You are on page 1of 2

BORANG SOAL SELIDIK

Saya ingin memohon kerjasama daripada pihak tuan/puan atau encik/cik untuk
melengkapkan borang soal selidik di bawah ini. Sila kembalikan borang selidik ini dalam
masa 3 hari. Dapatan kaji selidik ini akan digunakan untuk menguji korelasi antara jangka
masa ulangkaji matapelajaran matematik dengan keputusan ujian matematik dalam
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Bahagian A

ARAHAN:

Sila jawab soalan berikut dengan menandakan (/) pada ruangan berkenaan.

Opsyen/Kursus:

Opsyen/Kursus (/)
PPISMP Sejarah
PPISMP Matematik 1
PPISMP PA

Nama: ………………………………………………………………………………...........................

Umur: ……………………………………………………………………………………………………

Jantina: Lelaki Perempuan

Kaum:

Melayu Iban Lain-lain

Bidayuh Melanau

Agama:

Islam Lain-lain

Kristian
Bahagian B

ARAHAN:

Sila jawab soalan berikut dengan memberikan jawapan pada ruangan yang disediakan.

1) Apakah keputusan matapelajaran matematik yang anda perolehi dalam peperiksaan


Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)?

…………………………………………………….

2) Berapa lama masa yang anda gunakan untuk mengulangkaji matapelajaran


matematik dalam tempoh satu hari?

…………………………………………………….

3) Berapa kali kekerapan anda mengulangkaji matapelajaran matematik dalam tempoh


satu hari?

…………………………………………………….