You are on page 1of 3

PK07 – Pengurusan Mesyuarat

PK 07/3
MINIT MESYUARAT
SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG JAWA
MINIT MESYUARAT PANITIA SEJARAH BIL 1 / (2017)

Tarikh : 28 Dis 2016


Masa : 8.00 pagi
Tempat : Bilik Mesyuarat S.K. Kampong Jawa
Pengerusi : Tuan Guru Besar
Kehadiran(Bilangan) : 11/11
1. Hj Mohd Zeki Ibrahim
2. Pn. Norrashidah Musuroh
3. Pn Maznah Ibrahim
4. En Zuami Erfan
5. Pn Asliza Abdullah
6. Cik Norhafizah Idris
7. En Mohd Shazni Majid
8. En Muhammad Selamat
9 En Amran Sakijan
10 En Nurul Naim Ismail
11 Puan Arfah A Rahman

Turut Hadir (Jika ada) : Tiada

1 PERUTUSAN PENGERUSI

1.1 Kata-kata aluan dan ucapan terima kasih atas kehadiran semua guru
Sejarah ke mesyuarat panitia kali pertama bagi 2017

1.2 Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua yang memberikan


kerjasama dalam segala aktiviti yang dijalankan setakat ini.
Tindakan : Makluman

Tindakan : Makluman

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00
PK07 – Pengurusan Mesyuarat

1.3 Meminta semua guru mempelbagaikan aktiviti dalam PdP dan cuba
fahamkan murid tentang konsep sejarah yang sebenarnya.

1.4 Ketua panitia mengingatkan guru-guru tentang kesan pengabaian mata


pelajaran ini. Beliau juga meminta semua guru mengadakan ujian
bulanan mengikut format.
Tindakan : Semua guru Sejarah
2 PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU
Dicadangkan oleh : En Shazni Majid
Disokong oleh : Pn Arfah A.Rahman

3 PERKARA-PERKARA BERBANGKIT
3.1 Tiada

4 PEMBENTANGAN / FOKUS MESYUARAT


4.1 Perlu dijalankan projek khas untuk Sejarah .Gunakan masa kokurikulum
untuk menjalankan Kajian Berasaskan Projek
Tindakan : GPK Koku & Guru subjek
4.2 Ajar Sejarah dengan bersungguh-sungguh kerana subjek ini sangat
penting bagi mewujudkan semangat kenegaraan.
Tindakan : Semua guru
4.3 RPT Sejarah setiap kelas perlu disediakan oleh guru subjek dan dihantar
untuk semakan pada 1 Jan 2017. RPT boleh dibukukan dan diletakkan
berasingan daripada buku persediaan.
Tindakan : Guru subjek
4.4 Tiada halangan untuk guru-guru menggunakan RPH secara PAK21 atau
secara biasa.
4.5 Penyedia soalan untuk peperiksaan ialah guru subjek bagi setiap kelas
kecuali jika soalan disediakan oleh pihak lain secara setara.
Tindakan : Guru Subjek

4.6 Banner berkaitan pdpc Sejarah akan ditempah untuk digantung di lokasi
strategik bagi menarik minat pelajar terhadap Sejarah . Mohon tindakan guru-
guru untuk memikirkan idea bagi mereka banner tersebut dan panjangkan

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00
PK07 – Pengurusan Mesyuarat

idea kepada para pentadbir.


Tindakan : semua guru
4.7 Program Bulan Kemerdekaan akan dijalankan seperti biasa tahun ini tetapi
perlu ditambahbaik dengan program yang lebih memberi impak
Tindakan :Pn Asliza / Pn Arfah

5 HAL-HAL LAIN
5.1 Wujudkan papan kenyataan tentang Sejarah untuk menarik perhatian
murid.
Tindakan: Semua guru Sejarah
PENUTUP
1. Ucapan penangguhan oleh pengerusi mesyuarat dan penetapan tarikh
mesyuarat yang berikutnya pada bulan April 2017
2. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 9.00 pagi.

Disediakan oleh, Disemak oleh,


..........................................……… ……...............................……….
(Maznah Ibrahim) (Norrasidah Musuroh)
Setiausaha Panitia Sejarah Ketua Panitia Sejarah
SK Kampong Jawa SK Kampong Jawa
Tarikh : 5 Jan 2017 Tarikh : 5 Jan 2017

Disahkan oleh,

....................................................
(Hj Mohd Zeki Ibrahim)
Guru Besar
SK Kampong Jawa
Tarikh : 5 Jan 2017

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00