You are on page 1of 2

SJK(T) LADANG ULU REMIS

JBD2034

LAPORAN POST-MORTEM / PENAMBAHBAIKAN


PANITIA MATA PELAJARAN ___________________
TAHUN 2018

NAMA PEPERIKSAAN : UJIAN SUMATIF 1 TAHUN : 2018

MATA PELAJARAN : ____________________ CALON : Orang

TARIKH PEPERIKSAAN : 26.03.2018 Hingga 29.03.2018 ( Rujuk Jadual Peperiksaan )

PENCAPAIAN :

BIL TAHUN TOV UJIAN SUMATIF 1


% GPS % GPS
1 4 MAJU
2 5 MAJU
3 6 MAJU

PENILAIAN :

KEKUATAN KEKURANGAN ATAU KELEMAHAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Disediakan Oleh : Disahkan Oleh :

....................................................
.
KEKUATAN KEKURANGAN ATAU KELEMAHAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

1. Kertas soalan mengikut format baharu 1. Tiga murid Tahun 6 Dedikasi tidak 1. Murid yang kurang berminat mengikuti
UPSR 2016. menguasai 3M. pembelajaran yang dijalankan diberi
2. Semua soalan yang dikemukakan rangsangan dan motivasi agar minat
2. Dua murid Tahun 6 Dedikasi yang akan subjek Sains.
keseluruhannya berdasarkan buku gagal lambat menerima pembelajaran.
teks Sains Tahun 1 hingga Tahun 6
yang telah dipelajari oleh setiap 2. Guru mempelbagaikan aktiviti yang
3. Seramai 5 / 21 orang iaitu 23.8 % menarik untuk tujuan rangsangan
murid. daripada Tahun 6 Dedikasi telah gagal kepada murid-murid terutama berkaitan
dan kurang menguasai kemahiran. soalan KBAT.
3. Seramai 116 / 121 murid iaitu 95.9%
daripada 121 orang murid iaitu 100%
4 . Bilangan calon UPSR SKBK Gred A 3. Guru subjek Sains Tahun 6 perlu
murid telah lulus dan menguasai
amat kurangan kerana penggredan memberi tumpuan kepada murid yang
kemahiran.
skor A kertas Sains 018 2016 telah masih belum menguasai kemahiran
4. Tahun 6 Amanah, 6 Bestari dan 6 dinaikkan berbanding tahun 2016 . Sains keseluruhannya dan aras soalan
Cekal telah lulus 100 %. KBAT sejak awal Januari lagi.
5 . Calon UPSR SKBK kurang mendapat
5. Bilangan murid yang mendapat skor Gred A kerana tidak menguasai soalan 4. Usaha berterusan semua guru Sains
A ialah 05 orang iaitu 4.1%, Skor B KBAT terutama Kertas 2. perlu bagi memastikan pencapaian
ialah 42 orang iaitu 34.7% , Skor C yang lebih baik pada peperiksaan akan
ialah 36 orang iaitu 29.8% dan datang terutama dalam menjayakan
Skor D ialah 33 orang iaitu 27.3%. Program Peningkatan Prestasi Murid
6. 16 / 21 orang iaitu 76.2 % murid dan kem motivasi di dalam dan di luar
Tahun 6 Dedikasi telah lulus dan SKBK.
menguasai kemahiran.