UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA

SYLLABUS pentru disciplina: “CONSTRUCTII DIN LEMN”

FACULTATEA DE CONSTRUCTII

DOMENIUL/SPECIALIZAREA INGINERIE CIVILA Anul de studii: III Semestrul :1

Titularul cursului: Prof. Dr. Ing. FURDUI CORNEL
Fekete Luminita Colaboratori: Dr. Ing. Sef Lucrari CCIA

Număr de ore/săptămână / Verificarea / Credite Curs Seminar Laborator Proiect Examinare Credite 28 14 D 3 Fundamentală În domeniu De specialitate X Complementară Statul Opţională X Facultativă disciplinei Obligatorie: Impusă
A. OBIECTIVELE DISCIPLINEI Disciplina se refera la unul dintre materialele de constructii folosid des la realizarea elementelor portante si neportante ale constructiilor. Rezultatele parcurgerii cursului constau in cunoasterea caracteristicilor lemnului ca si material precum si a metodelor de calcul si alcatuire a elementelor structurale. In urma parcurgeri discipinei se obtin competente de proiectare si executie specifice structurilor realizate integral din lemn sau in combinatie cu alte materiale folosite la elemente structurale. Opersoana care a promovat disciplina poate realiza proiectarea or carei structuri din lemn in concordanta cu normele europene actuale. B. SUBIECTELE CURSULUI 1. LEMNUL PENTRU CONSTRUCTII. PRODUSE DIN LEMN - Structura si calitatea lemnului – 1 ora - Produse de material lemnos folosite in constructii – 1 ora 2. CARACTERISTICILE LEMNULUI - Caracteristicile fizice ale lemnului – 2 ore - Caracteristicile mecanoce ale lemnului – 1 ora - Deformatiile sub incarcari – 1 ora 3. DIMENSIONAREA ELEMENTELOR SI CONSTRUCTILOR DIN LEMN - Actiuni si rezistente de calcul - 2 ore - Calculul elementelor cu sectiune simpla – 6 ore - Calculul elementelor cu sectiune compusa – 3 ore 4. IMBINARI LA CONSTRUCTILE DIN LEMN - Imbinari prin chertare si cu pene – 1 ora - Imbinari cu tije cilindrice – 1 ora - Imbinari cu piese specile metalice – 1 ora 5. SARPANTE DIN LEMN - Sarpante traditionale – 4 ore - Sarpante speciale – 2 ore 6. PLANSEE SI PERETI DIN LEMN – 2 ore

ing. Universitatea Politehnica Timişoara.C. Ed. Eyrolles.Aplicatie practica individuala pentru un anumit tip de constructe impus E. Curs . Eyrolles. Furdui Cornel . METODE DIDACTICE FOLOSITE 1. Calcul de structure. 1991.Expunere . Ed. Tehnică.1997 MERCEA G. – Holzbau Atlas Zwei. 2005 COTTA N. ing.. RACHER PATRICK s. dr. exemple 2. Ed. SUBIECTELE APLICATIILOR ( proiect) 1. Ed.Constucţii moderne din lemn.2 Calculul elementelor componente – 6 ore 1.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA 1. 1996.Timişoara. MANUSCIAC D. Ed.. Bucureşti.5 subiecte din materia prezentata la curs . CURTU I. preleger. Materiale şi Elemente de calcul.. F. dr. NATTERER J. Paris. Napoli 3.Construcţii din lemn. PROCEDURA DE EVALUARE Test scris 2 ore.Matériaux et Bases de calcul. Tehnică. G. Structură de tip sarpantă din lemn 1. SERBU A. 2. – Elemente de construcţii şi case prefabricate din lemn. Prof. Politehnica . Munchen. .Structures en bois aux états limites.1 Alcătuirea sarpantei pentru un tip de construcţie ... Paris. VOLZ M. BIBLIOGRAFIE 1. RACHER PATRICK s. 1990. L Ecole Ploitehnique “Cachan “. 1997. Bucureşti. HERZOG T.a . Centrul de multiplicare. 2 3 4 5 6 7 FURDUI C. 1998.L. – Construcţii din lemn. Paris Data: martie 2009 DIRECTOR/SEF DEPARTAMENT/CATEDRA Prof.Universitatea FREDERICO II.a . . Institut fur internaţionale Arhitektur – Dokumentation.3 Planuri şi detalii caracteristice – 4 ore D.Structures en bois aux états limites. 4. ponderea activităţii practice pe parcurs în nota finală este de 34 %. Proiect .Universitatea Tehnică München. Stoian Valeriu TITULAR DE DISCIPLINĂ. nota 5 se acordă pentru obţinerea la toate subiectele a 50% din punctaj iar nota 10 la testul scris se acordă pentru obţinerea a cel puţin 95% din punctajul subiectelor.4ore 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful