnom i operativnom području postrojbe. Osim samog djelovanja, pripadnici su obu-
su nam rekli “lako vama, skupili ste u 3. gbr. Bilo je slično ovome, održa- su najveći konkurenti vojnici koji u druge junake? za pripreme, fizički ću biti sigurno nimao terenski (In Fields) dio. U njemu pravilima“ istaknuo je postrojbe: 1. motorizirana bojna Ti- Taktičkom polju Centar. Tigrovi i njiho- spremni su odgovoriti na svaki napad
život, oduvijek sam čeni i da na poseban način zapažaju cjelokupnu situaciju i strukturiranom metodologijom
najbolje iz cijele zemlje”. Naš odgovor valo se u Gašincima, a staza je bila postrojbama više rade na orijentaciji. Moj kolega iz postrojbe, desetnik ga volio spremniji nego sada. Utrka će biti na su četiri postrojbe Hrvatske kopnene grovi (Gmtbr) i dva Taktička tima za ve Patrije kretali su u napadnu akciju ili reagirati na eksplozije improvizira-
je bio: “Ne, mi smo vojnici iz jednog nešto kraća. Zato i imam iskustvo, Darko Guskić na natjecanje je stigao drugom terenu, koji ne poznajem kao vojske tijekom dva dana na poligonu pukovnik Zoran Lipošćak,
psihološke operacije (PSYOPS) prolaze na pobunjeničku skrivenu bazu. Nova nih naprava. prenose informacije nadređenom. Važno je napomenuti da su svi pripadnici, osim jedinstvenih
čelnik tima ocjenjivača sposobnosti, osposobljeni i za praktičnu primjenu svih klasičnih temeljnih vojnih znanja i
voda, da smo se skupili svi, bili bismo koje je bilo presudno u orijentaciji Najteži je dio bio u šumi? takoreći iz bolesničkog kreveta, pod Gašince, ali to nije presudno. I dalje “Eugen Kvaternik“, prema zadanom proces certifikacije, a Satnija za raz- vozila već su dio svakodnevice OSRH, Sljedeću smo skupinu inženjeraca,
prejaki”. na natjecanju. Jest, putevi se u šumi stalno mijenja- temperaturom, nije mogao jesti... će svi imati iste uvjete. n scenariju, pokazale što mogu i znaju miniravanje i Satnija za horizontalne ali svaki put kad ih vidimo u akciji, pripadnike Satnije za razminiranje, vještina, te se u potpunosti mogu integrirati s postrojbom koju podupiru.

HV 407_04_05_new.indd 4-5 10/24/12 3:03 PM HV 407_08_09.indd 8-9 10/24/12 3:03 PM

IMPRESSUM
MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
Nakladnik:
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva
Glavni urednik: Željko Stipanović (zeljko.stipanovic@morh.hr)
Zamjenica glavnog urednika: Vesna Pintarić (vpintar@morh.hr)
Zamjenik glavnog urednika za internet: Toma Vlašić (toma.vlasic@morh.hr)
Urednici i novinari: Leida Parlov (leida.parlov@morh.hr),
Domagoj Vlahović (domagoj_vlahovic@yahoo.com),
Lada Puljizević (ladapuljizevic@yahoo.com)
Lektura / korektura: Gordana Jelavić
Urednik fotografije: Tomislav Brandt
Fotografi: Josip Kopi, Davor Kirin
Grafička redakcija: Zvonimir Frank (urednik), (zvonimir.frank@zg.htnet.hr), Ante Perković,
Damir Bebek, Predrag Belušić
Marketing i financije: Igor Vitanović, tel: 3786-348; fax: 3784-322
Tisak: Tiskara Zelina d.d., Sv. I. Zelina, K. Krizmanić 1
Adresa uredništva: Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva, Ilica 256b,
10000 Zagreb, Republika Hrvatska
http://www.hrvatski-vojnik.hr, e-mail: hrvojnik@morh.hr
Naklada: 4000 primjeraka

Naslovnicu snimio Tomislav BRANDT
U članstvu Europskog udruženja vojnih novinara (EMPA)
Rukopise, fotografije i ostali materijal ne vraćamo. Copyright HRVATSKI VOJNIK, 2012.
Novinarski prilozi objavljeni u Hrvatskom vojniku nisu službeni stav Ministarstva obrane RH.

HV_407_02_03.indd 2 10/24/12 5:18 PM

broj 407 / 26. listopada 2012.
3

23 DOM OSRH “ZVONIMIR” 32 Izložba naoružanja i napredne tehnologije
Predstavljene monografije Tigrova, Kuna i FSEC 2012 u Pragu
1. hrvatskog gardijskog zdruga Future Soldier - izložba i konferencija
24 NATO VIJESTI 36 NAPREDNE TEHNOLOGIJE
Rasmussen čestitao EU Propulzija za budućnost
26 SIMULACIJSKA VJEŽBA 42 Podlistak
Međunarodna simulacijska vježba SEESIM 12 Christian IV. u Tridesetogodišnjem ratu
28 IZLOŽBA 50 DUHOVNOST
Oluja u minijaturi - zagrebačka izložba Da bismo pronašli Boga moramo staviti pregaču i služiti

12 broj 407 / 26. listopada 2012.
Ovogodišnji 33. po redu Kongres
održavao se u sklopu velike izložbe
vojnog naoružanja i napredne teh-
U Lesanyu je smješten Vojno-tehnički
muzej, jedan od tri velika češka vojna
muzeja, čiji postav sadrži impozantnu broj 407 / 26. listopada 2012.
13 32 broj 407 / 26. listopada 2012.
Česka zbrojovka svjetski je poznata češka tvrtka s dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji puški i
pištolja pa je ovom prigodom predstavila i posljednje inovacije iz svog arsenala poput jurišne puške broj 407 / 26. listopada 2012.
33
nologije Future Soldier Exibition & količinu od 350 vojnih vozila, moto- Cz 805 Bren a1 koju inače češke oružane snage rabe u afganistanu, kratke strojnice Cz sCorPion
Conference - FSEC 2012, čiji je EMPA cikala, topova i tenkova rabljenih od evo 3a1 te nekoliko vrsta pištolja od kojih ćemo izdvojiti Cz 75 P-07 inače službeno naoružanje
bila i medijski pokrovitelj 1918. do 1990. čeških policijskih snaga i nekoliko njegovih inačica

Kongres eMPA-e Vesna Pintarić, snimio Željko StiPanoVić Izložba naoružanja I napredne tehnologIje FSeC 2012 u pragu Vesna PINTARIĆ, snimio Željko STIPANOVIĆ

Future Soldier
vojnom časopisu prema izboru članova danas pod posebnom pozornošću poput
udruženja. Ovogodišnju nagradu za naj- cyber-kriminala, terorizma...te na koji se

Profesionalno Prema
bolji članak dobio je novinar austrijskog način prema njima postaviti s obzirom
vojnog magazina Trupendienst brigadir na to da u cyber- prostoru ne postoje
Helmut Anzelleti pod naslovom “ Gdje granice, omogućuje anonimnost, lako
sam ostavio dušu“ u kojem donosi svoje je dostupan i podložan širokom spektru
uspomene vojnog promatrača iz misije različitih ugroza. Predstavljene su i dvije

budućim izazovima
UNOMIG u Gruziji. Nagrada za najbo- strateški važne češke tvrtke u područ-
lju objavljenu fotografiju pod nazivom ju vojne opreme i održavanja i to LOM

izložba i konferencija
“Veliko finale“ pripala je Norvežani- Prag, inače vodeća u pružanju širokog
nu Erlingu Eikliu a prikazuje smotru spektra usluga servisiranja i održavanja Forum za razmjenu znanja i se ovom prigodom za izložbu pripre- lota. Česka zbrojovka svjetski je po-
ročnika norveške kraljevske garde na vojnih helikoptera, simulacijskoj tehno- iskustava mili češki proizvođači, među kojima znata češka tvrtka s dugogodišnjom
moskovskom Crvenom trgu. Nagrade logiji i obuci pilota te proizvođač stre- FSEC 2012 bio je izvrstan forum za su vodeći svakako Česká zbrojovka tradicijom u proizvodnji puški i pi-
Brojni sadržaji koje je ovogodišnji kongres ponudio otvorili su niz zanimljivih tema, a je dobitnicima uručila predsjednica EM- ljačkog oružja Česka zbrojovka. Riječ je o brojne seminare i rasprave stranih i LOM Praha. Strateški važna češka štolja. Ovom je prigodom predstavila
PA-e Liga Lakuča. Najavljeno je i kako svjetski poznatoj tvrtki s dugogodišnjom partnera, agencija i institucija a tvrtka u području vojne opreme i i posljednje inovacije iz svog arsena-
njegova posebnost i spoj sa sajmom naoružanja i predstavnicima brojnih proizvođača će domaćin kongresa iduće godine biti tradicijom u proizvodnji puški i pištolja na izložbenom prostoru PVA Expo održavanja - LOM Praha, vodeća je la poput jurišne puške CZ 805 BREN
vojne opreme te predstavnicima niza vojnih organizacija i institucija svakako su iskorak finske oružane snage. koja je ovom prigodom vojnim novina- FSEC 2012 jE izvrStan Forum za brojnE izlagačE, SEminarE i raSpravE Stranih Letnany bili su zastupljeni između europska i NATO kompanija u pru- A1 koju inače češke oružane snage
U sklopu sastanka održano je i više rima predstavila i posljednje inovacije Vojnim novinarima pre- sne i kulturne važnosti riječ je zapra- ostaloga oružje, vojna vozila, osobna žanju širokog spektra usluga rabe u Afganistanu, kratke stroj-
prema još kvalitetnijem i stručnijem pristupanju zadaćama i temama od interesa vojnih prezentacija pa je tako predavanje o iz svog arsenala poput jurišne puške zentiran je i dio proizvod- vo o objektu koji je u posjedu čeških partnEra, agEnCija i inStituCija a na izložbEnom proStoru pva Expo lEtnany oprema vojnika, sredstva za osobnu servisiranja i održavanja nice CZ SCORPION EVO 3A1 te
nog programa svjetski
novinara i doprinos njihovu profesionalizmu češkim oružanim snagama održao prvi
zamjenik načelnika GS OS Republike
CZ 805 BREN koju inače češke oružane
snage rabe u Afganistanu, kratke stroj- poznate Česke zbrojovke
oružanih snaga i služi kao obrazovna
ustanova, prije svega za učenje i usa-
bili Su zaStupljEni izmEđu oStaloga oružjE, vojna vozila, oSobna zaštitu, komunikacijski sustavi i nji-
hova zaštita, najnovije obrambene
vojnih helikoptera,
simulacijskoj
nekoliko vrsta pištolja od ko-
jih treba izdvojiti CZ 75 P-07
Češke general- bojnik Miroslav Žižka. U nice CZ Scorpion EVO 3A1 te nekoliko koja je ovom prigodom
vojnim novinarima pred-
vršavanje stranih jezika za časnike koji oprEma vojnika, SrEdStva za oSobnu zaštitu, komunikaCijSki SuStavi tehnologije, RNBK oprema i zaštita, tehnologiji inače službeno naoružanje
Godišnji kongres Europskog udruženja fokusu njegova predavanja bio je češki vrsta pištolja od kojih ćemo izdvojiti se pripremaju za odgovorne dužnosti u simulatori, logistika te medicinska i obuci čeških policijskih snaga i
vojnih novinara održan je ove godine od doprinos EU i NATO-u s naglaskom na CZ 75 P-07 inače službeno naoruža-
stavila i posljednje inova-
cije iz svog arsenala poput
oružanim snagama ili izvan zemlje, ali i njihova zaštita, najnovijE obrambEnE tEhnologijE, rnbk oprEma oprema. Prezentirana su brojna teh- pi- nekoliko njegovih ina-
16. do 20. listopada u Republici Češkoj.
Ovogodišnji 33. po redu bio je i svoje-
češke mentorske timove koji se nalaze
u misiji ISAF u Afganistanu, NRF snage
nje čeških policijskih snaga i nekoliko
njegovih inačica koje su vojni novinari
jurišne puške CZ 805 BREN i za konferencije, službene sastanke i
seminare vojne tematike.
i zaštita, Simulatori, logiStika tE mEdiCinSka oprEma nološka dostignuća proizvođača voj-
ne opreme i naoružanja, a posebno su
čica. Nove proizvode
iz svog je programa
koju inače češke oružane
vrstan iskorak u odnosu na dosadašnje i snage koje daju u EUBG. U nastavku na streljani imali prigode i isprobati i snage rabe u Afganistanu, Brojni sadržaji koje je ovogodišnji kon- predstavila i lo-
s obzirom na to da se održavao u sklo- je slijedilo vrlo zanimljivo predavanje uvjeriti se u njihove mogućnosti. kratke strojnice CZ Scor- gres ponudio otvorili su niz zanimljivih
pu velike izložbe vojnog naoružanja i o cyber-sigurnosnim trendovima i iza- Program kongresa nastavljen je u pion EVO 3A1 te nekoliko tema, a njegova posebnost i spoj sa Future Soldier- međunarodna izložba
napredne tehnologije Future Soldier zovima predstavnika Estonskog infor- Lesanyu gdje je inače smješten Voj- vrsta pištolja od kojih sajmom naoružanja i predstavnicima i konferencija o vojniku budućnosti
ćemo izdvojiti CZ 75 P-07 atraktivnu demonstraciju izvela je
Exibition & Conference - FSEC 2012, Predavanje o češkim macijskog središta Luukasa Kristijana no-tehnički muzej, jedan od tri velika brojnih proizvođača vojne opreme te - FSEC 2012 ove je godine od 17. tvrtka excalibur army predstavivši
a čiji je ujedno EMPA bila i medijski Ilvesa. Tema o cyber-obrani nadovezala češka vojna muzeja, te obilaskom po- inače službeno naoružanje predstavnicima niza vojnih organizacija do 19. listopada održana u Pragu, u
oružanim snagama održao čeških policijskih snaga nadograđenu i moderniziranu inačicu
pokrovitelj. Tako je češka prijestolnica je vojnim novinarima prvi se na središnju temu i ovogodišnjeg do- stava koji sadrži impozantnu količi- i institucija svakako su iskorak prema Republici Češkoj. Deseta je po redu samovozne haubice kalibra 152 mm
bila domaćin i kongresu EMPA-e i pred- zamjenik načelnika GS OS gađanja na Future Soldier Exibition & nu od 350 vojnih vozila, motocikala, još kvalitetnijem i stručnijem pristu- izložba ovog tipa, a na ovogodišnjoj Dana – m1 Cz koju između ostalog
stavnicima dvadesetak vojnih časopisa Republike Češke general- Conference a nametnuta je činjenicom topova i tenkova rabljenih od 1918. panju zadaćama i temama od interesa je poseban naglasak stavljen na pot- rabe i vojske susjedne Poljske i
iz šesnaest europskih zemalja koji su bojnik Miroslav Žižka. U o novim cyber-sigurnosnim izazovima do 1990. Zadnje odredište bilo je, na vojnih novinara i doprinos njihovu pro- poru ključnih zadaća Saveza i to na slovačke, te Gruzije i rusije
uz već tradicionalno druženje i razmje- fokusu njegova predava- koji su se u posljednjih nekoliko godina prvi pogled nimalo vojnog karaktera, fesionalizmu. n područjima smart defence, opremi za
nu iskustava, ovaj put imali prigode na nja bio je češki doprinos bitno promijenili i proširili. U tom su dvorac Komorni Hradek. Iako je riječ vojnika budućnosti, zaštiti strateške
EU i NATO-u s naglaskom
reprezentativnom izložbenom prostoru na češke mentorske timo-
kontekstu spomenute prijetnje koje su o zdanju iz 15. stoljeća velike povije- infrastrukture, napredne tehnologije
PVA Expo Letnany sudjelovati i pratiti ve koji se nalaze u misiji obrane i zaštite s posebnim fokusom
niz atraktivnih prezentacija, predavanja ISAF u Afganistanu, NRF EMPA konferencije na cyber-obrambene
i demonstracija na području najnovijih snage i snage koje daju sposobnosti i izazove koje nosi bu-
Europsko udruženje vojnih novina-
dostignuća u vojnoj tehnologiji, sigur- u EUBG dućnost. Izložba je organizirana pod
ra datira od 1977., kada su se prvi
nosti i naoružanju te konferenciji po- vom Future of cyber ponudivši niz pa- pokroviteljstvom Ministarstva obra-
put sastali glavni urednici nekoliko
svećenoj najnovijim cyber-izazovima. nela i diskusija eminentnih stručnja- ne Republike Češke i suorganizaciju
europskih vojnih novina, i djeluje kao
Vojnim je novinarima posebnu do- ka o sveprisutnim cyber- izazovima i udruge AFCEA, Češke trgovinske ko-
međunarodna asocijacija koja danas oku-
brodošlicu zaželio zamjenik načelnika opasnostima u budućnosti. Sva su ova more, Udruge obrambene i sigurno-
plja urednike vojnih časopisa i audiovizualnih
Glavnog stožera čeških oružanih sna- događanja bila otvorena i članovima sne industrije, Udruge proizvođača i
medija te eksperate koji se bave sigurnosnim i
ga brigadni general Bohuslav Dvorak i EMPA-e te pružila mogućnost upozna- prodavača oružja i streljiva, a okupila
obrambenim pitanjima. Udruženje djeluje kao forum
direktor FSEC 2012 Pavel Zelenka, te vanja i otkrivanja brojnih zanimljivih je više od 130 izlagača vojne opreme
na kojem vojni novinari mogu razmjenjivati svoja
na službenom otvaranju izložbe i češki tema i sadržaja. i naoružanja iz više od 20-ak zemalja
profesionalna iskustva, ideje i informacije a izme-
ministar obrane Alexsandr Vondra. Na Središnji događaj ipak je bio generalni te više od 70 izaslanstava među ko-
đu ostalog pruža mogućnost boljeg međusobnog
izložbenom prostoru PVA Expo Letnany sastanak EMPA članstva i jubilarna 35. jima i predstavnike NATO-a, agenci-
razumijevanja u vojnosigurnosnoj problematici
predstavilo je svoja najnovija dostignu- godišnjica okupljanja i početka djelo- je NAMSA (NATO Maintenance and
te promovira vojne dosege i sposobnosti oružanih
ća u opremi i naoružanju više od 130 vanja ovog udruženja. Raspravljalo se Supply Agency), nove NATO-ove
snaga zemalja članica. Danas broji više od stotinu
izlagača iz 22 zemlje, a među sudioni- o nizu tema bitnih za još kvalitetnije i Command and Information Agency
članova iz 22 europske zemlje. Na godišnjoj razini
cima konferencija, panela i diskusija bili aktivnije djelovanje te širenje članstva (NATO C&I), NATO-ove standardi-
udruženje organizira međunarodne kongrese a do-
su i predstavnici NATO-a, Europske kao i većoj usmjerenosti na popularizi- Dvorac Komorni Hradek u posjedu je čeških zacijske agencije NSA i Europske
maćin je članica koja se nominira. Do ove su godine
obrambene agencije EDA, EUROPOL-a, ranje rada udruženja putem društve- OS i služi kao obrazovna ustanova, prije obrambene agencije, EUROPOL-a,
održana 33 kongresa u petnaest različitih zemalja.
INTERPOL-a i FBI-a. Poseban naglasak nih mreža. Bila je to prigoda i za EMPA svega za učenje i usavršavanje stranih INTERPOL-a i FBI-a.
jezika za časnike koji se pripremaju za od- Sve informacije o EMPA udruženju, dosadašnjim
u sklopu izložbe bio je na održavanju nagrade za najbolji novinarski članak
govorne dužnosti u oružanim snagama ili kongresima i aktivnostima te linkovima na vojne
međunarodne konferencije pod nazi- kao i najbolju fotografiju objavljenu u
izvan zemlje, ali i za konferencije, službene časopise zemalja članica dostupne su na www.
sastanke i seminare vojne tematike empaonline.com

HV 407_12_13.indd 12-13 10/24/12 3:04 PM HV_407_32_35_new.indd 32-33 10/24/12 2:55 PM

UVODNIK
Nedavno održano Natjecanje za najspremnijeg pripadnika OSRH, s obzirom na ostvarene rezultate, poka-
VO zalo je visoku motiviranost i fizičku pripremljenost svih natjecatelja. No, kao i u svakom natjecanju samo
je jedan najbolji. U ovom smo broju iskoristili prigodu te razgovarali s pobjednikom natjecanja, desetni-
kom Dominikom Kučekom koji nam je tijekom razgovora višestruko ponovio važnost fizičke pripremlje-
nosti svakog vojnika. Vježba UDAR 12/1 za cilj je imala ocjenjivanje spremnosti ustrojbenih cjelina OSRH
deklariranih za operacije NATO-a, a provodile su je prva motorizirana bojna Tigrovi (Gmtbr) i dva taktička
tima za psihološke operacije (PSYOPS) koji su prolazili proces certifikacije, a Satnija za razminiravanje i
Satnija za horizontalne konstrukcije Inženjerijske pukovnije ZOD-a proces afirmacije po sustavu CREVAL.
Koliko su u tome uspjeli, pročitajte u broju koji je pred vama. Europsko udruženje vojnih novinara i ove se
godine okupilo na kongresu tijekom kojeg su članovi udruženja razmijenili iskustva te razmotrili okvire u
kojima bi se mogla još više povećati promocija oružanih snaga svake od članice poglavito u novim kana-
lima komunikacije. Ovogodišnji kongres održao se u sklopu izložbe opreme i naoružanja Future Soldier o
čemu također donosimo reportažu. Najnaprednija i još uvijek praktična propulzija za lansiranje sa Zemlje,
a koja je dostupna danas te u neposrednoj budućnosti jest raketa na tekući kisik i vodik. Donosimo vam
zanimljiv tekst o propulziji za budućnost jer nove tehnologije obećavaju mnogo pristupačniju, učinkovitiju,
te sigurniju propulziju kojom će se lansirati letjelice u svemir, premda je sve još daleko od stvarnosti. Pa
ipak, to ne znači da treba prestati s daljnjim istraživanjima... Naše stalne rubrike donose niz zanimljivih i
korisnih informacija iz područja filatelije, veksilologije, Domovinskog rata...
Uredništvo

HV_407_02_03.indd 3 10/24/12 5:18 PM

4 broj 407 / 26. listopada 2012.

Razgovor

desetnik Dominik Kuček,
prvi na natjecanju za Naj­spremnijeg pripadnika OSRH

Ubrzo nakon zasluženog naslova Najspremnijeg pripadni-
ka OSRH, desetnik Dominik Kuček u vojsci je zaokružio 18
godina aktivne službe. Nakon ročništva, brzo je, 7. listo-
pada 1994., stupio u vojsku s velikim motivom: njegova
je obitelj prognana iz Petlovca u Baranji, kamo je davno
doselila iz Međimurja. Postavši pripadnik 3. gardijske
brigade Kune, sudjelovao je u oslobodilačkim akcijama
poput Bljeska i sada opet živi u svojem mjestu. Po vojnoj
struci je izvidnik. Iz Izvidničke satnije 3. gbr je 2003.
došao u 353. vojnoobavještajnu satniju 3. korpusa HKoV-
a, kako kaže “najbolju postrojbu ikad”. Nakon povratka
iz Afganistana, 2007. došao je u ZOD: prvo u Izvidničku
desetinu Riječne bojne, a zatim u Obučnu bojnu Pješačke
pukovnije, gdje je danas instruktor. Nakon pobjede, postao
je pravo medijsko ime, ponos svoje postrojbe, a i svoje
rodne Baranje. Čestitku i nagradu za pobjedu dobio je i
od svoje općine, koja je za najspremnijeg vojnika priredila
i svečani doček!

Dojmovi iz ISAF-a
Bio sam u MLOT-u, s kolegama iz 350. VOB.
Krećete se cijelo vrijeme, rijetko ste u bazi,
kontaktirate s domaćim stanovništvom…
Rekao bih: izazov i zanimljivost za vojnika!

ISKUSTVO je bil
Kažete da je 353. VOs, tj. njezin Na natjecanje sam išao s namjerom dati sve od sebe. Na kraju sam
Vod za dubinsko izviđanje, “naj-
bolja postrojba ikad”. Sigurno je bio sretan jer se nisam uzalud spremao. Dokazao sam da vojnik s 37
tadašnja izvidnička obuka u ko- godina nije prestar. Kao instruktori, ne smijemo dopustiti da budemo
rijenima vaše nedavne pobjede?
Naravno! Mi smo tada, svojom voljom manje spremni od onih koje obučavamo. Mnogi su vjerovali u mene...
i željom, radili pet puta više no što
je bilo potrebno. To smo pokazali na
Gašincima 2004., kad smo, kao tim, Kako uspoređujete timska i
pobijedili na natjecanju izvidničkih pojedinačna natjecanja?
postrojbi OSRH, te to ponovili i na Kad ste tim, jaki ste kao i najslabija
međunarodnoj sceni u Mađarskoj, karika. Nedavno bih natjecanje us-
među 17-18 država. Sjećam se, tada poredio s onim koje se održalo 2001.
su nam rekli “lako vama, skupili ste u 3. gbr. Bilo je slično ovome, održa-
najbolje iz cijele zemlje”. Naš odgovor valo se u Gašincima, a staza je bila
je bio: “Ne, mi smo vojnici iz jednog nešto kraća. Zato i imam iskustvo,
voda, da smo se skupili svi, bili bismo koje je bilo presudno u orijentaciji
prejaki”. na natjecanju.

HV 407_04_05_new.indd 4 10/24/12 4:55 PM

Zahvalio bih postrojbi, dali su nam maksimalnu broj 407 / 26. listopada 2012.
5
potporu u pripremama za natjecanje. Sve što smo
tražili bilo nam je omogućeno

Domagoj VLAHOVIĆ, snimio Davor Kirin , Tomislav BRANDT

Kako ste reagirali na vijest o ju, bilo je problema s kartama, ali svi
povratku Natjecanja za najspre- smo imali iste uvjete.
mnijeg pripadnika OSRH?
Bilo mi je jako žao kad je natjecanje Nakon izlaska iz šume izdvo-
bilo ukinuto. Sjećam se, 2000. godine jila se vodeća trojka: Kuček,
sam bio na natjecanju na kojemu je Barić i Krizman…Promašili ste
pobijedio Šimun Mudnić-Pulje, no iz AK-47 na radnoj točki 9 i
samo kao rezerva. Bilo mi je straš- specijalac Barić vam je po-
no krivo što nisam mogao nastupiti. bjegao za devet minuta. Kako
Sada, kad nam je zapovjednik najavio ste smanjili zaostatak do 10.
natjecanje, odmah sam se prijavio. točke?
Zahvalio bih postrojbi, dali su nam Prije 10. točke, gađanja iz protuo-
maksimalnu potporu u pripremama klopa, “opalio” sam azimut i krenuo
za natjecanje. Sve što smo tražili bilo prečicom kroz šumu, skrativši put
nam je omogućeno. sigurno za kilometar, te izbjegavši
uspon. Ušavši u šumu, koristio sam
No, i inače održavate formu? put koji je iskrčila divljač. Sav sam se
Vježbam i trčim kad god imam vre- izgrebao u gloginju. Do protuoklopa
mena, to mi je navika. Sreća je što sam došao dvije minute iza Barića
sam u postrojbi gdje mnogi dijele tu i pogodio.
naviku, ima nas više kolega bivših
izvidnika. Kao instruktori, ne smi- Odluka je pala kad je Barić
jemo dopustiti da budemo manje promašio iz samokresa?
spremni od onih koje obučavamo, Da, ja sam pogodio i tada sam znao
to bi bilo sramotno. Nadalje, još se da sam pobijedio.
i danas aktivno bavim nogometom.
Godinama sam bio u NK Petlovac, a Na cilj ste stigli prilično svježi?
sada sam dao priliku mlađima: igram Mogao sam otrčati zadnji dio staze,
u susjednom selu, u NK Luč. ali nije bilo potrebno, znao sam da
su konkurenti određeno vrijeme iza Govorili smo mu da ne ide, no…Spe-
Jeste li se prijavili samo da mene. Da sam ih vidio kako trče, i ja cijalac, narednik Gordan Barić, koji je
nastupite, ili s namjerom i da bih. Put se više nije mogao skraćivati, također bio moj kolega, pravi je feno-
pobijedite? jer su između posljednje radne točke men orijentacije, tu je daleko najjači.
Želim biti prvi u čemu god se natje- i cilja bile i još dvije kontrolne točke, Pilota, satnika Ivicu Krizmana, koji je
cao, takav sam po prirodi. Naravno, tako postavljene da strogo usmjera- završio drugi, nisam poznavao i izne-
nisam razmišljao u stilu “ja sam naj- vaju pravac. nadio me. Jedan dio staze prošli smo
zajedno i vidio sam što može. Čim

bilo PRESUDNO
čovjek primi kartu, vidim koliko zna
o orijentaciji. Svi smo bodrili jedan
drugoga, mnogi od nas su prijatelji,
znaju se iz postrojbi, obuka, natjeca-
nja i misija.

Što će naslov značiti za vas i
bolji”. U OSRH ima mnoštvo mladih i O čemu ste razmišljali prolazeći Instruktor u vašu karijeru?
sposobnih ljudi, no nemaju iskustva s kroz cilj kao Najbolji pripadnik ZOD-u Ja sam se prijavio i natjecao za svoju
takvih natjecanja. No, na popisu sam OSRH? To mi je čast! Radim dušu. Svoj posao radit ću kao i dosad:
vidio i iskusne, poput Pere Bertovi- Naravno, bio sam sretan i mislio sa svima, od dra- svjesno i savjesno.
ća, Gordana Barića, Darka Guskića… kako se nisam uzalud spremao za
govoljnih ročnika,
Ukratko, išao sam s namjerom dati natjecanje. Dokazao sam da vojnik Sljedeće godine branit ćete
sve od sebe. s 37 godina nije prestar. No, mnogi do ljudi koji odlaze naslov na Dan OSRH?
su vjerovali u mene. Znali su da mi u Afganistan. No, Već sad se veselim natjecanju i još
O čemu ste razmišljali na treba manje vremena da dosegnem i sam dandanas jačoj konkurenciji! U OSRH ima još
početku utrke? određenu psihofizičku razinu potreb- prolazim obuke. mnoštvo ljudi koji su i dovoljno spre-
Nakon gađanja prvoga dana, startao nu za natjecanje. Sve mi je to zani- mni i spretni da bi mogli nastupiti.
sam sa zaostatkom, no znao sam koji mljivo, volim svoj Samo iz moje satnije znam ih pe-
su ljudi ispred mene. Znao sam da Osim vas, utrka je dala i posao i vojnički toricu. No, imat ću i više vremena
su najveći konkurenti vojnici koji u druge junake? život, oduvijek sam za pripreme, fizički ću biti sigurno
postrojbama više rade na orijentaciji. Moj kolega iz postrojbe, desetnik ga volio spremniji nego sada. Utrka će biti na
Darko Guskić na natjecanje je stigao drugom terenu, koji ne poznajem kao
Najteži je dio bio u šumi? takoreći iz bolesničkog kreveta, pod Gašince, ali to nije presudno. I dalje
Jest, putevi se u šumi stalno mijenja- temperaturom, nije mogao jesti... će svi imati iste uvjete. n

HV 407_04_05_new.indd 5 10/24/12 4:55 PM

međusobne koordinacije i uvažavanja. Strateški je interes SAD-a i RH ka za ljudska prava i načelnikom Ureda visokog drugih resora za operacije potpore miru. branitelja i financija. PULJIZEVIĆ OJI HV 407_06. Združenog stožera OS Bosne i Hercegovine. Višnja Tafra pozdravila je ideju ovakvog okupljanja. Hrvatska je predsjedateljica Američ- zbog podizanja svijesti o korupciji. do 11. razvoju hrvatskih obrambenih sposob. U New Yorku se ministar Ko. te uz potporu Ureda za ravnopravnost spolova misije. srpnja do 31. Tafra je naglasila kako je u tom smjeru potrebno uložiti još na uključivanje u mnogo zajedničkog rada. Naime. okupila je velik broj sudionika Makedonije general. i obrane. Leonom Panettom u Was. Clingan. i izazovima s kojima se misija susreće s obzirom modernizacije oružanih snaga usred financijske jama UN-a te uloga. VIJESTI MORH Ministar obrane u posjetu SAD-u U sklopu službenog višednevnog posjeta SAD-u ma u njihovoj institucionalnoj obnovi. listopada 2012. Uz NATO vođene ćan broj žena koje obnašaju neke od najvažnijih funkcija u MORH-u”. U svom tematskom sigurnosti general-pukovnik Kadri Kastrati i zapovjednik Saveznič- govoru unutar panelske cjeline “Korupcija i kriminal – faktori nesigurnosti u kog zapovjedništva združenih snaga Napulj admiral Bruce W. za uključenje u ovu inicijativu i proširenje svoje veznika u angažmanu NATO-a nakon 2014. Ministar Panetta pohvalio je nasto- kapaciteta. za održavanje i proširivanje takve suradnje. u području pravosuđa. 2012. naše za- MORH-u tako žene obnašaju funkcije zamjenice ministra obrane. Sarah Cliffe. L. U operacije. edukacije. načelnik GS Vojske Crne i visokih gostiju iz zemlje i  regije. dijelu Europe i o misiji ISAF nakon 2014. potpore razvoju civilnih kapaciteta. nje u ope­ra­cijama voditeljica odjela. društvenom nosti.bojnik Gorančo Koteski. one. Govoreći o ulozi i položaju žena u obrambenom sektoru RH. donijeti antikoruptivnim aktivnostima. Ivanom Kotromanović sastao se i s podtajnikom UN-a za Europe. ulozi Hrvatske i Sjedinjenih Država u ovom ministar obrane Ante Kotromanović susreo se s i gospodarskom razvoju te izgradnji mira. ca Američko-jadranske povelje A-5 (Albanije. 6 broj 407 / 26. Višnja Tafra je sudjelovanje u vježbama i osiguranje mentora i instruktora za Školu vojne rekla: “Žene su. načelnik GS Slovenske Konferenciju je otvorio predsjednik Josipović. Višnja Tafra. Bosne i Hercegovine. Budući da smo u zadnjih godinu dana postavili takvu zajedničkog sudjelovanja naših instruktora i mentorskih timova u među- organizacijsku strukturu kojom smo osnažili položaj žena na pozicijama od narodnim operaci- utjecaja za donošenje odluka. Crne Gore i Hrvatske) koji se održavao od 9. Obje nim misijama i operacijama UN-a. zamjenik načelnika Gradskoj skupštini grada Zagre. dvije su jedničko sudjelova- pomoćnice ministra obrane. godine. ljena nizom aktivnosti. sigurnost i pravdu u je na sastanku načelnika glavnih stožera oružanih snaga zemalja potpisni- jugoistočnoj Europi “Žene u izgrad. UN nistrom obrane SAD-a. Hrvatsko izaslanstvo naglasilo je važnost Šimonovićem te posebnom savjetnicom i pomoć.indd 6 10/24/12 4:56 PM . regiji i prijetnja miru“. Premda je zadovoljna tim moglo bi se proširiti postignućima. stručnjakinja pravne struke i sl. a tijekom kontinuiranog daljnjeg angažmana SAD-a u ovom nicom glavnog tajnika UN-a za razvoj civilnih sastanka naglasak je bio na sudjelovanju Hrvatske dijelu Europe. zapovjednik Kosovskih snaga je sudjelovala i zamjenica ministra obrane RH. mogu daleko više pri. se plodna suradnja nastaviti i proširiti u budućnosti u područje obuke i benih sposobnosti. Dobran Božič. listopada održala u Republike Albanije general-bojnik Xhemal Gjunkshi. Ive načelnik GS-a general Drago Lovrić. atlantskih integracija u jugoistočnoj Europi te je je nedavno pokrenuo projekt CAPMATCH u sklopu hingtonu rapravljalo se o Strateškom savezništvu naglasio da se Hrvatska istaknula kao mentor i kojega civilni mehanizmi zemalja članica pružaju SAD-a i Republike Hrvatske na planu sigurnosti lider u unapređenju regionalnih inicijativa. mentoriranju i financiranju afganistanskih tromanović susreo s pomoćnikom glavnog tajni. krize kao i hrvatsko vodstvo u procesima euro- obrambenog sustava u ovoj inicijativi. a značajno je povećan broj načelnica službi. u novije vrijeme. ko-jadranske povelje A-5 te se general Lovrić ovom prigodom i obratio tvo u cjelini tako i zbog boljeg razumijevanja uloge žena kao aktivnih subjekata nazočnima istaknuvši da je zajednička suradnja započeta 2005. general Lovrić. raspravivši brojna blika Hrvatska uključila se u projekt u kolovozu Na sastanku je  potvrđen interes  obiju zemalja pitanja koja se tiču doprinosa MORH-a mirov. svedena uglavnom na obuku državnih službenika snaga sigurnosti. u Leonom Panettom. rili zamjenik zapovjednika EUCOM-a viceadmiral Charles Martoglio i sjednika Republike Hrvatske. listopada u Tirani. OJI Regionalna konferencija o Konferencija načelnika GSOS-a ulozi žena u izgradnji mira Američko-jadranske povelje Konferencija Regionalnog ženskog Načelnik Glavnog stožera OSRH general-pukovnik Drago Lovrić sudjelovao Foto: Tomislav BRANDT lobija za mir. kako Od 1. nastav- u procesima donošenja odluka te izgradnje mira i razvoju stabilnih društava. EU borbene sku- Konferencija je održana je pod sponzorstvom UN Women Subregionalnog ureda pine (EU BG) i UN za srednju i jugoistočnu Europu. prosinca 2012. Make- nji mira: pristupanje pravosuđu za donije. visokim dužnosnicima UN-a. mirovne operacije Hervéom Ladsousom. razvoj i doprinos hrvatskog na trenutačnu sirijsku krizu. Tema sastanaka bili su u mirovnoj misiji UNDOF na Golanskoj visoravni janja MORH-a u postizanju napretka u procesima civilni kapaciteti u mirovnim misijama i operaci. uključujući zajedničku preduputnu obuku za ISAF. a uz brojne sudionike u raspravi vojske brigadni general mr. Konferenciju su prigodnim obraćanjem i uvodnim izlaganjem otvo- koja se pod pokroviteljstvom pred. zaključio je Vlade Republike Hrvatske i Gradske skupštine Grada Zagreba. kriminalu i njihovu opasnom utjecaju na druš. dr. koja je danas obuci. potporu poslijekonfliktnim i tranzicijskim zemlja. Tako od ove godine imamo pove. Na sastanku s mi. a sudjelovali su načelnik GS OS Josipovića 18. Repu. Ministar održiva stabilnost i sigurnost regije jugoistočne povjerenika za ljudska prava prof. te se potom u a Ministarstvo obrane također je zainteresirano zemlja iskazale su zadovoljstvo dogovorom sa- Washingtonu sastao i s ministrom obrane SAD-a. načelnik GS Vojske Republike ba. Naglasio je također da će integrirane u zajedničke napore za obranu domovine i izgradnju obram. od osnutka Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH bile policije Afganistanske narodne armije (ANA). sc. žene u postkonfliktnim zemljama”. jama potpore miru. Gore viceadmiral Dragan Tripke Samardžić.

U 2011. a 25. ordiniralo i provodilo zacrtane aktivnosti.. Sa Zapovjedništvom kod Karlovca). putem plementacije preuzetih Ciljevima snaga. godine provedeno je više u NATO savez. od ključnih uloga u tom Integracijskom procesu telekonferencije s ACT-om. listopada i Integracijski proces pa je na posljednjoj Integracijskoj konferenciji održanoj u broj 407 / 26. Prije nekoliko dana završena su sva ocjenjivanja postrojbi OSRH deklariranih za NATO. listopada 2012. Inženjerijskog voda za njezin ishod rezultirao je izradom matrice koja i to motorizirane pješačke satnije. inženjerijskog voda za razmi. MOVCON potreba za izradom Plana integracije OSRH i bio sti bilo je na integraciji deklariranih postrojbi u tima i postrojbe za prijevoz tereta. Napulj bilo na postizanju uvjeta za certifikaciju i na povećanju operativnih sposobnosti OSRH s Sa zapovjedništvom JFC Napulj redovito se ko. snimio Tomislav BRANDT AKTUALNO Završena integracija OSRH u NATO Već i prije samog ulaska u NATO. vježbi UDAR 10 provedena prva certifikacija i afirmacija Motorizirane pješačke satnije. iz Bojne za specijalna djelovanja BSD. RBK voda za razminiranje i Inženjerijski vod za horizontalne je sadržavala inicijalne potrebe za višegodišnji dekontaminaciju. Iste NATO – pool of forces pa je tijekom 2010. provedena je konstrukcije. u listopadu. U ožujku je održana i godini težište u planiranju i provedbi aktivnosti. 7 HVU potpisana i Deklaracija o završetku Integracijskog procesa. Oružane snage za većom inicijativom i praćenjem integracijskih IED obuke (Eugen Kvaternik na Slunju i Cerovac RH su počele s integracijom svojih snaga koje će procesa s razine MORH-a. funkcionalna konferencija pod nazivom Acquisi. Inženjerijske satnije za godine u listopadu je održana i druga Jesenska Integracijskog procesa OSRH u NATO. S vremenom se povećavao broj obučenih djelat- provoditi operacije sa snagama saveznika. a postrojbi OSRH (HKoV-a) deklariranih za NATO voda za dekontaminaciju. Inženjerijske je usmjeren na nekoliko strateških područja. a njezin glavni zaključak bio je afilijacija deklariranih snaga. niranje te inženjerijskog voda za horizontalne Prije nekoliko dana završena su sva ocjenjiva- Godinu dana poslije. na vojnoj horizontalne konstrukcije i Vod vojne policije kao konferencija na kojoj je fokus bio na trasforma. Ovaj se zacija na mjesečnoj bazi usuglašavala. Ključ Glavni napor u 2011. Uočena je potreba te izrađena dva obučna poligona za provedbu C- HV 407_07. Dva su pristupilo razvijanju sposobnosti sustava C-IED o završetku Integracijskog procesa. Također se Hrvatskom vojnom učilištu potpisana i Deklaracija dostizanje NATO operativnih sposobnosti. sobnosti OSRH radi što brže i potpune integracije koje je bilo zaduženo za integraciju na strateškoj Tijekom 2009. imalo je Zapovjedništvo NATO snaga za transfor. Certifikaciju je proveo nacional. koordinirala nika prema NATO standardima te kvaliteta im- proces odvijao u sklopu PARP i MAP procesa. ciljem što brže potpune integracije u NATO savez. bilo je prije svega na povećanju operativnih spo- macije (ACT . i 2010. u sklopu satnije za razminiranje.indd 7 10/24/12 4:56 PM .Alied Command for Transformation) tion conference . Jednu i pratila iz Uprave za planiranje GS OSRH. afirmaciju te potom afilijaciju deklariranih snaga. konstrukcije Integracijsko-implementacijski plan. u budućnosti nakon ulaska u NATO biti spremne ACT-a izrađen je Integracijski program čija se reali. Tako je težište aktivnosti s JFC planiranju i provedbi aktivnosti bilo je prije svega samo područje Individual Education & Training. razini. Njome se potvrđuje puna spremnost sudjelovanja OSRH s ostalim snagama saveznika i potpuna integracija u NATO savez Priredila Vesna Pintarić. a 25. n područja prepoznata kao najvažnija i to personalni T3 i provedena su dva obučna ciklusa C-IED T3. RBK cijskim procesima Hrvatske kao NATO članice. listopada i Integracijski proces pa je na i treća NATO Integracijska konferencija tijekom ni tima certificiranih CREVAL ocjenjivača pod posljednjoj Integracijskoj konferenciji održanoj u koje je raspravljano o temama koje su značajne za nadzorom NATO tima iz FC Madrid. menadžment te opremanje. godinu zadržano taktičkoj razini. održana je na operativnoj te niz drugih obučnih radionica i aktivnosti. Tijekom svog rada predstavnici Zapovjed. Težište aktivno. nja. Težište u integracije OSRH” te je za 2011. afirmacija te potom riranih postrojbi te je provedena certifikacija Voda ožujku 2009. od 30 aktivnosti koje su u konačnici rezultirale Većina aktivnosti iz plana Integracijskog radnog ništva održali su četiri integracijske konferencije i zatvaranjem većine strateških područja iz “Plana programa za 2011. bio je na ocjenjivanju dekla- Prva Integracijska konferencija održana je u suradnje ostaje certifikacija.

Naravno. HV 407_08_09. 8 broj 407 / 26. a Satnija za raz. Potrebno proizlaze iz preuzetih Ciljeva snaga i je dosta napora i vanje naših postrojbi biti provođeno kao i tima NATO-ova Zapovjedništva NATO-ova integracijskog radnog pro. Postrojbe su ocjenjiva. koji je započeo i završio isti ocjenjivanje provede brigade brigadir Boris Šerić. Nova ocjenjivača “Eugen Kvaternik“. Najuzbudljiviji dan. samo zbog različitih Značenje vježbe je veliko. bilo je po- a time i ocjenjivanja bio je bazni (In slože. Vojna vježba HKoV-a UDAR 2012/1 Vježba je bila kompleksna. Taktičkom polju Centar. zapovjednik Gardijske motorizirane trebno prijeći velik dio najvećeg hrvat- Barracks). velikog broja područja vršetku integracijskog procesa OSRH u uključujući ocjenjivače HKoV-a. pokazale što mogu i znaju miniravanje i Satnija za horizontalne ali svaki put kad ih vidimo u akciji. listopada 2012. prema zadanom proces certifikacije. čelnik tima vojske tijekom dva dana na poligonu psihološke operacije (PSYOPS) prolaze na pobunjeničku skrivenu bazu. objasnio nam je direktor vjež.indd 8 10/24/12 4:56 PM . nas je za. listopada. zornog ocjenjivačkog tima GS OSRH. Vježba je skog vojnog poligona. objektivno i u skladu s kompleksna. vozila već su dio svakodnevice OSRH. na nimao terenski (In Fields) dio. uz sudjelovanje nekoliko postrojbi. CREVAL. nego i posljednjim većim koracima prema za. bila je potrebna ništva HKoV-a i Gardijske motorizirane postrojbi. i nekih postrojbi-sudionika. Ubuduće će i ocjenji. 16. Tigrovi i njiho- su četiri postrojbe Hrvatske kopnene pukovnik Zoran grovi (Gmtbr) i dva taktička tima za ve Patrije kretali su u napadnu akciju Lipošćak. Prva motorizirana bojna Tigrovi (Gmtbr) i dva taktička tima za psihološke operacije (PSYOPS) prolazili su proces certifikacije. ocjenjivački timovi CREVAL. Prvi dio vježbe. godinu. motorizirana bojna Ti. ne djelovanjima. U njemu pravilima“ istaknuo je postrojbe: 1. a Satnija za razminiravanje i Satnija za horizontalne konstrukcije Inženje- rijske pukovnije ZOD-a proces afirmacije po sustavu CREVAL za NATO operacije Cilj vježbe Udar 12/1 bio je ocjenji. racije. te u klasičnim vojnim ZOD-a proces afirmacije za NATO ope- deklariranih za operacije NATO-a. mala “satnija” s više od 70 ocjenjivača. a kompleksan posao. u njoj sudjeluju različite dio čekao nas je već na početku. Da bi svaki vojnički korak bio provodila se u organizaciji Zapovjed. “Ocjenjivanje na u protupobunjeničkim i operacijama konstrukcije Inženjerijske pukovnije vanje spremnosti ustrojbenih cjelina Udaru 12/1 bio je potpore miru. Za obilazak vježbe grama za 2012. koordinacije da se kroz višu razinu sustava ocjenjivanja snaga iz Madrida. scenariju. te nad- koje obuhvaća sustav ne u skladu s obvezama koje za OSRH sustav NATO-a. brigade HKoV-a. pripreme i da se be. ona je među promotren i ocijenjen.

Opet nas dočekuje buka. osposobljeni i za praktičnu primjenu svih klasičnih temeljnih vojnih znanja i pripadnike Satnije za razminiranje. kamiona motornih pila i osigurali područje. i pripremili se za dodir s neprijateljem. Pozvali su fiktivnu topničku Imali su zadaću razminiranja jednog postupaka. snimio Tomislav BRANDT četiri su postrojbe čekali na cesti između Krnjića glave stroj da obavi svoj posao. sigurni smo da je napad završio uspješno. listopada bilo uzbud- ničkim i operacijama su nam objasnili da moraju reagirati ljivo za sve. Važno je napomenuti da su svi pripadnici. U svakom slučaju. Na danas popravlja dionicu puta. Osim potpore vojnim poravanje vozila. ostavljaju upečatljiv dojam. a glavna im je zadaća bila potpora su pod punom borbenom opremom i u napadnim borbenim djelovanjima te potom u uspostavljanju kontakta s ciljanim skupinama spremni su odgovoriti na svaki napad na interesnom i operativnom području postrojbe. osim jedinstvenih Sljedeću smo skupinu inženjeraca. i Koturova. Iznimno su ozbiljni. pripadnici su obu- ili reagirati na eksplozije improvizira. te u čim ugledaju nešto sumnjivo. Vidjeli smo nih konstrukcija. u nekoliko nam je rečenica objasnila afirmiran za NATO. a uspješni Udar ulogu timova u vježbi. prema zaustavila. te se u potpunosti mogu integrirati s postrojbom koju podupiru. prenose informacije nadređenom. koji je po svim procedurama odvezen na sigurno medicinskom evakuacijom.  “U OSRH PSYOPS nastavljaju proces razvoja. mogu biti i učinkovita potpora civilnim institucijama u slučaju kriznih situacija. a naročito za postrojbe potpore miru. počeli zauzimati položaje. postrojbama OSRH. Naime. Dijelove tog elementa pot- voda upravo pojačavaju i utvrđuju bazu pore. na poligonu “Eugen iz daljine. što smo identificirani. Akciju nismo vidjeli do kraja. bazu gdje su bili smješteni Tigrovi s postrojbama koje im daju potporu. njihova se kolona odmah Cijelo vrijeme u blizini su vojnici koji Kvaternik“. što su i taktički timovi koji su u vježbi Udar ocjenjivani. visoki zahtjevi. gdje je scenarij predvidio aktivira stroj. Osposobljeni časnici i dočasnici na razini oružanih objašnjava nam da inženjerci iz jednog snaga u cjelini stvaraju Element potpore psiholoških operacija. čeni i da na poseban način zapažaju cjelokupnu situaciju i strukturiranom metodologijom nih naprava. Većinu mina Hrvatske kopnene voj. pa bio koje su toga dana ocjenjivane. čak i malo nepovjerljivi. “crvenoj” strani bili protivnici koji se trebaju respektirati: pripadnici Vojnoobavještajne bojne. ali drukčije vrste: pripadnici satnije su uz pomoć bagera. sposobnosti. Osim samog djelovanja. Vojnici ovoj vježbi su bili potpora zapovjedništvu bojne Tigrovi. integrirana u NATO stavljaju visoki.indd 9 10/24/12 4:56 PM . u razgovoru Na Slunju je 17. HV 407_08_09. otišli smo u poznati Ša- torgrad. Stoga je i motivacija dio kad je jedna satnija stigla na faznu ja dva voda i bilo je vidljivo da rade bila primjetna u svakom segmentu: ne crtu rasporeda i otprilike locirala pro. ali Tigrovima sigurno nije bilo lako. Ugledavši naše vozilo pirotehničari s metal-detektorima. Jedna od njih jest i Satnija za horizontalne konstrukcije Inženjerijske pukovnije. 9 L-0047 Doprinos snagama borbene potpore i borbeno-servisne potpore L-4212 Doprinos snagama logistike Domagoj VLAHOVIĆ. Nakon situaciju. PSYOPS timovi đivali područje oko baze. Tigrovi su krenuli niz makadam i kroz gustiš… Uskoro ih više nismo mogli pratiti i čuli smo samo pucnjavu i uzvike. brojnošću jačine voda. jučer je imao izviđanje. u tijeku je afirmaci. koji komada zemlje uz makadam: prvo su ponašanju i ophođenju. Pošto smo se “izvukli“ iz bučnog tak- tičkog polja. a primjene. Pukovnica Svjetlana Doričić je na vježbi sudjelovala kao nadzor ocjenjivača timova za psi- jedan njihov vod već je prošle godine hološke operacije (PSYOPS). ali oprezno. a naoružani su vojnici uz neizbježni AK-47 pomno nadziru zadanom scenariju. a onda “poslali“ drugih vozila te naprava marljivo utvr. NATO Ciljevi snaga i vježba Udar 2012/1 L-0035 Doprinos ukupnim borbenim snagama NATO-a broj 407 / 26. Njihov je slučaj svjesni da se pred vojsku koja će biti masivnom siluetom i brzim kretanjem djelovanjima sličan kao i kod kolega iz horizontal. Dočasnici i časnici prolaze posebnu obuku i stala voda. listopada 2012. nego i u profesionalnom i blisku zračnu potporu Pilatusa. kao informacijska platforma i struktura širokog raspona izvan baze. Svi su klasičnim vojnim to i nepoznati kombi. iznimno uvježbano i brzo. pridodajemo kao potporu svim te kontrolne točke. kao i točke za us. u veličini i obliku ovisno o planiranim operacijama. Kao ekspert za to područje. samo u primjeni operativnih i ostalih tivnika. pokazale što mogu i znaju u protupobunje. n nam je neprestano brujao iznad glava. a potom su na redu ske tijekom dva dana njihovu akciju. koja je za njih bila i prvo ocjenjivanje po CREVAL-u. Drugi vod nalazi se postrojbama i zapovjedništvima. Načuli smo da su na suprotnoj. Nije trebalo čekati dugo. 12/1 značio bi afirmaciju i dva preo. Poručnik Milan Miščević uvježbavanja za izvršenje PSYOPS zadaća. Na dvije crte branili su svoje zapovjedno mjesto. ali s barem jednim “ranjenim“ vojnikom. vještina.

Nakon toga. trud i ulaganja pripadnika svih četiriju nacija na realizaciji ovog projekta. S pukovnikom Grzegorzom Pardom. demonstrirao ukupan napredak na svim razinama i opravdao dugogodišnji rad. započeo je proces pripajanja MNMPBAT-a sastavu NATO-ova Multinacionalnog korpusa Sjeveroistok (MNC NE). HV 407_10_11_new. Razgovor pukovnik Grzegorz Pardo. partnerstvo i zajednički cilj najvažniji čimbenici u međunarodnoj suradnji Partnerstvo č Multinacionalnu bojnu vojne policije (NATO MNMPBAT) u kojoj uz vojnu policiju Poljske. Tako je. zapovjednikom NATO-ove multinacionalne bojne vojne policije (MNMPBAT) razgovarali smo u povodu uspješno završenog certificiranja NATO MNMPBAT-a i početkom njegova procesa pristupanja MNC NE-u. Češke i Slovačke sudjeluju i pripadnici Vojne policije hrvatskih Oružanih snaga. pet godina nakon prvog postrojavanja pripadnika četiriju nacija pod istom zastavom u poljskim Gliwicama. svečanim potpisivanjem dokumenta. deset godina nakon konferencije u Pragu na kojoj je prvi put prepoznata potreba za osnivanjem vojnopolicijskih snaga koje će biti sposobne odgo- voriti na izazove globalnog terorizma. na ovogodišnjoj vježbi SHARP LYNX 12 u Poljskoj NATO su ocjenjivači certificirali i proglasili Full operation capability (FOC) postrojbom.indd 10 10/24/12 4:56 PM . Siguran sam da će postrojba dokazati svoju vrijednost i da će biti primjer dobro planirane i provedene ideje o međunarodnoj postrojbi vojne policije. NATO MNMPBAT uspješno dovršio do sada planirane razvojne cikluse. Naše četiri nacije dokazale su da su snažna volja. 10 broj 407 / 26. zapovjednik NATO-ove multinacionalne bojne vojne policije (MNMPBAT) Veselimo se zahtjevnijim izazovima poput misija u inozemstvu i uvjeravam vas da smo dobro pripremljeni. listopada 2012.

i MNMPBAT) u kojoj su. Projekt se razvijao i rastao od 2007.indd 11 10/24/12 4:56 PM . 11 Lada Puljizević. uz vojnu policiju Poljske. naše unutarnje SOP-ove (standardne može donijeti odluku koja nije dogovorena i usuglaše- strojbe Full Operation Capability (FOC operativne postupke) bojne s MNC na s ostalim članicama MNMPBAT-a. Iskustvo koje sam stekao za vrijeme planirane i provedene ideje o međuna- ja koje zajednički čine MNMPBAT? misija u Iraku i Afganistanu. veseli. bit će neophodno uskladiti zemlje MNMPBAT-a ravnopravne te da ni jedna ne uspjeh – svakako proglašenje po. Štoviše. Sve su nacije bile narodnoj vojnoj vježbi SHARP SHARP LYNX 12 usmjerene na razvijanje dobro pripre. Do sada je MNMPBAT. mog početka. Siguran sam da će postrojba Kako se. Mogli smo pla. pod čijom se zastavom postro. Kako ocjenjujete bili uključeni u proces njegova biti moguće biti potpora MNC NE za razvoj tog NATO-ova projekta osnivanja. SHARP LYNX 12. Koja su iskustva. najkorisnija za dokazati svoju vrijednost u misijama u jala i u kojem smjeru oblikovala funkciju koju sada obnašate?  inozemstvu i da će biti primjer dobro suradnja pripadnika četiriju naci. capability (FOC) postrojbom i započeo je proces nje- MNMPBAT-a? Kada se proces pristupanja završi. uz (multinacionalna bojna vojne policije) Ovogodišnjom certifikacijom brojne druge planirane oblike kontinuirane i bliske bila što bolje usklađena sa svojim MNMPBAT započinje proces pri. MNC NE je jedna HV 407_10_11_new. a na ovogodišnjoj vježbi za MNMPBAT. na volja. NE bila je jedna od najzahtjevnijih i moje osoblje. javaju pripadnici vojnih policija Pristupanjem MNMPBAT-a MNC sobnosti ali i slabosti. a što za MNC NE? SHARP LYNX. Što za vas osobno vrijeme njegova razmještanja. S druge načelu reciprociteta i jednakosti. Odluka o pristupanju MNC odgovornosti koju sam imao i ja. fotoarhiva HVGI Prošlo je više od desetljeća od Zapovjednik MNMPBAT-a postali vrlo dinamična organizacija stoga pojave ideje o potrebi osnivanja ste 2011. LYNX 12 koja je završila krajem mljenih postrojbi VP. vojnoj karijeri. -NATO standard). dokazale kako su snaž- suradnja četiriju nacija obuhva. Kako i gdje u misija u inozemstvu. u tom vremenu. proveo i četiri nadređenim zapovjedništvom. I uvjeravam vas njeg rada na projektu ove bojne. između ostalog. rujna održavao nirati i izvršiti gotovo svaku zadaću u To je jedna vrlo zahtjevna i kom. stupanja MNC NE-u. sam počašćen kada su me postavili Premda su mnogi sumnjali u ovaj pro- kao zapovjednika bojne baš za ovu jekt. ali ste i prije se nadam da ću puno naučiti i da će MNMPBAT-a. misija u konačnici biti dobro za nas. Jedna je jezična barijera korpusa. moj stav je da nije bilo Kakvi su vaši dojmovi o među- puno promjena. broj 407 / 26. Što to znači godišnje vježbe Black Bear. proglašena full operation a što najveće pobjede na putu od velikog značenja za samu bojnu. ja samo mogu potvrditi da su naše Tijekom posljednje četiri godine godinu i vježbu. povjedno-stožernih vježbi što će u NATO postrojba koja djeluje na multinacionalnom nih zahtjeva poput tečajeva. četiri nacije. partnerstvo i zajednički cilj ćala je. Najveći strane.u započinje razdoblje novih mo se zahtjevnijim izazovima poput To je bio vrhunac mog četverogodiš. NE zahtjevima. međunarodna vojna vježba NA- koordinaciji s MNC (Multinacionalni pleksna vježba posebice zbog razine TO-ove Multinacionalne bojne vojne policije (NATO korpus). rotacija i drugo. rodnoj postrojbi vojne policije. među onima najvažniji čimbenici u međunarodnoj ničke godišnje vježbe Black Bear. zadaća i izazova. suradnje među zemljama-partnerima. rujna? U Republici Poljskoj se od 10. na poljskom vojnom poligonu Wedrzin. listopada 2012. n o četiri nacije za zajednički cilj Iznenađujuće. na području evaluacije zahtijevat će dodatne zadaće u bližoj borbene spremnosti. No to od njegovih početaka do danas? znači biti zapovjednik postrojbe je politička odluka. Koje su bile najveće prepreke.   Sada smo još više svjesniji svojih spo. Odluka za pristupanje MNC NE je MNMPBAT je certificirana. To će očito utjecati na Posebnost MNMPBAT-a jest u tome što je ovo jedina među članovima stožera a druga je LEVRAGE razinu zahtjevnosti za- stalna rotacija osoblja zbog nacional. Češke i Slovačke sudjelovali i pripadnici Vojne policije budućnosti kako bi NATO MNMPBAT   hrvatskih Oružanih snaga. bit ćemo uključeni u ciklus obuke korpusa Sjeveroistok (MNC NE). Bio budućnosti vidite MNMPBAT?  da smo dobro pripremljeni. zajed. koja ste stekli u vašoj bogatoj suradnji. četiriju nacija? NE. do 22. što znači da su sve inozemstvu. godine. zina pripajanja sastavu NATO-ova Multinacionalnog Najveće prepreke su jednake od sa. razvi.

po redu bio je i svoje- vrstan iskorak u odnosu na dosadašnje s obzirom na to da se održavao u sklo- pu velike izložbe vojnog naoružanja i napredne tehnologije Future Soldier Exibition & Conference . vom Future of cyber ponudivši niz pa- svećenoj najnovijim cyber-izazovima. a među sudioni. ka o sveprisutnim cyber. Predavanje o češkim a čiji je ujedno EMPA bila i medijski oružanim snagama održao pokrovitelj. Raspravljalo se izlagača iz 22 zemlje. Bila je to prigoda i za EMPA u sklopu izložbe bio je na održavanju nagrade za najbolji novinarski članak međunarodne konferencije pod nazi. Ovogodišnji 33. Poseban naglasak nih mreža. Europske kao i većoj usmjerenosti na popularizi- obrambene agencije EDA. panela i diskusija bili aktivnije djelovanje te širenje članstva su i predstavnici NATO-a. ovaj put imali prigode na nja bio je češki doprinos EU i NATO-u s naglaskom reprezentativnom izložbenom prostoru na češke mentorske timo- PVA Expo Letnany sudjelovati i pratiti ve koji se nalaze u misiji niz atraktivnih prezentacija. zamjenik načelnika GS OS stavnicima dvadesetak vojnih časopisa Republike Češke general- iz šesnaest europskih zemalja koji su bojnik Miroslav Žižka. listopada u Republici Češkoj. o nizu tema bitnih za još kvalitetnije i cima konferencija. sigur. čiji je EMPA bila i medijski pokrovitelj Kongres EMPA-e Profesionalno prema budućim izazovima Brojni sadržaji koje je ovogodišnji kongres ponudio otvorili su niz zanimljivih tema. te vanja i otkrivanja brojnih zanimljivih na službenom otvaranju izložbe i češki tema i sadržaja. događanja bila otvorena i članovima ga brigadni general Bohuslav Dvorak i EMPA-e te pružila mogućnost upozna- direktor FSEC 2012 Pavel Zelenka. a njegova posebnost i spoj sa sajmom naoružanja i predstavnicima brojnih proizvođača vojne opreme te predstavnicima niza vojnih organizacija i institucija svakako su iskorak prema još kvalitetnijem i stručnijem pristupanju zadaćama i temama od interesa vojnih novinara i doprinos njihovu profesionalizmu Godišnji kongres Europskog udruženja vojnih novinara održan je ove godine od 16.FSEC 2012. Tako je češka prijestolnica je vojnim novinarima prvi bila domaćin i kongresu EMPA-e i pred. Ovogodišnji 33. kao i najbolju fotografiju objavljenu u HV 407_12_13.FSEC 2012. do 20. predavanja ISAF u Afganistanu.indd 12 10/24/12 4:57 PM . predstavilo je svoja najnovija dostignu. ministar obrane Alexsandr Vondra. EUROPOL-a. po redu Kongres održavao se u sklopu velike izložbe vojnog naoružanja i napredne teh- nologije Future Soldier Exibition & Conference . Na Središnji događaj ipak je bio generalni izložbenom prostoru PVA Expo Letnany sastanak EMPA članstva i jubilarna 35. ranje rada udruženja putem društve- INTERPOL-a i FBI-a. listopada 2012. Sva su ova Glavnog stožera čeških oružanih sna.izazovima i brodošlicu zaželio zamjenik načelnika opasnostima u budućnosti. fokusu njegova predava- nu iskustava. 12 broj 407 / 26. NRF i demonstracija na području najnovijih snage i snage koje daju dostignuća u vojnoj tehnologiji. nela i diskusija eminentnih stručnja- Vojnim je novinarima posebnu do. godišnjica okupljanja i početka djelo- ća u opremi i naoružanju više od 130 vanja ovog udruženja. u EUBG nosti i naoružanju te konferenciji po. U uz već tradicionalno druženje i razmje.

vrsta pištolja od kojih sajmom naoružanja i predstavnicima macijskog središta Luukasa Kristijana no-tehnički muzej..prostoru ne postoje Helmut Anzelleti pod naslovom “ Gdje granice. stoljeća velike povije- EMPA Europsko udruženje vojnih novina- ra datira od 1977. Nagrade logiji i obuci pilota te proizvođač stre- je dobitnicima uručila predsjednica EM. Udruženje djeluje kao forum na kojem vojni novinari mogu razmjenjivati svoja profesionalna iskustva. Nagrada za najbo. i djeluje kao međunarodna asocijacija koja danas oku- plja urednike vojnih časopisa i audiovizualnih medija te eksperate koji se bave sigurnosnim i obrambenim pitanjima. ali češke mentorske timove koji se nalaze nje čeških policijskih snaga i nekoliko jurišne puške CZ 805 BREN i za konferencije. kratke stroj. U Lesanyu je smješten Vojno-tehnički muzej. Najavljeno je i kako svjetski poznatoj tvrtki s dugogodišnjom će domaćin kongresa iduće godine biti tradicijom u proizvodnji puški i pištolja finske oružane snage. strateški važne češke tvrtke u područ- lju objavljenu fotografiju pod nazivom ju vojne opreme i održavanja i to LOM “Veliko finale“ pripala je norvežani. n bitno promijenili i proširili. Zadnje odredište bilo je. U nastavku na streljani imali prigode i isprobati i snage rabe u Afganistanu.com HV 407_12_13. cije iz svog arsenala poput oružanim snagama ili izvan zemlje. službene časopise zemalja članica dostupne su na www. Program kongresa nastavljen je u pion EVO 3A1 te nekoliko tema. jedan od tri velika ćemo izdvojiti CZ 75 P-07 brojnih proizvođača vojne opreme te Ilvesa. moto- cikala. simulacijskoj tehno- moskovskom Crvenom trgu. inače vodeća u pružanju širokog nu Erlingu Eikliu a prikazuje smotru spektra usluga servisiranja i održavanja ročnika norveške kraljevske garde na vojnih helikoptera. svega za učenje i usavršavanje stranih jezika za časnike koji se pripremaju za od. Ovogodišnju nagradu za naj. sastanke i seminare vojne tematike empaonline. topova i tenkova rabljenih od 1918. Sve informacije o EMPA udruženju. cyber-kriminala. motocikala. koja je ovom prigodom vojnim novina- U sklopu sastanka održano je i više rima predstavila i posljednje inovacije Vojnim novinarima pre. terorizma. ideje i informacije a izme- đu ostalog pruža mogućnost boljeg međusobnog razumijevanja u vojnosigurnosnoj problematici te promovira vojne dosege i sposobnosti oružanih snaga zemalja članica.bojnik Miroslav Žižka.. na vojnih novinara i doprinos njihovu pro- koji su se u posljednjih nekoliko godina prvi pogled nimalo vojnog karaktera. panju zadaćama i temama od interesa o novim cyber-sigurnosnim izazovima do 1990. i institucija svakako su iskorak prema gađanja na Future Soldier Exibition & nu od 350 vojnih vozila. poznate Česke zbrojovke ustanova. listopada 2012. te obilaskom po. Riječ je o PA-e Liga Lakuča. i snage koje daju u EUBG. 13 količinu od 350 vojnih vozila. ljačkog oružja Česka zbrojovka. Tema o cyber-obrani nadovezala češka vojna muzeja. vo o objektu koji je u posjedu čeških češkim oružanim snagama održao prvi CZ 805 BREN koju inače češke oružane nog programa svjetski oružanih snaga i služi kao obrazovna zamjenik načelnika GS OS Republike snage rabe u Afganistanu. jedan od tri velika češka vojna muzeja. Predstavljene su i dvije UNOMIG u Gruziji. Brojni sadržaji koje je ovogodišnji kon- je slijedilo vrlo zanimljivo predavanje uvjeriti se u njihove mogućnosti. ali i za konferencije. a njegova posebnost i spoj sa zovima predstavnika Estonskog infor.. Do ove su godine OS i služi kao obrazovna ustanova. Lesanyu gdje je inače smješten Voj. sne i kulturne važnosti riječ je zapra- prezentacija pa je tako predavanje o iz svog arsenala poput jurišne puške zentiran je i dio proizvod. službene sastanke i u misiji ISAF u Afganistanu. lako sam ostavio dušu“ u kojem donosi svoje je dostupan i podložan širokom spektru uspomene vojnog promatrača iz misije različitih ugroza. Na godišnjoj razini udruženje organizira međunarodne kongrese a do- Dvorac Komorni Hradek u posjedu je čeških maćin je članica koja se nominira. do 1990. NRF snage njegovih inačica koje su vojni novinari koju inače češke oružane seminare vojne tematike. U nice CZ Scorpion EVO 3A1 te nekoliko koja je ovom prigodom vršavanje stranih jezika za časnike koji fokusu njegova predavanja bio je češki vrsta pištolja od kojih ćemo izdvojiti vojnim novinarima pred. U tom su dvorac Komorni Hradek.te na koji se bolji članak dobio je novinar austrijskog način prema njima postaviti s obzirom vojnog magazina Trupendienst brigadir na to da u cyber. prije održana 33 kongresa u petnaest različitih zemalja. omogućuje anonimnost. stava koji sadrži impozantnu količi.indd 13 10/24/12 4:57 PM . se pripremaju za odgovorne dužnosti u stavila i posljednje inova- doprinos EU i NATO-u s naglaskom na CZ 75 P-07 inače službeno naoruža. dosadašnjim govorne dužnosti u oružanim snagama ili kongresima i aktivnostima te linkovima na vojne izvan zemlje. još kvalitetnijem i stručnijem pristu- Conference a nametnuta je činjenicom topova i tenkova rabljenih od 1918. čiji postav sadrži impozantnu broj 407 / 26. kada su se prvi put sastali glavni urednici nekoliko europskih vojnih novina. snimio Željko Stipanović vojnom časopisu prema izboru članova danas pod posebnom pozornošću poput udruženja. kratke strojnice CZ Scor. Iako je riječ kontekstu spomenute prijetnje koje su o zdanju iz 15. inače službeno naoružanje predstavnicima niza vojnih organizacija čeških policijskih snaga se na središnju temu i ovogodišnjeg do. Danas broji više od stotinu članova iz 22 europske zemlje. gres ponudio otvorili su niz zanimljivih o cyber-sigurnosnim trendovima i iza. fesionalizmu. prije svega za učenje i usa- Češke general. Prag. Vesna Pintarić.

Ri je č je o zapovjednom . te im je ona vrlo bama. u urbanim okruženjima obučnih procesa koji će uslijediti nakon ovoga brigade. Poziv u dočasnici vodova i satnija. “Danas se ratovi ne vode stožernom narednicom Marijom Horvat. Moram naglasiti da je organizacija. Obuka obučavatelja za urbane operacije. pi lo stali su pješačke ophodnje. koji uviđa da će tečaj biti težak. tori su izuzetno pripremljeni i posjeduju veliku is pi to m us pj eš no usmenim uk e zn ač i i nemogućnost ći m Polaznici su gađali iz pištolja HS 2000 količinu znanja“.. dozapovjednici i prvi to vrijedi i za instruktore. Riječ je stalno obnavljati. okruženje provedba tečaja na vrlo visokoj razini. nira se teorija i praksa. Te projekcije i činjenica da kojim se probija led. “Kombi- i velikim gradovima. to je budućnost svih vojski. Vojni poligon “Gašinci“ Domagoj VLAHOVIĆ. naglašava Kako reagiraju polaznici? Većina njih još se nije implementirati i na drugim razinama i u postroj- Valjetić. Nadam se da ću uspješno završiti tečaj i u z in a instinktivnog gađanja. pr ez en tacijama. Slično razmišlja i poručnik Goran Ljubičić iz ratovanja naglašavaju upravo operacije na asi. instruktore koji provode obuku. 9. jer sam uvijek voljan za postrojbama obučavatelji. dijela obuke iz svoju postrojbu sa zadovoljstvom prenijeti sva ž i s e v is oka ra gađanja u urbanom okružju.” Značenje obuke je iznimno jer buduće projekcije zanimljiva. Obučnu ku.indd 14 10/24/12 4:57 PM . dodajući da na otvorenim poljima. sv i ne do - prolaska ovizacije i tu nema impr zina obučavateljima otklonjeni i traži se visoka ra aj u bi ti ć. brzo zaostajete”. budu . kovnije ZOD-a. ja teoretskih i praktičnih elemenata. traži stalnu samoedukaciju djelatnika. Iako je ona kombinaci. koje će im biti dragocjeno u oblikovanju bojne Sokolovi Gardijske oklopno-mehanizirane metričnim bojišnicama. Smatram da bi se trebali prelazi razinu zapovijedanja vodom. Trebamo biti pripremljeni je riječ o prvoj. Tra ma teoret sk og je će se pr ov oditi provjera sm en im i od četiri programska sadržaja (preo. snimio Davor Kirin Zapovjednici. staci mor ik Valjeti ričan je poručn znanja. dozapovjednici i prvi dočasnici vodova i satnija. no oni već imaju iskustva s raznim obučnim do. tako i naše. svjestan je da su urbane operacije ci” provode Pododsjek za tečajeve obučne bojne. “Stalno dolazimo do napadnim ili borbenim operacijama. pripadnik bojne Gromovi Gardijske motorizira- o pilot-projektu koji na vojnom poligonu “Gašin. koji su u svojim postrojbama obučavatelji na petotjednoj su obuci za urbane operacije. najveću pozornost. jednog stečena znanja i iskustva na svoje podređene. ne brigade. Urbano ratovanje je jako zahtjevan moderni imali smo sreću i stigli upravo tijekom rat. Nedovoljan iz g i pretraga. Značenje obuke je iznimno jer buduće projekcije ratovanja naglašavaju upravo operacije u urbanim okruženjima i velikim gradovima. pilot-obuci (dosad su provedena Pilot-obuku pratili smo tijekom jednog od fizički i psihički. ono čemu moderne svjetske vojske posvećuju na čelu s poručnikom Zdenkom Valjetićem i “Vrlo brzo dolazi do izmjena i ako niste u tije. Instruk- an bi i praktičnog zn pred komisijom. i puške G-36. te ukupno ocjenjivanje). Sama pilot-obuka ne plementirati. listopada 2012. a time i povezanih NATO-ovih standarda i doku. Gašince me obradovao. Smatram da Hrvatska vojska tri tečaja) velik su izazov za ljude koji planiraju i njezinih prvih dana. priprema i Ocjenjivan ja . šljenje. je listopada počela petotjedna gađajima i ciklusima. kaže poručnik. menata. mora razmatrati ovu metodu ratnih scenarija. ljudi koji su u svojim novih lekcija i zaključaka i pokušavamo ih im. Organizatori očekuju i njihovo mi. bez obzira je li riječ o skupinu čine zapovjednici. Ipak.. susretala s ovakvom obukom. Obuka za urbane operacije U organizaciji Obučne bojne Inženjerijske pu. katego HV 407_14_new. iskustvo je potrebno Polaznik stožerni narednik Tomislav Petreković. ovakve tipove obuke. 14 broj 407 / 26. Brzi razvoj urbanih operacija. n kojeg dijela ob kadru. a prostora za napredak uvijek ima“.

Reforma sigurnosnog sektora i Međuna- rodna i regionalna suradnja s fokusom na euroatlantske integracije. unatoč financijskim ograničenjima s kojima programom sastanka direktor RACVIAC-a. operacija Althea u Bosni i Hercegovini. parlamentarnih zastupnika te predstavnike organizacija brigade jugoistočne Europe (SEEBRIG). Sastanku je nazočilo 40-ak predstavnika iz većine zemalja članica RACVIAC-a. te s planovima za razdoblje 2013. Konferencija je započela govorom austrijskog general-bojnika Wolfganga Jilkea. veleposlanik Nikola Todorčevski.a obnašao dužnost pomoćnika ministra za multilateralne poslove u ministarstvu vanjskih poslova. Organizacije ministara obrane jugoistočne Europe (SEDM). Izlaganja o prošlosti i budućnosti operacija potpore miru održali su brigadni Foto: M. Crne Gore. dokazao kao prijekopotreban instrument zemalja članica u ostavarivanju zadanih ciljeva sigurnosne suradnje”. zamjenik načelnika glavnog stožera albanskih oružanih snaga. aktivnosti pospješujući time dijalog i suradnju zemalja regije. listopada održano polugodišnje. institucionalnim i Središtu za sigurnosnu suradnju. s posebnim osvrtom na nacionalnu zastupljenost zemalja čla- nica i slobodna mjesta. (RSS) u kontekstu sudjelovanja zemalja jugoistočne Europe u operacijama Hrvatske. Zamjenik direktora RACVIAC-a. dajući sudionicima pregled nacionalnih i regionalnih strategija te planova za budućnost. upravljačkog tijela RACVIAC-a. brigadni general Zdravko Jakop.Čičak Desetljeće sudjelovanja u operacijama potpore miru Konferencija “Desetljeće operacija potpore miru: Jugoistočna Europa – od miliano Perotta. i 10. Otvarajući sastanak predsjedavajući MAG-a. Glavni cilj bio je predstaviti napore i rezultate zemalja nacionalnih strategija dotaknuvši se i planova za budućnost. Bosne i Hercegovine. zadobivši legitimitet i prepoznatljivost u među- narodnoj zajednici. usredotočivši se na suvremene mirovne operacije te neke sadašnje dvojbe i problemi s kojima se suočava UN. kao i nekadašnje visokopozicionirane dužnosnike UNDPKO-a. Bila je to ujedno i prigoda za generala da se osobno predstavi predstavnicima zemlja članica budući da je dužnost zamjenika direktora preuzeo dva mjeseca uoči zasjedanja. nekadašnjeg savjetnika glavnog tajnika UN-a. RACVIAC uspio čak proširiti područje kratko se osvrnuo na izvješće o radu Središta u prvih osam mjeseci ove godine. kao i predstavnica Foto: M. Dva dana nakon zasjedanja MAG-a u RACVIAC. Uime Republike Hrvatske sastanku su nazočili Boško Rotim i Svjetlana Šimičić iz MORH-a te peteročlano izaslanstvo Ministarstva vanjskih i europskih poslova. naglasio je da je. Čičak programskih obučnih domena RACVIAC-a: Zajedničko sigurnosno okružje s fokusom na nadzor naoružanja. te predstavnik Regionalnog vijeća za sigurnost iz Sarajeva.Čičak godina. listopada 2012. koji su dali pregled primijenjenih potpore miru (OPM).indd 15 10/24/12 4:57 PM . Europske službe vanjskih poslova (EEAS). M. 15 Zasjedanje MAG-a i primopredaja dužnosti u RACVIAC-u Pod predsjedanjem Albanije. zasjedanje Multinacionalne savjetodavne skupine (Multi- national Advisory Group -MAG). vojnim aspektima mirovnih operacija. vanjskih poslova. ova je konferencija okupila više od 30 sudionika. Srbije i Slovenije. zapovjednik EUFOR-a. – 2016. Prvi dio konferencije bio je posvećen pravnim. Čičak general Zdravko Klanac. general-bojnik Zyber Dushku. uime MORH-a. Potvrđujući hipotezu da su u spomenutom razdoblju svog doprinosa brojnim operacijama potpore miru zemlje jugoistočne Europe postale davatelji sigurnosti. je bio suočen u proteklom razdoblju. Makedonije. Treća je to po redu aktivnost u sklopu dugo. broj 407 / 26. U sladu s istaknuvši da se “RACVIAC. Čičak DCAF-a iz Ljubljane. vojnih i civilnih predstavnika iz ministarstava obrane i sigurnosti. upoznali su nazočne s provedbom programa aktivnosti za 2012. listopada u RACVIAC-u SEDM-a. predstavio je novi Strateški pregled korisnika do davatelja sigurnosti” održana je 17. jugoistočne Europe u operacijama potpore miru u razdoblju više od deset M. informirao je predstavnike MAG-a o trenutačnoj personalnoj popunjenosti. a konferencija je završila nacional- ročnog projekta koji se bavi glavnim aspektima reforme sigurnosnog sektora nim prezentacijama sudionika iz Albanije. EUFOR-a – operacija Althea. 28. Brigadir Massi- HV 407_15.u je održana i ceremonija primopredaje dužnosti direkto- ra: veleposlanik Branimir Mandić iz Bosne i Hercegovine preuzeo je dužnost od veleposlanika Nikole Todorčevskog iz Makedonije. u RACVIAC-u je 9. koji je dao pregled povijesti i glavnih načela mirovnih operacija. te general-bojnik Robert Brieger. Voditelji triju Foto: M. potpredsjednik SEDM-a. Veleposlanik Mandić je do dolaska na mjesto čelnog čovjeka RACVIAC.

zb u vojarni “Zemunik” te su neraskidiva karika u kompletnom funkcioniranju zrakoplovstva Zrakoplovno-te Sve je počelo s Utvom . no Utva je ostala u Zemuniku. Drugi stupanj održavanja zrakoplova i helikoptera Zbog profesionalnog i kvalitetnog rada Zrakoplovno-tehnička bojna je tijekom ovih 20 godina izrasla u nezamjenjivu sastavnicu 93. kad pregled i probni let i tako potvrdimo našu osposobljenost se i počeo sustavno ustrojavati rad za održavanje zrakoplova u drugom stupnju. dvogodišnje i petogodišnje preglede tehničari u Bojni osposoblje- ni su i za otklanjanje većih kvarova na Pilatusima i helikopterima a osi- guravaju i letenje uključujući i noćni Održavanje izbacujućih sjedala na start za sve letjelice u 93. pojasnili su nam stožer- plova i za održavanje i potporu letenja ni narednik Jozo Pavić i skupnik Ivan Milat. Osim što su zaduženi za drugi stupanj odr- žavanja koji obuhvaća povremene. ke po raznim specijalnostima. 16 broj 407 / 26. Zapovjednik dodatnih dva i pol sata leta bojne je bojnik Milorad Zubčić koji što je bilo dovoljno da se vrati u Zagreb. prisjeća se kako je zrakoplovstva. ali i odobrenje za plovno-tehnička bojna. No. napravimo kontrolni samog početka. sjedala u potpunosti se rastavljaju likoptera u Divuljama. Za održavanje školskih održavanje zrakoplova u zrakoplova u drugom stupnju u Ze- drugom stupnju započelo s muniku i transportnih helikoptera jednom Utvom koja je u li. obuku su provodi- pregled i probni let i pokazali da su pravi profesionalci. zrakoplova. ratnim vremenima uz svakodnevne Nakon Utve 1996. li između uzbuna i uspijevali u tim Poslije je uslijedila isprika. kaže je na zrakoplovnoj tehnici radio od Zubčić. zrakoplovne baze. ali i za potporu sveukupnom letenju u 93. Zaduženi su za održavanje školskih zrakoplova u drugom stupnju u Zemuniku i transportnih helikoptera Mi-8 na letjelištu Divulje.zb u iz Zagreba. godine došla poru sveukupnom letenju u 93. Javili su kako zrakoplovno-tehničke komponente je resurs za povremeni pregled na Utvi istekao te da je 93. godine došli su Pilatusi.indd 16 10/24/12 4:58 PM . U sklopu dišnjim i šestogodišnjim pregledima bojne su satnije za održavanje zrako. htjeli da Utva ostane u Zadru. zatim helikopte. Od početka su nužno napraviti kontrolni pregled. ratne zadaće provesti i po 70 sati obu- ri Bellovi a potom i Zlinovi. zb te za Pilatusu radi se na redovitim dvogo- prolazne zrakoplove HRZ-a. listopada 2012. karika u kompletnom funkcioniranju godine. mi smo. odnosno od 1992. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Dobili su odobrenje za intenzivno radili. ali i za pot- stopadu 1993. Imala je 50 sati vojarni “Zemunik” zadužena je Zrako- naleta. Mi-8 na letjelištu Divulje.nezamjenjiva s Bojnik Milorad Zubčić. te godišnje. Bojnik Zubčić te se rade provjere svih njihovih očekuje i da bi mogli opsluživati i dijelova provoditi osiguranje letenja i za druge HV 407_16_17_new. Zrakoplovni tehničari neraskidiva su zapovjednik Bojne od 2003. U sklopu pregleda koji traje stacionirane u Zemuniku i satnija za tjedan dana za dvogodišnji pregled zrakoplovno-tehničko održavanje he.

Neprekidno rade i na usavršavanju svojih kadrova. u Bojnu na praktičnu nastavu dolaze učenici zadarske i velikogoričke zrakoplovno-tehničke srednje škole te studenti velikogo- ričkog veleučilišta. a prekvalifikacije u suradnji sa Sre. 0 do 24. 17 Leida Parlov. intenzitet letenja iz zrakoplovnog tehničara potrebno če. odnosno svega što je tri tehničara i postupno ih uvodili vezano uz sigurnost letenja. jer je za obuku i u cijelosti Posla ima sve više jer se. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. zb zrakoplove. tiri godine. a ne samo one HRZ-a za Natporučnica Iris Puljić što također imaju sposobnosti. U njezinoj su desetini profe- dištem za obuku HRZ-a i PZO-a. osposobljavanje jednog samostalnog ističe. elektrooprema) najveći dio posla. vremenskim uvjetima” jih tehničara. u posao. No. a njezini su tehničari i u misiji ISAF u Afganistanu. od većina ih je iz Zrakoplovno-tehničke opsluživanja zrakoplova škole u Zadru. snimio Daniel Bernazza Provjera parametara zrakoplova i motora prije povremenog pregleda tehnička bojna a sastavnica 93. “lomi (instrumenti. Kad logističke potpore Zrako- je o zrakoplovnim tehničarima riječ. kaže Puljić. gorivom.indd 17 10/24/12 4:58 PM . plovno-tehničke bojne. kaže Zubčić. Kad sionalni vatrogasci i vozači koji imaju prekvalifikaciju je o specijalnostima riječ najpotreb- ovisno o tome što rade. zapovjednica je Voda za ravno povećanje zadaća povećalo bi opsluživanje letenja koji broj rukovatelja specijalnih vozila za je u funkciji cjelokupne opsluživanje i osiguranje letenja. ljeta zbog pojačanog letenja plova u drugom stupnju rade u Bojni. godine u godinu povećava. kisikom. Na. broj 407 / 26. “Na niji su im tehničari specijalnosti IRE njima se”. n HV 407_16_17_new. dušikom bilo kad bi svake godine dobivali do pa do vatrogasne potpore. Rade od i rukovatelji specijalnih vozila. svaki dan u svim osim obuke i prekvalifikacije svo. Isključivo zbog profe- sionalnog i kvalitetnog rada Zrako- plovno-tehnička bojna je tijekom 20 godina izrasla u nezamjenjivu sastav- nicu 93. Preobuku tehničara za Najintenzivnije je tijekom održavanje pojedinih tipova zrako. listopada 2012. protupožarnih zrakoplova. Idealno bi. radio.

bolje shvatili gradivo. Dugoročan je to projekt od osam tjedana.Military Training Center ) od ANA-inih granskih škola. bojnik Damir Kos i časnički logistike. listopada 2012. daleko od dine.Škola logistike. snaga više je njih s iskustvom iz ranijih stike razvija se u Školu borbene potpore misija te rada u međunarodnom okru- ( CSS . godine pa je na temelju toga hvale. na Pol-e-Charki II u četiri odsjeka: ku- ran za napredno.indd 18 10/24/12 4:58 PM . kojoj se krajem iste godine njihovih oružanih namjesnik Samir Brakić. Tečaj daje znanja potrebna za vožnju u skladu s afganistanskim zakonom.Combat Supprot School) koja je ženju što provedbi zadaća daje dodatnu organizirana u tri razine: škola logistike. projektu se priključuje i Francuska stike tri hrvatska predstavnika. Bojnik Kor- nical Advisory Group).. ma ANA-e u uslužnim djelatnostima i haničare (DMS . AILT program i hrvatski mentori. transport. snaga povjedništva za potporu. bojnik svojih najmilijih kako te 2008.. dok je jedan odjel odgovo. HMMWV i MTV ANA Misija ISAF Misija Škole jest podržati razvoj i izgradnju ANA CSS Škole logistike kao jedne od ANA-inih granskih škola. održavanje sobljavanje vojnika za logistiku. Afganistance. individualno ospo. higijenskim pravilima. ili instruktora za održavanje. streljiva. 18 broj 407 / 26. a provodi se dočasnike. AILT je osoblja u CSS školi. Trenutačno su tri hrvatska predstavnika u Školi i rade s mađarskim kolegama. života i rada. što su dragovoljno kolegama. hrane i uredskog ma- Ministarstvo vanjskih poslova. odjeće. a Škola logi. instruktora za pri.kuharskim postupcima. Hrvatski mentori. Među pripad- s kolegama iz Belgije i Mađarske. Misija (oružja i vozila) i obuka vozača. godini a bila je jedina ne . kvalitetu. Vode znanja. harstvo / opskrba.Driver and Mechanic Zahvalni su Hrvatima premu hrane na kuhinji autoprikolici čija je zadaća točenje goriva. HV 407_18_19_new. najveća je škola te (Napredni individualni program logi- broji više od 50 posto ukupnog broja stike) dio je škole ANA CSS. kako bi nakon završetka temeljne vojne obu- se osposobljavali časnici. Tijekom 2007. u kojoj sudjeluju Od početka ljeta 2010. Logistička obuka odgovoran za provođenje temeljne logi- provodi se u četiri odjela za časnike i stičke obuke ANA vojnika. za vozila LTV. Svi se slažu u nost u 2012. a provodi nistanskom narodu. dočasnici ke kako bi stekli osnovna logistička i vojnici u području logistike. započinje s radom ANA Škola bi pridonijeli razvoju Ivica Kordić. dočasnici i vojnici u području logistike. koji im (GAFTAG . svesrdno pomažu pro. obuke vojnika prometnih specijalnosti ra GAFTAG. go. uz osnove preventivnog održavanja. na terenu i upravo Hrvate. osim je afganistanski časnici a mentori. kako bi se osposobljavali časnici. djelatnici Za- priključuju i Talijani. nicima mađarskih i hrvatskih oružanih žuju se timu tijekom 2010... Tečaj transporta i vožnje je namijenjen za osoblje određeno za vozače automobila i kamiona. instruktora vožnje. ANA. Vojnici Škole jest podržati razvoj i izgradnju dolaze iz Vojno-obučnog središta Ka- ANA CSS Škole logistike kao jedne bul (KMTC. usmjeren na osamostaljivanje ANA-e Bojnik Ivica Kordić mentorira afgani- Bilateralni program pomoći između Afganistanski kolege u području logističkog osposobljavanja stanske kolege u kuharskom odsjeku.German Armed Forces Tech. Suradnja s OS-om Republike škola za upravljanje financijama i škola Mađarske je prisutna u svim područjima za upravljanje ljudskim resursima. pridru. U koordinaciji s naći najbolja rješenja je dokazala u izgradnji Afganistanskog dić također sudjeluje u provedbi Tečaja afganistanskim Ministarstvom obrane kako bi polaznici što kvalificiranog pedagoškog tima poput opskrbe koji je namijenjen pripadnici- utemeljena je Škola za vozače i me. Obuka traje šest tjedana. pripremom hra- je 2002. izdavanje School). nju te uporabi kuhinje autoprikolice što za mentore imaju skupina njemačkih Oružanih snaga ga početka Afganistanci uvježbavali pod nadzorom dočasnika. projekt koji financira njemačko što žele pomoći afga. Trenutačno su u Školi logi- ovdje. Vlade Islamske Republike Afganistan za naše pripadnike i uvježbavanja. Osmišljena je kako bi gdje se vojnici upoznaju s osnovnim (GIRoA) i njemačke Vlade dogovoren imaju samo riječi dosegnula punu operativnu sposob. posluživa- uspostavljena Tehnička savjetodavna jednome: sretni su vojna ustanova u kojoj su od samo. Svoju učinkovitost već u stacionarnim uvjetima. Hrvatski pripadnici rade s mađarskim Ministarstvo obrane.

tako i polaznika) i ispit. Podučavamo instruktore primjeni metodike. imaju upravo Hrvate. Tečaj održavanja lakog na. M240. Također pomaže- mo u izradi planova i programa. Afganistanski vojnici njen za osoblje određeno za vozače rade s mađarskim mentoriranom osobom. uz osnove hrvatska predstavni. kao što je otklanjanje zastoja na i dočasnicima koji su u njezin razvoj oružju. ANA. jedan je od pripadnicima ANA-e koji su određeni simbola afganistanske vojne obno- osobljem za održavanje naoružanja. a dio statusa koji uživa zasigurno Oni uče osnovne vještine održavanja može zahvaliti i hrvatskim časnicima oružja. “Vrlo je važno da mentori budu dosljed- ni i pravodobni kada se bave sa svojim ANA mentoriranim osobama. znanja potrebna za vožnju u skladu s su u Školi logistike tri i mentorirani su profesionalni partneri. utkali svoje znanje. AILT se planira preseliti u nove tečaja osposobljava polaznike u for. n HV 407_18_19_new.indd 19 10/24/12 4:58 PM . se uči ponavljanjem na praktičnim pri- vršili brojne tečajeve mjerima. Polaznici tečaja u jednome: sretni su što za mentore i časnički namjesnik koja je samo privremeno rješenje dobivaju vozačku dozvolu vojne razine Samir Brakić. listopada 2012. daleko od svojih najmili- no. Kažu kako su mnogo racijama. ke imaju samo riječi hvale.mentor pravila skladištenja uz uporabu pro. pre. u svako doba na raspolaganju te da vaju provesti preventivno održavanje. sionalizam. logistike vojne obuke logistič- “Na predavanjima su zastupljena dva kog osoblja u rujnu 2010. Tečaj daje kolegama. ci Zapovjedništva za pomažu pronaći najbolja rješenja kako šatorima. koji im svesrdno te su i obuka i smještaj polaznika u BC. M24. dari i paštu. Vrlo su dobri u tome“. miranju i provođenju konvoja u ope. djelatni. kao što je otklanjanje zastoja na oružju. Hrvatska može biti ponosna što ima provjeru i servis na razini postrojbe s takve časnike i dočasnike. što su drago- 20 tečajeva s 30 polaznika istodob. pisane dokumentacije. bojnik Ivica Kor. HMMWV i MTV.. uz potporu bi polaznici što bolje shvatili gradivo. Osim tih oružja polaznici dobivaju osnovna saznanja o minobacaču M224. utovaru i istovaru putnika i naučili od svojih mentora koji su im tereta. stav je bojnika Kordića. afganistanskom narodu. ka vozača (automobila i kamiona). oružanih snaga. kaže časnički namjesnik Brakić. Poseban trotjedni dio voljno ovdje. prihvatiti sve izazove i poteškoće te biti strpljiv i spreman od- terijala od nižih ustrojbenih cjelina do Tečaj transporta i vožnje je namije. jih kako bi pridonijeli razvoju njihovih zidane objekte do kraja 2013. Tečaj održavanja lakog pješačkog naoružanja je namijenjen pripadnicima ANA-e koji su određeni osobljem za održavanje naoružanja. Kao logistički mentor automatski se pret- postavlja da znate svoj posao i da ste kvalificirani za podučavanje. rastavljanje/sastav- ljanje. Problem je nepi- polaznika ANA-e i smenost. logistike učinkovita je.Škola dodijeljenim vozilima na kotačima“. pod nadzorom afganistanskim zakonom. Hrvatski pripadnici vojiti dovoljno vremena za interakciju s razine kandaka. Afganistanski kolege za naše pripadni- dočasnika. iskustvo i profe- ventivno održavanje sa sljedećim oruž. Baza ima maksimalni ka.”Pripadnici ANA-e se osposoblja. pacitet od 800 kreveta za smještaj uspješno položen teoretski i praktični Zahvalni su Hrvatima što žele pomoći (kako instruktora. Održava- nje profesionalnog izgleda i ugled. rastavljanje/sastavljanje. Sva tri naša pripadnika u Školi logistike ističu kako je važno biti potpora osoblju koje mentoriraju. Vrlo je važna i se osposobljavaju u primjeni osnovnih automobila i kamiona. Trenutačno izgradnja partnerskih odnosa . budući da polaznici obuke idu natrag u borbene postrojbe. više od 3500 jezika. M203 bacač granata. M9 pištolj. godine. preventivno održavanje Silvia Filošević Škola jem: M16A2/M4. nakon pet tjedna temeljne obu. pre- sudni su za proces mentoriranja. M249. Oni uče broj 407 / 26. moraju znati sve vrste oružja. Tim dijelom obuke bavi se boj. a pri tome im nesebično pomaže časnički Od početka temeljne namjesnik Samir Brakić. za vozila ka. teorija ANP-e uspješno su za. profesional- kaže bojnik Kos. što je ponekad za polaznike vrlo naporno. vojno-stručna obrazovna osnova pješačkog naoružanja je namijenjen koja se još uvijek razvija. nik Damir Kos. preventivnog održavanja. no i to smo premostili. Završ- ni ispit sastoji se od praktičnog dijela. 19 osnovne vještine održavanja oružja. kao i otkloniti sve zastoje. Osim toga mentor je predstavnik Vlade i svih koa- licijskih nacija“. bojnik Damir Kos Obuka se trenutačno provodi u bazi LTV. ve. Svi se slažu dić.

snaga RH. obučavati helikop. 20 broj 407 / 26. nakon čega je u amfiteatru predavanje na temu “Vukovarska bitka” održao brigadir Željko Živanović. Obuka zrako- plovnih posada helikoptera i zrakoplovnih tehničara održana je u sklopu preduputne obuke i pripreme pripadnika za mirovnu operaciju ISAF u Afganistanu (International Security Assistance ZBRINJAVANJE HITNIH STANJA U Force) u kojoj će hrvatsko-češki zrakoplovni mentorski timovi. dok je predstavnik UzP GS OSRH. M. brigadir Domagoj Sivrić. 17. 93. održao prezentaciju “Izazovi OSRH nakon ulaska u NATO savez”. je listopada svečano obilježe- na 19. jedan od Zadrinih suboraca. dok je vijeća za reanimatologiju iz studenoga 2010.Air OJI Advisory Team Pre-deployment Training Course). obljetnice škole U vojarni “Zemunik”. Mihovila predvodio je vojni kapelan o.indd 20 10/24/12 4:59 PM . i časnik za MVS. AAT PTC . Karačić  OJI Izaslanstvo OS Republike Albanije na HVU U sklopu bilateralne vojne suradnje s Republikom Albanijom. zrakoplovnoj bazi HRZ i PZO. Zapovjednik tečaja hitni medicinski postupci (ALS . zrakoplovne baze s helikopterima BELL-206 B. do davnu potporu institucija i postrojbi SAD-a. a predavanje o Blagi Zadri Zoran Šan- gut. Zoran Vujičić. PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI terske eskadrile Afganistanskog ratnog zrakoplovstva (AAF) na kabulskom aerodromu KAIA. tečaj zajedničke obuke hrvatskih i dekana HVU-a brigadira Lozančića. Gosti i polaznici Zapovjedno-stožerne škole “Blago Zadro” predvođeni dekanom HVU-a brigadirom Marinkom Lozančićem. Marko Vučak. Svečanost obilježavanja 19.Advanced Life bio je hrvatski pilot.. uz savjeto. U Kabinetu zdravstvene službe Središta za Tečaj koji su zajednički osmislili hrvatski i češki timovi.  OJI HV 407_20_21. uspješno završio 2. Tom je prigodom predstavnik Uprave za obrambenu politiku MORH-a. načelnikom Ratne škole “Ban Josip Jelačić” brigadirom Antunom Čičkom i zapovjednikom ZSŠ”Blago Zadro” brigadirom Zvonkom Brajkovićem paljenjem svijeće i polaganjem vijenca ispred biste Blage Zadre odali su počast istinskom ratniku i heroju Domovinskog rata. dvotjedna napredna letačka obuka provedena na helikopterima i u cijelosti su je održali medicinski djelatnici Mi-171 Sh u Zemuniku. u Češkoj Republici. brigadir Darko Šebrek. prema NATO standardima i procedurama. pukovnik Slavko Kokot. pukovnik Michael Križanec. njegov uvodni Support) u skladu sa smjernicama Europskog dio održan je na simulatoru u Ostravi. obljetnica ZSŠ “Blago Zadro” Na Hrvatskom vojnom učilištu “Petar Zrinski”16. listopada održana obuka “Zbrinjavanje hit- u projekt NATO inicijative Pametna obrana (Smart Defense) te nih stanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“. listopada 2012. prihvaćen je i uvršten 4. Zbog namijenjena vojno-medicinskim djelatnicima. listopada su HVU posjetili polaznici i nastavnici četvrte ge- neracije sigurnosnih i obrambenih studija Zapovjedništva za obuku i doktrinu Oružanih snaga Republike Albanije. a uspješno ju je završilo 19 helikoptera 93. obljetnica Zapovjedno-stožerne škole “Blago Zadro”. je izazvao zanimanje ostalih NATO i partnerskih zemalja. 12. VIJESTI IZ OSRH HRVATSKO-ČEŠKA OBUKA ZRAKOPLOVNIH TIMOVA 19. liječnika i medicinskih tehničara/sestara OS RH. te 20-minutnim filmom o Blagi Zadri. je nastavila se u Časničkom domu prigodnim obraćanjima zapovjednika Brajkovića listopada. Misu zadušnicu za general-bojnika Blagu Zadru u kapelici sv. obuku i doktrinu logistike u Požegi je od 1. toga je mađarsko ratno zrakoplovstvo na ovaj tečaj poslalo svog medicinskim timovima iz sastava Oružanih predstavnika kao uvod u produbljivanje daljnje suradnje i sudjelo. a dočekali su ih tajnik HVU-a. Potporu obuci pružala je i Eskadrila iz sastava ZzP-a. U obuku su implementirani napredni vanja u hrvatsko-češkom projektu obuke pilota. održao prezentaciju “Strategija nacionalne sigurnosti RH”. i čeških savjetodavnih zrakoplovnih timova (2.

Gori. obljetnice Sokolova. be podsjetio na početke djelovanja reprezentacija do sada (prva mje- ma HVU “Petar Zrinski“ i tom prigodom održao radni sastanak s Udruge krajem 2002. koji su se osvrnuli na ratni put 5. brigadni general Slaven Zdilar. Postrojenim se sudionicima obratio izaslanik načelnika GS OSRH. na izložbi Makedonije. listopada 2012. organizirala prvu izložbu. Vidović  OJI Završeno prvenstvo OSRH u košarci Pobjedom momčadi Gardijske motorizirane brigade. akvarela. i zapovjednik 1. Osim slika u tehnici ulja na platnu. Hrvatske vojske. 12.indd 21 10/24/12 4:59 PM . odbojci.mehanizirane brigade HKoV. vanje reprezentacija Hrvatske. Tom su se prigodom FIFA CUP u nazočnima obratili zapovjednik Gardijske oklopno-mehanizirane brigade HKoV-a.Gore. 2010. časnički namjesnik Davor Petek koji je na Ostojić je prilikom otvorenja izlož. Vedran Mra- kojima budu raspoređeni. izobrazbe upoznali su prvog dočasnika s trenutačnom situacijom na te redovito organiziraju zajedničke Dario Nikšić. Predsjednik Udruge Ivo potvrdila svoj visoki renome i osvo- Prvi dočasnik OSRH. stolnom tenisu te potezanju užeta. regionalno prvenstvo FUTSAL CISM-FIFA CUP uz sudjelo- Prvi dočasnik OSRH posje- izložba li- tio HVU “Petar Zrinski“ kovne udruge dugo selo U galeriji Ministarstva obrane “Zvonimir” 12. BiH. Dalibor Jukić. te domaćina su predstavljeni i kiparski radovi te C. obljetnica Sokolova Prvenstvo U sklopu obilježavanja 20.. je listopada u vojarni u Našicama obilježena 20. je listopada otvore- na izložba članova Likovne udruge Dugo Selo koji su njome obilježili desetu obljetnicu svoga djelovanja. godine kada se sta u Beogradu 2009. U utakmici za treće mjesto Gardijska oklopno-mehanizirana brigada bila je bolja od momčadi HRZ-a i PZO-a s 21-15. bojnik Ivan Miloš. te u Domu 2011. Ante Kruljac. Bagarić. te je od Od tada je Udruga organizirala niz Buljan. Petar na kojima planira raditi za vrijeme obnašanja dužnosti. gdje im je i danas Hrvatsku reprezentaciju predstav- Isto tako pojasnio je način svog rada i ukratko izložio težišne zadaće sjedište. posjetio je sa svojim suradnici. napredovanju kao i promicanju. Mario kako sada na školovanju tako i nakon školovanja u postrojbama u a surađuju i s likovnjacima iz su. mehanizirane bojne Sokolovi Gardijske oklopno . te treća mjesta u N. rujna do 4. zalju. 5.M. gardijske brigade Sokolovi i Dan 1. izložbi. Sudjelo- valo je 12 momčadi iz većine grana i rodova OSRH.  OJI HV 407_20_21. 21 20. grafika i gvaša. izbornik Ivan Zubić školovanju te iznijeli svoja razmišljanja i zapažanja o radu i položaju skupne izložbe. od 30. njezin doprinos u Domovinskom ratu ali i na NATO vođenu operaciju ISAF te UN mirovne misije kao nove okolnosti u kojima se pripadnici bojne i brigade danas dokazuju.. listopada. listopada 2012. naraštaja Visoke dočasničke sjednih Općina Brckovljani i Rugvica vak. brigadir Siniša Jurković.. gardijske Crnoj Gori brigade.  S. Siniša Lekić. mehanizirane bojne Sokolovi (GOMBR) položili su vijenac na spomen-obilježje poginulim pripadnicima 5. pohvalivši organizatore i sudionike za fer i kvalitetno natjecanje. listopada  OJI održano je 4. te treneri Tihomir Galić i Domagoj dočasničkog kadra u OSRH. njihovu statusu. je listopada završeno prven- stvo Oružanih snaga Republike Hrvatske u košarci (street ball) koje su organizirali kineziolozi Hrvatskog vojnog učilišta i Središnjice za upravljanje osobljem. gbr u vojarni “Bosut” u Vinkovcima. Mestu ih je upoznao s promjenama koje se mogu očekivati u budućem bljenika likovnog izričaja. Luka Katušić. polaznika zatražio da svojim radom i ponašanjem budu primjer. mehanizirane bojne Sokolovi. Nakon svečanog postrojavanja održana U Danilovgradu u Republici Crnoj su sportska natjecanja pripadnika brigade u malom nogometu. likovnih radionica i kolonija. obljetnica ustrojavanja 5. Miočević. T. Alen Bešić. broj 407 / 26. naraštaja Visoke dočasničke izobrazbe na kojem okupila skupina entuzijasta. Polaznici 11. Slovenije. FUTSAL CISM- a 11. a sve su utakmice odigrane na sportskom terenu vojarne HVU-a “Petar Zrinski”. Hrvatska je reprezantacija drvorezi. a u uzbudljivom finalu ekipa Gardijske motorizirane brigade bolja od momčadi HRM-a s rezultatom 21-14. predstavnici 1. i Vinkovcima polaznicima 11. ljali su igrači Zoran Kovačević. jila treće mjesto pa je najuspješnija dužnost stupio 1. Marko Družić. Nakon finala uslijedilo je svečano zatvaranje prvenstva.) radu dočasnika. Ante Šećer. i Danilovgradu 2012.

te gotovo 500 korektivnih intervencija na avi. litara goriva. pregleda koji se obavljanju svakih 50. 100 i 200 ski organiziranim snagama Oružanih snaga pada u Dubrovniku u sklopu manifestaci. priobalju i otocima. listopada 2012. poslijeletnih i međuletnih pregleda. te obuku zrako- naporima u akcijama gašenja požara tijekom protupožarnom izviđanju. listo. svibnja do 1. n HV 407_22_23. od 15. U tom avionima Canadair CL 415. stupnju. i II. vojarni „Zemunik“ u sastavu 93. Najviše Airtractora AT 802 A Fireboss. Tijekom protupožarne sezone sti imovine i građana Republike Hrvatske i plovni tehničari obavili su više od 4000 prijeletnih. A. probnih pilota. zrakoplovne baze U ovogodišnjoj PP sezoni od 15. 2 Airtractora AT 802 F i 3 odvijanju turističke sezone koje dodjeljuje u jednoj PP sezoni na požarištima do sada. li. koje se svake godine je ”Dani hrvatskog turizma 2012” preuzeli onima. Priznanje ”Turistički cvijet “ preuzeli su zapovjednik Protupožarne eskadrile bojnik Davor Turković (pilot) te natporučnik Vedran Vedrić (tehničar) i satnik Milan Došen (pilot) PRIZNANJE Marinko Karačić. kapetana. te izbačeno 56 500 tona vode. listopada snage Eska- turista koji ljetuju u Hrvatskoj. Uime Pro. I. Zrako. mjera zaštite od požara od interesa za Re- Protupožarna eskadrila (PPE) stacionirana je u publiku Hrvatsku. svibnja do 31. zrakoplovne HRZ i PZO dobitnik je posebnog priznanja stopada Protupožarna eskadrila sudjelovala je u baze HRZ i PZO. a obuku kopilota.indd 22 10/24/12 4:59 PM . AF i AT 802 Fireboss za gašenje požara na svim pripadnicima Eskadrile na iznimnim od čega 1600 sati u izravnom gašenju požara i kopnu. Ovim se priznanjem odaje zahvala je razdoblju ostvareno više od 2400 sati naleta. Airtractor AT 802 2012”. Utrošeno je oko 1 125 000 plovnih tehničara za održavanje tehnike u ljetnih mjeseci čime su pridonijeli sigurno. sati. 54 periodična drile podređuju se Protupožarnim namjen- tupožarne eskadrile priznanje su 19.  PPE osigurava Organizacijski odbor Hrvatske gospodarske požara bilo je u Splitsko-dalmatinskoj županiji. snimio Davor Kirin Protupožarna eskadrila dobitnik priznanja “Turistički cvijet” Protupožarna eskadrila 93. 22 broj 407 / 26. U zadnjih pet godina PPE sudjelovala je u ustrojavaju za provedbu zadaća Ministarstva zapovjednik Protupožarne eskadrile bojnik gašenju više od 1300 požara izbacivši na požarišta obrane i Oružanih snaga RH iz Programa Davor Turković (pilot) te natporučnik Vedran vode koja odgovara pokrivnom prostoru oko 18 000 aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih Vedrić (tehničar) i satnik Milan Došen (pilot). nogometnih igrališta. komore i Hrvatske radiotelevizije u sklopu snage Protupožarne eskadrila sudjelovale su i tri nastavnika letenja i letača mehaničara na akcije ”Turistički cvijet-kvaliteta za Hrvatsku puta u gašenju požara u Bosni i Hercegovini. RH (PP NOS OS RH). U svom sastavu ima šest za izuzetan doprinos i pomoć u sigurnom gašenju 329 požara. To je najveći broj intervencija Canadaira CL 415.

Moguš. Monografije prikazuju vatske vojske i Domovinskog rata. Svakako su bitno mjenik ministra unutarnjih poslo. OSRH. predstavnici MORH-a. onakve kakve su zaista bili. monografijama 1. za. zaključio je general Lucić. podsjetio je pukovnik u svim operacijama Hrvatske voj. a svakako je potrebno poticati i druge ratne postrojbe da se uključe u slične projekte. gbr) i brigadir Marko Leko (3. Domovinskog rata. rekao je da su monografije glavni urednik umirovljeni gene. obrambenim i oslobodilačkim. je listopada održana gardijske brigade Vukovi te Jedinice svojevrsnu kronologiju a svakako je potrebno poticati i svečana promocija triju monografi.HGZ). u prvom redu posvećene palima ral zbora Josip Lucić. ali Kotromanović. U realizaciju Prigodnim govorima nazočnima su đene za slobodnu prodaju. broj 407 / 26. Sokolovi. gardijske brigade Kune monografije 5. Njima će se također ral-bojnik Milenko Filipović (1. 7. Lucić. listopada 2012. zaključio je Nazor. n HV 407_22_23. 1. kao i drugih značajnih noviju hrvatsku povijest onih koji su ga realizirali  i daje Uz urednike izdanja i bivše pripad. general-pukovnik Drago Lovrić. u slične projekte. Monografije nisu predvi. hova ratnog puta. Dosad su već tiskane i pred. su nekadašnji zapovjednici. dokumentima. hrvatska javnost dobiva jasan uvid Ministarstva branitelja i udruga u značenje gardijskih brigada i nji- proizišlih iz Domovinskog rata. stavljene monografije 2. veteranima Domo- ravnatelj Hrvatskog memorijalno. te recenzent za Hrvatsku. s nistar je naglasio da su gardijske članovima udruga brigada vali u njihovu stvaranju zahvalili ciljem dokumentiranja povijesnih brigade. saborski zastu.gbr). se obratili ministar obrane Ante već se planira njihova postignućima i bitkama”. središta za izobrazbu. ske. Kuna i 1. lih pripadnika gardijskih nografijama. a Glavni Kotromanović i načelnik GS OSRH podjela obiteljima poginu.indd 23 10/24/12 4:59 PM . hrvatskog gardijskog zdruga U dvorani Doma OSRH “Zvonimir” Pauci. Sada je prva edicija mono. 23 Domagoj VLAHOVIĆ. Ratove je u dijelom umirovljeni zapovjednici i budućnosti moguće izbjeći jedino pripadnici gardijskih brigada koji su ako se o njima piše i izučava ih se. ali sigurno je da istaknuo da je riječ o “iznimnom puta. godine. dove. gardijske brigade događaje koji su obilježili duhvatu” koji pokazuje silan trud i 1. umirovljeni general Josip umirovljeni pukovnik Antun Moguš. Domovinski rat. gardijskih brigada iz druge ratne postrojbe da se uključe ja postrojbi OSRH u Domovinskom kitje. 9. polazište za daljnje znanstvene ra- va Evelin Tonković. latnici OSRH i MORH-a. gardijske Izdavanje monografija jedan je od vojne i civilne knjižnice. gardijske brigade Pume. obrambenim i oslobodilačkim. ratnog ratu 1991. se ponosi svojim ratnim putem. gardijske brigade će u budućnosti biti realizirane i te su podsjetnik na ljude i uređivačkom i nakladničkom po- Tigrovi. dokumentacijskog centra Domovin. Uime postrojbi predstavljenih u mo- stožer je nakladnik monografija. i specijalna policija bili okosnica jektu. rekao je. danas čelnici. gene- činjenica o nastanku Hrvatske voj. koristiti i vojne škole. sjećanje na povijesne trenutke. hrvatski gardijski zdrug koji su sudjelovali u pro. 4.-1996. istaknuo je na promociji ministar Ante Kotromanović Predstavljene monografije Tigrova. načelnik GS OSRH to ne znači da nisu temeljene na general-pukovnik Drago Lovrić. te kratko podsjetivši nazočne na ratnu brigade Gromovi. promociji Ante Nazor je naglasio da mono- su nazočili ministar obrane Ante grafije nisu znanstvene studije. svima koji su sudjelo- brigada te pripadnicima i Projekt izrade započeo je 2008. a zahvaljujući monografijama pnici. od nji. odnosno predsjednici i zato stvaramo ove knjige i želimo pripadnici udruga gardijskih brigada nastaviti. brigadni general Tomo Medved (1. GS OSRH povjesnicu svojih postrojbi. General Lovrić je hova ustrojavanja. Autori poje. u Zagrebu 12. Izdanja pokazu- Monografije su predstavili voditelj ju da smo s razlogom ponosni na Projekta monografija vojno-redar. Mi. su uključeni i mnogi aktivni dje. nike navedenih postrojbi. 3. do završetka rata. gardijske brigade načina kojim se štiti dignitet Hr. Izdavanje monografija jedan je od načina kojim se štiti dignitet Hrvatske vojske i Domovinskog rata. stvenih postrojbi Domovinskog rata Urednik. “OSRH iz Domovinskog rata. hrvatskog gardijskog zdruga. Knjige predstavljaju značajan napor skog rata Ante Nazor. ske i OSRH. za posebne zadatke MUP-a RH Ra. postrojbi iz Domovinskog rata. vinskog rata i njihovim obiteljima. 1. snimio Tomislav BRANDT Gardijske brigade. više od tri stotine ljudi uključenih dinačnih monografija su najvećim u njihovu realizaciju. hrvatski gardijski zdrug i specijalna policija bili su okosnica u svim operacijama Hrvatske vojske. Riječ je o grafija završena.

” istaknuo unutar ISAF-ove koalicije ostaje predano Afgani- je tijekom posjeta Kabulu. ožujka 2012. On je istaknuo kako je “Europska unija imala vitalnu ulogu u lije- čenju povijesnih rana i u promicanju mira. I naš današnji posjet jasan da Afganistan učini sigurnim mjestom koje više je dokaz naše predanosti. Svih pedeset naroda nikada neće biti utočište teroristima. NATO-a da borbena misija u Afganistanu bude gama sigurnosti da preuzmu punu odgovornost okončana do 2014. do 31. rekao je glavni tajnik Saveza. pa će se tako od siječnja do travnja iduće godine. smanjit će se tijekom iduće godine. do 31. “Naš je cilj nova misija kojoj će u fokusu biti savjetovanje i da Afganistan bude sposoban samostalno stajati pružanje pomoći. Tafra je rekla kako je u tom razdoblju bilo upućeno 988 pripadnika OS-a od čega je u području operacije bila i 31 žena. i nakon tog roka. Inače. HV 407_24_25_new. Hrvatska će nastaviti s angažmanom u području obrane. pomirenju i suradnji diljem Europe. ožujka 2012. Nagrada vrijedna 1.indd 24 10/24/12 5:00 PM . godine. rujna 2010. te za ulogu u širenju stabilnosti na bivše komunističke države nakon pada Berlinskog zida 1989. i to sa sa- dašnjih 350. rekao je prvi čovjek Anders Fogh Rasmussen. demokraciji i ljudskim pravima diljem kontinenta i izvan njega“. glavni tajnik NATO-a stanu – i sada i dugoročno“. s snaga međunarodne koalicije zacrtan do kraja predsjednikom Afganistana Hamidom Karzaiem. rujna 2010. uputiti do 300 pripadnika.“ Na Nobelovoj nagradi čestitao je i glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen. NATO VIJESTI Anita Končar. prema odluci Odbora za dodjelu Nobelove nagrade. 2014. “zaslužila za svoju povijesnu ulogu u ujedinjenju konti- nenata.. stabilnosti i sigurnosti“. za njih 50 odnosno 100. Naime. te da se nakon toga uspostavi za sigurnost zemlje. a od svibnja do prosinca njih do 250. u skladu je s odlukama koje su donijele i još neke zemlje čiji su pripadnici u ISAF-u. 24 broj 407 / 26. prosinca. listopada 2012. Govoreći o sudjelovanju pripadnika OSRH u ISAF-u od 1. Prema riječima zamjenice ministra obrane Viš- nje Tafre. Iako je plan povlačenja Saveza na zajedničkoj konferenciji za medije. tu je odluku na raspravi o prijedlogu Odluke o sudjelovanju pripadnika OSRH u ISAF-u te Izvješću o sudjelovanju pripadnika OSRH u ISAF-u od 1. Smanjenje broja vojnika u Afganistanu Broj pripadnika Oružanih snaga RH koji sudjeluju u mirovnoj operaciji ISAF u Afganistanu. a tu je čast. foto NATO Rasmussen čestitao EU Europska unija ovogodišnja je dobitnica Nobelove nagrade za mir.“ Europska je unija važan i značajan partner NATO-a. Tu je odluku potvrdio Hrvatski sabor. od samog početka dijele zajedničke vrijednosti te uzajamo pomažu oblikovanju nove Europe. Pridonijela je napretku u slobodi.2 milijuna dolara bit će dodijeljena u Oslu 10. mentoriranja kao i savjetovanja. “NATO ostaje predan svojoj strategiji i nastojanju na vlastitim nogama. Rasmussen je u svojoj čestitci naglasio i kako Europska unija i NATO. Odluka o smanjenju snaga koje sudjeluju u mirovnoj operaciji u Afganistanu. Veselim se jačanju našeg strateškog partnerstva u promicanju mira. podržala i većina saborskih klubova zastupnika. Sjevernoatlanski savez ostaje pri Rasmussen je još jednom naglasio kako je plan svome stavu da će pomoći afganistanskim sna.

a jedan od njih ostati uz njih sve do trenutka kada će njihove snage sigurnosti biti dogodio se sredinom listopada. snage međunarodne I dok svjetske velesile razmišljaju o smanjivanju broja vojnika u koalicije naporno su radile s afganistanskim partnerima. Napadi u Afganistanu bili su i jedna od tema sastanka ministara “Nećemo dopustiti neprijatelju da ugrozi povjerenje koje smo iz- obrane koji je početkom listopada održan u Bruxellesu. “Impresioniran sam njegovom odlučnošću. ako američki Senat odobri imenovanja.Tu je odluku u Bruxellesu objavio glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen. Naime. kako je on u Afganistanu učinio izvanredan posao. Istaknuo je i kako se raduje suradnji i s gene- ralom Josephom Dunfordom za kojega je kazao. predanošću i upornošću“.indd 25 10/24/12 5:00 PM . Prema riječima glavnog raju povući Britanci. kako je uvjeren da će se izuzetnom vještinom znati suočiti sa svim izazovima koji su pred njim. a na čelu međunarodne koalicije u Afganistanu zamijenit će ga američki general Joseph Dunford koji je trenutačno drugi čovjek američkog korpusa marinaca. Nakon što je američki predsjednik imenovao ova dva generala. HV 407_24_25_new. niti da promijeni našu strategiju“. Glavni tajnik NATO-a precizirao je da je 28 zemalja članica NATO-a “jednoglasno potvrdilo generala Allena za novog vrhovnog zapovjednika savezničkih snaga u Europi”. rekao je Rasmu- ssen dodajući kako se veseli nastavku suradnje s generalom koji bi tu poziciju trebao preuzeti u proljeće 2013. zaključio je Rasmussen. Govoreći o radu generala Johna Allena. broj 407 / 26. sposobne preuzeti punu odgovornost za sigurnost vlastite zemlje. temeljit te promišljen i koordiniran proces. se u posljednje vrijeme događaju iznutra. no i da je to. šef Saveza kazao je. američki Senat tu odluku treba i potvrditi. koji ISAF-a. 25 Imenovanja u NATO-u Sjevernoatlansko vijeće odobrilo je imenovanje američkog ge- nerala Johna Allena na mjesto vrhovnog zapovjednika snaga NATO-a za Europu (SACEUR). i planiraju Afganistanu u toj zemlji još ne jenjavaju napadi. na gradili. listopada 2012. a smanjenje broja vojnika planira i Njemačka. sastanku je američki ministar obrane Leon Panetta istaknuo kako Napomenuo je i kako će doći do preraspodjele i razmještanja snaga se poduzimaju sve mjere da bi se spriječili napadi na vojnike. tajnika NATO-a Andersa Fogha Rasmussena.. Sastanak ministara obrane u Bruxellesu prema napisima inozemnih medija nekoliko tisuća vojnika plani.

Svrha je vježbe kreiranje vježbi simulacija kriznih situacija. dardizirati i uvježbati nacionalne. Srbija i Ukrajina te Zapo. Bugarska. i međuagencijske suradnje. Prema unaprijed utvrđenom planu. mehanizama za izradu i koordina- bez pokretanja stvarnih snaga i opre. listopada 2012. Hrvatska. Riječ je o prirodne katastrofe i procesa (Forum ministara obrane potporu. listopada SIMULACIJSKA VJEŽBA U Simulacijskom središtu na Hrvatskom vojnom učilištu u Zagrebu provedena je šesta po redu međunarodna simulacijska vježba SEESIM 12 Međunarodna simulacijska vježba Vježba SEESIM 12 (Southeast Eu. očuvanje javnog reda i snaga SAD-a (USEUCOM) i pred. individualni timovi vjedništvo SEEBRIG-a. Ove go. govora na nesreće i katastrofe te Republika Bugarska i na izdvojenim mira. Dan uvaženih gostiju održan je 19. vilnih ministarstava. katastrofe uz­ jugoistočne Europe) te Zapovjed. te su uključene sve ra­ se ulaganja ostvaruje mnogo ciljeva. bavanje NATO i EU standardnih bave kriznim situacijama. stan- provedba simulacijske vježbe počela za spašavanje. Make. Italija. operativnih postupaka. financijsku i savjetodavnu međunarodnog karaktera. snage za Europsko Združeno zapovjedništvo SEEBRIG i regionalne procese od- zapovjednom mjestu u Charalitzi. na glavnom jalne snage. provjera civilno-vojne međuresorne zine u pružanju odgo­ Namijenjena je donositeljima odluka vora: vojni stožeri. Bosna i Hercegovina. Zemlje pro. stavnici Oružanih snaga Kraljevine promicati regionalnu sigurnost. speci­ matrači vježbe su Gruzija i Moldova. situacija simuliranjem događaja. donija. HV_407_26_27. opera- S rope Simulation) regionalnog je i scenariji vezani za gradovima zemalja sudionica SEDM tivnu. dine na vježbi sudjeluju Albanija. U vježbi (SEEBRIG) u Larissi. uvjež- i osobama koje se u stvarnom životu visoki dužnosnici ci­ Crna Gora. Grčka. itd.indd 26 10/24/12 5:04 PM . je 15. rokovane ljudskim ništvu brigade jugoistočne Europe ciju scenarija civilnih izvanrednih me pa se tako znatno štedi i s malo čimbenikom. 26 broj 407 / 26. Misija vježbe jest izraditi. Uvježbavaju se zapovjednim mjestima u glavnim Švedske pružaju tehničku. listopada 2012.

dr. snage za očuvanje Vježba je završila 22. Osobno sam puno naučio na ovoj vježbi i nadam se da ću bar dio toga moći primijeniti u svojem daljnjem radu. razmjenjivati informacije. poticanje većavaju i poboljšavaju nacionalne (Organizacija odgovorna za koordi. direktor obučne skupine. Imamo dužnosnici civilnih ministarstava. dobri međususjedski odnosi. vježbi su uključene sve razine u pru. preko katastrofalnog potresa koji pogađa gusto naseljeno područje pa broj 407 / 26. na kompleksnim alatima za računalne simulacije pa se tako postižu znatne uštede. sudjelujem i u izradi scenarija. n HV_407_26_27. sa sjedištem vježbe u Bugarskoj. po. Kontrolna kriznu situaciju. pukovnik Krešimir Lokas. cyber-tero­ rističkog napada na ključnu infrastrukturu. transparentnost i vježbe podijeljeni su u tri skupine Ostvarili smo izvrsnu suradnju s kolegama iz susjedstva izgradnju međusobnog povjerenja. 27 do velikog šumskog požara koji izbija u pograničnom području i svojim razmjerima i brzim širenjem ugrožava više zemalja. uprava. OSRH prirodne katastrofe i katastrofe uzro. interoperabilnosti i razmjena i dijeljenje informacija. itd. Dan uvaženih gostiju održan je 19. Svi se scenariji proigravaju bez angažiranja ikakvih stvarnih snaga i sredstava. uvježbavaju se taktike. To su Obučna skupina regionalna suradnja. Suradnja s domaćim i stranim akterima je dobra. Važan dio su i tehnički sustavi za simulaciju čiji je cilj dočarati stvarnost u maksimalno mogućoj mjeri. Aleksandra Gujić. nacionalno i međunarodno. Sudionici ščlambom i naučenim lekcijama. MORH ba Moja je zadaća organizirati vježbu od samog početka pa do provedbe. koordiniranje i provedbu vježbe. sve što je potrebno za uspješno specijalne snage. za vježbu. opreme koja se upotrebljava na vježbi. listopada 2012. zavoda i agencija čiji sudi. OSRH Ja sam upravitelj lokacije (site manager). direktor nacionalnog dijela vježba. tehnike i postupci tijekom prirodnih i ljudski izazvanih katastrofa. glavni tehničar vježbe. vidjeti međusobne protokole. koje predstavljaju ljudske resurse što je u skladu s jednim od temeljnih načela naše vježbe – Vježbom se također razvijaju.indd 27 10/24/12 5:04 PM . nikaciju. javnog reda i mira. Proigravale su se situacije koje obuhvaćaju cijeli spektar ugroza. pobrinuti se i za logističku infrastrukturu. videotelekonferencije. sposobnosti pružanja odgovora na naciju odgovora na krizu). SEESIM 12 čelnica hrvatskog izaslanstva na planskim konferencijama za vježbu SEESIM. Toma VLAŠIĆ. Brinem da sudionici naših vježbi idu na tematske radionice. skupina (koja obavlja nadzor vježbe) satnik Ivica Štefanec. osigurati da ekipa koja proigrava vježbu može biti potpuno koncentrirana na nju. od klasičnog terorističkog napada. a ovo mi je druga vježba pa imam odre- đena iskustva. provježbavati procedure. stabilnost. Robert Mikac. DUZS Moja je funkcija direktor obučne skupi- ne. da su ljudi na mjestima. a nastojim organizirati rad obučne skupine i koordiniram naše aktivnosti u obučnoj skupini. listopada ra. mir. U pripremi je znatno pomoglo sudjelovanje u pripremnim konferencijama. OSRH Moja zadaća i moga tima jest osigurati nesmetanu provedbu vježbe. U izradi scenarija vježbe imao sam dragocjenu pomoć kolega iz MUP-a i iz Ureda za hitne situacije Grada Zagreba. Moja je zadaća upravljati cijelom vježbom i to tako da se brinem da sve ide prema planu. Vježba je stožernog karaktera. računala za komu- individualni timovi za spašavanje. ci akreditirani u Republici Hrvatskoj a namijenjena je za našu komunikaciju žanju odgovora: vojni stožeri. foto: Tomislav BRANDT pukovnik Radovan Palmović. Vrijednost vježbe je velika. visoki te visoki predstavnici ministarstava. U listopada a pozvani su vojni izaslani. onici sudjeluju u provedbi vježbe. Uvježbavaju se scenariji vezani za i Igrači uloga. Moja je zadaća postavljanje i održavanje kovane ljudskim čimbenikom.

vidjeti minijature ali i 2010. domovinske ka izložena maketa rađena je prema stvarnu vojnu opremu zahvalnosti i branitelja. govore o razdoblju muzeju. koji drugim hrvatskim gradovima. 5. na Dan pobjede. u Kninskom tenkova. na je 18. grafija koje prikazuju stupnjeve rada noga 2012. u različitim uobiča. vinjeta i maketa tenkova. u galeriji na kninskoj tvrđa- Domovinskog rata brodova i figura. posudio svoje ek. a su dijelom zajedno s izlošcima pred. te u projekciji foto- ničkom muzeju i traje do 18. Prvi postav izložbe stoji od 36 diorama.. Zagrebačka se izložba sa. u različitim uobičajenim maketarskim mjerilima Oluja u minijat Izložba Oluja u minijaturi otvorena zagrebačka i Vojni muzej je za stavljeni u popratnom katalogu. sponate koji iz sasvim na maketama. oklopnih vozila. oklopnih vozila. vi. stude. brodova i figura. autentičnim fotografijama i drugom iz toga doba Nakon Knina izložba gostuje u dostupnom arhivskom gradivu. kolovoza pa posjetitelji mogu jenim maketarskim mjerilima.indd 28 10/24/12 5:04 PM . zrakoplova. listopada u zagrebačkom Teh. vinjeta i maketa suprotnog kuta promoviran je u Kninu. potrebe izložbe panoima izložbe. IZLOŽBA Zagrebačka se izložba sastoji od 36 diorama. zrakoplova. Sva. Barbare. u crkvici sv. 28 broj 407 / 26. u rujnu 2010. listopada 2012. u Šibeniku u Grad- HV_407_28_29_new.

Ivan Selak i Ivica Ivandić . pripadnik neka- povodu obilježavanja Dana bra. listopada 2012. Tehnički muzej (10 . dio) Izložbu je otvorila ravnateljica Teh. izložbena dvorana) ničkog muzeja te Tihomir Bregar. autorâ Zlatka Ivkovića i Borisa Gregurića..12 h. izložbena dvorana) Domovinskog rata. Tehnički muzej (10 . Tehnički muzej. orga- movinskog rata pa posjetitelji mogu nizirana promocija knjige o improviziranim oklopnim vozilima u vidjeti minijature ali i stvarnu vojnu Domovinskom ratu. studenoga 2012. listopada 2012.umirovljeni branitelj i časnik. izložbena dvorana) je sredstvima Gradskog ureda za voditelj radionice Tihomir Bregar obrazovanje. 18 h (kinodvorana) predavanje Protuzračna obrana u Domovinskom ratu skoj knjižnici “Juraj Šižgorić”. u nakladi opremu iz toga doba. Tehnički muzej. foto: Tomislav BRANDT PROGRAM IZLOŽBE OLUJA U MINIJATURI RASPORED PREDAVANJA I PROJEKCIJA 23. 18 h (kinodvorana) a izložba predavanje Uporaba vojne tehnike Hrvatske vojske u Domovinskom ratu predavač Dean Čanić . listopada 2012. pripadnik neka- dašnje bojne Frankopan. nekadašnji predavač na Hrvatskom vojnom učilištu 8. redatelj Ivica Dlesk predavači Danijel Borović. U kinodvorani Tehničkog muzeja bit će 15. studenoga 2012. Tehnički muzej. listopada zainteresirani 14.Hrvatski memorijalno-dokumen- tacijski centar Domovinskog rata 6. Vojni muzej je za potrebe izložbe posudio svoje eksponate koji iz sasvim su. PROMOCIJA KNJIGE protnog kuta govore o razdoblju Do. listopada 2012. listopada 2012.umirovljeni branitelj i časnik. nekadašnji predavač na Hrvatskom vojnom učilištu nitelja grada Siska. a okupljenima su se obratili i Ante RASPORED ODRŽAVANJA MAKETARSKE RADIONICE Nazor. Neda Staklare. studenoga 2012. To je najveći z broj 407 / 26. ravnatelj Hrvatskog memo- rijalno-dokumentacijskog centra 27. Tehnički muzej. redatelj Srđan Segarić je od 18. Ivica Žigolić i Mišo Žutić. 29 Toma VLAŠIĆ.12 h. te Mario Werhas iz Vojnog muzeja MORH-a 25. pamćenje (2. do 25. redatelji Vinko Bre- šan. Tehnički muzej. kulturu i šport. studenoga 2012. 18 h (kinodvorana) projekcija filma Nebeski vitezovi slavonske ravni i predavanje organizator filmskog projekta Vinko Šebrek.indd 29 10/24/12 5:04 PM . n Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata HV_407_28_29_new. voditelj radionice Tihomir Bregar vić koordinatorica izložbe iz Teh. redatelj Srđan Segarić ničkog muzeja Markita Franović.Let za njena novim izlošcima i drugim pamćenje (1. dio) sadržajima. izložba je postavljena 13. Tehnički muzej. studenoga 2012. voditelj radionice Tihomir Bregar autor koncepta izložbe. dvodnevna projekcija dokumentarnog filma Rudolf Perešin . studenoga 2012.U predavač Dean Čanić . Tehnički muzej (10 . 3. studenoga 2012. Dubravko Jelačić-Bužimski i Ivan Ott. rujna 2011. 18 h (kinodvorana) predavanje Osvrt na oslobodilačku operaciju Oluja predavači Ivan Radoš i Ante Nazor . dašnje bojne Frankopan. Tehnički muzej.12 h.Let za Tehničkom muzeju. od 2. Ostvarena 10.sudionik i član posade zrakoplova 30. Dopu. 18 h (kinodvorana) projekcija filma Oklopnjaci Domovinskog rata i predavanje scenarist i redatelj Krunoslav Tomašević predavači Zlatko Ivković. Tehnički muzej. scenarist i urednik Vladimir Brnardić. 18 h (kinodvorana) mogu pogledati u zagrebačkom dvodnevna projekcija dokumentarnog filma Rudolf Perešin . 18 h (kinodvorana) projekcija filma Uvučeno-neutralno-konus i predavanje scenarist i urednik Vladimir Brnardić. 18 h (kinodvorana) u Gradskom muzeju Sisak.piloti aturi 2. studenoga 2012. redatelj emisije Vladimir Brnardić predavač Vladimir Rajtar . nastavlja svoj put te scenarist i urednik Vladimir Brnardić.

U travnju ove godine. opremanju i dostavi novih podmornica u roku od tri do četiri godine. program tzv. Konzorcij DSME izrazito je komercijalno agresivno nastupio nudeći pri tome sveukupni paket koji uključuje ne samo cijenu pod- mornica. Međutim. Očekuje se gradnja četiriju podmornica nove klase. unatoč potpisanom sporazumu. Trenutačno. dužnosnici peruanske mornarice pripremaju taktičko – tehničke zahtjeve budućih podmornice.indd 30 10/24/12 5:03 PM . vojna tehnika // novosti Peru razvija podmorničke kapacitete Peruanska ratna mornarica (Marina de Guerra del Perú – MGP). odnosno oko 2016. već i offset kao i financiranje uz dostavu potrebnih desantnih plovila. koji bi mogle “pomrsiti račune“ južnokorejskoj kompaniji kao što je bilo u Čileu i Brazilu.. koji razmatra nabavu nove klase podmornica već od 1998. M. 30 broj 407 / 26. predviđajući pritom datum dodjele ugovora o gradnji. također treba i raz- motriti ponude preostalih kompanija. offseta i financiranja bit će ključ odabira konačnog dobavljača podmornica. PTIĆ GRŽELJ Foto: Iljušin HV_407_30_31. listopada 2012. iako tek u inicijalnoj fazi. Za Peru. razmatra program nove klase podmornica koje bi zamijeni- le šest postojećih podmornica klase Angamos/Islay (Type 209/1200) uvedenih u operativnu uporabu mornarice tijekom 1970-ih i 1980-ih. očekuje se okončanje tehničkih zahtjeva koji bi trebali ostaviti dovoljno prostora za nuđenje podmornica ostalih proizvođača. No. peruanska je Vlada potpisala je Sporazum o razumijevanju (Memorandum of Un- derstanding – MoU) s brodograđevnim konzorcijem Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) za gradnju podmornica i desantnih brodova ako juž- nokorejski projekti budu odabrani kao preferabilni za navedeno.

4 m i masa od 3. godine. Prvi transportni avion IL-476 trebao bi biti dostavljen tijekom 2014. Vrhunac leta iznosi 12. svaki potiska 25. u različitim kombinacijama. Tvrtka BrahMos Aerospace Ltd. je listopada objavila kako je provela uspješno Foto: I. Projektil je pogodio označenu metu na udaljenosti od 290 km. naprednu letačku obuku borbenih pilota.10 kN. sko-borbenih aviona Jak-130 (NATO oznake Mitten). Skenderović ispitivanje paljbe nadzvučnog krstarećeg projektila BrahMos ispaljenog s neimenovanog indijskog ratnog broda. za iznos od 4. odnosno napokon je realizirana narudžba Ruskog ratnog zrakoplovstva koja je predana u siječnju 2010.. Do kraja 2015. Il-476 je u biti nova vojna oznaka transportnog aviona IL-76MD-90A koji je vrlo sličan civilnoj inačici IL-76TD-90VD. projektil BrahMos utemeljen je na postavkama i performansama nešto ranije ra- zvijene ruske supersonične protubrodske rakete SS-N-26 Yahont. a Jak-130 na svojih osam podvjesnih točaka može nositi do 3000 kg ubojnih sredstava.9 tona. i kao važan element M.5 milijardi američkih dolara. Maksimalna težina je 9000 kg.. 31 Indija ispitala BrahMos Indijska ratna mornarica 7. Avion pokreću dva turboventilatorska motora Ivchenko Progress AI-222-25. očekuje se dostava su Rusija i Indija postigle dogovor oko razvoja hipersončnog projektila 55 Jakova. broj 407 / 26. listopada održana je svečana primopredaja prvih šest škol- Mornarička kao i kopnena inačica projektila uspješno su ispitana i uvede. a preostali u idućim godinama. a za pokretanje se koristi ramjet tehnologijom. dok je maksimalni dolet  2546 km. PTIĆ GRŽELJ školovanja za ruski borbeni avion nove generacije Suhoj T-50.5 km. Riječ je o Probni letovi zrakoplovne inačice trebali bi biti okončani do kraja ove prvom od ukupno 77 naručenih aviona Jak-130 za potrebe Ru- godine. Uz navedeni domet. Navedenom inačicom indijsko bi zrakoplovstvo opremilo 40 Su. svaki pojedini projektil Dostavljeni prvi sposoban je nositi konvencionalnu bojnu glavu ispunjenu eksplozivnim punjenjem mase do 300 kg. Detalji spomenutog dogovora nisu poznati javnosti. koji su na u operativnu uporabu indijske ratne mornarice kao i kopnene vojske. Projektne oznake PJ 10. Rusko ratno zra- BrahMos 2 koji će imati mogućnost postizanja brzina u rasponu od 5 do koplovstvo na Jak-130 gleda primarno kao na platformu za 7 Maha. I. listopada organizirana u ruskom konzorciju Obje- dinenia aviastroiteljnaja korporacija.indd 31 10/24/12 5:03 PM . Novi transporteri dio su višegodišnjeg programa obnove ruske transportne flote. redizajnirana krila te ojačani trup. listopada 2012. I. koji omogućavaju postizanje maksimalne brzine od 1050 km/h. SKENDEROVIĆ HV_407_30_31. Glavne su značajke projektila duljina od 8. osnovana 1998. proizvedeni za potrebe Ruskog ratnog zrakoplovstva.8 Maha što je tri puta veća brzina U sklopu ruske tvornice JSC IRKUT Corporation početkom u usporedbi s američkim podzvučnim krstarećim projektilom Tomahawk. Ima novu pogonsku skupinu koju čine četiri znatno ekonomičnija turboventilatorska motora PS-90A-76. potpuno digitalizirani sustav nadzora leta. i kojoj je nazočio predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin. novi paket avionike. novi ko- munikacijski i navigacijski paket opreme. SKENDEROVIĆ Rusija sklopila ugovor za transportere IL-476 Na svečanosti koja je 4. Efikasno pogađa metu veća na visini od Jakovi Jak-130 10 m te ima maksimalnu brzinu od 2. Jednako tako je objavljeno kako u posljednje dvije godine. rusko ministarstvo obrane zaključilo je ugovor za kupnju novih transportnih aviona IL-476. dok maksimalni dolet iznosi 5000 km. Maksimalna nosivost korisnog tereta je 53 tone. Njegova okvirna nabavna cijena na međunarodnom tržištu kreće se oko 15 milijuna američkih dolara. skog ratnog zrakoplovstva. godine. proizvodi nadzvučni krstareći projektil BrahMos koji je razvijen zajedničkim snagama indijskih i ruskih inženjera. a preostali naručeni avioni do kraja 2020. S novim ugovorom pokrivena je proizvodnja i dostava 39 aviona. odnosno krstareće brzine od 887 km/h. na temelju više ugovora sklopljenih 30MKI Flanker-H borbenih zrakoplova.

kratke strojnice CZ SCORPION EVO 3A1 te nekoliko vrsta pištolja od kojih ćemo izdvojiti CZ 75 P-07 inače službeno naoružanje čeških policijskih snaga i nekoliko njegovih inačica Izložba naoružanja i napredne tehnologije FSEC 2012 u Pragu Future S izložba i konferencija FSEC 2012 je izvrstan forum za brojne izlagače.indd 32 10/24/12 5:02 PM . u Republici Češkoj. listopada 2012. opremi za vojnika budućnosti. seminare i rasprave stranih partnera. Udruge obrambene i sigurno- sne industrije. napredne tehnologije obrane i zaštite s posebnim fokusom konferencije na cyber-obrambene sposobnosti i izazove koje nosi bu- dućnost. najnovije obrambene tehnologije. Udruge proizvođača i prodavača oružja i streljiva. listopada održana u Pragu. sredstva za osobnu zaštitu. INTERPOL-a i FBI-a. a na ovogodišnjoj je poseban naglasak stavljen na pot- poru ključnih zadaća Saveza i to na područjima smart defence. zaštiti strateške infrastrukture. nove NATO-ove Command and Information Agency (NATO C&I). do 19. agencija i institucija a na izložbenom prostoru PVA Expo Letnany bili su zastupljeni između ostaloga oružje. Deseta je po redu izložba ovog tipa. agenci- je NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency). logistika te medicinska oprema Future Soldier.FSEC 2012 ove je godine od 17. vojna vozila. NATO-ove standardi- zacijske agencije NSA i Europske obrambene agencije. osobna oprema vojnika. Izložba je organizirana pod pokroviteljstvom Ministarstva obra- ne Republike Češke i suorganizaciju udruge AFCEA. Česka zbrojovka svjetski je poznata češka tvrtka s dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji puški i pištolja pa je ovom prigodom predstavila i posljednje inovacije iz svog arsenala poput jurišne puške CZ 805 BREN A1 koju inače češke oružane snage rabe u Afganistanu. Češke trgovinske ko- more. RNBK oprema i zaštita. EUROPOL-a. 32 broj 407 / 26. simulatori. a okupila je više od 130 izlagača vojne opreme i naoružanja iz više od 20-ak zemalja te više od 70 izaslanstava među ko- jima i predstavnike NATO-a. komunikacijski sustavi i njihova zaštita.međunarodna izložba i konferencija o vojniku budućnosti . HV_407_32_35_new.

sredstva za osobnu servisiranja i održavanja nice CZ SCORPION EVO 3A1 te zaštitu. A1 koju inače češke oružane snage ostaloga oružje.indd 33 10/24/12 5:02 PM . snimio Željko STIPANOVIĆ e Soldier Forum za razmjenu znanja i iskustava se ovom prigodom za izložbu pripre- mili češki proizvođači. 33 Vesna PINTARIĆ. Nove proizvode ne opreme i naoružanja. komunikacijski sustavi i nji. najnovije obrambene simulacijskoj jih treba izdvojiti CZ 75 P-07 tehnologije. vojnih helikoptera. RNBK oprema i zaštita. te Gruzije i Rusije HV_407_32_35_new. Česka zbrojovka svjetski je po- znata češka tvrtka s dugogodišnjom FSEC 2012 bio je izvrstan forum za su vodeći svakako Česká zbrojovka tradicijom u proizvodnji puški i pi- brojne seminare i rasprave stranih i LOM Praha. osobna žanju širokog spektra usluga rabe u Afganistanu. među kojima lota. agencija i institucija a tvrtka u području vojne opreme i i posljednje inovacije iz svog arsena- na izložbenom prostoru PVA Expo održavanja . Prezentirana su brojna teh. Strateški važna češka štolja. broj 407 / 26.LOM Praha. nekoliko njegovih ina- nološka dostignuća proizvođača voj. Ovom je prigodom predstavila partnera. logistika te medicinska i obuci čeških policijskih snaga i oprema. vodeća je la poput jurišne puške CZ 805 BREN Letnany bili su zastupljeni između europska i NATO kompanija u pru. listopada 2012. tehnologiji inače službeno naoružanje simulatori. nekoliko vrsta pištolja od ko- hova zaštita. a posebno su iz svog je programa predstavila i lo- Atraktivnu demonstraciju izvela je tvrtka Excalibur Army predstavivši nadograđenu i moderniziranu inačicu samovozne haubice kalibra 152 mm DANA – M1 CZ koju između ostalog rabe i vojske susjedne Poljske i Slovačke. pi. vojna vozila. kratke stroj- oprema vojnika. čica.

promatranje. oklopna vozila Indijska kompanija MKU Pvt. vodeći svakako Česká i protuzračne sustave. uključivši termovizijsku kameru postavljenu na stabiliziranu platformu. listopada 2012. Tvrtka obrane Češke Republike Explosia predstavila se brojnim za- nimljivim proizvodima uključujući opremu za specijalne snage EOD za. Posebno su se ovom put dalekozora i naočala za noćno opremom za tijelo dizajniranom za štite. ravak na otvorenom i ispod minus 20 stupnjeva celzijusa. izvođač zaštitne vojne opreme. uz ostalo vreće za spavanje i odjeća zaštitnih kaciga i naočala te nepro- nija u razvoju i proizvodnji moderne za ekstremno niske temperature bojnih prsluka koji je prezentirao vojne optoelektroničke opreme po. sajmu. čizme predstavio se posebnom opremom te vreće za spavanje predstavio se i za zaštitu lica. vodeći svjetski proizvođač opreme bila jedna od inovacija sajma. Carinthia predstavila se opremom svoj proizvodni program na ovom dizajniranom i prilagođenom za bo. a na sajmu se proizvodima koristi danas 90-ak zbrojovka i LOM Praha stav dizajniran za lako montiranje se predstavila nizom proizvoda iz zemalja diljem svijeta. Austrijski proizvo. nizozemski pro- u proizvodnji. ali i sustava za upravljanje no u specifičnim vojnim zadaćama. razvivši po. S odjevnim progra. Austrijski proizvođač opreme u čijem su programu uz ostalo vreće za spavanje i odjeća za ekstremno niske temperature Carinthia predstavila se opremom dizajniranom i prilagođenom za boravak na otvorenom i ispod minus 20 stupnjeva celzijusa. Softverski definiran radioure. HV_407_32_35_new. taktičkih prsluka. 34 broj 407 / 26. najzanimljivijih upravo Češka i nje- nim prslucima i ostalom zaštitnom zine oružane snage. usluga potencijalnim kupcima među snog oklopa i integriranih sustava kojima je kao jedna od trenutačno opreme za CQC predstavila se zaštit. Poljski đač opreme u čijem su programu za individualnu zaštitu primjerice proizvođač Bumar vodeća je kompa. čijim sofisticirani je komunikacijski su. Na sajmu se tradiciju u razvoju opreme za ekstre. našao i štand švedskog Saaba koji mne uvjete. još je jedan i skidanje s vojnih vozila također je svog programa. razvijen u tvrtki Mesit Přístroje đači. glave i tijela posebice američki Climashield koji ima dugu balističkim naočalama. među kojima su paljbom za tenkove. Može se povezati s drugim izvidničkim i nadzornim sustavima kao što je npr. Engleska tvrtka duge je ovu prigodu iskoristio za dodat- povijesti u dizajniranju i proizvodnji no predstavljanje svojih proizvoda i naprtnjača. Modernizirana DANA Atraktivnu demonstraciju izvela je tvrtka Excalibur Army predstavivši nadograđenu i moderniziranu verzi- ju samovozne haubice kalibra 152 mm DANA – M1 CZ koju između ostalog rabe i vojske susjedne Poljske Štand ministarstva i Slovačke. oružje. MEERKAT. Elektro- nički dio tog jedinstvenog sustava sastoji se od seta senzora. mom koji uključuje rukavice.indd 34 10/24/12 5:02 PM . razvivši posebnu tehnologiju izolacije koje rabe u proizvodnji Izložba naoružanja i napredne tehnologije FSEC 2012 u Pragu Češki ministar obrane Alexandr Vondra kalna tvrtka EVPU Defence među kojima izdvajamo mobilni izvidnički sklopivi teleskopski sustav. te Gruzije i Rusije. prigodom za izložbu pri. Zaštita očiju sebnu tehnologiju izolacije koje rabe Revision military. termalnih ciljnika za lako skidanje i modificiranje nuž- đaj-interkom VICM 208 COMBAT premili češki proizvo. tjele.

do 17. listopada 2014. nikacijskim sustavima. snaga koje rade na projektima od javnog interesa. metodologiju napada i obrane te koje riječju opremi vojnika budućnosti.. Konferenciju Future of i forum na kojem se po- Njemačka tvrtka Rheinmetall group Cyber zajedno su organi.. glavni partner konferencije. različitim komunikacijskih. demonstrirala je ovom od posebno poboljšanih materijala cija je ponajprije osmišljena za profesionalce s po. Konzultantska tvrtka Deloitte. Konferen. teroriz- dručju elektroničke i komunika- proširili. Raspon tema bio je širok a među najatraktivnije NORMANS. Iako je ovo tek ces Communications and ili vlade mogu suočiti s manji izbor onog što je ovogodišnji Electronics Association) i novim prijetnjama te što sajam FSEC ponudio posjetitelji su njezina češka podružnica. Konferencija je bila cijske opreme za zemaljske snage. WB sigurnosnim izazovima koji uspostava cyber-snaga. sustavu čija temeljna izvedba čak cyber-obrane nametnuta je oprema vojnika budućno- ne mora imati senzor ili nadzor- činjenicom o novim cyber. jednom dručja sigurnosti i informatike. a riječ je o modularnom izazovima i opasnostima u budućnosti. vojnih i policijskih napad. elektroničkih i informacijskih su.indd 35 10/24/12 5:02 PM . tehnike i postupke koristiti kako bi se od njih Sljedeća izložba “Future Forces Exhi- s posebnim usmjerenjem na cyber-obranu i cyber obranili i zaštitili. n Na konferenciji je predstavljeno i novouspostavljeno Nacionalno cyber-središte. dućnosti poznatom kao program eminentnih stručnjaka o sveprisutnim cyber. bition & Conference“ održat će se u Pragu od 15. organizacije ziju sustava IdZ-2. EUROPOL-a i FBI-a. sti i alati za cyber-obranu.. broj 407 / 26. -sigurnosne projekte. nas očekuje u budućno- mogli uživati u brojnim tehnološkim Riječ je o asocijaciji koja sti u cyber-svijetu koji inovacijama. 35 Future cyber konferencija posvećena najnovijim cyber-izazovima Poseban naglasak u sklopu izložbe bio je na odr. Tema bili su cyber-prijetnje u nadolazećem desetljeću.. Gotovo dvadesetak eminen- Norveški Thales predstavio se opre- žavanju međunarodne konferencije pod nazivom tnih stručnjaka govorilo je na spomenutu temu mom male težine za vojnika bu- Future of cyber ponudivši niz panela i diskusija između ostalog i eksperti EDA-e. mu. se pojedinci. prigodom tzv. elektroničkim i komu- okuplja eksperte iz područja zapravo nema granica. listopada 2012. HV_407_32_35_new. ni sustav postavljen na kacigi. live hacking tj simulirala hakerski s velikim stupnjem zaštite. kušao naći odgovor kako predstavila je svoju posljednju ver- zirali AFCEA (Armed For. ELECTRONICS poljski proizvođač su se u posljednjih nekoliko trendovi u istragama o predstavio se inovacijama u po- godina bitno promijenili i cyber-kriminalu. koja je ujedno i verzijama vojne opreme načinjenih stava i ima podružnice u cijelom svijetu.

propulzija za lansira. sposobnija. prvog pionira na polju ra- zumijevao tehnologije u svemiru. nabojem nabijenim česticama. pristu. topovi su moguće te se trebaju istraživati i goriva grijana laserom. 36 broj 407 / 26. elastični izbacivači). fotonska jedra te nuklearno-termičke rakete. vezani s je kako su performanse bolje iz kombi- Ovo je uključilo različite električne nekoliko tehnologija za visoki potisak nacije flor-vodik ili ozon-vodik. ne gravitacije unutar guste atmosfere koji bi trebao zamijeniti skupe po- HV_407_36_41. primjena a koja je dostupna danas te u neposred- misije. noj budućnosti jest raketa na tekući pačnija. budućnosti jest raketa što su antigravitacija. jedra na pogon Niti topovi niti nuklearno-termičke ra. Ništa od ovoga neće biti operativno u Ciolkovskog. tina Ciolkovskog. te još mnogo štošta.rakete na složenost svega (obje su kombinacije magneto-plazmo-dinamičke). kombinirani kruž. veliku opasnost te elektromagnetske. ali se ne treba nadati spek- (sunčeva ili laserska). stoljeća. tekuće i kruto gorivo. najnaprednija i još uvijek prak- prihvatili razvoja tehnologije “napred.zamisao Konstan- storno-vremenske strukture. postizanje orbitalne brzine veće od 7 prve glavne faze istraživanja ponov- nas teoretskim. nukle. treba zrak za izgaranje i raketa. za naša zemaljska lansiranja. Nakon NAPREDNE TEHNOLOGIJE Foto: NASA Foto: Reaction Engines Propulzija z a Česta pisma i poruke urednicima ča- sopisa za aeronautiku navode kako su Najnaprednija i još Nažalost. listopada 2012. Ostala poboljšanja arne termalne rakete. takularnim iznenađenjima. kisik i vodik . lansiranja zahtijevaju koncepte koji pak zrakoplova bilo nepraktično i financij- kog svemira osuđena na propast zbog nje sa Zemlje. bila mnogo učinkovitija. no uporabljivog pogonskog sustava tehnologijama. prvog pionira na polju putovanje brže od svjetlosti ili crvotoči. ali uz propulzijske pogone (elektrostatičke. U prosincu 2011. a nuklearno-termičke neučinkovitih propulzijskih pogona. tična propulzija za lansiranje sa Zemlje. vrlo visoku cijenu. raketne tehnologije iz ne. je dostupna danas ljive ili nepostojeće) ili druge nove (ili još rakete vrlo su opasne za okoliš. ketne tehnologije iz 19. Istina tehnologije za lansiranja sa Zemlje. za ove složene . ski preskupo). Američko ratno i koncepti koji rabe nuklearnu fuziju ranja sa Zemlje zbog njihove potrebe za zrakoplovstvo najavilo je financiranje ili energetske izvore bazirane na da.zamisao Konstantina Termin napredna propulzija je podra. pa čak kete nisu pogodne za svemirska lansi. elektrotermalne. njeg razumijevanja fizike . a koja trebaju ezoterične materijale (nedobav. a ne 19. promjena pro. koje su dostupne unutar našeg sadaš. stvarno nepostojećim km/s koja je potrebna za bijeg iz Zemlji. stoljeća skoroj budućnosti pa smo prema tome. primijeniti. Pozivaju se NASA i DARPA kako bi se te u neposrednoj uvijek nepoznate) fizikalne principe kao Doista. različite forme ni sustavi koji se sastoje od motora koji na polju raketa na tekuće i kruto gorivo katapulta (railgun. napredna propulzija s dovolj- nim potiskom za zemaljski-bazirana (studije su pokazale kako bi lansiranje s platformi na velikim visinama ili iz uvijek praktična sadašnja i buduća istraživanja dubo.. već prije isprobane). na tekući kisik i vodik ne propulzije“ koja bi. elektromagnetske energije nul-točke.indd 36 10/24/12 5:01 PM .

a kako bi se postigao demonstracije: treći let NASA-ine lagani prijelaz od starta do brizne od 7 HV_407_36_41. gdje je ramjet (motor) sa superso- Macha.kombi. to ne znači kako treba prestati s daljnjim istraživanjima z a budućnost trošne lansirne platforme. zanimljivi. od radijacije pomoću staklenog pokrova. ali sve je još daleko od stvarnosti. te se odvojio). baziran na projektu usvojenom tijekom DARPA-inog projekta Boeing. sa zaštitom pokazuju kako je vrijedno posvetiti im Ostali potencijalni pristupi kombini.87 Macha te ciklusom usmjereni su k vojnim primjenama. Pokus lansiranja hipersonične konceptne letjelice X-43A opremljene broj 407 / 26. Novi pokušaj uslijedio i operativno pogodne rezultate. 37 modificiranom raketom Pegasus. ra od 143 sekunde. ciklusa turbinski baziranog motora te promijenjen na manje ambiciozni projekt. kada je letjelica još neki koncepti koji se razmatraju. 10 sekundi i ubrzao letjelicu u novi ciklus koja služi za pogon prototipa dalekometne rakete čije je brzinski svjetski rekord od 9. ali nakon Prepreke s kojim se susreću inženjeri čak i za malenu rabljivi sustavi za godine koje dolaze. je letjelicu. no aktivna u istraživanjima motora s kombiniranim ciklusom motora koji rabi zrak za izgaranje i po. Aksijalno-simetrični skramjet tvrtke Lockheed Martin. tromotorni koncept ili TriJet . Koncepti američkih visokobrzinskih motora s kombiniranim Većina pokušaja s ciljem poboljšanja postigla brzinu od 4. let planiran za 2016. napona oko 300V. Tvrtka Acrojet predložila je kom odvajanja od Zemlje. kombinirane platforme Waverider koja je u svibnju 2010. sustav kombiniranog i izrađen u tvrtki Pratt & Whitney jeniti i za svemirska lansiranja.indd 37 10/24/12 5:01 PM . Lapcat-II koncept Europske ciklusa) nikada nije pokazalo praktične Rocketdyne. učinkovi- tiju. 15 sekundi polomilo se krilce te se varijantu (oko 300 kW) su goleme . ranom ciklusu također bi mogli biti pomicanja u svemiru te izdržljivosti na ubrzanje prili- Od mnogih istraživačkih napora ko. projekt snage 15-30 kW koji je započela NASA u 2010. godinu. Postoje je u kolovozu 2012. Lansirna platforma je stari ali prokušani avion B-52B. larni panel od 800 m2. listopada 2012. samo su dva postigla uočljive letne raketni motor. Europa je poseb- lansirnih performansi kombinacijom najduže vrijeme rada scramjet moto. Lockheed Martin te Andrews ničnim izgaranjem (scramjet) radio Blackswift sastoji se od centrale na turbinski kombinirani Space. (slika lijevo) Pripremio Marijo PETROVIĆ Projekt buduće letjelice Skylon Nove tehnologije obećavaju mnogo pristupačniju. nedavni razvoji u toj kategoriji (skupocjena) letjelica raspala. te sigurniju propulziju kojom će se lansirati letjelice u svemir. Motor je razvijen za potrebe vrlo brzog transporta koji bi se pak mogao primi- gonske rakete (tzv. Čak i malen demonstracijski jim se tražila praktična demonstra. a inici- jalni ugovori ponuđeni su tvrtkama letjelice X-43A u studenom 2004. ali postigla kritičnu brzinu potrebnu za uz nedovoljno financiranje ne postoje rad scramjeta (raketni pogon ubrzao šanse da bi se proizveli operativni i upo. Nasljednik letjelice X-51 tvrtke Obećavajuće prvi let Boeingove letjelice X-51 Boeing sljedeći je kandidat za takvu misiju. cija visokobrzinskog motora koji bi nacija dvaju klasičnih kombiniranih godini koštao je više od milijardu dolara prije nego je poslužio i za svemirska lansiranja.treba izraditi so- Pa ipak. Pokus je obavljen koncem 2004. s mogućnošću aktivnu pozornost.8 Macha. Pa ipak.

Briselsko i Rimsko sveučilište. Drugi ena tehnologija. godine. te se razmišlja o ukupne poletne mase). za gornje stupnjeve te svemirska kr- njem Shefex-1 iz 2005. pitanje je hoće nesvladivom cijenom i golemom bari- li bilo koji od ovih napora eventualno jerom . čija je projektira. rabi novu raketu na pogon kisikom i Ako bi se trebali odreći naprednih vodikom sa stupnjevanim izgaranjem. Odvojeni projekt unutar Lapcata je razmatra u NASA-i te korisnog tereta samo jedna desetina transport budućnosti na velikim vi. sinama i pri velikim brzinama (FA. Prikaz moguće budućnosti. Shefex-2 izgrađen je na prijaš. reStar nisu imali pogonskog motora s ima dva stupnja i vertikalno uzlijetanje liko stotina kW mlazom zraka. uvijek u vrlo ranoj fazi razvoja te neće Oba stupnja su ponovno uporabljiva. godine. spremnika. koje znamo) glede orbitalnog lansira- scramjet motora pod nazivom Scimitar. količine električne energije. jeftini te operativni no-nuklearnih raketa) trebaju goleme sustav za svemirska lansiranja. ima zadaću Ako vrijeme trajanja lansiranja u orbitu (SSTO). povratnog i sletnog vozila. Matematičke korisni teret mnogo Reaction Engines.koncept Njemačkog DLR-a i ESA-e. što je s konceptom potpunog po- novno uporabljivog jednostupanjskog Letjelica FAST 20XX (Future high-Altitude high-Speed Transport 20XX). električna propulzija nja jednostavno ne dopuštaju po- Ovaj motor. nuklearna termička letjelica Copernicus NAPREDNE TEHNOLOGIJE svemirske agencije (ESA). posvetili smanjenju cijene koštanja na brzina od 11 M. rakete na vodik-kisik. današnja fizika i fizikalni zakoni (za vodikom pogonjenog dualnog ramjet.letjelica SpaceLiner koja sustavu snage neko. kazuju koncepta Skylon . Nažalost.što znači kako je sveukupna masa Treći koncept istražuje Francuska do bližih svemirskih motora. pogonskog goriva podijeljena s uku- koncept baziran je na waverideru pod za buduće letove s pnom masom prilikom polijetanja) od vodstvom tvrtki Estec i Gas Dynamics. Jedna letjelica s motorom nologije. bez osovine. ljudskom posadom 0.svi ovi sustavi (osim termal- prerasti u praktični. koristi se zračnim jednadžbe za najbolje učinkovitije nego hlađenjem te zračnim kompresorom ostale pogonske teh.gornji stupanj vrijednost još vrlo dugo vremena. svemirskog transporta tako da u sve- testirati suborbitalno te u povratku iz miru koristimo naprednu propulziju orbite. postići brzine od 5 i 8 Macha pomoću leta nije važan fak. tor tada solarno. trebao bi se 2020. strukture.indd 38 10/24/12 5:01 PM . kontrol- objekata i Marsa ONERA. tada se treba suočiti s gotovo obzira na sve aktivnosti. nakon 2020. a sadašnji Skylon još je . koncepata lansiranja sa Zemlje te se Njemački Shefex-2. Potrebna No. listopada 2012. (pitanje hoće li uopće) dokazati svoju a slijeću vodoravno . Kao primjer kojima se lansira sa Lapcat-II projektirana je iz tvrtkinog može se navesti kako Zemlje u orbitu. riječ je o pro- gramu Europske svemirske agencije kojim se razvijaju tehnologije za hipersoničnu sub- orbitalnu letjelicu HV_407_36_41. 38 Foto: NASA broj 407 / 26. X-33 i Ventu- ST20XX) . solarnom pogonskom Projekti kao što su X-30.koji je projektirala tvrtka može prevesti veći stizanje ovog cilja. Bez starenja.9 . nih uređaja.jednostupanjskog se tako primijenj­ kako trebamo odnos masa (masa pogona kojim se dostiže orbita.

zahtjeva skup razvoj. listopada 2012. ali svemirskih letova. za potrebe lansiranja sa Ze. te jedan od DAPRA-e projektiran te izrađen u tvrtki Scaled gornje stupnjeve. Zrakoplov će biti pro­pulziju za DARPA-e iz 2003. Jedan od novorevidiranih koncepata cija. goleme količine jedio na X-Prizeu).jedan od nego Boeing 747. Starship) te NASA-ni inovativni napredni koncep- ova opcija. i Composites. pulzija. Takva poboljšanja. raketnih motora u manje od pet godi. U prošlosti ogra. koja seže od stotina kW do na gore navedenim područjima. mjenjive rezultate. zahtjeva nuklearnu (ili manje efi. biti značajno za propulzijske sustave inovacije u razvoju i testiranju dovele odreći naprednih mlje postoji samo jedna . a to bi moglo Composites te Virgin Galactic. a nosit će raketni lanser tada se treba sredno nakon inspekcije. a što je preskupo započela u Americi s novim komercijal.bili prekinuti nepo. DARPA je ponovno pokrenula pri. U studenom koji će moći postaviti 6100 kg korisnog suočiti s gotovo 2011. Na sreću.indd 39 10/24/12 5:01 PM . Nakon svih ovih obeshrabrujućih op. na. Composites. Prijedlog za daljnju budućnost. nesvladivom ci- jenom i golemom jedlog za uporabu lansiranja iz zraka za đen u tvrtki SpaceX. Iako je trenutačni barijerom . . Bit će projektiran i izra. ničeno za malene korisne terete nošene zraka. i USAF-a iz 2008. ispitivanju te je vrlo uspješan DARPA/NASA-in Pega. Tvrtka SpaceX pla. što nam preostaje? U predvidljivoj jest lansiranje iz zraka. Systems koja će razvijati i upravljati tako da u svemiru njenje cijene koštanja. ali koji nije pokazao nikakvo sma. koncept nuklearno-termalnog svemirskog broda za put na Mars energija. je novu tvrtku za lansiranje sa sjedi- koštanja svemir- letnoj operativnosti. kasnu solarnu) elektranu koja pak po. izgleda. pod nazivom plan kako će se lansirati besposadni ovi sustavi pristup svemiru pomoću lansiranja iz teret. i nije tako blizu. proizvodeći više jedinica na godinu Inovacije i rizici nego bilo koja druga država. tvrtkin budući program predviđa (osim termalno- zraka (ALASA). su pridobile tražitelje usluga s tržišta DARPA-e 100-godišnji svemirski brod (100 Year pa sa satelita koji je energetski izvor. kao što tvrtke Microsoft.svi malene (do 45 kg) terete. nuklearnih Pionir u praksi bila je i tvrtka The Projektni tim uključuje Burta Rutana raketa) trebaju Spaceship Company koju čine Scaled (suradnik na SpaceShipOne koji je pobi. i lansiranja s ljudskom posadom. bi trebale biti znatno manje nego kod današnje generacije svemirskih letjelica HV_407_36_41. Elona Muska (pred. Praksa inovativnog razvoja već je prije Budućnost u kojoj će se primijeniti napredna pro- većava masu letjelice. tereta u orbitu. kao što je projekt uporabe usmjerenog energetskog sno. Ove su tvrtke ostvarile uvijek postoji razlog za traženje novih tehnolo- Neke studije su istraživale mogućnost inicijali operativni uspjeh u letu. odnosno oštećenje. zahti- MW. godine suosnivač siranja sa Zemlje sporta tako što će se osmisliti poboljša.pronaći način kombiniranog ciklusa. najavio te se posvetili smanjenju cijene nja u razvoju. čija je osnovna tehnologija nira postati veći svjetski proizvođač ti koji bi s vremenom mogli dati zanimljive i pri- vrlo napredna. do vidljivog pada cijena za lansiranje iz koncepata lan- kako reducirati cijenu svemirskog tran. Prosinca 2011. raketnim orbitalnim lanserima. a kako bi se kreirala nova era svemirskih i nepraktično za misije koje trebaju nim svemirskim tvrtkama kao SpaceX istraživanja. te gija kao zalog za budućnost. nazvanu Stratolaunch skog transporta ATK. čije su Ako bi se trebali budućnosti. visoke performanse i visoki potisak. Još su dva nedav. proizvodnji. novim zrakoplovom-nosačem većim rabimo naprednu na programa takvih lansera . 39 Foto: NASA broj 407 / 26. sus razvijen od tvrtki Orbital Systems i štem u Alabami. Paul Allen. električne sjednik uprave tvrtke SpaceX). jevaju inovativno razmišljanje. Mikea energije Foto: DLR Svemirska letjelica Shefex ulazi u atmosferu i zagrijava se. no posljedice.

zija nije samo bila Atomska i solarno-električna energija nuklearnog reaktora. biti. godinama prošlog stoljeća. osim ako za pogon nema novu raketu ali kako je ta misija otkazana. Kine. Dokazano solarno-električnog pogona.vrlo satelite. nog programa nuklearne rakete Rover/ termičke propulzije. dokazane istraživanja kometa i pogona budućnosti. ali s jednim velikim Nuklearna termička raketa. Ma- ma na misije . s nuklearnom propulzijom. skih ili vojnih satelita mička raketa te jedna (ili više) opcija na cijena koštanja je iznimno visoka. specifični impuls koje postižu najbolje kometa i asteroida pa do pomicanja nje . ili većem od kemijske transporta) nego su pogodne samo kao ostataka. Niti jedna Kako bi ova opcija ponovno zaživjela nju učinkovitosti lansiranja (premda pouzdana i s impuls. osim koristi se toplinom kako bi se zagrijalo Električna propulzija nije samo bila lansiranje. Indije. Foto: DLR 40 broj 407 / 26. raketa kao gornji stupanj postaje po- Systems. a koja bi nema megawatnu ku temperaturu.od istraživanja Sibiru se gradi novo lansirno postroje. Električna propul­ električno grijanje kako bi se simulirala Nekoliko komercijalnih pokušaja po. koštanja lansiranja i poboljšanju sve. Kina radi na projektima rakete na kemijsko gorivo. već je i rezultirala šanja koja su vrijedna razmatranja ali jednostavnog razloga . riječ je o tehnologiji letjelice koja može ponovno ući u atmosferu i prizemljiti tako da ne pretrpi štetu zbog visoke temperature NAPREDNE TEHNOLOGIJE Griffina (bivši NASA-in administrator). Izvan SAD-a.od ljudske posade u svemir. ali rabeći uz proračun od 2. trenutač. a to će pridonijeti u smanjenju cijene svemirske letove Marshall trenutačno bitalno punjenje gorivom.4 milijuna dolara. Primar. Davida Kinga (bivši voditelj NASA-inog mjera ne može biti kategoriziran kako Ponovnim zanimanjem za put na Mars s središta za svemirske letove Marshall) rabi naprednu propulziju. agencije ESA. novnog punjenja i ponovne uporabe intenzivno razvijana propulzija Istraživanje solarnog sustava s ljud- satelita bilo je odbačeno. Intenzivan komunikacijskih ili vojnih satelita u or- novih varijanti raketa iz porodice Dugi razvoj trajao je u 50-im i 60-im go. ispitivanju te operacionalizaciji. već je i rezultirala brojnim pri- trebala zamijeniti prokušani Sojuz. skom posadom prizemljeno je zbog nedavno ponovno razmatrala orbital. ili nuklearno-termičke propulzije. koja je u NERVA koji se izvodio u 50-im i 60-im kete Ariane 6. nuklearno-termičke rakete. zvoju. te bivši NASA-in inženjer). nuklearno-termička i Garyja Wentza (iz Stratolaunch primjerima pokazuju napredak u ra. H-2B.performanse broj­nim primjena­ no punjenje kao opciju. Premda niti jedan od ovih pri. Svemirska letjelica Shefex. n Prijedlog sustava za lansiranje sa zemlje tvrtke Stratolaunch Foto: Stratolaunch Mup H HV_407_36_41. intenzivno razvijana gotovo pola sto- za lansiranje ljudske posade. serijom testova na kopnu. te Europske svemirske gornji stupanj ili za operacije u svemiru. dinama prošlog stoljeća te rezultirao potiskom u rangu ili većem od kemijske rete. nestala i nuklearno-termička raketa.Vostočni. malen potisak. U električnu centralu vrlo visoki potisak te tako udvostručio mjenama na misije . tako je megawatnu električnu centralu. porodice raketa Angara i Phoenix za malen potisak. NASA-ino središte za Sljedeća zanimljiva inovacija jest or. listopada 2012. ali ne rakete za geostacionarne na primjena tog rješenja vidjela se u s jednim velikim nedostatkom . a dodat- cijene koštanja. Bez obzira na sva potencijalna pobolj. postoje samo dva seni omjer potreban za prijevoz tereta rakete Atlas V i Delta IV ne nude neke asteroida pa do pomi. mogućnost nije za lansiranje sa Zemlje treba izvući projektnu dokumentaciju ne samo i propulzija) razmatra se u nim potiskom u rangu (najskuplja komponenta svemirskog i opremu koja je još uvijek dostupna iz svemirskim silama poput Rusije. a čime bi se postigao ljeća. koje će prenositi teške korisne te. u orbiti. ali NASA je gotovo pola stoljeća. Dokazano pouzdana i s impulsnim marš.vrlo stvari maleni nuklearni fizijski reaktor. ESA razmatra razvoj ra. Indija nadograđuje svoje lansir. te novu svemirsku kapsulu ako za pogon gorivo od tekućeg vodika na vrlo viso. Za lansiranje ne vode do naprednog propulzijskog kemijskih raketa su nedovoljne. napredak na poboljša.indd 40 10/24/12 5:01 PM . novno zanimljiva. Rusija radi na razvoju nedostatkom . ipak svojim ljudskom posadom. rješenja koji nude vidljivu dobit glede na Mars je 20 puta veći nego pogon veće mogućnosti u pogledu smanjenja canja komunikacij­ cijene i mogućnosti: nuklearno-ter. detaljnih ispitivanja i razvoj- ili nuklearno- Japana. a Japan ima pogonskom sustavu za put na Mars. upravlja istraživanjem na simulaciji no u razmatranju NASA-e i DARPA-e ukupnih tehničkih sposobnosti.

aktualnosti.2010. 11:48 HV_407_36_41.indd 1 02.indd 41 10/24/12 5:01 PM . zanimljivosti iz policijskog rada čitajte na: m u p.hr ww w . Mup HV oglas.12. Vijesti.

a. Protestantska unija Danske.). Na kraju. Kada se prostor ratnih sukoba počeo Zapravo. Christian IV. škim mirom iz 1555. zništva koje u velikoj mjeri podsjeća na U to se vrijeme još nisu uključile u stvaranje vojno-političkih blokova prije sukobe koji su uglavnom vođeni na Tridesetogodišnji rat nije prije svega Iako njegova izbijanja oba svjetska rata. – 1635. ili Johann Tserclaes. Johann Tilly.). Švedska. što samo prostoru Njemačke i Češke. širiti na sjever i približavati granicama i broju zemalja koje su u njemu sudje. kao prva od skandinavskih zemalja. Izbijanje Tridesetogodišnjeg državotvorne kohezije. Katoličku ligu na čelu s Maximilianom lika.) počinju se razvijati nacije i nacionalne i Švedsko-francusko razdoblje (1635. imajući u vidu kako se u to uniju po vodstvom izbornog falačkog vrijeme Europa smatrala središtem ci. Vođene vlastitim partiku- neadekvatnim zakonskim modelima larnim interesima. u većini europskih država Švedsko razdoblje rata (1630. koje postaju novi. Praške defenestraci- rivalstvo vladajućih kuća i težnja za je (bacanja kraljevih službenika kroz dominacijom na europskom prostoru prozor dvorca Hradčane 22. Ratni je zanat pekao u borbama protiv Turaka Podlistak R AT N I Č K A P R O Š L O S T SKANDINAVSKIH ZEMALJA Christian IV. 42 broj 407 / 26. protestantski kne- rati i povijesno prvim ratom svjetskih ževi osnovali su 1608. potaknute širenjem reformacije i I. Nizozemska i Rusija. koji je zahtijevao setogodišnji rat na četiri temeljna raz- nove oblike reorganizacije društva i doblja – Češka pobuna (1618. nije. uspješna. Danska intervencija (1625. danski kralj Christian IV. ku ulogu odigrali su i ostali čimbenici. veli. godine rimokatolički kneževi formiraju vosti između protestanata i rimokato. temeljni oblik – 1648. sve izraženijim slabljenjem feudalnih Papinska Država i Poljska. Svi navedeni razdoblje nije vezano uz ratničku po- procesi rezultirali su izgradnjom save. već sljedeće sukoba. usvajanje novih društvenih vrijednosti. Taj se rat može smatrati prvim ske povijesti. nu Protestantske unije svrstati Danska. Protestantsku razmjera. No. počeo lovale. kneza Friedricha V. larnijih monarha dan. Osim toga. bojeći se ugrožavanja suvereniteta razmjera. ca dobivenih u procesu reformacije.). rođen je 1559. Zajedno s Engleskom i Nizozemskom. Engleska. – 1629. Uzroci izbijanja ovako velikog mostalnosti vlastitih posjeda i povlasti- sukoba vrlo su kompleksni i višeslojni. – op. sklopio je pakt protiv Habsburga i dobio iznimno veliku financijsku pomoć kojom je podigao snažnu najamničku vojsku vojni analitičari mogli bi ga klasifici. a uz veliku potporu Francuske. ali su i kampanja u dodatno pridonosi vrednovanju Tride- Tridesetogodišnjem one u njemu sudjelovale sa svim osta- ratu nije bila setogodišnjeg rata kao prvog globalnog Prvi neuspjeh kod Dessaua lim državama kontinentalne Europe. poslije će se na stra- izgradnje vjerske tolerancije.) i njegovo cjelokupno I. socijalno-gospodarski procesi nastali a na stranu Katoličke lige Španjolska. moći i političkih utjecaja. Vladao i Katolička liga je vojno pomagati kneževe donje Sakso- većim globalnim sukobom europskih je više od 59 godina Kako vjerska tolerancija nije bila riješe. stalno rata nakon tzv. vijest niti jedne skandinavske zemlje. Vojna histo- odnosa i razvojem manufakturnog riografija obično dijeli cjelokupni Tride- oblika proizvodnje. listopada 2012. u dvorcu na području tadašnje Španjolske Nizozemske. u Tridesetogodišnjem ratu Danska. vezan uz skandinavske zemlje. Bavarskim. grof od Tillyja. Cilj je bio zaštita sa- vilizacije. Pesimističnije raspoloženi na na zadovoljavajući način Augsbur. kralj Christian IV. zbog sve izraženije netrpelji. Danske kao ponajprije protestantske HV_407_42_43. – 1625. Prošao je isusovačku naobrazbu i postao vrlo sposoban vojskovođa. svijesti. po prostoru na kojem je vođen jedan je od najpopu. uključuje se u Tridesetogodišnji rat u njegovoj drugoj fazi. Kao Rat je primarno imao obilježje vjerskog odgovor na to savezništvo.indd 42 10/24/12 5:01 PM . sukoba. Francuska (iako je ona bila i Među temeljnim uzrocima sukoba do danas ostala većinom rimokatolička su turbulentni društveno-politički i zemlja). svibnja zahtijevali su novu europsku raspodjelu 1618.

povjednik Katoličke lige grof Johann torija. od koje je nakon čivo u lakom konjaništvu) s kojima gotovo osam mjeseci uzaludnih na- se uspješno mogao suprotstaviti sna. velik dio danskog teri. dok je njegov protivnik Tilly danske intervencije. pora Wallenstein potpuno odustao. Barenbergea (dolje) strateški uspjeh. broj 407 / 26. HV_407_42_43. kolovoza opsada Stralsunda mirovni sporazum u Lübecku 1629. listopada 2012. uz topniš- tvo Katoličke lige. bio iznimno veliku financijsku pomoć Prodor na Jutland i mir u Lübecku kojom je podigao snažnu najamničku Nakon što su potpuno potisnuli Dance. već su se postrojbe op. Tilly je svoje cjelokupno konjaniš- tvo uputio u napad na dansko topništvo. S druge strane. te potpisao prilično nepovoljni dugotrajne operacije bez mogućnosti Lutter-am-Barenberge 27. u kojoj je Wallenste. bio je unutarnje stvari Habsburške Monarhi- niti postojala. U vrijeme Tridesetogodišnjeg 1626. zapovjednici Katoličke bogati Albrecht von Wallenstein koji lige počeli su redom osvajati prote- je osobno opremio i angažirao više od stantske gradove duž južne obale 50 000 najamnika (među kojima i oko Baltika. koje je osvojeno već u prvom jurišu. a uz ve. su samo pomorske operacije i lokalne in potukao protestantske snage (oko kojem su izvodile borbena djelovanja. Na. izbila je panika i bezgla- vo bježanje. n Lutter-am -Barenberge Bitka je započela 27. Neuspješna je bila jedino 10 000 Hrvata. je do. pri čemu je Tilly tri puta uspio probiti linije protiv- nika. u ovom je razdoblju rata a izostala je engleska vojna pomoć. desante – nedovoljno za bilo kakav 4000 poginulih). bez obzira na to katolici su krenuli u saveznik vojvoda od Braunschweiga. Katolička liga odnijela nesumnjivu po- Danske su snage došle u vrlo nepovo. ali dovoljno za za- kalnog stanovništva. Međutim. opskrbe. prodrijevši gotovo do sredine poluo- ma se na raspolaganje stavio iznimno toka Jutland. No. u obostranom linijskom rasporedu. vojsku. ustavljanje daljnjeg prodora Katolič- Sposobni Johann Tilly opskrbu svojih najamnika. gama Protestantske unije. Nakon nje U međuvremenu je umro bliski danski odlučio za ofenzivu u bogatu njemač. travnja 1626. sklopila pakt jim snagama. (gore) Po njemu je odustao od miješanja u rata logistika u vojsci praktično nije kon ovog poraza Christian IV. za ra- zliku od Tillyjevih snaga koje su imale oko 200 mrtvih). cijele iduće godine izvodili 25. Kako bi osigurao snage Christiana IV. Ubrzo se s Engleskom i Nizozemskom. što je dodatno ubrzalo protiv Habsburga. prisiljen na stalno povlačenje prema je i prihvatio stanje kakvo je bilo prije skrbljivale neposredno na terenu na sjeveru. koji su služili isklju. obično pljačkom i otimačinom od lo. No. 43 Marinko OGOREC zemlje. Danci su pretrpjeli i iznimno velike gu- bitke (6000 poginulih i više od 2500 zarobljenih vojnika. je potez predvidio i vrlo sposobni za. Iznimka je bila bjedu. usmjerilo svoje cijevi u danski borbeni postroj i počelo kositi njihove redove. Tillyju pridružio i Wallenstein sa svo- liku potporu Francuske. Do prvog Kako su Danci imali veliku premoć sudara došlo je u bitki kod Dessaua na moru. taj protunapad i osvojili taktiziranje. te im nanio težak poraz. kolovoza 1626. povlačenje Danaca.indd 43 10/24/12 5:01 PM . Habsburgovci. jer više nisu mogle voditi Tilly i čekao danske snage kod sela jedino neuspješna kralj. Osim što su izgubili cjelokupno topništvo. što je uskoro shvatio i danski ljan položaj. opsada Stralsunda. Christian se imale su više od 6 000 ke lige i uspostavljanje svojevrsnog poginulih. Christian IV. Nakon što je Danska zajedno zauzimao utvrdu za utvrdom. Nakon što je osvojeno topništvo. ali je svaki put vraćen na početne položaje protuudarom danskog konjaništva. “statusa quo”. ku pokrajinu Thüringen. U bitci kod Lutter-Am.

ji. Takvo nasilje ekstremnih pripadnika srpske padnik jedinice za posebne namjene Rakitje planirana je duboko na hrvatskom teritoriju. Nakon što su srpski te. države i osiguravanjem prevlasti najbrojni. demokratski izabrane vlasti. mene Republike Hrvatske. ožujka 1991. prijave zbog oružane pobune. Plitvicama održan protuhrvatski skup. Nacionalni park Plitvička jezera. 44 broj 407 / 26. otprilike. ti Srbiji. uz prijetnju oružanoga ske policije u NP Plitvička jezera. Protiv njih 18 podnesene su kaznene agresijom i pripajanjem Srbiji velikoga dijela pod našom kontrolom“. U au- Poticani od srbijanskih političara i službi iz organizaciji Srpske demokratske stranke na tobus s hrvatskim policajcima uletjela je Beograda. u zapadnoj Slavoniji. stoljeća). do 17. ožujka 1991. Iako se u djelovanja. kad se većina Hrvatski Memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata u suradnji s Hrvatskim vojnikom objavljuje autentične dokumente i memoarsko gradivo vezano uz Domovinski rat Pokušaj UVOĐENJA IZV STANJA U HRVATSKU “Krvavi Uskrs“ . Sukob je potrajao nekoliko sati. hrvatske policije iz zasjede u okolnoj šumi uspostavu nove.akcija Plitvice (Nacionalni park Plitvička jezera. a tijekom akcije ranjeno je devet do smjera Virovitica – Pakrac – Karlovac – nesrpske narodnosti. Akcija Plitvice planirana je i izvedena u dvije se potom razmjestila oklopna postrojba JNA. Nedaleko od plitvičkih hotela. danja teritorija koji su velikosrpski stratezi narodna armija (JNA). radi zaposje- onemogućila je federalna – Jugoslavenska Koranski most i osigurala ulazak snaga hrvat. Pri kraju akcije. ravnatelj Centra Nakon slobodnih višestranačkih izbora 1990. Dan tromblonska mina. Prvo je. poslije. njenom području uspostavi javni red i mir ka jedinica “Lučko” kao prethodnica zauzela a zapravo. predsjednik Republike Hrvatske Franjo U uspješno izvedenoj akciji poginuo je jedan. sc. etape. malo prije ponoći.) (pogibija pripadnika Jedinice za posebne zadatke Rakitje Josipa Jovića. prihvatili velikosrpsku politiku. u svijetu – kao “jake snage MUP-a” – krenuli glavnom hrvatske policije na Plitvicama. u planirali kao dio nove srpske države. Na Plitvicama teritorija Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Nastojanje hrvatske policije da na pobu. bila granica osmanlijskih osvajanja nije mogla tolerirati. ali i Srbima koji nisu pripadnika te jedinice. formalno radi razdvajanja sukobljenih strana. politike da “svi Srbi naselju Mukinje bacili su eksploziv na privat. (danas Korenica). a na koranskom mostu podigli su terorista već povukla prema Titovoj Korenici velikosrpskim projektima iz 19. sam razmještaj JNA. stvarne namjere vodstva JNA i potvrdio njezi- HV 407_44_45. na nekim izvješćima i medijima naglašavalo “ne- između hrvatske policije i srpskih terorista sam Uskrs. dubok snijeg i gusta kako bi ostvarili temeljni cilj tadašnje srpske. DOMOVINSKI RAT dr. vlastite paradržave i njezina pripajanja Srbiji. poginuo je 22-godišnji pri- zapadna granica takve države . listopada 2012. ožujka 1991. pucano na njih. započeli su proces stvaranja srpski teroristi zauzeli NP Plitvička jezera i napadače. stoljeća. Potom su. do Koranskoga mosta došli pripad. balvan revolucijom) sredinom nacionalnosti. umjesto demokratskoga dijaloga. prekinuli promet na glavnoj državnoj cesti jer su otpor odmetnika. Potom su počeli potiskivati kolovoza 1990. manjine prema Hrvatima i ostalim građanima Josip Jović. se povuku s područja Plitvica i deblokiraju u borbi za samostalnost i cjelovitost suvre- ne armije (JNA). ili oružanom “Sutra ujutro do 8 sati Plitvice moraju biti rista. dio Srba nije prihvatio srpski ekstremisti namjeravali su pripoji. jedan glas”). zastave “SAO Krajine” i Jugoslavije. prvoga branitelja koji je poginuo u borbi za slobodu i cjelovitost suvremene Republike Hrvatske) žive u jednoj državi”. UNESCO-a) i važan izvor prihoda od turizma.indd 44 10/24/12 5:01 PM . situacija se zaoštrila u “Rakitje” i zajedno s prethodnicom iz ATJ Lučko a posebice njezino ograničavanje djelovanja Lici. kojoj se približavao.. zalegli oružanom pobunom u okolici Knina u Dal. ali nije eksplodirala jer odabrali su protuustavno i nasilno djelovanje. Nosio je zaštitni prsluk (pancirku). zadovoljstvo“ lokalnih Srba ulogom JNA u do- početkom ožujka 1991. Potom su 28. Teroristi su na Josipa Ogulin i dio Gorskoga kotara – Karlobag (to je. u napali su srpski odmetnici i teroristi. jega (srpskoga) naroda u njoj (prema nače. Ante NAZOR. Josip srbijansko vodstvo je spomenuti cilj pokušalo poslova Republike Hrvatske (MUP-a RH) da Jović je prvi hrvatski branitelj koji je poginuo ostvariti uz pomoć vrha Jugoslavenske narod. S tim je ciljem 25. hrvatska vlast Jovića zapucali iz pošte. navijestio je poznat po prirodnim ljepotama (pod zaštitom prometnicom u smjeru hotela “Jezero”. nu kuću.“velike Srbije”. Nakon prvoga oružanoga sukoba ranim jutarnjim satima 31. Skupština općine Titova Korenica prije ispaljenja iz nje nije izvučen osigurač! Terorizmom te zaprečavanjem prometnica i nezakonito je smijenila upravu Nacionalnog Hrvatski policajci iskočili su iz vozila. kolonu vozila godine u Hrvatskoj. Tadašnje roristi odbili zahtjev Ministarstva unutarnjih ga je pogodio u nezaštićeni dio tijela. parka i počela terorizirati radnike nesrpske uz cestu i otvorili vatru u smjeru iz kojega je maciji (tzv. u gradiću Pakracu. no metak u Hrvatskoj od 15. U plitvičkom magla usporavali napredovanje hrvatskih zapravo velikosrpske. Tuđman je na Veliku subotu donio odluku: a uhićeno je dvadeset i devet srpskih tero- lu “jedan čovjek. 31. ožujka 1991. nici Jedinice za posebne namjene MUP-a RH gađajima na Plitvicama. policajaca. Antiteroristič. pokazalo se poslije. i 20. između sjevera i juga Hrvatske. ili centralizacijom postojeće državnu cestu iz Zagreba prema Dalmaci.U skladu s osvajačkim.

. jine. Zbirke grafika.. listopada 1801. skim odmetnicima omogućilo napade Jedinice 379. moglo bi doći 1850. Ti. onalnosti i manifestacija protiv JNA. iz skih postrojbi na Hrvatsku. na pa- na intervencija jedinica za posebnu Ukoliko ne dodje do promene stanja i piru 385 x 300 mm. hapšenje Srba na Grabovcu. što je naoružanim srp. gdje je njegov otac Franjo. je izazvalo šok područje. racije upravo formiranje PU. op. u instalacijskoj odori čija je “Plitvice” je hrvatskim građanima koji djecu iz sela i poslali ih u Bihać. u Zagrebu. rati PS. ali je izvršeno. 8. agresivnim namjerama JNA prema hrvatskoj vla- ca iz Gospića. “Organu bez. častima i vojnim pobjeda- ma. uoči Uskrsa. da će se dovesti 80 policaja. imenuje Jela- IZVANREDNOG čića hrvatskim banom i tajnim kraljevskim savjetnikom i una- pređuje u čin general- majora i zapovjednika glinske i petrinjske ban- Pod srpskom okupacijom područje vatru na napadače. a Ivan Medvedović. Litografija s portretom bana Jelačića sti ubrzo je posvjedočio dočasnik JNA General je rekao da mogu formirati. Plitvica i nadje povoljnije rešenje za Litografiju kredom. i vrtoglavo započinje uspon u činovima. Prisutna je psihoza revolta prema i kopčan magnatskim lancem. potpisuju austrij- je da u Hrvatskoj postoje visokomo. oružje pasti”. imenovan feldmaršall­ je vraćeno u ustavno-pravni poredak va JNA na terenu Plitvica je čudjenje ajtnantom i vojničkim Republike Hrvatske. šenja i eventualno uzimanje talaca s resicama a na lentici je odličje reda Marije Terezi- O događajima na Plitvicama 1. ćeno 2. 23. odnosno JNA i srpsko-crnogor. kog kamena svoje domovine. na Plitvicama for. rezianumu. Kralj Ferdinand V. postaju i povukli se prema Slunju. posete snage MUP-a i otpočnu hap. “više nisu sigurni u čije ruke će to za svečanu pletenu vrpcu. 45 Iz zbirki vojnog muzeja nu odgovornost za pripremu agresije na Hrvatsku. Jurja. Navodno da MUP. 1991. ovci poseduju spiskove gradjana koje Jurja. Vladimira. bijela dolama ukrašena pozamanterijskim gajtanima. osam godina započinje svoje školovanje u bečkom The- žeđi i nedostatka streljiva evakuirali tove Korenice prvo pucaju u vazduh. kolovoza nica-Plitvice-Ličko Petrovo Selo. Generalu je cama uspostavio policijsku postaju. O stvarnim. broj 407 / 26. Na lijevoj strani prsa prikazani su: velekriž na srpske nacionalnosti s potezima znaju da je uhapšeno izmedju 8-10 Leopoldova odličja. Josip grof Jelačić Bužimski rođen je 16. slučaju da ih napadnu gradjani Ti. a su prihvatili demokratski izabaranu tovu Korenicu i u kuće bliže kasarni opasan je pojasom na struke sa sabljom o lijevom boku. odličja Sv. No. Ovo naredjenje je ske pukovnije.. U toku noći su meštani sela Jezer.indd 45 10/24/12 5:01 PM . listopada 2012. 04. Gore. litograf Eduard Kaiser. berg i poznati portretist spremne na obranu svake stope. a potom i uz tijelo. JNA u sukobu. a. gladi. trav. Unatoč okruže. Ličko Petrovo Selo iselili žene i Prikazuje Josipa Jelačića.. a da će ujutro /02. Preko ramena prebačen mu je menten podstavljen bednosti Komande RV i PVO“: treba hapsiti. ožujka 1848. se traži da im se isporuči oružje jer je prebačena šira ukrasna traka. su dobile u toku u Petrovaradinu. oni su odolijevali napadima sve na Prijeboju i raskrsnici Titova Kore. pripada Leopoldovu odličju. U desnoj ruci opuštenoj ca (Ivan.. Otac i majka Ana krstili su malog Josipa isti dan u do kasnih večernjih sati 31. odluč. U Beču NP Plitvička jezera ostalo je sve do primljeno sa sumnjom u ispravnost polaže bansku prisegu oslobodilačke vojno-redarstvene ope. mirana policijska stanica vezana za poteza generala Štimca. sva.. namjenu hrvatske policije pokazala poteza na ovom terenu. JNA zbog spore akcije. Oko vrata je crna kravata čuvati svoju teritorijalnu cjelovitost. Hrvoje Strukić HV 407_44_45. uvod u otvorenu agresiju Srbije i Crne da se snage MUP-a silom isteraju iz lipnja 1848. gdje oni zasluge. poteza naredbodavaca./ biti otpušteno drugih 80 policajaca sa Plitvica. Ispod njega je kraljevski saski orden za građanske nja 1991. god. Teško ih pogadja je. ski slikar Franz Schrotz- tivirane i uvježbane oružane snage. kao i o neslaganju građa. noći zadatak da zaposednu položaje austrijske vojske bio zapovjednik slavonske Vojne kra- nju. govori i “Obavještajno muškaraca i to onih koji su glasali velekriž hanoverskog odličja Guelpha. vlast podigla moral i učvrstila vjeru Željava. za SAO Krajinu. drži kalpak s čelenkom i dugim crnim perom. najelitnijoj plemićkoj školi svoga vremena. velekriž saskog izvješće Odelenja bezbednosti“ upu. a zatim ako se ne povuku da otvore koju kao odličan diplomant napušta 1819. Josip Jelačić već s 1991. kakvi se potezi povlače i kako se na zapovjednikom u ban- Pokušaj srpskih terorista da krajem njih odgovara. Korice sablje drže se Generalu je saopšteno da će se formi. bijelom tkaninom i opšiven pozamentrijskim gajtanima Sinoć je uz suglasnost generala Štim. kad su zbog isrcpljenosti.). u sukobu sa JNA. obe strane. travnja 1991. no MUP RH je na Plitvi. Uvlačenje JNA u hrvatskih policajaca da napuste to zaštitu formiranja PS. predočeno da će ubrzo stići reakcija Postaju su odmah okružila oklopna iz Titove Korenice i da je cilj ove ope- vozila JNA.travnja 1848. i biva racije Oluja u kolovozu 1995. Henrika i velekriž Konstantinova odličja Sv. JNA je zatražila od da ga samo izveste. kod prisutnih starešina. Očekuju da ih u toku noći Od desnog ramena prebačena mu je široka lenta koja da će Hrvatska izboriti slobodu i sa. a svečano je usto- Nacionalni park Plitvička jezera bio je MUP-a R Hrvatske? Javljaju se zahtevi ličen u bansku čast 5. zauzmu jedinica? Zaštita naroda ili interesa skoj. šta je stvarni zadatak skoj i krajiškoj Hrvat- ožujka 1991. podmaršal na hrvatske policajce. da u petrovaradinskoj župnoj crkvi sv. Akcija ce. OKBR. Otvoreno Lijeva ruka oslonjena je o balčak sablje oko čije drške Gospić i njihovu Policijsku upravu. rusko carsko odličje Sv. do okupljanja gradjana srpske naci. kada Raspoloženje kod rukovodećeg sasta.

5. 46 broj 407 / 26. od naklade HP-a. tiskane u čakovečkoj tiskari Zrinski što kraljevskoga grada Knina.nad. zajedničko izdanje s Papua latelističkim zbirkama. za plaćanje poštanskih usluga (svega tvrđavom je inačica redovite poštan- kada je 1998. 13. Budući da se u San pobjede Hrvatske vojske. Obje su marke samo desetak dana nakon oslobođenja kog interesa za ovu marku poodavno Novom Gvinejom 2010. Na marki je gijom (motiv čipki) i Češkom (motiv napisan jedan od najvažnijih datuma slike Vlahe Bukovca) u 2002. Prigodni poštanski marke nalazi se vinjeta s amblemom blok s dvije marke “Rab – San Mari. Zajednička marka s ki prikazuje Valvazarovu vedutu pe- Vatikanom izdana je ponovno 2011.” m a r u kra d en j e na hrvatskoj marki međ u n a ro d n e s . kanskoj poštanskoj marki U suradnji sa Svjetskim fondom za i 30.Treće izdanje. godina u Koto. listopada. trinjske tvrđave iz 1689. godine. polje je vinjeta. osnivača Republike 1999. trobojnica. n HV 407_46_47. listopada 2012.indd 46 10/24/12 5:02 PM . na 24.1200.. međunarodnom Ovo zajedničko izdanje s poštanskom institucijom. Australska marka “Kokoda se da će gotovo 55 tisuća blokova San 18. Marke su je rasprodana). gravuru kršćanskih i turskih konjanika. tiskarske djelatnosti. “400. godine nastale su ka promocija države San Marino. očuvanje prirode “World Wide Fund sutisku (“hrvatski arak”). godini izdana su dva zajed. marki RH iz 1995. polju kao i kod “kninske” Petra u Vatikanu. nja Ruđera Boškovića. Motiv na mar- Kažun i Hiška). Na 13. 29. bila je s Austrijskom poštom 1995. Ruđer Bošković na vati. marke izdane nakon maestralne vojno- ru) i Slovenije (kućice na polju u Istri: redarstvene akcije Oluja. kao zajedničko 32 tisuće stanovnika) pretpostavlja ske marke s motivom Knina izdane božićno izdanje odabran motiv “Po.WWF”. kolovoza 1995. ostvareno je veliko priznanje i promocija hrvatske tiskane u arcima s 25 maraka na 30 28. Oslobođeni gradovi skladatelja Franza von Suppea (Franz Zanimljivo je kako je naklada bloka U ljeto 1995. izdane su dvije prigodne von Suppe rođen je u Splitu. svetog Marina. hrvatskom prikazuje rekonstrukciju kupole svetog arku. Hrvatske vojske. koji je bio klesar s otoka prigodne poštanske marke u seriji Hr- Prva marka u zajedničkom izdanju Raba. obljetnice smrti nosa Republike Hrvatske i San Marina. Poštanski blok “20 obljetnica uspostave “400. iz 2011. siječnja 1999. polju je uvećana vinjeta marke u biskup zagrebački”.. godini u hrvatskoj povijesti “5. a živio je San Marina za 20 000 komada veća marke RH koje simboliziraju velike i radio u Beču). Slijede marke s Bel. po Ivo Aščić ta nacionalnog identite for Nature . nakladi od 350 000 u 14 000 araka. Zajednička izdanja – dvostru. obljetnica diplomatskih odnosa oslobođenja Petri- Hrvatske i San Marina” nje od Turaka” na na marki RH iz 2012. FilateliJa “Knin. et- a na po dr uč ju ku st dviju zemalj nja. s Poštom Slovačke. možda i najvažnija.” te s Mađarskom ”Ladislavov plašt” u a iznad kninske tvrđave je hrvatska 2003. vrlo često Međusobna povezano ja lj ud sk og ži vl je te drugih područ ičkim prigodnim po- nografske baštine ko vj eč e na za je dn i operatori ovje s jasnom prisutnošć u nacionalni poštansk ro dn u su ra dn ju tičući međuna štanskim markama. i 2012. Marinu ne koriste u velikim količinama s motivom panorame grada Knina s nja s Poštom Vatikana (Poste Vaticane). 25.” izdana je kao Marina završiti u pomno čuvanim fi. Ovim izdanjem obilježava se 20 vatska fauna.. godina od uspostave diplomatskih od- godine u povodu 100. Prva marka Druga. Motiv na marki Također je tiskana u tzv. i suvremenu godine a povod je bio 300 godina rođe. bila je surad. Marka u nakladi od klonstvo pastira” iz časoslova Officium 1942. 2004. jednog milijuna puštena je u promet Virginis Jurja Julija Klovića (zbog veli. religije. koja se bavi zaštitom upravom San Marina prikazuje motiv ugroženih životinjskih vrsta u svijetu. polja. godini. marka je  “Kardinal Juraj Haulik . obljetnica oslobođenja Petrinje nička izdanja s poštama Crne Gore od Turaka” naziv je druge poštanske (Sveti Tripun . U 2009.poticaj lture. Marka je tiskana u no“ pušten je u optjecaj 16. travnja 1992. kolovoza 1995.

st. prepoznao znače. st. listopada 2012. gardijske bojne Virovitica moglo pomoći u izradi cjelokupne povijesti zastava je prošlo više od dvije tisuće branitelja. njem i apliciranjem i apliciranim nat- HV 407_46_47. naših postrojbi. n. a ispod znaka “Virovitica“. a svi. Nadlaktična oznaka je perspektivni prikaz hrvatskog crve- izrađivana je u je sve metež i zbrka. Gotovo identična zastava vjerojatno nastala u isto vrijeme i tek uz manje razlike u izgledu veza čuva se i u Vojnom muzeju MORH-a.“ i desno od koja prikazuje zmaja na različitoj boji toga u dva reda “gardijska bojna“. Izrađena je oko 1994.“ . osnovana 81. – II.. 47 Foto: Branko Šenk. Zastave se spo- minju u starim kineskim zapisima iz 1122. molimo javite na zastavehv@ crna je sa znakom izvedenim veze- gmail. Bojna sudjeluje u obrani na Dodatne informacije o zastavama postrojbi OSRH. Carska regimenta dvoredni crveni natpis “Hrvatska voj- – XI. n Prikazi zastava iz vremena dinstije Šang i Han brončanim. samo su zastave pisane kineskim ideogramima sačuvane no-bijelog šahiranog štita na kojem Zagrebu 1994.) u obliku ureza na kornja. Zastave se spominju u starim su iz kasnijeg razdoblja dinastije Han. Unaprijed zahvaljujemo. se da je za razliku. godine pr. pr. Likovni prikazi nego dužeg. n. ukrašene jezičcima. Tako je u Virovitici 15. godine osnovano je višestrukih plamenaca – dugih traka stoljeća dijelile su se u “banderije“ koja je pet samostalnih gardijskih bojni koje su popunja- koje se ponekad i račvaju. jelova Hrvatske početkom 1994. e. ma ratno ime “Kumovi“. tjelesne straže dijeli se u osam banderija ska“. Tijekom postojanja samostalne bojne. po zastavi nazvanih postrojbi). st. a ne obratno u zaglavlju nalazi lijevo apliciran grb takvih zastava sačuvani su iz vremena po nekoliko dužih vrpci.. u povodu proslave 15. pr. prema izgledu nadlak- tične oznake bojne) izrađena je 2006. saznanja o nastanku 81. koji u prednjoj desnoj šapi drži sablju n. štita žuto izvezenog obruba unutar ko- i danas aktualnom Umijeću ratovanja i suvremene zastave. e. Ispod šahiranog štita je u luku čevini i životinjskim kostima. godišnjice OSRH. pr. zasta. ali manje ukrašenu vane uglavnom dragovoljcima s ratnim iskustvom s u grobnicama iz vremena dinastije Han zastavu druge boje podloge. st. od stoji heraldički uspravljeni zlatni lav kineskim zapisima iz 1122. kroz nju i uporabi zastave. Tek poslije početka Domovinskog rata.com. Ljeto ‘95 i fotografije zastava u uporabi. e. U sredini nje zastava na bojnom polju: “U borbi lene zastave oslikane živim bojama i is. u vrijeme Sun Cua već su odavno bile uobičajene u Kini. Simbolična ratna zastava ponešto drugačijeg izgle- da (sa svim tekstom ubačenim unutar pleternog obruba. broj 407 / 26. godine i čuva se u GS OSRH. 2008. grba Virovitice. e. te u akcijama Bljesak. I U pripremama za akcije oslobađanja okupiranih di- metima.. poslije i na (tj. Iznad njega se opisane u njegovo doba. godine pr. VEKSILOLOGIJA Stare kineske vojne zastave Zastave u današnjem smislu platnenih predmeta koji se slobodno viju pričvršćeni jednim svojim rubom na motku – koplje. Zidne slikarije svaka nosila sličnu. troplet koji prati oblik štita.) prikazuju Motiv uspravljenog pisima. Zastavno je polje uzet je iz povijesnog jeg se nalazi relativno grubo izvedeni još u VI. n. koje su ponekad Republike Hrvatske i desno od njega dinastije Šang u brončanom dobu (XV. glinenim i kamenim pred. požeškom bojištu. kao i ispravke te ostalo što bi Zastava 81. e. a na slobodnom kraju ima oznake. n. većine ostalih. Iznad znaka je svaka opremljena carskom zastavom nalazi se žuti natpis “81. koja crveni natpis “Kumovi“. vjerojatno bilo izrađivano od svile. gardijska bojna koja uzi- zapadne modele. gardijska bojna Oluja. U srednjem vijeku kineske ratne zasta.indd 47 10/24/12 5:02 PM . no čini jasne. postupno se uvode zastave po uzoru na veljače 1994. podloge zastave za svaku banderiju. Te rane zastave imaju oblik druge kineske postrojbe do kraja XVII. a konjaničke zastave su detaljno ve poprimaju oblik pravokutnika višeg va prethodila izradi uzdignutu iznad glave. Željko Heimer Već smo pisali kako je poznati kineski (II. Znak je u obliku polukružnog filozof i vojni teoretičar Sun Cu u svojem zastave koje izgledaju više-manje kao lava sa sabljom pre. n. e.

a tipično da se samo gasi ako neko vrijeme ne ko. 48 broj 407 / 26. a raspored tipaka prilagođen etootha je Windowsima 8. koje korisnik potencijalno ima i elektroničke komunikacije netu. Windows 8 Start tipku omogućen vam je ljenim ili mračnim prostorijama biti lakši. Ugrađena Pozadinsko svjetlo na tipkovnici ima opciju baterija puni se preko USB-a. je ujedno neophodno isključiti pustiti HAKOMetar. certificira. Kako objašnjavaju u Preduvjet koji treba osigurati Mbit/s brzina u satima najvećeg HAKOM-u. Izdiktirani tekst mogu- dećih tvrtki na polju softvera će je spremiti kao bilješku. čim približite ruke. tipkovnicu s kovnicu. Tipkovnica ima poza. studenog će u rad jest pokrenuti alat na računa. a uz dinsko svjetlo. koje uspoređuje sa snimkom a pogreške su svedene na naj. pa će rad u slabije osvijet. a s kojim će zasnovanim na iOS-u i Androidu. ono će se automatski upa- liti zahvaljujući senzorima. aplika. tre- za prepoznavanje govora dolazi nutačno pretvoriti u SMS poru- nam Dragon dictation. jedne od vo. lako kretati kroz otvorene programe. brz povratak na početni ekran. Za pakete do 10 internetu. Na računalu (HAKOM) 5. sada je napokon po. no proizvođač napominje istodobno da je tipkovnica kompatibilna i sa stari- može biti uparena jim verzijama Windowsa. lu sedam puta u roku od deset bežične i VPN veze te sve kori- ni softverski alat za mjerenje dana (a najviše jednom dnevno) sničke aplikacije osim aplikacije brzine širokopojasnog pristupa u razdoblju od 19 do 23 sata. Aplikacija snimljeni glas pretvara u tekst. jeziku.indd 48 10/24/12 5:00 PM . mjerenja ovim cer. te s uređajima s tri uređaja. Samo kućište tipkovnice izrađeno je od bruše- nog aluminija. HAKOMetar. Pomo- raditi odabire se jednostavnim ću funkcije App Switching brzo ćete se i pritiskom tipke. ku ili e-mail te proslijediti na cija za iPhone i iPad koja vaš Twitter ili Facebook. multimedija Svijetleća tipkovnica Logitech je predstavio Bluetooth Illu. Aplikacija je ova aplikacija postoji već neko potpuno besplatna za uporabu vrijeme. za mjerenje jest da se računalo internetskog prometa ne smije tificiranim alatom krajnjim će s kojeg će se provoditi ispitiva. a zato joj je potrebna aktivna manju moguću mjeru. Preko Blu. Premda podatkovna veza. listopada 2012. a maksimalnim mogućnostima. HV_407_48_49. MOBILNE APLIKACIJE Glas postaje slovo Iz tvrtke Nuance. te se bez ikakvih ograničenja stala dostupna u hrvatskom može preuzeti iz Appleova App App Storeu i to na hrvatskom Storea. trajanje deklarirano je na deset dana. HAKOMetar – mjerenje brzine pristupa internetu Hrvatska agencija za poštu širokopojasnog pristupa inter. radi tako da na internetu pre- Ono što je najvažnije jest da tražuje bazu raspoloživih riječi radi iznimno dobro i precizno. ristite tip- minated Keyboard K810. Sve što treba napraviti u lokalnoj mreži. pasti ispod 50% maksimalne korisnicima moći poslužiti kao nje izravno poveže s modemom oglašavane brzine ili ispod mak- dokaz u postupku rješavanja operatora žičnom vezom te da simalne brzine prethodno nižeg prigovora na pruženu brzinu se isključe svi ostali uređaji maloprodajnog paketa.

zak uskoro očekuje. odnosno s integriranom grafikom na na dodir. odnosno 3110M. Ka- grafija od prethodnika. Računala će se dostav. memorijske kartice i to čak do model Hero2. Wi-Fi je ugra. no sigurno je da www. a stupnjeva. Nova (koj je dostupan i za HERO 2) HERO 3 Black Edition kamera ima dugo najavljivanu ProTune uz standardne HD rezolucije opciju za snimanje videa u 35 može snimati u 4K rezoluciji Mbps sa Flat color presetom za (četiri put veća od Full HD-a) veće mogućnosti u kolor korek- 15 slika u sekundi ili 2. ili Android uređaja za koje već mnih sportova i pustolovi. te Silver Edition koja je je standardna oprema a osvje. lipnja ove godine.7K pri ciji. 49 Pripremio Mladen PALIĆ Herojska kamera Tvrtka GoPro je već 10 godina đen u kameru pa je upravljanje poznata po svojim akcijskim opcijama ili pregled u realnom kamerama koje su postale vremenu moguć uz pomoć iOS standard za snimanje ekstre. tehnologiju. Debljina kućišta na oba novom operativnom sustavu. priče i fotogalerije iz zemalja članica. 3210M.  Acerova AIO računala jna. upakiranim u kućište atraktivnog diza. te s Nvidijinom mjeseca po cijeni od 1000 dolara za slabiji. ovisno oba sliku prikazuju u rezoluciji od 1. pokrenuta je 1.080 piksela. Za pristup nekim sadržajima potrebna je registracija. Dvostruko manje i 25 posto laganije a za brži procesor omogućava i tri pohranjivanje koristi MicroSD zapravo donedavno aktualni ženi su i ostali dodaci pa je tako puta veću brzinu okidanja foto. Tako bi stranica mogla postati zajednička riznica sadržaja primamljiva svima zainteresiranima za vojničke. Oba dolaze s ekranom osjetljivim lu. uz 8 GB RAM-a 1. ustroj i drugo.5 sekunde. Fi-em. grafikom GT640M na naprednijem mode. ili pak sasvim polegnute. Pod. a cijene su od snima 100 sličica u 720p ili u osnovi Hero1 pojačana s Wi. Novi firmware profesionalnu razinu.920 o potrebama.empamil. koja je vodno kućište s ravnom lećom GoPro stranici. pomoću koje je moguće na- Acer je predstavio dva nova all-in-one ra. na računalima iznose 27 inča na modelu pa ćete ih moći koristiti pod kutem od 90 7600U. web-info www. odnosno 23 na modelu 5600U. EMPA okuplja članstvo iz 22 europske zemlje i očekuje se da će se broj aktualnih i relevantnih pisanih i multimedijalnih uradaka europskih vojnih novinara u budućnosti povećati. modela iznosi svega tri i pol centimetra. Naime. također pojačan LCD dobio touch funkciju. Kućište je sada 30 posto 25 slika u sekundi. Prodaja počinje već od ovog Riječ je o modernim stolnim računalima.eu ima veliku perspektivu. ljati s Intelovim procesorima – Core i5 staviti s radom (resume) u vremenu od čunala – Aspire 5600U i Aspire 7600U. Također koriste InstantOn x 1. čiji se izla.empa- mil. Na njoj ćete naći apsolutno sve što vas zanima o udruzi čiji je Hrvatski vojnik ponosni član: ulogu. odnosno 1900 dolara za jači model. dolara za top model. Dijagonale ekrana Imaju veću mogućnost prilagodbe nagiba. postoje aplikacije. Uz Black Edition objav. povjesnicu. no ona nije samo “cehovska”. slabijem modelu. Tu su i zanimljive vojničke novosti. i s terabajtnim diskom. te prilagođeni Windowsima 8. broj 407 / 26. D.indd 49 10/24/12 5:00 PM .eu Stranica Europskog udruženja vojnih novinara (EMPA) odne- davno je na webu. mere se već mogu naručiti na 12-megapikselne fotografije i ljen je i White Edition. a okida 64GB. obrambene i sigurnosne teme. listopada 2012. Vlahović HV_407_48_49. pristupom bežičnoj mreži. Naravno. za oštre podvodne snimke sada 200 dolara za White do 400 50 u full HD-u. a dobije se i na a sada podižu granicu na bežični okidač. zasad je sve u povojima.

je Hruščova i Kennedyja na sablasnu da lansirne rampe koje su Sovjeti 4. listopada 1962.32). U travnju 1961. kad bismo bili sposobni za duh prave vjere.45). listopada 1962. .rođen maršal Radetzky zatražio od Kongresa pristanak za krize. Dvojica prekrasnog odgovora: Jer sam shvatila da ću samo Potrebno je da u našoj molitvi bude prisutan i apostola su još bila nezrela za ovaj razgovor. I Kennedy Drugog svjetskog rata. listopada 2012. Sovjetski brodovi okrenuli su 28. pomozi mi da vršim briga. ratna mornarica i zrakoplovstvo hrvatski general zija Kube ali je ona sramno propala Odvijala se grozničava diplomatska Sjedinjenih Država blokiraju Kubu.Uzroci tom . a drugi slijeva protupitanja: Možete li piti čašu koju ja pijem. U ovoj molbi odmah zamjećujemo kako krstiti se krstom kojim se ja krstim? (Mk 10. nuklearno oružje na daljinu veću Yitzak Rabin “specijaliste”. Zbog tek kad je kriza prošla. O. 50 broj 407 / 26. ljudske veličine. je vojne su pošiljke udvostručene. Glavni tajnik U Tant upozorio uputio dramatičnu poruku tvrdeći na Bilogori Sovjetskog Saveza. život učenika Onoga koji je vizija života! Iz ovakvog mentaliteta razdijeliti atome. su kritični trenuci puni očekivanja. Isus pred apostole vrijeme i srce i naučili naše mlade da služe koji je to put? Dvojica apostola su razmišljala. posjećuju onako kako razmišlja većina ljudi od Njega udaljava. U takvim okolnosti. dok stvari koje su se prije činile teškima ištete“ (Mk 10. svijet naših sigurnosti je poljuljan: stvari onu stranu grobnih vrata: zašto to ne možemo taštine. Intervenirali su Ujedinjeni Kennedy je američkom narodu . Ti koji me poznaješ bolje od mene samoga. Dobro. Uslijedili zapovjedio je u listopadu 1962. za današnji svijet. Tada je ipak prevladao razum. To kako je to učinio Učitelj. tadašnji sovjetski premijer Hruščov opasnost od općeg nuklearnog su- postavili na Kubi mogu prenijeti . umjesto Koliko bi sretniji bio naš svijet! O. a nekoliko dana posli. Ako uistinu vjerujemo u iza drugih.35-45 Da bismo pronašli Boga moramo staviti pregaču i služiti Evanđelje nam izbliza pokazuje koliko je Božja više posjedovanja. Gospodina. Vremeplov Leon Rizmaul Zaplet i rasplet kubanske krize Američki predsjednik John Kennedy 30. ima veću potrebu za pijedestalom prevlasti. Američkim ratnim zatim su uslijedili i drugi dogovori i podarske sankcije i pokušaje rušenja brodovima tada je naređeno da pre. Oni mole.indd 50 10/24/12 5:02 PM . nemir za sve velikaši njihovi drže ih pod vlašću (Mk Koliko smo daleko od puta sreće! HV 407_50_51. On želi točno naznačiti kako nemir… od ispraznosti! drugima. Ali znajte da će moja slava biti Križ. stavlja dva puta: onaj koji vodi k Bogu i onaj koji posljednjima. ili i posljednji na ovom svijetu. dobrom gluposti su pred Bogom jer Bog sve poniznost. put promjene. Evo puta koji vodi k Bogu: služenje. Naime. siromašnima! mi se čini zahtjevna i teška.početak akcije HV-a Otkos ma Castro je zatražio vojnu pomoć narodi. studenoga 1995. misionarku koja već 33 godine radi u jednom mudrosti. mobilizaciju 150 tisuća ljudi.37). Kuban. provedena je inva. u Zaljevu svinja. Koji? Ovo je život kršćana. Pogreška dvojice moje prijestolje muka: A ja kad budem uzdignut leprozoriju u Africi: Zašto ste to izabrali? Evo apostola je upozorenje i nama: nije dovoljno moliti! sa zemlje. Evo Jakov i Ivan postavljaju pitanje Isusu: Daj nam da ti promišlja u svjetlu vječnosti. strah od gubitka i ostajanja 10. svijet koji svakodnevno i napornima postaju cilj i želja naše duše. studenoga 1968. potpuno stranim Božjoj logici. premoći i pokazivanja. Pitali su jednu sestru o Božjem načinu. Gospodine. uspostavljena je i izravna telefonska kubanskog proizvoda – šećera. dakle. a to samo uvod u još otvorenije gos. volju tvoju i onda kada je ne razumijem. listopada 1781. da je da u životu svi moramo napraviti potrebu za drogiranjem kako bi zaglušili svoj cilj života isključivo afirmacija nad Teže je razbiti izbor. svijet bez Boga! Evo alternativa ponosu: nam daje naslutiti put obraćenja. Na to je Kennedy pokazujući dobru volju za rješenje dviju velesila neizbježan. oslobodi mjeru naše malenosti i naše sićušnosti. rekao: Sin Čovječji nije došao da bude služen. dvojica apostola nisu još uvijek ništa razumjela jest: vi želite sjesti uz mene. čast. Kubi značiti rat.ubijen izraelski premijer objavio je da Kubi šalje oružje i koba. da . 31. To isprazne preuzetnosti i započeli služiti starima. Ame. studenoga 1994. raketa na Kubi. Evo dakle Isusova istinske veličine Isusovih učenika: postati maleni u slavi tvojoj sjednemo jedan zdesna.prva crnkinja izabrana u ska kriza dosegnula je vrhunac kada mogućih sličnih kriza iduće godine rikanci su otkazali kupovinu glavnog Predstavnički dom SAD-a su u listopadu američka zračna izvi. Dakle. Sve ljudske ambicije neće prijeći s Boga. Bio je đanja dokazala postojanje ofenzivnih veza između Bijele kuće i Kremlja.umro Martin Knežević. n DUHOVNOST fra Marko Medo Mk 10. od tisuću morskih milja. motora i sterea utrošili radosti. Svijet žudi za vlašću. uzak put. darujući sebe same (Mk 10. To je težak. strast Znate da oni koji se smatraju vla­ da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge EINSTEIN za prevlašću. Poslušajmo Isusa. i onda kada je trajan rizik: mi bismo htjeli Boga svesti na bolesnima. U rujnu 1962. Ugled. sve ću privući k sebi (Iv 12. još tako biti sretna. sporazumi.38). smjer plovidbe na počeli najuzbudljiviji trenuci poslije .A besplatna i strpljiva milosrđa. ali mole loše. želite biti dionici moje Ali je put istinske sreće. nego se rađa borba za isticanjem. prava molitva bi uvijek uvijek su Boga doživljavala s previše ljudskih malo poniznosti! O. Kako su gorke koje su nam se prije činile vrlo važnima postaju razumjeti? Zbog toga Isus odgovara: Ne znate što ove Isusove riječi i kako pogađaju značenje i beznačajne. kad bismo (odvoji) me od nebitnih stvari i vodi me putem da se prepustimo uzdignuću na visinu Njegova umjesto davanja novca. listopada 1991.38). Time su 3. Što je više čovjek bez mudrost daleko od ljudske. sko ofenzivno oružje na Kubi. Božjim povlasticama i Božjoj slave. Užasna i katastrofalna predrasude nego Božji izbor ima obvezan pravac.postrojbe HVO-a oslobodile Potom je rečeno da će svaki napad Atlantiku prema Europi. studenoga 1766. Evanđelje samo zdravlje traženo bez odnosa s istinskim vidimo. kad bismo sagnuli glavu naše trebala biti ova: Gospodine.42). Uskoro je demontirano sovjet- dramatičnom događaju otkriveni su 5. 28. sijeku put sovjetskoj floti. Ajme! Koliko se razlikuje naš život! prestižnim mjestom. da budu blizu bolesnima. Castrova prokomunističkog režima. traganje za moći i darima gospoduju svojim narodima i (Mk 10. Isus želi podsjetiti osamljene i siromašne! Tada bi prestali osjećati koja ne vjeruje ili vjeruje loše. aktivnost. Činilo se da Kupres na sovjetske brodove upućene prema i Hruščov dali su ohrabrujuće izjave je kraj Hladnom ratu te da je sukob 2.

invalida na Ljetnim paraolimpijskim igrama u Ateni 2004.E. u Londonu. te ovogodišnje srebrne u godine. između kojih je najpoznatiji Dar- ko Kralj jer je prvi osvajač zlatne medalje na PI u Pekingu 2008. između inih. na dosad održanih 14 ljetnih i 10 zim. kako sport jest tema Senčerove izložbe. k tome. Dodao je. koji su sudjelovali na PI od Barcelone do a u Galeriji “Zvonimir“ otvorena je do 30. autora Damira Senčara. Damir Hrvatskoj. ujediniti sportaše s invaliditetom kako bi David Slinn. i autora izložbe.. listopada i može se razgledati od ponedjelj- nam ga on donosi na nov. Pekingu 2008. predstavit će se diljem Hrvatske pa joj je kao psihogrami. nastojanje u nadvladavanju svojih moguć. te ovogodišnje srebrne u Londonu olimpijskim igrama u Vancouveru 2010. snimio Tomislav Brandt Izložba u Galeriji “Zvonimir” Dugogodišnji fotoreporter Agencije HINA predstavlja se s 45 fotografija u boji. izabranih od gotovo 100 tisuća snimljenih s motivima nastupa hrvatskih sportaša . Ova putujuća izložba i veselje za oči nego su dokumentirane skih paraolimpijskih igara od Rima 1960. i Londonu 2012. a izložbu je otvorila Vesna vatskoj i inozemstvu. a po izboru Međunarodnog je zahvalio autoru i suradnicima u HINI. listopada otvorena je izložba fotografija “Snaga paraolimpizma”. izaslanica Predsjednika Republike i izložbe prof. Ratko Kovačić iskazao je zadovoljstvo po.invalida na Ljetnim paraolimpij- skim igrama u Ateni 2004. te uz partnerstvo Veleposlanstva Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske. u Hrvatskoj izvještajnoj no.. U prigodi otvaranja svojim sportskim nastupima nadahnuli Škulić. sjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora Pekingu 2008. Čestitajući svim sportašima do- bolja fotografija s Paraolimpijskih igara u stavljanjem ove posebne izložbe na čemu dao je da će Hrvatski paraolimpijski odbor i Pekingu 2008. U čestitkama Senčar fotografijom se aktivno bavi od paraolimpijskog sportaša beskompromisno za izvanredne rezultate sportaša invalida godine 1995. naglasio povjerenica za osobe s invaliditetom u Ure- Senčarov opus fotografija nisu dekoracija je. Pekingu 2008. godine SNAGA PARAOLIMPIZMA Pod pokroviteljstvom predsjednika RH Ive Josipovića. te britanskom veleposlanstvu u njihovim natjecanjima i uspjesima.. pročišćen način između kojih je najpoznatiji Darko Kralj ka do petka u radno vrijeme Galerije od 10 jer su njegovi junaci svi pobjednici. Od 57 invalida sljedeći postav u gradu heroju Vukovaru. Damir Brčić istaknuo je kako cijeli svijet. Dugogodišnji fotoreporter Agencije HINA predstavlja se s 45 fotogra- fija u boji. jer je prvi osvajač zlatne medalje na PI u do 18 sati. Stoga i jest cilj paraolimpijskog pokreta britanski veleposlanik u Hrvatskoj Nj. Pred. pruža- organizacije sportskih novinara). dalje predano pratiti svoje sportaše u svim olimpijskog odbora i AIPSA (Međunarodne MORH-u. listopada 2012.. te tri samostalne i desetak skupnih izložbi. kao i na Zimskim paraolimpijskim igrama u Vancouveru 2010. 51 Svemirka Miočić. ali Londona je 10 invalida Domovinskog rata. uz slobodan ulaz. noseći svu kompleksnost do ove 2012. zabilježenog trenutka. du Predsjednika RH.indd 51 10/24/12 5:02 PM . a za svoj rad je više puta nagrađen u Hr. Do sada je imao nosti i pobjede nad sportskim suparnikom. Istaknuo je da je snaga svakog jući im bezuvjetnu potporu. i Londonu 2012. Londonu. broj 407 / 26. i naj. izabranih od gotovo 100 tisuća snimljenih s motivima nastupa hrvatskih sportaša . n HV 407_50_51.. u Galeriji MORH-a “Zvo- nimir” 23. pridružili su se i ravnate- vinskoj agenciji (HINA). a to se upravo i dešava. Na izložbi je. ljica HINE Smiljana Škugor Hrnčević. kao i na Zimskim para- Od 57 invalida koji su sudjelovali na PI od Barcelone do Londona je 10 invalida Domovinskog rata. a u organizaciji Hrvatskog para- olimpijskog odbora i uz suradnju MORH-a i HINE.

hr HV_407_52.hrvatski-vojnik.indd 52 10/24/12 4:50 PM . Snimio Tomislav BRANDT www.