You are on page 1of 9

PROPRIETATE

INTELECTUALĂ
Drepturi de autor
Brevete
Desene sau modele
Secrete comerciale
Marci
Baze de date
Ce este proprietatea intelectuală?
Proprietatea intelectuală reprezintă însăși creația minții umane.
Prin creații vom înțelege spre exemplu operele literare, artistice, simbolurile
precum și alte invenții utilizate în comerț.
Proprietatea intelectuală este mai mult o barieră a pieței decât o
licență pentru practicarea ideii.
Proprietatea intelectuală nu îți poate garanta succesul comercial însă
reprezintă un pas înainte spre atingerea acestui succes.
contribuie la valorificarea ideii
Proprietatea
Proprietatea intelectuală poate fi licențiată în
așa fel încât să genereze venituri sau poate fi
intelectuală:
valorificată ca un bun incorporal activ care
poate fi vândut pentru o plată unică. acționează ca și un scut
În cazul în care se încalcă proprietatea
intelectuală a altcuiva. În caz contrar, este
posibil să fie necesară o licență care ar
genera o creștere a costurilor sau riscul unei
proceduri de încălcare a dreptului.

acționează precum o sabie împotriva potențialilor concurenți
În situația în care se încalcă proprietatea intelectuală a altcuiva.
În caz contrar, este posibil să fie necesară o licență care ar genera o
creștere a costurilor sau riscul unei proceduri de încălcare a dreptului.
Tipurile importante de
proprietate intelectuală sunt:
Secretele comerciale
Brevetele
Mărcile comerciale
Desenele sau modelele
Bazele de date
Drepturi de autor
Secretele comerciale
Înregistrate ca proprietate intelectuală sunt în general publicate, în
timp ce preferați să vă păstrați ideea secretă.

Spre exemplu, secretul poate împiedica părțile terțe să descopere
procesul de fabricare sau algoritmul informatic.

Cu toate acestea, este necesar un control strict al mediului
dumneavoastră de lucru (colegii, partenerii de afaceri, spațiile și
echipamentele IT) și siguranța oricărui cod informatic care trebuie
protejat.

De asemenea, un terț poate fi capabil să analizeze modul în care
funcționează invenția prin simpla observare și ideea ar putea fi
astfel înregistrată de o altă persoană în mod independent.
Brevetele
Oferă, în general, un monopol în ceea ce privește
realizarea unei „invenții tehnice” (exemplu: produs,
proces sau program pentru calculator).

Invenția trebuie să fie nouă și să nu fie evidentă pentru
a fi calificată tehnic în domeniu la data înregistrării.
Marcile comerciale
În general, furnizează un „simbol de origine”
care protejează marca. De exemplu: un
cuvânt, un simbol sau un logo poate fi
identificat de un anumit producător.
Desenele sau modelele

În general, protejează aspectul unui produs fizic sau al unei
interfețe grafice.

Desenele sau modelele înregistrate protejează caracteristicile
care sunt vizibile în timpul utilizării normale, fiind necesar ca
acestea să fie noi și să aibă un „caracter individual”.

Drepturile desenelor sau modelelor neînregistrate apar
automat cumpărate și pot împiedica numai copierea directă
(greu de dovedit!) a formei și configurației unui produs 3D.
Bazele de date
Se aplică în cazul în care a existat o „investiție
substanțială” în obținerea, verificarea și
prezentarea conținutului bazei de date.

Termenul de protecție este de 15 ani de la
realizare/prima publicare.