You are on page 1of 1

Justeru katanya, pendekatan strategik perlu untuk memastikan motivasi dan iltizam

sebagai pemimpin sesebuah sekolah yang dituntut, diamanah dan


dipertanggungjawabkan untuk membawa perubahan kepada organisasi terus
diperkasakan dan diperagakan pada sepanjang masa.

Menurutnya, golongan itu perlu terus dibantu agar mereka dapat pimpin dan
membawa perubahan kepada sekolah dengan berkesan.