ISI KANDUNGAN

BAHAGIAN 1 ISI Definisi perbezaan individu 1.1.1 Rajah – Aspek-aspek perbezaan individu 1.1.2 Jantian 1.1.3 Fizikal 1.1.4 Mental 1.1.5 Emosi 1.1.6 Sosial 1.1.7 Tingkah Laku Faktor-faktor yang menyebabkan perbezaan individu 2.1 Faktor Baka 2.2 Faktor Persekitaran Teori perbezaan individu Yang Sesuai 3.1 Teori Ekologi Bronfenbrenner 3.2 Teori Perkembangan Pengerakan (Motor) Arnold Gessel 3.3 Teori Tugas Perkembangan Havighurst 3.4 Teori Perkembangan Psiko Sosial Erikson 3.4.1 Jadual – Tahap Perkembangan Erikson Penjelasan Sebab-sebab Berlaku Perbezaan Individu 4.1 Sebab-sebab dari faktor baka 4.2 Sebab-sebab dari faktor Persekitaran 4.2.1 Kecederaan Genetic, kecederaan semasa mengandung 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 5 dan semasa kelahiran Taraf sosio-ekonomi keluarga Asuhan dan sikap Rakan sebaya Kebudayaan, nilai dan kepercayaan Kemudahan Pembelajaran Radioaktif Iklim MUKA SURAT 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 1

2

3

4

Peranan dan langkah-langkah guru dalam menghadapi perbezaan individu dalam bilik darjah 5.1 Kaedah kumpulan 5.2 Program Pengayaan dan Pemulihan 5.3 Pengajaran Terancang / Modul / Bahan Multi-Media 5.4 Pembelajaran Koperatif 5.5 Peneguhan Positif dan Negatif 5.6 Pengagihan Tugas Mengikut Murid dan Keupayaan

5.7 5.8 5.9 5.10 6

Pengajaran dan Pembelajaran Individu Memperbagaikan Bentuk Penilaian Membagaikan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Memperbagaikan Bahan Bantu Mengajar

12 12 13 13 13-14

Pandangan saya terhadap keberkesanan langkah-langkah yang diambil

7 8

Rumusan Bahan Rujukan 8.1 Rajah – Beberapa kemungkinan kepada kejayaan murid

15 16 17

1.

DEFINISI PERBEZAAN INDIVIDU Perbezaan individu ialah kelainan-kelainan yang terdapat ketara dan menonjol, yang terdapat pada seseorang manusia. Perbezaan - perbezaan itu dilihat secara relatif dan dapat dibandingkan dengan orang lain. Kajian Saintis dan Psikologi membuktikan tidak ada manusia yang benar-benar serupa atau sama di dunia ini, walaupun kanak-kanak yang kembar seuri. Jika ia menunjukkan ciri-ciri kesamaan dari segi fisikal dan kognitif, ia mungkin tidak sama dari segi emosi, begitulah seterusnya. Perbezaan individu adalah variasi yang boleh diprihatikan di kalangan ahli-ahli satu kumpulan dari segi cirri-ciri tertentu, seperti temperamen, tahap tenaga, pola persahabatan dan hubungan ibubapa dengan anak-anak dan sifat-safat manusia yang mempunyai potensi untuk memajukan keupayaan atau membataskan keupayaan seseorang dalam melakukan sesuatu. Menurut Henson dan Eller (1999) dalam bukunya Educational Psychology for Effective Teaching, kepelbagaian individu merujuk kepada ciri-ciri atau sifat-sifat manusia yang mempunyai potensi sama ada memajukan keupayaan seseorang (contohnya seperti optimistic, sentiasa berani mencuba) atau membataskan 2

keupayaan seseorang untuk belajar dalam persekitaran sekolah (contohnya seperti takut melakukan kesilapan, takut bertanya). Menurut C.Parameswary Chelliah, perbezaan individu bermaksud variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulannya sama ada dari sifat kognitif, emosi, fizikal, moral, tingkah laku, social atau bakat. 1.1 Aspek-aspek Perbezaan Individu

Menurut Papalia (2001) manusia terdapat juga berbeza dari segi jantina, ketinggian, berat dan bentuk tubuh badan, gaya hidup, status sosio-ekonomi, suasana pengajaran dan pembelajaran di sekolah, masyarakat setempat dan sebagainya. Slavin (1997) lebih menumpukan perhatian kepada perbezaan individu dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Mengikut beliau, aspek-aspek perbezaan individu ini akan dijelaskan dalam bahagian berikut:-

PERBEZAAN INDIVIDU

Budaya dan ‘world view’ Sosial Gaya Kognitif atau gaya belajar Sistem nilai/norma Status sosio-ekonomi Aspirasi/motivasi Kecerdasan Lokasi tempat tinggal Kesihatan / penyakit Bangsa / bahasa Personaliti / sahsiah Emosi Fizikal

Rajah 1.1.1 Aspek-aspek Perbezaan Individu Antara aspek-aspek perbezaan adalah seperti berikut: 1.1.2 Jantina 3

Biasanya pelajar lelaki lebih nakal dan susah untuk memetuhi disiplin, sementara pelajar perempuan lebih rajin, mematuhi disiplin dan lebih berjaya dalam pelajaran. Guru juga harus memberi perhatian kepada aspek fizikal dan kebolehan pelajar lelaki dan perempuan, terutama dalam pendidikan jasmani dan sukan. Perkembangan fizikal , kognitif, emosi dan social kanak-kanak lelaki biasanya lambat dua tahun daripada kanak-kanak perempuan sebelum akil baligh. Selepas akil baligh, pertumbuhan kanak-kanak lelaki akan berlaku dengan cepat; dan pertumbuhan pelajar lelaki dan perempuan menjadi hampir sama pada akhir remaja. Mengikut Maccoby dan Jacklin (1974) mendapati pelajar perempuan lebih baik dari segi kecerdasan lisan atau bahasa,semenara pelajar lelaki pula lebih baik dari segi kecerdasan ruang. 1.1.3 Fizikal Perbezaan yang boleh dilihat dengan mata kasar dari segi rupa paras, susuk badan, jantina, kemahiran fizikal dan kebolehan kerja tangan. Pelajar dari keturunan Cina berkulit lebih cerah daripada pelajar keturunan Melayu atau India. Ciri-ciri fizikal seseorang adalah berbeza dari aspek bentuk badan, warna mata dan warna rambut, jenis rambut, bentuk hidung, mata dan lain-lain. 1.1.4 Mental Perbezaan mental dapat dilihat dari segi pengetahuan sedia ada pada murid, pengalaman, latar belakang, kebolehan akal (Imaginasi dan penaakulan), keupayaan belajar, kebolehan bertindak, kebolehan meninjau ke hadapan dan kebolehan menggunakan bahasa. 1.1.5 Emosi Aspek-aspek emosi ialah ketenteraman dan penyesuaian emosi, kebolehan menanggung kekecewaan dan kesabaran serta mengawal emosi. Emosi seseorang itu seperti gembira, duka, suka, marah, benci, cinta, kasih saying, takut dan sebagainya. 1.1.6 Sosial 4

Perbezaan individu dari aspek sosial boleh dilihat berdasarkan kelas sosial, latar belakang, kebudayaan, sejarah dan status ekonomi. kehidupan semua kanak-kanak sejak dilahirkan. 1.1.7 Tingkah laku Perbezaan tingkah laku boleh diperhatikan ari aspek pergaulan, perhubungan, tingkah laku berinteraksi (bahasa dan gaya), unsure-unsur kebudayaan seperti pakaian, sikap dan ketegasan bertindak, kebolehan bertanggungjawab dan bekerjasama. 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERBEZAAN INDIVIDU Banyak faktor yang boleh menimbulkan perbezaan individu. dan persekitaran. Faktor Baka Baka diperturunkan oleh ibubapa kepada anak-anak mereka semasa percantuman sel sperma yang mengandungi 23 kromosom dengan sel ovum yang mengandungi 23 kromosom untuk membentuk sel anak yang terdiri daripada 46 kromosom. Setiap orang mewarisi sifat-sifat tertentu melalui pewarisan gen atau baka daripada kedua-dua ibu bapanya. Baka bermaksud segala ciri-ciri biologi yang ditentukan oleh gen dan kromosom yang dipusaksi secara warisan hayat daripada ibubapa. Umumnya ciri-ciri ini tidak dapat diubah oleh persekitaran. Sifat-sifat yang diwarisi itu sama ada dari segi psikomotor, kognitif atau emosi. Baka menentukan had-had jauhnya perkembangan akan berlaku. Contohnya, tinggi mana seseorang itu, pintar mana seseorang itu berdasarkan warisan bakanya. Secara saintifik baka ialah pewarisan gen dari keturunan yang lalu. Di dalam gen terdapat sifat-sifat umum yang diwarisi seperti system saraf, tulang, urat, darah, hormon dan struktur. Terdapat juga sifat-sifat tertentu seperti jenis darah, warna Walaubagaimana faktor-faktor itu boleh dihimpunkan kepada dua faktor yang besar, iaitu faktor baka Aspek ini mempengeruhi

5

mata, warna kulit, bentuk badan, kecerdasan otak, emosi, kemudahan mendapat penyakit dan kesanggupan seseorang ((Rosumah 1985) Menurut Davidoff (1976) baka menentukan had-had penyuburan seseorang manusia itu. Tetapi sebahagian dari Ahli Psikologi menyetujui bahawa baka memainkan peranan penting dalam penentuan sifat-sifat seseorang individu itu. Kenyataan-kenyataan di atas membuktikan bahawa baka memainkan peranan yang penting dalam perbezaan individu. 2.2 Faktor Persekitaran

Persekitaran bermaksud individu dan objek yang ditemui serta peristiwa yang berlaku dalam kehidupan seseorang yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Ini bermakna persekitaran merupakan perkara-perkara yang bukan genetic yang mempengaruhi seseorang individu (Papalia, 2001). Davidoff (1976) menjelaskan bahawa persekitaran memainkan peranan penting dalam perbezaan individu. Jika kanak-kanak dari baka yang sama (Kanak-kanak kembar) di didik dalam persekitaran yang berbeza, di dapati menunjukkan perbezaan individu yang ketara (Newman 1937) dan Shield (1962). Persekitaran bermaksud elemen-elemen yang berada di luar diri seseorang individu itu (Rozumah 1985). Elemen ini boleh dibahagikan kepada fizikal dan bukan fizikal. Persekitaran fizikal (alam keliling fizikal) pula terbahagi dua iaitu benda hidup dan benda bukan hidup. kereta dan lain-lain. Persekitaran bukan fizikal pula ialah seperti keadaan sosio-ekonomi, social, nilainilai, ideology, agama, kebudayaan dan lain-lain. Kerana menusia terpaksa hidup dalam persekitaran (alam keliling), rangsangan untuk bertindak. 6 maka persekitaran mendatangkan pengaruh Dan persekitaran juga merupakan kepada manusia sejak lahir hingga mati. Benda hidup ialah ibu bapa, rakan sebaya, masyarakat, binatang dan tumbuhan. Benda bukan hidup seperti iklim, objek seperti meja, bola,

Selain dari dua faktor yang telah diterangkan, perbezaan individu juga boleh dijelaskan dalam teori berkaitan perbezaan inidvidu. 3. TEORI PERBEZAAN INDIVIDU YANG SESUAI Terdapat beberapa teori yang menghuraikan perbezaan individu.

3.1

Teori Ekologi Bronfenbrenner

Teori ekologi diperkembangkan oleh Urie Bronfenbrenner ( 1917), focus utama ialah konteks social di mana seseorang kanak-kanak membesar dan individu-individu yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan kanak-kanak tersebut. Individu berbeza disebabkan konteks social yang berbeza dalam perkembangan sepanjang hayatnya. Terdapat lima system yang mempengaruhiekologi, iaitu : i ii. iii. iv. v. 3.2 Arnold Sistem Mikro Sistem Meso Sistem Ekso Sistem Makro Sisem Krono Gesell mementingkan baka sebagai penggerak utama terhadap

Teori Perkembangan Pengerakan (Motor) Arnold Gesell Dia percaya bahawa kematangan fizikal

perkembangan seseorang individu.

merupakan faktor utama dalam menentukan proses pembelajaran. Dia berpendapat olej kerana seseorang mencapai tahap kematangan fizikal tidak sama, maka tidak akan ada dua orang manusia yang serupa perkembangannya. berpendapat semua perkembangannya. Dia juga Dia juga semua berpendapat

perkembangan berlaku mengikut pola dan urutan tertentu. Oleh itu, perkembangan tingkahlaku kanak-kanak boleh diramalkan. 3.3 Teori Tugas Perkembangan Havighurst 7

Teori Havighurst (1952) menegaskan bahawa perkembangan seseorang kanakkanak sangat dipengaruhi oleh persekitaran. Perbezaan individu terjadi disebabkan oleh pengaruh persekitaran yang berbeza. Tugas perkembangan bermaksud jangkaan dan harapan ibu bapa serta masyarakat tentang pencapaian sesuatu tingkahlaku oleh seseorang kanak-kanak pada peringkat umum tertentu (Atan Long, 1980) Newmen dan Newman (1999) berpendapat bahawa tugas perkembangan ialah satu set kemahiran atau kebolehan yang perlu dikuasai individu untuk menambah penguasaan terhadap persekitaran. Dalam hayat seseorang , daripada lahir hingga ke dewasa dan tua, dia harus memenuhi atau mencapai tugas-tugas perkembangan yang telah ditetapkan oleh masyarakat atau budaya di mana seseorang individu itu tinggal. 3.4 Teori Perkembangan Psiko Sosial Erikson

Seseorang kanak-kanak dakn melalui 8 tahap perkembangan sepanjang hayatnya yang penuh dengan krisis (Erikson 1902-1994). Untuk mencapai tahap kesihatan psikososial, seseorang mesti berjaya mengatasi krisis yang terdapat pada setiap tahap tersebut. Jika tidak, dia akan terus maju ke tahap berikutnya, tetapi akan terus gagal sehinggalah ke akhir hayatnya. Erikson berpendapat individu berbeza dala usaha mereka mengatasi krisis pada setiap taha peringkat perkembangan. Tahap-tahap perkembangan psikososial Erikson di tunjukkan dalam jadual di bawah: Jadual 3.4.1 : Tahap Perkembangan Erikson Tahap Pertama Peringkat Umur 0 - 8 bulan Ciri-Ciri Pembentukan perasaan percaya lawan tidak percaya. Tahap autonomi lawan rasa malu / sangsi. Tahap inisiatif lawan rasa bersalah. Tahap industri lawan rasa rendah diri 8

Kedua 18 bulan – 3 tahun Ketiga 3 bulan – 6 tahun Keempat 6 tahun – 12 tahun

Kelima Keenam Ketujuh Kelapan

12 tahun – 20 bulan 20 tahun – 40 tahun 40 tahun – 60 bulan 60 tahun ke atas

Tahap industri lawan rasa kekeliruan perasaan. Tahap kemesraan lawan pengasingan diri. Tahap generativiti lawan pemusatan kendiri. Kesepaduan (ego integrity ) lawan putus asa.

Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa pelbagai teori mengenai Perbeezaan individu mengenai perbezaan individi telah dibuat seperti teori yang melibatkan deria motor, teori perkembangan social, teori tugas perkembangan dan sebagainya. 4. 4.1 Penjelasan Sebab-sebab Berlaku Perbezaan Individu Sebab-sebab Dari Faktor Baka maka si anak sudah tentu

Dalam aspek fizikal misalnya, jika si emak berkulit hitam dan si bapa juga berkulit hitam, seterusnya keturunannya juga berkulit hitam, kanak dari keturunan kulit putih. Dari aspek mental pula, jika ibubapanya pintar, si ankak juga mempunyai potensi yang besar untuk menjadi pintar. Ia dibuktikan dengan kajian yang dibuat oleh Calton (1865), Goddard ( 1900), Newman (1937), Eurt (1958) dan Shields (1962) seperti yang dihuraikan oleh Atan Long (1978) di dalam bukunya. Jika ibubapanya bodoh, si anak akan bodoh juga. Dan ia tentunya berbeza dengan kecerdasan si anak di keluarga yang pintar tadi, Kajian Thomas, Chess dan Birch membuktikan emosi juga diwarisi dari baka. Jika ibu bapa beremosi tidak setabil seperti bimbang, pemarah dan sebagainya, si anak akan berkecenderungan sedemikian juga. Dan tentulah ia mempunyai perbezaan dengan kanak-kanak dari ibu bapa yang mempunyai emosi yang setabil. Kenyataan-kenyataan di atas membuktikan bahawa baka memainkan peranan yang penting dalam perbezaan individu. 4.2 Sebab-Sebab Dari Faktor Persekitaran berkulit hitam. Oleh itu, dari aspek fizikal sudah tentulah ia berbeza dengan kanak-

9

Perbezaan individu disebabkan oleh persekitaran adalah disebabkan oleh beberapa faktor:

4.2.1 Kecederaan genetic, kecederaan semasa mengandung dan semasa Kelahiran Jika gen di dalam kromosom tercedera disebabkan penyakit, dadah, ubat dan sebagainya, lembaga yang tersenyawa akan menjadi cacat. menimbulkan perbezaan individu. Semasa kelahiran juga penting dalam mempengaruhi perbezaan individu. Jika Dan ini akan

kanak-kanak sedang lahir itu lambat diberi bantuan pernafasan akan mengakibatkan gangguan kepada tingkahlaku dan juga fizikalnya apabila dia besar nanti. Lambat memberi bantuan atau kemalangan semasa kelahiran ini juga boleh menyebabkan kematian atau kecacatan. 4.2.2 Taraf sosio-ekonomi keluarga Kanak-kanak dari taraf sosio-ekonomi yang rendah berbeza dengan kanak-kanak dari taraf sosio ekonomi yang tinggi, seperti peluang pelajaran. Ini juga boleh menyebabkan perbezaan dari segi emosi, pelajaran, tingkahlaku, sikap, cita-cita dan lain-lain. Mengikut teori Psiko Sosial Erikson, terdapat individu mempunyai konsep kendiri yang rendah dan tinggi. 4.2.3 Asuhan dan sikap Ibu bapa memberi asuhan yang sempurna dan kasih saying yang wajarnya kepada kanak-kanak membolehkan mereka berkembang dengan emosi yang setabil. Kajian tentang emosi, tingkahlaku dan kecerdasan di rumah anak-anak yatim membuktikan hal ini. Mengikut Teori Personaliti Jung, terdapat pelajar yang tidak malu dan mudah bergaul dan terdapat juga individu yang pemalu, dan suka mengasingkan diri.

10

4.2.4 Rakan sebaya Kanak-kanak yang terdedah kepada rakan sebaya yang kelakuannya kurang baik seperti penagih dadah, merokok, merompak dan lain-lain akan mengalami perbezaan individu yang ketara daripada kanak-kanak yang terdedah kepada rakan sebaya yang baik seperti rajin belajar, bersimpati dan tolong-menolong. 4.2.5 Kebudayaan, nilai dan kepercayaan Kanak-kanak yang hidup dalam kebudayaan yang mementingkan pelajaran akan berbeza dari aspek motivasi pembelajaran dengan kanak-kanak yang hidup dalam mesyarakat yang tidak mementingkan aspek ini. 4.2.6 Kemudahan Pembelajaran Kanak-kanak di bandar amat berbeza dengan kanak-kanak di luar bandar dari segi taraf keilmuan, sikap, pemikiran dan kebudayaan. Sekolah yang mempunyai peralatan yang cukup dapat membantu kanak-kanak dalam pelajaran yang luas. Pencapaian akan berbeza jika kanak-kanak tidak mendapat peluang ini. 4.2.7 Radioaktif Radioaktif jika disalahgunakan akan memberi kesan merbahaya kepada menusia. Ia bukan sahaja boleh mengakibatkan kesan kepada generasi semasa, tetapi juga generasi selepasnya. Kanak-kanak atau manusia yang menerima kesan ini tentunya berbeza dengan kanak-kanak atau manusia yang tidak menerimanya. 4.2.8 Iklim Orang yang tinggal di iklim sejuk berbeza dengan yang tinggal di iklim panas. Orang Negro yang tinggal di padang pasir Afrika berkulit hitam dan orang Eskimo yang tinggal di Khutub Utara mempunyai ruang paru-paru yang besar untuk senang bernafas. 5. PERANAN DAN LANGKAH-LANGKAH GURU DALAM MENGHADAPI PERBEZAAN INDIVIDU DALAM BILIK DARJAH Peranan yang dimainkan oleh seseorang guru amat penting terutama dari segi pencapaian aspirasi dan matlamat sekolah. Guru ialah pendidik yang berilmu 11

pengetahuan, dia menguasai kemahiran mengajar,dan menyampaikan ilmu kepada pelajarnya. Di sini ada beberapa langkah untuk menghadapi individu yang berbeza di dalam bilik darjah.

5.1 Kaedah Kumpulan Guru boleh membentuk kumpulan aktiviti pembelajaran berdasarkan tahap keupayaan pelajar-pelajar di dalam sesebuah kelas berbeza dari segi keupayaan melalui ujian pencapaian. Ini memudahkan guru untuk menyediakan latihan atau bahan sumber pengajaran dan pembelajaran dengan lebih mudah dan sistematik. Pelajar dapat belajar berdasarkan kebolehan mereka dengan selesa dan gembira tanpa ada rasa tekanan. Guru juga perlu membuat carta kemajuan dan rekod profil untuk setiap pelajarnya. dicatat dari masa ke masa. 5.2 Program Pengayaan Dan Pemulihan Hasil pemerhatian guru dan pencapaian pelajar perlu

Guru mesti menyedia bahan pengayaan untuk kumpulan cerdas dan bahan pemulihan unuk pelajar yang lambat. Kumpulan yang cerdas mesti diberi latihan pengayaan. 5.3 Pengajaran Terancang / Modul / Bahan Multi-Media

Kaedah ini dapat dipenuhi keperluan individu yang berbeza jika guru menyediakan modul-modul pembelajaran terancang atau perisian e-learning dalam computer, bersesuaian denganpelajar cerdas, sederhana dan lambat. Melalui projek SchoolNet, sekolah-sekolah telah dilengkapi dengan internet berteknologi tinggi. 5.4 Pembelajaran Koperatif

Pembelajaran Koperatif ialah pembelajaran dalam kumpulan heterogenius di mana biasanya terdapat pelajar cerdas dan pelajar lambat. Dalam aktiviti pembelajaran, pelajar cerdas dikehendaki membantu pelajar lambat. Pelajar cerdas akan berusaha membantu pelajar lambat bersunggguh-sungguh kerana markah yang diperoleh setiap individu dalam kumpulan akan menjadi markah kumpulan. 12

Semangat bekerjasama dipertingkatkan jika bertanding antara kumpulan. Kaedah pengajaran ini adalah menggunakan idea ‘perancah’ dalam Teori Perkembangan Kognitiff Vygotsky,di mana pelajar yang cerdas akan membimbing pelajar yang lambat dalam zon perkembangan proksimal. Pengajaran oleh rakan sebaya lebih berkesan daripada guru, kerana pemikiran lateral boleh digunakan oleh rakan pelajar yang lebih mahir. 5.5 Peneguhan Positif Dan Negatif

Guru harus memberi peneguhan positif kepada tingkah laku yang disukai atau yang diterima oleh semua guru dan ibubapa. Dan memberi peneguhan negatif untuk menggelakkan tingkah laku yang tidak disukai. prinsip Premack atau ‘Grandmother’s rule’. 5.6 Pengagihan Tugas Mengikut Minat Dan Keupayaan Guru juga boleh mengunakan

Pelajar-pelajar yang mempunyai minat / keupayaan yang sama dikumpulkan di dalam kumpulan yang sama. Guru hendaklah menyediakan latihan / tugasan yang sesuai dengan tahap keupayaan pelajar menggalakkan pelajar berfikir dan berkembang seterusnya. Sikap berani guru untuk meneroka pelbagai cara dan aktiviti serta penyediaan ruang pembelajaran yang menjurus kepada usaha bagi memenuhi minat dan keperluan individu. 5.7 Pengajaran Dan Pembelajaran Individu Dan juga

Guru harus merancangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengankeupayaan dan minat pelajar untuk menyeronokkan pelajar. yang lambat. mengadakan bimbingan individu dan menyediakan latihan individu untuk pelajar Di samping itu latihan-latihan gerak kerja hendaklah disesuaikan dengan kebolehan pelajar-pelajar. 5.8 Mempelbagaikan Bentuk Penilaian

Untuk menggalakkan kreativiti, guru boleh menilai pelajar semasa aktiviti P & P, menilai hasil kerja pelajar, buku skrap, laporan aktiviti, laporan projek dan lain-lain. Guru perlu membuat penilaian terhadap keberkesanan strategi/aktiviti untuk pelajar 13

yang berbeza individu sebagai panduan untuk merancang strategi P & P yang lebih berkesan.

5.9

Membagaikan Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran

Guru boleh memulakan pelajaran dengan induksi set yang menarik, seperti tayangan video, bercerita, mendengar lagu, bernasyid dan lain-lain. Guru mesti menyedia berbagai-bagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran seperti kuiz, aktiviti perbincangan dalam kumpulan, percambahan fikiran, lakonan, simulasi, kaedah penyoalan, projek dan lawatan. 5.10 Memperbagaikan Bahan Bantu Mengajar

Guru perlu menggunakan pelbagai alat Bantu mengajar, seperti penyampaian maklumat melalui transparensi, melalui web atau pencarian internet, melalui carta, akhbar dan lain-lain. Cara-cara tersebut boleh meransang minda pelajar berfikir dan juga terdapat banyak pengetahuan yang luas. Ini adalah sesuai kerana dalam sesebuah bilik darjah terdapat pelajar yang peka kepada audio, ada yang tertarik kepada visual dan ada yang kinestetik. Manakala penggunaan bahan pembelajaran dapat membantu pelajar membuat hubungkait antara konkrit dan abstrak, dapat mengukuhkan ingatan dengan lebih lama juga dapat membantu menyelesaikan masalah secara sendiri. Kesimpulannya, guru memainkan peranan penting dalam menghadapi perbezaan individu di kalangan pelajar. mudah menerima konsep pembelajaran di bilik darjah. 6. PANDANGAN SAYA TERHADAP KEBERKESANAN LANGKAHLANKGAH YANG DIAMBIL Pandangan saya terhadap langkah-langkah yang dijalankan oleh guru-guru dalam kelas amat berguna untuk mengatasi perbezaan individu dalam kelas. Guru yang lebih optimistik, lebih yakin, dan lebih gaya pembelajar dapat menceriakan suasana

14

Pelajar-pelajar yang telah dibentuk mengikut kumpulan-kumpulan yang tertentu seperti pencapaian, minat, umur dan jantina membantu guru-guru dalam menyediakan P & P yang sesuai dan berkesan. Guru-guru perlu beri perhatian kepada pelajar-pelajar yang perlu bimbingan yang khusus biasanya kurang upaya dalam sesuatu matapelajaran atau kemahiran mengikut perbezaan individu. Pengajaran melalui ICT amat disukai oleh pelajar-pelajar, tetapi pengetahuan internet juga mengakibatkan pelajar-pelajar terlalu minat dalam web. Guru perlu memupuk dan menamamkan semangat kesedaran tentang pentingnya pelajaran. Ini boleh dilakukan dengan memberi nasihat, contoh tauladan, lawatan ke institusiintitusi pengajian tinggi seperti Maktab atau Universiti, kursus-kursus kesedaran dan sebagainya. Guru boleh memberi ganjaran seperti hadiah, pujian, penghargaan, penghormatan, pengukuhan dan sebagainya di dalam bilik darjah. meningkatkan motivasi pelajaran untuk belajar. Guru tidak boleh terlalu otokratik atau demokratik. Kebebasan yang sesuai boleh menimbulkan keyakinan dan mewujudkan sifat yakin diri yang membolehkan pelajar-pelajar mencipta dan menimbulkan idea can giptaan yang kreatif. Guru harus bersedia dari segi ilmu akademik dan iktisas. Kesediaan pembelajaran juga harus di beri penekanan terutama dalam aspek peralatan, isi pelajaran, kaedah dan teknik pengajaran semasa menghadapi pelajar berbeza individu. Guru juga mesti mengalakkan persaingan dan mengadakan penilaian. Galakkan Dendaan juga boleh

pelajar-pelajar bersaing di antara satu sama lain dalam mengajar ilmu pengetahuan. Penilaian pula merupakan satu cara menggalakkan persaingan. Dengan ujian atau peperiksaan yang diberikan para pelajar boleh menilai kelebihan dan kelemahan diri sendiri. 15

7.

RUMUSAN

Pasa keseluruhannya, wujudkan motivasi yang kuat dan rasa ingin tahu di kalangan pelajar yang berbeza individu kerana kemahuan untuk berjaya menyebabkan bertambahnya pembelajaran dan dengan itu meningkatnya potensi dalam P & P. Kesimpulannya, guru-guru yang inovatif, kreatif dan prihatin terhadap pelajarpelajarnya yang berbeza individu akan mewujudkan suasana yang ceria, berseri-seri dan riang ria di bilik darjah. Dengan bantuan langkah-langkah yang dirancangkan guru ini dikatakan berjaya menggemblengkan potensi untuk menghidupkan suasana pembelajaran pelajar dalam bilik darjah.

16

8.

BAHAN RUJUKAN

Kamaruddin Hj. Husin (1993). Pedagogi 3. Penggunaan Psikologi dalam Bilik Darjah. Petaling Jaya: Longman Malaysia. Sharifah Alwiah Alsagoff (1987). Psikologi Pendidikan 1. Longman Malaysia Sdn. Bhd. Gesell,A. The Ontogenesis of infant behavior, Dalam Carmichael, L. (Ed.) Manual of Child Psychology, New York:Wiley, 1954. Glaser, R. Psychology and instructional technology. Dalam Glaser, R. (Ed.) Training Research and Education, Pittsburg: University of Pitstburg Press, 130,1962. http://members. Tripod.com/sarjana/guru3.html

17

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful