You are on page 1of 1

7.30 Pagi – 8.

00 Pagi PROGRAM BACAAN YASSIN

1 Minggu/ Hari/ Tarikh: Minggu 22 Khamis 15/06/2017


2 Kelas / Masa / Mata pelajaran : 5 Bestari 9.30pg – 10.00 pg Pendidikan Kesihatan
3 Tema / Tajuk Standard Pembelajaran: UNIT 4: AWAS, BAHAYA!
TAJUK: PERANGI DADAH, HIDUP SEJAHTERA
4 Objektif Pembelajaran: 1.4.1 Mengetahui pelbagai jenis bahan inhalan.
1.4.2 Memahami kesan jangka pendekterhadap fizikal dan mental akibat
Diakhir P&P Murid dapat: penyalahgunaan bahan inhalan.
1. Memahami maksud inhalan
2. Memberi 2/8 kesan daripada inhalan.

5 Aktiviti P&P: 1. Set induksi (murid)


2. Menyatakan melihat bahan yang terdapat di dalam buku teks.
3. Murid membaca maklumat yang terdapat di dalam bahan.
4. Murid menyatakan cara untuk memerangi dadah.
5. Rumusan P&P
6 Pengisian Kokurikulum:
6.1 Ilmu/ Nilai Sains/ Menghargai diri
6.2 EMK/KB/BCB Membaca luas
7 Bahan Bantu Mengajar: Buku Teks
8 Penilaian PDP / Pentaksiran P&P Murid dapat menyatakan cara untuk perangi dadah.
9 refelksi/ Impak / Kerja rumah

1 Minggu/ Hari/ Tarikh: Minggu 22 Khamis 15/06/2017


2 Kelas / Masa / Mata pelajaran : 6 Bestari 12.00pg – 1.00ptg Bahasa Melayu
3 Tema / Tajuk Standard Pembelajaran: TEMA 6: SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA
UNIT 16: PERKASA BAHASA KITA / TAJUK : JENERAL TAN SRI RODZALI BIN DAUD
(MENULIS)/ 3.4.2
4 Objektif Pembelajaran: Menulis pelbagai teks prosa dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak.

*****Kriteria Kejayaan: 1. Membaca petikan dengan intonasi yang betul . 2. Membina 1 ulasan lengkap
dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

5 Aktiviti P&P: 1. Set Induksi


2. Murid membaca secara senyap petikan yang diberikan.
3. Murid membaca kuat petikan yang diberikan.
4. Murid mengteluarkan isi tersurat dan 2 isi tersirat.
5. Murid membaca petikan dengan sebutan yang jelas.
6. Murid membina 1 ulasan yang lengkap.
6 Pengisian Kokurikulum: 7. Rumusan P&P.
6.1 Ilmu/ Nilai
6.2 EMK/KB/BCB SPatriotisme/ Kerjasama
7 Bahan Bantu Mengajar: Membuat inferens
8 Penilaian PDP / Pentaksiran P&P Buku Teks
9 refelksi/ Impak / Kerja rumah Menulis 1 ulasan dengan lengkap dengan ejaan dan tanda baca yang betul.