You are on page 1of 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA
DUNIA SENI VISUAL KELAS 2
PELAJARAN
TARIKH/ HARI 27.03.2018 SELASA MASA 1050-1120
 Menggambar  Membentuk dan membuat
binaan
Bidang
 Membuat corak dan  Mengenal kraf
rekaan tradisonal
TEMA ALAM SEMULA JADI TAJUK TOPENG MUKA
3.1 Persepsi Estetik:
Murid boleh membuat
1. Persepsi dan pemerhatian dan
pemahaman bahasa seni mengetahui bahasa seni
visual seperti visual dari segi
bentuk, ruang, bentuk, warna, jalinan
imbangan STANDARD imbangan dan kesatuan.
STANDARD
dan harmoni yang PEMBELAJARA
KANDUNGAN terdapat pada alam N 3.1.1.1 Bentuk –
semula jadi, dan konkrit
karya seni dalam 3.1.1.2 Warna -
penghasilan topeng sekunder
muka.
3.1.1.2 Jalinan –
tampak dan sentuh

OBJEKTIF Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


PEMBELAJARAN 1. Menghasilkan topeng muka haiwan.
1. Guru menjukkan kepada murid hasil topeng muka haiwan.
AKTIVITI
2. Guru menunjukkan cara menghasilkan topeng muka haiwan.
PENGAJARAN &
3. Murid melakukan aktiviti seni dan dipantau oleh guru.
PEMBELAJARAN
4. Murid mempamerkan hasil karya di hadapan kelas.
(PdP)
5. Penutup.
 Gambar  Interne  Video
 Plastisin
 Bahan t  Kertas
BAHAN BANTU  Gunting dan gam
BELAJAR (BBB) Maujud  Projekt Warna
 Lain-lain :
 Powerpoi or  Kad
____________
nt  Model Manila
ELEMEN
 Kreativiti &  Keusahawan
MERENTASI  Bahasa  Sains &
Inovasi an
KURIKULUM  Patriot Teknologi
(EMK)  Pendidikan  Nilai
isme  TMK
Alam Sekitar Murni
 Membanding  Menghubung
 Membuat  Membuat
beza kait
Inferens Keputusan
KEMAHIRAN  Mengkatego  Menginterp
BERFIKIR  Membuat  Membuat
ri retasi
Ramalan Rumusan
 Menjana  Mencipta
 Mentafsir  Menilai
Idea Analogi
 Lembaran
PENILAIAN  Pemerhatia
Kerja  Lisan  Tugasan
PENGAJARAN & n
PEMBELAJARAN  Hasil  Drama  Projek
 Kuiz
Kerja

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif


pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif


pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
 Mesyuarat /
Kursus  Cuti Rehat /
REFLEKSI
 Program Cuti Sakit
Aktiviti pengajaran & Sekolah  Cuti Bencana
pembelajaran  Mengiringi / Cuti Khas
ditangguhkan kerana …. Murid Keluar  Cuti
 Aktiviti Peristiwa /
Luar Cuti Umum

Aktiviti PdP dibawa ke

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA
PENDIDIKAN KESENIAN KELAS 1
PELAJARAN
TARIKH/ HARI 27.03.2018 SELASA MASA 1220-1320
 Menggambar  Membentuk dan membuat
binaan
Bidang
 Membuat corak dan  Mengenal kraf
rekaan tradisonal
TEMA BAHAN BUATAN MANUSIA TAJUK BATIK
1.1 Bahasa Seni
Visual
1.1.1
2.1 Kemahiran Seni
Mengenal, memahami, dan
Visual STANDARD
STANDARD menamakan bahasa seni
3.1 Penghasilan PEMBELAJARA
KANDUNGAN visual yang ada pada
Karya N
karya dalam mengenal
Kreatif
kraf tradisional
4.1 Menghayati Karya
Seni
OBJEKTIF Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menghasilkan membuat corak mnjadi hasil batik.

AKTIVITI 1. Guru menjukkan kepada murid contoh batik yang


PENGAJARAN & dihasilkan
PEMBELAJARAN 2. Guru menunjukkan cara menghasilkan batik.
(PdP) 3. Murid melakukan aktiviti seni dan dipantau oleh guru.
4. Murid mempamerkan hasil karya di hadapan kelas.
5. Penutup.

 Gambar  Interne  Video


 Plastisin
 Bahan t  Kertas
BAHAN BANTU  Gunting dan gam
BELAJAR (BBB) Maujud  Projekt Warna
 Lain-lain :
 Powerpoi or  Kad
____________
nt  Model Manila
ELEMEN
 Kreativiti &  Keusahawan
MERENTASI  Bahasa  Sains &
Inovasi an
KURIKULUM  Patriot Teknologi
(EMK)  Pendidikan  Nilai
isme  TMK
Alam Sekitar Murni
 Membanding  Menghubung
 Membuat  Membuat
beza kait
Inferens Keputusan
KEMAHIRAN  Mengkatego  Menginterp
BERFIKIR  Membuat  Membuat
ri retasi
Ramalan Rumusan
 Menjana  Mencipta
 Mentafsir  Menilai
Idea Analogi
 Lembaran
PENILAIAN  Pemerhatia
Kerja  Lisan  Tugasan
PENGAJARAN & n
PEMBELAJARAN  Hasil  Drama  Projek
 Kuiz
Kerja

 ____/____ orang murid dapat menguasai objektif


pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif


pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
 Mesyuarat /
Kursus  Cuti Rehat /
REFLEKSI  Program Cuti Sakit
Aktiviti pengajaran & Sekolah  Cuti Bencana
pembelajaran  Mengiringi / Cuti Khas
ditangguhkan kerana …. Murid Keluar  Cuti
 Aktiviti Peristiwa /
Luar Cuti Umum

Aktiviti PdP dibawa ke


_____________________________________________________