You are on page 1of 7

MINGGU YANG KE : 15 HARI : ISNIN TARIKH : 17.4.

2017
GEOGRAFI
MOD
Tingkatan 5ST Masa 9. 30 – 10. 30 (60 Minit) PEMBELAJARAN
Tema
SUMBER Perbincangan
Tema / Tajuk 7:
7.1: Kepentingan Pelbagai Sumber Kerja Kumpulan
Luar bilik darjah
TMK
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
Hasil I-Think
1. Menyenaraikan lima kepentingan pelbagai sumber
Pembelajaran KBAT
2. Menghuraikan dengan contoh lima kepentingan pelbagai sumber Abad 21
Lain-lain :
1. Set induksi Pengayaan
Aktiviti 2. Perbincangan / Aktiviti kumpulan Latihan Bertulis
3. Penilaian dan soal jawab Kerja Rumah
Media Bantu Buku Teks Laman Web Frog Assigment
Mengajar Buku Kerja/Rujukan Lain-Lain: Lukis Peta
Kajian Kes
Refleksi /
Catatan KEHADIRAN

GEOGRAFI
MOD
Tingkatan 2SC1 Masa 12. 30 – 1. 00 (30 Minit) PEMBELAJARAN
Tema 4 : Dinamik Penduduk Perbincangan
Tema / Tajuk
4.3: Migrasi penduduk Kerja Kumpulan
Luar bilik darjah
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: TMK
Hasil
Pembelajaran 1. Merumus tentang perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan I-Think
berdasarkan kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi KBAT
Abad 21
1. Set induksi Lain-lain :
Aktiviti 2. Perbincangan
3. Penilaian dan soal jawab Pengayaan
Media Bantu Buku Teks Laman Web Latihan Bertulis
Mengajar CD Interaktif Lain-Lain: Kerja Rumah
Band 5 : Mengkaji dan menilai faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk secara Frog Assigment
PBS
berkesan di kawasan kajian dengan jelas / tepat. Lukis Peta
Kajian Kes
Refleksi /
Catatan KEHADIRAN

GEOGRAFI
MOD
Tingkatan 2RK Masa 1. 00 – 2. 00 (60 Minit) PEMBELAJARAN
Tema 4 : Dinamik Penduduk Perbincangan
Tema / Tajuk
4.3: Migrasi penduduk Kerja Kumpulan
Luar bilik darjah
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: TMK
Hasil
Pembelajaran 1. Merumus tentang perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan I-Think
berdasarkan kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi KBAT
Abad 21
1. Set induksi Lain-lain :
Aktiviti 2. Kerja Kumpulan
3. Penilaian dan soal jawab Pengayaan
Media Bantu Buku Teks Laman Web Latihan Bertulis
Mengajar CD Interaktif Lain-Lain: Kerja Rumah
Band 5 : Mengkaji dan menilai lima faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk Frog Assigment
PBS
secara berkesan di kawasan kajian dengan jelas / tepat. Lukis Peta
Kajian Kes
Refleksi /
Catatan KEHADIRAN
MINGGU YANG KE : 15 HARI : SELASA TARIKH : 18.4.2017

GEOGRAFI
MOD
Tingkatan 3RK2 Masa 9. 00 – 10. 00 (60 Minit) PEMBELAJARAN
Tema 7 : Sumber Utama Perbincangan
Tema / Tajuk
Taburan Pelbagai Sumber : Sumber Tenaga Kerja Kumpulan
Luar bilik darjah
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: TMK
Hasil
Pembelajaran 1. Membuat kesimpulan tentang penggunaan sumber tenaga negara Malaysia I-Think
pada masa depan KBAT
Abad 21
1. Set induksi Lain-lain :
Aktiviti 2. Perbincangan
3. Penilaian dan soal jawab Pengayaan
Media Bantu Buku Teks Laman Web Latihan Bertulis
Mengajar CD Interaktif Lain-Lain: Kerja Rumah
Band 3 : Menghuraikan dua jenis tenaga gantian dengan memberi contoh yang Frog Assigment
PBS
tepat. Lukis Peta
Kajian Kes
Refleksi /
Catatan KEHADIRAN

GEOGRAFI
MOD
Tingkatan 2SC1 Masa 11. 30 – 12. 00 (30 Minit) PEMBELAJARAN
Tema 4 : Dinamik Penduduk Perbincangan
Tema / Tajuk
4.3: Migrasi penduduk Kerja Kumpulan
Luar bilik darjah
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: TMK
Hasil
Pembelajaran 1. Merumus tentang perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan I-Think
berdasarkan kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi KBAT
Abad 21
1. Set induksi Lain-lain :
Aktiviti 2. Kerja Kumpulan
3. Penilaian dan soal jawab Pengayaan
Media Bantu Buku Teks Laman Web Latihan Bertulis
Mengajar CD Interaktif Lain-Lain: Kerja Rumah
Band 5 : Mengkaji dan menilai lima faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk Frog Assigment
PBS
secara berkesan di kawasan kajian dengan jelas / tepat. Lukis Peta
Kajian Kes
Refleksi /
Catatan KEHADIRAN

GEOGRAFI
MOD
Tingkatan 5ST Masa 12. 00 – 1. 00 (60 Minit) PEMBELAJARAN
Tema
SUMBER Perbincangan
Tema / Tajuk 7:
7.1: Kepentingan Pelbagai Sumber Kerja Kumpulan
Luar bilik darjah
TMK
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
Hasil I-Think
1. Menjelaskan dengan contoh lima kepentingan sumber-sumber lain.
Pembelajaran KBAT
2. Membandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai sumber. Abad 21
Lain-lain :
1. Set induksi Pengayaan
Aktiviti 2. Kerja Kumpulan Latihan Bertulis
3. Penilaian dan jawab Kerja Rumah
Media Bantu Buku Teks Laman Web Frog Assigment
Mengajar Buku Kerja/Rujukan Lain-Lain: Lukis Peta
Kajian Kes
Refleksi /
Catatan KEHADIRAN
MINGGU YANG KE : 15 HARI : RABU TARIKH : 19.4.2017
GEOGRAFI
MOD
Tingkatan 5K1 Masa 11. 00 – 12. 00 (60 Minit) PEMBELAJARAN
Tema
SUMBER Perbincangan
Tema / Tajuk 7:
7.1: Kepentingan Pelbagai Sumber Kerja Kumpulan
Luar bilik darjah
TMK
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
Hasil I-Think
1. Menjelaskan dengan contoh lima kepentingan sumber-sumber lain.
Pembelajaran KBAT
2. Membandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai sumber. Abad 21
Lain-lain :
6. Set induksi Pengayaan
Aktiviti 7. Kerja Kumpulan Latihan Bertulis
8. Penilaian dan soal jawab Kerja Rumah
Media Bantu Buku Teks Laman Web Frog Assigment
Mengajar Buku Kerja/Rujukan Lain-Lain: Lukis Peta
Kajian Kes
Refleksi /
Catatan KEHADIRAN

GEOGRAFI
MOD
Tingkatan 2SC1 Masa 1. 00 – 2. 00 (60 Minit) PEMBELAJARAN
Tema 4 : Dinamik Penduduk Perbincangan
Tema / Tajuk
4.3: Migrasi penduduk Kerja Kumpulan
Luar bilik darjah
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: TMK
Hasil
Pembelajaran 1. Merumus tentang perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan I-Think
berdasarkan kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi KBAT
Abad 21
1. Set induksi Lain-lain :
Aktiviti 2. Kerja Kumpulan
3. Penilaian dan soal jawab Pengayaan
Media Bantu Buku Teks Laman Web Latihan Bertulis
Mengajar CD Interaktif Lain-Lain: Kerja Rumah
Band 5 : Mengkaji dan menilai lima faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk Frog Assigment
PBS
secara berkesan di kawasan kajian dengan jelas / tepat. Lukis Peta
Kajian Kes
Refleksi /
Catatan KEHADIRAN
MINGGU YANG KE : 15 HARI : KHAMIS TARIKH : 20.4.2017
GEOGRAFI
MOD
Tingkatan 5K1 Masa 11. 00 – 12. 00 (60 Minit) PEMBELAJARAN
Tema
SUMBER Perbincangan
Tema / Tajuk 7:
7.1: Kepentingan Pelbagai Sumber Kerja Kumpulan
Luar bilik darjah
TMK
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
Hasil I-Think
1. Menjelaskan dengan contoh enam kepentingan sumber-sumber lain.
Pembelajaran KBAT
2. Membandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai sumber. Abad 21
Lain-lain :
1. Set induksi Pengayaan
Aktiviti 2. Kerja Kumpulan Latihan Bertulis
3. Penilaian dan jawab Kerja Rumah
Media Bantu Buku Teks Laman Web Frog Assigment
Mengajar Buku Kerja/Rujukan Lain-Lain: Lukis Peta
Kajian Kes
Refleksi /
Catatan KEHADIRAN

GEOGRAFI
MOD
Tingkatan 3RK2 Masa 1. 00 – 2. 00 (60 Minit) PEMBELAJARAN
Tema 7 : Sumber Utama Perbincangan
Tema / Tajuk
Taburan Pelbagai Sumber : Sumber Tenaga Kerja Kumpulan
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: Luar bilik darjah
Hasil TMK
Pembelajaran 1. Membuat kesimpulan tentang penggunaan sumber tenaga negara Malaysia I-Think
pada masa depan KBAT
Abad 21
1. Set induksi Lain-lain :
Aktiviti 2. Kerja Kumpulan
3. Penilaian dan soal jawab Pengayaan
Media Bantu Buku Teks Laman Web Latihan Bertulis
Mengajar CD Interaktif Lain-Lain: Kerja Rumah
Band 3 : Menghuraikan dua jenis tenaga gantian dengan memberi contoh yang Frog Assigment
PBS
tepat. Lukis Peta
Kajian Kes
Refleksi /
Catatan KEHADIRAN

AKTIVITI BANTU SEKOLAH


MINGGU YANG KE : 15 HARI : JUMAAT TARIKH : 21.4.2017

GEOGRAFI
MOD
Tingkatan 2RK Masa 11. 30 – 12. 30 (60 Minit) PEMBELAJARAN
Tema 4 : Dinamik Penduduk Perbincangan
Tema / Tajuk
4.2: Perubahan penduduk Kerja Kumpulan
Luar bilik darjah
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: TMK
Hasil
Pembelajaran 1. Merumus tentang perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan I-Think
berdasarkan kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi KBAT
Abad 21
1. Set induksi Lain-lain :
Aktiviti 2. Kerja Kumpulan
3. Penilaian dan soal jawab Pengayaan
Media Bantu Buku Teks Laman Web Latihan Bertulis
Mengajar CD Interaktif Lain-Lain: Kerja Rumah
Band 5 : Mengkaji dan menilai lima faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk Frog Assigment
PBS
secara berkesan di kawasan kajian dengan jelas / tepat. Lukis Peta
Kajian Kes
Refleksi /
Catatan KEHADIRAN

……………………………………………. …………………………
(ZAZILI BIN MD. NAWI)
SMK Sultan Idris Shah II
33300 Gerik, Perak
Catatan Mingguan
Perkara :
1. Analisa Pengesanan PdP Guru
…………………………………………………..
Analisa Pengesanan Kokurikulum
2. …………………………………………………..
Analisa Pengesanan Aktiviti Tambahan Mingguan
3. …………………………………………………..
Analisa Pengesanan Relief Mingguan Tarikh:
………………………
ANALISA PENGESANAN
…..
PdP GURU, KOKURIKULUM DAN AKTIVITI TAMBAHAN MINGGUAN

ANALISA PENGESANAN PdP GURU


KelasMata PelajaranKekerapan PdPc
(Jumlah Jam Seminggu)Beza (Jam)
(-/+/0)Jumlah Terkumpul
(Jumlah Jam Keseluruhan)Beza (Jam)
(-/
+/0) SepatutnyaSebenarnyaSepatutnyaSebenarnya2RKGeografi2/22/2027/2727/2702SC1Geografi2/22/2014/1414/1403R
K2Geografi2/22/2027½/27½27½/27½05STGeografi2/22/2028½/28½28½/28½05K1Geografi2/22/2014/1414/140

ANALISA PENGESANAN KOKURIKULUM


Unit KokurikulumKekerapan Kokurikulum
(Tempoh Masa : Jam/Minit)Beza
Jam/Minit
(-/+/0)Jumlah Masa Terkumpul
(Tempoh Masa : Jam/Minit)Beza
Jam/Minit
(-/+/0)SepatutnyaSebenarnyaSepatutnyaSebenarnyaPersatuan Geografi2/22/2016/1616/160Kadet
Bomba2/22/2016/1616/160Rumah Garuda2/22/2012/1212/120

ANALISA PENGESANAN AKTIVITI TAMBAHAN MINGGUAN


Aktiviti Tambahan
(Dalam/Luar Sekolah)Tempoh Masa : Jam/MinitJumlah Masa Terkumpul (6 Jam = 1 Hari)Guru SahajaGuru Bersama
MuridGuru SahajaGuru Bersama MuridKurikulum-2-2Kokurikulum- 2 -8HEM- ---Mesyuarat2-8-Kursus / LADAP6-8-
ANALISA PENGESANAN RELIEF MINGGUAN
Waktu ReliefJumlah Jam Minggu IniJumlah Jam Terkumpul1 jam9 Jam

Catatan
: