You are on page 1of 5

Công ty tư vấn du học Mỹ, Canada, Úc – Xin visa du lịch, định cư nước

ngoài – Du học Mỹ Âu

Thông tin liên hệ:


Địa chỉ: Số 26, Đường Số 2, KDC Cityland, Phường 5, Gò Vấp, Hồ Chí Minh,
Vietnam
Số điện thoại: 0975212083

Website: https://duhocmyau.edu.vn/
Google site: https://sites.google.com/view/thongtinduhocmy/
Địa chỉ Google folder: https://goo.gl/jwBpCh
Google Business site: http://duhocmyau.business.site/
Facebook: https://www.facebook.com/duhocmyau/
Có thể khi nhắc đến những trường giáo dục khai phóng (Liberal Arts) tại Mỹ, một vài người
sẽ nghĩ đến những bài giảng “khô khan”. Thế nhưng, đây là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm! Các
trường Liberal Arts tại Mỹ hiện đang đổi mới phương pháp đào tạo sinh viên theo một hướng
đi hoàn toàn mới mẻ và sáng tạo hơn.

Tại Mỹ, các trường giáo dục khai phóng (Liberal Arts) đang đổi mới và áp dụng những phương
thức sáng tạo và tân tiên nhất hiện nay để phục vụ cho việc giảng dạy. Đây thực sự là một điều rất
bất ngờ khi từ trước tới nay, khi nghĩ tới học tập tại Liberal Arts, nhiều sinh viên sẽ chỉ nghĩ đến
việc “cắm mặt” vào những quyển sách “dày cộp” mà không hề có một chút sáng tạo của thực tiễn
ở trong đó.

Nền giáo dục Liberal Arts tại Mỹ đang dần đổi mới để phù hợp với thực tiễn

Các khảo sát hiện nay đều cho rằng các trường Liberal Arts đang theo đuổi nguyện vọng của sinh
viên về hướng nghiệp trong kinh doanh theo những cách mới lạ, và trong quá trình đó, tạo ra những
phương pháp mới để thực hành cho việc học tập về lĩnh vực kinh doanh.

Dưới đây là một vài ví dụ về các khoá học Giáo dục khai phóng (Liberal Arts) nổi bật hiện nay tại
Mỹ:

▪ Một khóa học với sự hợp tác của giáo sư giảng dạy môn “Văn học Anthropocene” và một
giáo sư chuyên giảng dạy “Kinh doanh lương thực”. Sự hợp tác này đã sử dụng các tác
phẩm văn học, bao gồm thơ, các bài viết sáng tạo, và truyện ngắn để thúc đẩy sinh viên có
một suy nghĩ sâu sắc hơn và khuyến khích đưa ra những cách tiếp cận khác để duy trì sự bền
vững đối với những thử thách trong thế giới kinh doanh.
Sáng tạo đang trở thành yếu tố quan trọng trong sự đổi mới của ngành Liberal Arts ở Mỹ

▪ Một giáo viên dạy khiêu vũ làm việc với một doanh nhân để tạo ra một mô hình với tên
gọi “Giảng dạy sự sáng tạo”. Khoá học của nhà doanh nhân bao gồm “Tính bền vững và đổi
mới”, trong khi “sáng tác tập thể ” là khóa học của thầy dạy khiêu vũ. Tất cả đều nhằm mục
đích phát triển sáng tạo. Khoá học khiêu vũ tập trung vào sự tự ý thức và phát triển của bản
thân. Khoá học của doanh nhân tập trung vào phát triển các cách thức sáng tạo để giải quyết
những vấn đề lớn trong xã hội. Trong việc xây dựng mô hình khoá học chung về sáng tạo, họ
hi vọng sẽ khám phá được mối liên kết “bản lề” giữa phát triển cá nhân và sự đổi mới xã hội.
▪ Một nhà lý luận chính trị và một luật sư cho tập đoàn kinh tế hợp tác với nhau trong các
khoá học để khám phá mối quan tâm chung của họ về các giá trị và sự vận hành của thị trường
kinh tế. 2 khoá học của họ – “Law, Markets, and the Corporation” (Luật pháp, thị trường và
các tập đoàn) cùng với “Law, Money, and Meaning” (Luật lệ, Tiền bạc và Ý nghĩa của chúng)
– đã tìm cách lý giải những giả định của nền kinh tế khi chuyển từ “Nền kinh tế thị trường”
sang “Thị trường của xã hội”. Một khu thị trường vận hành tại các khu vực phi truyền thống,
chẳng hạn như Giáo dục, Y tế và Tư pháp Hình sự, thì nó có ý nghĩa như thế nào đối với
những hiểu biết về kinh doanh của chúng ta và sự rộng lớn của thế giới mà thị trường có thể
tồn tại ?
Trong tất cả các trường hợp, khi nghiên cứu các hiện tượng đã xảy ra, nuôi dưỡng sự sáng tạo và
các kiểm tra các giả định thì tinh thần “lý thuyết” thiết yếu của Liberal Arts luôn được đưa lên
hàng đầu và trung tâm.
Tuy vậy, nó vẫn giúp học sinh mở rộng những quan điểm mới về kinh doanh trong thực tiễn. Ví
dụ, một doanh nhân nếu được tiếp xúc với khóa học “Law, Money, and Meaning” thì sẽ hiểu được
tác động mạnh mẽ và nhanh chóng của tiền bạc trong thế giới kinh doanh.

Những cải tiến trong chương trình học của Liberal Arts được đánh giá là rất quan trọng bởi 3 lý
do chủ yếu:
1. Những khóa học đổi mới này đóng góp vào sự nhận thức về khái niệm kinh doanh tốt, về
những gì có ý nghĩa thực sự để làm kinh doanh tốt. Ở đây, chúng ta sẽ hiểu kinh doanh tốt là
làm kinh doanh một cách cẩn trọng hơn, sáng tạo hơn và bền vững hơn – tất cả đều là các
mục tiêu đó đều được phát triển trong nền giáo dục Liberal Arts.

Các chương trình giảng dạy về Liberal Arts (giáo dục khai phóng) ở Mỹ đem lại nhiều giá trị
quý giá cho sinh viên

2. Xu hướng này thúc đẳy một tương lai mở rộng phạm vi quan trọng cho giáo dục tự do. Sự
phát triển của Liberal Arts trong tương lai sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc giảng dạy trở nên đa
dạng hơn, “phá cách” hơn, hợp tác và kết nối hơn với thế giới thực tiễn.
3. Sự phát triển này đã tạo ra một cái nhìn trung thực cho bản thân; điều này sẽ hứa hẹn rất
nhiều về sự phát triển của sinh viên. Đó là một sự trung thực có thể hòa nhập “Lý tưởng” và
“Năng lực” với nhau. Trong thực tiễn, nếu bạn có năng lực mà không có lý tưởng thì sẽ giống
như bị thiếu một định hướng về đạo đức, mà lý tưởng lại không có năng lực thì bạn sẽ bị
thiếu khả năng để làm nên điều khác biệt.
Việc không thể kết hợp “Lý tưởng” và “Năng lực” cho thấy rõ sự thất bại của các trường đại học
ngày nay. Nó làm các nỗ lực của chúng ta trở nên vô ích, làm cho sinh viên đại học trở nên “Thiếu
khả năng tư duy sâu sắc, và chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mà quên đi cả xã hội to lớn
quanh mình”.
Cuối cùng, những thử nghiệm trong khi nghiên cứu về kinh doanh tại các trường Liberal Arts ở
Mỹ đều nhằm mục đích kết nối các lý tưởng và những khả năng vượt trội của sinh viên, cùng
với đó là sự phát triển tư duy của họ như một khối tập thể.

Sinh viên các trường Liberal Arts tại Mỹ được đào tạo toàn diện và khoa học

Nếu những chương trình giảng dạy sáng tạo tại các trường Liberal Arts ở Mỹ ngày nay có được sự
chấp nhận và ảnh hưởng rộng rãi hơn, các chuyên ngành kinh doanh trong tương lai sẽ có thể giúp
sinh viên tham gia nhiều hơn vào công cuộc “chinh phục thị trường”.

Mặc dù có mục đích không phải là vì lợi ích kinh doanh trực tiếp, nhưng cái nhìn về sự trung thực
với bản thân có thể là tác động lâu dài và có ý nghĩa nhất đối với giáo dục. Trên thực tế, một người
có sự trung thực trong nội tâm thì người đó sẽ là người có trách nhiệm và gắn bó với thế giới bên
ngoài.