You are on page 1of 2

JUDEŢUL TIMIŞ

PRIMĂRIA COMUNEI PERIAM
Nr.2322/30.03.2018

LISTA
publicată la data de 30.03.2018, privind funcțiile din cadrul Primăriei Comunei Periam, a S.P.C.L.E.P. Periam și a S.P.A.A.C. Periam
ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, conform prevederilor art.33 din Legea-cadru nr.153/2017

Nr. Denumirea funcţiei Nivel Coeficient/ INDEMNIZAŢIA LUNARĂ/ Spor vechime Spor CFP Total venit lunar
crt. studii Gradație SALAR DE BAZĂ (0-22,5%) (10%)
- lei - - lei - - lei - - lei -
1. Primar S 5,00 9.500 - - 9.500
2. Viceprimar M 4,00 7.600 - - 7.600
3. Secretar al U.A.T.C. S - 7.031 - - 7.031
4. Inspector I principal S 4 4.563 913 - 5.476
5. Inspector I principal S 5 3.750 844 - 4.594
6. Inspector I principal S 5 3.750 844 459 5.053
7. Casier I M 5 2.875 647 - 3.522
8. Inspector I principal S 5 3.125 703 - 3.828
9. Inspector I asistent S 0 3.125 0 - 3.125
10. Inspector I asistent S 0 3.125 0 - 3.125
11. Inspector de specialitate debutant S 0 2.750 0 - 2.750
12. Inspector I principal S 5 3.750 844 - 4.594
13. Inspector de specialitate II S 1 3.000 225 - 3.225
14. Referent III asistent M 5 2.875 647 - 3.522
15. Referent II M 0 2.875 0 - 2.875
16. Inspector de specialitate IA S 5 4.313 970 - 5.283
17. Inspector I principal S 2 3.500 438 - 3.938
18. Inspector de specialitate II S 0 3.000 0 - 3.000
19. Inspector de specialitate debutant S 0 2.750 0 - 2.750
20. Administrator I M 0 2.625 0 - 2.625
21. Îngrijitor G 0 2.625 0 - 2.625
22. Şofer M 4 2.750 550 - 3.300
23. Muncitor calificat I (instalator) G 0 2.625 525 - 3.150
24. Muncitor calificat I (lăcătuș) G 0 2.625 591 - 3.216
25. Muncitor calificat I (zidar) M 3 2.625 459 - 3.084
26. Muncitor calificat I (sudor) M 5 2.625 591 - 3.216
27. Muncitor calificat I (spaţii verzi) G 3 2.625 459 - 3.084
28. Şef S.V.S.U. M 5 3.500 788 - 4.288
29. Conducător autospecială G 2 2.750 344 - 3.094
1
Nr. Denumirea funcţiei Nivel Coeficient/ INDEMNIZAŢIA LUNARĂ/ Spor vechime Spor CFP Total venit lunar
crt. studii Gradație SALAR DE BAZĂ (0-22,5%) (10%)
- lei - - lei - - lei - - lei -
30. Consilier personal al primarului S 0 4.313 - - 4.313
31. Consilier I principal (Coordonator serviciu) S 3 4.469 782 - 5.251
32. Referent III principal M 5 3.125 703 - 3.828
33. Inspector I superior S 0 5.000 0 - 5.000
34. Șef serviciu SPAAC S 5 3.500 788 - 4.288
35. Contabil M 0 3.125 703 - 3.828
36. Casier M 0 2.500 0 - 2.500
37. Mecanic calificat pt. stația de epurare G 1 2.625 197 - 2.822
38. Mecanic calificat pt. stația de epurare G 0 2.625 459 - 3.084
39. Mecanic calificat pt. stația de epurare G 0 2.625 0 - 2.625
40. Mecanic calificat pt. stația de epurare G 0 2.625 459 - 3.084
41. Muncitor calificat instalații G 5 2.625 591 - 3.216
42. Muncitor calificat utilaj G 5 2.625 591 - 3.216
43. Muncitor necalificat G 0 2.625 0 - 2.625

Recapitulație posturi: 43, din care:
- Primăria Comunei Periam: 30
- SPCLEP Periam: 3
- SPAAC Periam: 10

PRIMAR, SECRETAR COMUNĂ,
Ing. ec. Dumitraș Cornel Bronț Daciana

Notă: Prezenta listă se afișează azi, 30.03.2018, atât la sediul propriu al Primăriei Comunei Periam cât și pe pagina proprie de internet, în
conformitate cu prevederile art.33 din Legea nr.153/2017.

2