You are on page 1of 9
SEKOLAH KEBANGSAAN SRI LIPIS 27200 KUALA LIPIS, PAHANG DARUL MAKMUR KERTAS KERJA KEMPEN GENERASI HIDUP SIHAT

SEKOLAH KEBANGSAAN SRI LIPIS 27200 KUALA LIPIS, PAHANG DARUL MAKMUR

KERTAS KERJA KEMPEN GENERASI HIDUP SIHAT SK SRI LIPIS 2017

Tempat:

Dewan Makmur SEKOLAH KEBANGSAAN SRI LIPIS

7 APRIL 2017

ANJURAN BERSAMA:

Hospital Kuala Lipis, Pahang

1

ISI KANDUNGAN

BIL.

PERKARA

1.

Pengenalan

2.

Rasional

3.

Matlamat

4.

Objektif

5.

Cadangan Carta Organisasi

6.

 

7.

Cadangan Program Anggaran Perbelanjaan

8.

Sumber Kewangan

9.

Penutup

2

 • 1.0 PENGENALAN

Program Kempen Generasi Hidup Sihat merupakan satu platform bagi menyebar informasi terkini mengenai kesihatan yang diusahakan oleh pihak sekolah bersama agensi-agensi terbabit kepada golongan yang disasarkan iaitu murid dan warga sekolah. Program juga dapat dilihat sebagai pemangkin kepada amalan gaya hidup sihat yang sering diabaikan oleh masyarakat yang sememangnya kurang prihatin dan mengambil berat mengenai kesihatan. Para murid menjadi kumpulan sasaran memandangkan generasi inilah diharapkan dapat menyebar maklumat tersebut kepada masyarakat di luar sekolah dan seterusnya dapat mengubah amalan dan cara hidup ke arah yang lebih sihat. Oleh yang demekian, amalan ini perlu dipupuk sejak di bangku sekolah lagi.

 • 1.1 TUJUAN PROGRAM

Program Kesihatan dilaksanakan bagi menyokong hasrat Program Bersepadu Sekolah Sihat dan Selamat (PBSS) bagi melahirkan "Generasi Berilmu, Sihat dan Progresif melalui amalan Generasi Hidup Sihat. Di samping itu ia bertujuan memberi pengetahuan dan pendedahan mengenai aspek kesihatan kepada para murid serta masyarakat di sekitar. Pengetahuan dan kemahiran mengenai aspek ini amatlah wajar ditekankan kepada golongan sasaran ini memandangkan generasi muda harus dididik dan diterapkan mengenai kepentingan penjagaan kesihatan dari seawal usia di bangku sekolah . Kesedaran golongan ibu bapa juga amat penting bagi memastikan amalan gaya hidup sihat dapat dimanfaatkan bermula dari rumah lagi.

 • 1.2 RASIONAL PROGRAM

Program Generasi Hidup Sihat ini merupakan satu program kesihatan untuk semua warga sekolah demi melahirkan dan memupuk rasa tanggungjawab para pelajar, guru dan seterusnya ibu bapa pelajar mengenai kepentingan penjagaan kesihatan. Melalui

3

program ceramah , kempen menderma darah dan pameran kepada para murid akan dapat memupuk perasaan cintakan kesihatan.

 • 1.3 MATLAMAT PROGRAM

Memastikan pelajar sentiasa berada pada tahap kesihatan yang memuaskan dari segi fizikal. mental, rohani dan jasmani sewaktu menjalankan semua aktiviti di sekolah.

 • 1.4 OBJEKTIF PROGRAM

Meningkatkan kerjasama dan koordinasi pelbagai agensi terlibat bagi meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran pencegahan kepada murid, guru dan kakitangan sekolah terhadap kesihatan.

Meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai kesihatan dengan menerapkannya kepada para murid dan komuniti setempat.

Menanam kesedaran mengenai amalan gaya hidup sihat dalam kalangan pelajar.

Membimbing para murid ke arah cintakan kehidupan yang bebas dari anasir- anasir buruk seperti penyalahgunaan dadah dan tabiat merokok.

4

 • 2.0 CADANGAN CARTA ORGANISASI

 • 2.1 AJK INDUK PROGRAM JOM HIDUP SIHAT PENASIHAT

 • 2.2 AJK PELAKSANA PROGRAM KEMPEN GENERASI HIDUP SIHAT

PENASIHAT

Tn Hj Zulkefli Bin Abu Bakar

Pengetua SK Sri Lipis

PENGERUSI

En. Busrah bin Jalil Guru Penolong Kanan HEM

NAIB PENGERUSI

En Ismail bin Abdullah GKMP Teknik & Voksional

SETIAUSAHA

En. Murali Mohan Ketua Panitia PJK

BENDAHARI

Pn Norlia bte Selamat

AHLI JAWATANKUASA SAMBUTAN

En. Ghafar bin Yahya Tn. Hj Ismail bin Abdullah

URUSETIA

En.Zali bin Mat Yassin

Pn Jamaliah Ab.Karim

HADIAH

Cik Nurul Wahidah

5

Cik Nur Mariamah Mohd Dazuki

DOKUMENTASJ

Pn Siti Sabariah Mat Shah Yusof Cik. Seetha A/P Rajah

SIARAYA

En Tay Chin Sheng Pengawas PA Sistem

PELANCARAN/ BANNER

En Nor Hisham bin Zainuddin En.Saiful Fadzli bin Mohamad

JAMUAN

Pn Jamaliah bte Ab.Karim Pn Salbiah Kamarudin

KUIZ KESIHATAN

En Koh Wei Yao

Pn. Lee Jia Min

PERSIAPAN TEMPAT

En. Abdul Munir Bin Musa

6

 • 3.0 CADANGAN PROGRAM

Program ini akan dijalankan 7hb April 2017. Upacara perasmian akan dijalankan pada hari tersebut oleh Pengetua SK Sri Lipis. Berikut merupakan aktiviti-aktiviti yang dicadangkan sepanjang program Kempen Generasi Hidup Sihat :

Bil

Aktiviti yang Dirancang

Agensi /JK Pelaksana

1.

Pameran Kesihatan dan Anti Rokok Ceramah dan Sidang Vedio Anti Rokok

Unit promosi Pejabat Kesihatan Kuala Lipis

2.

Kuiz Kesihatan

Panitia PJK dan Unit Kesihatan

3.

Pertandingan Melukis dan Mewarna

Unit Kesihatan dan Panitia PSV

4.

Pemeriksaan Kesihatan Percuma

Hospital Kuala Lipis

5.

Kempen Menderma Darah

Hospital Kuala Lipis

 • 4.0 ANGGARAN PERBELANJAAN

 • 4.1 Hadiah

Pertandingan Melukis dan Mewarna

(RM 5.00 x 20)

RM 100.00

Pertandingan Kuiz Kesihatan Tahap Rendah

(RM 4.00 x 10)

RM 40.00

Pertandingan Kuiz kesihatan Tahap Tinggi

(RM 4.00 x 10)

RM 40.00

Cenderahati

(RM30.00 x 2)

RM 60.00

JUMLAH

RM 240.00

7

 • 4.2 Percetakan

Kertas Lukisan

RM 20.00

Cetakan Bahan Pertandingan ( Lukisan )

RM 20.00

Banner Minggu Jom Hidup Sihat

RM 150.00

 

JUMLAH

RM 190.00

 • 4.3 Jamuan

Jamuan untuk tetamu

RM 100.00

 

JUMLAH

RM 100.00

 • 4.4 Jumlah Perbelanjaan

Bil

Perbelajaan

Jumlah (RM)

 
 • 1. Hadiah

240.00

 
 • 2. Percetakan

190.00

 
 • 3. Jamuan

100.00

 

JUMLAH BESAR

530.00

 • 5.0 SUMBER KEWANGAN

Oleh kerana ini adalah program yang penting dan melibatkan murid-murid,maka adalah dicadangkan sumber kewangan dipohon daripada :

1.Persatuan Ibu Bapa dan Guru

2.Mendapatkan tajaan daripada syarikat yang selalu berurusan dengan pihak sekolah seperti Syarikat Ilmu Bakti.

8

3.Sumbangan ikhlas daripada warga sekolah.

6.0 PENUTUP

Diharapkan Program Kempen Generasi Hidup Sihat ini dapat dilaksanakan dengan jayanya dan dapat mencapai objektif yang diingini. Adalah diharapkan aktiviti-aktiviti sihat seperti ini akan terus berkembang dan mendapat sambutan yang baik dari semua pihak demi kesedaran untuk mencegah dan mengelakan penyakit. Semoga usaha murni ini mendapat sokongan dari semua pihak dan memberi manfaat sepenuhnya kepada murid- murid khususnya.

Disediakan oleh,

…………………………… … ..........

(EN. MURALI MOHAN) KETUA PANITIA PJK, SK SRI LIPIS KUALA LIPIS, PAHANG.

Tarikh : 7 Februari 2017

Disemak oleh,

Tarikh :

………………………………… ........

(EN. BUSRAH BIN JALIL) GURU PENOLONG KANAN HEM

Disahkan oleh,

Tarikh :

……………………………………… ...

(TN HJ ZULKEFLI BIN ABU BAKAR)

PENGETUA SK SRI LIPIS

9