You are on page 1of 1

Katanya, halangan turut berlaku dalam keupayaan, kemampuan dan watak

pemimpin, pentadbir dan pengurus dalam mengetuai setiap warga sekolah ke arah
perubahan yang dihasratkan.