You are on page 1of 2

Кандијски рат

1. Околности избијања Кандијског рата


2. Политика европских држава
3. Највећи српски јунаци у Кандијском рату
4. Фронтови у Кандијском рату
5. Фосколово ратовање 1647-1648 године
6. Стварање млетачке Крајине
7. Пад Клиса
8. Макарски хајдуци и Дубровник
9. Напади на Бар и Рисан 1649.
10. Котарски ускоци
11. Млетачка опсада Книна
12. Крајишки статут из 1654. г.
13. Збор у Биљанима 1654. г.
14. Повлачење млетачке флоте из Боке 1649. г.
15. Бокељски хајдуци
16. Турски упад у Пераст
17. Мехмед-паша Ћуприлић и даљи ток рата (1656-1658); напад на
Босиљину и Котор
18. Сејди Ахмед-паша и ратовање с Млецима
19. Сеча херцеговачких првака 1662. г.
20. Распламсавање хајдучког покрета у Херцеговини
21. Поход Јусуф-бега Филиповића на Равне Котаре 1662. г.
22. Земљотрес у Дубровнику 1667. г. и утицај на даљи ток рата
23. Мировни уговор из 1669. г.
24. Уређење хајдучког и ускочког питања
25. Заначај Кандијског рата за српски народ
Кипарски рат

1. Околности избијања сукоба


2. Ратни фронтови
3. Став Мехмед-паше Соколовића
4. Запоседање Кипра
5. Лепантска битка 1571. г.
6. Мировни споразум из 1573.г.
7. Јадранско приморје у Кипарском рату