You are on page 1of 1

"Pada masa sama, banyak lagi halangan mungkin timbul semasa usaha

melaksanakan program dan aktiviti dikenal pasti, sebahagiannya kerana perubahan


luar dan dalam organisasi sekolah yang boleh menyebabkan kepemimpinan,
pentadbiran dan pengurusan sekolah tidak fokus kepada pencapaian hasil yang
dihasratkan," katanya.