You are on page 1of 45

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah

Sekolah Menengah Rendah

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH

TINGKATAN 3

 Tema 5: Perjuangan Rakyat Ke Arah Kemerdekaan Tanah Air

 Tema 6: Pembentukan Persekutuan Malaysia

1
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA 5: PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Tema ini memaparkan detik-detik perjuangan rakyat ke arah menuntut


kemerdekaan tanah air. Pengalaman semasa pemerintahan Jepun
menyemarakkan lagi semangat kebangsaan di kalangan rakyat. Pembentukan
Malayan Union 1946 ditentang hebat oleh orang Melayu sehingga memaksa
Kerajaan British menggantikannya dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948.
Ancaman pengganas komunis tidak menghalang perjuangan rakyat menuntut
kemerdekaan, malah mempercepatkan lagi usaha-usaha ke arah berkerajaan
sendiri. Perjuangan rakyat mencapai kejayaan dengan Permasyhuran
Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Perubahan pentadbiran juga berlaku di
Sarawak dan Sabah ke arah mencapai taraf berkerajaan sendiri.

2
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CARTA ALIRAN

Tema 5: Perjuangan Rakyat Ke Arah Kemerdekaan Tanah Air


Tajuk 5.1: Pemerintahan Jepun Di Tanah Melayu

LATAR SEBAB DAN FOKUS KESAN


BELAKANG AKIBAT LANGSUNG
Dasar
Pemerintahan Kebangkitan Semangat
Kedatangan Jepun ke Penaklukan Jepun Jepun Kebangsaan
Tanah Melayu  Pentadbiran
 Ekonomi
 Sosial

3
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA 5 : PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

5. PERJUANGAN
RAKYAT KE ARAH
KEMERDEKAAN
TANAH AIR

5.1 Pemerintahan
Jepun di negara Memahami zaman pemerintahan Jepun
kita di negara kita

a) Pemerintahan Aras 1 Kebijaksanaan


 Menyatakan sebab-sebab Jepun Lingkungan Perbincangan:
Jepun menyusun strategi
meluaskan kuasa Kesemakmuran Faktor dan tujuan
 Bijak merancang
Bersama Asia kedatangan Jepun
i. Kedatangan  Memerihalkan kedatangan Jepun ke strategi sebelum
Timur Raya
Jepun Tanah Melayu bertindak
Kajian Peta
 Melakar dan melabelkan peta
“Asia untuk Asia” Melabel arah
- Tujuan dan penaklukan Jepun ke atas Tanah Jati diri bangsa
serangan Jepun ke
rancangan Jepun Melayu, Sarawak dan Sabah Malaysia.
Strategi Tanah Melayu,
di Asia Tenggara  Menceritakan tentang taktik Bumi  Memperkasakan
Sarawak dan Sabah
Hangus yang dijalankan oleh British mental dan
Dasar
 Menyenaraikan faktor kejayaan Jepun fizikal
“penjepunan”
menguasai Tanah Melayu

4
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

- Cara dan strategi  Merihalkan pentadbiran Jepun di Taktik Bercerita:


serangan Jepun Tanah Melayu “Bumi Hangus” Kehidupan zaman
ke atas Tanah  Menyatakan dasar ekonomi Jepun di Jepun
Melayu, Sarawak Tanah Melayu Pemerintahan
dan Sabah  Memerihalkan dasar penjepunan tentera Buku Skrap:
Tokoh-tokoh tanah
 Menceritakan kesengsaraan hidup
ii. Dasar Taktik gerila air yang berjuang
pada zaman Jepun
pemerintahan menentang Jepun
 Menyatakan reaksi penduduk
Jepun
tempatan terhadap pemerintahan
Jepun
- Pentadbiran
 Mengumpul maklumat tentang tokoh-
- Ekonomi tokoh tanah air yang berjuang
menentang Jepun
- Sosial  Menceritakan tentang kekalahan
Jepun dalam Perang Dunia Kedua
iii. Reaksi  Menyenaraikan kesan pemerintahan
penduduk Jepun di negara kita
tempatan
terhadap
pemerintahan
Jepun

5
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

Aras 2
b) Kesan pemerintahan  Menghuraikan keberkesanan strategi Ekonomi kawalan Membina Keberanian dan
Jepun Jepun dalam usaha menguasai Pengurusan kecekalan
Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah Inflasi Grafik: mendaulatkan
i. Politik  Membandingkan corak pentadbiran Dasar pentadbiran negara Malaysia
- Menyemarakkan Jepun di Tanah Melayu dengan di Catuan makanan Jepun di Tanah
perjuangan Sarawak dan Sabah Melayu, Sarawak Kegigihan dan
kebangsaan  Menjelaskan usaha-usaha rakyat dan Sabah kecekalan
untuk mengatasi kesengsaraan hidup menghadapai
- Memberi pada zaman pendudukan Jepun Simulasi: dugaan
pengalaman Dasar penjepunan  Sentiasa berani
pentadbiran Aras 3 Reaksi rakyat mempertahanka
kepada penduduk  Merumus tentang kejayaan Jepun n negara
tempatan menguasai Asia Tenggara Temubual: Malaysia
 Menjelaskan kesan pentadbiran Orang sumber yang
- Peluasan Jepun yang mengubah corak hidup pada zaman
pengaruh komunis pemikiran rakyat Tanah Melayu Jepun
 Menghubungkaitkan pendudukan
ii. Ekonomi Jepun dengan kebangkitan semangat Menonton Filem:
- Kemerosotan nasionalisme Leftenan Adnan
ekonomi Sarjan Hassan

iii. Sosial
- Kesengsaraan
hidup

6
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CARTA ALIRAN

Tajuk 5.2: Malayan Union Dan Persekutuan Tanah Melayu

LATAR BELAKANG SEBAB DAN AKIBAT FOKUS KESAN LANGSUNG

Penubuhan
Tanah Melayu selepas Pentadbiran Tentera Malayan Union Persekutuan Tanah
kekalahan Jepun British (BMA) - Tujuan Melayu 1948
- Ciri-Ciri - Pengubalan
- Penentangan terhadap Perlembagaan
Malayan Union 1948
- Penubuhan UMNO - Ciri-ciri
Perlembagaan
1948

7
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

5.2 Malayan Union Memahami keadaan Tanah Melayu


dan selepas kekalahan Jepun
Persekutuan
Tanah Melayu Aras 1
 Mengumpul maklumat tentang Keganasan 14 Bercerita : Di mana bumi
a. Tanah Melayu “Keganasan 14 hari” hari Huru-hara yang dipijak, di situ langit
selepas  Menceritakan tentang latar belakang dicetuskan oleh dijunjung.
kekalahan Jepun Bintang Tiga Agresif/radikal Bintang Tiga  Sentiasa taat
 Menyatakan tujuan pembentukan setia kepada
i. Keganasan 14 Pentadbiran Tentera British (BMA) Bintang Tiga Temubual: negara.
hari Orang sumber yang
Aras 2 Pentadbiran hidup pada masa Hidup bersama
1. Pentadbiran  Menyatakan tindakan ganas oleh Tentera penguasaan Bintang dalam keamanan
Tentera Bintang Tiga British (BMA) Tiga dan keharmonian.
British  Menjelaskan kejayaan Pentadbiran Hormat
(BMA) Tentera British (BMA) memulihkan Naungan menghormati antara
keamanan satu sama lain.
Jajahan
Aras 3
 Menjana idea tentang penguasaan
Tanah Melayu oleh Bintang Tiga
selama 14 hari sebelum kedatangan
semula British

8
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

b. Malayan Union Memahami pentadbiran Malayan


1946 Union

i. Tujuan Aras 1
Penubuhan  Menyatakan sebab penubuhan Pemulauan Perbincangan : Kekalkan
Malayan Union Tujuan penubuhan kedaulatan negara
ii. Ciri-ciri Malayan  Mengemukakan ciri-ciri Berkabung dan ciri-ciri utama kita.
Union Perlembagaan Malayan Union Malayan Union  Sentiasa
 Mentakrifkan konsep Jus Soli Kempen berusaha
c. Reaksi  Menyatakan faktor penentangan Kaji Dokumen : mengekalkan
penduduk terhadap Malayan Union Gagasan Surat ugutan kedaulatan
tempatan terhadap  Mengemukakan cara orang Melayu kepada sultan-sultan negara Malaysia.
Malayan Union menentang Malayan Union Kesatuan Melayu
 Melabelkan peta negeri-negeri di Kesanggupan
i. Faktor bawah Malayan Union Penentangan Kaji Gambar : berjuang untuk
penentangan Cara penentangan mempertahankan
Aras 2 Jus Soli terhadap Malayan maruah bangsa.
- Kedaulatan dan Union  Sedia berkorban
 Menghuraikan syarat-syarat
kuasa politik Tunjuk perasaan untuk maruah
kerakyatan Malayan Union
sultan Simulasi : bangsa dan
 Menjelaskan maksud sultan
Kongres Penentangan negara
kehilangan kuasa dalam kerajaan
terhadap Malayan
Malayan Union
Union
 Menjelaskan sebab Malayan
Democratic Union (MDU) menentang
Gagasan Malayan Union

9
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

- Kewarganegaraan Aras 3
kepada kaum  Meramalkan keadaan di Tanah Berkabung Kekentalan
bukan Melayu Melayu sekiranya Malayan Union semangat juang
diteruskan Hak istimewa menyatukan bangsa
- Tindakan Mc  Menjustifikasi peranan wanita orang Melayu  Bersatu
Michael semasa penentangan Malayan Union mempertahankan
 Menghubungkaitkan kegagalan Warganegara negara
ii. Cara penentangan pelaksanaan Malayan Union di Tanah
Melayu dengan Mac Michael
- Peranan individu

- Peranan akhbar

- Secara kolektif
(Kongres Melayu
Se-Malaya)

10
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

d. Penubuhan Memahami perjuangan UMNO


UMNO
1946 Aras 1
 Menceritakan peristiwa yang Ketuanan Melayu Temubual: Bersatu dalam
i. Tujuan membawa kepada pembentukan Tokoh veteran organisasi
penubuhan UMNO Kerakyatan UMNO  Sentiasa bersatu
 Mengumpul maklumat tokoh-tokoh padu dalam
ii. Perjuangan dalam jawatan kuasa yang telah Perlembagaan Menonton tindakan
Tokoh menggubal perlembagaan UMNO Dokumentari:
 Mengumpul maklumat tentang 50 tahun perjuangan Memartabatkan
(Dato’ Onn Bin ketokohan Dato’ Onn bin Jaafar UMNO perjuangan tokoh
Jaafar, Datuk  Memerihalkan peranan UMNO tanah air
Panglima menggagalkan Gagasan Malayan Forum:  Menghargai jasa
Bukit Gantang, Union Perjuangan UMNO pemimpin
Dato’ Hamzah  Melukis bendera dan lambang
Abdullah, Dato’ UMNO Buku Skrap: Kualiti rakyat
Nik Ahmad Kamil,  Menyatakan perkembangan UMNO Mengumpul biodata kekuatan negara
Zainal Abidin sehingga tahun 1948 tokoh-tokoh UMNO  Berilmu dan
Ahmad) berketrampilan
Aras 2 Mengumpul
iii. Perjuangan Gambar:
 Membincangkan usaha UMNO
dan Gambar yang
menyatupadukan orang Melayu
perkembangan berkaitan dengan
 Menjelaskan perkembangan UMNO
UMNO sejarah UMNO
selepas Malayan Union sehingga
1948

11
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

Aras 3
 Menjana idea tentang dasar UMNO
yang menjadi pilihan orang Melayu
 Mentafsir lambang dan bendera
UMNO

e. Penubuhan Memahami penubuhan Persekutuan


Persekutuan Tanah Melayu 1948
Tanah Melayu
1948 Aras 1
 Memerihalkan tentang rundingan ke Persekutuan Penulisan Grafik: Kewajipan untuk
i. Rundingan ke arah penggubalan Perlembagaan Membandingkan memelihara dan
arah Persekutuan Tanah Melayu Merangka ciri-ciri Malayan mempertahankan hak
penggubalan  Menyatakan sebab pembentukan perlembangan Union dan  Bertanggungjawab
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Persekutuan Tanah dalam tindakan
Persekutuan  Menyenaraikan ciri-ciri Persekutuan Perlembagaan Melayu 1948
Tanah Melayu Tanah Melayu Rakyat Keluhuran
 Mengumpul maklumat penentangan perlembagaan
ii. Ciri-ciri utama AMCJA-PUTERA terhadap  Mempertahankan
Persekutuan Persekutuan Tanah Melayu kedaulatan negara
Tanah kita
Melayu 1948

12
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

Aras 2
 Menjelaskan usaha-usaha Temubual: Bertoleransi dan
merangka Perlembagaan Orang sumber yang bermuafakat untuk
Persekutuan Tanah Melayu 1948 terlibat dapat kepentingan negara
 Menghuraikan ciri-ciri perjanjian menceritakan  Mengamalka
Persekutuan Tanah Melayu tentang n sikap bertolak
penggubalan ansur
Aras 3 Perlembagaan
 Membandingkan ciri-ciri Persekutuan Tanah
Perlembagaan Malayan Union Melayu
dengan Perlembagaan Persekutuan
Tanah Melayu Buku Skrap:
 Membezakan ciri-ciri kerakyatan Mengumpul biodata
dalam Malayan Union dengan tokoh-tokoh yang
Persekutuan Tanah Melayu terlibat dengan
Perjanjian
Persekutuan Tanah
Melayu 1948

13
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CARTA ALIRAN

Tajuk 5.3: Ancaman Pengganas Komunis Dan Perisytiharan Darurat

LATAR BELAKANG SEBAB DAN AKIBAT FOKUS KESAN

Penyusupan anasir Kegiatan pengganas Langkah-langkah Kerjasama antara


komunis komunis di Tanah Melayu membanteras kaum.
dan Sarawak ancaman pengganas
komunis

Perisytiharan Memperbesar Mengatasi Rancangan Perang Rundingan


Darurat (1948- pasukan Min Yuen Pengampunan
Briggs Saraf Baling 1955
1960) keselamatan beramai-ramai

14
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

5.3 Ancaman Mengetahui keganasan pengganas


Pengganas komunis
Komunis dan
Perisytiharan Aras 1
Darurat 1948  Mentakrifkan komunis dan Ideologi komunis Kajian Teks : Jati diri bangsa
komunisme Cara penyusupan  Waspada
a. Penyusupan dan  Menyatakan cara penyusupan anasir Anasir komunis dan kegiatan dengan anasir
kegiatan komunis di Tanah Melayu dan pengganas komunis yang
pengganas Sarawak Pengganas bertentangan
komunis  Mengemukakan tujuan penubuhan komunis Menonton dengan cara
Parti Komunis Malaya Filem: hidup kita
i. Cara penyusupan  Menceritakan keganasan dan Penyusupan Bukit Kepong
- Penyerapan ancaman komunis di Tanah Melayu komunis Keamanan
fahaman  Memerihalkan tentang keganasan Lawatan: membawa
komunis di komunis di Sarawak Mogok Muzium PDRM kemakmuran negara
sekolah,  Menghargai
kesatuan buruh Aras 2 Serangan gerila keamanan
dan Parti  Membandingkan kegiatan
Koumintang pengganas komunis di Tanah
Melayu dengan Sarawak
 Membincangkan sebab-sebab
ideologi komunis tidak popular di
kalangan orang Melayu

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN

15
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU


PEMBELAJARAN PATRIOTISME

ii.Kegiatan Aras 3
pengganas  Menghuraikan keganasan Membaca:
komunis di komunis di Batu Arang, Selangor Novel Bukit Kepong
Sarawak  Menjana idea sekolah sebagai
- Parti Komunis medium penyebaran ideologi komunis Buku Skrap:
Malaya pada tahun 1930an Gambar-gambar
1930 tentang keganasan
komunis
iii. Kegiatan
pengganas
komunis di
Sarawak

5.4 Ancaman Mengetahui keganasan pengganas


Pengganas komunis
Komunis dan
Perisytiharan Aras 1
Darurat 1948  Mentakrifkan komunis dan
komunisme
a. Penyusupan dan  Menyatakan cara penyusupan anasir
kegiatan komunis di Tanah Melayu dan
pengganas Sarawak
komunis  Mengemukakan tujuan penubuhan
Parti Komunis Malaya
 Menceritakan keganasan dan
ancaman komunis di Tanah Melayu
 Memerihalkan tentang keganasan
komunis di Sarawak

16
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

iii. Cara Aras 2


penyusupan  Membandingkan kegiatan pengganas Ideologi komunis Kajian Teks : Jati diri bangsa
- Penyerapan komunis di Tanah Melayu dengan Cara penyusupan  Waspada
fahaman Sarawak Anasir komunis dan kegiatan dengan anasir
komunis di  Membincangkan sebab-sebab pengganas komunis yang
sekolah, ideologi komunis tidak popular di Pengganas bertentangan
kesatuan buruh kalangan orang Melayu komunis Menonton dengan cara
dan Parti Filem: hidup kita
Koumintang Aras 3 Penyusupan Bukit Kepong
 Menghuraikan keganasan komunis di komunis Keamanan
iv.Kegiatan Batu Arang, Selangor Lawatan: membawa
pengganas  Menjana idea sekolah sebagai Mogok Muzium PDRM kemakmuran negara
komunis di medium penyebaran ideologi komunis  Menghargai
Sarawak pada tahun 1930an Serangan gerila Membaca: keamanan
- Parti Komunis Novel Bukit Kepong
Malaya 1930
Buku Skrap:
iii. Kegiatan Gambar-gambar
pengganas tentang keganasan
komunis di komunis
Sarawak

17
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

b. Langkah-langkah Memahami langkah-langkah


membanteras membanteras ancaman pengganas
ancaman komunis
pengganas
komunis Aras 1
 Mentakrifkan istilah darurat Darurat Kajian Dokumen: Kejituan
i. Perisytiharan  Menceritakan peristiwa yang Ordinan Darurat perancangan
darurat 1948 membawa kepada pengisytiharan Perintah 1948 mengekalkan
darurat 1948 berkurung kestabilan negara
ii. Pengharaman parti  Menyatakan langkah-langkah Membina Peta Malaysia
Komunis Malaya memperbesar pasukan keselamatan Min Yuen Minda:  Bijak merancang
dan parti-parti  Memerihalkan tentang kegiatan Min Langkah-langkah untuk
berhaluan kiri Yuen Kampung Baru membanteras kesejahteraan
 Menceritakan Rancangan Briggs ancaman komunis masa depan
iii. Memperbesar  Menyenaraikan usaha-usaha untuk ‘Kawasan Hitam’
pasukan memenangi hati dan fikiran rakyat dan ‘Kawasan Kajian Gambar: Negara Malaysia
keselamatan Putih’ Perjumpaan di tanggungjawab kita
 Menyatakan tentang tawaran
Baling 1955  Menyokong dan
pengampunan beramai-ramai
iv. Mengatasi Min Tawaran melibatkan diri
 Menyatakan tentang Rundingan
Yuen pengampunan dalam dasar
Baling
beramai-ramai negara Malaysia
v. Rancangan Briggs

18
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

vi. Perang Saraf Aras 2


 Menghubungkaitkan Rundingan Perang Saraf
vii. Pengampunan Baling dengan kejayaan kerajaan
beramai-ramai menangani ancaman komunis Propaganda
 Menjelaskan bentuk kerjasama di
viii. Rundingan Baling kalangan rakyat untuk membenteras Kempen
ancaman komunis ‘memenangi hati
dan fikiran rakyat’
Aras 3
 Membuat penilaian cara yang paling
berkesan mengatasi ancaman
komunis
 Menjelaskan kewajaran langkah
pengampuan beramai-ramai

19
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

c. Kesan Zaman Aras 1


Darurat  Menyatakan kesan Zaman Darurat Operasi Perbincangan: Pembinaan negara
ke atas ekonomi ketenteraan Kesan Zaman berasaskan
i. Politik  Mengumpul maklumat tentang Darurat pengalaman sejarah
perkembangan politik semasa  Bersedia dan
ii. Ekonomi darurat Kajian gambar: bertindak wajar
 Menyatakan kesan Zaman Darurat Kesan-kesan
Sosial ke atas rakyat keganasan komunis Sejarah memberi
iktibar
Aras 2  Mengambil
 Membincangkan kesan Zaman iktibar daripada
Darurat terhadap kehidupan rakyat peristiwa Zaman
jelata Darurat

Aras 3
 Membahaskan pengalaman Zaman
Darurat memupuk kerjasama antara
kaum
 Merasionalkan tindakan kerajaan
mengekalkan darurat walaupun
negara mencapai kemerdekaan

20
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CARTA ALIRAN

Tajuk 5.4: Kerjasama Antara Kaum Ke Arah Kemerdekaan

LATAR SEBAB DAN FOKUS KESAN


BELAKANG AKIBAT
Kerjasama kaum ke arah kemerdekaan
Penubuhan dan Halangan-halangan Ke arah berkerajaan
perkembangan ke arah perpaduan  Pendidikan ke arah perpaduan sendiri
parti-parti politik  Jawatankuasa Hubungan Antara
Kaum
 Penubuhan dan perkembangan parti-
parti politik
 Sistem Ahli
 Pilihan Raya Majlis Bandaran
 Syarat Kerakyatan dilonggarkan
 Pembentukan Parti Perikatan UMNO-
MCA-MIC
 Pilihan Raya Umum 1955

21
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

5.5 Kerjasama Antara Memahami usaha-usaha ke arah


Kaum Ke Arah mencapai perpaduan kaum
Kemerdekaan
Aras 1
a. Ke arah mencapai  Menyatakan kandungan Laporan Jawatankuasa Perbincangan: Perpaduan teras
perpaduan kaum Barnes, Fenn-Wu dan Ordinan Kepentingan kejayaan negara kita
Pelajaran 1952 Sistem Laporan Barnes dan  Sentiasa bersatu
i. Pendidikan ke arah  Memerihalkan tentang Jawatankuasa pendidikan Laporan Fenn-Wu untuk mencapai
perpaduan Hubungan Antara kaum kejayaan
 Mengumpul maklumat tentang parti- Ordinan Simulasi:
- Laporan Barnes, parti politik (UMNO,MCA, MIC, IMP, Pelajaran Mesyuarat
Fenn-Wu, dan PAS, Parti Negara) Jawatankuasa
Ordinan Pelajaran Kompromi Hubungan Antara
1952 Aras 2 Kaum
 Membandingkan kandungan Laporan Pindaan Undang-
ii. Penubuhan Barnes, Laporan Fenn-Wu dan Undang Buku Skrap:
Jawatankuasa Ordinan Pelajaran 1952 Maklumat parti-parti
Hubungan Antara  Membincangkan peranan yang politik
Kaum dimainkan oleh pemimpin berbilang
kaum untuk mencapai perpaduan

22
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

iii. Penubuhan dan Aras 3


perkembangan  Membincangkan kepentingan
parti-parti politik pendidikan dalam usaha
mewujudkan perpaduan
- Malayan Indian  Memberi idea-idea baru cara
Congress (MIC), merapatkan hubungan antara kaum
Pertubuhan
Kebangsaan Melayu
Bersatu (UMNO),
Malayan Chinese
Association (MCA),
Parti Kemerdekaan
Tanah Melayu (IMP),
Parti Islam SeTanah
Melayu (PAS) dan
Parti Negara

23
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

b. Kerjasama kaum ke Memahami kerjasama kaum ke arah


arah berkerajaan berkerajaan sendiri
sendiri
Aras 1
i. Pengenalan Sistem  Memerihalkan Sistem Ahli 1951 Kerjasama kaum Simulasi: Bersatu dan
Ahli 1951  Menyatakan syarat-syarat pindaan Proses pilihan raya berharmoni
kerakyatan 1952  Bekerjasama
- Keahlian  Menyatakan tentang pembentukan Pilihan raya Kajian Dokumen: dan tolong
- Kepentingan Parti Perikatan Poster dan menolong
 Memerihalkan tuntutan pilihan raya manifesto serta
ii. Syarat kerakyatan  Mengumpul maklumat tentang Perikatan keputusan Pilihan Demokrasi ideologi
dilonggarkan (1952) Pilihan Raya Majlis Bandaran dan raya 1955 negara Malaysia
Pilihan Raya Umum 1955
iii. Pembentukan Parti Manifesto Kerajaan pendukung
Perikatan Aras 2 asipirasi rakyat
 Menghuraikan kesan-kesan pindaan Pilihan Raya  Menghormati
- Pakatan kerakyatan 1952 Majlis Bandaran amalan
 Membincangkan kepentingan pilihan demokrasi
raya
 Menerangkan faktor-faktor kejayaan
Parti Perikatan dalam pilihan raya

24
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

Aras 3
 Membandingkan Pilihan Raya Majlis Pilihan Raya
Bandaran dan Pilihan Raya Umum Negeri
1955
 Mewajarkan Pembentukan Parti Pilihan Raya
Perikatan dalam pilihan raya Umum

25
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CARTA ALIRAN

Tajuk 5.5: Detik-Detik Perisytiharan Kemerdekaan

LATAR BELAKANG SEBAB DAN AKIBAT FOKUS KESAN

 Pilihan Raya Umum  Rombongan Rundingan antara  Permasyhur


1955 Merdeka 1956 kaum dan penyediaan an
 Kemenangan Parti  Persetujuan London Perlembagaan Kemerdekaan
Perikatan 1956 Persekutuan Tanah
31 Ogos 1957
Melayu 1957
 Kabinet
Kerajaan
Persekutuan
1957

Suruhanjaya Reid Perlembagaan PTM 1957

26
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

5.5 Detik-detik Memahami perjuangan Kemerdekaan


Perisytiharan
Kemerdekaan Aras 1
31 Ogos 1957  Memerihalkan tentang Rombongan Pakatan murni Kajian Kemerdekaan dan
Merdeka 1956 Dokumen: kedaulatan negara
a) Rombongan  Menyatakan kandungan Perjanjian Raja Perjanjian London kita
Merdeka London 1956 Berperlembagaan  Menghargai dan
1956  Mengumpul maklumat tentang Simulasi: menghadapi
i. Matlamat keanggotaan, matlamat dan asas Demokrasi Pelbagai kaum kemerdekaan
ii. Perjanjian penggubalan Suruhajaya Reid berunding untuk negara kita
London 1956  Mengemukakan perkara-perkara membentuk asas-
yang dipinda dalam rang undang- asas Perlembagaan Perpaduan rakyat
b) Rundingan antara undang yang dikemukakan oleh 1957 tunggak kemerdekaan
kaum dan Suruhanjaya Reid negara
penyediaan  Menyenaraikan kandungan  Bertanggungjawab
Perlembagaan Perlembagaan Persekutuan Tanah
Persekutuan Melayu 1957
Tanah Melayu  Menyenaraikan kandungan
1957 Perjanjian Persekutuan Tanah
Melayu 1957
 Menceritakan peristiwa perisytiharan
Kemerdekaan Persekutuan Tanah
Melayu pada 31 Ogos 1957
 Menyenaraikan kandungan
Pemasyhuran Kemerdekaan

27
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

i. Suruhanjaya Aras 2
Reid  Membincangkan peranan dan Kedudukan Kajian Pakatan murni
- Penubuhan, kewibawaan pemimpin semasa istimewa Dokumen: menjamin
matlamat, Rundingan Kemerdekaan 1956 Perjanjian perpaduan
anggota dan  Membandingkan tentang Amalan toleransi Persekutuan Tanah  Sentiasa
tugas Rombongan London 1954 dengan Melayu 1957 bermuafakat
Rombongan London 1956 Bahasa rasmi untuk
- Asas  Membincangkan kewujudan amalan Pemasyhuran mengekalkan
penggubalan toleransi dan musyawarah semasa Kabinet Kemerdekaan perpaduan
yang dipersetujui pembentukan Perlembagaan
bersama Kemerdekaan Tanah Melayu Keluhuran
 Kedudukan raja-  Membandingkan syarat-syarat perlembagaan
raja Melayu kerakyatan 1952 dengan syarat-  Mematuhi
 Kedudukan syarat kerakyatan 1957 peraturan
istimewa orang
Melayu
 Bahasa Melayu
sebagai bahasa
rasmi
 Hak bukan
Melayu

28
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

ii. Perjanjian Aras 3


Persekutuan  Membahaskan kemerdekaan mutlak
Tanah Melayu Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957
1957  Mentafsir kepentingan pakatan murni
sebelum kemerdekaan
- Kandungan  Membuat inferens tentang kejayaan
Perjanjian mencapai kemerdekaan tanpa
Persekutuan pertumpahan darah
Tanah Melayu  Membincangkan tanggungjawab
1957 rakyat Malaysia dalam
mempertahankan kedaulatan negara
c) Pemasyhuran dan mengisi kemerdekaan.
Kemerdekaan 31
Ogos 1957

- Kandungan
Pemasyhuran
Kemerdekaan

29
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CARTA ALIRAN

Tajuk 5.6: Perubahan Pentadbiran Ke Arah Berkerajaan Sendiri Di Sarawak Dan Sabah

LATAR BELAKANG SEBAB DAN AKIBAT FOKUS KESAN

Sarawak dan Sabah I. Penyerahan Sarawak dan Kemasukan


selepas kekalahan Sabah kepada kerajaan Langkah-langkah ke Sarawak dan
Jepun British. arah berkerajaan sendiri Sabah ke dalam
di Sarawak dan Sabah. Persekutuan
II. Gerakan Anti- Malaysia 1963
Penyerahan

III. Perkembangan politik di


Sabah.

30
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME
5.6 Perubahan
Pentadbiran ke
arah
berkerajaan
sendiri di
Sarawak dan
Sabah

a) Perubahan Memahami perubahan pentadbiran ke


pentadbiran ke arah berkerajaan sendiri di
arah berkerajaan Sarawak
sendiri di
Sarawak Aras 1 Negara berdaulat Negara Malaysia
 Memerihalkan tentang pentadbiran milik kita
i. Sarawak Tentera British di Sarawak selepas Merdeka  Bersyukur
selepas kekalahan Jepun dengan
kekalahan  Mengumpul maklumat tentang Anti penyerahan kemerdekaan
Jepun sebab-sebab penyerahan Sarawak Malaysia
kepada kerajaan British
- Pentadbiran  Menyatakan reaksi awal penduduk
Tentera British Sarawak tentang pengumuman
Sarawak sebagai tanah jajahan
British
 Mentakrif gerakan antipenyerahan

31
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

ii. Sarawak  Menyenaraikan usaha penduduk


diserahkan Sarawak dalam gerakan
kepada kerajaan antipenyerahan
British  Mengumpul maklumat tentang
langkah yang diambil oleh kerajaan
- Sebab-sebab British dalam menangani gerakan
Vyner Brooke antipenyerahan
menyerahkan  Memerihalkan langkah ke arah
Sarawak berkerajaan sendiri di Sarawak
kepada  Mengumpul maklumat penubuhan
kerajaan British parti-parti politik di Sarawak seperti
SUPP,PANAS, SNAP, PESAKA,
- Perubahan BARJASA
status
Sarawak

iii. Gerakan anti


penyerahan
- Tujuan

- Bentuk
perjuang

32
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

 Kemunculan Aras 2
organisasi politik  Menerangkan kekayaan Sarawak Penyerahan Perbincanga : Kemakmuran
seperti Kesatuan menarik minat British Sebab Kerajaan negara dinikmati
Melayu Sarawak,  Menghuraikan sebab kegagalan Pentadbiran Brooke bersama
Sarawak Dayak gerakan antipenyerahan menyerahkan  Bersama
Assocation,  Menjelaskan kejayaan British Gerakan anti Sarawak kepada memanfaatkan
Pergerakan Pemuda melemahkan gerakan penyerahan Kerajaan British: kekayaan
Melayu (Sibu) dan antipenyerahan melalui Surat negara
lain-lain Pekeliling No.9 Radikal Kajian Peta:
 Rukun 13  Menerangkan peranan pemimpin Kedudukan Sarawak Keberanian dan
yang berwibawa dalam menerajui Rukun 13 dalam jalan kegigihan
iv. Langkah-langkah gerakan antipenyerahan perdagangan antara mempertahankan
ke arah berkerajaan  Menghuraikan isi kandungan Majils Tertinggi Hong Kong dan maruah serta masa
sendiri di Sarawak Rukun 13 Singapura depan negara
1946-1961  Mengelaskan penubuhan parti- Majlis Negeri  Bersatu
parti politik di Sarawak Pengurusan mempertahanka
- Perlembagaan Grafik: n kedaulatan
1941 Membandingkan dan maruah
- Majlis Tempatan gerakan anti negara
1947 penyerahan di
- Pilihanraya Majlis Sarawak dengan
Perbandaran penentangan
1956 Malayan Union

33
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

- Penubuhan parti Aras 3


politik seperti  Membincangkan kewajaran tindakan
Sarawak pejuang gerakan antipenyerahan
United People membunuh Gabenor Sarawak
Party (SUPP),  Menjana idea ke arah berkerajaan
Parti Negara sendiri di Sarawak lebih cepat
Sarawak sekiranya di bawah pentadbiran
(PANAS), Brooke berbanding dibawah
Sarawak pentadbiran kerajaan British
Nationl Party  Mencerakinkan tindakan British
(SNAP), melambatkan usaha ke arah
Barisan Rakyat berkerajaan sendiri di Sarawak
Jati Sarawak
(BARJASA),
Parti Perikatan
Sarawak

34
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

b) Perubahan Memahami perubahan pentadbiran ke


pentadbiran arah berkerajaan sendiri di
ke arah Sabah
berkerajaan
sendiri di Sabah Aras 1 Majlis Tempatan Perbincangan : Kesedaran
 Memerihalkan tentang Pentadbiran Sebab-sebab kepentingan
i. Sabah diserah Tentera British di Sabah selepas Majlis Legislatif Syarikat Borneo berorganisasi
kepada kekalahan Jepun Utara British  Sepakat dalam
kerajaan  Mengumpul maklumat tentang sebab Majlis Eksekutif menyerahkan Sabah perjuangan
British penyerahan Sabah kepada kerajaan kepada British membawa
British Majlis Undangan kejayaan
- Pentadbiran  Menyatakan reaksi penduduk Sabah Pengurusan
Tentera British tentang pengumuman Sabah Perwakilan Grafik: Kepekaan dalam
sebagai Tanah Jajahan British Perbandingan menerima
- Penyerahan  Menyatakan kemunculan kesedaran Kesedaran langkah ke arah perubahan
Sabah kepada kebangsaan di Sabah kebangsaan berkerajaan sendiri  Bijak menilai
Kerajan British  Mengemukakan usaha ke arah di Sabah dengan
oleh Syarikat berkerajaan sendiri di Sabah Majlis Daerah Sarawak
Borneo Utara  Mengumpul maklumat tentang
British (SBUB) penubuhan parti-parti politik di
Sabah seperti USNO, UNKO, Pasok-
ii. Langkah-langkah Momogun, Parti Cina Sabah dan
ke arah Perikatan Sabah
berkerajaan
sendiri di Sabah

35
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

- Perlembagaan Aras 2
1950  Mengelaskan penubuhan parti-parti Majlis Bandaran
politik di Sabah
- Majlis Tempatan  Membincangkan tentang Gabenor
1952 kelewatan kesedaran kebangsaan
di Sabah
- Perlembagaan
1960 Aras 3
 Membandingkan reaksi penduduk
- Pilihanraya Majlis Sarawak dengan Sabah tentang
Undangan 1962 penyerahan negeri mereka sebagai
tanah jajahan British
- Kemunculan  Membandingkan tentang langkah
persatuan seperti yang diambil ke arah berkerajaan
United Kadazan sendiri di Sarawak dan Sabah
National
Organization
(UNKO), United
Sabah National
Organization
(USNO), Pasok
Momogun,
Persatuan Cina
Sabah (PCS), Parti
Perikatan Sabah

36
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA 6 : PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA

Tema ini membincangkan penubuhan Persekutuan Malaysia yang terdiri


daripada Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah.
Persekutuan ini bertujuan menjamin perpaduan, kemakmuran dan
keselamatan bersama. Gagasan ini telah menghadapi pelbagai
rintangan dari dalam dan luar negeri pada peringkat awal
pembentukannya. Walau bagaimanapun, berkat keazaman yang kuat,
akhirnya pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia diisytiharkan.

37
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CARTA ALIRAN

TEMA 6: Pembentukan Persekutuan Malaysia.

LATAR BELAKANG SEBAB DAN AKIBAT FOKUS KESAN

Cadangan Gagasan Reaksi terhadap Pembentukan Terbentuknya


Pembentukan gagasan Persekutuan Persekutuan Malaysia Persekutuan
Persekutuan Malaysia Malaysia 16 September 1963 Malaysia yang unggul
dan berdaulat

Negeri-negeri yang Negara- Langkah- Perjanjian


terlibat dalam cadangan negara langkah ke Persekutuan
Persekutuan Malaysia jiran arah Malaysia
pembentukan 1963
Persekutuan
Malaysia 1963

38
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA 6 : PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

6. PEMBENTUKAN
NEGARA
MALAYSIA

6.1 Gagasan Memahami Gagasan Persekutuan


Persekutuan Malaysia
Malaysia
Aras 1
a) Idea  Mentafsir konsep gagasan Malaysia Gagasan Perbincangan: Kepemimpinan
pembentukan  Mengumpul maklumat tentang idea- Malaysia Idea Tunku Abdul berwawasan
Malaysia idea pembentukan Malaysia. Rahman membawa
 Menyatakan sebab pembentukan Persekutuan membentuk kesejahteraan
Konsep Malaysia Malaysia Malaysia  Bersikap inovatif
gagasan  Menceritakan senario yang berlaku di dan berwawasan
Persekutuan Singapura, Sarawak dan Sabah yang Kaum Membina Peta
membawa pembentukan Malaysia Minda: Kesepakatan untuk
a. Cadangan Etnik Matlamat kestabilan negara
Tunku Abdul Aras 2 pembentukan  Sentiasa bersatu
Rahman Putra  Menghubungkaitkan dengan Percantuman Persekutuan padu
di Singapura pembentukan Malysia kemerdekaan Malaysia
pada 27 Mei Sarawak, Sabah dan Singapura. Kesepakatan
1961  Menghuraikan sebab pembentukan
Malaysia dengan senario politik
semasa.

39
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

b) Matlamat Aras 3
pembentukan  Membincangkan pembentukan Kajian Dokumen:
Malaysia Malaysia sebagai kesepakatan untuk Teks ucapan Tunku
mewujudkan kestabilan negara. Abdul Rahman di
i. Keselamatan  Menjana idea wawasan Tunku Abdul Singapura
ii. Keseimbangan Rahman menjamin kesejahteraan 27 Mei 1961
kaum negara
iii. Mempercepat
kemerdekaan
iv. Memajukan
ekonomi

40
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

6.2 Reaksi terhadap Memahami reaksi terhadap


pembentukan pembentukan Persekutuan Malaysia
Persekutuan
Malaysia Aras 1
 Menyenaraikan parti-parti politik yang Suruhanjaya Perbincangan: Ketabahan
a) Reaksi dan menentang gagasan Malaysia. Reaksi dan cabaran menghadapi cabaran
perkembangan  Mengumpul maklumat tentang reaksi Referendum dari negara  Tegas
politik parti-parti politik di negeri-negeri yang Indonesia dan mempertahankan
terlibat dengan penubuhan Malaysia. Pemberontakan Filipina idea
i. Reaksi negeri-  Menyenaraikan sebab-sebab
negeri yang penentangan negara jiran terhadap Neokolonialis Buku Skrap: Idea bertaraf dunia
terlibat dalam pembentukan Malaysia Maklumat reaksi  Membanggai
cadangan  Menyatakan reaksi Britain dan Konfrontasi parti-parti politik kejayaan
Persekutuan Amerika Syarikat terhadap Malaysia di
Malaysia pembentukan Malaysia. Propaganda peringkat dunia

(Tanah Melayu, Aras 2 Pencerobohan


Singapura,  Menjelaskan tindakan pemimpin
Sarawak, tempatan dalam menangani cabaran Rampasan kuasa
Sabah, Brunei) pembentukan Malaysia.
 Menerangkan reaksi penduduk Kegiatan
- Amerika Syarikat tempatan terhadap pembentukan subversif
Malaysia

41
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

ii. Negara-negara Aras 3


jiran  Menjana idea tentang tindakan Britain
memberi kemerdekaan pada
- Tuntutan Fillipina Singapura, Sarawak dan Sabah
ke atas Sabah melalui pembentukan Malaysia.
 Membandingkan reaksi penduduk
- Reaksi Indonesia negeri yang terlibat dalam
pembentukan Malaysia
iii. Reaksi negara  Membincangkan idea bernas
Barat Britain gagasan Malaysia sehingga
mendapat pengiktirafan kuasa besar
dunia

42
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

6.3 Perjanjian dan Memahami reaksi terhadap


Perisytiharan pembentukan Persekutuan Malaysia
Malaysia
Aras 1 Suruhanjaya Perbincangan: Mempertahankan
a) Langkah ke arah  Mengumpul maklumat tentang Cabaran dari negara hak bangsa
pembentukan keahlian dan kepentingan Mesyuarat Pemberontakan Indonesia dan  Mempunyai
Malaysia Persatuan Parlimen Komanwel Filipina sikap
 Menyatakan tujuan penubuhan, Neokolonialis tanggungjawab
Hasil tinjauan keahlian, peranan dan laporan CPA, Kajian Gambar :
pendapat dan JPPM dan JAK. Konfrontasi Peristiwa yang
kehendak rakyat  Menyatakan hasil tinjauan berkaitan
terhadap Suruhanjaya Cobbold dan Propaganda pembentukan
gagasan Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa- Persekutuan
Malaysia Bangsa Bersatu. Pencerobohan Malaysia
 Mentakrif istilah konfrontasi.
- Persatuan Parlimen  Menyenaraikan langkah-langkah Rampasan kuasa Kajian Dokumen:
Komanwel (CPA) kerajaan menangani konfrontasi - 20 Perkara Sabah
 Menyatakan usaha kerajaan Kegiatan - Laporan
- Jawatankuasa Malaysia dan Indonesia mencapai subversif Suruhanjaya
Perundingan perdamaian. Cobbold
Perpaduan Malaysia
(JPPM)

43
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

- Laporan Aras 2
Suruhanjaya  Membincangkan kegigihan kerajaan
Cobbold dan rakyat menghadapi konfrontasi
Menjelaskan kewajaran tindakan
- Jawatankuasa Indonesia melancarkan
Antara Kerajaan konfrantasi
(JAK)

- Tinjauan Aras 3
Suruhanjaya  Mencerakinkan tentang
Pertubuhan Jawatankuasa Perundingan
Bangsa-Bangsa Perpaduan Malaysia, Suruhanjaya
Bersatu Cobbold dan Jawatankuasa Antara
Kerajaan.
- Perdamaian  Membuat inferens tentang ketelitian
selepas pemimpin Sarawak
konfrontasi dan Sabah dalam menjamin hak,
kepentingan dan
kedaulatan mereka sebelum
menganggotai Malaysi

44
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

b) Pengisytiharan Malaysia Memahami Pengisytiharan Malaysia


16 September 1963
Aras 1
i. Perjanjian Malaysia  Mengumpul maklumat tentang asas- Parti Kajian Gambar: Bangga Malaysia
1963 asas Perjanjian Malaysia pembangkang Perisytiharan tanah airku
- Asas-asas Perjanjian  Menyenaraikan isi kandungan Malaysia  Sentiasa
Malaysia (20 Perkara Perjanjian Malaysia. Perisytiharan berbangga
Sabah)  Menceritakan tentang pengisytiharan Malaysia Perbincangan: sebagai rakyat
Malaysia. Kepentingan sikap Malaysia
- Pengisytiharan  Memerihalkan sebab-sebab Pengisytiharan toleransi dalam
Malaysia perpisahan Singapura 1965 masyarakat Kepimpinan
Toleransi berbilang kaum berwawasan
ii. Perpisahan Aras 2  Bijak bertindak
Singapura 1965  Menerangkan peristiwa Berkempen Deklamasi sajak:
Pengisytiharan Malaysia Mengarang sajak
- Sebab-sebab  Menjelaskan kepentingan sikap Sentimen ‘Malaysia’
toleransi semasa penggubalan
Perlembagaan Malaysia 1963

Aras 3
 Membincangkan kewajaran
perpisahan Malaysia dan Singapura
 Membincangkan 20 Perkara Sabah
yang menjadi asas Perjanjian
Malaysia

45