You are on page 1of 1

BORANG RUMUSAN AKTIVITI SUKAN / KOKURIKULUM LAMPIRAN C

(BORANG HENDAKLAH DIISI OLEH KETUA GURU PENASIHAT)

Kegiatan:____________________
Bidang: Olahraga / Berpasukan / Individu ( pilih satu - untuk sukan sahaja)

NAMA MURID KELAS


Pengerusi Naib Pengerusi Pen. Setiausaha
Presiden Timb. Presiden Pen. Bendahari
Ketua Pasukan Timb. Ketua Pasukan AJK
Ketua Rumah Timb. Ketua Rumah Ahli Aktif
Setiausaha Ahli
Bendahari

JAWATAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM – Seni Mempertahankan Diri sahaja


Pengerusi / Presiden
Timbalan Pengerusi / Naib Pengerusi:
Setiausaha / Bendahari
Penolong Setiausaha / Penolong Bendahari:
Ahli Jawatankuasa: Cula 3 dan Tali Pinggang Biru 1
Ahli Aktif: Class 3, Cula 2 dan Tali pinggang Hijau 1 dan 2
Tali pinggang kuning 1 dan 2
Ahli Biasa
Peringkat Penglibatan 1 Penglibatan 2 Penglibatan 3
Antarabangsa
Kebangsaan
PERINGKAT Negeri
Daerah / Zon
Sekolah
PERINGKAT PENCAPAIAN
Johan Naib Johan Ketiga Keempat Kelima Penyertaan
Antarabangsa
TAHAP PENCAPAIAN Kebangsaan
Negeri
Daerah / Zon
Sekolah
Menunjukkan Minat
Menunjukkan Kepimpinan Nota
Menunjukkan Kesungguhan
Menguruskan Aktiviti Penilai boleh
Mengikut Arahan
Membantu Guru / Rakan menandakan
KOMITMEN Mencuba
Menyediakan Peralatan melebihi 4 elemen
Memberi Kerjasama
Membersih Kawasan di dalam penskoran
Mana-Mana Nilai Murni Yang
Menepati Waktu Boleh Diperhatikan Komitmen
Sokongan
Teknikal Pengurusan

Membantu dari segi menjayakan


Melibatkan kemahiran khusus – Segala jenis bantuan dari segi
aktiviti kelab sukan dan aktiviti
referi/pengadil, jurulatih pasukan, mengurus dan mentadbir kelab
KHIDMAT sukan, urusetia, Mengendalikan
sukan sekolah seperti mengambil
konduktor pancaragam, jurulatih
SUMBANGAN kadet dan lain-lain yang berkaitan aktiviti sukan dan kokurikulum
bahagian dalam perbarisan atau
persembahan, kumpulan
dengan aspek teknikal. sekolah, mengurus pasukan dan
sorak/penyokong, menghias
menyediakan laporan.
khemah rumah sukan dan yang
berkaitan.
1 4 7 10
2 5 8 11 Jumlah Sebenar Kehadiran …………..
KEHADIRAN Jumlah Sepatut Hadir ……..……
3 6 9 12

Tandatangan Murid Pengesahan Ketua Guru Penasihat


…………………………………….. …………………………………………………………
(Nama Murid) (Cap & Nama Guru)
Catatan: *Murid berkeperluan khas dikecualikan
*sila tanda jika berkenaan

Nota: Satu borang hanya untuk satu aktiviti sahaja