You are on page 1of 1

Pendekatan strategik

Ada cakap-cakap mengatakan pengetua atau guru besar kebanyakannya sudah


hampir bersara kurang motivasi dalam pengurusan sekolah. Benarkah demikian dan
bagaimana menaikkan motivasi dan semangat mereka ?

Mohd Majid berkata, umum tahu bahawa kebanyakan pengetua atau guru besar
sudah hampir bersara. Sebagai manusia, ada antara mereka memikirkan apakah
tumpuan hidup selepas bersara dan merancang alam persaraan.