You are on page 1of 6

SEKOLAH KEBANGSAAN RASO

LUNDU
SARAWAK

FAIL I-THINK
DAN
KBAT
( KEMAHIRAN BERFIKIR
ARAS TINGGI )

“USAHA TERAS KEJAYAAN”


JAWATANKUASA
INDUK I THINK
DAN KBAT SK
RASO
AHLI
JAWATANKUASA
PEMANDU I-THINK
DAN KBAT SK
RASO
KURSUS I-THINK
DALAM TALIAN
KONSEP KEMAHIRAN
BERFIKIR ARAS TINGGI
(KBAT)
PELAN PERANCANGAN
I-THINK DAN KBAT
SK RASO