You are on page 1of 3
Công ty tư vấ n du h ọ c M ỹ , Canada, Úc – Xing le folder: htt p s:// g oo. g l/jwBpCh Website: htt p s://duhocm y au.edu.vn/ Google site: htt p s://sites. g oo g le.com/view/thon g tinduhocmy/ Facebook: https://www.facebook.com/duhocmyau/ " id="pdf-obj-0-2" src="pdf-obj-0-2.jpg">

Công ty tư vấn du hc M, Canada, Úc Xin visa du lịch, định cư nước ngoài Du hc MÂu

Thông tin liên h:

Địa chỉ: Số 26, Đường Số 2, KDC Cityland, Phường 5, Gò Vấp, Hồ Chí Minh,

Vietnam Số điện thoại: 0975212083 Địa chỉ Google folder: https://goo.gl/jwBpCh Website: https://duhocmyau.edu.vn/ Google site: https://sites.google.com/view/thongtinduhocmy/ Facebook: https://www.facebook.com/duhocmyau/

DU HC MCN BAO NHIÊU TIỀN VÀ LÀM SAO ĐỂ TIT KIM ?

Những năm gần đây, ngày càng nhiều phhuynh la chọn con đường du hc cho con mình. Mchính là la chn du hc phbiến nhất, đồng thi, chi phí du hc Mỹ cũng khá đắt đỏ. Du hc Mtn bao nhiêu tin là câu hi chung ca rt nhiu phhuynh. Trlời được câu hi này giúp phhuynh chun bị được đầy đủ chi phí du hc M. Không chthế, đây cũng là tiêu chí quan trọng để chọn trường và ngành hc phù hp khi du học Đại hc hoc du hc Trung hc M.

Bài viết sẽ đề cập đến khoảng dao động giá chung ca du hc bc Trung học và Đại hc ti M.

Du hc Mbao gm nhng chi phí nào?

Chi phí du hc Mkhông chcó hc phí, mà còn rt nhiu loi phí khác. Phhuynh cn bao quát tt cchi phí bt buc ln chi phí có thphát sinh khi du học Đại hc hoc du hc Trung hc M. Chi phí du hc Mbao gm:

Vé máy bay.

Chi phí hc tp: Hc phí; Phí nộp đơn và các bài kiểm tra đầu vào; Sách v, dng chc tp.

Chi phí ăn – mc - .

Chi phí di chuyn.

Chi phí vui chơi, giải trí, mua sm.

Các khon chi bt buộc khác: Internet, điện thoi, bo him y tế, ...

Chi phí phát sinh: Git i, khám cha bnh, ...

Du hc Mtn bao nhiêu tin?

Trong báo cáo năm 2014 của HSBC, tng chi phí trung bình cho một năm học Mkhong 36.564 USD. Chi phí du hc Mỹ tăng bình quân 5% mỗi năm. Phụ huynh cn nhân mc phí này cho số năm học để ước lượng mc phí trung bình cn chun b.

Chi phí du hc Mca mỗi người skhông ging nhau. Da vào 7 loại phí bên dưới, phhuynh stính toán được mc chi phí phù hp vi con mình khi du học Đại hc hoc du hc Trung hc M.

 • 1. Vé máy bay:

Vé máy bay thường dao động từ 500 USD đến 2000 USD (phthuc vào thời điểm nhp hc và loi vé hạng thường hay hang sang).

 • 2. Chi phí hc tp:

Theo tchc htrsinh viên College Board, hc phí trung bình của các trường công là 22.958 USD/năm, ca các trường tư là 31.231 USD/năm. Học phí ở các trường ca Mchênh nhau rt lớn, có trường chỉ 4.000 USD/năm, nhưng cũng có trường lên tới 70.000 USD/năm. Mức học phí dao động tùy vào danh tiếng, cơ sở vt cht và chất lượng ging dy ca mỗi trường.

Phí np đơn và các bài kiểm tra đầu vào thường dao động từ 570 USD đến 670 USD. Sách v, dng chc tập thường dao động từ 900 USD/năm đến 1.200 USD/năm.

3.

Chi phí ăn – mc - :

Chi phí ăn uống, trang phc (bao gồm đồng phc) và nhà khi du học Đại hc hoc du hc Trung hc Mkhoảng 11.000 USD/năm. Du học sinh thuê nhà trọ ở chung vi nhóm khong 4 – 6 người và tnu ăn thì sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với Ký túc xá.

 • 4. Chi phí di chuyn:

Phí di chuyển thường dao động từ 300USD/năm đến 700 USD/năm. Mỗi tiểu bang đều có hthng giao thông công cng riêng bit vi các các mc giá và htrkhác nhau cho hc sinh, sinh viên.

 • 5. Chi phí vui chơi, giải trí, mua sm:

Chi phí này thường mức 2.500 USD/năm, tùy thuộc cách sinh hoạt, vui chơi, mua sắm ca mi du hc sinh

 • 6. Các khon chi bt buộc khác: Internet, điện thoi, bo him y tế.

Cước phí Internet, điện thoi khoảng 1.200 USD/năm. Phí bo him y tế dao động từ 350 USD/năm đến 500 USD/năm.

 • 7. Chi phí phát sinh: Git i, khám cha bnh, ...

Để biết được du hc Mtn bao nhiêu tin, phhuynh cn dtrù thêm khoảng 5% đến 10% trên phí sinh hot cho các chi phí có thể phát sinh như tiền git i, khám cha bnh, ...

Làm thế nào để chọn phương án du học Mtiết kim?

Không chỉ ở Vit Nam, nhiều nước trên thế giới cũng coi Mỹ là la chọn hàng đầu để du hc dù chi phí du hc Mtht skhông dchịu. Để tiết kim chi phí khi du học Đại hc hoc du hc Trung hc M, phhuynh có ththam khảo các phương án sau:

 • - Tìm kiếm các chương trình hỗ trtài chính hoc hc bng du hc M.

 • - La chọn trường công lp, ngành hc, tiu bang có mức phí trung bình nhưng vẫn đảm bo kiến

thc cho con.

 • - Chn hình thc hc bán trú thay vì ni trú.

 • - Thuê nhà theo nhóm 4-6 người và tnấu ăn thay vì ở ký túc xá và phải ăn tiệm.

 • - Nhc nhcon mình hc tp tt, gisc khe và sinh hoạt điều độ để hn chế các khon phí phát sinh như chi phí học li, bnh tt, ...

Các mức phí trên đây được dùng để tham kho, phhuynh nên tham kho website, liên hvới nhà trường hoc liên hệ trung tâm tư vấn du học Đại hc hoc du hc Trung hc Mỹ uy tín để dự trù được mc chi phí du hc Mphù hợp và đáng tin cậy nht.

Quý phhuynh và các em hc sinh có thể đọc thêm bài viết Các cách săn học bng du hc Mỹ để có kế hoch du hc Mỹ đúng đắn nht.