You are on page 1of 3

Aktiviti PISMP Sains Sem 2

Bani Irwin Bin Bani Amin 24/9/2011


Arnett Donatus Anthony IPG Kampus Keningau
Rhodeon Rupert Laurdi

Secara kumpulan 4 orang, bincangkan jenis-jenis kertas yang digunakan dipersekitaran


masyarakat negara kita?

Jenis-jenis kertas ;

 Kertas pembungkus
 Kertas tisu
 Kertas cetak
 Kertas tulis
 Kertas surat khabar

Seterusnya nyatakan ciri-ciri kertas itu dan kegunaannya.

Ciri-ciri;

 Berat asas
 Kecerahan, keputihan dan warna
 Kestabilan dimensi
 Pembentukan
 Kelembapan
 Keliangan
 Size
 Pemanjangan
 Rintangan mengoyak
 Suhu dan kelembapan (pendinding kertas)
 Ketebalan
 Kekuatan permukaan kertas

Kegunaan kertas;

 Untuk menulis dan mencetak pada sehelai kertas, menyalin dan untuk
berkomunikasi.
 Untuk menggambarkan nilai seperti wang kertas, cek bank, voucer, dan tiket.
 Untuk hiburan seperti buku, majalah surat khabar dan juga seni
 Untuk menyimpan barang-barang seperti, beg kertas, sampul surat, tisu
pembalut dan kertas dinding.
 Untuk pembersihan, kertas tandas, sapu tangan , tuala kertas dan tisu muka.
 Untuk pembinaan, origami, quiling dan kertas sarang lebah, yang digunakan
sebagai bahan utama dalam bahan komposit , kejuruteraan kertas, kertas
pembinaan dan pakaian.
Aktiviti PISMP Sains Sem 2
Bani Irwin Bin Bani Amin 24/9/2011
Arnett Donatus Anthony IPG Kampus Keningau
Rhodeon Rupert Laurdi

 Lain-lain kegunaan, kertas pasir, kertas penyerap, kertas litmus, dan kertas
kromatografi.

Refleksi

Bani Irwin Bin Bani Amin

 Apakah yang saya pelajari daripada aktiviti ini ?

Saya telah pelajari bahawa semua benda disekeliling kita mengandungi kimia.
Walaupun selama ini saya hanya melihat kertas adalah sebagai kertas yang
saya rasa tidak mengandungi bahan kimia yang banyak. Tetapi setelah saya
mempelajari tajuk ini, barulah saya tahu bahawa, dalam pembuatan kertas,
terdapat bahan-bahan kimia yang banyak untuk dicampurkan kedalam kertas
tersebut. Selain itu, saya juga belajar sejarah secara ringkas mengenai kertas.

 Dimana bahagian kurikulum sains sekolah rendah mengajar topik ini ?

Topik yang dipelajari ini ada pada Investigating material bab 2 KBSR Tahun 6,
waste management .

 Bincangkan bagaimana saya boleh menggunakan aktiviti ini dalam mengajaran


dan pembelajaran.

Saya boleh menggunakan aktiviti ini dalam pembelajaran inkuiri penemuan.


Sebelum saya masuk kedalam tajuk ini saya akan menjadikan aktiviti pengajaran
dan pembelajaran tersebut seseronok yang mungkin. Hal ini adalah untuk
membangkitkan persaan kereronokan dan semangat ingin tahu yang tinggi
dalam diri kanak-kanak tersebut.. setelah mereka mempelajari kertas, mereka
akan diminta untuk mencari bahan-bahan tambahan, maklumat-maklumat
tambahan mengenai tajuk yang telah diajar. Mereka juga diminta untuk mencipta
Aktiviti PISMP Sains Sem 2
Bani Irwin Bin Bani Amin 24/9/2011
Arnett Donatus Anthony IPG Kampus Keningau
Rhodeon Rupert Laurdi

experimen pembuatan kertas sendiri mengikut idea-masing-masing. Aktiviti ini


dilakukan secara individu dan berkumpulan.

 Apakah tujuan guru dalam aktiviti ini?

Dalam aktiviti ini, guru akan menjadi sebagai, fasilitator. Guru akan memantau
dan membetulkan sebarang miskonsespsi pelajar tersebut. Jika murid tersasar
jauh dari tugasan yang diberikan, guru akan membimbing kembali pelajar
tersebut.