You are on page 1of 1

PK07 – Pengurusan Mesyuarat

_________________________________________________________________________________________________

PK07/ 5

MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT

Nama Mesyuarat : Mesyuarat Pengurusan Sekolah Tahun 2018 BIL.1/(2018)

Tarikh : 27 Disember 2017

Tempat : Bilik Bacaan

MUKA
PARA PERKARA TINDAKAN MAKLUM BALAS
SURAT
1&2 2.1 Persediaan sesi persekolahan Guru Besar Semua Guru

2 2.2 Isu-isu penting tahun 2018 Guru Besar Semua Guru

2 2.3 Disiplin guru Guru Besar Semua Guru

2 2.4 Aktiviti-aktiviti penting Guru Besar Semua Guru

3 3.1.2 SKPMg² GPK 1 Semua Guru

3 3.2.8 Semakan KSSR dan PAK 21 Penyelia Semua Guru


petang

Disediakan oleh : Tarikh : 27 Disember 2017

...........................................................
(MUHAMMAD ASRI BIN MOHD LAZI)
Setiausaha Pengurusan Minit Mesyuarat
SJK(C) Kuo Kuang 2.

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Februari 2017 - Keluaran 04 | Pindaan 00