You are on page 1of 3

Zoals een mooi verhaal

Noordkaap Michel Fugain


q = 60
F‹ B¨‹7 E¨ A¨^7 D¨^7 C C7
b 4
Intro & b bb 4 œ œ™ œ œ ™
j
œ œ œ ™ œ œ™
j
œ œ™ œ œ
œœ œœ
œœ œœ œ™ œ œ

5 F‹ B¨‹7 E¨ A¨^7
b °
& b bb ¢ ™™ ‰ œ œ œ œ œ œ™ œ
J œ œ œ œ œ œ Œ
1.Het - be - gon ge - woon zo als elk mooi ver - haal
2.Hij een don - ker bruin ver - brand a - von - tu - rier

7 D¨^7 C C7
b
& b bb ‰ œ
j Œ ™™ ü
œ œ œ œ œ œ™ nœ œ œ ˙ †
Op een zo - mer dag niet ver van hier
Zij op zoek naar een gou - den zon - ne -straal

9 F‹ B¨‹7 E¨ A¨^7
b °
& b bb ¢ ™™ ‰ œ œ œ œ œ œ™ œ
J
œ œ œ œ œ Œ
3..En zo als het past in elk mooi verhaal
4.En de blau - we lucht zat vol met mu - ziek

11 D¨^7
b ü
& b bb ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™™ †
Kwa men hij en zij erg - ens sa - men erg ens krui -sten bei - de pa - den
En de we -reld is plots gaan stil staan hij en zij dachten niet meer aan de

13 C‹ B¨‹ C‹7
bb
& b b œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ œ œ ˙ œ Œ

tijd
2

15 F‹ B¨‹7 E¨ A¨^7
b bbb ° ™™ ‰ œ Œ
& ¢ œ œ œ œ œ œ™ J œ œ œ œ œ œ
5.En ze zoch - ten gauw een plek - je in het groen
6.Bei -den wilden al - les we - ten van me -kaar

17 D¨^7 C C7
b
& b bb ‰ œ
j ™™ ü
œ œ œ œ œ œ™ nœ œ œ ˙ œ †
hun ver -haal be - gon daar met een zoen
Maar wat zij ver - tel - den was banaal Banaal

19 F‹ B¨‹7 E¨ A¨^7
b °
& b bb ¢ ™™ ‰ œ œ œ œ œ œ™ œ
J
œ œ œ œ œ Œ
7.Hij sprak van de zee en van't mooi weer
8.Net als klei - ne kind' - ren dans - ten zij vrij

21 D¨^7
b bbb ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ ™ ü
& œœ œ œœ œ œ œ
œœ œœ œ œ ™ †
Zij van gek - ke va -kan - tie plan - nen en vanheer lij -ke gou denstran den
pluk - ten bloe- men en zon - ne - stra - len geen van bei- den dacht nu nog aan de

23 C‹ B¨‹ C‹7
bb
& b b œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ œ œ ˙ œ Œ

tijd de tijd

25 F‹ B¨‹7 E¨ A¨^7 D¨^7 C C7


Solo b bbb ° ™™ ∑ ∑ ∑ ∑ ™™ ü
& ¢ †
3

29 F‹ B¨‹7 E¨ A¨^7
bbb ° ™™ ‰
b
& ¢ œ œ œ œ œ œ™ œ
J
œ œ œ œ œ Œ

11.En zo - als het past in elk mooi verhaal


12.Nog een laat - ste zoen en toen was het uit

31 D¨^7
bbb ‰ œ œ œ œ ™ ü
& b œ
œœ œœ œ œ œ œ ‰ œ
œœ œ œ œ œ œ œ ™ †

Komt aan al - les steeds een ein - de er-gens moe- ten de we - gen schei - den
Zij trok ver- der naar het zui - den hun ge -luk raak -ten zij steeds ver - der

33 C‹ B¨‹ C‹7

& bbbb œ™ œ œ œ œ Œ
œ œ™ œ œ™ ˙ œ
kwijt wei - nig tijd

35 F‹ B¨‹7 E¨ A¨^7
bb
outro &b b ‰ œ œ œ œ œ œ™ œ
J œ œ œ œ œ œ Œ
Het be - gon ge - woon zo als elk mooi ver - haal

37
U
D¨^7 C C7 F‹
b j
& b bb ‰ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ ˙ ‰ œJ œ œ ˙™
Op een zo - mer dag niet ver van hier niet ver van hier