You are on page 1of 1

Баждарина, редовна тржна такса, која је плаћана по товару или бали.

Ова такса је
обично представљала скуп више мањих такси и дажбина, које су биле прецизиране у
сваком појединачном случају, у кануннами за одређену област. Такође, код баждарине се
одређивао износ посебно за сваку врсту робе. Важно правило је било да се за увезену
робу царина плаћала било да је роба продата или не, док се баждарина плаћала када је
роба била предмет трговинског промета. Баждарина је наплаћивана само на градским,
али не и на сеоским трговима.

H. Inalcik, Economic and social history of the Ottoman Empire, volume one 1300-1600,
Cambridge university press, 1994, 201, 204.