You are on page 1of 1

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Nama Pelajar : Kung Sing Yeang

No. Kad Pengenalan : 950707-14-6708

Program : JUN 2014

Nama Sekolah : Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chio Chiao

Nama Projek : Program Senamrobik Mingguan

Tempoh Pelaksanaan : 28 Februari – 14 Mac 2018

Cadangan Penambahbaikan

Guru pelatih boleh memberi kata-kata petunjuk seperti “march”, “ke


kanan”, “ke kiri” dan sebagainya supaya murid lebih jelas terhadap
pergerakan-pergerakan dalam senamrobik. Selain itu, guru pelatih turut
boleh menyerapkan elemen interaksi dengan murid di bawah pentas
supaya lebih menyeronokkan di samping mengekalkan perhatian dan
penglibatan murid.

Selain itu, lagu bahasa lain seperti Bahasa Inggeris dan Bahasa
Malaysia boleh digunakan bagi lagu senamrobik untuk menambahkan
variasi muzik. Hal ini demikian kerana sekolah ini mempunyai banyak
murid yang bukan bangsa Cina. Campuran lagu Bahasa Malaysia dan
Bahasa Inggeris dapat menarik minat semua murid.