You are on page 1of 1

Pertandingan Mengarang Kelas Tahun 4-6

Anjuran:Panitia BM
Tahun 2018

Setiap peserta diberi dua soalan pilihan. Anda hanya perlu jawab SATU soalan sahaja.
Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

1. Jiran tetangga merupakan orang yang sangat penting kepada kita. Ceritakan tentang
jiran kamu.
Atau
2. Kamu sekeluarga telah menziarahi datuk dan nenek di kampung pada hujung
minggu.Tuliskan catatan tentang pengalaman tersebut.

Pertandingan Mengarang Kelas Tahun 4-6


Anjuran:Panitia BM
Tahun 2018

Setiap peserta diberi dua soalan pilihan. Anda hanya perlu jawab SATU soalan sahaja.
Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

1. Jiran tetangga merupakan orang yang sangat penting kepada kita. Ceritakan tentang
jiran kamu.
Atau
2. Kamu sekeluarga telah menziarahi datuk dan nenek di kampung pada hujung
minggu.Tuliskan catatan tentang pengalaman tersebut.

Pertandingan Mengarang Kelas Tahun 4-6


Anjuran:Panitia BM
Tahun 2018

Setiap peserta diberi dua soalan pilihan. Anda hanya perlu jawab SATU soalan sahaja.
Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

1. Jiran tetangga merupakan orang yang sangat penting kepada kita. Ceritakan tentang
jiran kamu.
Atau
2. Kamu sekeluarga telah menziarahi datuk dan nenek di kampung pada hujung
minggu.Tuliskan catatan tentang pengalaman tersebut.

Pertandingan Mengarang Kelas Tahun 4-6


Anjuran:Panitia BM
Tahun 2018

Setiap peserta diberi dua soalan pilihan. Anda hanya perlu jawab SATU soalan sahaja.
Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

1. Jiran tetangga merupakan orang yang sangat penting kepada kita. Ceritakan tentang
jiran kamu.
Atau
2. Kamu sekeluarga telah menziarahi datuk dan nenek di kampung pada hujung
minggu.Tuliskan catatan tentang pengalaman tersebut.