You are on page 1of 2

BIL PEKARA BHG

1. CARTA ORGANISASI
2. JAWATANKUASA PENGURUSAN DISIPLIN
A
01 3. TAKWIM
PENGURUSAN &
4. MINIT MESYUARAT / SURAT PANGGILAN
PENTADBIRAN
5. SURAT RASMI PENURUNAN KUASA
MEROTAN

1. SENARAI TUGAS KETUA GURU DISIPLIN


02
2. SENARAI TUGAS AJK / GURU DISIPLIN
B
03 1. PENGURUSAN BADAN PENGAWAS PENGURUSAN
PENGAWAS

04 1. PERANCANGAN SRATEGIK DISIPLIN

1. AKURJAJJI PELAJAR
2. REKOD/ LAPORAN PONTENG C
05 3. REKOD SALAH LAKU MURID PENGURUSAN REKOD
4. E DISIPLIN DAN DATA DISIPLIN
5. ANALISIS DATA SALAH LAKU PELAJAR

1. HUKUMAN ROTAN.
2. GANTUNG SEKOLAH . D
3. BUANG SEKOLAH . TATACARA HUKUMAN
06
4. PENAHANAN . MURID
5. DENDA .
6. AMARAN .

1. BUKU PANDUAN TATCATA DISIPLIN


UNTUK GURU
E
07 2. ORDINAN 1957
BAHAN RUJUKAN
3. PEKELILING IKHTISAS DISIPLIN
4. BUKU PANDUAN