You are on page 1of 2

Borang KD2 (Pindaan 2004)

LAPORAN BULANAN KAJIAN AEDES DI SEKOLAH


PROGRAM BEBAS DENGGI DI SEKOLAH

Sekolah : SK SRI DHANDAYUTHAPANI


Daerah : Zon Sentul, Kuala Lumpur Bulan : NOVEMBER 2016

Pemeriksaan Mingguan (Tandakan _/


Bil Tempat sekiranya ada pembiakan Catatan
1 2 3 4
1 Kantin
2 Tandas
3 Tempat semaian
4 Kebun sekolah
5 Persekitaran sekolah
6 Tempat perlupusan sampah
7 Lain-lain ,nyatakan

Ulasan :

Tiada sebarang pembiakan nyamuk aedes yang berlaku.

_______________________________ Tarikh : 29 November 2016

Tanda tangan Guru Besar

Cop Nama dan Jawatan

Nota :

1. Borang ini hendaklah dilengkapkan setiap bulan oleh pengetua / guru besar sekolah berdasarkan laporan dalam KD 1
(Pindaan 2004)
2. Borang yang telah dilengkapkan hendaklah dihantar salinan kepada pegawai pendidikan daerah sebelum hujung
bulan yang berikutnya,
Borang KD 1 (Pindaan 2004)

LAPORAN MINGGUAN KAJIAN AEDES DI SEKOLAH


PROGRAM BEBAS DENGGI DI SEKOLAH

Sekolah :__________________________________ Daerah : Zon Sentul

Bulan :__________________________________ Minggu : 1 / 2 / 3 / 4/ 5


(potong mana yang tidak berkaitan)

Bil Tempat Pembiakan aedes Catatan (sila nyatakan jenis bekas


ADA TIADA sekiranya ada pembiakan)
1 Kantin
2 Tandas
3 Tempat semaian
4 Kebun sekolah
5 Persekitaran sekolah
6 Tempat perlupusan sampah
7 Lain-lain, nyatakan

Tanda Tangan Guru yang menyelia :__________________________________ Tarikh :________________________

Nama : _________________________________________________________ Jawatan : _______________________

Nota:
1. Kerja pemeriksaan hendaklah dijalankan sekali seminggu
2. Murid-murid sekolah digalakkan menjalankan kajian sebagai satu aktiviti sivik/kokurikulum
3. Pemeriksaan audit akan dijalankan dari masa kesemasa bagi sekolah yang melaporkan tiada pembiakan.
4. Nyamuk Aedes suka membiak dalam air jernih yang tenang khususnya di tempat-tempat yang tidak
terdedah kepada matahari. Berikut merupakan tempat-tempat di mana jentik-jentik Aedes biasa dijumpai

Dalam Bangunan Luar bangunan


* alas pasu bunga * alas pasu bunga
* alas di bawah peti ais (peti sejuk) * bekas-bekas buangan
* tempayan dan bekas simpanan air * kotak plastik makanan
* deram air * tin-tin kosong
* kolah mandi * botol-botol kosong
*”cistern” air di tandas * tayar dan lain-lain yang menakung air