Testul OZERETSKE-GUILLMAtN Obiectiv şi scop: Proba vizează comportamente esenţiale ale vieţii motrice sub cete patru

aspecte ale ei: vite ză; forţă; îndemânare; « rezistenţă - pe coordonatele: C.D.M. - coordonare dinamică a mâinilor; C.D.G. - coordonare dinamică generală; E echilibru; R - rapiditate; Or. Sp. - orientare spaţială. Datele obţinute vor contribui ia precizarea unor indicatori ca: gradul de întârziere psihomotrică; aspecte lacunare ale motricitatii; precizarea gradului deficienţei şi încadrarea acesteia; clarificarea aspectelor în care să se intervină şi mijloacele cu care să se opereze.

2.1. Coordonarea dinamică a mâinilor
7 ani - Să se facă un cocoloş dintr-o hârtie subţire (foiţă) de 5x5 cm cu o singură mână, cu palma întoarsă în jos, fără ajutorul celeilalte mâini; după un repaus de 15 sec. aceleaşi exerciţii cu cealaltă mână. încercare nereuşită - timp limită depăşit, cocoloşul nu e destul de compact. - Durata: 15 sec. cu mâna dreaptă, 20 sec. cu mâna stângă. - Număr de încercări: două pentru flecare mână. - Cu extremitatea degetului mare, se atinge în maximum de viteză unul după altul degetele mâinii începând cu degetul mic, apoi invers (5-4-3-2 şi 2-3-4-5). Aceiaşi lucru cu cealaltă mână. - încercare nereuşită: atingerea de mai multe ori a aceluiaşi deget; atingerea a două degete în acelaşi timp; timp depăşit. - Durata: 5 secunde. - Număr de încercări: două pentru fiecare mână.

8 ani

2.2. Coordonare dinamică generală

O coală de hârtie. călcâiele apropiate. 2. vârfurile depărtate). . braţele în lungul corpului. . . pe care se desenează pătratele cu latura de 1 cm. astfel: 10 pătrăţele în înălţime şi 25 în lungime. .Număr de încercări: două. .1 cronometru. legănări de braţe. acelaşi exerciţiu cu schimbarea picioarelor. . I se va da elevului coala de hârtie şi i se va explica foarte clar că în fiecare pătrăţel va trebui să tragă câte o liniuţă (orizontală sau verticală) dar cât mai repede cu putinţă. Durata: 10 sec. pentru că nu are voie să revină asupra celor sărite. se repetă proba cu cealaită mână.Săritura fără elan peste o sfoară de 40 cm înălţime (aceleaşi condiţii de lucru ca la proba pentru 5 ani). 7 ani . . de repaus. I se va repeta insisitent că trebuie să execute foarte rapid tragerea liniuţelor. . încercare nereuşită: îndoirea genunchilor mai mult de două ori.Numărul încercărilor: două pentru fiecare picior. Rapiditate Materiale: . aşezarea călcâielor pe sol. picioarele întinse. De trei ori. pierderea echilibrului cu deplasare. Durata: 10 sec.Stând ghemuit pe vârful picioarelor (cu braţele în lateral.Durată nelimitată.încercare nereuşită: cădere înainte pe mâini sau înapoi în şezut.După 30 sec. .Sărituri pe o distanţă de 3 m pe piciorul stâng.7 ani 8 ani .3. celălalt îndoit din genunchi cu călcâiul la spate. Echilibru 8 ani 2.Stând cu ochii deschişi. atingerea solului cu piciorul îndoit. coborârea braţelor. mâinile la spate. tot 1 minut. atingerea solului cu călcâiele.1 creion (destul de lung peniru a putea fi ţinut comod în mână de copil).Durata probei este de 1 minut. încercare nereuşită: îndepărtarea de ia linia dreaptă cu mai mult de 50 cm. genunchii depărtaţi. . ridicarea pe vârful picioarelor şi aplecarea trunchiului în unghi drept.Număr de încercări: trei. cu ochii închişi. Nu trebuie să sară peste nici un pătrăţel.4. . . deschiderea ochilor.

e) pieptănatul părului. neliniştea. d) perierea dinţilor.ochi. (Deci. Doin Editeurs. se poate repeta de două oriţ. Proba de lateralitate HARRIS Sursă: Testul Harris se găseşte în lucrarea "Education psycho motrice et arrieration mentale? (application aux differents types d'inadaptation) par Louis Picq. h) tăierea cu foarfecele. de liniuţe _____________________(cel mai bun cu ambele mâini)___ 6 ani 57 7 ani 74 8 ani 91 9 ani 100 10 ani 107 11 ani 115 3.Pe parcursul probei. De mimat următoarele acţiuni: a) aruncarea unei mingi. 8 Place de I'Odeon. Obiectiv şl scop: Testul Harris vizează dominanta laterală pe coordonatele: O . conştiinciozitatea. c) răsucirea unei chei. j) scrisul. întrerupe proba şi se reia de la început. instabilitatea. impulsivitatea. "Fă gestul (acţiunile indicate a-j) ca să ne distrăm. fă ceea ce îţi spun" .picior Datele obţinute în urma aplicării testului contribuie ia stabilirea tipului de lateralitate şi pe baza lor se pot elabora programe corective corespunzătoare. Pierre Vayer. Sfaturi Copilul este în picioare fără obiecte în mână. i) tăierea cu un cuţit. în timpul probei se va nota: slaba coordonare motrică. f) întoarcerea butonului de închidere a uşii.mână. Paris 6-e 1972. M . g) ştergerea nasului. P . Daca explicaţia nu a fost respectată. Tabel cu corespondentul (în medie) vârstei controlate Vârsta Nr. elevul va fi încurajat să lucreze cât mai repede. b) întoarcerea deşteptătorului. Testul Harris (asupra dominantei laterale) I.

pentru ambele mâini Formula de lateralitate Dominanta mâinilor . D: când 10 probe (a-j) sunt efectuate cu mâna dreaptă d: când probele 7.pentru ambele mâini III. de notat ochiul folosit: D . Hair Notare după fiecare probă de notat piciorul foSosit: D ..: o cutie cu chibrituri.pentru ambele mâini II. priveşte acolo . Aruncarea mingiei Sfaturi: Şotronul: dăm copilului un obiect plat de dimensiuni mici (de ex. Dominanta piciorului 1..Puşca jucărie "Vânătorul ţinteşte uitându-se cu un ochi. Dominanta ochilor 1.) "Ştii să joci şotron? Se joacă sărind pe un picior şi împingând obiectur Tu cum faci? .pentru dreapta S pentru stânga 2 . ţinteşte. laterial: . telescop."Loveşte mingea" (mingea de plastic sau de cauciuc) Mingea este aşeazată la 1 m înaintea copilului.5 |cm în diametru.pentru dreapta S .notarea se face cu o literă mare sau mică. o bucăţică de lemn etc. cartea. 9 sunt . Arată o ţintă şi ţinteşte" Notare: după fiecare probă. puşcă jucărie. "Trebuie să loveşti mingea ca la fotbal. Telescop (tub lung de carton) "Ştii le ce serveşte un telescop? Ca să privim departe" Demonstraţie: "Uite.pentru stânga 2 . 3. 'Fă la fer. 2. 8.Carton 25 cm x 15 cm. (de precizat un obiect aşezat la distanţă) .e notat Ce mână a folosit copilui D . "la cartonul şi priveşte prin orificiu" Demonstraţie: cartonul este ţinut cu braţul întins şi apropiat | progresiv de obraz. găurit în centru cu un orificiu de 0.pentru dreapta S pentru stânga 2 . Şotron 2. Fă ca vânătorul.

S. ămperamentul . în ce mână am mingea? 5/6 8 ani 3/3 Gândirea: se aplică Proba Raven.D. Pentru un stângaci: S. 2. Proba de orientare în spaţiu (dreapta-stânga) Piaget-Head 7 ani A.D. Du mâna stângă la urechea dreaptă. atinge mâna mea dreaptă Apoi profesorul ţine mingea în mâna dreaptă. operaţii cu noţiuni opuse. Dominanta piciorului D: dacă răspunsurile sunt cu dreptul S: dacă răspunsurile sunt cu stângul M: dacă un răspuns este cu dreptul iar altul cu stângul Se obţin astfel: Pentru un dreptaci: D. Executarea de mişcări la comandă orală: 1. sau s. Du mâna stângă la ochiul drept.D.d. B. comparare. 4.S. 4. recunoaştere asupra altei persoane care stă în faţă 1. operare. 8. 9 sunt efectuate cu mâna stângă M: toate celelalte cazuri Dominanta ochilor D: dacă răspunsul este cu ochiul drept la 3 probe d: dacă două răspunsuri din trei este cu dreptul S: dacă răspunsul este cu ochiul stâng ■ s: dacă două răspunsuri din trei este cu stângul M: cazurile rare când subiectul priveşte cu amândoi ochii.efectuate cu mâna dreaptă S: când 10 probe (a-j) sunt efectuate cu mâna stângă s: când probele 7.S.D.D. 3. Pentru o lateralitate încrucişată D. Du mâna dreaptă ia urechea stângă. de integrare a noţiunilor etc. 3. Du mâna dreaptă la ochiul stâng. Mingea albastră este la dreapta sau la stânga? • Dreapta sau stânga. Pentru o lateralitate rău afirmată: d. Poziţia a doua obiecte (două mingi de culori diferite) 5. Mingea roşie este la dreapta sau la stânga? 6. atinge mâna mea stângă 2. "desenul omuleţului" de noţiuni.s.

sfidează.Se supără şi lasă să se vadă aceasta. este ata numai de pu şat ţine persoane. Este deschis aproape cu toat lumea şi ă răspunde repede If. Totdeauna sau aproape totdeauna este supărat. Mofturos. nu poate fi antrenat IV.Frecvent este necooperant. Deschis şi prietenos. Nesigur şi reacţii imprevizibile. tr ieşte în lumea Iui ă Atitudinea fa de adul i ţă ţ (alţii decât părinţii) şi faţă de autoritateI. provocator. III. rar comporta ment iresponsabil IV. Sfidător. Doreşte să mulţumească pe cei din jur şi este de cele mai multe ori binevoitor II. strigă. dar cea mai mare parte a timpului îşi reţine mânia Iii.Solitar. dar nu cere ă fie în s relaţie cu ceilali ţ II. se place numai pe sine Maturitatea emo ţională I. dar este "accesibil" IV. III. Răspunde cu oarecare ezitare. De cele mai multe ori comportament satisfăcător deşi uneori este brutal.gelos. Frecvente izbucniri de mânie ocilitatea I. mânios II. Este închis în sine. grosolan.!. Aproape întotdeauna este serviabil şi cooperant III. provocatoretc. este violent şi Sociabilitatea I. Evită relaţii afectuoase (chiar ând Ie c doreşte) Atitudinea celorlal copii fa de el ţi ţă . Manifestă şi cere prietenie cu ceilal ţi III. devine agresiv şi destructiv eacţia la corecţie IReacţionează rezonabil încearcă să se corecteze II. Oscilaţii de dispoziţie. oscila mari de dispozi ţii ţie IV.într-adevăr util şi îndatoritor II. se închide în tăcere. Iritabil şi prost dispus IV. Refuză activ sä coopereze. Devine anxios şi/sau ţipă III.

II. Ceilalţi TI iau prea pu sau deloc Tn seam ţin ă IV. Popular şi plăcut de cei mai mul ţi. Acceptat de ceilal care în general sunt ţi. .I. Frecvent spune minciuni mod con în ştient prietenoşi cu el. De cele mai multe ori poate fi crezut III. Poate fi crezut c spune adev ă ărul II. III. Mai mult Ias frâu liber imagina decât ă ţiei minte IV. Neplăcut şi respins de cei mai mul copii ţi Cinstea I.

.

neeficient. uSe serveşte" din lucrurile altora şi "uită" să îs dea înapoi \\\. aproape imobil. £s(e "lung de mână" . oiosirea limbajului !. .' încet. Cu colegii vorbeşte monosilabic. este dornic de lucru ii. Cu greu are o activitate verbală.I Cinstit şi respectă proprietatea altuia . se străduieşte cu rost. Ocazional "şterpeleşte" . Activ.■iiaaţla '' i.-. Nu poate să persiste în activitate.. nu vorbeşte cu "autoritate" iV.'.. Conversează cu uşurinţă. hiperacttv iV. neajutorat. ii. Doreşte să activeze. Răspunde la întrebări şi de bună voie dă informaţii când i se cer '■M. comentează cu colegii (chiar dacă are un handicap de vorbire). dar trebuie împins în permanenţă jii. Inactiv.. neliniştit.

Criteriile de cotare sunt conţinute în manualul P. I este precedat de P (Primary P.A.C.A.E.l. l (indexul de evaluare a progresului) .C.C.C. II). şi urmat de P.A. va'uarea progresului individual al copilului de-a lungul anilor se poate ice folosind P.A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful