You are on page 1of 3

TUGASAN

:
Bahasa Melayu Klasik dipengaruhi oleh Bahasa Jawa dan Bahasa
Arab.Manakala,Bahasa Melayu Moden banyak dipengaruhi oleh Bahasa
Inggeris.Jelaskan cara bahasa asing tersebut mempengaruhi bahasa Melayu dan
nyatakan aspek bahasa yang dipengaruhinya berserta contoh yang berkaitan.

Bahasa asing mula mempengaruhi Bahasa Melayu sejak zaman bahasa Melayu kuno
dengan menerima pengaruh bahasa Sanskrit, diikuti bahasa Melayu klasik menerima bahasa
Jawa dan Arab dan bahasa Melayu moden menerima bahasa Eropah(Bahasa Inggeris).Bahasa
Melayu mudah menerima bahasa asing dan peminjaman ini secara tidak langsung telah
memperkaya kosa kata bahasa melayu. Menurut kritikan Abdullah Munsyi, nahu sesebuah
bahasa bukanlah dapat menyelesaikan seratus- peratus masalah bahasa. Hal ini lebih nyata
lagi bila apabila nahu sesuatu bahasa dikaji oleh orang asing yang bahasa ibundanya bukan
tujuan membuat kajian ilmiah melainkan kerana kepentingan tertentu. Beliau juga melihat
bahawa nahu Bahasa Melayu yang ditulis oleh orang asing itu hanyalah merupakan
pengubahsuaian nahu bahasa mereka sendiri yang cuba dipaksakan ke dalam bahasa
Melayu.Terdapat beberapa cara bahasa asing tersebut mempengaruhi bahasa Melayu.

Antara cara bahasa asing mempengaruhi bahasa Melayu ialah pengaruh bahasa Arab
meresap ke dalam bahasa Melayu dengan kedatangan Islam ke alam Melayu oleh pedagang
dan pendakwah Arab.Proses pengislaman orang Melayu berjalan lancar kerana apabila pihak
istana memeluk islam maka rakyat jelata akan mengikutinya.
Pengaruh bahasa Arab lebih dominan dalam bahasa Melayu berbanding bahasa Sanskrit
kerana bahasa Arab banyak mempengaruhi bab-bab berkaitan hukum.
Pengaruh bahasa Arab yang terpenting ialah terciptanya tulisan jawi. Tulisan jawi yang
diambil daripada aksara Arab dan ditambah dengan 6 huruf digunakan dalam tulisan untuk
bahasa Melayu.

Dengan adanya tulisan jawi, maka karya sastera islam, kitab agama dapat dihasilkan
dalam bentuk tulisan.Kosa kata bahasa Arab banyak terdapat dalam bahasa Melayu terutama
bagi membicarakan hal-hal agama dan bidang lain.Contohnya,Doa, hadis haji, koblat,
murtad, rukuk, hisab, ilmu, sejarah, soal, tarikh, akal, faham, fakir, halal, haram, zalim, akad,
fitnah hormat, kaum, kerabat dan maaf.Melalui ini saya berpendapat bahawa bahasa Arab
mempengaruhi bahasa Melayu dengan kedatangan Islam kea lam Melayu melalui pedagang
Arab.

Selain itu,penyebaran bahasa Jawa ke alam Melayu berlaku ketika pemerintahan
kerajaan Majapahit melalui kesusasteraan jawa iaitu cerita panji, selain penghijrahan orang-

keringat.Cina dan beberapa bahasa telah mempengaruhi bahasa Melayu Moden.Antara kosa kata Jawa yang terdapat dalam bahasa Melayu ialah adegan. amoi. tauhu.monopoli. pongkes. pamer. Antara kosa kata bahasa Cina dalam bahasa Melayu ialah camca.kita tidak dapat dinafikan bahawa bahasa asing seperti bahasa Jawa dan Arab telah mempengaruhi bahasa Melayu Klasik sejak zaman dahulu. Di samping itu. kaget.Bagi pendapat saya. tocang. lurah. multimedia. ultrabunyi. poligami. Tuntasnya. lakon. kiai. Bahasa Melayu juga banyak meminjam kosa kata bahasa Inggeris bagi meningkatkan keupayaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu terutama dalam bidang sains dan teknologi. saring. beng. duda.bahasa Inggeris dijadikan bahasa rasmi oleh penjajah Inggeris dan pendidikan Inggeris mempengaruhi penduduk berbilang kaum di Tanah Melayu dan sikap orang Melayu sendiri yang lebih mengagungkan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. bohsia. prihatin.Pandangan saya terhadap perkara ini ialah disebabkan penjajah Inggeris yang menjajah Negara kita. lumayan.orang Jawa kealam Melayu. ketara.bahasa Inggeris. teko. gincu. cawan. calon. lumrah. klinikal dan defendan.Walaupun sedemikian.Pengaruh bahasa Inggeris terhadap imbuhan bahasa Melayu ialah anti kemajuan. prokerajaan. bagus. . awet ayu. lobak. beca. laici. perabot. pisau.bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat Melayu dahulu telah dipengaruhi oleh bahasa Inggeris. supranasional. tauke.Manakala. gembleng. tong. loceng kicap. iaitu bermulanya penjajahan Inggeris. rawat. subtajuk. apek. enak. keruan. Selaras dengan itu. mikroekonomi. automatic. lontong. encik. maka kebanyakan kosa kata yang dipinjam berasal dari bahasa daerah tersebut.Pengaruh bahasa Inggeris begitu dominant dan menguasai bahasa Melayu terutama dalam bidang ekonomi. makroekonomi. matang. sering dan tulen. garing. anti penjajah. suun. lapor. dan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor iaitu dasar penjajah yang lebih mementingkan bahasa Inggeris berbanding Bahasa Melayu. pentadbiran.Kita juga hendaklah berganding bahu dengan semua pihak untuk memartabatkan bahasa Melayu pada masa akan datang lagi untuk merealisasikan visi kudsi Negara kita iaitu Wawasan 2020 dan kita juga perlulah menjadi contoh kepada generasi yang akan datang. autimobil. anti-Inggeris.Pengaruh bahasa Inggeris mula bertapak ke dalam bahasa Melayu bermula pada abad ke-18. beres.disebabkan pemerintahan kerajaan majapahit melalui kesusasteraan jawa bahasa Jawa mempengaruhi bahasa Melayu. abah.disebabkan kebanyakan orang Cina yang datang ke Tanah Melayu berasal dari daerah selatan (Hokkien dan Canton). kuaci.kita perlulah mengambil beberapa usaha untuk mengagungkan bahasa Melayu secara menyeluruh. amah.

2009. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. Asmah Haji Omar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 43:3. Kuala Lumpur. Amat Juhari Moain. Edisi Keempat. 1999. . Kamus Dewan. hlm. Dewan Bahasa dan Pustaka. 2000. Perbahasan dan Perundingan. Jurnal Dewan Bahasa. Wacana Perbincangan. 2010. Noor Aina Dani. “Percampuran Kod dan Konsepnya” dlm. RUJUKAN. Sosiolinguistik.196-204.