You are on page 1of 1

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MOUNT AUSTIN

JALAN MUTIARA EMAS 2/1
TAMAN MOUNT AUSTIN
81100 JOHOR BAHRU Tel : 07-3572590
JOHOR Faks: 07-3572590
Email : jba1122_sktamanmountaustin@yahoo.com

Ruj.Tuan :
Ruj.Kami :JBA1122/100-19/8/1( )
Tarikh :1 MAC 2018
Pegawai Pelajaran Daerah
Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Gudang
d/a SK Seri Kota Puteri 4
Jalan Penaga, Bandar Baru Kota Puteri
81750 Masai
Johor
(u.p.: En Mohd hairudin bin Rubaain-Penyelia Pembangunan Kemanusiaan)

Tuan,

LAPORAN BULANAN BEBAS DENGGI – FEBRUARI 2018

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Bersama-sama ini disertakan dokumen yang telah dilengkapkan seperti berikut :

2.1 Laporan bulanan
2.2 Laporan mingguan

3. Sebarang pertanyaan sila hubungi GPK HEM di talian 07-3572590.

Kerjasama dan perhatian tuan dalam perkara ini amatlah dihargai.

Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(PADZLAN BIN MONTHEL)
Guru Besar
SK Taman Mount Austin

s.k.

Fail Hem

ruhafiza/hem/mycomc