You are on page 1of 2

ГОДИШЕН КОНТРОЛЕН ТЕСТ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА III ОДД.

Име и презиме на ученикот ___________________________________________

1. Означи со стрелка на кој род му припаѓаат овие именки :

сонце
машки род
баба

птица

село
женски род
кафез

часовник

печка

телевизор среден род


10/
штрк

кукла

2. Напиши:
А) 3 сопствени именки _____________________________________
Б) 3 општи именки _____________________________________ 6/

3. Следниве зборови подели ги на слогови :


венчиња _____________________ мирис _____________________
брег _________ прошетка _______________ славејче________________ 5/

4.Зборовите во реченицата се испомешани, подреди ги во правилен ред :


Маја птиците трошки храни ги секое утро со.
____________________________________________________________ 2/
5. Стави го потребниот знак ( . , : ? ! ), употреби правилно голема буква!

дојде пролет се расцветаа жолти црвени сини и бели цвеќиња зошто децата
излегуваат надвор сите викаа не можеме 12/

6. Дополни со главни и редни броеви :


Иван седи во ________________ клупа во _____________________.
Соња ќе оди на театар со ______________ другарки . 3/

7. Со црвена боичка заокружи ги придавките , а со сина глаголите !


Мартина купи црвени и сочни јагоди.
Тони вози луксузен автомобил.
Надвор врне силен пороен дожд. 8/
8. Следниве именки правилно подреди ги во дадената табела:

животни колаче еднина множина


предмети зајаче

пердув цвеќиња

солзи храна

8/
Наставник __________________________
Родител ___________________________
Ниво Бодови
Незадоволително 1 – 27
Основно 28 – 36
Средно 37 – 45
Високо 46 – 54

Освоени бодови : ____________