You are on page 1of 3

Sl.

Roll Name of the Case Sign (topic) Submission Moot
No. No. student no
Guramma Bhratar Chanbasappa ... vs Malappa 3
1. 8 Alankrit Bajpai
AIR 1964
Amar Aryan kamal wadhwa v Biharilal Wadhava AIR 12
2. 9
Bhatnagar 2009
3. 11 Amit Xalxo Popri Bai v Teerth singh AIR 2004 15

4. 19 Anubhuti Jain Pushpalatha N.V v V Padma AIR 2010 Karn 4

5.
Anupam R .Kantha v UOI AIR 2010 17
21
Verma
6.
Apoorva Santosh v .Sarawasthibai AIR 2008 SC 500 8
25
Chandra
7. 27 Arindam Neral RR Narpat Singh v Yuv Raj Singh AIR 2010 19

8.
Ashish Kumar Hafiza Bibi v Sheik Farid AIR 2011 23
32
Dhruw
9. 35 Atul Verma Parmanad v Jagrani Air 2007 MP 242 6

10.
Ayush Singh Uday gupta v aysha and others 2014 18
36
Solanki
Pravat Chandra Pattnaik v Sarat Chandra 11
11. 40 Chetna Anant
Pttnaik 2008 Orris 133
12.
Esheeta Goodu Saheb v Rakiabi MLJ 1978 25
51
Khanna
Girish Kumar Subhash Eknathrao Khander v Prayagi bai 28
13. 53
Thakur Manohar Biradar AIR2008
Gokul Mohm. Ahmand Khan v Shah Bano Begam 2
14. 54
Gopakumar AIR 1985
Himanshu Lakshmi kant pandey v union of Indian 1984 5
15. 60
Kunjam AIR
16.
Himanshu Haliman v Manir AIR 1971 30
61
Gupta
17.
Jharana Popri Bai v Teerth singh AIR 2004 15
66
Churendra
18.
Kamaljeet Zaheda Begum v Lal Ahmed Khan AIR 2010 28
68
Meena
19. 70 Keshav Saboo Margaret Palai v Savirti Palai 7

20. 74 Kunal Jain HC Mohan v Sulochana 2001 Cr L J 1816 31

21. 75 Lucky Tandon Sita Devi v Shamsher Prasad Gupta AIR 2010 29

Manasvini Brij Narain Aggrawal v Anup Kumar Goyal 9
22. 78
Mukund AIR 2007 Del 254
Mayuri Ananda Krishna Tate v draupadhbai Krishna 13
23. 79
Khandelwal Tate AIR 2010
24. 83 Naini Swami Hafiza Bibi v Sheik Farid AIR 2011 23

25. 84 Namrata Pushpalatha N.V v V Padma AIR 2010 Karn 4

26. 88 Neelam Thakur Moh. Yusuf v Board of Revenue AIR 2005 24

27. 89 Neha Tirkey Babal Kewani v Bihar AIR 2007 10

28. 97 Onindya Mitra Haliman v Manir AIR 1971 30

29. 102 Pawan Khatri Gaurav Sikri v Kaushalya Sikri AIR 2008 Del 27

30. 103 Peri Pratima Santosh v .Sarawasthibai AIR 2008 SC 500 8

Yusuf v Board of Revenue AIR 2005 24 57. 142 Saurabh Bara Daljit Kaur v Amarjit Kaur AIR 2009 20 48. 175 Surbhi Bais Babal Kewani v Bihar AIR 2007 10 55. 124 Agrawal AIR 2007 Del Raman Mohm. 173 Suhail Bansal AIR 2007 Del 54. No. 137 Sahaj Puri AIR 2007 Del 254 Sakshi Subhash Eknathrao Khander v Prayagi bai 28 44. Sugandha Parmanad v Jagrani Air 2007 MP 242 6 172 Singh Brij Narain Aggrawal v Anup Kumar Goyal 26 53. 150 Shikha Rohra Zaheda Begum v Lal Ahmed Khan AIR 2010 28 Shobhith Pravat Chandra Pattnaik v Sarat Chandra 11 49. 154 Sanjay Pttnaik 2008 Orris 133 Gurvekar 50. 187 Kyatham 2009 . 110 Choudhary AIR 1964 34. Ahmand Khan v Shah Bano Begam 2 39. Saumya Rosie Marie V CWT AIR 1970 Mad 249 1 141 Tandon 47. 125 Choubey AIR 1985 40. 131 Ritika Dhidhi 2009 42. student no 31. 182 Urvi Gala Rosie Marie V CWT AIR 1970 Mad 249 1 Vishwajit Ram Khanna v Sham Kishore Khanna AIR 22 58. 138 Mohgaonkar Manohar Biradar AIR2008 45. Pratyush Singh R . Roll Name of the Case Sign (topic) Submission Moot No. Sudhanshu Amudha Rani v K Veeraghavan AIR 2008 16 171 Lata 52. 179 Tejas Mundley Uday gupta v aysha and others 2014 18 56. 118 Puneet Xalxo AIR 36. 123 Rajat Tiwari Amudha Rani v K Veeraghavan AIR 2008 16 Raksha Brij Narain Aggrawal v Anup Kumar Goyal 26 38.. 180 Tejaswi Tiwari Moh. Rupali Vinod Goodu Saheb v Rakiabi MLJ 1978 25 136 Ramteke Brij Narain Aggrawal v Anup Kumar Goyal 9 43.Sl. Rishabh RR Narpat Singh v Yuv Raj Singh AIR 2010 19 130 Dinesh Aryan kamal wadhwa v Biharilal Wadhava AIR 12 41. Saumya Sita Devi v Shamsher Prasad Gupta AIR 2010 29 140 Raizada 46.Kantha v UOI AIR 2010 17 112 Dixit Lakshmi kant pandey v union of Indian 1984 5 35. Shreyansh Gaurav Sikri v Kaushalya Sikri AIR 2008 Del 27 157 Bhandawat 51. 121 Rahul Minj Ram Lubhay v Lachmi AIR 2010 21 37. 107 Piyush Patel 2009 Prashant Guramma Bhratar Chanbasappa .. Phalguni Daljit Kaur v Amarjit Kaur AIR 2009 20 105 Mahapatra Ram Khanna v Sham Kishore Khanna AIR 22 32. vs Malappa 3 33.

Sl. 192 Narayan Tate AIR 2010 Ramkumar . Shubhankar Margaret Palai v Savirti Palai 7 191 Johari Bhaskar Ananda Krishna Tate v draupadhbai Krishna 13 61. No. Roll Name of the Case Sign (topic) Submission Moot No. Vivek Kumar Ram Lubhay v Lachmi AIR 2010 21 188 Tandon 60. student no 59.