You are on page 1of 18

2009 - 2010

4o Γενικό
Λύκειο Χανίων
Λ
Α τάξη–

Άλγεβρα

α
Ασκήσεις για λύση

Άλγεβρα Α Λυκείου

1.1 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

1.

Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

Α)

3[2(1  4x)  3(1  5x]  2[3(1  2x)  x]

Β)

 3[  2β  α(1  2β)]  [3α  (4β  5)]

2.

1.2 ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

14.

Να χαρακτηρίσετε κάθε μια από τις επόμενες
προτάσεις με την ένδειξη σωστή ή λάθος.
1

Α)

0
Για κάθε α  0 ισχύει:  α    1

Γ)

Ισχύει ότι  33

Δ)

Ισχύει ότι : x 5  y5  (x  y)5

Ε)

Ισχύει ότι : (x 2 )4  (x)2  4

Στ)

Για κάθε α  0 ισχύει ότι : α 1  α 1 

Ζ)

3
Ισχύει ότι : 3 1   
2

Η)

Για κάθε x  0 ισχύει ότι (  x 3 )2ν  x6ν

Αν α   0,5 και β  0,001 να υπολογίσετε την

παράσταση 3(2α  3β)  4[  3α  2(α  2β  1)]

3.

Δίνεται ο αριθμός α με α  0 Να βρεθεί:

A)

αντίστροφος του αντίθετου του α

Β)

ο αντίθετος του αντιστρόφου του α

4.

4

     34 

3

Να αποδείξετε ότι αν είναι αντίθετοι οι αριθμοί

Α  x  3y  4z και B  y  x  2z τότε y  z

2
α

1

1

5. Αν οι αριθμοί: α  α 2  1 και β  β 2  1 είναι
αντίστροφοι, να αποδείξετε ότι οι αριθμοί α και β είναι
αντίθετοι

6.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αν α  3β  1 να βρεθεί η τιμή της παράστασης

Α  α(α  1)  4β(2  α)  β(α  8)

7.
Α

Αν xy(2y  x)  0 , να αποδειχτεί ότι η παράσταση
1
x
1
2y

1
είναι ανεξάρτητη των x, y ..
2y
1
x

xy 3
x
Αν
 , y  0 να βρεθεί ο λόγος
και η
xy 2
y

8.

τιμή της παράστασης Α=

9.

15.

Υπολογίστε τις παραστάσεις

Α)

  2 3   0,5  2

Γ)

 1  3
2
3 
    (0,1)  :   10 
 2 


16.

Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

 x 3 

Α)

x2  y 2
2xy  x2

2

x5

x1

17

Β)   0,25  811

2

 α 2 β 3   α 2 β 
Β)
1
α 3β2   α2β4 

3x 2 y  1  4x 3 y
x 2 y

Γ)

17.

 1 6 
Να γραφεί ως δύναμη του 2 ο   64 
 4 


18.

Αν x  0,03 και y  0, 4 να βρεθούν οι

3

Αν ο α είναι περιττός ακέραιος να αποδείξετε ότι
2

ο αριθμός  α  1   2α  2 είναι πολλαπλάσιο του 4

αριθμητικές τιμές των παραστάσεων:

10.

Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των τετραγώνων
δύο διαδοχικών περιττών αριθμών είναι άρτιος.

α) x 3 y 4

11.

Η περίμετρος ενός τριγώνου είναι 27 . Να βρείτε
τα μήκη των πλευρών του, αν είναι γνωστό ότι είναι

19.

α β γ
 
να αποδειχτεί ότι:
x y ω
ν

 α 2  β2  γ 2 
 αν  β ν  γ ν 
  2
   ν

2
2 
ν
ν 
x y ω 
x y ω 

2

:

x6 

y 11 

Αν κ άρτιος ακέραιος αριθμός, να βρεθεί η τιμή

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορούμε
να φτιάξουμε με:
α) τρία δυάρια β) τρία τριάρια γ) τρία τεσσάρια

Να βρεθούν οι αριθμοί που είναι ίσοι με τον
αντίστροφό τους

α
 
x


β)  x 3 y 5

20.

12.

Αν

4

της παράστασης 1κ  (  1)κ 1  1κ 2  (  1)κ 3

ανάλογα με τους αριθμούς 2,3, 4 αντίστοιχα.

13.

3

 :  x2 : y 3 

21.

Για ποια τιμή του κ η παράσταση ακ  1  β 2κ

γράφεται με μορφή δύναμης με βάση  αβ  ;

2

22.
1

Να βρεθεί ο ακέραιος ν αν 2 3ν 6

ν 2 6

1

09.01

4ο Γενικό Λύκειο Χανίων

Ασκήσεις για Λύση

32.

1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ-ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ
3

23.

Α)

Β)

Ισχύει ότι  x  y     y  x 

Ισχύει ότι  x  y     x  y 
2

2

2

2

33.

Ισχύει ότι  α  β    α  β 

Δ)

Ισχύει ότι  α  β    α  β 

Ε)

Ισχύει ότι  x2  y 2   y  x  y  x 

Στ)

Ισχύει ότι (α-β)(α2+αβ+β2)=(α-β)3-3αβ(α+β)

Ζ)

2

2

34.

Αν β  α  1 να αποδείξετε ότι:

 α  β   α2  β 2  α 4  β 4  α 8  β 8    α16  β16 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

24.

Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε να είναι τέλεια
τετράγωνα οι παραστάσεις:

25.

α 2  βγ 2α  β  γ

, να αποδείξετε ότι το
βγ
2

τρίγωνο είναι ισόπλευρο

Ισχύει ότι α 2  β 2   α  β   2αβ

Αν  x  α    y  β   4  αx  βy  τότε να

αποδείξετε ότι x  α και y  β

2

1
1
1
 5 να βρείτε τα α 2  2 , α 3  3
α
α
α

36.

Αν α 

37.

Αν x  y  2 και xy  1 να υπολογιστούν τα

Να απλοποιήσετε τη παράσταση (α  β)2  (α  β)2

και στη συνέχεια να αποδείξετε ότι:
2

 999 1000   999 1000  
 4.
 1000 999   1000 999 

x 2  y 2 , x 3  y3 ,

26.

38.

Να απλοποιήσετε την παράσταση

2

α  (α  1)(α  1) και στη συνέχεια να αποδείξετε ότι:

2

2

35.

β) 4x 2  1  ...

16  8x  ...

τότε x  y  ω

Αν α,β,γ είναι τα μήκη πλευρών τριγώνου και

ισχύει ότι

2

α)

Να αποδείξετε ότι αν

 x  y  ω 2  3  x2  y 2  ω 2 

3

Γ)

Σχ έτος 2009 2010

1 1
 , x 2 y  xy 2 ,
x y

1
1
 2
2
x
y

Aν x  4α 3  3α , y  4β 3  3β και α 2  β 2  1 να

αποδείξετε ότι x 2  y2  1

2

1,3265  0, 3265  2, 3265  1 και

39.

3,123452  2,12345  4,12345  1

Αν α  β  0 , β  γ  0 , γ  α  0 και

α  β  γ  0 , να αποδείξετε ότι:

27.

Αν α  β  2 να αποδείξετε ότι

α  β  4α  2αβ  4β  3   1

α 2  β 2  2βγ β 2  γ 2  2αγ γ 2  α 2  2αβ


0
α β
βγ
αγ

28.

40.

2

2

Να απλοποιήσετε τις ακόλουθες παραστάσεις,
αφού βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες ορίζονται:
A)
Γ)

29.

1  x3  x 2

Β)  x   
,
x  (x  1)3

(x 2  x)  2x  2
,
x2  1

Δ)

x 2  3x  2 x 2  2x
 2
x2  x
x x2

Αν x   0,5 , y=-2 , να βρείτε την τιμή της

 1 1  x  y 1
1  xy
παράστασης Α=    :
 2  2
x
y   x  y 2
 x y  2

30.

Nα αποδείξετε ότι:

Α)

Αν 2 α 2  β 2   α  β  τότε α  β

Β)

Αν

31.

Να αποδείξετε ότι αν α 2  β 2  γ 2  αβ  βγ  γα

1

α  β  

τότε α  β  γ

2

α

ω

3x

2

x2  x  1 x2  1
 3
,
x1
x 1

Αν για τους θετικούς ακέραιους x, y,ω ισχύει ότι:

3

 y3

41.

 27 xy 
  2  τότε να αποδειχτεί ότι x  y  ω
ω
 3 

Αν α  β  γ  0 , α  β  γ  0 να δείξετε ότι

γ4
α4
β4


0
β 3  γ 3  3αβγ γ 3  α 3  3αβγ α 3  β 3  3αβγ

42.

Για κάθε φυσικό ν να αποδείξετε ότι:

Α)

Ο αριθμός 987 2  9852 είναι άρτιος

Β)

Ο αριθμός 24 διαιρεί τον 52 ν  1

43.

Αν αβγ  1 και βγ  β  1  0 να αποδείξετε ότι

γ
α
β


1
αβ  α  1 βγ  β  1 γα  γ  1

1
  4 , αβ  0 τότε α  β
β

44.
Αν

Να αποδείξετε ότι
βγ γα αβ
1 1 1
   0 να αποδείξετε ότι 2  2  2  3
α β γ
α
β
γ

Μ. Παπαγρηγοράκης

Άλγεβρα Α Λυκείου
ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

45.

Να λύσετε τις εξισώσεις:

Α)

x(x  2)2  x2  4x  4

52.

Β)

(x 2  4)(x  1)  (x2  1)(x  2)

Γ)

x 3  2x2  x  2  0

Δ)

x 3  2x2  (2x  1)(x  2)  0

Nα χαρακτηρίσετε κάθε μια από τις επόμενες
προτάσεις με την ένδειξη Αληθής ή Ψευδής.
Α)
Αν x  2 και y  3 , τότε 3x  2y  0
Β)

αν α  β  0 τότε α 2  αβ  0

Γ)

Αν α 2  β 2  0 τότε α  0 ή β  0

Δ)

Αν α  0  β τότε α 2  β 2

46.

Να λύσετε τις εξισώσεις:

Ε)

Αν x  0 τότε x 2  x .

Α)

1
x

Β)
x  2 x2  4

Στ)

Η ανίσωση 0x  0 είναι αδύνατη

Ζ)

Αν α 2  0 τότε α  0

Γ)

x1
2

0
x 2  1 x 2  2x  1

Η)

Αν 2  α  4 και 1  β  2 τότε 1  α  β  2

47.

Να λυθούν οι εξισώσεις για κάθε λ

Α)

(λ  1)x  λ  1 ,

Β) (λ  1)x  λ ,

Γ)

λ(λ  1)x  λ  1

Δ)

Ε)

x
1

x  1 x2  x

2

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

53.

που μπορεί να πάρουν οι παραστάσεις:

 λ2  9  x  λ2  3λ

xy , xy ,

2

 λ  1 x  λ  1

Στ) λ x  1  λ  x  1 

2

Η) λ2 x  3  3x  λ

Ζ)

λ  x  3   λx  3

48.

Α) Να λυθεί ο τύπος v  v0  αt ως προς t .

Β)

1
1
1
Να λυθεί ο τύπος


ως προς R 1 .
R R1 R2

Γ)

Να λυθεί ο τύπος

54.

Β)

1
Από τους τύπους S  v0 t  αt 2 και v  v0  αt ,
2

Αν είναι 2  x  8 να βρείτε μεταξύ ποιών τιμών

Α) 2x  3

1
Να λυθεί ο τύπος s  s o  gt 2 ως προς g
2

Α)

1
3
, 2x  , x 2 , y 2 , x 2  y 2
y
y

βρίσκονται οι παραστάσεις

P1 V1 P2 V2

ως προς V2
T1
T2

49.

Αν  2  x  4 και 3  y  7 να βρείτε τις τιμές

Β)

1
2
x

Γ) 1 

1
1x

Δ)

2x  3
x

55.

Να αποδείξετε ότι:

Α)

Αν α,β είναι ετερόσημοι τότε

Β)

Αν α  0 τότε

56.

Αν α, β, γ είναι θετικοί αριθμοί, να αποδείξετε

α β
  2
β α


1
α2  1

v  v0
να δείξετε ότι S 
t
2

ότι i) α 2  β 2  2αβ ii) α 2  1 β 2  1 γ 2  1  8αβγ

50.

57.

Ένα συνεταιρικό ελαιουργείο έχει δύο
συγκροτήµατα το Α και το Β. Όταν δουλεύουν και τα
δύο µαζί τελειώνουν όλες τις ελιές µίας περιοχής σε 12
µέρες. Τη φετινή χρονιά ξεκίνησαν µαζί και µετά από 2
µέρες το Α σταµάτησε οριστικά λόγω βλάβης ενώ το Β
συνέχισε να δουλεύει κανονικά. Το Β είναι µικρότερο
και έχει τα

2



Αν α,β πραγματικοί αριθμοί να αποδείξετε ότι: i)

α  αβ  β 2  0

58.



ii) α 2  β 2  γ 2  αβ  βγ  γα

Aν α 2  β 2  2γ  α  β  γ  να αποδείξετε ότι το

τρίγωνο με πλευρές α, β, γ είναι ισόπλευρο.

2
της απόδοσης του Α. Να βρείτε σε πόσες
3

59.

µέρες συνολικά θα τελειώσουν όλες οι ελιές της περιοχής

ότι:

Για τους θετικούς αριθμούς α,β,γ , να αποδείξετε
α β γ
γ
α
β.
1αβ γ 1α 1β 1 γ

51.

Ένα βαρέλι Α περιέχει 524 κιλά κρασί των 2
ευρώ το κιλό και ένα βαρέλι Β περιέχει 456 κιλά κρασί
των 1,5 ευρώ το κιλό. Αφαιρούμε από κάθε βαρέλι την
ίδια ποσότητα κρασιού και βάζουμε αυτή που
αφαιρέσαμε από το Α στο Β και αυτή που αφαιρέσαμε
από το Β στο Α. Αν τελικά, μετά το ανακάτεμα των
κρασιών, το περιεχόμενο των δύο βαρελιών έχει την
ίδια αξία, να βρείτε πόσα κιλά μεταφέρθηκαν από το
ένα βαρέλι στο άλλο.

60.

Να συγκρίνετε τους αριθμούς 2 51 και 3 34

61.

Αν για τους θετικούς αριθμούς α,β,γ ισχύει ότι

 β+γ 
 α+β

 γ+α 
αβ 
 γ   βγ 
-α   γα 
-β   0 να
 2

 2

 2

αποδείξετε ότι αυτοί οι αριθμοί είναι ίσοι μεταξύ τους

3

4ο Γενικό Λύκειο Χανίων
1.6

Ασκήσεις για Λύση

70.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ

62.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

Α)

Η x δεν υπάρχει για κάθε x  R

Β)

Ισχύει ότι x  2y  z  x  2y  z

Γ)

Ισχύει x  x  0 για κάθε x  R

Δ)

Ισχύει ότι x  3  x  3 για κάθε x  R

Ε)

Αν x  y  0 τότε x  0 ή y  0

Στ)

Σχ έτος 2009 2010

Να λυθούν οι ανισώσεις

Α)

x1  7

Β) 5  x  6

Γ)

10  2x  3  1

Δ) 2x 2  1   7

Ε)

x2  3  0

Στ) x 4  1   7

Ζ)

2 x2 3 2  2 x

 1 3 x  2
4
3

Αν x  1  0 τότε x  1

71.

Να λυθούν οι ανισώσεις

Ζ)

Ισχύει ότι  α  α  α  α   0 , α  R .

Α)

2 x  1  x  3  2x

Η)

Ισχύει ότι αν α  β  0 τότε α  β |

Γ)

x1 2  3

72.

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

63.

Nα βρείτε τις απόλυτες τιμές

 7  ...,

2  1  ...,

α 2  ...,

2  x 2  ...,  x2  π  ...,

3 32  4 16  ...

64.

3  π  ...,

x 2  4x  4  ...

Αν α  β  γ να γράψετε χωρίς το σύμβολο της

Να αποδείξετε ότι:
x y
  2 , αν x, y  0
y x

Β)

x

Γ)

ημ380  1  ...

Δ) 1  x  1  6

Α)
2  2  ...,
2  1  ...,

Β) x  1  2x  1

Δ)

1
1
x
x
x

αν x  0

Αν x  3 , y  8 τότε 3x  5y  49
2x  5y
x
1
1
5x  2y
y

απόλυτης τιμής την παράσταση

73.

Α  3 α β  2 γ α  3 β  γ

Να λυθούν γεωμετρικά και αλγεβρικά οι

εξισώσεις: i) x  1  x  3

65.

Αν  3  x  2 γράψτε χωρίς τις απόλυτες τιμές τις

74.

παραστάσεις: Α=2 x  3  6 x  2  x  1

75.

Nα γράψτε χωρίς τις απόλυτες τιμές τις

παραστάσεις: A  x  8  2x ,

Β   2x  6

Γ  x  4  3x

Δ    2x  4  2x  4

Ε 2 x3  2x 1

ΣΤ  2  x  x2  4

Να βρεθεί το x όταν:

Α) d  x,3   7

B  x  8  4x , Γ   2x  6 , Δ  2  x  x  4

66.

ii) x  2  2 x  1 .

Β) 9  d(x,3)  2 Γ) 1  d  x, 2   3

Αν x  2  0,1 και

y  4  0, 2 να εκτιμήσετε

την τιμή της περιμέτρου
των σχημάτων:

x
y

y

x
x

x

y

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

67.

Να λύσετε τις εξισώσεις:

Α)

2 x 2 8  0

Γ)

x  3  2x

Ε)

2x  4   x  5

68.

76.

Χαράξτε έναν άξονα και πάρτε πάνω σ’ αυτόν τα
σημεία Α Β και Μ με συντεταγμένες 1, 2 και x

Β) x 4  2   5
Δ) 7x  3  9x  5
Στ) 2x  5  2x  5

x1  2  1

Γ)

x 2  9  x 2  5x  6  0

Ε)

x1 2
2  2x  5
 1
3
6

Στ)

x  y  3x  y  1  0

α) x  1, β) x  1, γ) 1  x  2, δ) x  2, ε) 2  x

Α)1)

Τι παριστάνουν γεωμετρικά οι παραστάσεις

x  1 , x  2 και x  1  x  2 .

Να λύσετε τις εξισώσεις:

A)

αντίστοιχα, για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

2)

B) x  1  x  5  20

Ποια είναι η ελάχιστη τιμή της παράστασης

x  1  x  2 και πότε αυτή παρουσιάζεται;

Δ) x 2  2 x  3  0

3)
Β)1)

Παίρνει η παράσταση αυτή μέγιστη τιμή;
Τι παριστάνει γεωμετρικά η παράσταση

x1  x2 ;

2)

Ποια είναι η ελάχιστη και ποια η μέγιστη τιμή της

παράστασης x  1  x  2 και πότε παρουσιάζονται;

69.

Αν α  1  5 και β  2 <3 να βρείτε που

μεταβάλλεται η παράσταση α  β

Μ. Παπαγρηγοράκης

Άλγεβρα Α Λυκείου

84.

1.7 ΡΙΖΕΣ

77.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

Α)

Ισχύει ότι

Β)

Ισχύει ότι

Γ)

Ισχύει ότι x 3 4  3 4x 3 για κάθε πραγματικό x

Δ)

Ισχύει ότι

Ε)

Για κάθε x  0 ισχύει:

Στ)

Για κάθε x είναι

Ζ)

Για κάθε πραγματικό α  0 ισχύει

2

x 12  x 3 για κάθε πραγματικό x

x2
1
x

3

α2

Ισχύει ότι

Θ)

Αν x,y>0 τότε
Ισχύει ότι:

79.

6

87.
Α)

2

3

x6 iv)

88.

2

x
, x0,
x

Α)

(2x)2

Αν  3  x  2 , να απλοποιήσετε την παράσταση
2

Α=  x  2   x2  6x  9

80.

Να απλοποιηθεί η παράσταση

2

2

x  4x  4
x  4x  4

x2
x2

αν

x 2

81.

Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

Α)

8 20  3 80  2 500

Β)


Γ)
Δ)

82.

75  48  108



18  8  20 

50  45  125

Β) α  1  α  α

Αν x  1  2 και y  1  3 να αποδείξετε ότι οι

Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:
42 3 ,

Β)

3

Γ)

4  15

2
α β
 α β 
1 1
2

α β

Να αποδείξετε ότι:

10  2 15  5  3

90.

Να συγκρίνετε τους

2 και 2  10

91.

Να λύσετε τις παρακάτω εξισώσεις:

Α)

(3  3 )x  2  3   1

Β)

4

 x2  6x  9 

2

 3x

Για ποιές τιμές του xR έχουν έννοια οι
2x  1
x 4  7x

93.

Να αποδείξετε ότι

Α)

ο αριθμός

,
Β)

και να απλοποιήσετε την παράσταση

9  32 ,

Αν α,β  0 να αποδείξετε ότι :

1  3 
9

Ε=

1

2

7 3

2

1  3 
9

x
x1 2

1

7 3

2

Ζ=

x 1
x x

είναι ρητός

2

2 3
3

20  14  2  3 20  14  2

83.
Α)

2 3 3 2
2 3 3 2

1
2 3 5

Β)

9x
3 x

Δ)

x2
1  1  x2

Ε)

7
3
2 5


3 5
5 7
3 7

94.

Να δείξετε ότι

95.

Να αποδείξετε ότι οι αριθμοί α  x

Να μετατραπούν οι παραστάσεις σε ισοδύναμες
με ρητό παρονομαστή.

Γ)

5 3

Αν α  0 να δείξετε ότι

παραστάσεις. Α=

Να υπολογίσετε τις παραστάσεις 2  2
3

5 3

89.

92.

1
1
1


1 2
2 3
3 4

2  2 
3



12  27 

2 2

παραστάσεις: Α=3x2-6x+3 και Β=2y2-4y+2 είναι ίσες.

α  β  α β

x 18 iii)

Δ)

86.

Για κάθε x να απλοποιηθούν οι παραστάσεις:
x6 ii)

i)

75  31  21  15  1

Α) α  1  α  α

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

78.

5  5 25  25  5

3α

x  y  xy
2

3

Γ)

85.

( x)2  x

1
1

1
2
2

Η)

Ι)

B)

x 2  5 x 5 για κάθε πραγματικό x

α

3 2 3
2 3 2

Α)

x 8 y 2  x 4 y για κάθε x , y
4

Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

10  2 5
,
2

5 1
και γ=x , όπου x θετικός αριθμός,
2
αποτελούν μήκη πλευρών ορθογωνίου τριγώνου.
β=x

1
3
5 1

5

4ο Γενικό Λύκειο Χανίων

Ασκήσεις για Λύση
ΠΕΔΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ

ΚΕΦ2
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

96.

Να γράψετε πιο απλά τον τύπο της συνάρτησης:

 x 2  4x  4

f  x  
x2

3

αν

x2

αν

x2

108. Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:
Α)

f  x 

B)

f  x 

και να βρείτε την τιμή

x0
x0

2x

f  x 

2

3
x2 1

f  x 

Δ)

f  x   2 |x  3|

Ε)

f  x 

f  x 
f  x 

. Να βρείτε

f(  1), f(0), f( 3 ), f(3/4), g(0), g(  5), g(5).

98.

h x 

Γ)
Δίνονται οι συναρτήσεις f και g με τύπους

2
 -x  1
 x , x  1
f(x)  
,ι g(x)  
x
 2x , x  1


2x
,
9  x2

x 1

της παράστασης: f   1   f  0   2f  2  

97.

Σχ έτος 2009 2010

4x
.
x3  x

x 2 +4
,
x  4x  3
2

x  1  4-x
x-3
1
.
|x| x 2

2
x 1

f  x 

x1 x4
|x| 2

109. Για ποιες τιμές του α  R η συνάρτηση

Αν είναι f  x   2x  6 , να βρεθούν οι

πραγματικοί α και β ώστε να ισχύει: f  α   8 και

f(x) =

f 8  β .

3x - 1
έχει πεδίο ορισμού το σύνολο R;
x2  α
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ

Aν για την συνάρτηση f  x   αx 3  2βx ισχύουν

99.

f  1   2 και f  2   20 να βρείτε το f  3 .
αx 2  βx x  1
να υπολογίσετε τα α, β
x1
 2x  β

100. Aν f(x)= 

110. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο με κορυφές τα
A  1,2  , B  0,1  , Γ  2,1  είναι ορθογώνιο και ισοσκελές.
111. Δίνεται η συνάρτηση f(x)= 2x . Να βρεθεί η
απόσταση των σημείων Α  1,f(1) και Β   1,f(  1)

ώστε να ισχύει f(3)=1 και f(1)=3

112. Να βρεθεί σημείο Γ του άξονα xx΄ τέτοιο ώστε το
101.

 αx  4 , x  1
Δινεται η συναρτηση f(x)  
. Να
αx  2β ,x  1

βρεθουν τα α,β ώστε f(-1)=f(2)
 2x
5x  1

102. Αν f(x)= 

τρίγωνο ΑΒΓ να είναι ισοσκελές με ίσες πλευρές τις ΑΓ,
ΒΓ , όπου Α(1,1), Β(4,2)

113. Δίνονται τα σημεία Α(-1,-1), Β(2,4). Να βρείτε

x 3
Nα βρείτε την τιμή του
x5

σημείο Μ της ευθείας y=x ώστε το τρίγωνο ΑΜΒ να είναι
ισοσκελές με ίσες πλευρές τις ΜΑ και ΜΒ.

πραγματικού λ ώστε να ισχύει –2f(-1)+λf(10)=157

ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

114. Δίνονται τα σημεία Α  3, 4α  2  B  3, 2 

103. Αν f  x   2x  1 και για κάθε x  R , να

Γ  4, 2β  6  , Δ  3γ  1, 4  , Ε  1, 1 και Ζ  2δ,  1  .

υπολογίσετε τις παραστάσεις: Α) f  x  3

Β) f 1  x 2

Να βρείτε τους πραγματικούς α, β, γ, δ αν γνωρίζετε

Γ) f  2x  f(0)  Δ) f  x  f(x)

ότι: Τα Α και Β είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα

104. Για τη συνάρτηση f  x   3x , να δείξετε ότι:
A)

f  α  1  f  α  2   f  α  3   3f  α   18

B)

f  κα  λβ  μγ   κf  α   λf β   μf  γ  .

105.

1
1
Αν f  x   x  2 τότε ισχύει f  x   f    0
x
x

xx , τα Ε και Ζ είναι συμμετρικά ως προς το  0,0  , το

Γ βρίσκεται πάνω στον xx και το σημείο Δ βρίσκεται

στον yy

115. Να βρεθεί η τιμή του λ ώστε τα σημεία :
2

i)

Α λ , λ2  2 , B   3, 4  5λ  να είναι συμμετρικά

ως προς το σημείο Ο  0,0  .
2

106. Αν f  x   x , x  R να αποδείξετε ότι για κάθε
αβ
α,β  R ισχύει: f  α   f  β   2f 

 2 

ii)

A λ2 , 4λ , Β λ2  3, λ

να είναι συμμετρικά ως

προς την ευθεία y  x
iii)

A   4,3  , B  4, λ2  1

2

107. Αν f  x   x  x να λύσετε την εξίσωση

προς τον άξονα xx .

f  x  1  2f  x   3f  0   f  1  .

Μ. Παπαγρηγοράκης

 να είναι συμμετρικά ως

Άλγεβρα Α Λυκείου
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΚΟΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

116. Δίνεται η συνάρτηση f(x)= α x  3 . Nα βρεθεί το

ΕΥΘΕΙΕΣ

125. Να βρεθεί η γωνία που σχηματίζει η ευθεία

α  R ώστε η Cf να διέρχεται από το Μ(4,2)

y= 3 x+3 με τον άξονα xx΄

117.

2x  1
Δίνεται η συνάρτηση f  x  
. Να βρείτε τα
x2

3 2  λ
126. Δίνεται η ευθεία ε: y= λ  2 x  
. Να

σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους
άξονες yy , xx και την την ευθεία y   1

λ

λ

προσδιοριστεί ο λ ώστε η ε να είναι :
Α)
παράλληλη στην ευθεία y=-2

118. Δίνεται η συνάρτηση: f(x)=(3μ-1)x+2 με μ<0. Να

Β)

παράλληλη στην ευθεία x  y  5

βρεθεί το μ ώστε το Cf να τέμνει τους άξονες σε σημεία

Γ)
Δ)

κάθετη στην ευθεία 2y=-8x+1
να διέρχεται από το σημείο (3,-1)

που απέχουν απόσταση ίση με

5.

119. * Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα είναι

127. Αν οι ευθείες ε1: y=  λ  1 x  λ2 και

γραφική παράσταση συνάρτησης; Στις περιπτώσεις που
είναι να σημειώσετε το πεδίο ορισμού και σύνολο τιμών.

ε2 : y=2λx είναι παράλληλες να αποδείξετε ότι οι ευθείες

y

B.

A.

0

x

ε3: y=

y

λ2  3
x  1 και ε4: y=λ(1+x)+8, είναι κάθετες
4

x

0

ΑΡΤΙΕΣ ΠΕΡΙΤΤΕΣ

Γ.

y

0

Δ.
x

y

x

εξετάστε ποια είναι άρτια και ποια είναι περιττή.

y

Ε.

0

128. Σε κάθε μια από τις παρακάτω συναρτήσεις

0

x

Α)

f(x)= x  1  x  1  2

Β)

f: (-1,2]  R με f(x)= x3  x

129. Α) Έστω f , περιττή συνάρτηση. Να αποδείξετε ότι
αν 0  D f τότε f  0   0

120. Να βρείτε τα κοινά σημεία τομής των γραφικών
παραστάσεων των συναρτήσεων:
Α).
f(x) = x - 1 και g(x) = -x+ 1
3
2
Β)
f(x) = x - x και g(x) = x - 1

Β)
Να εξετάσετε αν είναι άρτια ή περιττή κάθε μια
από τις συναρτήσεις:
 3x  4 x  0
Β) f  x   
  3x  4 x  0

121. Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις των

1  x x  0
Α) f  x   
1  x x  0

συναρτήσεων: f(x)=x+2 , g(x)=-x+3, h(x)=2x+1 στο ίδιο
σύστημα συντεταγμένων και να υπολογίσετε το εμβαδόν
της περιοχής που περικλείεται από αυτές.

130. Δίνεται η συνάρτηση f για την οποία ισχύει ότι
f  2   4 . Nα βρεθεί το f   2  αν γνωρίζετε ότι :
Α)

122. Nα κάνετε τη γραφική παράσταση της
 x 4

συνάρτησης f(x)=  0
 x  3

η f είναι άρτια

Β)

η f είναι περιττή

131. Δίνεται συνάρτηση f : R  R με την ιδιότητα για
κάθε x, y  R ισχύει f  x  y   f  x   f  y  . Δείξτε ότι:

, x  1
, 1  x  2
,x  2

f  0   0 και ότι η f είναι περιττή

, x0
x2
και
 1  2x , x  0

123. Δίνονται οι συναρτήσεις: f(x)= 

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ

132. Να βρείτε τη μονοτονία των συναρτήσεων

g(x)=x+2 . Nα βρεθούν τα σημεία τομής των Cf , Cg
καθώς και η απόστασή των.

124. Εξηγήστε γιατί ο κύκλος δεν είναι γραφική
παράσταση συνάρτησης.

Α)

f(x)=-2x+3

f(x)= 2  3x  1

Β)

f(x)=  4x 3  1 f(x)=

x
στο (  ,1 )
x1

133. Δίνεται η συνάρτηση: f(x)= (|λ| 3)x  10 . Να
προσδιοριστεί ο λ ώστε η f να είναι γνησίως αύξουσα.

134. Η συνάρτηση f(x) είναι γνησίως αύξουσα στο R με
f (x)>0 για κάθε xR. Nα αποδείξετε ότι η g(x) 
είναι γνησίως φθίνουσα στο R.
7

1
f(x)

4ο Γενικό Λύκειο Χανίων

Ασκήσεις για Λύση

Σχ έτος 2009 2010

142. Να επιλυθούν γραφικά ανισώσεις:

ΑΚΡΟΤΑΤΑ

135. Να βρείτε τα ακρότατα των συναρτήσεων

2x  4  0 ,

 2x  4  0 ,

x 2

και

x  2.

Α)

f(x)=-2(x+1)2+3

Β)

f(x)=x4+x2-1

f(x)=- x  5 +3

143. Δίνεται η συνάρτηση f  x   x  2  1

Γ)

f(x)=1-(2x-4)4

f(x)  6  x  2

Α)

Δ)

f(x)=1+ 2x  3

f(x)=-3x+4 αν έχει πεδίο ορισμού το Α=[-1,2].
ΚΕΦ2 - ΓΕΝΙΚΕΣ-

136. Να αποδείξετε ότι
Α)
μια γνησίως αύξουσα συνάρτηση δεν μπορεί να
είναι άρτια.
Β)
η γραφική παράσταση μιας γνησίως μονότονης
συνάρτησης τέμνει τον x΄x σε ένα το πολύ σημείο

137. Για την ευθεία ε: y  λ  4 x  5 . Nα βρείτε:
λ-1

Α)

Τις τιμές του λ ώστε η ευθεία ε να είναι

συνάρτησης και την ευθεία y  3

παράλληλη προς την ευθεία δ: y  6x  1 .
Β)

Να εξετάσετε αν είναι άρτια ή περιττή

Β)
Να βρείτε το ακρότατο της f
Γ)
Να μελετήσετε την συνάρτηση ως προς την
μονοτονία
Δ)
Να γραφτεί ο τύπος της χωρίς την απόλυτη τιμή
Ε)
Να γίνει η γραφική της παράσταση
Στ)
Να βρείτε –αν υπάρχουν- τα σημεία στα οποία η
γραφική παράσταση της f τέμνει τους άξονες
Ζ)
Να βρείτε τα σημεία τομής της συνάρτησης με την
ευθεία y=3
Η)
να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου που
περικλείεται από την γραφική παράσταση της
Θ)

Να δείξετε ότι το τρίγωνο αυτό είναι ισοσκελές

Τις τιμές του λ ώστε το σημείο A(2,  3) να ανήκει

στην γραφική παράστάση της ευθείας ε.
Γ)
Τις τιμές του λ ώστε η ευθεία ε να είναι
παράλληλη προς τον άξονα xx .

10
8

Δ)

Τα σημεία τομής της με τους άξονες.

138.

3x  λ  1  x 
Για ποιες τιμές του λ η ε1 : y=
είναι
5

6
4

κάθετη στην ευθεία ε2: y=

2
0
-2

-1

-2 0

1

2

3

4

5

-4

λ3
λ
x .
2
3

-6
-8
-10
-12

139.

2
 x  2 x  1
Δίνεται η συνάρτηση f  x   
 2x  1 x  1

144. Να προσδιοριστεί ο κ ώστε όταν η συνάρτηση

α)

Να λυθεί η εξίσωση f  x   2f  2   0

f(x)= (3κ  1)x 2 παρουσιάζει ελάχιστο και η συνάρτηση

β)

Να εξετάσετε αν είναι άρτια ή περιττή

g(x)= (3 |κ  2|)x 2 να παρουσιάζει για την ίδια τιμή του

γ)
δ)

Να μελετήσετε τη μονοτονία της στο [1,+)
Να γίνει η γραφική της παράσταση.

x μέγιστο

140. Έστω η συνάρτηση f(x)=λx+2, λ<0. Να βρείτε:
Α)
Τα σημεία τομής της γραφικής της παράστασης με
τους άξονες.
Β)
Το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζεται από
τη γραφική παράσταση και τους άξονες.
Γ)
Την τιμή του λ ώστε το εμβαδόν του παραπάνω
τριγώνου να είναι 2 τετραγωνικές μονάδες.

145. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική
παράσταση μιας συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το  .
A)

Να βρείτε το f(0) και f(1)

B)

Να λύσετε την εξίσωση: f(x)  0

Γ)

Να λύσετε την ανίσωση: f(x)  0

Δ)

Να λύσετε την ανίσωση: f(x)  0

146.
141. Δίνεται η συνάρτηση f  x   λx  2 , λ  0 . Να
βρείτε:
Α)
Τα σημεία τομής της γραφικής της παράστασης με
τους άξονες.
Β)
Το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζεται από
τη γραφική παράσταση και τους άξονες.
Γ)

Την τιμή του λ ώστε το εμβαδόν του παραπάνω

τριγώνου να είναι 2 τετραγωνικές μονάδες.

Μ. Παπαγρηγοράκης

Άλγεβρα Α Λυκείου
ΚΕΦ2 - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

147. Δίνονται οι ευθείες : ε1: y  3λ(λ  1)x  12 και ε2:
y

151. Δίνεται η συνάρτηση f(x)  x  1

1
x - 1 με λR
-3λ - 9

Α)
Β)
Γ)

Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της
Να αποδειχτεί ότι είναι άρτια
Να βρεθούν τα σημεία τομής της γραφικής
παράστασης της f με τον άξονα xx

Α)
Να ελέγξετε αν υπάρχει τιμή του λ για την οποία
η ευθεία ε2 περνάει από την αρχή των αξόνων.
Β)
Να βρεθεί ο λR ώστε το σημείο Μ(-1,-6), να είναι
σημείο της ευθείας ε1.
Γ)
Να αποδείξετε ότι οι ε1 και ε2 είναι κάθετες, στην
περίπτωση που ο λ ισούται με την μεγαλύτερη από τις
τιμές, που βρήκατε στο Β) ερώτημα.
Δ)
Να βρείτε την απόσταση των σημείων στα οποία η
ε2 τέμνει τους άξονες, όταν ο λ ισούται με την μικρότερη
από τις τιμές, που βρήκατε στο Β) ερώτημα.

Δ)
Να εξετάσετε αν η γραφική παράσταση της f
τέμνει τον άξονα yy

152. Έστω η συνάρτηση f με
f(x)  κ x+1 , x   1 , κ  R .

A)
Να βρεθεί η τιμή του κ ώστε το σημείο Α(3 , 8) να
ανήκει στη γραφική παράσταση της f .
Για την τιμή του κ που βρήκατε στο Α. ερώτημα :
Β.1
Να βρεθεί η απόσταση των σημείων
Α(3 , 8) και Β(8 , f(8)) .
Β.2
Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή .

153. Έστω η συνάρτηση f με f(x) 

|x  1| 2
.
x4

Α.
Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της f .
Β.
Να εξετάσετε αν η γραφική παράσταση της f
τέμνει τους άξονες και σε ποια σημεία ;
Γ.
Να βρεθεί η τιμή της παράστασης

148. Έστω μια συνάρτηση y=g(x), της οποίας η
γραφική παράσταση φαίνεται στο διπλανό σχήμα.
Παρατηρώντας την γραφική παράσταση να απαντήσετε
στα παρακάτω ερωτήματα
Α).
Ποιό είναι το πεδίο ορισμού της g;
Β).
Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της g
(γνήσια αύξουσα, γνήσια φθίνουσα)
Γ).
Να βρείτε για ποιες τιμές του x ,η g παρουσιάζει
ακρότατα, και ποια είναι αυτά.
Δ).
Να ελέγξετε αν η g άρτια ή περιττή.
Ε).
Να βρεθεί η τιμή της παράστασης:

 f(  1)  3f(7)  2f(12) 

9

f(  5)
8

154. Δίνονται τα σημεία Α(κ, 2) και Β(1 , 2κ), κ  R
Α))
Να αποδείξετε ότι  AB   5 κ  1
Β)

Αν  AB   5 να βρείτε τις τιμές του κ

Γ)

Αν κ  0 να αποδείξετε ότι η ευθεία με εξίσωση

y   2x  2 διέρχεται από τα σημεία Α και Β.

10x 2  2 x
.
2  10 x

g(2)   g( 2)  g( 3)

155. Δίνεται η συνάρτηση f  x  

Στ).
Ζ).
Η).

Α.

Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f , Αf

Β.

Να δείξετε ότι f(x) = x, για κάθε xΑf

Γ.

Να λύσετε την εξίσωση

Είναι σωστό ότι g(0)>g(3); (γιατί;)
Για ποιες τιμές του x ισχύει ότι g(x)=1 ;
Για ποιες τιμές του x ισχύει ότι g(x) >1 ;

149. Δίνονται οι ευθείες (ε 1) : y = 2x – 3 ,
3

(ε2) : y   λ2   x  2 , λR *.
4

156. Δίνεται η συνάρτηση :
 1  x
f(x)  
2
 x  6λ  λ

Α.
Να βρείτε το λ ώστε οι ευθείες να είναι κάθετες
Β.
Για το λ του Α ερωτήματος, να βρείτε : Το σημεία
Α στο οποίο η ευθεία (ε 1) τέμνει τον άξονα y΄y και το
σημείο Β στο οποία η (ε 2) τέμνει τον x΄x και την
απόσταση (ΑΒ) .
 2x  3 , x  2

150. Δίνεται η συνάρτηση f(x)  

2

  2x ,x  2

λυθεί η ανίσωση: x 

2x  9
= f(x) .
x2

αν x  0
αν x  0

με λ  R

Α)

Να βρείτε το λ ώστε f  0   f   8 

Β)

Αν λ  3 τότε:

α)

Να βρείτε την απόσταση των σημείων A  3, f(3)

και B   5,f(  5) 

. Να

β)

f(2)
 3  f(1)
4

P

9

Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης

f  1  4

2

f  9   4

2

4ο Γενικό Λύκειο Χανίων

Ασκήσεις για Λύση

Α)
Β)

161. Δίνεται η συνάρτηση :

1 x

157. Δίνεται η συνάρτηση f  x  

3

x x

 1  x
f(x)  
2
 x  6λ  λ

Να βρείτε το πεδίο ορισμού της
Να αποδείξετε ότι η γραφική της παράσταση έχει

κέντρο συμμετρίας το σημείο O  0,0 

158. Δίνονται οι ευθείες  ε 1  : y  λ2 x  5 και  ε 2  :

ε 2 
Β)

αν x  0

με λ  R

Να βρεθούν οι τιμές του λ ώστε f(0)  f   8 

Β)

Αν λ  3 τότε:

α)

Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης

3 3 f  18 

Να βρείτε την απόσταση των σημείων   3,f   3  

β)

Να υπολογίσετε το λ ώστε οι ευθείες  ε 1  και

και  0,f  0  

να είναι παράλληλες
Για λ  2

1
x
162. Δίνεται η συνάρτηση f  x   2
x 1
Α)
Να βρείτε το πεδίο ορισμού της και να
απλοποιήσετε τον τύπο της

α) να αποδείξετε ότι το σημείο A   1,1  είναι σημείο της

x

ευθείας  ε 1  και ότι το σημείο B   1,4  , είναι σημείο της
ευθείας  ε 2 
β)

αν x  0

Α)

y   5λ  6  x  8 όπου ο λ είναι πραγματικός αριθμός.

Α)

Σχ έτος 2009 2010

να υπολογίσετε την απόσταση των σημείων

A   1,1  και B   1,4 

Β)

Να αποδείξετε ότι η f είναι περιττή

Γ)

Να λύσετε την ανίσωση f  x   1

159. Δίνονται οι ευθείες:  ε1  : y   λ  4  x  11 και

 ε2  :

y   11  2λ  x  2 με λ  R .

163. Δίνεται η συνάρτηση f(x) 

Α)

Να βρείτε την τιμή του λ ώστε οι  ε 1  και  ε 2 

Β)

Για λ  5

Α.
Β.
Γ.

α)

Να γράψετε τη μορφή που παίρνουν οι  ε 1  και

f(2008)  f(  2008)

να είναι παράλληλες.

ε 2 
β)

μον12
μον5

μον8

|x| 3
x2  9

Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f.
Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι άρτια.
Υπολογίστε την τιμή της παράστασης

164. Δίνονται οι ευθείες  ε 1  : y   λ2  6  x  5 και

Αν A είναι το σημείο στο οποίο η  ε 1  τέμνει τον

άξονα xx και B το σημείο στο οποίο η  ε 2  τέμνει τον
άξονα yy , να βρείτε την απόσταση  AB 

ε 2  :

y  5λx  8 με λ  R

Α)

Να βρείτε –αν υπάρχει- τιμή του λ ώστε η  ε 1 

να διέρχεται από το σημείο  2, 4 

160. Δίνεται η συνάρτηση f  x  
Α)
Β)
Γ)

1

ε 2 

να

είναι παράλληλες

Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f
Να αποδείξετε ότι είναι περιττή
Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης

 f(2)  12

Να βρείτε το λ ώστε οι ευθείες  ε 1  και

Β)

x 4 x

Αν λ  3 να βρείτε τα σημεία στα οποία η  ε 2 

Γ)

τέμνει τους άξονες

 f( 2)  1 2

165. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Δίνεται ένα τετράγωνο ΑΒΓΔ με πλευρά 20 cm και το μέσον Ο της ΑΔ. Ένα κινητό σημείο Μ ξεκινά από το Α και,
διαγράφοντας την πολυγωνική γραμμή ΑΒΓΔ, καταλήγει στο Δ.
Μ

Γ

Β

Γ

Β

Β

Γ
Μ

Μ
Δ

Ο

A Δ

Ο

A Δ

Ο

A

Αν με x συμβολίσουμε το μήκος της διαδρομής που έκανε το κινητό Μ και με f(x) το εμβαδόν του σκιασμένου χωρίου,
α)
β)

Να βρείτε τον τύπο της f και να την παραστήσετε γραφικά
Να βρείτε την τιμή του x για την οποία ισχύει f(x)  120 cm2 .
Μ. Παπαγρηγοράκης

Άλγεβρα Α Λυκείου
ΚΕΦ3
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ- ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

172. Δίνεται το σύστημα:

 λx  y  λ  1

167. Δίνεται η συνάρτηση :

μ - 2) x + 5y = 5
x + μ + 2) y = 5
Α)
Αποδείξτε ότι το σύστημα αυτό έχει μία λύση για
οποιαδήποτε πραγματική τιμή του μ εκτός του 3 και του
-3.
Β)
Να λύσετε το παραπάνω σύστημα, όταν:
α)
μ=3
β)
μ=-3

αν x  0
 1  x
f(x)  
με λ  R
2
2x  λ  3 αν x  0

173. Δίνεται το σύστημα (Σ): 

3x  y  λ 

166. Δίνεται το σύστημα: 
, λ R
 x  2λy  λ
Α) Να λυθεί το σύστημα
Β) Να υπολογίσετε τις τιμές του πραγματικού αριθμού λ
ώστε για τη λύση του συστήματος (x,y) που βρήκατε στο
προηγούμενο ερώτημα να ισχύει: x  y  0

Α)

x  2y   6 

Να βρεθούν οι τιμές του λ ώστε f(0)  1

Β)
Να γίνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης f
στην περίπτωση που ο λ ισούται με την μεγαλύτερη από
τις τιμές που βρήκατε στο α) ερώτημα.
Γ)
Για την συνάρτηση f του β) ερωτήματος:
α)

να βρεθούν τα f(  2) ,

β)

 f(  2)x  4y  12
Να λύσετε το σύστημα : 
6x  f(3,5)y  10

Α)

Αποδείξτε ότι έχει μοναδική λύση  x 0 , y0  .

Β)

Για ποιες τιμές του λ ισχύει : x0  y 0  0
2λ x  y  1  0
λ R
 2x  y   1

174. Δίνεται το σύστημα (Σ) : 

f(3, 5) ,

Α)

συστήματος (Σ) .
Β)

168.

Να λύσετε το (Σ):

Να υπολογίσετε τις ορίζουσες D, D x , D y του

7|x  2||3  y| 31
3|x  2| 4|3  y| 0

Για ποιες τιμές του λ  R το σύστημα (Σ) έχει

μοναδική λύση; Ποια είναι αυτή;
Γ)

Αν λ  1 , ποια είναι η σχετική θέση των ευθειών

που αντιστοιχούν στις εξισώσεις του (Σ) ;
 μ  2  x  5y  5
169. Δίνεται το (Σ): 
,
 x   μ  2  y  5

α)

μR

175. Να σχηματιστεί εξίσωση δευτέρου βαθμού με
λx1x 2   λ+1   x1  x2   2
ρίζες x1 , x2 ώστε :
 λ-1 x1x 2  λ  x 1  x 2   3

Να βρείτε την ορίζουσα του συστήματος (D)

 

καθώς και τις ορίζουσες  D x  και D y

του συστήματος.

β)
γ)

Για ποιες τιμές του μ έχει άπειρες λύσεις
Για ποιες τιμές του μ έχει μοναδική λύση

δ)

Αν το σύστημα έχει μοναδική λύση  x o , yo  , να

176. Δίνεται το σύστημα

τριώνυμα f  x   x 2  3x  λ, g  x    x2  λx  3 .

βρείτε τη λύση αυτή.
ε)
Να υπολογίσετε τις τιμές του πραγματικού

Α.
Να βρεθεί το λ ώστε το σύστημα να έχει μοναδική
λύση, η οποία να υπολογιστεί συναρτήσει του λ.
Β.
Εάν η μοναδική λύση του παραπάνω συστήματος

αριθμού μ ώστε για τη λύση του συστήματος  x o , yo  , του
δ) ερωτήματος, να ισχύει: 2x ο  y o  5

είναι  x0 , y0  και ισχύει  x0  3y 0  3  0 , να λυθεί η

170. Δίνεται ένα σύστημα (Σ) 2 γραμμικών εξισώσεων

ανίσωση f  x   g  x  .

με 2 αγνώστους x και ψ και D , Dx , Dψ οι ορίζουσες
του συστήματος οι οποίες ικανοποιούν το παρακάτω
σύστημα :
Σ1:
D.Dx + Dψ = 0
Dx + D.Dψ = 0
Α)
Να λύσετε το Σ1 , με αγνώστους τους Dx , Dψ
Β)
Να λύσετε το (Σ) .

Γ.

Βρείτε τη λύση του γραμμικού συστήματος

D  λ 1  Dx  λ 2  D x  D y  0 όπου λ 1 και λ 2 είναι

οι τιμές για τις οποίες το  Σ 1  είναι αδύνατο και έχει
άπειρες λύσεις αντίστοιχα.

177.

Ένας κτηνοτρόφος έχει στη στάνη του 50 ζώα,
πρόβατα και κότες. Αν όλα τα ζώα έχουν 164 πόδια,
πόσα χρήματα θα εισπράξει αν πουλήσει τα μισά
πρόβατα προς 200 ευρώ το καθένα και το 1/3 από τις
κότες προς 20 ευρώ τη κάθε μία.

(λ  1)x  y  2

171. Δίνεται το (Σ) 
, λR
x  (λ  1)y  2
Α)
Β)

λx  y  λ2 
  Σ 1  και τα
x  λy  1 

να λύσετε το σύστημα (Σ) για κάθε λ στο R
Στην περίπτωση που το (Σ) έχει μοναδική λύση

(χο,y0) και ισχύει x04  y02  2 να βρεθεί το λ στο R.

11

4ο Γενικό Λύκειο Χανίων

Ασκήσεις για Λύση

Σχ έτος 2009 2010

ΚΕΦ4
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΞΙΣΩΣΗ

178. Να βρείτε το πλήθος ριζών της εξίσωσης

185. Αν x1,x2 είναι οι ρίζες της αx2+βx+γ=0 με α,β,γ

x2+xy+y2=0 για κάθε x , y

διάφορα του μηδενός και ρ1,ρ2 οι ρίζες της εξίσωσης:
x1(x-x2)2+x2(x-x1)2=0 , να αποδειχθεί ότι, αν οι x1,x2 είναι
ετερόσημες, τότε και οι ρ1,ρ2 είναι ετερόσημες.

179. Δίνεται η εξίσωση (λ23λ+2)x2 +2(λ2)x+1 =0 .
α.
Για ποιες τιμές του λ η παραπάνω εξίσωση είναι
δευτέρου βαθμού;
β.
Για ποιες τιμές του λ η παραπάνω εξίσωση έχει
ρίζες πραγματικές;

180. Δίνεται η εξίσωση λx2+x+5=0
Α)
Για ποιες τιμές του λ η εξίσωση έχει 1 ρίζα;
Β)
Για ποιες τιμές του λ η εξίσωση έχει διπλή ρίζα;
Γ)
Να βρεθεί η διπλή ρίζα της εξίσωσης για την τιμή
του λ που βρήκατε στο Β) ερώτημα.
Δ) Αν ρ είναι η διπλή ρίζα της εξίσωσης να υπολογίσετε
την παράσταση Α(x)= (x  ρ)2 για κάθε πραγματικό x

186. Δίνετε η εξίσωση x2-2x+λ+2=0. Να βρεθούν οι
τιμές του πραγματικού αριθμού λ ώστε η εξίσωση να έχει
Α)
Δύο ρίζες ετερόσημες.
Β)
Δυο ρίζες αντίστροφες.
Γ)
Δυο ρίζες αρνητικές.

187. Έστω η εξίσωση 2 x24x1=0 και ρ1,ρ2 οι ρίζες
της
A)
Να βρεθούν -χωρίς να υπολογιστούν οι ρίζες- οι
τιμές των παραστάσεων:
ρ12 ρ 22

ρ 2 ρ1

ρ31ρ 2  ρ1ρ23  1
ρ12  2ρ1ρ 2  ρ 22

i)

ρ13  ρ 23 ,

ii)

181. Δίνεται η εξίσωση x2 + βx +γ=0 με γ<0.

iv)

ρ1  ρ2 .

v) ρ1  ρ 2

A ).
Να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει δύο άνισες ρίζες.
Β).
Αν x1 , x2 οι δύο ρίζες της εξίσωσης να γράψετε σε
σχέση με τους αριθμούς β, γ τις παραστάσεις:
Α = x1 + x2 , Β = x1 x2 , Γ = x12 + x22
Γ).
Οι ρίζες της εξίσωσης θα είναι αριθμοί ομόσημοι ή
ετερόσημοι; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

B)
Να σχηματίσετε εξίσωση β΄ βαθμού με ρίζες x1,x2
τις παραστάσεις iv, v του προηγούμενου ερωτήματος και
μετά να υπολογίσετε το x12+x22.

Δ).

Να αποδείξετε ότι: d  x 1 ,x 2   Δ , όπου Δ η

διακρίνουσα της εξίσωσης.

iii)

188. Έστω η εξίσωση x2 –(λ-1)x-λ=0 (1)
Α)
Β)

Για ποιες τιμές του λ η (1) έχει δύο ρίζες άνισες:
Να βρεθεί ο λ ώστε οι ρίζες της να είναι αντίθετες.

Γ)

Να λυθεί η ανίσωση d(x, λ)  5-λ όταν η εξίσωση

έχει μία διπλή ρίζα

182. Δίνεται η εξίσωση λx 2–(λ–1)x+2λ–2 = 0 (1), λR
189. Δίνεται η εξίσωση x2+(2λ1)x+λ2+λ+1=0 (1)

Α.
Να βρείτε τις τιμές του λ ώστε να έχει 2
πραγματικές και ίσες ρίζες .
Β.

Αν λ  0,25 και x 1, x 2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης

(1), χωρίς να βρεθούν αυτές , να βρείτε την τιμή της
παράστασης A 

του λ R για τις οποίες ισχύει x1+x2+3x1x2 +3λ2 0.

6
6

 x 21 x 2  x 1x22
x1 x 2

190. Δίνεται η εξίσωση x22x+(λ1) = 0, με λ R.

183. Δίνεται η εξίσωση α x2 + ( α +β)x +β = 0, α>0
Α.
Να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει δύο ρίζες για
οποιεσδήποτε τιμές των α, β.
Β.
Αν x1, x2 οι δύο ρίζες της εξίσωσης να αποδείξετε
ότι x1+x2 + x1x2=-1.
Γ.

Α)
Να αποδείξετε ότι για κάθε λ R η (1) έχει δύο
ρίζες πραγματικές και άνισες.
Β)
Εάν x1, x2 είναι οι ρίζες της (1) να βρείτε τις τιμές

Αν μία ρίζα της εξίσωσης είναι ο αριθμός  α με

α  1 ,να αποδείξετε ότι β = α

184. Αν ρ1, ρ2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης αx2+βx+γ=0
και x1, x2 οι ρίζες της εξίσωσης κx2+λx+μ=0 να βρείτε
εξίσωση που να έχει ως ρίζες τις παραστάσεις x1ρ1+x2ρ2
και x1ρ2+ρ1x2.

Αν x1, x2 είναι οι ρίζες της να βρείτε για ποια τιμή του λ
είναι 3x13+8x12x2+8x1x22+3x23 = 192.

191. Αν για τους αριθμούς α , β , γ ισχύει: γ(α+β+γ)<0,
α  0,να αποδείξετε ότι:
A)
Η εξίσωση αx2+βx+γ = 0 δεν μπορεί να έχει ρίζες
τους αριθμούς 0 και 1.
B)
Η εξίσωση αx2+βx+γ = 0 έχει δύο ρίζες άνισες.
Γ)
Αν x1 , x2 οι ρίζες της εξίσωσης να αποδείξετε ότι:
x1x2(1-x1 )(1-x2)<0.
Δ)
Να αποδείξετε ότι μία μόνο ρίζα της εξίσωσης θα
είναι στο διάστημα (0 , 1).

192. Να βρεθούν οι α, β R για να είναι οι ρίζες της
εξίσωσης x2 + αx + β = 0 ίσες με α και β

193.
Μ. Παπαγρηγοράκης

Άλγεβρα Α Λυκείου
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΞΙΣΩΣΗ - ΤΡΙΩΝΥΜΟ
2

194. Nα λυθεί η εξίσωση x  1   x  3x  2   0

204. Έχουμε δύο διαλύματα ενός φυτοφαρμάκου όπου

195. Για ποιες τιμές της παραμέτρου α οι εξισώσεις

το δεύτερο 600 gr . Όταν ενώσουμε τα δύο διαλύματα

x 2  αx  1  0 και x 2  x  α  0 έχουν μια κοινή ρίζα.

δημιουργούμε ένα νέο διάλυμα βάρους 10 Kgr . Η

2

το πρώτο περιέχει 800 gr καθαρού φυτοφαρμάκου ενώ

περιεκτικότητα σε φυτοφάρμακο στο πρώτο διάλυμα

196. Δίδεται η εξίσωση x 2   2λ  1 x  2λ2  λ  0 η

είναι κατά 10% μεγαλύτερη από το δεύτερο. Να βρείτε

οποία γνωρίζουμε ότι έχει δύο πραγματικές ρίζες, έστω

τα βάρη των διαλυμάτων.

x1 , x 2 . Να αποδείξετε ότι:

205. Ένα βαρέλι περιέχει 54 lt κρασί. Βγάζουμε μια

0  x 1  x 2  2 και 0  x 21  x22  2

ποσότητα κρασί και προσθέτουμε την ίδια ποσότητα
νερού. Μετά ξαναβγάζουμε την ίδια ποσότητα από το
μείγμα. Στο βαρέλι παραμένει ένα μείγμα που περιέχει

197. i)

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση 2x2-7x+2=0
έχει δύο θετικές ρίζες x1 , x2
ii)
Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων
Α= x 1  x 2

(Απ. 4 και 6)

24 lt καθαρό κρασί. Να βρείτε πόσα λίτρα κρασί

βγάλαμε αρχικά.

(Απ. 18)

B  4 x1  4 x 2

206. Ένας επενδυτής πούλησε μια μετοχή αντί 21 euro
198.

Αν η εξίσωση x2 +μx+κ =0 έχει διπλή ρίζα τότε το
ίδιο θα συμβαίνει και για την

και υπολόγισε ότι ζημιώθηκε τόσο επί τοις εκατό όσο την
αγόρασε. Να βρείτε πόσα euro έχασε (Δύο λύσεις)


μ2  2
μ2
0
 1  κ+  x  μ  1+κ  x+κ  κ-1  +
2 
2

207. Σε μια γεωργική περιοχή αναλογεί ως έκτακτη
ενίσχυση, εξ΄ αιτίας φυσικής καταστροφής, το ποσό των
3000 euro. Σε κάθε παραγωγό αναλογεί το ίδιο ποσό.

199. Α. Δείξτε ότι η εξίσωση αx2 + βx +γ =0 έχει δύο

Επειδή είχε γραφτεί κατά λάθος ένας παραγωγός
παραπάνω, τον έσβησαν και οι υπόλοιποι πήραν, ο

ρίζες και μάλιστα ετερόσημες αν και μόνο αν αγ<0.
Β. Έστω η εξίσωση

 λ  1  3  x 2  2λx   λ  1  3   0

καθένας 100 euro περισσότερα. Να βρείτε πόσοι ήταν

α)
Βρείτε το λ ώστε η εξίσωση να έχει μια διπλή ρίζα
την οποία και να υπολογίσετε.
β)
Βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες η εξίσωση έχει
δύο ρίζες ετερόσημες.

τελικά οι δικαιούχοι.
(Απ: 5)

200. Δίνεται η εξίσωση x 2  10x  20  0 η οποία έχει

Α)

208. Έστω f  x   (λ  2)x2  2λx  3λ , λ   2
ανίσωση f(x)  0 αληθεύει για όλες τις τιμές του x

ρίζες τους αριθμούς x1 και x 2 . Να βρείτε το πρόσημο

Β)

του αριθμού x1  x 22005

Αν λ   4 να λύσετε την εξίσωση f  x    8x  18

209. Δίνεται το τριώνυμο P  x   αx 2  βx  2001 με

201. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση

Να βρεθούν οι τιμές του λ για τις οποίες η

α  0 Να αποδείξετε ότι:

γ 2 x2  γ 2  α 2  β 2 x  β 2  0 όπου τα α,β,γ είναι μήκη

A)

πλευρών ενός τριγώνου, δεν έχει πραγματικές ρίζες.

Αν P(x)  0 για κάθε x  R τότε P  2004   0

202. Να βρεθούν αν υπάρχουν οι τιμές του λ  R για

B)
Αν είναι α+β>2001 τότε η εξίσωση
αx2 + βx -2001=0 έχει ρίζες πραγματικές .

τις οποίες η ανίσωση (λ-2)x2-2λx+3λ<0 να αληθεύει για
όλες τις πραγματικές τιμές του x;

210. Δίνεται η εξίσωση (λ-1)x2 -λx +2λ=0 λ  1

203. Δίνεται η εξίσωση x  βx  γ  0 και ισχύει η

i)
ii)

σχέση: 3β 2  16γ .

τιμές του λ είναι

Α)
Να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει δύο ρίζες
πραγματικές και ομόσημες, τις ρ1 και ρ2.
Β)
Να αποδείξετε ότι ρ1 =3 ρ2.

211. Να απλοποιηθούν τα κλάσματα :

Γ)

A

2

Αν για το άθροισμα S των ριζών ισχύει S  4 ,

να λύσετε την ανίσωση βx  1  γ  0

13

Για ποιες τιμές του λ η εξίσωση έχει ρίζες στο R
Αν x1, x2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης για ποιες
x1 x 2 λ
λx 2 x1 x1 x 2

x 2   α  β  x  2α 2  2αβ
x 2  αx  6α 2
,
B

x 2  5αx  6α 2
x 2   4α  β  x  3α 2  3αβ

4ο Γενικό Λύκειο Χανίων

Ασκήσεις για Λύση

218. Έστω f  x   (λ  2)x2  2λx  3λ , λ   2

ΚΕΦ4
ΓΕΝΙΚΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

212. Δίνεται η εξίσωση λx2 –(λ–1)x+2λ–2=0 (1), λR
Α.
Να βρείτε τις τιμές του λ ώστε να έχει 2
πραγματικές και ίσες ρίζες
Β.

Αν λ 

Σχ έτος 2009 2010

Α)

Να βρεθούν οι τιμές του λ για τις οποίες η

ανίσωση f(x)  0 αληθεύει για όλες τις πραγματικές τιμές
του x

1
και x 1 , x 2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης
4

Αν λ   4 να λύσετε την εξίσωση f  x    8x  18

Β)

(1), να βρείτε την τιμή της παράστασης:

219. Δίνεται συνάρτηση f με f(x)  x 2  42x

6
6
A

 x 21 x 2  x1x 22
x1 x2

Α)

Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f

Β)

Να λυθεί η εξίσωση  x  f(1)   x  f(1)  2004

213. Δίδονται τα τριώνυμα Ρ(x) = – x 2 + 4x – 4 ,

2

2

Q(x) = x 2 + 1 , K(x) = x 2 – 5x + 6 .
Α.
Να βρεθεί το πρόσημο σε κάθε ένα από τα

220. Να βρεθούν οι τιμές του λ  R για τις οποίες η

παραπάνω τριώνυμα για κάθε xR

όλες τις πραγματικές τιμές του x.

Β.

ανίσωση: 2λx2  (5λ  2)x  4λ  1 0, λ  0 , αληθεύει για

Ρ(x)  Q(x)
Να λυθεί η ανίσωση
0
K(x)

221. Οι αριθμοί ρ1 και ρ2 είναι οι ρίζες εξίσωσης 2ου
βαθμού με S = ρ1+ρ2, P=ρ1ρ2 τέτοια ώστε Ρ+2S = 2 και

214. Δίνεται η εξίσωση α x2 + ( α +β)x +β = 0 με

Ρ 2S = 10.

α>0, β  R .
α.
Να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει δύο ρίζες για
όλες τις τιμές των α , β

Α.
Να δείξετε ότι S = 3 και Ρ = 4
Β.
Να βρείτε την εξίσωση x2+κx+λ = 0 που έχει ρίζες
τους ρ1+2 και ρ2+2

β.

Γ.

Αν x1 , x 2 είναι οι δύο ρίζες της εξίσωσης να

αποδείξετε ότι x1  x 2  x1x 2   1
γ.

Να λύσετε την ανίσωση x2+κx+λ  0

222. Δίνεται η συνάρτηση f(x) = (λ1)x2  λ2x + 3 με

Αν μία ρίζα της εξίσωσης είναι ο αριθμός  α ,με

α  1 ,να αποδείξετε ότι β = α

λIR.+, της οποίας η γραφική παράσταση είναι μια
παραβολή που περνά από το σημείο Α(1,0)
Να βρείτε το λ

Α.

215. Δίνεται η συνάρτηση
Γνωρίζουμε ότι για x  1 η f έχει ελάχιστο το  3 .

Β.
Για την τιμή λ=2 να μελετήσετε την συνάρτηση ως
προς την μονοτονία και τα ακρότατα,
Γ.
Να σχηματίσετε την εξίσωση που έχει ρίζες τις

Α.

Να βρείτε τα κ και λ

ρ1 =

Β.

Αν κ  1 και λ  3 τότε:

α)

Να λυθεί η εξίσωση f  x   2x 2  2x 2  f  x 

β)

Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης g με

f  x   2x2   λ  1  x  κ 2  2κ , x  R και κ, λ  R .

1
1
, ρ2=
, όπου x1, x2 οι ρίζες της εξίσωσης f(x)=0.
x1
x2

223. Έστω η συνάρτηση f(x)  x 2  (λ-1)x-λ

g  x  x  f  x  4

Α)
Να βρεθούν οι τιμές του λ ώστε η f να έχει δύο
ρίζες άνισες
Β)
Αν x1, x2 ρίζες της συνάρτησης f να βρεθεί η τιμή

216. Δίνεται η εξίσωση λx 2  (λ  1)x  λ  1  0 , λ  0

του λ  R ώστε:

2

Α)

Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες η εξίσωση

έχει δύο ρίζες πραγματικές και ίσες
Β)

Για τις τιμές του λ που βρήκατε στο Α) ερώτημα,

να αποδείξετε ότι οι ευθείες y  (2λ  1)x  2 και

Γ)

Να λυθεί η ανίσωση d(x, λ)  5-λ όταν η f έχει

μία διπλή ρίζα
x 2  4  0
224. Να λυθεί το σύστημα:  2



 x  7x  6  0 

y  3λ(λx  1) είναι παράλληλες

217. Έστω η εξίσωση  λ  2  x 2  2λx  3λ  0 με λ  2
Α)
Για ποια τιμή του λ η εξίσωση έχει ρίζα το 1;
Β)
Για ποιες τιμές του λ η παραπάνω εξίσωση έχει
δύο ρίζες πραγματικές και άνισες;
Γ)

1 1

1
x1 x 2

Αν ρ1 , ρ 2 είναι οι δύο οι ρίζες της παραπάνω

εξίσωσης να βρεθούν οι τιμές του λ ώστε για αυτές να
ισχύει η ανίσωση: ρ1  ρ2   2ρ1ρ 2
Μ. Παπαγρηγοράκης

Άλγεβρα Α Λυκείου

225. Δίνεται το τριώνυμο f  x    λ  2  x2  2 λ x  λ

231. Δίνεται η εξίσωση x 2  (α  1)x  α 2  0 , α  R (1)

με λ  R  2 .

Α)
Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες
άνισες για κάθε τιμή του α .

A)

Να βρείτε το λ , ώστε το τριώνυμο f(x) να έχει

ελάχιστο στο 2 .
B)
Αν λ  4 και x1 , x 2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης
f  x   0 , να λύσετε την ανίσωση

f  x  2
 x1  x 2
 8x

Β)

Αν x1 ,x2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1):

α)

να βρείτε τις τιμές του α ώστε, x1  x 2  2005

β)

για α  2 , να κατασκευάσετε εξίσωση 2ου βαθμού

με ρίζες x1  2

και

x2  2

226. Δίνονται οι Α(x) = x2 4, Β(x) = 2x2+3x2.

232. Δίνεται η συνάρτηση

Α.
Β(x)
Β.

f  x   2x2   λ  1  x  κ 2  2κ με x  R και κ, λ  R

Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις Α(x) και

παράμετροι. Γνωρίζουμε ότι για x  1 η f έχει ελάχιστο

Να βρείτε το πεδίο ορισμού της και να
(x  2)Β(x)
απλοποιήσετε την παράσταση f  x  
Α(x)
Γ.

227. Δίνεται η συνάρτηση
A)

το  3 .

Να λύσετε την ανίσωση f(x)  0
f(x)=κx2-x+κ

, κ R

Αν k  0 ,για ποιες τιμές του κ, η συνάρτηση f

Για κ=0 να λυθεί η ανίσωση f(x)  

Να βρεθούν τα κ και λ

Β.

Να λυθεί η εξίσωση f  x   1  4x  2 .

Γ.

Να βρεθεί για ποιες τιμές του x ορίζεται η

Δ.

Εάν α, β είναι οι τετμημένες των σημείων στα
οποία η γραφική παράσταση της g τέμνει του άξονα xx

100
x

με α  β , θεωρούμε τα σημεία Μ  1, β  , Ν  10, 2α  .
Δείξτε ότι το τρίγωνο ΟΜΝ είναι ορθογώνιο.

Γα.
Bρείτε την τιμή κ  R ώστε η γραφική
παράσταση της f να διέρχεται από το σημείο Μ(1,3).
β.
Για την τιμή του κ που βρήκατε στο προήγουμενο
ερώτημα (Α) να βρείτε, Αν υπάρχουν, τα κοινά σημεία
της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες.

Ε.

Να λυθεί η ανίσωση

1
 f  x   3 

Α)

Να αποδείξετε ότι έχει δύο πραγματικές και

Β)

Β)

Να υπολογίσετε τις παραστάσεις x1  x 2 και

Γ)

2

Να βρείτε το λ ώστε:  x1  x2   5  2  x1x 2

229. Δίνεται η εξίσωση

ελάχιστο το 2.

x 2  x  λ-1  0 (1) με ρίζες

234. Έστω οι συναρτήσεις: f(x)  (λ  1)x 2  4λx  3 και

Να βρείτε για ποια τιμή του λ είναι:

g(x)  x2  4μx  μ με μ  0

x1  x 2  3   x1  x 2   5  0

Α)

Για την τιμή αυτή του λ να λυθεί η εξίσωση (1).
Για την τιμή του λ που βρήκατε να σχηματίσετε

Να βρεθεί η τιμή του λ  R ώστε η γραφική

παράσταση της f να είναι ευθεία
Β)

άλλη εξίσωση 2ου βαθμού με ρίζες, ρ1  x12 , ρ2  x 2 2

Να βρεθεί η τιμή του μ  R ώστε η γραφική

παράσταση της g να εφάπτεται στον άξονα x x΄
Γ)
Για τις τιμές των λ , μ που βρήκατε να βρείτε τα
κοινά σημεία των C f ,C g

230. Έστω η συνάρτηση f(x)  x 2  (λ-1)x-λ
Α)
Να βρεθούν οι τιμές του λ ώστε η f να έχει δύο
ρίζες άνισες
Β)
Αν x1, x2 ρίζες της συνάρτησης f να βρεθεί η τιμή
του λ  R ώστε:

Να βρεθούν οι τιμές του λ ώστε το τριώνυμο

f(x)   λ-2  x 2  2λx  λ  2 με λ  R  2 να έχει

x1 , x 2 .

Γ)

Να βρεθούν οι τιμές του λ ώστε x1  x 2  3 όπου

x1 ,x2 οι άνισες ρίζες της παραπάνω εξίσωσης.

x1  x2 .

Β)
Γ)

1
.
4

Δείξτε ότι για κάθε λ  R  2 η παραπάνω

εξίσωση έχει δύο άνισες λύσεις.

A)

λ  R  2 .

άνισες ρίζες x1 ,x2 .

Γ)

2

233. Έστω η εξίσωση:  λ-2  x 2  2λx  λ  2  0 με

228. Έστω η εξίσωση x 2  λx  λ-1  0 με λ  2 .
Α)

Α.

συνάρτηση g  x   x 2  f  x   4 .

γράφεται σαν τέλειο τετράγωνο ;
B)

Δ)
Να βρεθούν τα σημεία που τέμνει η Cf τους άξονες
x x΄και y y΄ και να βρεθεί το μήκος της υποτείνουσας του
ορθογωνίου τριγώνου που σχηματίζεται

1
1

1
x1 x 2

Να λυθεί η ανίσωση d(x, λ)  5-λ όταν η f έχει

μία διπλή ρίζα
15

4ο Γενικό Λύκειο Χανίων

Ασκήσεις για Λύση

235. Έστω η εξίσωση x 2  3x  μ2 =0, μ  R (1)
Α.

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες

άνισες για κάθε μ  R
Β.

Αν ρ1 ,ρ2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1) , να

βρείτε για ποιες τιμές του μ :
α)

η παράσταση Α  ρ1μ+ρ 2 (μ  ρ1 ) παίρνει το

Σχ έτος 2009 2010
4  x2
x 2

241. Δίνεται η συνάρτηση f  x  
Α)
Β)

Να βρείτε το πεδίο ορισμού της
Να εξετάσετε αν έχει, άξονα συμμετρίας τον

άξονα yy , ή κέντρο συμμετρίας το O  0,0  .
Γ)

Να εξετάσετε αν η ευθεία y  x  3  1 διέρχεται

από το σημείο  1,f  1  

πολύ την τιμή  2
β) οι ευθείες ε 1 : y  ρ12 x  2006 και

242. Δίνεται η παράσταση Α 

ε 2 : y  (27  ρ 22 )x  2007 είναι παράλληλες

236. Έστω η εξίσωση :  8λ-6  x2  8λx  1  0

 1

Α)

Για ποια τιμή του λ η  1 είναι δευτέρου βαθμού;

Β)

Για ποιες τιμές του λ η  1 έχει μία διπλή ρίζα;

3x 2  3x  2
2x2  x  3

α.

Για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση Α

β.

Να απλοποιηθεί η παράσταση Α

γ.

Να λυθεί η ανίσωση Α  1

243. Δίνεται ο πραγματικός αριθμός λ και η εξίσωση

237. Δίνεται η ευθεία ε με εξίσωση ax  y  4 η οποία

x 2   1  λ  x  1  0 , η οποία έχει δύο ρίζες πραγματικές

διέρχεται από το σημείο M(  1, 6) .

και άνισες, τις x1 και x 2

Α)
Να βρεθεί η τιμή του α
Β)
Να βρεθούν τα κοινά σημεία της ευθείας ε με τους
άξονες
Γ)
Να βρεθεί ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας ε
Δ)
Να βρείτε τα κοινά σημεία της ευθείας ε με την

Α)

παραβολή y  x 2 

13
17
x
4
4

238. Δίνεται η συνάρτηση : f  x  

Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία παίρνει τιμές

ο λ
Β)

x 21

Να λύσετε την ανίσωση
 x 22

 1  x1  x 2  2x1  x 2   0 , ως προς λ

x6
x2  x  6

Α)

Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της .

Β)

Να βρεθούν τα σημεία τομής Α , Β της C f με τους

αν

x 1

x2

– (λ – 3 )x + 2 λ – 4 = 0
Α)
Να βρείτε το άθροισμα και το γινόμενο των ριζών
της συναρτήσει του λ
Β) Να βρείτε το λ, ώστε να ισχύει η σχέση :

1
1 1

 ,
ρ1 ρ 2 λ

όπου ρ1 , ρ2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης

240. Δίνονται τα τριώνυμα: P  x   x2  5x  4 ,
2

Q  x   9  x και K  x   x  x  1 .

1
f   και f   2 
2

Να υπολογίσετε την απόσταση των σημείων

  1,f   1 

και

  2,f  2  

239. Δίνεται η εξίσωση:

Να βρείτε μια εξίσωση δευτέρου βαθμού με ρίζες

245. Δίνεται η συνάρτηση f  x  

x 2  16
x2  4x

Α)
Να βρείτε το πεδίο ορισμού της και να
απλοποιήσετε τον τύπο της
Β)

Να λύσετε την εξίσωση f  x   2

Γ)

Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες ισχύει

0  f  x  2

Να λύσετε κάθε μια από τις ανισώσεις: P  x   0 ,

Q  x   0 και K  x   0

Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης

f  x  P  x  

 2
x

Β)

1
τους αριθμούς f   1 και f  
2

Β)

x 1

Να βρείτε τα f  3 , f   1 ,

Γ)

Α)

αν

Α)

άξονες χ΄χ και ψ΄ψ .
Γ)
Να υπολογίσετε την απόσταση ΑΒ .

2

x2

244. Δίνεται η συνάρτηση f  x    1

K  1
Q x

Μ. Παπαγρηγοράκης