You are on page 1of 3

BIL.

1/2014

SK KAMPONG BARU KAPIT


MINIT MESYUARAT KALI KE-1/ 2014
KEMAHIRAN HIDUP& REKA BENTUK TEKNOLOGI

Tarikh : 10 Januari 2014


Hari :Jumaat
Masa :10.40Pagi
Tempat :Bilik Guru, SK Kampong BaruKapit
Kehadiran :
1. En. Mohd Khairul Bin Kharani
2. En. Ahmad Zahari Bin Mohd Noor
3. En. Norazman Bin Mohamad
4. En. Aslamruzaini Bin MohdRasoul
5. Pn. Nadzema Bt. Bolhassan

1. Ucapan Aluan Ketua Panitia

1.1. En. Khairul selaku Ketua Panitia Kemahiran Hidup (KH) & Reka Bentuk Teknologi
(RBT) bagi sesi 2014 mengucapakan selamat datang kepada semua guru yang
mengajar matapelajaran KH & RBT bagiTahun 2014.

2. Perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat;

2.1. Pengesahan minit mesyuarat yang lalu.

Pencadang : En. Norazman


Penyokong : En. Ahmad Zahari

2.2. Memperkenalkan guru matapelajaran KH& RBT bagi setiap kelas.

Bil Nama guru Kelas


1 En. MohdKhairul Bin Kharani 4P
2 En. Ahmad Zahari Bin Mohd Noor 4W & 6P
3 En. Norazman Bin Mohamad 4S
4 Pn. Nadzema Bt. Bolhassan 6S
5 En. Aslamruzaini Bin MohdRasoul 5W
6 En. Mohd Hafiz Bin MohdSabri 5S

Tindakan :Makluman

1
BIL.1/2014

2.3. Perlantikan Ahli Jawatan Kuasa (AJK) KH & RBT bagi Tahun 2013.

KetuaPanitia :En. Mohd Khairul Bin Kharani


Setiausaha :En. Norazman Bin Mohamad
AJK:
i. En. Ahmad Zahari Bin Mohd Noor
ii. En. Aslamruzaini Bin MohdRasoul
iii. En. Mohd Hafiz Bin MohdSabri
iv. Pn. Nadzema Bt. Bolhassan
Tindakan :Makluman

2.4. Pengajaran dan Pembelajaran.

2.4.1. RancanganTahunan hendaklah dirancang berpandukan Sukatan dan Huraian


Sukatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
2.4.2. Menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan.
2.4.3. Penglibatan semua pelajar dalam aktiviti pembelajaran Kemahiran Hidup.
2.4.4. Memastikan murid dapat mengikuti kemahiran yang diajar.
2.4.5. Memastikan murid berasa seronok dalam setiap pengajaran yang diajar.

Tindakan :Makluman

2.5. Format penulisan Rancangan Pengajaran Harian (RPH).

2.5.1. Guru boleh meringkaskan penulisan RPH bagi subjek KH & RBT kerana
ruangan buku rekod pengajaran yang terhad dan guru mengajar lebih dari satu
subjek.
2.5.2. Penulisan RPH (rujukLampiran 1).

Tindakan :Makluman

2.6. Penilaian dan Format Soalan Peperiksaan

2.6.1. Mengadakan ujian semester dan penilaian bagi subjek KH & RBT.
2.6.2. Soalan Objektif 40 soalan dan Subjektif 10 soalan. Jumlah markah soalan
subjektif ditambah dengan jumlah soalan objektif dan didarab dengan dua.
2.6.3. Guru juga boleh menggunakan pemberat;
- 60% soalan Objektif
- 20% soalan Subjektif
- 20% berdasarkan kerja murid dan sikap.
2.6.4. Format ujian RBT adalah merujuk kepada buku aktiviti dan mengikut
Dokumen Standard Kurikulum dan Pretasi (DSKPi) yang telah diberikan olah
Kementerian.

Tindakan :Makluman

2.7. Peralatan dan Bilik KH

2.7.1. Setiap pengeluaran dan pinjaman barangan dari bilik KH mesti direkodkan
dalam buku Rekod Keluar dan Masuk Peralatan KH.

2
BIL.1/2014

2.7.2. Peralatan tidak mencukupi dengan jumlah murid dan kekurangan peralatan
dalam kerja-kerja pertukangan.
2.7.3. Guru perlu memastikan bilik KH sentiasa kemas, bersih dan peralatan dalam
keadaan teratur.
Tindakan :Makluman

2.8. Perancangan aktiviti dan projek KH & RBT bagi Tahun 2014.

2.8.1. Program menceriakan kawasan sekolah.


2.8.2. Minggu Panitia.
- Pertandingan mereka bentuk.
- Jahitan.
- Memasang model kereta mainan.
2.8.3. Projek kebun sayur.
2.8.4. Projek Taman Herba - (bersamaKelab PALS & Panitia Sains)

Tindakan :Makluman

3. Hal-hal lain;

3.1. Pengerusi mengingatkan kepada semua guru KH & RBT bahawa matapelajaran
Kemahiran Hidup & Reka Bentuk Teknologi perlu perancangan yang lebih teliti
,lebih-lebih lagi peruntukan masa cuma 60 minit dalam seminggu, dengan isi
kandungan yang luas.
3.2. En. Mohd Khairul memberitahu murid tahun 6 tidak dapat menjalankan P&P KH
sepenuhnya kerana perlu menumpukan subjek teras untuk menghadapi Peperiksaan
dan juga UPSR.
3.3. Membuat pesanan alatan dan barang-barang untuk digunakan dalam P&P yang telah
rosak, habis atau tidak mencukupi.

Tindakan :KetuaPanitia

4. Penutup

4.1. Mesyuarat ditangguhkan sehingga kemesyuarat akan datang.


4.2. Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada guru yang sudi meluangkan masa
menghadiri mesyuarat ini.
4.3. Mesyuarat tamat pada jam 11.40 pagi, Semua guru KH & RBT bersurai.

Disediakanoleh;

(NORAZMAN BIN MOHAMAD)


Setiausaha,
Panitia Kemahiran Hidup & Reka Bentuk Teknologi,
Sekolah Kebangsaan Kampong Baru,Kapit
Tarikh: 11/01/2014