You are on page 1of 2

I.

Curba lui Gauss


a. Privind randamentul şcolar pe zi în studiile de specialitate şi cele
constatate de noi la probele scrise, la calcul matematic, dictări şi probele
motorii indică un nivel scăzut al capacităţii de concentrare între orele 12 30 –
1330, începe să crească uşor între orele 14 00 – 1500 , are un maxim în jurul între
1615 – 1730 , după care se observă o scădere accentuată a interesului şcolar.
b. În cursul săptămânii, capacitatea de lucru a elevilor este mai
redusă în prima şi ultima zi, creşte treptat marţi şi miercuri, iar joi se simte o
micşorare a gradului de interes.
c. Regimul zilnic pe ore din zi şi săptămânal pe zile de activitate
generează o anumită configuraţie a curbei de oboseală mai ales în perioada
când se organizează activităţi extraşcolare, ce fac ca elevii şi profesorii să
depună eforturi considerabile pentru a finaliza programul zilei.
II. Despre întocmirea orarului în anul şcolar curent

La alcătuirea orarului s-au avut în vedere următoarele aspecte:


 Recomandările ISJ şi MEdCT privind structura şi ora de începere a
programului zilnic al elevilor din gimnaziu;
 Programul de lucru al şcolii noastre în două schimburi;
 Respectarea zilei metodice a profesorilor;
 Consideraţiile iniţiale mai sus expuse;
 Curba lui Gauss privind randamentul şcolar expus în paragraful precedent;
 Profesorul de o anumită specialitate să lucreze, în principiu, în primele ore
cu elevii mici din clasele V – VI şi în final cu cei din clasele VII – VIII;
 Prin utilizarea laboratoarelor şi cabinetelor de specialitate programul zilei
să înceapă de la ora 12 când capacitatea de lucru este mai ridicată decât cea
de la ora 18;
 S-a ţinut seama de faptul că sunt profesori care lucrează la două şcoli şi
deci s-au repartizat orele în anumite zile;
 Un număr semnificativ de profesori fac naveta la Slobozia;
 Nici un profesor să nu aibă ore libere în programul propriu dintr-o zi;
 S-a ţinut seama de nevoile personale ale unor profesori confruntaţi cu
probleme de sănătate şi deci de alimentaţie la anumite ore;
 S-a reuşit în mare măsură ca în orarul zilnic al claselor să se respecte
cerinţele caracteristice de efort la însuşirea cunoştinţelor, prin repartizarea
disciplinelor la intervale orare corespunzătoare.

Comentariile, sugestiile şi sesizările colegilor cu privire la întocmirea


orarului şcoli sunt bine venite pentru a elimina eventualele aspecte ce nu
au fost în atenţia noastră.