You are on page 1of 100

å rets sv e n ska cykling – vi har gui d e n !

#3:2004

S V E RI GES NYA CYKE LT I D N I N G ! LA N D S VÄG OCH MO UNTA I N BIKE

r äcker 10.000
ru nt vätt e rn ?
sju budget r ace rs i test

b e lla
(g iro d’) ita li a !
vad säger
favo rit e rn a ?

foto s pe cial
fre e ri d e
st e rling lo re n ce

Bäckstedt
m ag nu s
mediapartner

stö rst och fö rst i pa ri s – r ou b a i x

+ t j e j t r a m p sti p s e n f re e r i d e p rofil: thomas va nd
stipsen
ret ro: guld-bernt e lc h o c ker vägen till to p pfo rm?
t est: ga ry fis her cake vä x e lj u stering – du kan ocks å
e xt reme biking series (kan man tävla i fre e r i de?)
erham
nderham

tema spurt: träning och ta kti ktik k m at p l a nen som tar
dig längre krö n i ka: allt vi kan är att dopa oss
å rets svenska
c y kl i n g
Vi har den stör-

42 sta guiden till de
bästa och flesta
motionsloppen, tävlingarna
och eventen i Sverige 2004.
Oavsett om du kör mountain-
bike, landsväg eller freeride –
med Kadens guide får du full
koll på läget.

b ä sta
t j e j t r a m pet kne pe n
Vår expertpanel

56 ger dig tio goda
råd som gör att
nu är han st ö r st
Magnus Bäck-

foto s pecial freeride
du klarar av Tjejtrampet lite
bättre, oavsett om du är ny-
börjare, motionär eller elit-
52 stedt vann Paris–
Roubaix. En
bländande uppvisning i tak-
Vi presenterar en av världens bästa och mest tongi- tjej. Vi lovar! tik, teknik, styrka och vin-

14 vande freeridefotografer – Sterling Lorence. Han
arbetar med några av världens bästa friåkare för att
i ett sinnligt samspel med naturen ta fantastiska bilder. Du ser
narvilja. Läs om hur det
känns att förverkliga en
barndomsdröm.
några av hans bästa i detta nummer.

Innehåll nr 3: 2004
ret ro po rt r ät t et
g u l d - b e r nt
Bernt Johans-

58 son, Guld-Bernt
med hela sven-
ska folket efter OS-guldet
1976, var mycket mer än en
OS-medaljör. Läs Roberto
Vacchis intervju med ett av
våra bästa proffs genom ti-
derna.

e lchock vä g e n
till to p pe n
Vi har testat r äc ker 10. 0 0 0

70 elektroniska
muskelstimula-
ru nt vät t e r n?
Kadens testar

xbs – ext reme biking series
Tävla i freeride? Klart man kan! Det säger Tommy
torer (ett tufft jobb). Två av
de ledande fabrikaten har
granskats. Vad är EMS, vad
74 sju Vättern-
racers för under
10.000 kronor. Vi hittade

64 Johanson, som nu drar igång en riktig downhill-
och freeridecup. Vi har mött mannen som gör alla
friåkare glada, särskilt den som kan titulera sig ”Freerider of
ska man med det till och fun-
kar det verkligen? Kort sagt –
är elchocker varje latmasks
några angenäma överrask-
ningar på vägen (alltså, inte
på vägen) och började ifråga-
the year” i september. väg till toppformen? sätta vår egen maskinpark.

4 | kadens nr 3:2004
Fasta avdelningar

l e da re : En bra dag. Sidan 6. träning – spurt Så gör du för att bli en bätt-
re avslutare. Kadens kan knepen som gör dig
i n s ä nda re : brev från er till oss på sidan 7. till Cipollini bland polarna, sidan 34.

p ro lo g: nyheter, skvaller, prylar, minitester ko stlära: ät och drick dig bät t re. Anna
och en stor läsartävling – vinn grejer på Sjögren förklarar vad som krävs i form av mat
sidan 8. och dryck för att verkligen orka hela vägen. Vi
dig ett förslag på hur du ska planera ditt mat-
vac c h is sidor: bella (giro d’) italia! intag under loppet, slå genast upp sidan 38.
Vi kollar läget med la
crema av de italienska m e kn i n g: vä x e lj u st e r i n g Det är inte svårt att
proffsen – inför det för- justera fram- och bakväxel. Särskilt inte med
sta stora etapploppet för Kadens från-början-till-slut-instruktion. Med
året: Girot. Möt huvudrollsinnehavarna bilder på sidan 68!
Simoni, Petacchioch Bäckstedt samt
f re e r i d e p ro f i l : stjärnorna Diluca och Celestino på sidan 22. m o u nta i n b i ket est : Vi har gett Gary Fisher
thomas Cake en match och hade ett riktigt tårtkalas.
va nd e r h a m Tema: spurt Sidan 84.
Kadens har ta kti ks kolan – spurt Så fort en grupp kom-

88 snackat med en
av världens bästa
freerideåkare. Kolla också in
mer till mål avgörs loppet i en spurt. Så spur-
ten är oerhört viktig att behärska. Roberto
Vacchi har snackat med Glenn Magnusson,
k u lt u r s i d o r na : subversiteter, analys och
konstigheter – kultur helt enkelt. Sidan 94.

Mattias Fredrikssons snygga Sveriges bästa sprinter – om hur han gjorde krö n i ka n : Allt vi kan är att dopa oss. Andreas
bilder. för att hålla huvudet kallt. Sidan 30. Danielsson funderar. Sidan 97.

Kadens är en oberoende tidskrift med syfte Prenumerationer Har du idéer om artiklar eller
Prenumeration ett år, sex nummer, annat är du välkommen att höra
att informera och stimulera svenska folket kostar 249 kron or inom Sverige. av dig till oss.
Kontakta Titeldata för ärenden Vi tar inget ansvar för material vi
till cykelrelaterade levnadsvanor och ett som rör prenumerat i on e r: telefon inte beställt.
ännu roligare liv. kundservice 08-617 23 80. Eller
skriv till Ti teldata AB, Kundtjänst, Eventuell vinstskatt i tävlingar
112 86 Stockholm. anordnade av Kadens betalas av
Kadens ges ut av ROC Media Group vinnaren.
Du kan oc kså prenumerera
och adressändra via
Ansvarig utgivare Formgivning www.prenservice.nu Post- och besöksadress
Ransu Salovaara Paolo Sangregorio, 08-30 40 03 Kadens / ROC Media Group Oy
Medverkande i detta nummer:
ransu@rocsport.com paolo.sangregorio@kadens.se Fiskartorpet
Anders Adamsson, Kalle Bern,
Projektledare Glenn Björklund, Mattias Bygde- Björnnäsbacken 15
a n n o n s fö r s ä lj n i n g 115 42 Stockholm
Andreas Danielsson ståhl, Andreas Danielsson, David
andreas.danielsson@kadens.se Marknadsansvarig annonser Elmfeldt, Mattias Fredriksson, Telefon 08-22 60 91
Lasse Strand Getty Images, Martin Johansson
Chefredaktör redaktion@kadens.se
Tel: 023-79 43 13 Hans Holm, Stefan Larsén, Ster-
Stefan Larsén, 08-22 60 91 www.kadens.se
070-545 25 07 ling Lorence, Doug Pensinger,
stefan.larsen@kadens.se Lars Rønbøg, Fotoreporter Sirotti, www.rocmediagroup.com
lasse.strand@kadens.se
Bild- och webbredaktör Anna Sjögren/O2, Andreas Ström, Copyright Kadens/ROC Media Group Oy
Webb- och butiksannonser Roberto Vacchi, Christian Pondella ISSN 1651-9744
David Elmfeldt, 08-22 60 91
samt cykelsökmotor Stockholm 2004
david.elmfeldt@kadens.se Tack!
Christian Bagge
Glenn Magnusson, Springtime Tryck
Redaktion / Landsvägscykel Tel: 08-22 60 90
Travel, Fredrik Almgren, Luca
Roberto Vacchi 070-633 10 20 Uusi Kivipaino Oy, Finland
Mara, Mats Blomberg, Per Ström-
roberto.vacchi@kadens.se christian.bagge@kadens.se blad, David Marklund, Binnie
Traffic Astvaldsson och Cykloteket samt
Redaktion / Freeride Fiskartorpet,
Christian Bagge Fiskartorpet.
Andreas Ström Kungliga Djurgården
andreas.strom@kadens.se Tel: 08-22 60 90 Omslag
070-633 10 20 Lars Rønbøg plåtade Magnus
christian.bagge@kadens.se Bäckstedt på väg mot segern i
Paris–Roubaix 2004.

kadens nr 3:2004 |5
KadensLedare
En bra dag
drabbades av hade samtliga varit med Ändå ångrar man sig aldrig. Det kan
om, ibland i kombination med skrämsel- vara hemskt blåsigt, stressigt, kallt, job-
gasning precis när man passerar. En van- bigt och smutsigt att cykla. Man sliter och
lig variant, särskilt poppis bland buss- utsätter sig för risker.
chaufförer, är att spruta spolarvätska när Men efteråt känns det så himla bra. Att
man kör om cyklister. Prejningar är så halvligga på sängen, sörpla kaffe, kolla på
vanligt att vi inte ens tog upp det. Flandern runt och vara så trött att man
Läskigast däremot är skrämselomkör- inte får något vettigt gjort. Och inse att det
ningarna; hög hastighet, väldigt nära var värt det.
och gärna hänga på tutan precis vid om- För hur hemskt det än kan vara så ångrar
körningsögonblicket. Jag ska inte ta upp jag aldrig att jag stack ut på cykeln. Jag
er tid med att skriva om hur oerhört dumt mår för bra av det helt enkelt.
det är. Däremot kan jag konstatera två sa- En vecka senare: Jag sitter inne hela da-
ker – det är alltid killar i tjugoårsåldern gen och kollar på Paris–Roubaix och ser
med keps och de kör alltid b m w. Magnus Bäckstedt ta en fantastisk seger.
En halvtimme hemifrån är det så dags Jag cyklar inte en meter.
på riktigt. En skåpbil, med en ung tjej vid Och jag ångrar inte en sekund.
ratten, ser oss och kör ut. Vi bromsar och Jag mår för bra av det helt enkelt.
väjer och gestikulerar, hon rycker på ax- Man blir nöjd.
larna och kör iväg. Vi kan bara skaka på
Man ångrar sig aldrig. huvudena.
Väl hemma börjar jag fundera. Varför

J
ag tänkte berätta om min dag. allt oftast händer samtidigt. En olycka
Det är söndagen den fjärde april och kommer sällan ensam sägs det, men den
jag halvligger i sängen med en stor regeln verkar ju gälla alla sorters jävlig-
kaffe och Flandern runt på TVn. heter. st e fan larsén, chefredaktör
Jag är trött. För några timmar sedan
kom jag hem efter ett pass på smutsiga
vårvägar.
Vi var fyra stycken som gav oss ut i strå- Kadens presenterar:
lande sol. Det var kraftig motvind. En
motvind som, skulle det visa sig, inte Andreas Danielsson
övergav oss under hela turen eftersom
vinden vred sig. Efter 30 minuter började
det regna. Efter en timme insåg jag att a nd reas är en av initiativtagarna till
sadelstolpen hade glidit ner tre centime- Kadens och arbetar som projektledare.
ter. Innan jag kom hem hade jag stannat Under sin aktiva tid har Andreas vunnit
och höjt sadeln ytterligare tre gånger, 75 tävlingar i både landsvägscykel och
innan mitt miniverktyg gick av. MTB. Sin sista säsong gjorde han 1998, då
Första gången jag trodde vi skulle bli tävlandes för italienska laget Casini-Vel-
påkörda var i en korsning i ett bostads- lutex. Idag jobbar han som förbundskap-
område. En bil kom från en sidogata, ten i mountainbikelandslaget och är an-
med väjningsplikt, med mycket hög svarig för Svenska Olympiska Kommit-
fart. Vi nitade, han nitade. Sedan pe- téns satsning på unga mountainbiketa-
kade han finger åt oss, trots att vi bara langer inför OS 2008.
försökte överleva. På fritiden arbetar Andreas med fysio-
Det händer ofta att bilister försöker logiska tester av svenska elitcyklister och ”chefen” som Andreas helst kallar Yng-
skrämmas på det här sättet. Förmodli- sin största passion i livet, musiken. wie.
gen hatar de cyklister. Vilket är förståe- Andreas har spelat gitarr nästan lika Andreas är alltså en kille man lätt får
ligt. Cyklister i Stockholm beter sig i all- länge och mycket som han cyklat. Han mindervärdeskomplex av att umgås med,
mänhet väldigt illa. Inte vi förstås, men driver också ett litet skivbolag som en samtidigt som man har oerhört trevligt i
vardagscyklisterna. hobby. Hetsiga diskussioner ligger nära hans sällskap. Han skriver bland annat
Efter bilincidenten började vi prata om till hands på Kadens redaktion när Yng- om träning och i detta nummer har han
olika sätt bilister jävlas på. Den variant vi wie Malmsteen kommer på tal. Eller skrivit krönikan – läs den på sidan 97.

6 | kadens nr 3:2004
insändare Skriv ett brev – vinn en hjälm!
Skriv kort och koncist, max 800 tecken, om vad du vill som har med cykel att göra. Skicka det
senast den 25e maj till redaktion@kadens.se och skriv Insändare som ämnesrubrik. Vi förbe-
håller oss rätten att redigera insändare. Den bästa insändaren, enligt Kadens redaktion, vin-
ner den här raciga hjälmen från Etto. Den heter Typhoon och kostar cirka 899 kronor i butik.

Keep up the good work
Jag är en snart 39-årig cykelmotionär
som nu under några år följt utvecklin-
gen fram till den tidning som nu heter
Kadens. Vill nu påstå att Ni med denna

Tack för en bra tidning!

Tänkte muntra upp med en liten historia som
från början handlade om en gammal Celtic-
supporter och Henke Larsson, som jag dock
modifierat till mer … hm … cykelmässigt for-
mat.
”Den gamla cykeltifoson hade dött och kom
till himlen. Väl där så sa Sankte Per att han
som belöning för sitt cykelintresse skulle få
bli sportdirektör för himlens eget cykellag.
Han blev eld och lågor när han såg vilka
stjärnor han hade till sitt förfogande: Fausto
Hur trampar man? Coppi, Gino Bartali, Sture Petterson och den nyligen
Äntligen en riktig cykeltidning, tack. Jag anlände Marco Pantani. Alla såg ut precis som i sin
har en fråga som jag aldrig har läst i en glans dagar!
cykeltidning – hur skall man trampa Det var bara en cyklist som for omkring och som
egentligen? han inte kunde placera.
Då menar jag inte hur många varv i Han var tvungen att vända sig till Sankte Per och
minuten utan vilken vinkel ska foten fråga vem den äldre gentlemannen med vitt skägg,
ha? Jag trampar oftast med trampdynan iklädd den gula ledartröjan från Tour de France, var.
och tårna lite snett nedåt, men när or- – Ähh, bry dej inte om honom, sa Sankte Per, det
ken tar slut så trampar jag med hälen där är bara Gud som tror att han är Lance Arm-
nedåt. När jag står upp försöker jag här- strong.”
ma Lance A. med att luta foten nästan a nders johansson, ka r l s ko ga
rakt ner. Hur skall man trampa ?
ro b e rt lundin, inga rö Tack för den! En hjälm kommer på posten!

Lance Armstrongs sätt att trampa är, utifrån cy-
keltradition, inte så rätt och fint. Uppenbarligen
är det effektivt och anledningen till att han vink-
lar fötterna nedåt vid stående cykling sägs vara
för att använda vaderna mindre och lår- och sä-
tesmuskler mer. Detta för att verkningsgraden är
högre i dessa muskler. Huruvida detta stämmer
finns inte några riktiga studier gjorda på. Mitt
råd är att alltid sträva efter att göra cyklingen så
"lätt" som möjligt. Alltså om din kropp upplever
Bästa insändaren
att det är lättare att hålla en hög fart med föt- vann hjälmen. Cy-
terna vinklade åt något håll - så gör det. Det klisten på bilden
enda man får vara beredd på, i en estetiskt vacker har ingenting med
sport som cykling, är glåpord från riktiga cyklister Gud att göra.
som inte upplever din position som äkta (este-
tred.).

kadens nr 3:2004 |7
Minitest Vindtäta undertröjor

Att inte frysa om överkroppen är
viktigt när man cyklar. Nästan all-
tid är det fartvinden eller blåsten
som gör att det blir kallt. Normalt
brukar man sätta på sig mer klä-
der, kanske en jacka, och ofta en
väst. Ibland kan ytterplagg vara
klumpigt och man vill bara ha cy-
keltröja och undertröja, som
sommardagar då det blir lite ky-
ligt framemot kvällen eller vid
tävling. Då kan en undertröja
lo o kin 3density är en ny cy- med vindskydd vara något. Vi har
kelsadel som enligt tillverkaren testat två undertröjor från Craft Gore Riva Craft Pro
ger dubbelt så hög komfort som och Gore. Detta är ett plagg som + snygg, bra passform + skönt stretchigt material i
vanliga gelsadlar. Konstruktionen vi definitivt rekommenderar. Ett + vindtät baksida tröjan
består av gel i tre lager, vilket ska perfekt komplement i cykelklä- – v-ringat är snyggt men i utförs- + går ner baktill
tillåta rörelser i tre dimensioner desgarderoben. körning drar det in – vindskyddet känns påsytt
och öka den stötabsorberande och lite klumpigt
förmågan. LOOKIN 3D finns i sju Cirkapris: 499 kronor – tråkig design
modeller för kvinnor och män Leverantör: Gore Cirkapris: 349 kronor
samt för tre olika åkstilar; Athle- Leverantör: Craft 033-22 58 20
tic, Moderate och Relaxed. Priset www.craft.se
på sadeln är cirka 475 kronor.
Leverantör: Selle Royal
(+39044461100)
info: www.selleroyal.com

Kartbok för
Cykel på Eurosport mountainbikecykling

” nat u rens lekp l ats e r ” är en
Giro d’Italia sänds för sjunde året i rad på Eurosport. Årets ban- kartbok för friluftsliv, särskilt med
sträckning ser ut att vara som gjord för bergspecialisterna med en inriktning på vandring, mountain-
del ordentliga klättringar. Dessutom har vi ju Magnus Bäckstedt som bike, klättring och allt som man
svensk representant. Han kommer försöka vinna intergiro-tävling- gärna ägnar sig åt ute i naturen.
en i år igen. Det blir ett klassiskt lopp med spännande direktsänd- Än så länge har utgivarna kon-
ningar. centrerat sig på södra Götaland,
VM på bana körs i år på våren och även dessa tävlingar sänder men det finns planer på fler områ-
Eurosport. den och böcker. ”Naturens lek-
platser” innehåller 64 sidor topo-
Preliminära sändningar grafiska fuktbeständiga plastkar-
28 april–2 maj: Romandiet runt (direkt) tor i formatet A5 i skala 1:50 000,
8–30 maj: Giro d’Italia (direkt) en översiktskarta samt 16 sidor
17 maj: Världscupen på bana från Melbourne (sammandrag) information om de olika område-
26–31 maj: VM på bana (direkt) na. Kartorna består av ett lös-
14–20 juni: Volta Catalunya (direkt) bladssystem som gör att man kan välja sitt område, plocka ut rätt kar-
ta och sticka iväg och upptäcka. Smart och enkelt.
För exakta sändningstider se www.eurosport.se där du också kan
prenumerera på en skräddarsydd tablå över din favoritsport. Cirkapris 245 kronor
www.playzes.com

8 | kadens nr 3:2004
Kona “Top to bottom
Eliminator” i BikeWorld

s ä s o n gsöppningen fö r Leogangs bikepark i Österrike bjuder på en
spektakulär downhilltävling för alla som vill (och vågar). Stjärnor som
Fabien Barel, Tracy Moseley, Mickael Pascal, Anne-Caroline Chausson,
David Vazquez, Cedric Gracia och många fler kommer att slåss om för-
stapriset på hela 10.000 euros, tillsammans med alla som vill och kan
kvalificera sig.
I och med tävlingen öppnar Bike World Leogang för sin fjärde
säsong. Just denna helg är liftbiljetterna och boendet billigare och det
bjuds på fest, säljs bira och en stor cykelmässa finns att beskåda.
Öppningshelgen är den 20–23 maj. För mer information om
Cookies & Cream boende kontakta Saalfelden Leogangs turistbyrå:
daniela.rainer@sale-touristik.at eller +43 65833422
vå rt favo r i ts ätt at t bli vinterfet, Hägendaz Cookies and Cream- För information om tävlingen kolla in www.bikeworld.at
glass, får nu sommarkonkurrens. Det är Powerbar som lanserar den
nya smaken Cookies & Cream. Powerbar Performance är samman-
satt för att leverera långverkande energi och vara skonsam mot Fler fallhöjdsmeter per dag!
magen. Den har en mycket låg fetthalt samt innehåller vitaminer,
mineraler och essentiella aminosyror för att motverka muskelned- u nder åre äventyrsfestival, 28e juni till 4e juli, kommer WC-liften
brytning och kramp. Precis som glassen då? vara öppen dubbelt så länge (09.00–21.00) under torsdagen till lör-
dagen. En glad nyhet för alla som vill värma upp inför Åre Mountain
Rekommenderat cirkapris: 25 kr Mayhem.
www.powerbar-europe.com Mer info: http://www.aventyrsfestival.se/
Ny olycksförsäkring Cykling på
längden
varje år cykl a r cirka 60.000
människor motionslopp i Sverige.
Varje år skadas dessutom mellan
30–40.000 cyklister i trafiken.
Samtidigt har 40 procent av alla
svenskar ingen olycksfallsförsäk-
ring.
Med den här statistiken som
bakgrund har nu Svenska Cykel- vi cykl ister har ju länge
förbundet tagit fram en olycks- vetat att längdskidåkning passar
fallsförsäkring för cyklister, som bra som ”barmarksträning” för
Ljungskog gör gäller alla situationer och kom-
foto: Magnus Johansson
cyklister. Nu har det visat sig att
en Annika pletterar hemförsäkringarnas ofta bristfälliga skydd vid skador. cykling passar bra som bar-
Försäkringen finns att teckna via www.scf.se och www.sreg.se samt marksträning för längdskidåkare
dubbla vä r l d s m ä sta r i n na n vid olika cykelarrangemang. och förra sommaren tränade
Susanne Ljungskog har fått klar- Tipset! En hemsida som kan vara till nytta för den som råkar ut för därför svenska längdskidland-
tecken av UCI, Internationella en trafikolycka utomlands är www.fevr.org – en organisation som ar- slaget en hel del cykling. Offi-
Cykelunionen, att hon får köra betar med trafiksäkerhetsfrågor, juridisk hjälp vid trafikolyckor med ciell leverantör av cyklar till
mot herreliten på det internatio- mera. svenska längdskidlandslaget,
nella endagsloppet Scandina- genom sin svenska importör
vian Open den åttonde augusti. Duells, är amerikanska Trek.
– Vi är oerhört glada över att Specialized och Deda Innebär det här att vi kommer få
UCI gett oss klartecken att ha gör komfortrör se Lance Armstrong på ett par
med Susanne Ljungskog i herr- Karhu nästa vinter?
tävlingen i Scandinavian Open, den ita l i e n s ka ramrö r sti l lv e r ka re n Dedacciai kommer börja
säger tävlingsledaren Hans tillverka Specializeds Zertz vibrationsdämpningssystem på licens. I
Jönsson. Dedas version kommer teknologin att kallas DAVS, Deda Anti Vibra-
Susanne Ljungskog vill köra tion System, och integreras i deras finaste kolfiber- och aluminium-
herrloppet som förberedelse rörset.
inför OS-linjet den 15 augusti. – Vi insåg potentialen i systemet efter egna tester, säger Dedacci-
– Det blir spännande att se ais VD Luca Locatellli.
vad hon kan prestera. Jag tror Zertzsystemet bygger på elastiska dämpningselement som integre-
det är nyttigt för idrotten att ras i ramrören, i framgafflar och sadelstolpar bland annat. Teknologin
damerna vågar utmana her- finns redan idag på Specializeds
rarna. Inte minst får ju Susanne Sequoia- och Roubaix-modeller.
en bra genomkörare inför OS, Läsartävling!
säger Svenska Cykelförbundets Kolla www.specialized.com för Vilka är de tio
ordförande, Per-Eric Skotthag. mer info. tuffaste backarna i Sverige?
Har du en värstingbacke hemma? En sådan där riktig dräpare som
Varning för är både lång, brant och svår? Backen som får dig att vilja träna mer?
kosttillskott Backen där vem som är nummer ett bland kompisarna avgörs?
Skriv till oss och förklara varför just din backe platsar bland de tio
p roblem med tveksam kvali- tuffaste i Sverige. Beskriv den med max 800 tecken och bifoga gär-
tetskontroll av kosttillskott orsa- na lite hårda fakta som längd, stigning, brantaste partiernas lutning,
kar ofta dopingfall. Det är när- snittlutning … ja, allt som gör en backe till en riktig grymming. Det kan
mast omöjligt att klassificera vara asfalt, grus eller stig, landsväg eller mountainbike.
vissa kosttillskott som säkra. Skicka gärna en bild också. Vi behöver din backnominering senast
Riksidrottsförbundet följer nu den 25:e maj. Skriv till redaktion@kadens.se och ange värsting-
därför WADAs och IOCs exempel backe som ämne.
och varnar för allt användande De tio värstingarna publiceras i nummer 4-2004, ute 22 juni.
av kosttillskott.

10 | kadens nr 3:2004
Minitest Page ASE cykelglasögon

page ti l lv e r ka r sportglasögon
för olika typer av ändamål och
aktiviteter. De här glasögonen
kommer med två par linser, ett
par mörka för sol och ett par lju-
Downhill-klubb sare kontrastglas för dåliga ljus-
i Göteborg! förhållanden. Passformen är klas-
siskt sportglasögonaktig, med en
Den nya cykelklubben 412 Cykel- tajt aeroform samt en liten svettbroms
förening i Göteborg har bildats i överkant så man slipper svid i ögonen.
ur de två klubbarna Göteborgs De sitter lätt och tajt och skyddar väl mot både
Cykeltrialförening och Bamse sol, damm och fartvind. Ett intressant alternativ till
Kramgo Cykling och är registre- betydligt dyrare märkesglasögon.
rad hos Svenska Cykelförbundet.
De flesta medlemmarna utövar Leverantör: Agenta Group, 0522-656890, www.agentagroup.com
trial eller downhill men alla cy- Cirkapris: 495 kronor
klister är välkomna som medlem- www.pagewear.info
mar i klubben.

För mer information se: Teamtrenden
http://412.gride.net
där land s väg är en stor sport existerar
det också en mängd olika team, ibland
sponsrade av företag som egentligen inte har
något med cykelsporten att göra. Tycka vad
man vill om det men de behövs för att spor-
ten ska kunna blomstra upp och nya talanger
få möjlighet att utvecklas. Sen mountainbike
blev en organiserad sport med klubbar och
officiella tävlingar har de sponsrade teamen
etablerat sig även där.
En intressant mountainbikesatsning är
Team MC-Center Univega Sverige. Det är ett
Hjälmförbud renodlat mountainbiketeam b estående av
sex cyklister i olika åldrar och från olika delar
nu gäller samma krav för av landet. I centrum står vinnaren av Svenska Team MC-Center Univega Sverige.
tempohjälmar som för övriga cupen år 2003, Daniel Eriksson.
hjälmar. Hjälmen ska ha en väl Bakom satsningen står Lars ”Lasse” Pers-
skyddande invändig stoppning son, cykelhandlare och teamchef, samt
och vara typgodkänd. Dessa Lenny Persson, Univegaimportör i Sveri-
regler gäller för alla internatio- ge.
nella tävlingar, även i Sverige. På landsvägsidan hittare vi en an-
Men på grund av UCIs sena nan satsning inför 2004. Cykelcity.se
beslut och att det ännu inte har trummat ihop ett starkt lag med
framgått vilka hjälmar som är sikte på Svenska landsvägscupen och
godkända ger Svenska Cykelför- det norska etapploppet Ringerike runt.
bundet dispens för start med Laget består av såväl gamla rävar och
tempohjälm på nationella täv- nya löften – juniormästaren Johan Lind-
lingar under 2004. Internatio- gren, f.d Team Mälarenergiåkaren Mar-
nella regler kommer att till- cus Juneholt, samt elitåkare som Robert
lämpas vid nationella tävlingar i Österling och Anders Gerhardsson bildar
Sverige från och med 2005. stommen i Cykelcity-butikernas lag. Cykelcity.se.

12 | kadens nr 3:2004
h o ne är namnet på Shimanos
Hone ny mountainbikegrupp nya freeride/enduro-grupp som
prismässigt kommer hamna
någonstans mellan LX- och XT-
grupperna. Den nya gruppen,
som hämtar flera innovativa lös-
ningar från Shimanos renodlade
freeridelinje Saint, ska fylla
gapet mellan de rena cross
country-grupperna och Saint.
Vevarna kommer att vara av
Hollowtech II-typ och bakväxeln
får samma infästning på bak-
navets axel som Saint-växeln.
Tanken är att Hone ska utrusta
cyklar med cirka fem till sex
tums slaglängd, och gruppen
ska hålla för mindre droppar och
mildare hopp. Hone kommer
släppas ut på marknaden mot
slutet av 2004.
Mer info och bilder finner du
på www.shimano-europe.com/
cycling/
Sterling Lorence

Ögonblicksfångaren
intervju och text: a nd reas st röm
foto: sterling lo re nc e

Fotografen Sterling Lorence
arbetar i kreativ symbios med
världens bästa friåkare. Han
formar bilderna i ett intrikat
samspel mellan cyklisterna och
naturens former. Sterlings bilder
påverkar hur vi alla ser på
mountainbikecykling som
företeelse.

Namn: Sterling Lorence
Bor: North Vancouver, BC, Kanada
Ålder: 32 år

I Sterling Lorences kamerarygga finner vi utrustning
från Canon: tre analoga och ett digitalt kamerahus,
vidvinkelzoom, normalzoom, en telezoom och ett fast
300 millimeters teleobjektiv. För blixtfoto används tre
Canon 550EX blixtar och fjärrutlösare från Pocket
Wizard.

14 | kadens nr 3:2004
N
är sterling lorence kra-
mar kameragreppet och tryck-
er ned avtryckaren sker något
alldeles speciellt. Ljus ström-
mar in genom linsens glas och ögonblick
fulla av skönhet och harmoni, action och
balans, fryses och fångas.
Dessa magiska bråkdelar av sekunder
av ljus som Sterling Lorence med stor
hängivenhet och målmedvetenhet sam-
lar på sig under strapatser i alltifrån
alpin terräng till ökenlandskap blir till
bilder som hamnar på mountainbiketid-
ningars förstasidor världen över. De fyl-
ler bildgallerier, används i annonser och
på posters som tejpas upp på garageväg-
gar runt om i hela mountainbikevärlden.
Och i och med detta påverkar han hur vi
alla ser på mountainbikecykling som
företeelse.
– Jag trivs i freeridescenens framkant
där talangfulla åkare finner nya, tidi-
gare otänkbara, sätt att använda sina cy-
klar på, berättar den 32-årige kanadensa-
ren och förklarar att drivkraften bakom
hans bildskapande dels kommer från en
vilja att gestalta kreativiteten inom pro-
gressiv friåkning, dels från naturens och
landskapets skönhet.
För det var kärleken till naturen som
satte honom i kontakt med mountain-
biken för många år sedan.
– Storslagna landskap har alltid fångat
Darren Berrecloth, Hanksville, Utah. mitt intresse. Jag började använda
“En av mina absoluta favoritbilder, jag är verk- mountainbiken för att ta mig ut i natu-
ligen nöjd över att ha funnit den här vinkeln.”
ren till vackra platser som jag dokumen-

kadens nr 3:2004 | 15
Thomas Vanderham, Caineville, Utah
“Thomas visar upp sina skills – han är så
smooth …”

terade med min kamera. Naturen är min Den norra kanadensiska västkustens Framtiden finns i bergen
största inspirationskälla, och jag funde- täta vegetation gör ljus till en bristvara. Sterling Lorence vill med sina bilder in-
rar ofta på hur vacker och fantastisk den De spöklika förhållandena är extrema för spirera människor att ta del av den gåva
är, säger han. såväl fotograf som åkare. Men det ser som naturen och bergen är. Det är också i
Sterling Lorence bara som en utmaning bergen som han ser störst potential vad
Vancouver, B.C då han försöker fånga den speciella stäm- gäller friåkningens framtid.
Bergen runt Vancouver i British Colum- ningen i skogen. – Jag tror att skidorter kommer spela en
bia är Sterling Lorences bakgård och det Ett annat favoritställe att jobba på är mycket viktig roll i mountainbikens
är på de tekniska lederna i de fuktiga och Utah, där det nästan surrealistiska, klip- framtid, med parker fulla av spines, cor -
frodiga skogarna på Vancouvers nordliga piga ökenlandskapet och den låga kvälls- ners och hopp. Skidliftar är ett utmärkt
stränder som han föredrar att jobba. Till- solen lämpar sig särskilt bra för freeride- sätt att snabbt och enkelt utnyttja ber-
sammans med bland andra Andrew foto. gets fulla potential. Jag tror att moun-
Shandro, Wade Simmons och Thomas – Många av mina bästa bilder är ett re- tainbikecykling kommer bli ett lika na-
Vanderham. sultat av all tid jag lägger ned på att kart- turligt inslag på skidorterna på somma-
– Jag är bra kompis med många av de lägga bra platser att fota på. Jag cyklar ren som skidåkningen är på vintern. Det
främsta friåkarna. Andrew Shandro är runt i områden som tilltalar mig och till- kommer hjälpa sporten att växa, avslutar
säker och professionell när vi jobbar sammans med åkarna rekar jag linjer. Vi Sterling Lorence.
ihop. Wade Simmons är fantastisk att studerar hur ljuset faller över terrängen,
fota med, hans åkning är otrolig och han bygger hopp och formar in-runs och land- På följande sidor presenterar vi några av
överraskar hela tiden. Thomas Vander- ningar. Sedan väntar vi på det perfekta Sterling Lorences bilder. Titta, njut och
ham har en enorm talang och är oerhört ögonblicket när ljuset är som bäst. Jag låt er inspireras. Och framför allt – känn
smooth i sin åkning och i luften. Han är och åkarna jobbar väldigt nära varandra i efter. Kanske kommer du känna lite av
en bra arvtagare till de lite äldre Sim- denna kreativa process. den energi som ligger bakom de fångade
mons och Shandro, säger Sterling. ögonblicken. 

16 | kadens nr 3:2004
Eric Vandrimmelen, North Shore, BC
“Ett bra ögoblick för svart-vitt.”
Bryce Lamont, North Shore BC
Andrew Shandro x 2, North Shore, BC.

kadens nr 3:2004 | 19
Darren Berrecloth, Utah

20 | kadens nr 3:2004
Darren Berrecloth, Cainville, Utah
“Bilden är tagen under inspelningen av
The Collective.”

kadens nr 3:2004 | 21
VACCHIS sidor

Bella (Giro d’) Italia!
Snygga Giro d’Italia är årets första stora etapplopp. Kadens har snackat hysteriska tifosi med totalfavori-
ten Simoni, skillnaden mellan spurtare och passista veloce med den nya sprinterkungen Petacchi och
blågula intergiro-drömmar med Magnus Bäckstedt.
Bellissimo, säger vi.

text: ro b e rto vac c h i foto: g etty images

D
et är så tätt med folk i de mest leta efter en plats där bord och stolar får grund av en längre tids depression och en
mytomspunna bergen att det plats, där husbilen står stadigt och där överdos kokain.
känns otäckt att titta på tv. parabolen kan riktas mot rätt satellit för Stigningen mäter 12,8 kilometer och
Många springer med cyklis- att kunna följa den del av etappen de inte snittlutningen är 10,2 procent. Den ska
terna och en del vill samtidigt passa på ser på plats. bestigas näst sista dagen, den 29 maj.
att vinka in i TV-kameran. Men de flesta Så har det varit sedan cykelsporten bör- – Jag tror inte den kommer bli avgö-
cyklister älskar massan och deras fanatis- jade använda sig av bergen på 1910-talet. rande. Delsträckan kommer sent i täv-
ka påhejande. Folk blir som tokiga när cyklisterna väl lingen och själva stigningen ligger tidigt
– Vi är fokuserade på uppgiften och li- dyker upp. i etappen. Men givetvis blir den spekta-
tar på att publiken viker undan i tid. Men – Framför allt tror jag att rivaliteten kulär och den kommer att dra folk. Det
ibland blir det otäckt. Som i Tour de Fran- mellan cyklister som Larco Guerra och Al- blir en riktig fest, säger han om Girots
ce i fjol, då kändes det okontrollerat någ- fredo Binda, till att börja med, och senare värstingbacke.
ra gånger i bergen och det är förstås ris- mellan Gino Bartali och Fausto Coppi, Den till banprofilen sett jobbigaste
kabelt för oss, säger den tvåfaldige Giro- har haft betydelse för cykelsporten i detta etappen kommer dagen före Mortirolo.
segraren Gilberto Simoni i Saeco. avseende, säger Simoni om hysterin Man startar i Cles och målgången är den
Första gången man körde Girot enligt kring bergsetapperna. sista uppe bland molnen, nämligen i Bor-
en liknande modell man har idag, med – Det är lång väntan, folk har varit på mio 2000. Innan de ska ta sig upp för att
omkring 20 etapper, var 1935. Ett par år ti- plats sedan dagen innan. Det förekom- köra om etappsegern har de också Passo
digare hade man börjat med bergspris- mer vadslagning och ju närmare cyklis- del Tonale och Passo Gavia att kämpa
tävlingen. Den första vann Alfredo Bin- terna kommer ju större blir nervositeten. mot. På den sistnämnda toppen når kara-
da. Men den som vunnit flest bergspris- När vi väl passerar är förväntningarna vanen Girots högsta punkt, 2.618 meter
tävlingar i historien är Gino Bartali med som högst och publiken formligen explo- över havet. Den högsta toppen årligen
sju stycken. Just dessa bergsgetter har derar. Det är som när favoritlaget gör mål kallas Cima Coppi.
skapat den värsta hysterin kring cykel- i fotboll, det är samma förväntan och – Det blir den tuffaste sträckan, inte
tävlingarna runtom i framförallt södra samma känslor. Publiken älskar det, sä- minst med tanke på Passo Gavia som vi
Europa. Visst är också andra etapper ger Simoni. ska över. Men överhuvudtaget är sista
publiktäta, men inte som i bergen. veckan väldigt hård, till skillnad från i
”I tifosi” måste planera för att bevaka Mortirolo hedrar Pantani fjol. Vilket passar mig bra, avslutar Si-
en bergsetapp. De som vind för våg åker Det finns fler klassiska stigningar i årets moni som gillar årets Girosträckning
till en avgörande stigning kommer an- upplaga av Giro d’Italia. Den brantaste är skarpt.
tingen inte upp eller så hittar de en plats Passo del Mortirolo som kommer att kal-
som experterna vet är värdelös att följa las Cima Pantani för att hedra ”Il Pirata” Petacchi årets icke-sprinter?
loppet från. De som kan det här måste som tragiskt gick ur tiden i februari på Som alltid finns också utrymme för

22 | kadens nr 3:2004
Kungen är död … … leve kungen! Tar Petacchi över tronen? Mortitolostigningen kallas Cima Pantani för
att hedra den nyligen bortgångne hjälten.

Simoni satsar på totalsegern. Bäckstedt satsar på etappvinst.

spurtkanonerna. Dessa cyklister har ald- alister. På bara två av tio världscuplopp en specialist som (Robbie) McEwen och
rig haft samma status som bergsspecia- har de kapacitet att vinna (Milano-Sanre- (Mario) Cipollini. Jag vann exempelvis en
lister. Deras kapacitet har också förän- mo och Paris-Tours) och på etapploppen etapp i Marostica ifjol med tre ganska
drats med åren. Den som förr i tiden var ska det vara i stort sett helt slätt för att de skapliga backar på slutet. I spurten var
en spurtspecialist kunde också placera ska ha en chans. Lägg därtill att de inte det bara 40 man kvar varav ingen specia-
sig bland de bästa i de stora etapploppen. kan ta vind mer än under de 300 sista me- list. Därför ser jag mig mer som en ”pas-
Ett par sådana cyklister är Rik van Steen- terna, annars får de det svårt. sista veloce” (snabb slätåkare), säger han
bergen och Freddy Maertens. Med Fassa Bortolos stjärna Alessandro bestämt.
Förutom att van Steenbergen vann 270 Petacchi är det annorlunda. Han vann På frågan vem som är hans största rival
tävlingar så var han också tvåa på Tour de ifjol sex etapper på Girot, fyra på Tour de svarar han snabbt:
France 1951. Maertens är den senaste France och fem på Vuelta a España, samt- – Ingen mer än någon annan. Jag anser
spurtspecialisten att köra starkt i ett stort liga i spurter. Och trots att Petacchi av att alla konkurrenter ska kontrolleras.
etapplopp. På Vuelta a España 1977 körde många experter nämns som den främste Det beror ju också på hur avslutningen
han hem 13 etapper av 20 möjliga och spurtaren idag ser han sig själv inte som ser ut, från etapp till etapp, fortsätter Pe-
med det vann han också totalt. någon renodlad sprinter. tacchi.
Idag är spurtarna mer renodlade speci- – Jag framhåller alltjämt att jag inte är I övrigt anser han att årets Italien runt

kadens nr 3:2004 | 23
har en bra mix av etapper, men att sista Tack vare att han loppet igenom var upp- ano, via bland annat kustvägar och vin-
veckan kanske är väl tuff för hans smak. backad av stallkamraterna kunde Mag- gårdar, gastronomiska topporter och kul-
Fyra bergsetapper i rad innan den presti- nus till slut ta en av de fyra tröjor man turella centrum, släta spurtvägar och
gefyllda sista etappen med målgång i kan vinna i Girot, nämligen den blå slingrande bergspass.
Milano. spurttröjan – Intergirotröjan. Det vattnas i munnen av bara tanken.
– De hade kunnat lägga ytterligare en – Det är inte en tävling jag på förhand Petacchi, Simoni och Bäckstedt är
lättare etapp i sista veckan. Annars gillar tänker på men får jag en bra start så ska redo. Jag är redo.
jag årets sträckning där jag framförallt jag försöka satsa på den igen, säger han Är ni? 
hoppas kunna vinna i Pontremoli efter- Intergirotävlingar är inte vanligt före-
som det är ganska nära hem, säger han. kommande. Det går ut på att vara bland
Hans program var extremt tufft ifjol då de sex främsta vid spurtpriset och där- g iro d’ita lia fa kta
han startade i alla de tre största etapp- med ta bonussekunder. Den cyklist som
loppen. Inte minst mentalt blir det på- skaffat sig flest bonussekunder under de
Datum: 8–30 maj 2004
frestande men det är inget han är rädd för tre veckorna vinner tävlingen. Det är oer- Antal etapper: 21 (inklusive prolog) varav tre med
att göra om. hört krävande. målgång uppför
– Huruvida jag kommer att köra Vuel- Just att det är de sex främsta som får bo- Distans: 3 435 kilometer
Total höjdskillnad: 18 500 meter
tan i år vet jag inte. Men till att börja med nussekunder gör att det blir väldigt in-
Ledartröjor: Rosa – totalledaren, cyklamen –
koncentrerar jag mig på Giro d’Italia och tensivt och ibland går det lika fort som för poängtävlingen, grön – bergspristävlingen, blå –
Tour de France där jag hoppas kunna häv- en etappseger, säger Bäckstedt som just Intergirotävlingen.
da mig igen, avslutar Petacchi, som ock- har en etappseger som mål i den 87:e upp- Bonussekunder: vid Intergiro-spurten 6 – 4 – 2
sekunder och vid målgång 20 – 12 – 8
så önskar vara en av fem italienare på OS lagan av Giro d’Italia.
Total prissumma: 1 350 000 Euro
i Aten. Antal cyklister: 20 lag med respektive 9 cyklister i
Från början till slut varje, totalt 180 deltagare
Bäckstedt vill ha blå tröjan Girot har en lång och fascinerande histo- Deltagande lag:
Alessio – Bianchi, Italien
Utöver bergs- och spurtspecialister finns ria som sträcker sig från 1909 till idag
Aqua & Sapone – Caffè Mokambo, Italien
förstås också cyklister med andra kvalite- med avbrott endast för de två världskri- Ceramiche Panaria – Margres, Italien
ter. Tempoåkare, attackvilliga och allsi- gen. Den första upplagan kördes över åtta Chocolate Jacques – Wincor Noxdorf, Belgien
diga cyklister kommer att satsa för fullt etapper men man hann cykla nära 250 Colombia – Selle Italia, Colombia
Comunidad Valenciana – Kelme, Spanien
när tillfälle ges. För ”tempohästarna” mil. Vägarna var förstås svårforcerade De Nardi, Italien
finns dock bara en chans i årets Giro d’I- och att cyklisterna på tvåväxlade hojar Domina Vacanze, Italien
talia förutom prologen. Däremot är det lyckades ta sig fram och igenom alla kilo- Fassa Bortolo, Italien
Fdjeux.com, Frankrike
många sträckor som egentligen alla del- meter gav hjältestatus.
Formaggi Pinzolo Fiavé, Italien
tagare har chans att vinna. Detta har på något sätt etsat sig fast Gerolsteiner, Tyskland
En av de som kommer att försöka är hos åskådarna, trots att vägarna idag till Lampre, Italien
Magnus Bäckstedt i Alessio-Bianchi. Han stor del är parkett jämfört med för 100 år Landbouwkrediet – Colnago, Belgien
Lotto – Domo, Belgien
kan både spurta och köra tempo, dess- sedan och att cyklarna blir mer och mer
Phonak Hearing Systems, Schweiz
utom är han aldrig främmande för att sofistikerade och lätthanterliga. Lägg Saeco, Italien
försöka pipa iväg i en mindre grupp. därtill att etapperna är mycket kortare än Saunier Duval – Prodir, Spanien
– Blir det läge att attackera så gör jag dåtidens. Tenax, Italien
Vini Caldirola – Nobili Rubinetterie, Italien
det, blir det sprint så sprintar jag och har Med det sagt ska förstås inte dagens
jag en bra dag kan jag satsa på tempot el- cyklister nedvärderas, strapatserna är
ler prologen. Jag har en fördel av att jag likväl tuffa med etapper nästintill varje g iro d’ita lia stati stik
kan vara med på det mesta. Utom i ber- dag i tre veckor och snitthastigheter som
gen då, säger 89-kilos bjässen skämt- är nästan det dubbla.
Flest etappsegrar: Mario Cipollini, 42 stycken
samt. Det vackraste av etapplopp avgörs alltså Flest etappsegrar under samma upplaga: Alfre-
Bäckstedt gjorde succé på Girot ifjol. den 8 till 30 maj mellan Genua och Mil- do Binda 1927, 12 etapper av 15
Yngsta segraren: Fausto Coppi 1940, 20 år
Äldsta segraren: Fiorenzo Magni 1955, 35 år
Minsta segermarginal: Fiorenzo Magni över Ezio
a lla sv e n ska eta pp s eg r a r : Cecchi 1948, 11 sekunder
Största segermarginal: Alfonso Calzolari över
Pierino Albini, 1 timme 5 minuter och 26 sekunder
Namn År Etapp Start & mål 2:a 3:a (81 startade och bara 8 tog sig i mål). 1914.
Gösta Pettersson 1972 7 Cosenza-Catanzaro, 151 km Eddy Merckx Miguel Maria Lasa Flest dagar i rosa ledartröja: Eddy Merckx, 77
Bernt Johansson 1979 11 La Spezia-Voghera, 212 km Silvano Contini Godi Schmutz etapper
Bernt Johansson 1979 14 Meda-Bosco Chiesanuova Francesco Moser Knut Knudsen Snabbaste prologen: Rik Verbrugghe 2001, 7,6
Tommy Prim 1980 15 Roccaraso-Teramo, 194 km Juan Fernandez Giovanni Mantovani kilometer med 58.874 km/h
Alf Segersäll 1983 12 Piterasanta-Reggio Emilia, 180 km Giuseppe Saronni Pierino Gavazzi Snabbaste tempoetappen: Alex Zülle 1998, 40
Glenn Magnusson 1996 2 Elefsina-Nafpaktos, 235 km Stefan Zanini Angel Edo kilometer med 53.771 km/h
Glenn Magnusson 1997 13 Varazze-Cuneo, 150 km Mirko Rossato Mario Cipollini Snabbaste linjeetappen: Mario Cipollini 1997, 128
Glenn Magnusson 1998 9 Foggia-Vasto, 169 km Silvio Martinello Mario Cipollini kilometer med 48.521 km/h

24 | kadens nr 3:2004
Danilo Di Luca och Mirko Celestino är två av de mest intressanta
italienska cyklisterna i det stjärnspäckade Saecostallet. Två helt olika
personligheter med vitt skilda ambitioner.

text: st e fan larsén foto: david elmfe l d t

Sen start för Blyger och kloker

Danilo är blyg … … och Mirko spår väder.

V
i träffas på Saecos träningsläger italiensk cykels mest uppburna stjärnor. Di Luca har länge setts som den nästa
söder om Rom. Innan intervjun Raka motsatsen är Mirko Celestino, ran- stora cyklisten, men har inte riktigt
möter vi en italiensk kollega som kad som en av Italiens bästa endags- l yc k ats leva upp till fö rväntningarna.
när han får höra att vi ska inter- cyklister med världscupsegrar och regel- Han har briljerat på etapper i Girot och
vjua Di Luca genast skakar på huvudet. bundna framträdanden i landslaget, la hävd at sig väl på kortare etapplopp, men
Han ondgör sig över hur svårt det är att få squadra azzura. En direkt, nyfiken och inte fått det där genomslaget alla vä n t at
ur honom något och varnar oss för hans pratglad snubbe som gärna delar med sig på.
ökända blyghet. av sina kunskaper och åsikter. Som att I år är siktet framför allt inställt på en
Det är tur, för annars hade vi nog tagit det är smart att åka mot vinden om det är etappvinst i Tour de France, men sen vill
Di Lucas undvikande sätt som arrogans dåligt väder, då passerar regnet fortare än han mer med karriären.
eller primadonnafasoner. Men det hand- om man försöker åka ifrån det. Se där, en – Jag vill försöka vinna Giro d’Italia i
lar alltså helt enkelt om blyghet. Blyg får livsvisdom från en av Italiens bästa cy- framtiden. Jag vet att jag har kapacite-
man förstås vara, även om man är en av klister. ten, det har mina tidigare resultat visat,

26 | kadens nr 3:2004
säger den före detta Baby-Girotvinnaren – Jag har också arbetat på min position Danilo. Senast han körde var han 24 år, så
Di Luca. på tempocykeln, vi har bland annat för- han har utvecklats avsevärt sedan dess.
Baby-Girot är amatörversionen av Gi- längt tempostyret något Men världsmästerskapen är och har all-
rot. Seger där brukar skvallra om kom- Han tränar tempo en gång per vecka, tid varit större i cykel.
mande storheters kapacitet. på sin tempocykel. Både för att förbättra – VM är viktigare. I friidrott är det tvärt-
– Jag vann med ett litet lag och som åkpositionen, men också för att vänja om, men cyklister sätter större värde på
ganska ung cyklist, så med rätt uppback- musklerna vid den annorlunda sittställ- världsmästartröjan än ett OS-guld, säger
ning och upplägg är allt möjligt. Men ningen och för att lära sig cykelns geome- Di Luca.
Saecostallet måste struktureras annor- tri.
lunda jämfört med idag om det ska vara Att vinna Touren däremot är svårare. Regn-Mirko
möjligt. Andra cyklister måste köpas in Han menar att det är ett annorlunda Mirko Celestino har samma tävlingspro-
som bara fokuserar på Girots totalseger, lopp, med framför allt längre tempolopp. gram som Di Luca, men är en cyklist med
säger han. Han ser inte sig själv som Lance Arm- en helt annan karaktär. Di Luca menar
Det måste till mer erkänner han. Han strongs utmanare. sig ha bättre spurt, framför allt avslutet,
blir äldre och ser sig mogna till etapp- Han är oslagbar i Touren. Det fokus och vara jämnare på etapplopp än sin kol-
loppsvinnare. Först blir det världscupen, han har … det är det som krävs för att lega. Och det är något som Mirko Celest-
sedan Girot efter 28–29 års ålder. kunna prestera det han gör år efter år. ino håller med om. Ändå har de delvis
Han kommer att vinna en sjätte gång samma mål.
Smekmånad försenade även om han inte kör de sena vårklassi- Celestino vill också gärna vinna VM el-
Men han har inte haft en flygande start kerna som han brukar. Och Ullrich blir ler världscupen – men mest för att han
på säsongen. På grund av giftermål och tvåa igen, tro mig. Han är alltid tjock och vill ha en vit cykel. Cykeltillverkarna le-
följande smekmånad kom träningen i dålig form i januari, men det betyder vererar sina cyklar till världsmästare i
igång senare. Annars är uppläget som ti- inget, säger Di Luca och ler nästan. regnbågsstripad vit version på löpande
digare, med något mer fokus på tempo- Han menar att det är bra om Lance vin- band. Allt för uppmärksamheten. En vit
loppsträning. Tempo är ju en disciplin ner en sjätte Tour, för då lägger han troli- cykel som matchar den vita världsmä-
man måste behärska om man vill vinna gen av vilket öppnar upp för fler cyklister. startröjan (och allt annat man kan göra
ett av de tre stora etapploppen. OS är förstås en intressant tävling för vitt med regnbågsfärgerna på) står alltså

kadens nr 3:2004 | 27
”VM är viktigare. I friidrott är det tvärtom, men cyklister sätter ”Celestino vill också gärna vinna
större värde på världsmästartröjan än ett OS-guld, säger Di Luca.” VM eller världscupen – men mest
för att han vill ha en vit cykel.”

högt upp på Celestinos lista. Liksom en dan i höstas i Rom för att se vilka som ska riskerna, valde han också bort Paris-Rou-
annan vit tröja. åka i Aten, säger Mirko. baix i år.
– Jag satsar på världscupen i år. Särskilt – Det är helt enkelt för farligt och sliter
Flandern runt är en tävling jag gillar Dålig återhämtning alldeles för mycket på kroppen. Det är
mycket, säger Mirko Celestino. En annan, och inte helt oviktig anled- inte värt riskerna, krascherna och ska-
Anledningen, menar han, ligger i lop- ning, till regntränandet är att även Ce- dorna.
pets skoningslösa urgallringsprocess – lestino kom igång sent. Han tillbringade Annars är det förstås VM som är störst,
det är bara de starkaste som är kvar i täten vintern med att åka mycket skidor, både särskilt för en endagsåkare som Celest-
när man börjar närma sig slutet. De korta utför, längd och offpist med bland annat ino. Chansen att vinna finns, men då
men stenhårda backarna och dåliga vä- Simoni. En positiv bieffekt av det lugnare måste det italienska laget fungera bätt-
garna kräver sina cyklister. liv som sonen, nu sju månader, införde i re.
– Jag gillar det, det ska vara svårt och och med sin ankomst. – Nu är det tolv ledare och inget lag.
hårt. Man tvingas ta risker och köra tek- Men det är alltså inte etapplopp som är Om alla kör för ett gemensamt mål och
niskt. Jag kör gärna mountainbike också. Celestinos styrka. Han återhämtar sig inte för sig själva kan vi vinna VM igen,
Efter Lombardiet runt i fjol körde jag bara alldeles för dåligt menar han och beskri- säger han.
mountainbike, träning och tävling, i två ver mycket målande, med en gest, hur Det är den där vita cykeln som lockar
månader, säger Celestino. sliten han är efter ett världscuplopp. tror vi.
Han trivs helt enkelt när det är lite – Det är världscuploppen som är intres- Efter intervjun, medan Di Luca och vår
kärvt. Ett påstående som får uppback- santa för mig. Med vårt lag kan vi, jag fotograf David jämför klockor, står vi
ning nästa dag när han är den enda som och Di Luca, verkligen vinna flera lopp utanför hotellet en stund. Celestino tit-
ger sig ut i ösregnet, som han hade förut- tillsammans. Särskilt med Pieri och Maz- tar upp mot himlen, över vilken det jagar
sett, för ett pass i bergen. På med stänk- zoleni, som ersätter Astarloa och Sacchi, illavarslande gråa molntussar.
skärmen och iväg medan resten av laget har vi ett komplett team. Pieri är perfekt – I morgon blir det bra väder, säger han
ligger på rummet och slappar. för vårklassikerna och Mazzoleni kör ofta och garvar högt innan han tar i hand och
Den disciplinen har gett resultat. bra på Lombardiet runt till exempel. önskar oss god natt.
– I fjol var jag mycket jämn, med flera – Men det är hårt att köra världscup- Då var vi inte helt säkra på vad han me-
topp-placeringar på världscuploppen. lopp, jag kan inte cykla på ett par dagar ef- nade, vädergurun Celestino.
Det gjorde att jag togs ut i den 20 man sto- ter en tävling. Jag är helt slut, säger han. Men nu vet vi. 
ra OS-truppen. Vi började med tester re- Av den anledningen, och för de stora

28 | kadens nr 3:2004
da n i lo di lu c a 2a Coppa Agostoni
2a Giro del Lazio
Lag: Saeco 3a G.P. Harelbeke
Från: Spoltore, Italien 1999
Född: andra januari 1976 1a Lombardiet runt världscup
UCI-ranking: 16 (11 april 04) 1a Hamburg Cyclassics världscup
Proffsegrar: 26 1a Coppa Placci
Proffs sedan: 1998 2a Japan Cup
4a Italienska mästerskapen
Viktigaste resultaten som proffs 2000
1999 2a Trofeo Pantalica
1a etapp Giro D’Abruzzo 3a Giro del Lazio
2a Lombardiet runt 3a Giro dell'Emilia
2000 2001
1a etapp Giro D’Italia 1a Trofeo Laigueglia
2a totalt Baskien runt 1a Tre Valli Varesine
2001 1a Milano-Torino
1a etapp Giro D’Italia 2002
1a totalt Giro D’Abruzzo 1a etapp Brixia Tour
1a Lombardiet runt världscup 2a totalt Brixia Tour
2002 4a Liège-Bastogne-Liège världscup
1a två etapper Tirreno-Adriatico 2003
1a etapp Spanien runt 1a Settimana Intern. Coppi e Bartali
2003 1a Milan–Turin
1a etapp Tirreno-Adriatico 2a G.P. Chiasso
1a Coppa Placci 2a Milano –Sanremo världscup
3a San Sebastian världscup 5a Hew Cyclassics Hamburg världscup
3a Amstel Goldrace världscup 2004
2004 1a etapp Settimana Ciclistica Interna-
1a etapp Vuelta Murcia zionale Coppi & Bartali
2a totalt Settimana Ciclistica Interna-
zionale Coppi & Bartali
mirko ce le sti n o

Lag: Saeco
Från: Albenga, Italien
Född: 19:e mars 1974
UCI-ranking: 24 (11 april 04)
Proffsegrar: 13
Proffs sedan: 1996

Viktigaste resultaten som proffs:
1997
6a Milano–Sanremo världscup
1998
1a Giro dell'Emilia
1a etapp Regio Tour och totalt
2a Coppa Placci
Sprinter – taktikSKoLAN

en hektisk tillvaro Tema: Spurt

Oftast avgörs tävlingar mellan
två eller flera cyklister. Därför
är spurten oerhört viktig att
bemästra. En konst som handlar
om fysiska anlag, mental styrka,
mycket mod och vansinniga
hastigheter.
Sveriges bästa spurtare genom
tiderna, Glenn Magnusson,
förklarar läget för oss.

text: ro b e rto vacchi
foto: david elmfe l d t,
foto re po rter serot ti

D
et mest fascinerande och spek-
takulära inom cykelsporten är
de fartfyllda, delvis farliga,
stora klungspurterna. Det ser
mest ut som om hela gänget trampar för
fullt utan någon annan tanke än att
hinna först till mållinjen.
Verkligheten är något helt annat. De
allra flesta av de femtio–sextio första i
klungan med tio kilometer kvar till mål
finns där för att backa upp lagets bästa
spurtare. För att få reda på hur det går
till har vi tagit hjälp av Glenn Magnus-
son, Sveriges bästa spurtare genom ti-
derna. Han har bland annat tre etapp-
segrar i Giro d’Italia och en nionde plats
på VM i San Sebastian 1997 på sin merit-
lista.
Glenn Magnusson har alltid varit na-
turligt snabb och under alla år främst an-
vänt spurten för att avgöra tävlingar.
– Det har alltid gått bra att spurta och
steget över till proffsvärlden blev faktiskt
inte så tufft. Också som amatör kom jag
mer till min rätt när spurterna föregicks av
långa tävlingar, gärna i värme, säger han.
Glenn Magnusson insåg alltså ganska
tidigt i proffskarriären att här fanns ett
Det är bråttom till linjen. vinnande vapen som han skulle kunna

30 | kadens nr 3:2004
utnyttja och utveckla, nämligen spurten.
– Jag hade tvekat lite som amatör. När
jag blev proffs insåg jag att jag kunde
spurta bra. Målet blev att slå Mario Cipol-
lini. Det var vad jag levde för till mångt
och mycket i början, säger han.
Första gången han lyckades spurtslå
Cipollini var på Giro d’Italias 14:e etapp
1997 som han vann med ”Lejonkungen”
på tredje plats. Han gjorde om det flera
gånger, bland annat genom segern på
den nionde etappen i Girot 1998, återigen
med Cipollini som trea.
Magnusson tycker att karisman är det
som karaktäriserar en bra spurtare.
– Det innefattar ganska mycket. Men
framförallt att våga ta lite risker och att
klara av att det är så tufft utan att för den
delen vara ”ful”, säger han.
Glenn Magnusson tar hem etappen framför bland andra Mario Cipollini (Giro d’Italia 1998).
Förberedelserna
En spurtare tränar inte så mycket annor- att växa så mycket. Jag skaffade mig mer terna emot sig. Jag hade som regel att
lunda än cyklister med andra kvaliteter. styrka utan att bli tung och otymplig, spurta trots att jag satt i en klunga som
Grundträningen är densamma med menar han. inte hade med segern att göra, berättar
många träningsmil. Men vintertid pas- Att träna rena spurter bland proffsen är Magnusson.
sade Magnusson på att, förutom att sam- något som emellertid är sällan förekom- Det närmaste man kan komma en täv-
la på sig många mil i benen, träna styr- mande. lingssituations fart är träning bakom
ka. – Bästa sättet att träna spurter är för- motorcykel, så kallad pace. Enligt Mag-
– Det passade mig bra eftersom jag har stås på tävling. Där har man farten och nusson är det generellt sett mest spurtare
ganska små muskler som inte tenderar milen i benen och inte minst konkurren- som kör pace.
– Man får in känslan av att köra fort vil-
ket är det viktigaste. Man kan utnyttja
denna träningsform på många olika sätt,
Har du fysiken? berättar han.
Dels genom att successivt öka farten
Man skulle kunna tro att man måste vara stor och stark för att bli en synnerligen bra spur- och sedan försöka ta sig förbi motorfordo-
tare. Riktigt så är det inte. net. Dels också genom att ligga i 70 kilo-
Talang betyder mycket. Många har en medfödd talang för att spurta medan andra tving- meter i timmen och därefter gå ut för att
as träna upp spurtförmågan. Om man är lång, kort eller mittemellan har däremot inte någon ta lite vind som man många gånger mås-
större betydelse. te göra under tävling.
Uthållighet och snabbhet krävs. Även om du tävlar på en betydligt lägre nivå ska ändå ett
antal mil avverkas innan du når spurten. Det är en fördel om man finns kvar bland de första Skarpt läge
när spurten väl dras igång. Inte alldeles självfallet då tävlingarna sällan är kortare än 100 kilo- Att som spurtare själv kunna bestämma
meter för damer och 170 för herrar. vilka hjälpryttare man ska ha i laget före-
Den typiske superspurtaren har ofta lite grövre dimensionerade ben och är mycket explo- kommer inte alls i samma utsträckning
siv. Även överkroppen brukar vara betydligt mer tilltagen hos spurtare i jämförelse med till som tidigare. Kommersiella krafter styr
exempel bergscyklister. Med rätt kropp och rätt fysik kommer man ganska långt i en spurt. det mesta och man får oftast göra det bäs-
ta av situationen med de lagkamrater
man har. Om man nu inte heter Mario

kadens nr 3:2004 | 31
”Bästa sättet att träna spurter
är förstås på tävling. Där har Glenn Magnusson
man farten och milen i benen
om vad som krävs för att bli spurtare:
och inte minst konkurrenterna
emot sig. Jag hade som regel
att spurta trots att jag satt i en
klunga som inte hade med
segern att göra.”
Glenn Magnusson

Cipollini. Det är inte många spurtare
som liksom Cipollini har det beryktade
”tåget” som spårar åt honom de sista
kilometerna in mot mål.
– Det är inte många som vill ha en lik-
nande uppbackning heller. Det är klart
att det är bra när allt fungerar men man
får som spurtare en enorm press på sig
när så många finns tillhands för att hjäl-
pa en, säger Glenn.
Vilken strategi man lägger upp för en
tävling beror på många olika faktorer.
Vad är det för typ av tävling? Vad är det för
väder? Hur ser avslutningen ut, är det
mycket svängar på slutet eller en lång Glenn Magnusson vinner den 14:e etappen i Girot 1997, före bland andra Mario Cipollini (t.v.).
raksträcka? Vilka är konkurrenterna i en
eventuell spurt och vad är dom bäst på?
Hur ska jag uppnå ett optimalt vinnarlä- Fysisk styrka:
ge? ”Att ha fysiken för distansen, farten och kapaciteten att dra de utväxlingar som erfordras för
När man bestämt sig för en grundtak- att kunna vara med och spurta i 70 kilometer i timmen.”
tik gäller det att under hela tävlingen
göra rätt saker, både som individ och lag Mental styrka:
betraktat. ”Michael Jonsson har sagt att man ska vara mentalt tänd men fysiskt avspänd. En spurt för-
– För en spurtare är det viktigt att laget bereder man mentalt in i sista detalj och när man väl spurtar så ska man ösa ur kraften utan
först och främst skyddar en från vinden. att behöva tänka så mycket. Därför kan man spurta avslappnat fysiskt men med en enorm
Man måste spara så mycket kraft som mental anspänning, det ger bäst resultat. Den mentala styrkan är kanske den viktigaste
möjligt till de sista 300 meterna helt en- egenskapen eftersom man inte kan bli en bra spurtare blott på god fysik.”
kelt, säger Glenn.
Tävlingar där spurtare har chansen att Tekniken:
vinna är oerhört tuffa på slutet. De sista ”Att kunna behärska cykeln så bra att man tack vare det kan spara energi till spurten.”
fem milen går ofta med en snitthastighet
över 50 kilometer i timmen. De sista tio Timingen:
kilometerna är det en ständig kamp om ”Att från när uppdraget börjar göra allt rätt vid rätt tidpunkt ända fram till mållinjen.”
placeringarna. De sista tre kilometerna
ska man försöka hitta den bästa rullen, Våghalsighet:
den bästa positionen. De sista 200 me- ”Jag hade exempelvis som regel att aldrig ha fingrarna på bromshandtagen under de sista
terna ska man ha en extremt hög mental kilometerna, en inbromsning och loppet kunde vara kört.”
anspänning och samtidigt vara fysiskt
avspänd. I 70 kilometer i timmen. Koncentration:
– När allt faller på plats känner man ”Att sista biten mot mål åka som i en smal tunnel, alla yttre faktorer som helikopterljud, spe-
inte loppets storhet. Allt runtomkring är aker, skrikande konkurrenter och publik måste stängas ute. När man får till det är känslan
bortkopplat. Men när man skär mållin- underbar.”
jen som segrare är man euforisk och tro-
ligtvis det närmaste paradiset man kan
komma, avslutar Glenn Magnusson. 

32 | kadens nr 3:2004
Konsten att lyckas i en spurt taktikSKoLAN
Tema: Spurt
text: a nders ada m s s o n vind för att hinna passera sina motstån- ”Att utnyttja sina kompisar är
dare och hålla undan till mållinjen.
ett tungt ansvar för den

D
e cyklister som vinner de stora Spurtarna är oerhört medvetna om hur
klungspurterna är ofta tak- länge de kan ligga i spets utan att förlora enskilde spurtaren. Om man
tiskt drivna och har en hög ka- tempo. Trots detta tvingas man ofta misslyckas har man bränt ut
pacitet att hålla ett högt tem- chansa eftersom man sällan får den opti-
po och placera sig bra. Det viktigaste för mala positionen inför avslutningen. Det-
sina lagkompisar till ingen
dessa spurtkanoner är att under den av- ta i sin tur beroende på att något annat nytta.”
slutande milen inte behöva ta vind, det lag lyckats bättre i uppdraget.
vill säga att alltid ha lä bakom sina lag- Att få ett perfekt uppdrag hänger myck-
kamrater eller andra cyklister. För att kla- et på hur spurtaren kan disponera och
ra detta måste man vara tekniskt skicklig styra uppdragarna. Den cyklist som de se- sina lagkompisar till ingen nytta. Av just
på cykeln, dessutom krävs en hel del mod naste tio åren varit överlägst bäst på detta den anledningen finns det duktiga spur-
förutom styrka. är naturligtvis Mario Cipollini. Den se- tare som inte vill ha något eget uppdrag
Att försöka etablera sig som spurtare på naste säsongen överglänstes han dock av utan helt enkelt väljer att snylta på kon-
denna typ av etapper kräver erfarenhet Alessandro Petacchi och hans lag Fassa kurrenternas uppdrag.
och status. En ny professionell cyklist blir Bortolo. Spurt i mindre grupper ställer lite and-
ett lätt byte för de etablerade, som har re- Det kan tyckas enkelt att styra ett lag i ra krav på spurtaren. Exempelvis måste
spekt för varandra och inte gärna släpper de stora spurterna. Men det är i själva ver- man i små grupper vara bättre i accelera-
in nykomlingar i deras tysta överenskom- ket något av det svåraste som finns. Att tionsfasen. Detta gäller än mer om det
melser. När det drar ihop sig, låt säga de dessutom utnyttja sina kompisar är ett bara är två cyklister som skall göra upp
sista 500 meterna, är det den enskilde cy- tungt ansvar för den enskilde spurtaren. om segern. Men även här gäller det att ha
klisten som måste bedöma när han ska ta Om man misslyckas har man bränt ut så mycket kraft sparat som möjligt. 
Spurten – del för del

träning
Spurta bättre tema: spurt
text: a nd reas danielsson och glenn björkl u nd foto: david elmfe l d t

Att spurta handlar om fysikaliska relationer och kemiska
processer. Det händer helt enkelt en hel del grejer i kroppen
när det sista lilla ska klämmas ut.

I
nför en spurt är det viktigt att spara alltså stor skillnad mellan att ligga först inte se de bästa spurtarna flyga fram i
energi genom att låta andra cyklis- och på rulle. hundratals kilometer i timmen på slutet.
ter sköta så mycket som möjligt av De bästa cyklisterna i världen genere-
grovjobbet. Luftmotståndet genere- rar effekter på över 2000 watt i en spurt. Mjölksyran inte boven
rar nämligen det största motståndet när Men varför ökar inte farten i samma pro- Ämnesomsättningen är också en viktig
hastigheten övergår ca 20 km/h. När portion som effekten, om man behöver del i en spurt. Ett högt Wmax och en hög
man gjort effektmätningar i velodrom- producera 600 watt för att hålla en fart på syreupptagning i liter räknat är en god
cykling har man mätt upp att cyklisten 60 km/h? egenskap för att kunna befinna sig i
längst fram, med optimal aerodynamik, Anledningen till att cyklisterna inte huvudklungan inför spurten.
måste generera runt 600 watt för att hål- kör tre gånger så fort handlar, återigen, Vid själva attacken hämtas energin ini-
la en fart på 60 km/h. Cyklisten på andra om luftmotståndet. Vid låg fart är luft- tialt ifrån det kreatinfosfat som finns lag-
hjul behöver producera 70 procent av des- motståndet proportionellt mot hastighe- rad i muskeln. Denna energiform är
sa 600 watt för att hålla samma fart. Per- ten och vid höga farter är det proportio- mycket högeffektiv, men räcker inte så
sonen på tredje hjul ligger på en effekt nellt mot hastigheten i kubik. På grund länge. När man efter sju-åtta sekunder
som motsvarar cirka 65 procent. Det är av dessa fysikaliska förhållanden får vi har tömt sina kreatinfosfatdepåer kom-

Luftmotståndets inverkan vid olika hastigheter

Energikrav = (kr x P x s) + (ka x A x v3) + (g x P x i x s)
DiPrampero et al 1979

DiPramperos beräkning av det totala motståndet vid cykling.

34 | kadens nr 3:2004
mer den mjölksyrabildande processen
istället att ta över. Det innebär att ju tidi-
gare spurten börjar, desto mer kommer
den mjölksyrabildande ämnesomsätt-
ningen att dominera.
Som synes behöver vi en god syreupp-
tagningsförmåga och ett högt Wmax för
att ta sig fram till spurten. Därefter är det
extremt bra att kunna generera energi
anaerobt, det vill säga utan syre i mus-
klerna.
Det skall tilläggas att en hög syreupp-
tagningsförmåga gör att vi kan återan-
vända mjölksyran som energi i andra Timing
muskler. Typ I-muskelfibrerna är duktiga
på att återanvända mjölksyran som ener- Rätt timing för när det är dags att slå åt sidan är mycket viktigt. Frånsett själva tävlingarna trä-
gisubstrat, bara det finns syre tillgäng- nas detta bäst genom att spurta mot andra cyklister. Har ni möjlighet att bygga ihop ett 1–2
ligt. kilometersvarv kan ni köra två kortare spurter varje varv med tillhörande vila.
Mjölksyran i sig är inte heller boven när Bäst är om spurterna skiljer sig något, till exempel att den ena är svagt uppför och den and-
vi känner att det börjar bränna i benen ra platt. Låt också en av spurterna ske med rejält igångdrag, alltså med låg ingångsfart, medan
vid spurt. Det är den ökade mängd vätejo- den andra har mer en flygande start. Är ni tio cyklister som kör 10–15 varv blir det en mycket
ner som ansamlas i musklerna och i blo- effektiv, grennära och välriktad träning. Är du påtagligt bättre än övriga kan du göra det svårare
det som gör sig märkbar. Nyligen publi- för dig själv genom att lägga dig sist eller dra igång din spurt senare.
cerade studier har visat att även fosfatan-
samling i musklerna verkar bidra till
ökad muskulär trötthet. Denna fosfatjon Rätt växel
kommer från just kreatinfosfatmoleky-
len som används under den första delen Rätt växel är oerhört viktigt för att hela tiden
av spurten.  få ut maximal effekt. De flesta masspurter har
en jämn fartökning hela vägen till mål. Vid så-
dana spurter är det oftast inget större pro-
Förklaring blem att hitta rätt växel och justera densam-
ma under hela spurten. Om det däremot blir
* Det finns i huvudsak tre olika fibertyper. Dessa en spurt med ett rejält igångdrag från låg fart
är I (långsam), IIA (snabb) och IIX (super- är det jätteviktigt att du snabbt kan växla för
snabb). Skillnaden i snabbhet ligger främst i
att hela tiden ha rätt kadens. Det är inte helt
hur snabbt fibrerna kan klyva ATP molekylen
(kroppens energivaluta) och således skapa enkelt att växla smidigt under full belastning.
energi.
* Wmax är den högsta effekten som en cyklist
klarar av att uppnå och mäts upp genom ett
längre test. Beroende på hur testet är utformat
kan Wmax variera. Ett längre test ger lägre
Wmax än ett kortare test. Oftast anges Wmax
Rätt teknik
baserat på ett test som tar cirka en timme, där
varje ramp är fyra minuter lång och belastning- Eftersom hela kroppen är engagerad i en rik-
en ökar med 35 watt. Ett sådant protokoll
tig spurt är det viktigt att en stor del av spurt-
används av de flesta testkliniker i världen lik-
som av SOK här i Sverige. träningen verkligen körs på cykel för att göra
* Mjölksyra är den slaggprodukt som bildas när den grennära. Cykel är tekniskt sett en förhål-
kolhydrater förbränns. landevis enkel idrott, då man är låst till rö-
* Kreatin finns naturligt lagrat i musklerna. När relsen av vevarmarna. Ändå skiljer sig arbets-
kreatin är ihopkopplat med fosfat (kreatinfos- ekonomin ganska mycket mellan olika cyklis-
fat) är det en energirik sammanslagning. När
ter. I en spurt är hela överkroppen fri att göra
kopplingen mellan kreatin och fosfat bryts fri-
görs energi som kan användas i kroppen. vad den vill. Här krävs övning och åter övning
* Energisubstrat är molekyler som vi kan använda innan du med full kraft kan ge din cykel vad
som energi i kroppen såsom socker och fett den tål.
* När vi bildar mjölksyra kommer vätejoner
snabbt att övergå till laktat som ser ut som en
mjölksyramolekyl minus en vätejon. Den fris-
läppta vätejonen kommer snabbt göra omgiv-
ningen sur.
Fel teknik …

36 | kadens nr 3:2004
Effekten
Fysiologiskt handlar spurter om att vara både
snabb, stark och ha en hög mjölksyratålighet
då avslutningarna, i sin helhet, kan vara gan-
ska långa. Således behöver allting tränas. Ut-
hållighet och snabbhet behöver inte vara di-
rekta motpoler till varandra men det är inte
någon lätt uppgift att bygga både en extrem
uthållighet och en lika extrem snabbhet/styr-
ka. För att bäst träna upp den maximala styr-
kan och snabbheten är det viktigt att interval-
lerna inte är för långa. Ska den här träningen
verkligen ge effekt måste du nämligen pressa
dig mycket hårt. Upp till sju-åtta sekunder
finns energi lagrat i muskelcellen för maxi-
malt arbete. Gör du en maximal spurt kom-
mer du snabbt att märka hur drastiskt effek-
ten avtar när du närmar dig tio sekunder. Är
intervallerna längre blir effekten mer mjölksy-
raträning.

Gymmet
Rätt utförd styrketräning i gym leder till snabbare resultat. Styrketräning i gym behöver inte
vara ett likhetstecken med att gå upp i vikt. Resultatet bestäms av belastning och repetitioner.
Viktigt är att du försöker hitta maskiner där du på ett överdrivet sätt kan simulera rörelsen när
du trampar. Glöm heller inte överkroppen. Mage, rygg och armar är i allra högsta grad enga-
gerade i en spurt.
Om man tänker på hur mycket mer man
måste träna för att köra lite snabbare,
är det konstigt att många inte tänker på
hur stor betydelse energi och vätska har
för resultatet.

38 | kadens nr 3:2004
Tanka rätt för bättre resultat

träning
näringslära ta n kn i n g
text: a n na sjögre n /o 2 foto: david elmfe l d t

Cykeln är nyservad, långpassen disciplinerat avverkade och
kolhydratladdningen nogsamt genomförd. Men har du koll på
hur viktigt det är med näring och vätska under loppet? Tanka
med rätt sorts energi och tillräckligt med vätska så hjälper du
kroppen att arbeta optimalt.

M
ed tanke på hur mycket tid huvud, och då är det svårt att prestera fort som möjligt. En viktig förutsättning
många lägger ner på trä- bra. för att energin ska tas upp snabbt till blo-
ning är det förvånande att Kolhydrater som man får i sig under det är att vätskan är hypoton, det vill säga
många inte tar mat och träning eller tävling tas sällan upp i har en lägre koncentration än blodet
dryck under tävlingar och motionslopp musklerna, men kroppen använder ener- (egentligen att molekyltrycket av olika
på lika stort allvar. Ta vätska som exem- gin direkt från blodet, i form av blodsock- ämnen är lägre än i blodet).
pel. Dricker du för lite under en tävling så er. På så sätt sparas energiförråden i Temperaturen och surhetsgraden (pH)
rasar prestationsförmågan dramatiskt. musklerna. har också betydelse. Varm eller sur vätska
Redan vid en vätskebrist på 4–5 procent Men det är lättare sagt än gjort att få i passerar långsammare än kall och min-
kan du tappa upp till 20–30 procent av din sig tillräckligt med energi när kroppen dre sur.
prestationsförmåga. Det kan betyda jobbar hårt. All energi måste ju passera Med detta menas inte att du ska behöva
många förlorade minuter per timme. magsäcken för att ta sig ut i blodet. Efter- koka ihop din egen sportdryck. Men man
Jämför man med hur mycket träning som som det mesta av blodet forsar i skyttel- kan behöva göra lite justeringar för att
måste till för att förbättra sig lika mycket trafik mellan hjärta och muskler, för att hitta något som funkar bra. De flesta fa-
i tid, så känns en extra vattenflaska på cy- förse musklerna med syre, blir det inte så brikat har en bra sammansättning och
keln inte som någon belastning längre. mycket kvar till magen. Dålig blodför- koncentration om man späder enligt in-
Som riktmärke bör man dricka cirka sörjning ger dålig hastighet på magtöm- struktion, ungefär 50–80 gram kolhydra-
1–1M deciliter var 10–15:e minut. Små ningen och det blir därmed svårare att få ter per liter vatten är lagom. Man räknar
mängder ofta är bättre än att hälla i sig energi ut till blodet där den kan använ- med att max 50 gram kolhydrater per
mycket på en gång. Tänk på att du svettas das. timme kan passera magsäcken under
och behöver dricka även när det är kallt Ofta börjar svårigheterna redan vid hårt arbete.
väder. steg nummer ett, att över huvud taget få Är det mycket varmt är det bra att späda
ner något i magen. Man brukar inte vara med lite extra vatten eftersom man då
Från sportdryck till blodsocker så värst sugen på att stoppa i sig något förlorar ännu mer vätska genom svett-
Samma sak gäller förstås energin i musk- när man anstränger sig hårt, det känns ning och behöver dricka mer. Sportdryck
lerna. Även om man har laddat dem fulla liksom att magen inte är med i matchen. bör innehålla lite salt också för att under-
med kolhydrater innan loppet är det svårt Det är därför taktiskt att välja en sport- lätta upptaget.
att få energin att räcka mer än 1–1M tim- dryck eller gel som man tycker smakar
ma. Man behöver alltså få i sig extra om inte gott, så i alla fall acceptabelt. Gel, sportdryck eller banan
energi under långa lopp. Sjunker energ- När man väl fått i sig lite näring så gäl- Vad ska man välja – flytande näring i
inivån blir man trött i både ben och ler det att få den att passera magsäcken så form av sportdryck, mittemellan varian-

kadens nr 3:2004 | 39
”… vid längre tävlingar kan det
vara svårt att dricka tillräckligt
mycket sportdryck för att få i sig
nog med energi.
Plus att man kan bli riktigt less
på smaken efter ett tag.”

ten energigel eller energikaka? Eller kan-
ske en banan duger minst lika bra? Det
beror på omständigheter, tycke och
smak. Alla varianterna har både för- och
nackdelar. Fördelen med energitillskott
som gel och energikakor är att de är enkla
att ta med och lätta att få i sig under lop-
pet. Men vid långa tävlingar som har
matkontroller fungerar bananer och bul-
lar alldeles utmärkt.
Försök att undvika fett och protein så
långt det går eftersom kroppen inte kan
använda sig av den energin under an-
strängning. Dessutom gör både fett och
protein att magtömningen går långsam-
mare, vilket innebär att mindre energi
kommer ut i blodet.
Sportdryck fungerar bra i de flesta fall.
Det är enkelt att få i sig, man tillför både
näring och vätska på en gång och har
man koll på koncentrationen har man
bra förutsättningar för att få ut det mesta
av energin till blodet. Men vid längre täv-
lingar kan det vara svårt att dricka till-
räckligt mycket sportdryck för att få i sig
nog med energi. Plus att man kan bli rik-
tigt less på smaken efter ett tag.
Gel är ett bra alternativ till sportdryck
för att få i sig en större mängd energi på
en gång, samtidigt som den är lätt att få i
sig (om du väljer en något så när lyckad
smak). Använder man gel måste man se
till att samtidigt dricka tillräckligt med En egen tratt till vätskeryggan kanske?
vatten för att få rätt koncentration i mag-
säcken. De rekommendationer som rianter blir för svårtuggade när andhämt-
fem st eg ti ll pig ga re ben och gla da re
ibland finns på förpackningen om hur ningen är tung. Här är energin ännu mer m age vid nä sta lå n g lo pp
mycket vätska som skall tas tillsammans koncentrerad vilket betyder att mer vät-
med gelen är ofta för snåla, det krävs ska behövs. Delar man upp kakan i små- • Välj en smak på sportdryck/gel/energikaka som du
nästan alltid mer vatten för att det ska bli portioner och sväljer ner med tillräckligt tycker om.
lagom. Räkna med 5–8 gram kolhydrat med vatten kan det blir riktigt bra. Se upp • Kolla upp koncentrationen på geler och sport-
dryckspulver och anpassa vätskemängden däref-
per deciliter vatten. En munfull vatten är för fabrikat med för mycket fett eller pro- ter.
ungefär en halv deciliter. tein, de passar inte för att användas • Se till att få i dig ännu mera vätska vid varma
Energikakor innebär mer jobb för att få i under träning eller tävling, utan funge- dagar, tänk på prestationsförmågan.
sig, men under riktigt långa lopp är det rar bättre som mellanmål. Har man otur • Testa olika energitillskott under träning så att du
vet vad som fungerar när det är dags för tävling.
rätt gott att få tugga på något och fast så lägger sig energikakan i magen och • Ta reda på vilken sportdryck som serveras under
föda ger bättre mättnadskänsla. Välj en stannar där tills målgången passerats loppet för att undvika obehagliga överraskningar.
sort med bra konsistens. Sega, hårda va- och kroppen kan börja prioritera mat-

40 | kadens nr 3:2004
m at s c h e m at som tar dig längre
Det här är ett förslag på hur man kan lägga upp sex ti m m a r to lv ti m m a r
sitt energischema, beroende på längd på loppet Vätska: Vätska:
och ambitionsnivå. Vi har delat in det efter tids- Alla behöver både vatten och sportdryck i flaskorna. Sportdryck och vatten i flaskorna. Fyll på vid kontrol-
åtgång samt i tre ambitionsnivåer; elit, motion Lite kaffe eller avslagen cola under sista timmen kan lerna. Kaffe eller avslagen cola piggar upp både ben
och nybörjare. Tänk bara på att testa sportdryck- ge en extra kick. och huvud i slutet av loppet. Drick ordentligt genom
er och energimat innan själva loppet, så du vet hela loppet.
att de funkar med din mage. Mat:
Ät två gånger i timmen. Mat:
Elit: växla mellan en gel och en halv energikaka (om Elit: samma upplägg som vid sextimmarsloppet,
t re ti m m a r du orkar tugga) genom hela loppet. langning vid lämpliga ställen för påfyllning av vätska
Vätska: Motion: en halv energikaka per halvtimme första och energiförråd.
Drick en mun var tionde minut, en liten flaska i tim- två timmarna. Paus vid matkontrollen vid ungefär Motionär: samma mängd per timme som vid sex-
men vid normala förhållanden. 2,5 timma, en bulle, en banan och lite blåbärssoppa, timmarslopp. Stanna och ät fyra gånger jämnt för-
Elit och motion: vatten och sportdryck i flaskorna. varm saft eller sportdryck. Mera energikaka i samma delade under loppet (beroende på var kontrollerna
Nybörjare: lite sportdryck är inte fel om man gillar intervaller timme tre och fyra eller banan/bulle från ligger). Du behöver inte vara lika spartansk i valet av
smaken, annars är vatten okej. senaste kontrollen. Vid cirka fyra timmar: ny matpaus mat, men huvuddelen ska vara kolhydrater, undvik
för påfyllning av kolhydrater och dryck. Ta med en för mycket fett och protein.
Mat: banan i cykeltröjan, som tillsammans med en bit Nybörjare: ät som motionärerna, fast stanna vid
Ät vid 45 minuter, 1b timme och 2h 15 minuter. Om energikaka sitter fint efter ytterligare cirka 30-40 alla matkontroller och fyll på med energi. Ta med
du känner dig tömd på slutet ta en gel vid 2h 30 min minuter. En energigel när det är 40 minuter kvar för bullar och bananer i cykeltröjan och ät mellan kon-
för den sista spurten. en stark spurt. trollerna. Ett par energikakor och några energigel är
Elit: en gel med några munnar vatten, sportdryck Nybörjare: samma matschema som motionär, men bra som nödproviant om energinivåerna faller.
emellan. ät vad du känner för vid matkontrollen. Se bara till
Motion: en halv energikaka med vatten, sportdryck att få i dig kolhydrater främst. Mera bulle och banan
emellan. än choklad. Är det täta matkontroller behöver du
Nybörjare: en bulle och en banan, vatten till. inte bära på så mycket mat i cykeltröjan, men annars
är några energikakor bra att ha med och eventuellt
en gel om energin dalar.
GuiDen 2004

”Eh, ja skål då för den nya cykelsäsongen.”

Tävlings- och motionsguiden
2004
Här har vi samlat de flesta tävlingar, motionslopp och andra cykelevenemang i Sverige under 2004*. De är
indelade kronologiskt. Dessutom har vi valt ut ett antal särskilt utmanande, spännande, roliga eller annor-
lunda evenemang som vi tycker att du som cykelintresserad ska ägna särskild uppmärksamhet. Men passa
på – säsongen är kort!

av: m a rtin johansson foto: david elmfeldt om inget annat anges

*Kolla in www.scf.se för utförligare information och uppdateringar!

42 | kadens nr 3:2004
GuiDen 2004
Datum Namn Disciplin Nivå Plats Telefon/email Webb sträcka

maj
1 LCK:s tempo LVG Tävling Landskrona 070-947 09 90 http://hembredband.net/b110656
1:a Maj Loppet MTB Tävling Kvänum 0512-928 35 www.kvanumsif.nu
Högbyn MTB MTB Tävling Fagersta 0223-571 95 www.svenskidrott.se/u/fagerstaca
Ränneslättsturen MTB Långlopp Eksjö 0381-125 42, 070-249 25 12 www.eksjo.se/eksjock 67/39 km
2 Hilleshögsloppet LVG Tävling Landskrona 070-947 09 90 http://hem.bredband.net/b110656
Hjälmaren Runt LVG Tävling Örebro 019-36 24 16, 070-603 56 50 www.orebrolancykelforbund.t.se
Intersportloppet MTB Tävling Köping 0221-237 42, 070-315 07 41 www.kopingsck.nu
FIK-Trampen/Färingtofta Rundt LVG Motion Färingtofta/Ljungbyhed 0435-77 01 23 www.faringtofta.nu 15/30/55/100 km
Balsberget Maraton MTB Motion Kristianstad 044-31 16 14 www.kristianstadmtb.com 20/42 km
7 Vansbro GP LVG Tävling Vansbro 073-815 22 49 www.vuc.se/cykel
8 Faluloppet LVG Tävling Falun 023-323 43 www.faluck.com
Moracet MTB Tävling Töreboda 0506-100 59
Hjälmaren Runt LVG Motion Örebro 019-278232 www.orebrocyklisterna.t.se 153 km
9 Falu Ring Race
– Dalregementet GP LVG Tävling Falun 023-323 43, faluck@scf.se
MCK Tempo LVG Tävling Mölndal 031-27 92 22, 070-261 67 79 www.molndals-ck.nu
Hedeby Maxpuls MTB Tävling Vagnhärad 073-397 09 24 www.tvck.nu
Kanonloppet LVG Motion Mörrum 0454-51944, 070-58 19133
peteringemansson@compaqnet.se 30/60/100/150 km
Maxiloppet LVG Motion Kristianstad 044-21 66 00 www.kristianstadck.com 30/60/120 km
Södervåren LVG Motion Brantbrinks IP daniel.artursson@comhem.se www.fredrikshof.se 108/42 km
Vårtrampen LVG Motion Uppsala 018-429607 www.ckuni.com 60/20 km
14–16 Hammarö 3-dagars LVG Tävling Hammarö 070-863 16 99
krister.lergard.1704@sfr.se
15–16 Åstorps 2:dagars LVG Tävling Åstorp 042-515 50, 070-624 44 70 http://hem.passagen.se/astorpsck
15 Energitrampet LVG Motion Västerås 021-301333 www.energitrampet.nu 25/70/120 km
Kringelloppet MTB Motion Södertälje 08-55013558 www.sodertaljeck.com 42/21 km
16 Billingeracet MTB Tävling Skövde 070-873 19 69 http://go.to/skovde.ck
Jubileumsloppet LVG Motion Varberg 0340-16928 www.ckwano.com/jubileum.htm 70/100 km
Kexrundan LVG Motion Kungälv 0303-158 87 www.kck.nu 60/30/9 km
Landskronabygden Runt LVG Motion Landskrona 0418-242 37 http://hem.bredband.net/b110656 27/40/80 km
Roslagsvåren LVG Motion Upplands Väsby 08-275606 www.fredrikshof.se 130/85/38 km
20 CK Fix GP LVG Tävling Helsingborg 070-577 18 01, ckfix@scf.se
Gävle Ungdoms Cup MTB Tävling Gävle 026-10 13 26 www.svenskidrott.se/x/gavleca
Gotland Tvärs LVG Motion Visby 0498-36093 http://w1.498.telia.com/~u49815771/index.htm/
81/25/9 km
Hisingen Runt LVG Motion Göteborg 031-228697 18/50/110 km
21–23 Vänern Runt LVG Motion Örebro 019-200811 www.orebrocyklisterna.t.se 550 km
22 CK Revanche Tempo LVG Tävling Lekeryd 070-359 04 01 www.svenskidrott.se/f/ckrevanche
Vincoloppet LVG Tävling Ystad 070-590 75 00 www.vinco.m.se
Lilla Bockstensturen MTB Tävling Varberg 0340-62 77 71 www.bockstensturen.nu
NM Marathon Bockstensturen MTB Långlopp Varberg 0340-62 77 71 www.bockstensturen.nu
Cykel City Gran Fondo Eslöv LVG Motion Eslöv 0413-179 07 www.eslovsck.com 137 km
Eslövs Rundan LVG Motion Eslöv 0413-179 07 www.eslovsck.com 55/35 km
Skoltrampet LVG Motion Stockholm 08-450 26 10 www.skoltrampet.com 8/4 km
Roslagsrundan LVG/MTB Motion Norrtälje 0176-15901, 070-3334425 37/70/150 km
liljegrens.cykel@worldnet.se
23 Ringenloppet LVG Tävling Malmö 070-958 72 34, ckringen@scf.se
Tjejtrampet LVG Tävling Stockholm 070-338 34 61 www.tjejtrampet.com
Wänershofstempot LVG Tävling Brålanda 070-742 99 87 http://come.to/wanershof
Vånga Downhill DH Kristianstad 070-894 03 43 www.vangabacken.com
Dubbeltrampen LVG Motion Piteå 0911-12158 www.piteack.com 100 km
Göingerundan LVG Motion Hässleholm http://connect.to/hck 40/55/90/150 km
Ljusdals Trampet LVG Motion Ljusdal 0651-33031, 0651-13283 60/18 km
Storsjön Runt LVG Motion Sandviken 026-251775, 026-252838 www.sck.nu 45/60/80 km
Tjejtrampet/Öppet Tramp LVG Motion Stockholm 08-450 26 10 www.tjejtrampet.com 100/47/25 km
Umeå MTB-Race MTB Motion Umeå 090-193760 www.gimonasck.com 3/10/28/38 km
29 ECI Jubileumslopp LVG Tävling Nynäshamn 08-777 99 92 www.ckfalken.com
Engelbrektsrundan LVG Motion Norberg 070-5144453, 0223-20801 www.svenskidrott.se/u/norbergssk_cykel
120/42 km
29–31 Shimano Tour MTB Tävling Borlänge 0243-23 10 40 www.bck.nu
30 Valhallavarvet LVG Tävling Stockholm 073-984 45 41 www.homenet.se/valhall/

kadens nr 3:2004 | 43
GuiDen 2004
Datum Namn Disciplin Nivå Plats Telefon/email Webb sträcka

30 Yngaren Runt LVG Motion Nyköping 0155-241383, ckdainon@scf.se 90/40 km
31 Skeppsholmsloppet LVG Tävling Stockholm 08-39 65 13, 070-299 01 07 www.fredrikshof.se
Tranrikesrundan LVG Motion Falköping 0705-52 89 64 www.svenskidrott.se/o/falkopingsck
120/73/27 km
Volvo-Trampet LVG Motion Umeå 090-707451, lars-ove.carlsson@volvo.com 110/75/30 km
Värmlänningen LVG Motion Karlstad 070-471 89 00 http://home.bip.net/kca31 50/150 km

juni
5 Hökensåsracet MTB Tävling Tidaholm 0502-125 72
Destination Nynäshamn LVG Motion Nynäshamn 070-8119319 www.destinationnynashamn.se 55/85/135 km
Ringsjön Runt LVG Motion Höör 044-124440 www.ringsjonrunt.com 35/65/125 km
Siljan Runt LVG Motion Sollerön 0250-22525 www.solleroif.nu 160/120/70 km
Ringsjön Runt MTB Motion Höör 044-124440 www.ringsjonrunt.com 35 km
5–6 Götalandsmästerskapen LVG Tävling Göteborg 031-99 56 41 www.ckmaster.com
Norrlandsmästerskapen LVG Tävling Hudiksvall www.svenskidrott.se/x/hudiksvallsck
Svealandsmästerskapen LVG Tävling Kopparberg 0580-120 55, 0580-106 55
6 Hallby Rundan MTB Tävling Hallby 036-16 21 59, 036-16 69 71
036-31 32 58 http://if-hallby.f.se
Kjell’s Tur MTB Långlopp Karlskoga 0586-100 36, 070-606 21 17 www.kjellstur.cx
Alnötrampen LVG Motion Alnö 060-646644, 060-587308 http:/hem.passagen.se/sundsvallscyklisterna
42/26 km
Bergviken Runt LVG Motion Söderala 0270-16262 70/35 km
Södertörnstrampet LVG Motion Södertälje 08-55099153 www.sodertaljeck.com 100/60 km
8 Rekordmilen LVG Tävling Piteå 0911-121 58 www.piteack.com
Herrestadfjällsloppet MTB Motion Uddevalla 0522-89229 www.uddevallatck.com 30 km
12 Filipstad XC MTB Tävling Filipstad 0590-137 36 www.ckfilip.com
Kungsbygget Cross Country MTB Tävling Kungsbygget 0430-715 93 www.welcome.to/hoks-mtb
Spårvägen Downhill DH Tävling Stockholm sparvagencf@sfc.se www.cykel.nu
Krafttrampen LVG Motion Skellefteå 0910-775589 www.skelleftea.org/forening/cykel 100/50 km
Tjejvättern LVG Motion Motala 0141-223290 www.cyklavaettern.com 90 km
12–13 Laxå Ungdoms 2-dagars LVG Tävling Laxå 0584-41 17 69, 070-640 56 24
degis.laxa@telia.com
13 Sandvikens Tempo LVG Tävling Sandviken 026-25 17 75, 026-25 28 38 www.sck.nu
Kolmårdsbiken MTB Långlopp Ålberga 070-735 50 16 www.go.to/kolmardsbiken
MCKs MTB Tävling MTB Tävling Mölndals 031-27 92 22, 070-261 67 79 www.molndals-ck.nu
Spårvägen Dual DUAL Tävling Stockholm sparvagencf@sfc.se www.cykel.nu
Husiesvängen LVG Motion Malmö 040-49 14 20 www.klubbencyklisten.nu 12/30/75 km
Orust Runt & 4-milar’n LVG Motion Svanesund 0304-43042 www.svenskidrott.se/o/
svanesundsgymnoif_cykel 80/40/20 km
Kolmårdsbiken MTB Motion Ålberga 070-7355016 www.go.to/kolmardsbiken 35/70 km
Norrbärkebiken MTB Motion Smedjebacken 0240-71309 www.nsk-skidor.com 42 km
15 Rekordmilen LVG Tävling Piteå 0911-121 58 www.piteack.com
18–19 Vätternrundan LVG Motion Motala 0141-223290 www.cyklavaettern.com 300 km
19 Gottne Tempo LVG Tävling Gottne 0660-37 85 54, 070-318 78 32
gottneifcykel@hotmail.com
Skoghallsloppet LVG Tävling Hammarö 070-863 16 99
Umetrampet-Bara för tjejer LVG Motion Umeå 090-191520 www.umetrampet.se 27/39 km
19–20 Säfsen MTB Weekend MTB Tävling Ulriksberg 070-417 24 66 Tvådagarstävling
20 96:e Skandisloppet LVG Tävling Uppsala 018-36 68 51, 070-621 36 37 www.upsalack.nu
Gottne Linje LVG Tävling Gottne 0660-37 85 54, 070-318 78 32
Vårdkasloppet MTB Tävling Härnösand 0611-55 48 26 www.itv.se/hck
Ymerracet MTB Tävling 033-24 89 24, 070-794 07 21 www.ik.ymer.se
22 Rekordmilen LVG Tävling Piteå 0911-121 58 www.piteack.com
23 SM Tempo LVG Tävling Sollerön solleroif@scf.se www.solleroif.nu
24 Solleröloppet LVG Tävling Sollerön solleroif@scf.se www.solleroif.nu
25 SM (Solleröloppet) LVG Tävling Sollerön solleroif@scf.se www.solleroif.nu
26 Soldvarvi LVG Tävling Sollerön solleroif@scf.se www.solleroif.nu
30–4 Veteran-SM LVG Landsväg Södertälje 070-639 44 77 www.sodertaljeck.com, www.eci.nu

44 | kadens nr 3:2004
GuiDen 2004
Datum Namn Disciplin Nivå Plats Telefon/email Webb sträcka

juli
3 MTB-Vättern MTB Långlopp Motala 0141-22 32 96 www.cyklavaettern.com
4 Borås CA:s MTB-race MTB Tävling Borås 070-424 88 48
kjellolsen@swipnet.se
Engelbrekt mountainbike MTB Motion Norberg 0223-22023, 070-5144453 www.svenskidrott.se/u/norbergssk_cykel
35/28/8/3 km
5–10 U6 Cycle Tour LVG Tävling 070-935 21 21 www.u6cycletour.com J, Dam J
10 Bloms GP LVG Tävling Piteå 0911-121 58 www.piteack.com
10–11 Hökensåsloppet LVG Tävling 070-935 21 21 www.u6cycletour.com
11 Mörksuggejakten MTB Långlopp Rättvik 070-545 25 07 www.morksuggejakten.com
Hökensås Runt LVG Motion Tidaholm 070-935 21 21 www.u6cycletour.com 42/11 km
12 Varbergs GP LVG Tävling Varberg 070-322 77 91 www.ckwano.com
13 Landskrona Elit GP LVG Tävling Landskrona 0418-242 37, 070-947 09 90
landskrona.ck@bredband.net
14 PREEMS Elit GP LVG Tävling Landskrona 0411-144 57
landskrona.ck@bredband.net
14–18 SM MTB MTB Tävling Stockholm sparvagencf@sfc.se www.cykel.nu
15 Eslövs Elit GP LVG Tävling Eslöv 0413-179 07, 070-236 48 37 www.eslovsck.com
16 Åhus Elit GP LVG Tävling Degeberga 044-22 94 84, 070-529 24 41 www.degebergacykelklubb.nu/
17 CK Dainons Jubileumstempo LVG Tävling Nyköping 0155-21 94 50, ckdainon@scf.se
Sandby-Tempot LVG Tävling 073-719 80 06 www.trampen.com
Trampens Elit GP LVG Tävling Landskrona 046-528 90, 073-719 80 06, landskrona.ck@bredband.net
18–24 Motions 6-dagars Laholm LVG Motion Laholm 0430-12651 www.laholmscyklisten.nu 760/380 km
18 Eslövs Varvlopp LVG Tävling Eslöv 0413-179 07 www.eslovsck.com
21 Falkenbergs GP LVG Tävling Falkenberg falkenbergscykelklubb@passagen.se
24 SM Kortdistans LVG Tävling Värnamo www.come.to/varnamocykelklubb
Syd Halland Runt LVG Motion Laholm 0430-12651 www.laholmscyklisten.nu 90/35 km
25 JSM Tempo LVG Tävling Värnamo www.come.to/varnamocykelklubb
Skellefteå GP LVG Tävling Skellefteå 0910-77 55 89 www.skelleftea.org/forening/cykel
Stora och Lilla Lursrundan LVG Motion Tanumshede 0525-20148, 0525-29595 10/30/60 km
30–1 Ungdoms-SM LVG Tävling Brålanda 070-742 99 87 http://come.to/wanershof
31 Cyklistens MTB Race MTB Tävling Malmö www.klubbencyklisten.nu
Sömnlös i Rudan MTB Tävling Stockholm info@ettannatlopp.nu www.ettannatlopp.nu
Mälaren Runt LVG Motion Järfälla 021-120950 www.malarenrunt.nu 331/212 km
Storsjön Runt LVG Motion Östersund 0693-52024 www.connect.to/storsjonrunt 95/190 km

au g u sti
1 Grevaloppet MTB Tävling Karlskrona 0455-489 78 www.karlskronack.com
3 Rekordmilen LVG Tävling Piteå 0911- 121 58 www.piteack.com
4 ECI Milen LVG Tävling Stockholm 070-744 42 06 www.ckfalken.com
5 Skara Elit GP LVG Tävling Skara 073-918 41 75, skarack@scf.se
6 Vårgårda GP LVG Tävling Vårgårda 0706-27 23 78 www.vargardacykel.o.se
7 Vårgårda GP LVG Tävling Vårgårda 0706-27 23 78 www.vargardacykel.o.se J, Dam J
CK Fix MTB MTB Tävling Helsingborg 070-835 10 29, ckfix@scf.se
Lilla Lugnet MTB Tävling Falun 023-180 66 www.faluck.com
Nikkasvängen LVG Motion Kiruna 070-6973862 www.kirunack.se 130/70/30 km
Lugna Turen MTB Motion Falun 023-18066 www.faluck.com 35 km
7–8 Nordiska Mästerskapen, Vet. LVG Tävling Hudiksvall 0650-235 35, 070-608 25 31 www.svenskidrott.se/x/hudiksvallsck
8 Scandinavian Open LVG Tävling Vårgårda 070-627 23 78 www.vargardacykel.o.se
Tranemo Tempo LVG Tävling Tranemo 0325-769 01, 070-337 00 98 www.tranemoif.o.se
Långa Lugnet MTB Långlopp Falu 023-180 66 www.faluck.com
Snapens MTB Race MTB Tävling matsblom@swipnet.se http://hem.passagen.se/tidanscykel
Åstorp CK MTB MTB Tävling Åstorps 070-543 04 79 http://hem.passagen.se/astorpsck
Långa Lugnet MTB Motion Falun 023-18066 www.faluck.com 73 km
10 Rekordmilen LVG Tävling Piteå 0911-121 58 www.piteack.com
11 ECI Milen LVG Tävling Stockholm 070-744 42 06 www.ckfalken.com
14 Anundsloppet LVG Tävling Västerås 021-35 65 41 www.vasterasck.se
MAX Linje LVG Tävling Söderhamns 0270-28 49 00, 070-520 14 89 www.svenskidrott.se/x/soderhamnsca
OS LVG Tävling Aten, Grekland
Södra Hestra Sparbank GP LVG Tävling Burseryd 0371-504 69, 073-973 45 69
Inlandsracet MTB Tävling Arvidsjaur 0960-215 85
Nolhaga Park MTB GP MTB Tävling Långared 0322-705 65 www.langaredbois.org
Vasa Trampet LVG Motion Mora 0250-45546 http://www.algonet.se/~morack/ 140/85/35 km

46 | kadens nr 3:2004
Prenumerera och konsumera!
Ett enormt erbjudande!

Du får köpa ett par lyxiga
XC- eller freeridepedaler
från Crank Brothers för bara
550 kronor (rek.utpris 1.000
kronor), inklusive frakt, om Crank Brothers Mallet C Crank Brothers Candy C
du löser en årsprenumera- En freeridepedal som bygger på den En XC-pedal på Eggbeaterkonceptet
tion på Kadens! framgångsrika Eggbeaterkonstruktio- men med en lite mindre plattform för
nen, men här med en extra fet platt- låg vikt men mycket stöd. Din för 550
form för den som vill ha något stadigt kronor, inklusive frakt, om du löser en
Du betalar blott 799 kronor att stå på när det går fort utför. Din årsprenumeration på Kadens.
för sex nummer Kadens och för 550 kronor, inklusive frakt, om du (Rek.utpris för Candy C är 1.000 kro-
ett par pedaler! Du sparar löser en årsprenumeration på Kadens. nor).
(Rek.utpris för Mallet C är 1.000 kro- Läs mer om pedalerna på www.crank-
495 kronor! * nor). brothers.com

Kadens är Sveriges nya cykeltidning för dig som gillar racer *Rek. utpris Crank Brothers Mallet C
1.000 kronor plus Kadens lösnummer
och mountainbike, XC och freeride. Vi bevakar profilerna,
á 49 kronor x 6 = 1.294 kronor.
händelserna och prylarna. Vi ger dig de senaste tränings- Du sparar 495 pix!
råden, mektipsen och cykelspotsen. Vi testar cyklar och
Det finstilta: Obs! Erbjudandet gäller bara
cykelupplevelser. Vi skriver om cykelsport – både smått och med den här kupongen (eller en kopia) vid
stort, brett och smalt. Vi vill engagera, stimulera och entu- nytecknande av Kadensprenumeration och
så länge lagret räcker, till och med den
siasmera. Kadens är din cykelkompis i tidningshyllan! sjätte juli 2004. Priset gäller inom Sverige.

Ja tack! Jag vill prenumerera på Kadens!
frankeras ej,
kod 468 Sex nummer Kadens för 249 kronor (45 kronor billigare än lösnummerpriset)
kadens
betalar portot
kod 469 Sex nummer Kadens och ett par Crank Brothers Mallet C för otroliga 799 kronor!

kod 470 Sex nummer Kadens och ett par Crank Brothers Candy C för otroliga 799 kronor!

Kadens betalar portot

Fyll i namn och adress och posta idag – portot är betalt!

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adress: .......................................................................

Postnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kadens
E-post: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROC Media Group
Du kan också beställa din prenumeration direkt från Titeldata AB, kundservice: 08-617 23
80 eller via e-post prenumeration@kadens.se eller via webben www.prenservice.nu Svarspost
124 201 300
Priset gäller inom Sverige. För information om priser utanför Sverige,
kontakta Titeldata. 110 05 Stockholm
GuiDen 2004

Långloppscupen Tjejtrampet 08XC
på mountainbike
Tjejtrampet är årets möjlighet för Ett långlopp på dryga tolv mil som utgår
Team Sportia långloppscup är ett väl eta- kvinnor i alla åldrar att inte bara utmana från Arlanda, körs genom Roslagen med
blerat arrangemang som består av sex sig själva, utan också kunna stoltsera målgång på Stockholm stadion. Sveriges
stycken deltävlingar runt om i Sverige. med att ha deltagit i samma cykellopp längsta mountainbikelopp körs den 19.e
Loppens distanser varierar mellan sju som ett antal skandinaviska landslag. september vilket ger så väl motionärer
och elva mil, samtliga med ett antal de- Loppet går den 25:e maj, med start på som elit chansen att putsa formen under
påer. Långloppscupen har stor status hos Gärdet tar man sig via bland annat vackra sommaren. Som extra krydda har man
såväl tävlings- som motionsåkare och en Djursholm, Solna samt Sollentuna tillba- spurtpriser, bergspriser samt utlottning
lockande prissumma på sammanlagt ka till startområdet. av en mountainbike.
300 000 kronor. I cupen ingår välkända
Vad: Världens största damlopp Vad: Långlopp MTB
tävlingar som Vättern MTB och Finn-
Var: Gärdet, Stockholm Var: Arlanda–Stockholm
marksturen. Tack vare de olika tävlingar- När: 25 maj När: 19 september
nas lägen och karaktär får man uppleva Info: www.tjejtrampet.com
svett, spänning och svensk natur med
god variation.

Vad: Långloppscup MTB
Var: Södra och mellersta Sverige
När: Sex lopp 22 maj–29 augusti
Info: www.langloppscupen.com

Shimano Tour Mälaren runt
Med ett namn som rullar skönt på tungan På senare tid har man rustat upp och för-
är detta ett av få svenska etapplopp på bättrat Sveriges äldsta cykellopp, Mäla-
mountainbike. Tiden 29:e–31:a maj bru- ren runt. 1892 vann Gustav Fjaestad (te-
kar vara en tid med bra väder vilket kan amlös), år 2003 tog team Bianchi-cyklis-
göra Shimano Tour till en av årets bästa ten Jonas Olsson hem det – men vem står
MTB- tävlingar. Banorna är lagda runt överst på prispallen i år? Loppets 331 km
välkända längdskidåkningsspår i Bor- slingrar sig genom den tätbefolkade Mä-
länge vilket gör hela arrangemanget foto: hans holm lardalen med start och mål i Järfälla. Ställ
kompakt och publikvänligt. upplevelseklockan på halv sju morgonen
den 31:e juli och ta del av detta anrika cy-
Vad: Etapplopp MTB
kellopp.
Var: Borlänge, Dalarna
När: 29–31 maj
Vad: Långlopp landsväg
Info: www.bck.nu
Var: Mälaren
När: 31 juli
Info: www.malarenrunt.nu
48 | kadens nr 3:2004
GuiDen 2004

Sömnlös i Rudan –
24h lopp!
Sömnlös i Rudan 2004 är Sveriges största
24-timmarslopp för mountainbikecyklis-
foto: matias bygdeståhl ter.Premiären i fjol följs upp av en ännu
bättre upplaga i år. De 24 timmarna av-
Åre Mountain Mayhem verkas mellan 15.00 den 31 juli till 15.00
den 1a augusti i Stockolm. Endast 50 del-
Datumen 21:e till 27:e juli går ett av årets största freeridearrangemang av stapeln i och tagare får plats, så det gäller att skynda
omkring byn Åre. Med två öppna liftar och 46 olika nedfarter att välja på är deltagandet sig om man vill tillbringa ett dygn på cy-
öppet för alla. Målet med festivalen är att hänga i den sköna naturen med likasinnade, keln.
festa järnet och njuta av mer eller mindre extrem cykelåkning när den är som bäst. Orkar du inte köra själv kan du ju alltid
lura med polarna. Det finns både en herr-
Vad: Freeridefestival
solo- och en damsoloklass från 18 år, samt
Var: Åre, Jämtland
När: 21–27 juli lagtävling för 2-, 3- och 4-mannalag. Kol-
la www.ettannatlopp.com för mer info.
GuiDen 2004
Datum Namn Disciplin Nivå Plats Telefon/email Webb sträcka

15 73:e Västboloppet LVG Tävling Burseryd 0371-504 69, 0739-73 45 69
MAX GP LVG Tävling Söderhamn 0270-28 49 00, 070-520 14 89 www.svenskidrott.se/x/soderhamnsca
Dynamitracet MTB Tävling Uddevalla 0522-124 70, 0522-892 29 www.uddevallatck.com
Bjäre Rundt LVG Motion Ängelholm 0431-168 20, 0431-131 72, fksnapphanarna@scf.se 20/40/45/80 km
Sofiatrampen LVG Motion Tungelstaskolan 08-187675, 08-7783132, peter.g.karlsson@telia.com 85/32 km
17 Rekordmilen LVG Tävling Piteå 0911-121 58 www.piteack.com
18 ECI Milen LVG Tävling Stockholm 070-744 42 06 www.ckfalken.com
Mälarenergi GP LVG Tävling Köping 0221-109 28 www.kopingsck.nu
19 Punkt Grand Prix LVG Tävling Västerås 021-30 13 33, 073-917 00 20 www.team.malarenergi.se
20–22 Skoghalls Junior 3-dagars LVG Tävling Hammarö 070-863 16 99, krister.lergard.1704@sfr.se
21 Cyklistens J&U GP LVG Tävling Malmö 040-49 14 20 www.klubbencyklisten.nu
Viaredstempot LVG Tävling Borås 033-25 10 08 www.borasca.just.nu
Högaliden Race MTB Tävling Hjo 0503-313 36 www.svenskidrott.se/o/hjovk
Broarna Runt LVG Motion Kramfors 0612-10215 www.broarnarunt.se 140/75/55/6 km
Hedebytrampen LVG Motion Trosa 0733-970924 www.tvck.nu 95/55/24 km
21–22 Örebro U 2-dagars LVG Tävling Örebo 070-580 90 87 www.orebrocyklisterna.t.se
Tour Modeén MTB Tävling Köping 073-995 01 07, 070-668 91 17 http://tourmodeen.cjb.net/
22 Cyklistens GP LVG Tävling Malmö 040-49 14 20 www.klubbencyklisten.nu
Töreboda Tempot LVG Tävling Töreboda 0536-402 17, 485 47
Snapphaneturen MTB Tävling Hässleholm http://connect.to/hck
Gästrike-Rundan LVG Motion Sandviken 026-252838, 0290-10508 www.scf.se/gastrikland 45/70/125 km
Strömmingsloppet LVG Motion Söderhamn 0270-284900 www.svenskidrott.se/x/soderhamnsca 21/42 km
Ödeshögsrundan LVG Motion Ödeshög 0144-10421 30/70 km
27–28 OS MTB Aten, Grekland
27–29 Svanesunds 3-dagars LVG Tävling Svanesund 0304-430 42 www.svenskidrott.se/o/
svanesundsgymnoif_cykel
28 Lilla FinnmarksTuren MTB Tävling Ludvika 0240-815 02 www.finnmarksturen.com
Mjölnar-Rundan LVG Motion Mjölby 0142-20283 www.mjolbyck.com 90/65/30/2 km
29 SM Marathon, Finnmarksturen MTB Långlopp Ludvika 0240-815 02 www.finnmarksturen.com
Hilda-Trampen LVG Motion Örebro 019-246724 www.orebrocyklisterna.t.se 44 km
Roxen Runt/Lilla Roxenrundan LVG Motion Berg 013-60227 www.ckhymer.com 75/40 km

s e pt e m b e r
4–5 Götalandsmästerskapen MTB Tävling Borås 033-22 82 97, 070-542 12 93 ikymer.se/cykel
Svealandsmästerskapen MTB Tävling Värmland 054-51 98 48, dennislundell@scf.se
4 Kävlingetrampen 30:e årg. LVG Motion Furulund 046-73 29 75/046-71 04 77 70/30 km
5 Jönköpings Jubileums Linje LVG Tävling Jönköping 036-766 43 www.jck.se
Norrländska Mästerskapen MTB Tävling Skellefteå 0910-128 15, skellefteaaikcykel@scf.se
Mjörn Runt LVG Motion Alingsås 0322-638361, 0322-14938 www.get.to/mjorn-runt 60/100 km
Vikingarundan LVG Motion Gamla Uppsala 018-367725 www.upsalack.nu 120/50 km
11 Filbytertempot LVG Tävling 013-36 24 63, 070-640 68 96 www.ckhymer.com
Sista Chansen LVG Tävling Ramnäs 021-730 27, ramnasck@scf.se
Stjernelöbet Tempo LVG Tävling Kristianstad 044-10 19 80, 070-910 19 80 www.kristianstadck.com
Mountainbike Festivalen MTB Tävling Stockholm sparvagencf@scf.se www.cykel.nu
Strömlida MTB MTB Tävling Piteå 0911-121 58 www.piteack.com
12 Extra Chansen LVG Tävling Fagersta 0223-109 86, 073-979 79 71 www.svenskidrott.se/u/fagerstaca
Stjernelöbet Linje LVG Tävling Kristianstad 044-10 19 80, 070-910 19 80 www.kristianstadck.com
Järfälla XC MTB Tävling Järfälla 08-583 578 13, 073-708 56 00 www.jarfallack.nu
Ryttar Racet MTB Tävling Falköping 0515-801 55 www.svenskidrott.se/o/falkopingsck
12 Långsvan Runt LVG Motion Köping 070-7551852 www.kopingsck.nu 77/113 km
18–19 SM lag LVG Tävling Skövde 070-935 21 21 www.u6cycletour.com
19 Bure Tempot LVG Tävling ckbure@scf.se www.ckbure.com
08 XC MTB Tävling 018-42 96 07 www.ckuni.com
Bockaracet MTB MTB Tävling Kristianstad 070-328 22 39 www.kristianstadmtb.com
25 Ulricehamns MTB-meeting MTB Tävling Ulricehamns 0321-105 10, 070-533 13 05 http://go.to/uck.se
26 Cupavslutning MTB Tävling Jönköping 070-323 99 99 www.ikhp.nu
Roslagshösten LVG Motion Upplands Väsby 08-275606 www.fredrikshof.se 130/85/38 km

o kto b e r
2 Vista Mountain MTB Tävling 036-508 34 www.svenskidrott.se/f//ckrevanche
9 Night Mare Classic MTB Tävling Göteborg 031-44 19 45 www.ckmaster.com
10 Avslutningsstafett
Västgötacupen MTB Tävling Västergötland 070-533 13 05 www.vcf.nu
50 | kadens nr 3:2004
Ringsjön runt Vätternrundan
Den 5:e juni körs Ringsjön Den 18:e juni är det dags för
Runt för 38:e gången genom den 39:e upplagan av Vättern-
den skånska landsbygden. rundan. En svensk klassiker
De tre olika sträckorna du på 30 mil som brukar vara
kan välja mellan slingrar sig motionärens stora mål för
genom pilträdsalléer, insjöar året. Men underskatta inte
och blommande åkrar, med dess benämning som ”mo-
start och mål i Höör. Detta är tionslopp”, även den erfarne
ett brett cykelevenemang cyklisten behöver ett antal
som inte bara erbjuder tre mil för att besegra vägen runt
landsvägs- samt en moun- en av Sveriges största sjöar.
tainbikesträcka, utan också I år har säkerhetsförbätt-
en distans för inlinesåkare. ringar gjorts för såväl cyklis-
ter som andra trafikanter. Vi
Vad: Multimotionslopp
ses i Motala.
Var: Höör, Skåne
När: 5 juni
Vad: Sveriges största motionslopp
Info: www.ringsjonrunt.com
Var: Motala, Vättern
När: 18–19 juli
Info: www.cyklavaettern.com

Redbull Rampage är freeridetävling på hög nivå.

XBS – Extreme Biking Series
Det är en av svensk downhills största profiler, Tommy ”Tompa”
Johanson som nu vill sätta lite fart på downhill/freeride- tävlan-
det i Sverige genom att dra igång Extrem Biking Series. Det är en
cup som innehåller cirka sexton deltävlingar runt om i landet.
Läs mer på sidan 64 i detta nummer av Kadens!

Vad: Extremcykelcup
Var: Hela Sverige
När: Hela sommaren
Bäckstedt for bragdguld!

Störst på riktigt
Magnus ”Maggy” Bäckstedt
vann Paris–Roubaix. Och som
han vann.
Det var en uppvisning i taktisk
kyla, teknisk perfektion och en
vinnarvilja som bottnar i barn-
domsdrömmar.
– Jag hade tårar i ögonen redan
innan mållinjen, säger han till
Kadens.

text: st e fan larsén
foto: lars rønbøg www.picturesport.com
foto re po rter sirot ti

– d et börjar sjunka in nu men det tog
lång tid innan jag förstod att jag hade
vunnit. Det är en barndomsdröm som
gått i uppfyllelse.
Det säger Magnus Bäckstedt som där-
med tog klivet upp bland de riktigt stora.
Den svenska giganten, en av proffsvärl-
dens längsta och tyngsta cyklister, i Ales-
sio-Bianchi-stallet tog en makalös seger
på klassikernas drottning, Paris–Rou-
baix. Det 26 mil långa och över hundra år
gamla landsvägsloppet, med sina karak-
täristiska kullerstenspartier, är något av
det största man kan vinna. I Belgien är en
vinst här nästan lika stort som att vinna
Tour de France. Något Magnus fick erfara
efter sin vinst.
– Jag släppte av en kompis på Bryssels
flygplats häromdagen och följde med in i
avgångshallen. Innan jag kom ut igen
hade jag skrivit 30–40 autografer. Och te-
lefonen har inte varit tyst på fyra dagar,
säger han med en nästan chockad ton i
rösten.
Magnus Bäckstedt har nämligen gått
från att vara ett etablerat proffs och ett
Magnus Bäckstedt var snabbast över pavén. foto: lars rønbøg halvkänt namn till superstjärna och där-

52 | kadens nr 3:2004
med ett namn som människor utanför
sportens värld nu känner till.
– Jag har gått från att vara halvkänd till
en som alla känner över en natt. Det är
nästan svårt att ta, det har varit en hel-
omvändning för mig. På bara några mi-
nuter blev jag jättekänd. Särskilt här i
Belgien är Paris–Roubaix jättestort. Det Magnus var solklart spurtsnabbast i utbrytargruppen. Hammond (t.v), Flecha (mitten) och Hoff-
är den eller Flandern runt som folk verkli- man (t.h) hade inte mycket att sätta emot inne på velodromen i Roubaix. En vacker syn.

gen känner till, säger han.
Vinsten har förstås stor betydelse för han hade visat upp bara några dagar del, ensam i en tätgrupp om tjugo man
Magnus karriär och framtid. Redan 1998, innan i klassikern Ghent–Wevelgem. Där med alla de stora stjärnorna med sina
som 23-åring, körde han in på en sjunde- kom han tvåa, bara slagen av Belgiens hjälpryttare, var det ett perfekt drag.
plats på Paris–Roubaix. Då som hjälp- påläggskalv Tom Boonen i det stjärn- – Det betydde mycket. Jag kunde sitta
ryttare. Det känns som en evighet sedan, späckade Quick-Step-laget. på hjul och behövde inte jaga någonting.
men trots att han är 29 år nu är tio år till i – Vi hade egentligen ingen uttalad taktik Det var en av de bästa bitarna under lop-
toppen ingen omöjlighet. Flera av de inför loppet, bara att Baldato, Scott Sun- pet för min del. Det var väldigt stort för
största stjärnorna i vårklassikerna är en derland, Marcus Ljungqvist och Andrea mig att ha honom där, han gjorde ett su-
bra bit över 30 år. Johan Museeuw, som Tafi skulle hjälpa fram mig. Min uppgift veränt lopp. Den grabben är bra.
lägger av nu, är 38 år. Gilbert Duclos-La- var att hålla ögonen på favoriterna som
salle vann två år i rad på nittiotalet, sista Museeuw och Steffen Wesemann (som Ögonen på Museeuw
gången som 39-åring. Så framtiden lig- vann Flandern runt veckan innan) när Taktiskt genomförde Bäckstedt ett väl-
ger öppen för Sveriges nya cykelsuper- det drog ihop sig för slutfinalen, berättar digt kyligt lopp. När Museeuw, en av de
stjärna Magnus. han. absoluta favoriterna och trefaldig Rou-
– Jag hoppas det. Nu har jag skapat mig Det var en stor grej för Magnus, att få baix-vinnare, attackerade på allvar var
ett namn och jag har förhoppningsvis tio hjälp av sina gamla ungdomsidoler Bal- Magnus med. Annars tog han inte
år framför mig. Dessutom kommer jag dato och Tafi i ett lopp som Paris–Rou- många ryck. Inte ens när förhandsfavori-
säkert att kunna teckna ett bra tvåårs- baix. Dessutom i ett lopp han alltid terna George Hincapie i U.S Postal och
kontrakt inom en snar framtid. Vilket lag drömt om att vinna. Tom Boonen i Quick-Step gick iväg några
det blir vill jag inte spekulera i, jag har – Det var fantastiskt. Här har jag killar mil före mål. Det var ett farligt läge. Men
folk som sköter det där åt mig, säger han som jag har sett upp till sen jag var ung- Magnus höll huvudet kallt.
om de nya möjligheter som segern öpp- domscyklist, som hjälpryttare på Paris–- – Både T-Mobile och Lotto hade många
nar. Roubaix. De gjorde ett jättejobb. Särskilt åkare kvar i klungan så det var ingen stör-
Och det är inte nog. Genast efter segern Baldato jobbade stenhårt för mig på slu- re panik, de fick jobba för Wesemann och
började såväl cykelintresserade som tet, berättar Magnus. van Petegem och jag kunde sitta med. Jag
dagspress diskutera en nominering till Vad vi tv-tittare såg var en Baldato som var ju ensam i det läget så jag var tvungen
Svenska Dagbladets bragdguld. sladdade i slutet av Magnus grupp, som att spela kall och bara göra ett par riktiga
– Det vore förstås jävligt kul med ett åkte av och sedan kom ikapp och attacke- ansträngningar när det krävdes, säger
bragdguld också. rade några mil före mål. Vad betydde det Bäckstedt om sin taktik de sista milen på
för Magnus just då? loppet.
Hjälp av de bästa – Det var perfekt. Baldato hade släpat De ansträngningarna övertygade ho-
Under de sista 16 milen var Bäckstedt fram mig mellan varje kullerstens- nom om att han hade segerchans. Det
ganska ensam i sitt lag, med bara den sträcka och åkte och hämtade dricka åt första och kanske viktigaste tillfället var
gamla stjärncyklisten Fabio Baldato som mig till och med. Så han var väldigt sliten när Johan Museeuw attackerade.
enda lagkamrat i tätgruppen. Men innan på slutet. Men han lyckades komma – Jag var inte med på hjul direkt när
kamerorna slogs på hade han fått full ikapp vår grupp igen och attackerade, be- han stack. Men när jag började jaga
uppbackning av stallet. Vilket inte är så rättar han med inlevelse. märkte jag att jag kunde köra lika fort
förvånande med tanke på den storform Det var klockrent för Magnus. För hans som honom. Då förstod jag att jag hade

kadens nr 3:2004 | 53
Hemmaåkarna Johan Museeuw (t.v) och Peter van Petegem (t.v skymd av Bäckstedt) var de stör- Paris-Roubaix är 26 publikpackade mil kuller-
sta favoriterna till segern. Men Magnus hade dem under kontroll hela vägen. stens-sträckor. En seger här är som att vinna
Tour de France för en belgare.

bra ben. Det var viktigt rent mentalt – att nen på framförallt Roger Hammond, den gick i uppfyllelse, det var enormt, berät-
känna att jag skulle kunna slå honom, engelska mästaren i Mr.Bookmaker-stal- tar han.
säger han. let, tillika Bäckstedts gamla rumskom- Den glädjen syntes. Han kramades om
Magnus menar att Museeuw garante- pis. av fru Megan och lagkamraten Baldato
rat skulle attackera. Och med den ruti- – Roger var helt klart farligast i vår kastade sig över Magnus efter målgång-
nen som han besitter var just Museeuw grupp. Jag känner honom väl sedan vi de- en. Magnus Bäckstedt hade vunnit Pa-
en bra cyklist att bevaka. lade rum under två år i början på våra kar- ris–Roubaix och det var knappt vi förstod
– Jag gick på allt som han gjorde. Det riärer. Han är både smart och kvick. Men vad som hade hänt.
var tråkigt att han punkterade när vi väl det är skillnad att spurta efter 20 eller 26
kom iväg, jag kände verkligen med ho- mil och jag visste att jag hade de bästa be- Inga problem
nom då. Det hade varit kul för honom att nen inne på velodromen när det var dags Frånvaron av tekniska problem, som
få avsluta sin karriär på ett annat sätt. att dra igång, säger Magnus. punkteringar, underlättade förstås även
Men det är förstås svårt att spekulera i Så helt plötsligt var det dags för final. om det inte var avgörande. Magnus var
vad som hade hänt om han inte hade Magnus hade tagit sig längre i sin dröm- en av de starkaste, trots relativt liten upp-
punkterat. tävling än vad många, kanske även han, backning från sitt lag i slutskedet. I varje
En annan stark cyklist som punkterade hade trott. Nu skulle det avgöras i en fall om man jämför med de hjälpryttare
i fel skede var Lotto-Domos Peter van Pe- spurt på fyra. Vad tänkte han? van Petegem, Museeuw och Wesemann
tegem. Han fick sedan jaga på egen hand – Jag var helt inställd på att ta innerkur- hade till förfogande.
och han formligen flög fram över de sista van när vi drog igång på rakan. Jag visste – Jag hade inte en punktering och cykeln
kullerstens-sträckorna. Till slut kom han att jag hade Tristan Hoffman på utsidan fungerade perfekt. Bianchi har byggt en
ikapp sin otursbroder Museeuw och de och att Roger Hammond skulle behöva gå specialhoj till mig i titan, ett material
två superstjärnorna inledde en klappjakt ut åt höger i kurvan för att blockera ho- som tar upp mindre vibrationer än stål el-
på Magnus kvartett. nom. Då skulle jag ha fritt spår på insi- ler till och med kolfiber. Den är både
– Ja, han såg fruktansvärt stark ut. Inte dan. komfortabel och vridstyv, berättar han.
förrän det var tre kilometer kvar var jag – När det drogs igång höll jag mig på Cykeln byggde Bianchis mekaniker
säker på att vi skulle hålla undan. Vi hör- den röda linjen. Så fort Hammond flyt- ihop kvällen innan Ghent–Wevelgem.
de ju att de var på gång bakom och jag vet tade sig lite åt höger vek jag neråt i vel- Första gången han satt på cykeln var allt-
att van Petegem är svårslagen i en spurt, odromkurvan så jag fick lite nerförsbacke så på startlinjen på loppet som han blev
han är ruskigt kvick även efter långa täv- inför de sista metrarna. Det funkade tvåa i.
lingar, säger Magnus. klockrent, jag passerade de andra lätt, – Och sen vann jag Roubaix på den, så
berättar han. nu har jag en andra- och en förstaplats på
Ändlös spänning Han vann med god marginal och såg den cykeln. En kanonhoj med andra ord,
Det blev alltså en tajt avslutning. De två jublande glad, nästan chockad ut, när skrattar han.
belgarna låg ungefär 30 sekunder bakom han passerade mållinjen. Utöver den nya titanramen hade han
med bara några kilometer kvar till mål. – Det var så jävla många känslor som en ganska konventionell utrustning.
Inför uppgörelsen hade Bäckstedt ögo- for igenom huvudet. En barndomsdröm Hjulen är till och med sådana hjul som

54 | kadens nr 3:2004
man inte skulle förvänta sig på en tävling
som går så hårt åt cyklar och cyklister.
– Vi kör med Campagnolos Nucleon-
hjul. Det är egentligen fel typ av hjul för
en sådan här tävling. De är byggda för att
vara lätta och har solekrat fram och på
vänstersidan bak – de är gjorda för att
köra berg med och inte belgiska gatste-
nar. Men de går fantastiskt fint på under-
laget eftersom de är lite mjuka och ger sig
lite i höjdled. Flexigheten gör att de följer
underlaget bra, säger han.
Han hade tubdäck, förstås, vilket redu-
cerar risken för genomslagspunktering-
ar. Framdäcket var 24 millimeter brett,
bakdäcket hela 28 millimeter. Normala
tävlingsdäck brukar vara 22–23 millime- ”Vad har jag gjort? Vad var det som hände?” Det var knappt vi förstod det heller, Magnus.
ter breda.
– Under styrlindan har vi rörisolering hitta rätt pedalvarv, rätt kadens. Vilken – Det är så få tävlingar jag kan göra bra
som dämpar vibrationerna lite. Men det är det? resultat på. Utöver Roubaix är det Mil-
sliter ändå oerhört mycket på kroppen. – Det var en bra fråga. Det är olika fö r ano–Sanremo, och där var jag inte på
Jag har fortfarande, fyra dagar efter täv- olika cyklister och olika sträcko r. Man gång i år, samt Flandern runt. På Flan-
lingen, ont i handflatorna, säger han. måste bara hitta den. När man gör det så dern kändes det bra, men jag hade inte
Ett lopp av en sådan extrem karaktär säger det klick och så plötsligt flyter man riktigt farten i mig ännu. Sedan är det
måste vara svårt att förbereda sig för. Men o vanpå, nästan som en svävare – man bara världscuploppen HEW-Cyclassics
Magnus Bäckstedt menar att det framfö r- lyfter. En del kör jättetunga vä x l a r, jag och Paris–Tours som passar mig, förkla-
allt handlar om att träna tekniken. Något kör ganska lätta. Det är olika, säger han. rar han.
han gör och som förstås hjälper honom Nu tar han en tävling i taget. Men det
att undvika punkteringar och vurpor. Nya mål finns fortfarande mål som hägrar i karri-
– När jag tränar här i Belgien så brukar Nu blickar han framåt mot nästa mål, en ären.
jag alltid lägga in ett par kullerstens- etappseger i Girot. Intergirotävlingen är – Javisst, jag vill vinna VM och OS och
sträckor i passen för att slipa på tekniken. intressant, men inte viktigast. Istället jag har fortfarande inte vunnit etapper
Man måste lära sig att läsa stenarna – vil- hoppas han på att gå med i en utbrytning på varken Girot eller Vueltan. Och jag vill
ken del av vägen som är slätast, hur höga och ta en etapp i en spurt i en mindre gärna vinna en till Tour-etapp, säger
stenarna är så man inte får genomslag grupp. Lite som Tour-etappvinsten 1998. han.
och var det skakar som minst så man or- Han låg trea i världscupen efter Rou- Och Paris–Roubaix i framtiden?
kar hela vägen. En del stenar sticker upp baixsegern i år men totalcupen i sig är – Javisst, det här vill jag gärna upprepa.
mer än andra, det gäller att undvika dem inte realistisk för honom menar Magnus. Det vill vi också att han gör.
och liksom flyta ovanpå, menar han. För en åkare i hans storlek, 89 kilo tung, Väldigt gärna. 
En teknik som handlar mycket om att får det inte luta för mycket.

fa kta m ag nus bäckst e dt

Lag: Alessio-Bianchi 1997: Lag: Palmans 2000: Lag: Gan – Credit Agricole 2003: Lag: Team Fakta
Född: 30:e januari 1975 i Linköping 1a Grand Prix d’Isbergues 1a lagtempo Tour of Normandy 1a totalt Intergirotävlingen Giro
Längd: 1,93 meter 3a totalt Boland Bank Tour 2a tempoetapp Tour Mediterranean D’Italia
Vikt: 89 kilo 6a tempo U23 EM 2a etapp Dunkerques fyradagars 2a tempoetapp Giro D’Italia
Snackar: Svenska, engelska, holländ- 2a tempoetapp Tour Poitou Charentes 2a Nokere GP
ska, tyska, franska och italienska 1998: Lag: Gan – Credit Agricole 2a Svenska mästerskapens linje 3a GP S.A.T.S.
Hobbies: bilar och motorcyklar, skid- 1a poängtävlingen Dunkerques fyrada- 9a HEW-Cyclassics världscup Hamburg 4a etapp Giro D’Italia
åkning, motocross och golf gars 5a etapp Giro D’Italia
1a 19e etappen Tour de France 2001: Lag: Gan – Credit Agricole
re s u ltat som pr o ffs 1a etapp Postgirot 2a första etappen Postgirot 2004: Lag: Alessio – Bianchi
1996: Lag: C oll st rop 2a två etapper Prutour 4a första etappen Polen runt 1a Paris–Roubaix världscup Belgien
1a totalt Boland Bank Tour 2a totalt Postgirot 2a Ghent–Wevelgem
1a etapp Boland Bank Tour 2a prologen Tour de l’Avenir 2002: Lag: Team Fakta 2a etapp Etoile de Besseges
2a Grand Prix d’Isbergues 3a etapp Tour de l’Oise 1a GP Fayt-le-Franc 3a etapp Tirenno–Adriatico
2a etapp Tour de l’Avenir 6a totalt Dunkerques fyradagars 4a GP Eddy Merckx
2a etapp Boland Bank Tour 7a Paris–Roubaix världscup Belgien 4a totalt Tour of Qatar
3a Géraardsbergen 4a Svenska mästerskapens tempolopp
3a Bredene 1999: Lag: Gan – Credit Agricole 5a totalt Rhodos runt
3a Postgirot tempoetapp 1a lagtempo Tour Mediterranean 6a GP Costa delle Etruschi
3a etapp Boland Bank Tour 3a totalt Tour Down Under

kadens nr 3:2004 | 55
Tio Tjejtrampstips text: kadens re da kti o n

Oavsett om du har tränat för Tjejtrampet eller inte finns det ändå någ-
ra enkla knep som gör saker och ting så mycket enklare. Vi lät vår ex-
pertpanel sätta ihop tio fiffiga tips som gör Tjejtrampet enklare, roli-
gare och skönare.

D RICK VAR TIONDE MI N U T

5 Att dricka vätska under cyklingen
är något många glömmer bort.
Men fundera på hur mycket träning du
lagt ner för att kunna köra loppet och
jämför det sedan med hur mycket
prestationsförmågan försämras om man
inte dricker. Det är alldeles för mycket.
Drick var tionde minut, en liten
cykelflaska i timmen. Minst.

ÄT EFTER 30 MINUTER

6 Lika viktigt är det med mat. Börja
inte äta när du känner dig
hungrig och matt, utan börja redan efter
en halvtimme. Då håller du
energinivåerna högt och orkar mer, både
fysiskt och mentalt. Men se till att veta
vad det är du stoppar i dig. Är det
energimat eller energigel så testa den i
förväg så du vet hur magen reagerar.

SLÅ AV I BAC K A RN A
Kadens sa gå ut hårt och öka.”

VÄRM UPP A N VÄND BRA GREJER
7 Vill du orka längre så är detta ett
säkert tips – ta det lugnt i
backarna. Undvik tunga växlar och

1 Det kanske låter som en
självklarhet, att man ska värma
upp. Men alltför många gör det ändå
3 Har du inte investerat i en skön
hjälm, ett par bra cykelbyxor och
ett par riktiga cykelskor ännu så borde
mjölksyra, försök att trampa fort på lätta
växlar istället. Du kanske flåsar mer,
men du sparar på krafterna i det långa
inte. Kanske för att vi människor är lata det vara din nästa investering. Få saker loppet. Särskilt viktigt om du ska köra
av naturen. Men om du ser till att röra gör större skillnad än bra och för den längsta banan.
ordentligt på dig en kvart innan starten ändamålet anpassad utrustning.
kommer du mycket fortare in i ett Numera görs dessutom många S E RVA CYKELN I TID
behagligt tempo och undviker risken att
få ont i onödan. Stå bara inte still mer än
fem minuter mellan uppvärmning och
produkter anpassade för kvinnor – och
det är på tiden. Men man förstår förstås
inte att uppskatta riktigt bra prylar
8 En klassiker bland cyklister är att
serva cykeln kvällen innan
loppet, som någon form av
start. förrän man testat dem. Men det har vi – förberedelseritual. Det blir alltid dåligt.
så tro oss, du är värd det. Grejer går sönder, man går inte och
GÅ UT LU GNT OCH ÖKA lägger sig i tid och eftersom man är trött

2 De flesta tester visar att det oftast
är gynnsamt att gå ut lugnt och
sakta öka ansträngningen ju närmare 4
KÖP BY X S A LVA En underskattad
produkt, särskilt för oerfarna
cyklister. Givetvis ska man ha ett
så slarvar man och resultatet blir
problem med cykeln under loppet. Och
det är ju synd. Så se till att fixa cykeln en
slutmålet man kommer. Kurvan ska par bra cykelbyxor och använda dem vecka före loppet och kör på den några
alltså peka stadigt uppåt. Går du ut för utan underkläder. Men allra bäst gånger efter sevicen. Tillbringa kvällen
hårt blir resultatet ofta det motsatta – en resultat får man med den särskilda före med att göra lugna, sköna saker
hög ansträngning i början följs av en byxsalva som välsorterade cykelbutiker istället. Och starta med rätt lufttryck i
högre trötthetskänsla mot slutet. Kör för. Minimera skavrisken, maximera däcken, så minimerar du punkarisken.
smart och öka sakta. cykelupplevelsen.

56 | kadens nr 3:2004
”Nej, tänk positivt istället.”

S ÄTT UPP DELMÅ L

9 Väl ute på banan kan det kännas
långt att cykla, särskilt för den
som inte är van vid längre distanser. Ett
sätt att undvika den mentala hammaren
är att sätta upp delmål. Tänk inte ”nu är
det åtta mil kvar” utan tänk ”nu ska jag
över det där krönet” eller ”nu ska jag
köra till den där kurvan”. Efter ett antal
krön och kurvor är du plötsligt i mål!

TÄNK POSITIVT

10 Njut av omgivningarna,
evenemanget, publiken,
prestationen, din nya cykel – ja, det som
inspirerar dig. Börjar det kännas tungt –
ta en bulle och en fika. Och tänk på att
man nästan aldrig ångrar sig. En
prestation är alltid en prestation, något
de flesta människor är nöjda över att ha
genomfört. Och nu är du snart en av
dem.
Kadens Retro
Bernt Johansson vinner OS-guldet 1976.

Guld-B
upepe
rnts
nbarelse
S
Bernt Johansson hade en vision, ä s o n g e n 1976 var självfallet OS det jag inte fick tag i Sven-Åke så fick det bli
stora målet för Bernt Johansson. en förhandsintervju med Bernt istället.
en uppenbarelse. Om han tränade Men trots att han året innan Med facit i hand blev det rätt lyckat, be-
målmedvetet i två år kunde han vunnit England Runt, ett av de rättar Kvärre vidare.
mest prestigefyllda loppen bland amatö- OS-förberedelserna var för Bernt obe-
vinna OS-guldet i Montreal. rerna, så var det en annan svensk man vekliga och träningsdosen innan avresan
Med en dagsdos på 15 mil, oav- väntade sig stordåd av i OS. Nämligen till Montreal hårresande. Från 15:e janu-
1975-års VM-tvåa Sven-Åke Nilsson. ari och fram till Algeriet Runt i början på
sett om det var januari eller som- – Jag ringde till hotellet fem-sex gånger april körde han i snitt 15 mil per dag.
mar, förverkligade han sin dröm. för att göra en förhandsartikel med Sven- – Då ska man komma ihåg att vädret
Åke Nilsson men han var inte på plats. förstås tvingade mig att stå över någon
Med 3.500 mil träning per år arbe- Varje gång svarade istället Bernt Johans- dag eller åka kortare vilket jag tog igen de
tade han sig till ett OS-guld 1976. son, berättar Stellan Kvärre som sedan dagar det var lite mindre snålblåst och
1968 varit sportreporter på Dagens Nyhe- kyla, säger han.
En medalj som blev startskottet ter. Med andra ord låg han i två och en halv
för en oerhört framgångsrik Under det sista samtalet frågade Kvärre månad och snittade 105 mil i veckan – i
kort vad Bernt trodde om sina egna chan- Västergötland. Sedan tog tävlingarna vid
proffskarriär. ser. fram till midsommar. Sedan återgick
– Han berättade att hans målsättning han till hård träning igen, fram till OS-
text: ro b e rto vacchi var att ta sig i mål eftersom han hade bru- loppet en månad senare.
foto: p ressens bild, david elmfe l d t tit både OS 1972 och VM 1974. I och med att – Det blev stenhård träning fram till tre

58 | kadens nr 3:2004
dagar före linjeloppet i Montreal, sista De två nästkommande åren fortsatte ögonblick blev jag nervös och trodde att
hårda passet var på 20 mil. Sedan var jag hans positiva utveckling och redan 1974 jag åkt fel men ganska snart förstod jag
redo för att vinna OS. var han i Montreal som VM-segrare i det att de skulle eskortera in mig till mål,
Bernt var säker på att han hade chan- svenska lagtempolaget. Marginalen var avslutar han.
sen. Banan var exakt samma som på VM två sekunder till tvåorna och storfavori- Bernt Johanssons sista 500 meter är
två år tidigare. Redan då visste han att ten Sovjet. klassiska. Motorcykelkortegen med
han kunde vinna OS. – Vi hade ju kört en del lagtempolopp Bernt i bakgrunden är tv-bilder som ing-
– Jag fick en uppenbarelse om att jag utan att vara i närheten av de bästa natio- en glömmer. På Idrottsgalan 2001 kom
med två års målinriktad träning skulle nerna så visst var det en liten överrask- faktiskt denna sekvens på sjätte plats i
kunna vinna. Och jag blev ännu säkrare ning att vi vann, säger Bernt. ”Tidernas bästa idrottsögonblick”. Bernt
när jag såg Eddy Merkcx vinna proffslop- Men guldet i lagtempo kostade på, Johansson berikades sedan dessutom
pet genom att köra slut på alla konkur- både fysiskt och psykiskt. med Svenska Dagbladets bragdmedalj
renter på den hårda banan, berättar han. – Det var ju en sekundstrid mot Sovjet, som han fick tillsammans med friidrot-
det visste vi eftersom vi fick tidangi- taren och OS-vinnaren Anders Gärderud.
Vägen till guldet velser. Jag kan säga att jag aldrig varit så Bernt Johansson från lilla Tidavad hade
Bernt Johansson är född i Göteborg men trött efter en tävling som då, menar tagit OS-guld, en höjdpunkt och ett slut-
u p p växt på Västgötaslätten dit han flyt- Bernt. mål i många idrottares karriärer. Men
tade med familjen som ettåring. Den lil- det var faktiskt bara början på en ännu
la byn Tidavad med nära 200 invånare Motorcykeleskorten framgångsrikare proffskarriär.
blev familjen Johanssons nya hemort Så var det dags. OS-banan gick kring par-
och det var där Bernt la grunden för att ken Mont Royal i Montreal, Kanada. Drömstart
bli en av världens bästa cyklister. Mäng- Halvvägs in i linjeloppet började det reg- Bernt Johansson blev proffs året efter OS-
der av träningsrundor har startat här na vilket fick Bernt att besluta sig för att triumfen. Redan sin första säsong radade
men han har haft hela Västergötland ta sig upp i täten. Väl där började han han upp fina placeringar och blev, först
som träningsmark. Bernt är med säker- känna på konkurrenterna. då, ett uppskattat namn i cykeltokiga Ita-
het en av de idrottsmän i Sverige som trä- – Jag höjde tempot rejält i backen varpå lien.
nat mest. klungan sprack upp och 14 man kom loss. Utan att förringa Bernts suveräna
– Jag cyklade runt 3 500 mil om året och Då visste jag att jag var starkast, berättar prestation i Montreal 1976 så var OS fram
på den tiden cyklade man ganska spar- han. till 1992 endast öppet för amatörer. De
samt under vintern. Jag var nog den som Ut på det sista varvet bestod tätgruppen professionella cyklisterna kom med först
tränade mest på den tiden, berättar han. av endast tio cyklister. Bernt var förstås 1996, då segrade schweizaren Pascal
I Tidaholm CK körde han både 1970 och en av dom och benen kändes hur fina som Richard på linjeloppet och Miguel Indu-
1971 som junior, Sveriges bästa, men nå- helst. Väl framme vid den branta stig- rain på tempot.
gon individuell titel i juniormästerskap ningen på varvet attackerade han först en Självklart var Bernts OS-seger det som
blev det aldrig. Silver och brons på SM gång men blev inhämtad. Han försökte avgjorde att han fick proffskontrakt i Fio-
och silver på NM var hans bästa resultat igen och blev återigen inhämtad men på rella-Moccasini, men han kunde inte
som ”juniorpalt” på mästerskap. det tredje försöket fick han en lucka. leva på den meriten hur länge som helst.
– Jag gapade nog efter för mycket och – Jag ville inte riskera att förlora i en Och som ovan nämnts såg han till att
körde också senior-SM 1971, säger han. spurt och var fast besluten om att avgöra resultaten snabbt övertygade italienarna
Sedan började marschen mot OS-gul- på sista varvet. om att de hade gjort en god värvning.
det. Redan första året bland seniorerna Jakten på honom var intensiv. Men På Levanten Runt (som idag är Valencia
förstod många att den där Tidavadsgrab- ingen kunde ens matcha Bernt utför, Runt) tog han sin första seger. Han vann
ben kunde bli något. Han radade upp med den fina teknik han hade. Något både en etapp och tävlingen sammanlagt
topplaceringar som dubbla brons vid SM, han som proffs senare blev känd för. och det gav honom förstås den start och
etappseger och tredje plats totalt i Syd- Ett par kilometer före mål skulle de upp det lugn han behövde. Mer skulle kom-
svenskans Fyradagars samt andraplatsen för den sista backen. ma. Redan första säsongen tog han fem
på fyra etapper och sammanlagt i Holste- – Jag tittade upp mot krönet och före- av de 14 segrar som han totalt vann som
bro 4-dagars i Danmark. Snacka om årets ställde mig att målet var där. Jag gav jär- proffs.
rookie. net och drog ifrån ytterligare lite. De som – Min bästa period hade jag hösten 1978
– I starten av varje säsong var det för- jagade förstod att de körde om andra- då jag bland annat vann Gran Premio di
stås nervöst. Man visste ju inte hur man platsen och slog av på tempot något, Prato med över fem minuter och dagen
skulle hävda sig från år till år. Men för säger han vidare. efter segrade stort i tempoloppet Gran
egen del blev det ju bara bättre för varje Den blonde 23-årige svensken svängde Premio di Forlí, berättar han.
säsong, säger han vidare. in på det 500 meter långa, maffiga upp- Den hösten vann han också Giro dell’E-
Gick det bra debutsäsongen bland loppet och blev själv överraskad av vad milia, blev tvåa på Lombardiet Runt, Giro
seniorerna så blev 1973 ännu bättre. Bernt som väntade honom. del Lazio och partempoloppet Trofeo Ba-
blev nämligen utsedd till årets bästa – Plötsligt brummade det till och fram- racchi samt trea på Giro del Veneto.
cyklist. Som 20-åring är det verkligen im- för mig hade jag ett gäng motorcyklar – Men mina främsta meriter är ju de två
ponerande. som bildade en vingformation. För ett etappsegrarna och tredje platsen totalt på

kadens nr 3:2004 | 59
”Plötsligt brummade det till och
framför mig hade jag ett gäng
motorcyklar som bildade en
vingformation. För ett ögonblick
blev jag nervös och trodde att
jag åkt fel […]”
Guld-Bernt om OS-loppets sista 500
meter.

Giro d’Italia 1979, samt min sista seger –
Giro del Lazio 1980, säger Bernt.

Girot 1979
Giro d’Italia 1979 var hans bästa etapp-
lopp och ett av de bästa svenska resulta-
ten på tävlingen genom tiderna. Han
imponerade stort.
– Bansträckningen var alldeles för lätt-
åkt för mig. Den passade (Giuseppe) Sa-
ronni och (Francesco) Moser perfekt men
jag hade gärna sett lite fler målgångar
uppför, avslöjar Bernt.
En av få målgångar uppför på den upp-
lagan var etappmålet i Boscochiesanuova
som ligger tre mil rakt norr om årets VM-
ort Verona. Det var den fjortonde sträck-
an och Bernt hade börjat få ordentligt
med självförtroende och nöjde sig inte
längre med att sitta i tätgruppen. Så han
attackerade.
– Det var en ganska lång stigning men
inte så brant. Jag höll undan för Moser
som var två sekunder efter, berättar Bernt
som på slutet lyckades passera Roberto
Visentini som hade varit loss solo i en
mil. Några dagar innan hade Bernt också
vunnit den elfte etappen, med mål i Vog-
hera.
På Giro del Lazio 1980 tog Bernt Johans-
Tog med laget till lutande tornet i Pisa son sin sista seger som proffs. Det var en
oerhört viktig tävling med målgång all-
Dagens Nyheters utsände, Stellan Kvärre, minns när han var i Italien och bevakade deles utanför Colosseum i centrala Rom.
Bernt Johanssons första period som proffs 1977. Stellan tyckte det skulle vara roligt Han var urstark och kunde till slut vinna
att ha en bild på laget när de stod vid lutande tornet i Pisa. Problemet var att de med 50 sekunder, trots en klunga som ja-
befann sig i Monsummano Terme som ligger 60–70 kilometer från Pisa. gade honom intensivt.
– Det är inga problem, hade Bernt sagt till Stellan och såg till att hela gänget – Giro del Lazio ingick i världscupen för
cyklade till Pisa. lag och var ett av de viktigaste endagslop-
– Det tycker jag var stort eftersom det visade att Bernt hade karisma och pondus pen i Italien, säger Bernt.
trots att han ansågs vara lite för snäll för att bli en vinnare bland proffsen. Det bru-
kar sägas att man skall vara tuff för att lyckas men jag brukar ta Bernt och Torgny Snopet slut
Mogren som exempel, två hypersnälla killar, som båda blivit vinnare, säger Stellan. Hans landsvägskarriär avslutades lite
snopet. Efter en vurpa under Giro d’Italia

60 | kadens nr 3:2004
1981, samma tävling som Tommy Prim
skulle bli tvåa sammanlagt i, bröt Bernt
Bernts adepter i PK Banken
Johansson kontraktet med Magniflex och
flyttade hem till Kvarnkullen i Tidavad.
Två år senare blev han förbundskapten

O
för det svenska landslaget och senare lag- m vi ta r dom i bokstavsordning Det susar nämligen i öronen ibland och
ledare i PK Banken 1987. börjar vi med Allen Anders- det är troligtvis ”Jalles” fel.
Idag driver Bernt en möbelfirma i cen- son. Han var fantastiskt stark Magnus Knutsson kommer de flesta
trala Skövde tillsammans med frun Mari- men saknade ett vinnande va- ihåg för att han var en lysande tempo-
anne. pen. Det som undertecknad framförallt åkare. Han tog ett stort antal medaljer i
– Det är lagom långt hemifrån för att kommer att tänka på när det gäller Allen svenska mästerskap mot klockan. Som
det ska bli en träningstur på förmidda- är hans VM-lopp 1989 i franska Chambe- junior gjorde han till och med segergest
gen. ry. Loppet gick sanslöst fort och ingen när han passerade mål – i ett tempolopp.
Dessutom håller han ibland föreläs- svensk hade synts till under hela loppet. Coolt! Dessutom var Magnus med i det
ningar samt åker med som ledare på När bara någon mil återstod dök han helt sista VM-laget i lagtempo. De blev fyra på
cykelresor som Springtime Travel arran- plötsligt upp, i tätgruppen. Allen blev till Sicilien 1994. Men han kunde mer än så
gerar med Bernt som konsult. slut sjua i amatörernas linje. Att han ald- och hade faktiskt chansen att bli proffs.
I början på nittiotalet inledde han en rig blev proffs är en gåta. Michel Lafis behöver man ju knappt
ny tävlingskarriär – på mountainbike. Roul Fahlin var en av landets bästa presentera. Han är den enda från PK Ban-
Han var under ett par år en av de absolut spurtare. Det man kunde se utifrån var kens förstagrupp som blev proffs. I åtta
bästa i Sverige i den då ganska nya spor- att Roul troligtvis är en av de mest lätt- säsonger var Michel yrkesåkare. Han
ten. En oväntad nystart kanske, men inte tränade cyklister vi haft i Sverige. En oer- hann med att att ta sig runt sju Grand
så märklig med tanke på hans tränings- hört kraftfull cyklist som i sina bästa Tours där 21:a platsen i Vuelta a España
vilja och fysik. Något som hans adepter i stunder kunde spurtslå vem som helst. och 23:e platsen på Giro d’Italia var hans
PK-bankslaget fick erfara. Men inte bara. Jag glömmer aldrig när bästa placeringar.
det kom rapporter från Österrike om att Främsta meriten är däremot från
Världens mest vältränade tränare en viss Fahlin satt med i första gruppen amatörtiden. Han ingick nämligen i
Bernt Johansson blev 1983 förbundskap- på en etapp av Österrike Runt när de pas- kvartetten som tog OS-brons i lagtempo
ten för det svenska landslaget. Fyra år se- serade toppen på Grossglockner. Snacka 1988 i Seoul. Anders Jarl ingick också i
nare fick han chansen att ta hand om vad om talang. laget.
som kom att bli Sveriges då mest fram- Många jag tävlat mot har cyklat fort. Peter Pegestam spåddes en lysande kar-
gångsrika klubblag, PK Banken. Men troligtvis kan ingen mäta sig med riär. En jättetalang som också hade disci-
Bernts första PK Banks-trupp var impo- Anders Jarl när det handlade om så kallat plin för att kunna träna mycket. ”Pege”
nerade av sin coach. Han tränade nämli- ”slätdrag”. Det var mer än en gång jag visade inte minst på Postgirot Open 1988,
gen med sina adepter. Och det var inga försökte hänga med honom när han satte som 21-åring, vad han kunde genom att
småpass han deltog i. in sina stenhårda attacker och varje gång bli trea bakom rutinerade norrmannen
– Jag kommer ihåg träningslägret i Ita- fick jag gåshud av smärta innan jag Atle Kvålsvoll och ryssen Vjatscheslav Je-
lien inför säsongen 1987 då vi körde ste- släppte rullen. Tror faktiskt att jag fortfa- kimov, idag en av Lance Armstrongs vik-
grande träningspass. Vi började med 18 rande har sviter av de meningslösa försö- tigaste hjälpryttare. 
mil måndag, fortsatte med 21 mil tisdag ken att hänga med honom de gångerna.
och så 23 mil och 26 mil. Bernt körde med
varje dag, berättar Roul Fahlin.
Det är förstås långa pass men Bernt har
ju ändå gjort det förr. Inget märkvärdigt
alltså? Bragdguldet till Thure Petersson?
– På fredagen började vi undra efter vårt
tiomila pass. Det blev alltså en kortare
runda eftersom vi skulle tävla på helgen.
Väl tillbaka på hotellet tog Bernt på sig

K
nut kn u d s e n på Svenska Nyhets- hade som 19-åring blivit Europamästare på
löparskorna och stack ut och sprang 1,5 byrån fejkade (enligt Thure Petersson) våren 1976. Men på OS blev han femma.
mil, berättar Fahlin vidare om en av en artikel som gick ut i ett 40-tal tid- Senare vann Bernt Johansson guldet på linje-
gångerna han och andra cyklister blev ningar. Den handlade om att cykel- och brott- loppet. På den efterföljande internationella
knäckta av Bernts imponerande fysik. ningsoraklet Thure Petersson var helt säker presskonferensen sa Thure Petersson till
Rykten från andra läger säger att han på att Frank Andersson skulle bärga guldet i Bernt att han vid årets slut med stor sanno-
efter middagen dessutom kunde erbjuda brottning och lovade att om Frank inte vann likhet skulle berikas med Svenska Dagbladets
massage till de som ville. Han kunde kon- så skulle oraklet simma hem från Kanada. bragdmedalj.
sten att hålla cyklisterna på jorden. Thure är ju känd för att vara rättfram och be- Svaret från Guld-Bernt blev rekylsnabbt.
Också då lät han resultaten tala, Guld- stämd i sina analyser och tips och detta upp- – Det blir du Thure som kommer att få bragd-
Bernt.  märksammades av många. Frank Andersson medaljen när du simmat hem över Atlanten.

62 | kadens nr 3:2004
Bernt Johansson

Född: 18 april 1953 10:a etapp 10 1979
10:a etapp 12 1979
Födelseort: Göteborg
20:e totalt 1977
Familj: Fru Marianne och dottern
Några övriga meriter:
Tove samt Mariannes barn Bobby och
2:a Giro dell’Emilia 1977
Niklas
2:a Giro di Lombardia 1978
Tävlingsdebut: 1965 2:a Giro del Lazio 1978
2:a Trofeo Baracchi 1978 (partempo
Cykelklubbar: Tidaholms CK och
med Gianbattista Baronchelli)
Mariestadscyklisten
2:a Giro della Provincia Reggio Cala-
Proffsstall: Fiorella-Moccasini, Fio- bria 1979
rella-Citroën, Magniflex-Famcucine, 2:a etapp 5b Ruta del Sol 1980
Magniflex-Olmo och Magniflex-Olmo- 2:a totalt Ruta del Sol 1980
Zonca 2:a Giro della Provincia Reggio Cala-
bria 1981
Totalt antal proffssegrar: 14 3:a Giro del Piemonte 1977
Främsta merit: Olympiskt guld linje- 3:a Giro del Veneto 1977
lopp 1976 i Montreal och seger i Giro 3:a Gran Premio di Prato 1977
del Lazio 1980 3:a Trofeo Laigueglia 1977
3:a Giro del Veneto 1978
Några övriga proffssegrar: 3:a Gran Premio di Lugano 1978
Etapp och totalt Vuelta Valenciana (tempo)
1977 3:a Flèche Wallonne 1979
Castrocaro GP 1977 (tempo) 3:a Coppa Placci 1979
Trofeo Baracchi 1977 (partempo med 3:a Giro dell’Appennino 1979
Carmelo Barone) 4:a Giro di Toscana 1978
Levangers GP 1978 4:a Giro di Puglia 1979
GP di Forlí 1978 (tempo) 5:a Coppa Placci 1978
Giro dell’Emilia 1978 7:a Tirreno-Adriatico 1980
Gran Premio di Prato 1978 och 1979 8:a prolog Schweiz Runt 1978
Etapp 11 och 14 Giro d’Italia 1979 10:a Giro dell’Appennino 1980
Etapp 5a Ruta del Sol 1980 11:a Giro del Trentino 1980
Några övriga Giro d’Italia-meriter: 11:a Giro di Sardegna 1980
2:a etapp 11 1980 13:e Gran Premio di Larciano 1979
3:a totalt 1979 16:e Gran Premio di Larciano 1980
3:a etapp 8 1979 Några amatörsegrar:
3:a poängtävlingen 1979 OS-linje 1976
3:a bergspristävlingen 1979 VM-lagtempo 1974 (med Lennart
4:a etapp 18 1977 Fagerlund, Tord Filipsson och Sven-
4:a etapp 9 1979 Åke Nilsson)
5:a etapp 18 1978 NM-linje 1976
5:a etapp 19 1979 NM-lagtempo 1973 och 1975–76
6:a etapp 16 1978 SM-linje 1974
6:a prolog 1979 SM-stafett 1973
6:a etapp 3 1979 SM-lagtempo 1973 och 1975–76
6:a etapp 16 1979
7:a etapp 7 1978 Övriga OS-VM-resultat:
7:a etapp 15 1978 4:a VM-lagtempo 1975 (med Sven-
8:a etapp 17 1979 Åke Nilsson, Tord Filipsson och Tom-
9:a totalt 1978 my Prim)
9:a etapp 2 1979 7:a OS-lagtempo 1976 (med samma
9:a etapp 4 1979 som ovan)
10:a etapp 6 1979 14:e linje 1977 (proffs)
64 | kadens nr 3:2004
Freeride + racing = sant Extreme Biking Series

Extreme Biking Series, XBS, är ett helt nytt racingkoncept för alla
downhill- och freeridecyklister i Sverige. Det är downhill-legenden
Tommy ”Tompa” Johanson som drar igång motsatsernas cup –
text: st e fan larsén
tävlande i freeride – i Sverige. foto: david elmfe l d t

XBS (Extreme Biking Series) heter
den nya cupen som blandar
de olika freeride- och downhillformaten.
rangörer. En av dem är Säfsen, som sedan
tidigare haft ett nära samarbete med den
svenska mountainbike-eliten.
tävla i friåkning. Man kan tävla i allt och
vill folk göra det så ser jag inget problem
där. Dessutom är vi ju inte först med det-
Det blir både en ren tävlingsklass för elit – Vi håller på att planera en egen dual- ta. Det tävlas ju redan en hel del i freeride
och juniorer och en freerideklass. Dessut- slinga och en BMX-bana i direkt anslut- runt om i världen, säger Tommy om fri-
om kommer tävlingsklassen att inklude- ning till vår anläggning. Målet är att det åkarnas delvisa tävlingsmotstånd.
ra både ren downhill, dual och 4X. I free- skall bli en bra aktivitet för våra konfe- Man kan förstås dra paralleller till and-
rideklassen räknar man samman både rensgäster samtidigt som vi troligen står ra alternativa subkulturella sportyttring-
tid med svårighetsgrad och stil. Den som värd för en deltävling i XBS i framtiden, ar – utvecklingen inom snowboard, ska-
vill kan också köra båda klasser. säger Fredrik Stamborn i Säfsen. te, inlines har gått från marginellt till
Sammantaget blir cupen alltså mycket Som en del i samarbetet kommer Tom- brett, från subversivt till organiserat.
heltäckande och ska förhoppningsvis my Johanson att köra omkring i en ny
både locka och tilltala alla som gillar cyk- Landrover med en väldigt speciell extra- Sveriges storhet
ling i hårdrocksform. Initiativtagaren utrustning. Med namn som Malin Lindgren, Kristian
Tommy Johanson har mötts av positiva – På taket på bilen kommer det att fin- Eriksson, Janne Lundman, Johan Eng-
tongångar från såväl cykelbranschen, ar- nas en startramp, som även kommer att ström, Tobias Westman och Tommy Jo-
rangörer och cyklister. Redan i år finns 16 användas som landningsramp i vissa hanson hade Sverige i många år en stadig
deltävlingar på programmet. fall. Det blir superfräckt, säger Tommy representation bland världens främsta
- Alla var överens om att någonting Johanson downhillcyklister.
måste göras och många är beredda att dra Tommy Johanson var just den som drog
sitt strå till stacken, säger Tommy Johan- Annat var det förr igång intresset, på riktigt, i Sverige. Re-
son. Downhillsportens utveckling ger en gan- dan under tidigt -90 tal hade Tommy stått
Så med Tommy som cup-samordnare ska bra bild av hela mountainbikesport- på pallen i världscupen och med sina sil-
blåstes projektet igång efter nyår. Själv ens utveckling. Antalet licensierade täv- vermedaljer från både EM och VM -94 är
kommer han i princip att lägga sin num- lingscyklister har stagnerat och i vissa han vår mest framgångsrika mountain-
merlapp helt åt sidan och nu istället kon- fall sjunkit. Mönstret är dessutom sam- bikecyklist genom tiderna. Tyvärr förval-
centrera sig på att rodda den nya cupen. ma på de flesta ställen i världen där cykel- tades inte de svenska framgångarna på
- Jag har verkligen mötts av positiva sporten är etablerad. Samtidigt har in- något sätt och när alla utom Tommy slu-
människor, både ifrån cykelsporten och tresset ökat bland de som gärna cyklar tade så blev det helt tomt på internatio-
branschen. Förhoppningsvis kan detta men inte i första hand tävlar. nellt gångbara downhillcyklister ifrån
ge nytt liv åt downhillsporten. Jag hop- På crosscountrysidan kallas de för mo- Sverige.
pas inte minst att landets alla friåkare tionärer medan samma typ av cyklister Med all respekt för Svenska cykelför-
ska dra på sig nummerlappen och börja inom downhillsporten sorteras under fri- bundet och deras resursfördelning så har
köra på riktigt, säger Tommy. åkare. de inte tillfört svensk downhill särskilt
Han menar att ett problem har varit att Få till antalet jämfört med vanlig mo- mycket genom åren. Det är till och med
alltför få cyklister har tävlat i downhill, tionscykling, men en företeelse som väx- så att man ofta fått kämpa emot förbun-
vilket lett till att arrangörerna inte ser er hela tiden. Sedan några år tävlas det i det för att rättfärdiga sin existens som
någon ekonomisk bärighet i downhill- friåkning, där man tittar lika mycket på downhillcyklist, enligt cyklisterna själ-
tävlingar. Få cyklister leder till färre täv- stil och svårighet som tid. Många är tvek- va.
lingar som leder till färre cyklister, vilket samma och tycker att tävlingar i friåk- Istället är det cyklister och ett gäng cy-
leder till färre tävlingar … en ond down- ning borde vara en antites. Antingen kelklubbar som försökt hålla liv i sporten
hillspiral för sporten. åker man fritt eller så drar man på sig på bästa vis. Av de som bidragit till down-
Men med ett nytt upplägg har Tommy nummerlappen och tävlar om saken. hillsportens utveckling är Tommy Johan-
lyckats få med sig flera sponsorer och ar- – Men det är bara snack, klart man kan son onekligen den som dragit största las-

kadens nr 3:2004 | 65
– Det var tio år mellan Tommy Johansons för-
sta och sista SM-guld i downhill. Nu tänker
han ägna sig åt att coacha nya talanger och
sin egen cup; Extreme Biking Series. På bilden
syns också hans arvtagare och son Sigsten
som ännu inte börjat cykla men ganska snart
kommer att invigas i livet på två hjul.

vid landningar till exempel. En följd blir
ju att många kör sönder sina grejer också,
säger han.
Han rekommenderar nybörjare eller de
som bara vill bli bättre tekniskt att börja
med stelt bak, eller till och med att köra
mycket BMX.
– Då tvingas man bli mer följsam, vil-
ket gör att man också klarar av svårare
grejer med en fulldämpad downhill eller
freeridehoj, säger han.
När XBS-cupen är över ska både Sveri-
ges bästa downhillcyklist och årets sven-
ska ”Freerider of the year” koras.
set. ”Cross-Tompa” har inte bara fostrat klisttävling för eliten i Sverige, men så är – Jag hoppas att det ska bli en prestige-
de flesta av våra tidigare stjärnor, han inte fallet. XBS är faktiskt en tävling för full titel, som många kommer att slåss
har också haft egna downhill-läger varje alla. om att få bära, avslutar Tommy. 
sommar sedan åtta år tillbaka. – Man kan lösa engångslicenser på
Han är även en av krafterna bakom cy- plats. Har man bara en mountainbike
kelgymnasiet i Vansbro, som har alla dis- med en hyfsad gaffel med 10–15 centime- x b s - s e ries 2004

cipliner på schemat: downhill, BMX, ter slaglängd kommer man långt, säger 8 maj Jönköping: four cross mitt i stan
trial, freeride, cross country och lands- han. 9 maj Huskvarna: downhill i Strutsabacken
22 maj Halmstad: Extreme dual
väg. Tompa tycker att det är särskilt roligt Det är förresten ett utgångsläge han
23 maj Kristianstad, Vånga: downhill och freeride
att fler och fler freerideåkare söker till till och med rekommenderar. Vill man bli 12 juni Stockholm, Flottsbro: dual
skolan. Nu drar han alltså också igång en bra på downhill eller freeride så är en 13 juni Stockholm, Flottsbro: downhill
helt ny downhill- och freerideserie. hardtail en bra start. Med dagens extre- 10 juli Vansbro: four cross mitt i stan
24 juli Åre: mega downhill
– Det kommer vara en blandning av ma freerideriggar krävs det inte så myck-
7 augusti Falun: dual
downhill och freeride. En del av deltäv- et av cyklisten, något Tommy säger sig 8 augusti Falun: downhill
lingarna är rena freeridetävlingar, som märka hos sina adepter på cykelgymnasi- 14 augusti Sandviken: four cross mitt i stan
den i Vånga och i Falun. Dessutom kom- et. 15 augusti Kungsberget: downhill
28 augusti Vansbro: four cross-final mitt i stan
mer finalen vara en Big Air-tävling, så – De som lär sig att åka med mycket 29 augusti Hunflen Äppelbo: downhillfinal
det finns något för alla, berättar han om fjädring är helt stela i kroppen och kör 18 september Stockholm: freeridefinal och Big air-
XBS. bara på, cykeln förlåter så mycket att de tävling
Det är lätt att tro att det är en extremcy- inte behöver lära sig att hämta in hojen

66 | kadens nr 3:2004
Mekning
Växling –
en fråga om
inställning De här verktygen behöver du:

För den oinvigde är det få saker som verkar lika komplicerade som
växeljustering. Men faktum är att få saker är egentligen så enkla.
Med Kadens och Cyklotekets rutinerade mekaniker Binni Astvaldssons
hjälp kan du snabbt bli en fena på växelmekning. Fettspruta eller fett i burk/tub.
En bra (viktigt!) vajeravbitare.
En fem millimeters insexnyckel.
text: st e fan larsén foto: david elmfe l d t En smalspårig kryss-skruvmejsel.

Att ställa in växlarna är en- glage och ramfästen. Testa drevet och i linje med det-
kelt, tro oss. Men en grund- genom att vrida styret från samma sett ovanifrån.
förutsättning för att växelsys- sida till sida – höljena ska
temet ska fungera klockrent inte bromsa eller sträckas.
är att allt är väl underhållet Testa även att bakväxeln kan
och rätt monterat. Så vi bör- röra sig obehindrat genom
jar med en checklista. alla lägen.

m o nt e r a växelvajern i regla-
ge och höljen. Växelreglaget
ska vara på sitt lättaste läge,
där vajern är helt slackad. Se
till att vajern löper fritt och
ett helt vertikalt läge i förhål- utan friktion hela vägen från
lande till varandra och mar- reglage till framväxel.
klipp fritt ru nt alla vajer- ken. Sträck vajern för hand och
höljeändar så att inget hin- dra fast vajern i framväxelns
vä x e lva j r a r är lite smalare drar vajerns rörelse. Montera fästskruv, men kapa den inte
än bromsvajrar och passar växel- och bromsvajerhölje- Framväxel ännu. Nu ligger kedjan på
ihop med växelvajerhöljet hylsor på alla vajerhöljeän- minsta drevet fram. Lägg
som består av längsgående dar. kedjan på största drevet bak
metalltrådar. Vajrar ska alltid också.
vara smorda, rena och hela. t ryck i en liten klick fett i
varje höljes ingång, så smörjs
vajern när du monterar den.
Den här instruktionen för-
utsätter att kedjan är monte-
rad korrekt samt att de olika
delarna i drivpaketet är kom-
patibla. Är du osäker så kon-
takta en duktig cykelaffär.
ka pa alla hölj e n så korta Kedjans längd kollar du en-
det är möjligt utan att styrets klast genom att lägga den på m o nt e r a eller justera fram-
eller bakväxelmekanismens stora drevet fram och minsta växeln så att dess yttersta
rörelse hindras. Höljena ska drevet bak. Nu ska båda ked- kedjeförarplåt är två millime- s kru va in den L-märkta jus-
bilda en mjuk båge mellan re- jetrissorna i bakväxeln vara i ter ovanför det största kedje- terskruven tills framväxelns

68 | kadens nr 3:2004
inre plåt ligger en–två milli- Bakväxel
meter från kedjan.
Växla framväxeln så att
kedjan trycks upp på största
drevet fram. Lägg kedjan på
minsta drevet bak.
Skruva in den H-märkta jus-
terskruven tills framväxelns vajerspänningen genom jus-
yttersta plåt ligger en-två mil- terskruven på växelreglaget
limeter från kedjan. (MTB) eller ramen (racer) eller
allra enklast på bakväxeln,
tills det första hacket i regla-
get motsvarar ett steg från
minsta till näst minsta
kassettdrevet.
Dra åt vajerfästskruven or-
m o ntera bakvä x e l n . Kolla växla bakvä x e l re g l a g et ett dentligt, kapa vajern ett par
att bakväxelörat är rakt hack så att kedjan flyttas ett centimeter från fästskruven
genom att kontrollera kedje- steg inåt, till näst minsta och kläm dit en ändhylsa i
linjen bakifrån – bakväxelns kassettdrevet. Flyttar den sig aluminium så att inte vajern
trissor ska vara i linje med inte så spänn vajern med splittrar sig.
kassettens drev. hjälp av justerskruven tills
den gör det.
m o nt e r a växelvajern i regla-
t esta alla växelpositioner ge och höljen. Växelreglaget växla he l a vägen upp till
fram och bak. Kedjan ska inte ska vara på sitt tyngsta läge, största kassettdrevet bak.
skrapa i framväxeln. Gör den där vajern är helt slackad. Se Skruva in den L-märkta jus-
det så spänn eller släpp på till att vajern löper fritt och terskruven tills bakväxeln
vajerspänningen genom jus- utan friktion hela vägen från börjar flytta sig mot kasset-
terskruven på växelreglaget reglage till framväxel. tens mitt. Backa ett halvt
(MTB) eller ramen (racer). Sträck vajern för hand och varv.
dra fast den i bakväxelns fäst-
skruv, men kapa den inte
ännu. Nu ligger kedjan på
minsta drevet bak. Lägg ked-
jan på minsta kedjehjulet
fram också.

t esta alla växelkombinatio-
nu ska ke d j a n löpa tyst ner flera gånger. Tryck in el-
genom trissorna. Tryck lite ler dra ut bakväxeln med han-
lätt på bakväxeln med han- den för att provocera ändläge-
den, den ska inte gå att föra na. Efterjustera vajerspän-
in i hjulet med handkraft. ningen när vajerhöljen
Gör den det så skruva in skruv komprimerats och växelvaj-
L ett halvt varv tills det inte rarna sträckt på sig, eller för-
r ac e rvä x l a r har tre (Shima- går att trycka kedjan från kas- sträck varjern för hand.
no) lägen fram eller flera setten in mot hjulet.
(Campagnolo) så att man kan
finjustera växelläget under t esta alla växelpositioner
cykling med reglagets hjälp. fram och bak. Kedjan ska inte
Mountainbikereglage har tre s kru va in den H-märkta jus- skrapa i framväxeln och växel-
lägen fram. terskruven tills bakväxelns lägena bak ska vara tysta och
Dra åt vajerfästskruven or- kedjetrissor börjar röra sig friktionsfria.
dentligt, kapa vajern ett par inåt mitten på kassetten. Skramlar det bak? Börja
centimeter från fästskruven Backa lite, ett halvt varv, och igen från minsta kassettdre-
och kläm dit en ändhylsa i kontrollera att kedjetrissorna vet bak och det mest slackade
aluminium så att inte vajern är i vertikal linje med det läget i växelreglaget. Växla
splittrar sig. minsta kassettdrevet bak. ett hack. Spänn eller släpp på

kadens nr 3:2004 | 69
Test muskelstimulatorer

Elchock – en genväg
till den perfekta formen?

På senare år har allt fler
idrottare börjat använda
elektriska muskelstimulatorer
för att öka muskelstyrkan och
skynda på återhämtningen. Vi
har testat två.

text: a n na sjögren
foto: david elmfe l d t

E
l e k t r i s k m u s k e l s t i m u l e r i n g,
EMS, har använts inom vården
under många år främst för
smärtlindring och vid rehabili-
tering av skador, till exempel benbrott,
då musklerna är inaktiverade. Under se-
nare år har intresset för att använda EMS
även på friska muskler ökat bland fram-
förallt idrottare. Syftet är att öka muskel-
styrkan och påskynda återhämtning ef-
ter hårda pass. Men fungerar det? Vilka
kan ha nytta av elektrisk muskelstimule-
ring? Och är det värt priset?
EMS fungerar genom att man stimule-
rar muskelfibrerna till sammandrag-
ning med hjälp av elektrisk ström. Prin-
cipen är egentligen densamma som när
du själv kontraherar en muskel, efter-
som muskelrörelser även viljemässigt
styrs med hjälp av elektriska signaler.
Impulsen kommer då från nervsystemet,
som skickar signaler till muskelner-
verna, medan man med EMS går genvä-
gen via huden och stimulerar muskel-
nerverna direkt.

Snabba och långsamma muskelfibrer
Det finns dock en viktig skillnad mellan
Elchocker och Kadens – det är vad vi kallar kvalitetstid! muskelkontraktion genom el-stimule-

70 | kadens nr 3:2004
ring jämfört med viljemässig kontrak- explosiva styrkan som är svår att åstad- ten som att strama upp figuren eller jaga
tion. Varje muskel består av ett stort an- komma med v anlig styrketräning, celluliter på flykten, till tunga styrketrä-
tal muskelfibrer, som liknar ett knippe genom att man kan engagera i princip ningsprogram.
tunna trådar. När muskelfibrerna drar alla fibrer i muskeln samtidigt. Nackde- Användningsområdet för en muskel-
ihop sig kontraheras muskeln. Lite för- len är att de röda, uthålliga, fibrerna blir stimulator kan göras väldigt brett, men
enklat kan man säga att det finns två oli- mindre involverade med el-stimulering för idrottare är det nog främst återhämt-
ka huvudtyper av muskelfibrer. Dels de än om man tränar styrka på ett mer tradi- nings-, massage- och styrkeprogrammen
”vita” muskelfibrerna – typ II – som är tionellt vis. som är intressanta. Om du inte är skadad
snabba, starka och explosiva men blir ut- förstås, då programmen för smärtlin-
tröttade på kort tid. Dels de ”röda” mus- Vad är myt och vad är sanning? dring och rehabilitering kommer till an-
kelfibrerna – typ I – som är lite långsam- Det finns gott om studier på el-stimule- vändning. Båda stimulatorerna som tes-
mare, inte lika starka men klart mer ut- ringens effekt vid rehabilitering efter tats här är tillverkarens värstingmodell.
hålliga. skador, men inte så mycket forskning har Enklare och billigare varianter finns
Alla muskler i kroppen innehåller båda gjorts på styrketräning med hjälp av om man inte tycker man har användning
fibertyperna men i olika sammansätt- EMS. De flesta studier som genomförts för alla finesser (eller vill betala för dem).
ning. Andelen röda respektive vita fibrer kan visa på en viss styrkeökning, men Första gångerna känns det ganska
i en specifik muskel är bland annat bero- om den uppnådda styrkan är användbar märkligt när musklerna jobbar utan att
ende av dina gener och till viss del av hur rent praktiskt är ofta oklart. Det finns man själv tar i, men man vänjer sig rätt
muskeln tränas. väldigt få studier på uthållighetsidrot- snabbt. Styrketräningsprogrammen är
Vid viljemässig kontraktion, till exem- tare som till exempel cyklister, de flesta inte speciellt behagliga, kraftiga
pel vid styrketräning, engageras de lång- mätningar har gjorts på mer explosiva, kontraktioner krävs för att man ska få nå-
samma, röda fibrerna först, de har lägst sprintbetonade grenar. Slutsatsen av de gon effekt och det känns rejält i mus-
retbarhetströskel. Successivt kopplas fler studier som gjorts är att EMS kan använ- klerna. Det krävs motivation för att regel-
och fler av de explosiva vita fibrerna in ju das som komplement till vanlig styrke- bundet genomföra styrkeprogrammen,
mer man anstränger muskeln. Kroppens träning, men det är svårt att visa några det bästa resultatet får man genom att
försvar mot överansträngning gör att direkta fördelar med el-stimuleringen. kombinera EMS med viljemässig styrke-
några muskelfibrer alltid får vila även vid När det gäller cirkulationsökning och träning. Glöm det där med att slappa i
kraftiga kontraktioner. Det är svårt, för återhämtning, samt de masserande ef- soffan och låta stimulatorn sköta jobbet!
att inte säga omöjligt, att viljemässigt fekterna av EMS är effekten mer påtaglig. Massage och cirkulationsprogrammen
engagera alla fibrer i en muskel samti- Behandlingen ökar blodgenomström- däremot är riktigt behagliga, här kan
digt. ningen i musklerna vilket gör att åter- man ställa in intensiteten efter vad som
Vid el-stimulering av muskeln blir tåg- hämtningen blir snabbare och det blir känns bäst. Muskler som är stela och
ordningen bland muskelfibrerna den lättare att göra sig av med slaggproduk- stumma efter ett hårt träningspass
omvända, de vita fibrerna går in och job- ter. känns mjukare och piggare efter en be-
bar direkt och sedan hakar de röda fi- handling med muskelstimulatorn.
brerna på i kontraktionen. Anledningen Avkoppling, mindre celluliter
till detta är att den elektriska signalen och råstyrka Starka cykelben?
går via huden, direkt på muskelnerven De muskelstimulatorer som vi har testat Det är ännu så länge tveksamt om styrke-
istället för genom kroppens nervsystem. är de två stora märkena som marknads- ökning med hjälp av EMS skulle kunna
Fördelen med den omvända rekryte- förs i Sverige, Cefar och Compex. Båda vara till någon större nytta för en cyklist.
ringen av muskelfibrer som man får med stimulatorerna har en mängd olika pro- Cykling kräver i första hand uthålliga
EMS, är att man kan få en ökning av den gram, allt ifrån de med mer estetiska syf- sega muskler. Även om explosiv styrka är

kadens nr 3:2004 | 71
Fabrikat Cefar Compex

Modell MYO 4 Mi-Sport 500
Pris 4995:- (inklusive moms) 8995:- (inklusive moms)
Kanaler 4 stycken. 2+2 funktion gör att man kan använda två 4 stycken
kanaler för en muskelgrupp och två kanaler för en
annan, eller dela samma apparat mellan två personer.
Intensitet (amplitud, 0–100 mA i steg om 0.5 mA. 100–120 mA i steg om 1 mA. 0–120 mA, i steg om 1–999
mäts i ampere) och ”Energy”. Eftersom intensiteten inte är ett mått på den
reglering av egentliga effekten av stimuleringen har Compex räknat
intensiteten. om värdet på intensiteten till ”Energy” för att man ska
kunna jämföra sina stimuleringsdoser vid olika träning-
spass. 1 ”Energy” motsvarar ungefär 0.12 mA.
Elektroder som 12 stycken 12 stycken
medföljer
Elektroder, storlek Fästbarheten hos elektroderna är bra. En nackdel är att Bra fästbarhet av elektroderna. Rörlig infästning av
och fästbarhet. infästningen av sladdarna är stel vilket gör att det är lätt sladdar och infästning på mitten av elektrodplattan gör
Sladdar. att elektroderna viks i kanten. Bra med olikfärgade slad- det smidigt att fästa och koppla elektroderna. Alla slad-
dar, lätt att hålla reda på vilken sladd som fäster var. dar är svarta med färgmarkering i båda ändarna.

Program; antal och Totalt 26 program som ställs in efter den muskelgrupp Totalt 39 program som anpassas efter den muskelgrupp
kategorier man vill behandla. 6 kategorier: sport (12), fitness (4), man vill behandla. 7 kategorier: sport (13), fitness (3),
massage (2), rehabilitering (3), estetik (2), smärtlin- estetik (3), vaskularisering (4), massage (3), smärta
dring (3). Fler program går att ladda ner från internet. (10), rehabilitering (3).
Handhavande/ Lättförståelig manual med bra bilder för elektrodplace- Bilderna för elektrodplacering i manualen är inte lika
användarhand- ring. Tydlig display på el-stimulatorn. Funktionen 5 sis- tydliga, men förklaringarna är bra. Bra detaljerad display
ledning ta program/favoritprogram gör det lätt att komma direkt på stimulatorn för varje program. Förslag till behand-
till de program man använder ofta. lingsprogram för olika träningsmål eller skador ingår i
manualen.
Hudkänsla (ström) Modulerad ström och pulsfrekvens är ett försök att Strömmen känns lite stickig, det tar ett tag att vänja sig.
efterlikna kroppens sätt att skicka elektriska signaler
och gör att stimuleringen blir behagligare.
Övrigt Man ställer in de olika programmen genom att välja Mi – Muscle intelligence, är en funktion som känner av
muskelgrupp som man vill arbeta med. vilken muskel du valt att behandla genom att ”scanna”
av muskeln. Apparaten anpassar sedan programmet
efter muskeln och du behöver inte själv ställa in mus-
kelgrupp. Mi sensorn gör också att man med hjälp av en
ljudsignal kan kombinera viljemässiga kontraktioner
med el-stimulering genom att man själv spänner mus-
keln samtidigt som stimuleringen slår på. Mi-funktionen
finns på Compex dyrare modeller.

72 | kadens nr 3:2004
”När det gäller cirkulationsökning och åter-
hämtning, samt de masserande effekterna av
EMS är effekten påtaglig. Behandlingen ökar
blodgenomströmningen i musklerna vilket gör att
återhämtningen blir snabbare och det blir lättare
att göra sig av med slaggprodukter. ”

en fördel vid spurter och i backar så är det
tveksamt om man med en muskelstimu-
lator kan träna tillräckligt specifikt för att
den extra styrkan ska komma till använd-
ning på cykeln.
Däremot kan cirkulations- och massa-
geprogrammen ha bra effekt för dig som
tränar mycket och känner att det är svårt
att hinna återhämta sig mellan tränings-
passen. Även programmen för syresätt-
ning lokalt i musklerna används av vissa
uthållighetsidrottare och många tycker
sig få bra effekt, även om detta inte är ve-
tenskapligt visat än. Ytterligare ett an-
vändningsområde är träningsvärk, där
EMS kan lindra smärta och stelhet. Kör
man ett eller flera pass om dagen är EMS
ett hjälpmedel för att kunna hålla bra
kvalitet på passen genom att påskynda
återhämtningen.
De fungerar också om man bara vill
unna sig lite behaglig massage för att få
piggare muskler. Är du skadedrabbad kan
du ha stor nytta av EMS för att komma till-
baka till träning och tävling snabbare. 

Fakta Elektrisk
muskelstimulering
EMS Elektrisk muskelstimulering. Stimulering av musklerna genom huden för
att åstadkomma muskelkontraktion.

TENS Transkutan elektrisk nervstimulering. Stimulering av nerverna för att
”överrösta” smärtsignalen till hjärnan. Används som smärtlindring.

Elektroder, självhäftande ”lappar” som leder ström. Klistras på huden som ett
plåster ungefär, men kan användas upprepade gånger.

Frekvens, antal elektriska pulser per sekund, frekvensen avgör om stimulering-
en ger muskelkontraktion eller smärtlindring.

Amplitud, mäts i milliampere (mA) och är stimuleringens intensitet, ju högre
amplitud desto fler muskelfibrer engageras. Förhållandet mellan amplitud och
styrka på stimuleringen är inte linjärt, det vill säga 100 mA ger inte nödvändigt-
vis dubbelt så stark muskelkontraktion som 50 mA.
Kadens testar Vätternracers

Det går att se snabb ut på 10.000-
kronorscyklar.

74 | kadens nr 3:2004
Räcker 10.000 runt Vättern?

Kadens har testat sju budgetracers för långlopp och motionscykling. Vi ville veta vad man får för max 10.000
kronor på racermarknaden. Det visade sig vara en hel del.

text: st e fan larsén foto: david elmfe l d t

I
bland är det jobbigt att testa cyklar. Soragrupp som bas. Några har Campag-
Särskilt när vi testar cyklar som kos- nolos Miragegrupp. Skillnaderna mellan
tar en tredjedel av normalpriset för dessa grupper är små, när det gäller funk-
en tävlingscykel och en åttondel av tion. Däremot skiljer de sig i utseende,
det värsta som finns på marknaden. Det som förstås är en smaksak, samt vissa er-
är jobbigt att komma till insikt att skill- gonomiska lösningar. Det gäller framför
naden inte är så värst stor, att det egentli- allt broms och växelreglagen. Den enda
gen räcker långt med 10.000 kronor. lösningen som vi tyckte fungerar tvek-
Men istället för att bryta ihop så väljer samt, ur ett ergonomiskt perspektiv, är
vi att förneka och förtränga och istället Sora-reglagen som kan vara svåra att ma-
göra alla racerspekulanter med en be- növrera i vissa lägen. Men det är förstås
gränsad budget glada – för 10.000 kronor olika beroende på vilka krav man ställer
räcker långt idag. Man får en välbyggd på funktionen.
ram, ofta med kolfibergaffel till, en De flesta är utrustade med konventio-
mycket funktionell komponentgrupp, nellt ekrade hjul, en bra sak ur ett under-
stadiga hjul och bra åkegenskaper för de hålls- och hållbarhetsperspektiv. Det blir
pengarna. Och man får det av såväl väl- ett tyngre paket i de flesta fall, men för
renommerade byggare som Specialized, ändamålet skulle vi nästan säga att lös-
Bianchi och Trek, liksom av små och ningen är att föredra. Det innebär också
spännande tillverkare som Felt och Surly. att samtliga cyklar är lätta att uppgradera
Så det är de goda nyheterna. – vill man göra cykeln mer racig så är ett
Det man slipper betala för, eller det par lättare hjul den absolut enklaste och
man får lägga till pengar för att få, är en bästa uppgraderingen man kan göra. ungefär samma utrustningspaket i pris-
lägre vikt och en högre finish. Ska man Och det är inte fel att ha två par hjul att klassen 8.500–10.000 som dessa test-
tävla är också andra egenskaper som ac- variera mellan. cyklar ligger mellan. Däremot skiljer sig
celeration och lättare hjul viktigt, liksom cyklarna åt en del i åkegenskaper. Ingen
bra bromsar. Några skillnader är dålig, flera är förvånansvärt bra och
Men det här testet handlar inte om täv- Alla sju cyklar i det här testet är väldigt några är riktiga höjdare.
lingscyklar – vi har testat med långlopps- homogena när det gäller utrustning och Ska man satsa på en motionsracer för
åkaren och motionären i åtanke. Cyklis- specifikation, men det finns ett par cyklar långlopp och träning så kan man välja
ter som är mer intresserade av funktion som sticker ut ur mängden. En är Surly vilken som helst av dessa cyklar och få en
och komfort, som tillbringar väldigt Pacer, som är byggd på en stålram med racer som fungerar väl. Tittar man mer
mycket tid i sadeln emellanåt, men som stålgaffel – en ovanlighet i dagens alumi- noggrannt på specifikationer och åk-
kanske inte är helt insnöade på cykling. nium- och kolfiberfixerade värld. egenskaper lovar vi att det finns något för
Och som inte vill betala mer än 10.000 Felt 70 är inte bara testets lättaste cy- alla typer här – till och med de som vill ha
kronor. kel, det är också den enda cykeln med möjlighet att tävla.
Shimano 105-utrustning och trippelvev- Så, även om det känns tungt för oss
Bra grejer parti. Mirage Pro Race är en Campagno- som investerat mer pengar i våra cyklar,
Vi kan alltså konstatera att man får bra lospecad cykel, med Campas enklaste 3G- måste vi erkänna att 10.000 kronor räck-
cyklar för de pengarna. De flesta är bygg- hjul till och med, och en hel del racer- er runt Vättern. Och långt mycket läng-
da kring en aluminiumram med en kolfi- känsla. re.
bergaffel och med Shimanos Tiagra eller Annars kan vi konstatera att man får Så testar Kadens: se sidan 84

kadens nr 3:2004 | 75
Bianchi ML3 Alu BIANCHI ML3 ALU

Storlek: 55 cm
Ram: Aluminium 7000
Framgaffel: Bianchi kolfiber SL, aluminium-
styrrör
Framväxel: Campagnolo Mirage
Bakväxel: Campagnolo Mirage
Växelreglage: Campagnolo Mirage
Bromsar: Bianchi
Vevlager: Campagnolo Mirage
Vevparti: Campagnolo Veloce 53/39 172,5
mm
Kassett: 12-25, niodelad
Fälgar: Ambrosio Alu
Nav: FAC Michelin
Däck: Vittoria Rubino 700x23 mm
Styre: ITM Superover racing 330
Styrstam: Bianchi aluminium fyrbults OS
Styrlager: Cane Creek, integrerat 1 1/8”
Pedaler: VP-R70
Sadel: Selle Italia Bianchi Sirius
Sadelstolpe: Bianchi aluminium

Bianchi kan det här med att bygga racer- g e o m et r i
cyklar, det märks inte minst på deras 11 cm
enklaste cykel i racingsegmentet, ML3.
Den är byggd med oreducerade 7000 alu-
miniumrör, men har både utseende och
en del tekniska lösningar gemensamt
med de avsevärt dyrare tävlingscyklarna.
Den stora skillnaden, förutom vikten,
är faktiskt priset. För när det gäller egen- 97,8 cm
skaperna är den inte långt efter sina stor-
ebröder. Styrningen är neutral och gång- Styrbredd: 40 cm
en stabil och förutsägbar. Komforten är tioner vid inbromsningar, men det kan Vikt hel cykel: 9,8 kilo utan pedaler
varken särskilt bra eller dålig, ungefär också vara ett enstaka fel på just vår test-
som en tävlingscykels. Den är alltså helt cykel. Matt lack gillar många, men det är Leverantör: Cycleurope 0340-862 00
okej men med en viss stötighet i framgaf- svårt att hålla den fräsch – det blir lätt http://se.bianchi.com
fel och styre, förmodligen en kombina- fettfläckar och smuts syns lite extra bra. Cirkapris: 8.995 kronor
tion av det överdimensionerade styret Finishen på vajerhöljestoppen är också
och de stadiga fälgarna. Men det är inget lite småtrist. Men bortsett från detta var Subjektiv bedömning
stort problem. det flera som kommenterade cykelns ut- Stadig gång, väl avvägd geometri och bra
För såväl åkpositionen och stabiliteten seende i positiva ordalag. Och vi är böjda komfort. En racig look på ett duktigt motions-
är väl avvägda egenskaper som vi gillar att hålla med. racerpaket.
med ML3. Men som med flera cyklar i det
här testet gör sig den relativt höga vikten
påmind vid accelerationer i spurter och
korta backar. Men är farten redan hög är
den tacksam att manövrera. S N A BB G U I D E N
Tekniskt har vi inget att anmärka. Väx-
Teknisk bedömning
lar fungerar bra, bromsarna är lite flexi-
ga vid hårda inbromsningar men gör job- Kadens köp-o-meter Ram och framgaffel: 3
bet utan större problem. Det överdimen- 1. re na rånet
Komponentgrupp: 3
sionerade styret ger en styv front som i 2. väldigt dyr
kombination med ramens styvhet gör att 3. man får vad man betalar fö r Hjul och däck: 3
cykeln känns responsiv. 4. pris vä rd
Övriga komponenter: 3
En detalj är att den osvarvade fälgfogen 5. ett kap – kö p !
Kadens teknik-o-meter: snittbetyg 3,0
ger upphov till både missljud och vibra- Prisvärdhet utifrån kvalitet, åkegenskaper och användningsområde

76 | kadens nr 3:2004
Felt 70 F E LT 70

Storlek: 56 cm
Ram: 7005 aluminium dubbelreducerad
Framgaffel: Kolfiber med alustyrrör
Framväxel: Shimano 105 trippel
Bakväxel: Shimano 105
Växelreglage: Shimano 105 trippel
Bromsar: Tektro dubbelcaliper
Vevlager: Shimano
Vevparti: FSA Gossamer trippel 53/42/30
Kassett: Shimano 12–23, niodelad
Pedaler: -
Hjul: Formula XR-4 Xero Lite
Däck: Continental Sport 622 x 23 mm
Styrlager: Aheadset, TH Industries
Styre: Felt 6061 aluminium
Styrstam: Felt ST, fyrbult
Sadelstolpe: Felt 2014 aluminium
Sadel: Selle Italia Onda gel

är styva men inte särskilt förlåtande, g e o m et r i 55,5 cm c–c
snarare blir de lite stötiga i det långa lop- 10 cm
pet.
Sittställningen är väl avvägd. Cykeln
ger ett stabilt, om än lite klumpigt in-
tryck, sittandes uppför – troligen bero-
ende på de långa kedjestagen. Däremot
är den styv nog och accelererar alldeles
tillräckligt snabbt för långlopp. 99 cm
Bromsarna är enkla Shimanokopior
men gör jobbet med rimlig modulation, Vikt hel cykel: 9,4 kilo utan pedaler
däremot är de lite flexiga.
Växelfunktionen är bra och Shimano Cirkapris: 10.000 kronor
105 reglagen är sköna att använda. Trip- Leverantör: To::Kind 08-22 45 03
pelvevparti är lite överkurs, men vill man info@tokind.se www.feltracing.com
cykla i Alperna eller Norge kan det kom-
ma väl till pass. Övriga komponenter Subjektiv bedömning
funkar väl, förutom en sadel som är för Stadig gång men lite nervös i framändan. Sty-
hård för den fettsnåla baken. va hjul ger en direkt men också lite stötig
Felt 70 är en prisvärd och snygg cykel gång. Annars en stabil cykel i de flesta lägen.
som fungerar för såväl motion och täv-
Amerikanska Felt är ett ganska nytt ling.
fabrikat på den svenska marknaden. De-
ras modell 70 riktar sig direkt till lång-
loppscyklisten som vill ha prestanda för
relativt lite pengar. De långa kedjestagen
S N A BB G U I D E N
i kombination med en nervös front ger
lite blandade intryck. Den både lider av Teknisk bedömning
vissa tendenser till överstyrning och Kadens köp-o-meter
Ram och framgaffel: 3
känns stabil i de flesta lägen. Lite schizo- 1. re na rånet
2. väldigt dyr Komponentgrupp: 3
frent.
Bakpartiet känns lite hårt efter ett par 3. man får vad man betalar fö r Hjul och däck: 3
timmar, särskilt om man är en lätt 4. pris vä rd
Övriga komponenter: 3
cyklist. Delvis gör den hårda sadeln sitt 5. ett kap – kö p !
Kadens teknik-o-meter: snittbetyg 3,0
till, men hjulen är den största boven. De Prisvärdhet utifrån kvalitet, åkegenskaper och användningsområde

kadens nr 3:2004 | 77
Merida Road 903 ME RI DA ROAD 903

Storlek: Medium 54–56 cm
Ram: Compact aluminium 6066 trippelredu-
cerad
Framgaffel: Merida Road aluminium 1 1/8”
Framväxel: Shimano Tiagra
Bakväxel: Shimano Tiagra
Växelreglage: Shimano Tiagra
Bromsar: Shimano Tiagra
Vevlager: Shimano UN 25
Vevparti: Shimano Tiagra 53/39 175 mm
Kassett: Shimano HG-50, niodelad
Nav: Shimano Tiagra
Fälgar: Alex Road
Däck: Maxxis Detonator 700 x 23 mm
Styre: Ike Road Big
Styrstam: Ike Road Big
Styrlager: Tange ZS 22-50 integrerat
Pedaler: -
Sadel: Ike Comp
Sadelstolpe: Ike Lite

Meridas kompaktracer Road 903 finns i g e o m et r i
två utföranden, man kan välja mellan 12 cm
dubbla eller trippla klingor fram och allt-
så få 18 eller 27 växlar. Valmöjlighet är all-
tid bra, särskilt när det inte kostar något
extra.
Road 903 är en väldigt kompakt kom-
paktcykel, den har precis den design som
tilltalar ickepuritaner; lågt topprör, fett 100 cm
underrör och en racig front med integre-
rat styrlager och aerogaffel. Ramgeome- Styrbredd: 42 cm c-c
trin i samband med den silvervita lacken komfort i en modern förpackning. Hju- Vikt hel cykel: 9,8 kilo utan pedaler
gör att många hajar till – Merida 903 ser len är också stadiga och vettiga på en cy-
fräsch ut helt enkelt. Intrycket är både kel för detta ändamål – lätta att serva och Leverantör: Grahns 0141-20 92 00
sportigare och dyrare än vad innehållet hållbara. En sjysst motionsracer utan www.merida.se
egentligen är. För tittar man noggran- några särskilda nackdelar helt enkelt. Cirkapris: 9.495 kronor (finns även med
nare ser man att det är en ganska konven- trippelvevparti)
tionell motionsracer – Shimano Tiagra-
komponenter, klassiska ekerhjul med en Subjektiv bedömning
semiaerodynamisk fälgprofil och en Stabil motionsracer i sportig förpackning.
funktionell standardutrustning i övrigt. Inga överraskningar – vettiga komponenter
Inga konstigheter alltså, vilket även och en sund geometri för långlopp.
kan sägas gälla för cykeln åkegenskaper.
Den är ganska stum utan att vara särskilt
stötig, mer lite livlös i meningen väldigt
stabil. Den rullar på bra och spårar fint på
S N A BB G U I D E N
ojämn asfalt och inger förtroende i hög
fart och kurvor, fast den är också lite seg Teknisk bedömning
och accelerationsovillig. Inte för att det är Kadens köp-o-meter
Ram och framgaffel: 3
ett problem om man ska åka motions- 1. re na rånet
2. väldigt dyr Komponentgrupp: 3
lopp, tvärtom är geometrin mycket lämp-
lig för det. Men den överraskar inte direkt 3. man får vad man betalar fö r Hjul och däck: 3
någonstans. 4. pris vä rd
Övriga komponenter: 3
Grejerna som sitter på är bra, särskilt 5. ett kap – kö p !
Kadens teknik-o-meter: snittbetyg 3,0
sadeln är ett plus i kanten med mycket Prisvärdhet utifrån kvalitet, åkegenskaper och användningsområde

78 | kadens nr 3:2004
Mirage Pro Race MI RAGE PRO RAC E

Storlek: 57 cm
Ram: Mirage Pro Race aluminium
Framgaffel: Mirage Carbon
Framväxel: Campagnolo Mirage
Bakväxel: Campagnolo Mirage
Växelreglage: Campagnolo Mirage
Bromsar: Campagnolo Mirage
Vevlager: Campagnolo Mirage
Vevparti: Campagnolo Mirage 53/39 175 mm
Kassett: Campagnolo Mirage niodelad 12-
23
Hjul: Campagnolo Vento 3G
Däck: Gommitalia Logo Sport 700 x 23 mm
Styre: ITM Racing Super 330
Styrstam: ITM Road Racing
Styrlager: First
Pedaler: Look 206
Sadel: Selle Italia C2
Sadelstolpe: ITM Road Racing
Övrigt: två flaskställ Elite

Mirage har en styrstabil geometri, men i g e o m et r i 57,5 cm c–c
ett lite racigare paket. Den går bra genom 11 cm
kurvor och känns lugn och förutsägbar
även i mycket höga farter, både på plat-
ten och utför.
Däremot har den inte mycket komfort.
Mirage är en stötig hård cykel, speciellt i
frampartiet. Däremot känns den gene-
rellt väldigt styv, väldigt mycket som en 100,3 cm
tävlingscykel. Sittställningen är även
den lite för racig för en ovan racercyklist, Styrbredd: 42 cm c-c
det tar kanske ett tag att vänja sig vid finishen på detaljer kan självklart vara Vikt hel cykel: 9,4 kilo utan pedaler
både sittställning och åkegenskaper. bättre om man är petnoga, men på av-
Miragens största nackdel är att den är stånd ser den betydligt dyrare ut än vad Leverantör: Racerdepån 0515-71 14 30
trög att accelerera i backar och spurter, den är. Hade loggans typsnitt och design www.racerdepan.se
vilket troligen hänger ihop med de stadi- haft mer finess vore utseendet en höj- Cirkapris: 10.000 kronor
ga men lite tunga hjulen. Däremot lider dare.
den inte av något nämnvärt flex, respon- Det raciga stuket gör att den är lite obe- Subjektiv bedömning
sen är god. Den styvheten gör att den sva- kvämare än många andra cyklar i det här Mirage är en riktig racerhoj. Ett bra val om fart
rar bra och det är inget problem att höja testet, ett faktum som kan ta ut sin rätt är målet och komfort sekundärt. Dessutom
farten om den redan är hög, det vill säga på en ovan åkare. Men satsar man på att får man en cykel som ser mycket dyrare ut än
om hjulmassan redan är igång. Kon- cykla mycket och pressa sin tid så är detta vad den är. Om det nu är viktigt.
struktionen av hjulen eliminerar flex i ett bra val. Den fungerar också utmärkt
sidled, men bidrar till den klart hårda för den som kanske vill testa på att tävla –
känslan. Mirage har vad som krävs.
Bromsarna känns även de bra, men
bromshandtagen i plast ger inte samma S N A BB G U I D E N
gedigna intryck som metallhandtagen. Teknisk bedömning
Växlarna levererar däremot mer än vad Kadens köp-o-meter
Ram och framgaffel: 4
man skulle kunna tro, de fungerar per- 1. re na rånet
fekt i de flesta lägen. Sadeln är välgjord 2. väldigt dyr Komponentgrupp: 3
och passar den som trivs på en klassisk 3. man får vad man betalar fö r Hjul och däck: 3
Flite-form. 4. pris vä rd
Övriga komponenter: 3
Mirage Pro Race är en cykel som nästan 5. ett kap – kö p !
överlevererar med tanke på priset. Visst, Prisvärdhet utifrån kvalitet, åkegenskaper och användningsområde
Kadens teknik-o-meter: snittbetyg 3,25

kadens nr 3:2004 | 79
Specialized Allez S P ECIALIZED ALLEZ

Storlek: XL/58 cm (slopad)
Ram: A1 Aluminium dubbelreducerad
Framgaffel: Kolfiber CroMo styrrör 1 1/8”
Framväxel: Shimano Sora
Bakväxel: Shimano Tiagra
Växelreglage: Shimano Sora
Bromsar: aluminium
Vevlager: Shimano BB UN25
Vevparti: Specialized Comp 53/39 175 mm
Kassett: Sora 12-25 åttadelad
Fälgar: Alex DA22
Nav: Specialized
Däck: Specialized Mondo Sport 700 x 23 mm
Styre: Specialized Comp
Styrstam: Specialized 3D
Styrlager: Intellaset integrerat
Pedaler: plattform med clips
Sadel: Specialized Body Geometry
Sadelstolpe: Specialized 3D

Den här cykeln från amerikanska Specia- system, med en liten plastknapp på insi- g e o m et r i
lized känns väldigt trygg och lite ospän- dan av reglaget för tyngre växlar. Att väx- 12,5 cm
nande, vilket är ett bra betyg med tanke la till tyngre med händerna i bocken krä-
på ändamålet – långlopp. Komforten är ver en onormal och obekväm sträckning
av hög klass, den är mycket mjuk i gång- eller tummar som är tio centimeter
en, en kombination av geometri, tjock långa.
styrlinda, bra framgaffel och hjul. Sadeln känns obekväm då man sitter
Sittställningen är balanserad och bi- hårt på de två sittbenen. Nu är sadeln ut-
drar till cykelns säkra uppträdande till- formad för just det (för att undvika po- 100,5 cm
sammans med det breda styret och Shi- tensproblem), men det funkar inte för
manoväxelreglagens djupa och grepp- alla. Styrlindan har extra vaddering Styrbredd: 44 cm c-c
vänliga skålning. Man sitter säkert i sa- under och det känns skönt, men innebär Vikt hel cykel: 9,8 kilo utan pedaler
deln helt enkelt. också att styret blir lite grovt för mindre
Men tryggheten har ett pris. Uppför händer. Leverantör: Grahns 0141-20 92 00
känns cykeln lite seg och längre backar Specialized Allez är en mycket snygg hoj www.grahns.se www.specialized.com
glänser den inte i, även om den inte lider med bra finish. Utseendet lockar till kö p, Cirkapris: 8.495 kronor
av någon uppenbar flexighet. På platten ett utseende som känns dyrare än vad
kommer Allez ändå bäst till sin rätt. Inte prislappen indikerar. Det är en perfekt Subjektiv bedömning
heller accelerationer är något den gör Vätternrundahoj för den som söker kom- Allez känns trygg och stabil, något man vill ha
gärna, den trivs bäst i hög jämn fart. fort och därmed kanske en snabbare tid. i den här prisklassen och för ändamålet lång-
Rent tekniskt så tillåter inte växelregla- lopp. Sittställningen är något mindre racig
gen spurt i bocken eftersom man inte når men är å andra sidan en perfekt Vättern runt-
fram med tummarna om man skall lägga sittställning.
in en tyngre växel.
Hjulen är funktionella och komfort-
abla, de levererar utan att utmärka sig.
S N A BB G U I D E N
Däcken fungerar alldeles utmärkt, både
när det gäller komfort och grepp. Teknisk bedömning
Bromsarna är enkla och känns inte rik- Kadens köp-o-meter
Ram och framgaffel: 4
tigt okej vid kraftiga inbromsningar, 1. re na rånet
2. väldigt dyr Komponentgrupp: 2
men annars fungerar de skapligt.
Växlarna fungerar som de ska, även om 3. man får vad man betalar fö r Hjul och däck: 3
de klonkar lite mer än på finare grupper. 4. pris vä rd
Övriga komponenter: 3
Växelreglagen har en layout som är ett 5. ett kap – kö p !
Del för del: snittbetyg 3,0
mellanting mellan Campa och Shimanos Prisvärdhet utifrån kvalitet, åkegenskaper och användningsområde

80 | kadens nr 3:2004
Surly Pacer SURLY PACER

Storlek: 56 cm
Ram: Pacer 4130 CrMo
Framgaffel: Pacer CrMo, 1 1/8” aheadset
Framväxel: Shimano Tiagra
Bakväxel: Shimano Tiagra
Växelreglage: Shimano Tiagra
Bromsar: Shimano Tiagra
Vevlager: Shimano Tiagra
Vevparti: Shimano Tiagra 53/39 175 mm
Kassett: Shimano HG-50 12–25 niodelad
Pedaler: PD-R540
Hjul: A-Class ALX220
Däck: Rubino Pro Intrepid 700 x 23 mm
Styrlager: Aheadset STS
Styre: Salsa Pro Road
Styrstam: Ritchey Comp
Sadelstolpe: Ritchey Comp
Sadel: Ritchey Comp
Övrigt: två flaskställ, två flaskor, skärmfäs-
ten, pumppigg

Amerikanska Surly har byggt sin Pacer Sittställningen är väl balanserad, vilket g e o m et r i 56,5 cm c–c
med tanke på just långa dagar i sadeln. också det har betydelse för den följsamma 11 cm
Och det har man gjort mycket väl. Det var åkkänslan – Surlyn blir fort en del av vårt
länge sedan vi hade en sådan komfort- invanda rörelseschema. Trots de långa
upplevelse i en stabil geometri som också kedjestagen är den både styv och rapp,
känns både styv och rapp. Grädden på tack vare att kedjestagen är extra uppbif-
moset är förstås Surlys generösa kedje- fade för att kompensera för de stora rörböj-
stag och framgaffel i kombination med ar som det extra däcksutrymmet kräver.
pålödda skärmfästen. Det gör Pacer till Om Tiagragruppen är det inte mycket 99,9 cm
en oerhört allsidig racer – släng på upp till att orda. Bromsarna är enkla och ganska
32 millimeter breda crossdäck och kör flexiga, men fungerar väl för motions- Vikt hel cykel: 10,0 kilo utan pedaler
grusvägar utan problem, eller montera bruk. Däremot blev vi inte imponerade av
skärmar så har du en allvädersracer. Ritchey Comp-sadelstolpen – en fästbult Cirkapris: 9.600 kronor
Finns det inga nackdelar då? Jo. Dels per sadelräls är en krånglig lösning på ett Leverantör: Cyclecomponents.com 0533-
innebär det extra avståndet mellan gaffel problem som inte existerar. De vita däck- 162 89 www.surlybikes.com www.cyclecom-
och hjul att bromsarna nästan inte räcker en är ju också grymt snygga och vi förstår ponents.com
ner och bromsgummit hamnar högt upp varför de är monterade på den här studi-
på fälgkanten. Det gäller att se till att inte en i stil. Men snygga är de också bara i typ Subjektiv bedömning
bromsgummit börjar gå mot däcket när två minuter. Ett extra plus för piggen Stadig gång, underbar geometri och komfort.
klossarna blivit slitna. Dels så blir cykeln under överröret för transport av fullängd- En perfekt långloppsracer som inte skulle
lite tyngre. Surly Pacer är nämligen byggd spump. skämma ut sig i en tävling heller. En cykel
i stål – en bidragande orsak till den sköna Surly Pacer är verkligen en fantastiskt med det lilla extra.
åkkänslan. Ram och gaffel i storlek 56 vä- cool, allsidig och komfortabel cykel. Stål-
ger ungefär tre kilo ihop och cykeln väger ramen, designen och geometrin gör att
ett par hekto mer än de näst tyn g s t a den skiljer sig från mängden på ett myck-
cyklarna i testet. Men det kan man leva et positivt sätt. Vi gillar den stenhårt.
S N A BB G U I D E N
med, för det här är en häftig cykel. Trots att det är testets tyngsta cykel.
Styrningen är förutsägbar utan att vara Teknisk bedömning
understyrd. Varken front eller bakdel är Kadens köp-o-meter
Ram och framgaffel: 4
stötig, ram och gaffel sväljer faktiskt så 1. re na rånet
2. väldigt dyr Komponentgrupp: 3
mycket vibrationer att det tar ett par tim-
mar innan vi slutar kolla om vi har punk- 3. man får vad man betalar fö r Hjul och däck: 3
terat. Detta trots högprofilfälgar och hårt 4. pris vä rd
Övriga komponenter: 3
pumpade däck – den är otroligt mjuk i 5. ett kap – kö p !
Kadens teknik-o-meter: snittbetyg 3,25
gången. Prisvärdhet utifrån kvalitet, åkegenskaper och användningsområde

kadens nr 3:2004 | 81
Trek 1200 TREK 1200

Storlek: 56 cm
Ram: Alpha aluminium
Framgaffel: Kolfiber med aluminiumstyrrör
Framväxel: Shimano Tiagra
Bakväxel: Shimano Tiagra
Växelreglage: Shimano Tiagra
Bromsar: Aluminium
Vevlager: Shimano Tiagra
Vevparti: Bontrager 53/39 172,5 mm
Kassett: SRAM 950 12-26
Nav: Shimano Tiagra
Fälgar: Alex AT450
Däck: Bontrager Select 700 x 23 mm
Styre: Bontrager
Styrstam: Road Ahead
Styrlager: Aheadset kapslat
Pedaler: Wellgo RC173
Sadel: Bontrager CRZ
Sadelstolpe: Bontrager Sport
Övrigt: skärm- och pakethållarfäste

Trek 1200 är en cykel som överraskar med g e o m et r i 56 cm c–c
oväntat mycket komfort för pengarna, så 10 cm
mycket att våra testpiloter efterlyste mer
kullerstenar. Och komfort är en bra sak
om man ska åka långt. Bra är också en
stabil och neutral styrning och även här
är Trek 1200 en positiv upplevelse – den
åker dit man vill utan konstigheter.
Den här cykeln är alltså mycket kom- 102,3 cm
fortabel. Kolfibergaffeln och hjulen
suger upp vibrationerna från vägbanan Styrbredd: 42 cm
mycket bra. Som Vätterncykel är den per- Vikt hel cykel: kilo utan pedaler
fekt, en cykel man kan åka länge på utan
att armarna domnar och rumpan börjar Leverantör: Duells 031-727 63 00
värka. Inklusive pakethållarfästen. www.trekbikes.com
Responsen vid igångdrag var däremot Cirkapris: 9.995 kronor
lite sämre än vad vi väntat oss, en egen- tade ojämnheter under testturerna med
skap som gäller för de flesta av cyklarna i Treken, men den svalde allt hur bra som Subjektiv bedömning
det här testet. Den lider av en seghet och helst. Kort sagt, en bra och mycket pris- Trek 1200 är en riktig komforthoj och ett bra
är definitivt skönare att sitta och trampa värd cykel! val om komfort är viktigast och möjligheten
jämnt på än att stå och accelerera med. att i framtiden uppgradera utrustningen
Det är lite seg Volvo-känsla över den. känns relevant.
Bromsarna är lite slappa och sladdriga
och skulle kunna uppgraderas för den
som har det behovet. De är tyvärr det
man kan förvänta sig för dessa pengar.
Övriga komponenter fungerar bra och S N A BB G U I D E N
orsakar inga problem. Sadeln är möjligen Teknisk bedömning
lite kort om man åker väldigt långt och Kadens köp-o-meter
Ram och framgaffel: 3
vill kunna flytta lite fram och tillbaka på 1. re na rånet
rumpan. Det är alltså en rejäl ram att 2. väldigt dyr Komponentgrupp: 3
bygga vidare på för den som önskar, det 3. man får vad man betalar fö r Hjul och däck: 3
är den verkligen värd. Den är perfekt om 4. pris vä rd
Övriga komponenter: 3
man gillar lugna stadiga åkturer i flera 5. ett kap – kö p !
timmar på oljegrusbelagda vägar. Vi le- Prisvärdhet utifrån kvalitet, åkegenskaper och användningsområde
Kadens teknik-o-meter: snittbetyg 3,0

82 | kadens nr 3:2004
Test: Gary Fisher Cake 3 text: kalle bern foto: a nd reas st röm test: kalle bern och a nd reas st rö m

Tårtkalas på berget

Cake är Gary Fishers senaste
projekt, som tar vid efter Sugar-
cyklarna. En cykel för den som
vill köra mycket terräng, utan att
låsa sig vid xc-racing eller extrem
freeride. Vi har testat den.
Vad vi tyckte? Tårta är gott.

Så testar Kadens
Dels gör vi en objektiv bedömning av cykelns
tekniska kvaliteter – hantverk, hållbarhet, funk-
tion, finish, material med mera. Den tekniska
bedömningen är indelad i fyra kategorier: Ram
och gaffel/dämpare, komponentgrupp (växel-
och bromssystem), hjul och däck samt övriga
komponenter. Dessa kategorier betygsätts från
ett till fem enligt nedan. Snittbetyget som anges
gäller enbart den tekniska bedömningen.

1. Dålig! Håller inte måttet när det gäller funktion
och kvalitet.
2. Okej! Ganska enkel men funktionell för ända-
målet.
3. Bra! Duglig och kompetent för seriöst men inte
extremt användande.
4. Jättebra! Högklassig för duktiga cyklister och
användningsområdet.
5. Super! Bättre än så här blir det inte.

Dels gör vi en subjektiv bedömning av cykelns
egenskaper. Här beskriver vi hur vi upplever
cykeln. Vi tar upp olika egenskaper beroende på
vad som är mest intressant att belysa – det kan
vara komfort, styrning, stabilitet, vridstyvhet och
funktion utifrån användningsområde och pris. Den
här delen av testet betygsätts inte.

Köp-o-metern är en sammanvägning av dessa
båda deltester i relation till pris- och användnings-
område.

Alla cyklar vägs av oss med en och samma våg.
”Titta inte på stubben, kalle!”

84 | kadens nr 3:2004
G
a ry fisher var inte bara en
mountainbikepionjär, utan
även en av de första att serie-
tillverka heldämpade cyklar.
RS1, hans första fullbumpare, var utrus-
tad med flytande skivbroms bak och ett
ganska avancerat länkage. Men RS1 var
ett problembarn med glapp lite överallt
och en dålig bakbroms. Sedan dess har
alla Fishers heldämpade hojar strävat
mot enkla lösningar utan för mycket de-
lar.
Fisher har aldrig gjort någon downhill-
hoj utan har hela tiden jobbat mot lätta
och effektiva konstruktioner. Gary Fisher
Cake är inget undantag. Den är lätt som
en lite tyngre xc-hardtail, fast med fem
tum slaglängd där bak.
Egentligen är Cake inte en vidareut-
veckling av Sugar + -cyklarna, som hade Tårtan är snygg också.
fyra tums slaglängd, utan en helt ny
plattform byggd kring SPV-bakdäm- ningsbryggan under bakdämpen, svetsad hjulet i kombination med de lite tunna
parna. Den baseras på en enkelledad bak- mellan underrör och sadelrör. En detalj däcken som skrämmer oss vid krävande
sving, vars kullagrade led är placerad pre- som möjliggjorde en lättare baksving utan körning. Alltså när terrängen blir riktigt
cis ovanför vevlagret för att ytterligare re- att kompromissa styvheten enligt Fisher. svår, dropsen lite högre och lutningen åt
ducera gung när man trampar. Mer bekant är däremot Genesis-geome- det obehagliga hållet. Men å andra sidan
trin, som innebär kortare kedjestag för är det nog också de lätta hjulen, de tunna
Basen är SPV bättre grepp och klätteregenskaper, ett däcken och ramen som gör att jag orkar
Den här cykeln är som sagt skapad för längre överrör och en kortare styrstam för hem efter fem timmar i skogen.
bakdämpare med Manitous SPV-teknolo- bättre kontroll och en neutral styrning. När framhjulet inte väljer en egen väg
gi (Stable Platform Valve). Med olika luft- så känns hojen trygg även i riktigt tek-
kamrar och lite olja kan man ställa in hur Bra specifikation nisk terräng. Cake överraskar mest upp-
känslig bakdämparen ska vara. Tanken Fram sitter en Rock Shox Duke XC-gaffel för. Långa tekniska klättringar där en
med SPV är att de ska gå att justera så att med fyra tums slaglängd. Den är styv, lätt hardtailcyklist tappar grepp, fart och mo-
trampandet inte komprimerar bakdäm- och följsam. Och väldigt snyggt röd. Du- tivation – det är då Cakecyklisten bara
paren, men utan att kompromissa den ken har justering av dämpningen, alltså skrattar och väntar in polarna högst upp.
heldämpade cykelns positiva egenska- lufttryck och retur, men saknar låsfunk- Samma sak utför, det är bara att rulla
per. tion. Det är inte en livsnödvändig funk- på. Geometrin är neutral åt det lugna
Men det går inte att både äta kakan och tion, särskilt inte på en cykel som så hållet och cykeln kräver därför lite extra
ha den kvar. Om det ska sluta gunga så uppenbart handlar om långa, lugna expe- jobb i snäva kurvor.
blir bakdämparen okänslig för småsmäl- ditioner i skogen och inte grusvägsracing. På den här cykeln vill vi cykla länge där
lar och cykeln känns därför ibland lite Lätta hjul, en ganska lätt gaffel, tunna det finns mycket rötter, sten och blåbär.
stötig. Men så fort terrängen blir lite mer däck och en ganska lätt ram gör Fishern Om man mest cyklar teknisk singletrack,
krävande så försvinner det stötiga. Det är snabb och rörlig. Men också mjuk i ovän- kanske vill dra till Åre i juli och köra ett
så SPV fungerar. tade riktningar. långlopp i september – då är Cake ett
En annan intressant detalj är förstärk- Det är främst det radiellt ekrade fram- lämpligt val.

kadens nr 3:2004 | 85
Bryggan under dämparen tillåter en lättare baksving. Duke i rött är rätt.

Kadens testar Gary Fisher Cake 3

Teknisk bedömning Däcken från IRC är i klenaste laget, en smal
2,1”, men med bra grepp.
Ram, bak- och framdämpare
Betyg: 2
Cake är en ram byggd för att fungera bra med
Manitous SPV-bakdämpare, en konstruktion
som är lyckad enligt oss. Huvudtriangeln är Övriga komponenter
svetsad, men baksvingen är limmad med kol- Bontrager står för sadelstolpe, styrstam, och
fiber i sadelstagen. Kolfiber används ofta i ett trevligt styre. Inga konstigheter, bra funk-
sadelstag på landsvägscyklar, då för att ta tion och utseendet är okej.
upp småvibrationer, men i det här fallet för-
Betyg: 3
stördes även lite av bromskänslan.
Duke XC fungerar klockrent men går inte Del för del: snittbetyg 3.0
att låsa.

Betyg: 4
Subjektiv bedömning
Komponentgrupp Gary Fisher har gjort en lätt, långslagig
Fisher bjuder på en mix av Shimanos växel- skogshoj. Dessutom har han lyckats få den
system, Sram-kassett och Avids bromsar. Allt att sluta gunga med en helt nykonstruerad
fungerade bra hela tiden, men bromskänslan baksving, som glider på ett par 25 millimeters
förstördes av de flexiga sadelstagen. Överlag kapslade kullager, med Manitous SPV-bak-
funktionella men inte särskilt upphetsande dämpare. Trek (som äger Fisher) har limmat
prylar. ramar i över tio år, så baksvingen lär nog hål-
la den också. Bakdämparen i sig är en så pass
Betyg: 3
ny konstruktion att det återstår att se hur
den håller i längden. Kadens köp-o-meter
Hjul och däck Det finns tre versioner av Cake, alla har 1. re na rånet
Bakhjulet är traditionellt byggt och känns SPV-teknologin. Den cykel vi testade är Gary 2. väldigt dyr
starkt och stadigt. Fram sitter ett väldigt flex- Fishers billigaste. All Mountain kallar man 3. man får vad man betalar fö r
igt radiellt bygge som känns som om det ska konceptet, och ja, det går att köra nästan allt 4. pris vä rd
vika sig. Det kanske funkar bra på en cykel i med den här cykeln. Den är kanske inte bäst 5. ett kap – kö p !
minsta storleken, men inte på en Large. på något men bra på det mesta. Prisvärdhet utifrån kvalitet, åkegenskaper och användningsområde

86 | kadens nr 3:2004
Fakta
ga ry fi s her cake 3

Storlek: Large (19”)
Ram: ZR 9000 dubbelreducerad aluminium, kolfiberstag i bak-
svingen
Bakdämpare: Manitou Swinger 3-Way, 127 mm fjädringsväg
Framgaffel: Rock Shox Duke XC air, fjädringsväg 100 mm
Framväxel: Shimano Deore LX
Bakväxel: Shimano Deore LX
Växelreglage: Shimano Deore
Bromsar: Avid Single Digit 3
Vevlager: Bontrager ISIS
Vevparti: Bontrager Select 44/32/22 175 mm
Kassett: SRAM 970 11–34
Pedaler: Shimano PD-M520
Hjul: Bontrager Superstock ATB
Däck: IRC Serac XC 26x2,1”
Styrlager: Aheadset, kapslat
Styre: Bontrager Crowbar Sport
Styrstam: Bontrager Sport
Handtag: Bontrager Ergo
Sadelstolpe: Bontrager Sport
Sadel: Titec Ithys

g e o m et r i

10.5 cm

111,2 cm

Vikt hel cykel: 12,8 kilo utan pedaler
Cirkapris: 21.495 kronor
Leverantör: Duells 031-727 63 00
www.duells.se www.fisherbikes.com
88 | kadens nr 3:2004
freerideprofil Thomas Vanderham beskrivs av många som en av världens mest
kompletta friåkare. Han kombinerar en downhillåkares styrka och
smidighet med friåkarens mod och förmåga att finna kreativa sätt
att uttrycka sig i sin åkning.

ThomasVanderham
T
text: a nd reas st rö m h omas va n d e r h a m är förmodli-
foto: m at tias fre d r i ks s o n gen inte den mest trickintensive Hur länge har du cyklat och hur började allt?
www.mattiasfredriksson.com cyklisten, men åkstil har han Jag har kört i åtta år. Det började i Ed-
mängder av. En stil som får moun- monton där jag tävlade i små dualslalom-
tainbikefotografer som Sterling Lorence tävlingar på den lokala skidorten på hel-
att kalla honom Wade Simmons arvta- gerna. Jag flyttade till Vancouver när jag
gare. Thomas Vanderham sägs också var 14 och det var då jag kom i kontakt
vara lite av ett modeorakel som andra med alla de stora namnen inom moun-
åkare gärna lyssnar till när det gäller tainbikebranschen, både åkare och fil-
trender inom kläder och skyddsutrust- mare. Jag fick bra vänner som alla var
ning. Kadens hann ikapp Thomas Van- duktiga åkare, vilket hjälpte mig att ut-
derham under vårvintern för att ta reda vecklas fort.
på lite mer om denne kanadensare som
snabbt etablerat sig som ett världsnamn Vad får dig motiverad att vilja utvecklas som fri-
på freerideåkningens alltmer vertikala åkare?
scen. Jag håller motivationen uppe genom att
jag ständigt utmanar mig själv. Det
Kadens: Hej Thomas, vad pysslar du med så här handlar inte enbart om att få slå någon i
års? tävlingssammanhang. Drivkraften kom-
Thomas Vanderham: Det är vinter så jag mer inifrån och det är inspirerande med
har mycket tid att cykla. Jag jobbar med all variation som friåkningen erbjuder.
förberedelser inför säsongen, planerar
resor och så. Jag försöker också spendera Du har precis lämnat Sombrio (ett åkarägt kläd-
Thomas Vanderham högt över Narvik, Norge. en del tid på skidor. företag som startades av kompisarna Dave Wat-

kadens nr 3:2004 | 89
Kastvindar på hög nivå.

son och Andrew Shandro och som sponsrat Tho- Jag gillar hård, snabb och lekfull terräng Eftersom jag kommer från en racingbak-
mas under hela hans karriär, sedan 14 års ålder). som låter åkarens fantasi förvandla den grund så gillar jag en låg front och mjuk
Hur kändes det att lämna Sombrio och skriva på till en stor lekplats. Där jag bor däremot, fjädring med mycket returdämpning. Jag
för Fox? är det vått nästan hela året och terrängen jobbar ganska mycket med inställningen
Självklart var det svårt att lämna Sombrio är mycket brant och teknisk, mestadels av dämparna och gör justeringar utifrån
efter att ha kört för dem så länge. Men jag ganska långsam. Mest av allt gillar jag hur terrängen ser ut. Utvecklingsmässigt
och Dave och Andrew är fortfarande kom- stora berg där jag får uppleva känslan av skulle jag vilja säga att downhill- och
pisar, och det känns bra. Nu är jag väldigt fart och höga airs. Jag tycker också väl- freeridecyklar har kommit väldigt långt
glad över att få köra för Fox de kommande digt mycket om att tävla i downhill. Jag och jag tror därför att utvecklingskurvan
åren. Jag tror jag kan tillföra dem mycket dirtar och streetar ganska lite. Det jag kommer plana ut något framöver.
och jag kommer medverka i utvecklingen tycker sämst om är plattlandningar, det
av Fox mountainbikekollektion. förstör både din kropp och din cykel. Filmer har kommit att bli en viktig del av free-
ridescenen. Vad är dina tankar kring mountain-
Var hämtar du inspiration till din åkning? Vilka föredrar du att köra med? bikefilmer?
Jag låter andra sporter ha stort inflytande Jag cyklar mest med mina kompisar, folk Att filma är utan tvekan en av de absolut
på min åkning. Jag kollar på vad som är som bor i samma område som jag själv – viktigaste aspekterna av mitt jobb som
på gång inom skidåkning, snowboard, Andrew Shandro, Dave Watson, och professionell friåkare. Mountainbike-
surfing och speciellt motocross – alla mina teamkompisar på Rocky Mountain: filmerna blir bättre och bättre och mer
sporter med bra flow och stil. Genom att Wade Simmons, Richie Schley samt ett och mer populära, så det är ett bra sätt att
titta på dessa sporter får jag nya idéer. De gäng andra lokala åkare. visa omvärlden vilken nivå åkningen har
öppnar upp ögonen för vad som kan vara nått och vad vi som åkare är kapabla att
möjligt att göra på en cykel. Berätta lite om vad du kör på för grejjer. göra med våra cyklar. Det är väldigt svårt
Jag kör på en Rocky Mountain RMX, den att få ihop material till ett bra videoseg-
Hur ser din favoritterräng ut? nya för nästa år – den känns riktigt bra! ment på en säsong. Det innebär mer jobb

90 | kadens nr 3:2004
än de flesta förstår och tar lång tid, dess-
utom måste man hela tiden räkna med
risken att skada sig. När vi är ute och fil-
mar gräver och bygger jag dessutom väl-
digt mycket – landningar, drops, gaps
och den typen av saker. Under filmin-
spelningar plåtar vi också mycket still-
bild. Väldigt mycket jobb ligger bakom
en bra bild – en bra plats, bra ljus och rätt
timing. Det är mycket som ska klaffa och
det är mycket jobb.

Att filma innebär en hel del resande. Vad tycker
du om det?
Att filma och vara på resande fot är något
som jag verkligen uppskattar. Vi besöker
en hel del coola ställen, vi har bland an-
nat varit i Australien ett par gånger de se-
naste åren. Europa åker vi till en eller två
gånger årligen. Förra året gjorde vi en tur
till Narvik i Norge och Åre vilket var
grymt.

Du slutade sexa på Red Bull Rampage i höstas.
Berätta lite om evenemanget.
Red Bull bjuder på ett väldigt bra evene-
mang varje år. Jag har varit jämn varje år
jag har ställt upp i Rampage med place-
ringar i topp-tio varje gång, men jag är
ändå inte nöjd. I höstas var jag verkligen
laddad och siktade på en första eller en
andra plats. I ett av mina runs skulle jag
köra en teknisk linje som krävde 100 pro-
cent commitment, men jag gjorde ett miss-
tag och tappade min cykel utför linjens
sista kant. Jag var verkligen besviken att
det slutade som det gjorde.

Är livet som freeridestjärna verkligen så rock’n
’roll som många tror?
(Skratt) Nej, det tycker jag inte, det beror
väl på vad man jämför med. Friåkning är
fortfarande en väldigt ung sport som

92 | kadens nr 3:2004
fortfarande är under utveckling. Det bäs- ”Mountainbike-
ta med att få betalt för att friåka är natur-
filmerna blir
ligtvis att man får göra det man älskar
varje dag. bättre och
bättre och mer
Vilka är dina mål denna säsong?
och mer popu-
Jag ska fortsätta resa, filma, fota och täv-
la så mycket jag kan. Jag vill också köra lära, så det är
fler downhilltävlingar än jag gjorde förra ett bra sätt att
året.
visa omvärlden
Okej Thomas, tack för den här lilla intervjun. vilken nivå
Några sista ord? åkningen har
Jag vill tacka mina sponsorer och min fa-
nått och vad vi
milj och mina vänner. Och till alla unga
åkare vill jag säga: Kör så mycket ni kan. som åkare är
Använd terrängen ni ser runt omkring er kapabla att
och utveckla god grundläggande teknik
göra med våra
och känsla innan ni testar de stora grej-
jerna ni ser i filmer. Försök också tävla i cyklar.”
downhill om ni har möjlighet, det är bra
för tekniken. See you on the trails! 

thomas va nderham

Bor: North Vancouver
Född: April 1984
Mountainbike sedan: 1995
Freeriding sedan: 1998
Hobbies: Skidor, hockey, basket
Sponsorer: Rocky Mountain, Fox, Oakley, Giro,
Da Kine, Shimano, Whistler Mountain, Cove Bike
Shop

Meriter:
1a totalt Whistler Joyride
5a Red Bull Ride 2002
6a Red Bull Rampage 2003
6a Red Bull Rampage 2001
7a Red Bull Rampage 2002
8a Red Bull Ride 2003

Videosekvenser i bland annat:
Ride to the Hills, Shift 2, Kranked 4-5, Torque 3,
NSX 4, New World Disorder 3-4.
KuLTursiDorna

Filmtajm!

The Collective
t he collecti v e är namnet på Kranked-
filmarna Darcy Wittenburgs och Jamie Hous-
sains senaste 16-millimeters filmprojekt.
Åkarna kommer få ett stort inflytande över
produktionen som är ett försök att komma
bort från nutida mountainbikefilmers stan-
dardupplägg med åkarsegment.
Istället vill man förena högkvalitativt foto-
grafi med stor åkning och åkarnas egna kom-
mentarer. På så sätt vill man ta publiken när-
mare de personligheter som leder utveckling- Dokumentär: The Gracia Gong Show
en inom den moderna friåkningen. Bland de
medverkande finner vi kända namn som en av down h i l l - och freeri d ev ä rldens färgstarkaste pe rsonligheter, Cedric Gracia, porträtte-
Wade Simmons, Andrew Shandro, Tyler Klas- ras i en dokumentär som släpptes i slutet av april. Det är Freeride Entertainment, som bland an-
sen, Darren Berrecloth och Thomas Vander- nat ligger bakom New World Disorder-filmerna, som tillsammans med produktionsbolaget Xtre-
ham. me Sports Talent grävt fram gamla fil m sekve n ser av Gracia där det bjuds på dirt, dual, downhill
För mer info: www.thecollectivefilm.com och freerideåkning av världsklass och en hel del andra hyss.
Releasedatum: Juni 2004 Ute nu!

”Boda” var kungen
bosse ”boda” dert e l l är en av svensk
mountainbikes ledstjärnor. I ett historiskt
perspektiv i varjefall. Numera lotsar han fram
sonen och talangen Dennis, men på den ti-
den han var med i typ fyra landslag och var
chefredaktör för mountainbiketidningen Fun-
sport var han killen med stort K.
Den här bilden är tagen av Peter Modigh
och är ett riktigt tidsdokument. Notera ”Bo-
das” ansiktsuttryck. Han är inte glad. Bosse
var nämligen en riktig vinnartyp och gjorde Alternativfanzine
allt för en seger. Än idag berättas skrönor om
när han drog fejkspår ut i ett kärr för att sin- vi vill gä r na slå ett slag för floran av alter-
ka (sänka?) konkurrenterna eller när han nativa cykelformer. Trampkraft är HPV Sveri-
stannade precis på krönet av den branta ges oregelbundet utkommande fanzine för
backen så hela den jagande klungan fick kliva de som diggar HPV, Human powered vehicles.
av sina cyklar för att komma upp. Sant eller Liggcyklar alltså. HPV är nästa stora grej, om
inte, Boda var både listig och smart. vi får tro ordföranden Mats Nilsson, och re-
Kolla också in cykeln. En Scott i stål, peda- dan en snabbväxande rörelse i Europa.
ler med tåclips, stel framgaffel och ett upp- I Trampkraft kan den intresserade läsa täv-
och nervänt bockstyre med växelreglaget i ra- lingsrapporter (de har både EM och VM för
cingläge. Dessutom har han vadderade cykel- liggcyklar), initierade artiklar om utväxlingar
byxor, vaddering på höften alltså. och gör-det-självreportage på temat ”Bygg
Det var väldigt coolt med skydd redan då. en egen aerovinge” samt förstås tester, rese-
Och skillnaden mellan downhill, uphill och reportage och mycket mer. Alltså allt en
cross country var obefintlig. Då, precis innan (ligg)cykeltidning ska innehålla. Är du intres-
mountainbikesporten formligen exploderade, serad av verklig undergroundcykling – kolla in
foto: peter mod igh var ”Boda” kung. hemsidan www.liggister.org

94 | kadens nr 3:2004
Inget nytt under solen
vi har sagt det förr och vi säger det igen: vi har sett det förr och vi
ser det igen – gamla idéer i nya förpackningar. Här ett urklipp från Ka-
dens förlaga Hjulsport, N:r 5 från 1898. Det handlar om en ny navkon-
struktion på en Overmans ”Victor”. Vi citerar:
”Vi se hurusom ekrarne, hvilka äro af det s. k. raka slaget, äro med
sina hufvuden fästa i en slags protuberanser eller utväxter på nafvet;
ekrarnes andra ände är gängad och ekrarne sträckas medelst en gäng-
ad mutter vid ringen.”
Hm, har Pulstar och Mavic läst Hjulsport tro? Notera också att
ekrarna är lödda i sina kors. Tufft redan på den tiden. I samma num-
mer kan man också läsa om den amerikanska velocipedindustrins kris,
samt nyheten att svarvade velocipedekrar troligen kommer ersätta
dragna sådana, eftersom svarvade ekrar är mer hållbara.
Det kanske inte har hänt så mycket mer på 106 år?

Cykel lika farligt som boule
ny statistik öv e r dödsfall inom svensk idrott åren 1998 och
2003 visar att cykel är den tredje farligaste sporten (Svensk idrott
4/2004).
Farligast är längdskidåkning – höga farter, sträng kyla och spet-
siga stavar är inte att leka med. Tvåa är fotbollen – inget konstigt
heller med tanke på arenafyrverkerier och hårda tåfjuttar.
Cykel kommer trea tillsammans med extremsporter som löpning,
rinkbandy – och boule.
Och i det perspektivet känns farter på 80 kilometer i timmen med
endast lycra och lite frigolit som skydd mot tretonslastbilar eller
trädstammar rätt okej. Frågan är vad som händer på bouleplanerna.
Varför ser vi inte löpsedlar om beskedliga pensionärer som plöts-
ligt löper amok i spelets hetta med bouleklot som livsfarliga tillhyg-
gen? Eller hör om folk som kväver sina motståndare medelst lillen?
Boule verkar otäckt. Vi håller oss nog till cyklarna även efter pen-
sionsåldern.
a nd reas da n i e l s s o n Det enda vi kan
är att dopa oss
funderar på det här
med doping.

A
v en händelse råkade jag härför-
leden träffa en sån där män-
niska som har hela bilden klar
för sig. Cykling handlar näm-
ligen BARA om doping. Mest medicin
vinner. I princip kan man ta en helt oträ-
nad individ och skyffla i vederbörande ett
apotek så skulle han vinna både Touren
och Girot, minst.
Vi som på ett eller annat sätt jobbar
med cykelsporten har ju ganska länge
fått höra just detta av alldeles för många.
Mycket beror på att svensk media valt att
lyfta fram doping som det enda intres-
santa cykelsporten har att erbjuda. San-
ningen är inte så enkel tyvärr …
Jag hade inte tänkt att det här skulle gå
ut på att rättfärdiga cykelsporten som
den renaste av idrotter, för det är den ler fotbollsspelare dopar sig mer eller konkurs med massor av miljoner i skul-
inte. Inte heller berätta hur det egentli- mindre i förhållande till cyklister känns der. Jag menar inte att dom köpte medal-
gen ligger till i de flesta andra jobbiga ointressant att spekulera i. Vad som jerna men man fick onekligen bra hjälp
idrotter, för det vet jag inte och det leder känns mer intressant är om man funde- av pengarna, som dessutom inte existe-
inte någonstans. Istället tänkte jag försö- rar på definitionen av doping, nämligen rade, på vägen till podiet. Är inte det lite
ka påvisa att doping faktiskt kan vara att på icke naturlig väg förbättra prestationsför- ”ekonomisk doping”? Det skulle aldrig vara
mer än bara EPO och att frågan kan bli mågan. Det är ju inte bara mediciner som möjligt med folkrace-regler i alla sporter.
ganska stor, om man bara vill. kan förbättra prestationen. Pengar kan Men det kanske skulle behövas om man
I slutet av -90 talet både erkände och ac- också hjälpa till. verkligen ska kora den bästa atleten eller
cepterade cykelsporten sina problem med I hockey eller fotboll, på högsta nivå, är laget?
doping. Då var det många, med UCI i ju verkligheten att ett gäng tröjor, med Slutligen tyckte han det var lika bra att
spetsen, som tyckte det fick vara nog var- ett innehåll styrt av ekonomi, gör upp om släppa dopingen fri. ”Då får ju alla tävla på
för man drog på sig dom största av hård- matcherna. Frågan är vad man egentli- samma villkor”. Hmm, att släppa dopingen
handskar och började rensa rejält. Då gen tävlar i eller vem som tävlar mot fri skulle vara lika illa som att släppa nar-
kördes razzior under de största etapplop- vem? Det anses inte fuskigt att med peng- kotika och kriminalitet fritt. Då kommer
pen som ofta ledde till civilrättsliga pro- ars hjälp skapa bättre förutsättningar dom fysiskt krävande idrotterna att för-
cesser där både cyklister och ledare inte men det rimmar ju inte särskilt väl med vandlas till ett rent gladiatorspel. Halva
bara stängdes av utan också slängdes i tävlingsidrottens grundidé. Det vore ju grejen med idrott är förvisso att under-
fängelse. Sedan dess har mycket krut mer äkta om man istället såg till att origi- hålla betraktaren men idrotten fyller
lagts på att spåra nya mediciner och städa nalmaterialet förbättrades framför att också många andra viktiga funktioner i
upp i träsket. Idag finns ingen idrott som köpa sig en bättre kapacitet. Det ska ock- samhället. En är som stimuli och bevis på
har så många dopingkontroller som cy- så tilläggas att pengarna egentligen kan att gröt, sallad och hårt arbete faktiskt är
kelsporten. Fortfarande finns problemen betyda lite för mycket i fler sporter än en förbannat viktig del i livet, om man
men det är inte lätt att vara dopad cyklist hockey och fotboll, nämligen dom flesta, vill må bra och lyckas på riktigt. Skulle
nuförtiden. Cykelsporten har verkligen även cykel. dopingen släppas fri skulle det ge signa-
agerat i frågan och problemet, det är vik- Inför OS i Lillehammer hade norska ler om att lycka, välmående och fram-
tigt. skidförbundet satsat åtskilliga miljoner gång finns i piller- eller pulverform.
Killen jag träffade tyckte också att ”i rik- på bland annat materiell förberedelse. Redan idag är världen fylld av männi-
tiga sporter som fotboll och hockey där förekommer Resultatet blev lyckat och Norge tog skor som tror det.
minsann ingen doping”. Huruvida hockey- el- många medaljer. Priset var dock en jätte- Det behövs inte fler. 

96 | kadens nr 3:2004
Kadens 4:04, ute 22 juni!

nästa nummer: Kolfiber – bra eller båg?
Vi har gjort en ordentlig djupdykning i kolfiberns för-
lovade land. Är kolfiber så bra som alla påstår eller
handlar det bara om marknadsföring? Kadens har
mött killarna som har koll på fibrerna.

Bortom klubbarna
Nya former av cykling kräver nya former av gemen-
skap. Är cykelklubb den enda vägen att gå om man
älskar cykel? Läs om communityn Gride och klubben
412 i G öteborg. De gör saker tillsammans med
cykeln som gemensam nämnare och freeride som Taktik – Tourlagen
gemensam norm. Roberto Vacchi snackar med några av de bästa lagen
i världen om hur det egentligen fungerar i ett Tour
Fredrik Kessiakoff. Tema uppför de France-lag. Vem gör vad och när och varför? Det
Framtiden blir proffs Vi avhandlar cyklistens värsta vän – backen, berget, får du veta i nästa nummer.
Två av våra svenska mountainbikecyklister har nya motlutet. Kalla det vad ni vill, cyklister både älskar
proffskontrakt: Emil Lindgren och Fredrik Kessiakoff. och hatar lutning. Kadens kollar varför det är så job-
Bianchi respektive Cannondale har knutit de unga bigt, vilka som är bra på det och berättar hur just du
framtidslöftena till sig. kan lära dig att älska backarna.

Den bästa svenska cyklingen
Sverige är fantastiskt. Det är sommar, du är ledig
och hela landet är en enda stor mountainbikepark
som stavas allemansrätten. Vi har luskat fram 15 rik- Orkar du inte vänta?
tigt bra ställen som du inte borde missa. Kolla in www.kadens.se för senaste nytt!

kadens nr 3:2004 | 97
Webb Butik

För annonsbokning kontakta Christian Bagge 08-22 60 90, 070-633 10 20 bagge@rocsport.com

www.utsidan.se

www.svenskaturistforeningen.se Carlshamns Cykelaffär 0454-15550

Cykellabbet
Kocksgatan 49, 116 29 Stockholm
Cyklar och komponenter (G2 mm)
www.cykellabbet.com
www.transition.se Cykellabbet 08-643 90 98

www.outsideonline.se

98 | kadens nr 3:2004
Posttidning B
Kadens c/o Titeldata
112 86 Stockholm