You are on page 1of 6

PUSAT TUISYEN SRI KINABUTAN

91000 TAWAU, SABAH

KERTAS KERJA

PROGRAM BENGKEL SMART SOLAT


( SESI 2018 )

TARIKH :
4 & 5 APRIIL 2018 (RABU-KHAMIS)

TEMPAT :
DEWAN PUSAT TUISYEN SRI KINABUTAN
PENGENALAN
Program Bengkel Smart Solat merupakan sesuatu bentuk aktiviti ko-kurikulum bagi murid
Tahun 4 hingga Tingkatan 4. Tujuan pelaksanaanya ialah untuk menerap aspek solat dalam
kalangan murid. Pelaksanaannya dilaksanakan untuk peringkat umur 10 hingga 16 tahun bagi
memantapkan tatacara pelaksaaan solat dengan betul dalam kalangan pelajar pada masa kini.