You are on page 1of 4

BD Drama

Ing sawijining dina urip kaluwarga kang urip tentrem. Ing kaluwarga iku ana loro arek jenenge
Rara lan Beni. Saben bengi pak Budi lan bu Suci seneng nyeritani anak – anakke cara dadi anak
sing berguna kanggo kaluwarga lan negara.

Bapak : ndok, le...... lek wes gedhe kudu duwe ungggah – ungguh marang wong liya, pinter, sregep,
disiplin lan tanggung jawab ya. Supaya bisa dadi manfaat karo wong liya.

Ibuk : iya, bener bapakmu iku, lek wes gedhe kowe kabeh kudu dadi arek seng gemi, gati, seneng
tetulung, lan duwe tata krama marang wong seng luwih tuwa.

Bapak : he’em opo maneh kowe Ben, mari ngene kowe SMP kudu pinter milih kanca amarga
pergaulan ing SMP iku luas. Contoen iku mbakyumu iku saka cilik nganti SMA dadi arek seng bener
ora gampang katutan kancane.

Beni : inggih pak, bu.

Rara : iku lo Ben, kowe iku lek wes SMP aja gampang katutan kancamu. Ora apa – apa duwe kanca
akeh nanging kowe kudu bisa milih endi kanca sing bisa dadi tuladha lan sing ora.

Beni : iya mbak.

Rara : kaya aku iki lo, kancaku akeh nanging aku ora gampang katutan.

Beni : iya mbak.

Pas SMP... ndek kelas.

Bayu : jenengku Bayu sopo jenengmu ?

Beni : jenengku Beni.

Bayu : omahmu ndek endi ?

Beni : dalan Manuk Miber gang 2.

Bayu : o iyo, kapan - kapan nang omahmu ya ?

Beni : iyo.

Durung suwi kenalan Bayu wes dolen nang omahe Beni. Pas moleh sekolah...

Bayu : sek iku ana warung, tuku sek yo.

Beni : iyo ayo, tuku opo seh ?

Bayu : opo ae wes.

Beni : kula nuwun..... tumbas.

Sing dodol : tuku opo le ?


Beni : teh gelas setunggal.

Sing dodol : ya le njupuk o.

Beni : Yu deloken a sing dodol iku kaya bapakku ya raine.

Bayu : masak e raine bapakmu kaya ngono.

Sing dodol : opo rek rasan – rasan, ngilokno aku ya.

Beni : mboten lek yen kula sawang – sawang sampean persis bapak kula.

Sing dodol : wooh, ya nggantengan aku ta.

Beni : hehehehe...

Sing dodol : iku sing untune gowang arep tuku apa?

Bayu : rokok lek ngecer siji.

Sing dodol : wihh, kendel rek sek cilik rokokan, njupuk o kono.

Beni : niki lek artanipun, maturnuwun.

Bayu : iki lek duwik e suwun.

Sing dodol : iyo le suwun.

Beni : kon kok wani seh rokok’an, salah ngomong karo sing dodol basa ngoko maneh.

Bayu : jaman now bro, kok sek kate alim.

Beni : karepmu wes aku ngandani ae.

Pas ndek omah....

Beni : kula nuwun, kula sampun wangsul.

Ibuk : iyo le mlebu a, sopo iku ?

Beni : rencang kula bu.

Ibuk : sopo le jenengmu ?

Bayu : Bayu buk.

Bapak : weeh, wes teka anakku, sopo iku le ?

Beni : Bayu pak, rencang kula.

Bapak : lho kok ambu rokok, kowe rokok’an yo ?

Beni : anu, anu, anu (mikir).


Bayu : anu pak, niku wau enten wong rokok’an ten warung, beluk’e kena kelambi kula nganti
mambu.

Bapak : o yo wes. (mlaku metu).

Beni : kon kok wani seh goro nang bapakku.

Bayu : los, timbangane diseneni.

Beni : wes arek iki rek.

Saka goro iku Beni lan Bayu tambah cedhak. Nanging Bayu nggowo pengaruh seng elek gawe beni.
Beni wes wani goro nang wong tuwane, seneng metu moleh bengi, rokokan, lan wes ora duwe
unggah - ungguh. Yen dikandhani ibuk’e mesti ngelawan lan Iku kabeh Bayu seng ngajari.

Ibuk : arep nang endi seh le wes sore iki lho.

Beni : metu nang warnet.

Ibuk : lapo ?

Beni : ngerjakno tugas, wes guduk urusanmu.

Rara : woy, kon iku yen dikandhani ibukmu iku aja ngelawan.

Beni : bah sak karepku a.

Rara : kancamu ya sing ngajari iki.

Beni : aja nyalahno kancaku.

Rara : he (nyekel pundak e Beni).

Beni : lapo seh (nyikut rara).

Rara : aduh (tiba).

Ibuk : ya allah ndok (nulungi).

Rara meneng - meneng meloki Beni sing jarene nang warnet ngerjakno tugas. Rara kaget dadakno
Beni gak ngerjakno tugas malah maen game karo rokok’ an. Rara langsung moleh ngandakno nang
wong tuwane.

Rara : buk ibuk Beni buk.

Ibuk : opo’o i ?

Rara : beni gak ngerjakno tugas malah dolen game karo rokok’an.

Bapak : mosok ? ayo disusul.

Ibuk : ayo.
Pas ndek warnet....

Bapak : o dadi ngene kelakuanmu ya.

Beni : gak pak gak (karo mbuwak rokok).

Bapak : gak usah goro aku wes ero kabeh. Kene rokokmu cilik – cilik wes rokok’an.

Beni : sepurane pak.

Bapak : gak usah sepuro - sepuroan aku wes nggede’no kon mulai cilik nganti saiki, ibukmu
metengno kon 9 wulan nganti mbrojolno kon sampek taruan nyawa. Aku wes kesel – kesel bakul
sate bekicot lan saiki gedhemu kaya ngene, arep dadi opo kon.

Bayu : sepurane inggih pak.

Bapak : kon pisan wes ngajari anakku seng elek – elek.

Ibuk : sabar pak sabar

Bapak : emboh buk kandhanana anakmu iku

Ibuk : mulai detik iki gak usah kancaan karo anakku maneh kon Yu.

Bapak : muleh (karo njewer kupinge Beni).

Akhire Beni tobat lan dadi arek sing apik maneh. Beni karo Bayu ora kancaan maneh mulai dina
iku. Amanat saka cerita iki yaiku, awake dewe kudu dadi arek sing duwe unggah – ungguh karo
wong liya lan aja salah milih kanca amarga kanca bisa gawa pengaruh sing elek sing bisa
ndadekake awak dewe dadi arek sing ala lan gak duwe unggah – ungguh.

Nama kelompok :

 Yudha
 Ocha
 Rachel
 Ian
 Dwi