You are on page 1of 5

SPSK PK 07/1

REKOD EDARAN

Nama Dokumen : Surat Panggilan Mesyuarat Panitia Pendidikan Muzik kali ke-2 Tahun
2016

Tarikh Edaran Dibuat : 11 April 2016

Bil Nama Guru Tandatangan Catatan


1. Pn. Norlin Abdul Aziz
2. Pn. Zaharia Zakaria
3. Pn. Maryam Nur Syaheeda
4. Pn. Norfadzlina Misbah

*boleh digunakan untuk edaran notis mesyuarat/bahan edaran

Disahkan oleh :

.....................................
Pn Chia Siew Lee
Guru Besar
SK Convent ( 1 ) Klang

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan


01 01 MAC 2013 00
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010
SEKOLAH KEBANGSAAN CONVENT ( 1 ) KLANG

Tarikh: 11 April 2016

1. Pn. Norlin Abdul Aziz


2. Pn. Zaharia Zakaria
3. Pn. Maryam Nur Syaheeda
4. Pn. Norfadzlina Misbah

Tuan/Puan,

NOTIS MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN MUZIK BIL 2/2016

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat tersebut akan diadakan seperti ketentuan


berikut;

Tarikh : 14 April 2016


Masa : 2.00 petang
Tempat : Bilik Gerakan
Pengerusi : Pn. Zaharia Zakaria

3. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut;

3.1. Ucapan Pengerusi


3.2. Membaca dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu
3.3. Perkara Berbangkit.
3.4. Perkara Baru
3.5. Hal-hal lain
Ucapan Penangguhan

Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih.

Sekian.

Saya yang menurut perintah,

..........................................
( NORFADZLINA BT MISBAH )
Setiausaha Panitia Pendidikan Muzik,
SK Convent ( 1 ) Klang.

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan


01 01 MAC 2013 00
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010
SPSK PK 07/1
REKOD EDARAN

Nama Dokumen : Minit Mesyuarat Panitia Pendidikan Muzik Bil 2/ 2016.

Tarikh Edaran Dibuat : 14 April 2016

Bil Nama Guru Tandatangan Catatan


1. Pn. Norlin Abdul Aziz
2. Pn. Zaharia Zakaria
3. Pn. Maryam Nur Syaheeda
4. Pn. Norfadzlina Misbah

*boleh digunakan untuk edaran notis mesyuarat/bahan edaran

Disahkan oleh :

.....................................
PN CHIA SIEW LEE
Guru Besar
SK Convent ( 1 ) Klang

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan


01 01 MAC 2013 00
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010
SEKOLAH KEBANGSAAN CONVENT ( 1 )
112, JALAN TENGKU KELANA, KLANG, SELANGOR.

MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN MUZIK


BILANGAN 2 TAHUN 2016

Tarikh : 14 April 2016

Masa : 2.00 petang

Tempat : Bilik Gerakan

Kehadiran :
Bil Nama Jawatan

1. Pn. Zaharia Zakaria Ketua Panitia


2. Pn. Maryam Nur Syaheeda Guru matapelajaran
3. Pn. Norfadzlina Misbah Setiausaha

Turut Hadir
Pn. Norlin Abdul Aziz (PK Pentadbiran)

Tidak Hadir (Bersebab)

Urus Setia Mesyuarat :


1. Pn Norfadzlina Misbah Setiausaha Panitia Pendidikan Muzik

1 PERUTUSAN PENGERUSI
1.2 Pengerusi mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran semua
ahli ke mesyuarat Panitia Pendidikan Muzik kali kedua bagi tahun 2016
Tindakan: makluman

2 PENGESAHAN MINIT MESYUARAT


2.1 Minit Mesyuarat bilangan 4/2015 telah diterima sebulat suara tanpa sebarang
pindaan.
Cadangan : Pn. Zaharia Zakaria
Sokongan : Pn Maryam Nur Syaheeda

3 PERKARA-PERKARA BERBANGKIT:
.Tiada
Tindakan: makluman

4 4.1. Pengerusi meminta guru mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam


Pengajaran dan Pembelajaran. Masalah hendaklah dikemukakan dalam mesyuarat
agar dapat diatasi.

4.2 Memastikan rancangan yang telah dirancang perlu dilaksanakan mengikut


takwim.
No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan
01 01 MAC 2013 00
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010
4.3 Penilaian perlu dibuat melalui penguasaan nyanyian, penggunaan alat muzik,
gerakan dan teori muzik.

4.4 Guru perlu menghabiskan silibus sebagai persiapan peperiksaan pertengahan


tahun. Soalan peperiksaan pertengahan tahun perlu disediakan mengikut format
yang telah dibincangkan

4.5 Ketua Panitia mengingatkan kepada guru-guru untuk melengkapkan rekod


transit dengan memastikan tahap pencapaian murid direkodkan

5 HAL-HAL LAIN
.
5.1 Pengerusi mengingatkan kepada guru sekiranya pergi kursus atau mesyuarat
perlu sediakan lembaran kerja/latihan kepada murid dan serah pada PK
Pentadbiran. Guru relief yang masuk mesti mengajar.

Tindakan : Guru Muzik

6. PENUTUP
Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.50 petang dan pengerusi mengucapkan
jutaan terima kasih di atas kerjasama yang telah diberikan.

Disediakan oleh

....................................
(Norfadzlina Misbah)
Urusetia Mesyuarat
Panitia Pendidikan Muzik
SK Convent ( 1 ) Klang

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan


01 01 MAC 2013 00
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010